Vi skal diskriminere mere

Af Jesper Holm Frederiksen 130

Socialdemokraterne foreslog for nylig, at man skal fratage den offentlige støtte for friskoler med over 50% elever med udenlandsk baggrund. Det betyder muslimske friskoler. Forslaget fik øjeblikkelig opbakning fra Det Konservative Folkeparti,SF og DF. Baggrunden for forslaget er, at det skader integrationen, at disse skoler har “andre spilleregler”, end resten af samfundet, som det formuleres.
Socialistisk Folkeparti var ikke sene til at gå skridtet videre og tale for at lukke alle religiøse friskoler, som Halime Oguz udtrykte det her i avisen: “Jeg har tidligere talt for, at man skulle tage tilskuddet fra disse friskoler, også gerne de indremissionske, nu hvor man er i gang.” Religion er opium for folket, må man forstå, og de kristne friskoler, hvor man lærer om og tilbeder Frelseren, der ofrede sig i kærlighed til sine fjender er altså tilsyneladende at sammenligne med koranskoler, hvor man lærer at jøder er som svin, og at homoseksuelle skal straffes.

Socialdemokratiets forslag har mødt kritik fra en række parter og enkeltpersoner, der hævder, at forslaget er udtryk for diskrimination, og disse kritikere forventer, at det skulle være et argument i sig selv.
Sagen er blot den, at Socialdemokratiets forslag er godt og rigtigt netop fordi, det diskriminerer. En af de helt store udfordringer, vi oplever med de multikulturelle samfund, er at det bliver sværere og sværere at håndtere problemerne forbundet hermed, uden at gennemføre lovgivning, der rammer personer og grupper, der aldrig har udgjort et problem. Det seneste eksempel er den nyligt vedtagne tiggerlov, der helt åbenlyst er tiltænkt at ramme sigøjner-tiggerbander, men som i praksis også kommer til at ramme danske tiggere, som bestemt ikke er kendt for truende eller aggressiv adfærd.
Lytter man til de løftede pegefingre ovre i progressionen og lukker alle religiøse friskoler, gør man alvorlig skade på og laver et aldeles overilet brud på traditionen i Danmark. Både de missionske og Grundtvig-Koldske friskoler må jo retteligt kunne betegnes som religiøse friskoler. Lukker man dem (hvad man reelt gør ved at fratage dem offentlig støtte, fordi intet i dette land kan overleve uden offentlige subsidier) rammer man, hvad der har været en væsentlig del af kernen i dansk ånds- og samfundsliv i mange generationer. Det ville gøre vores samfund kulturelt fattigere og være et klokkeklart eksempel på, når den Hellige Tolerance bliver intolerant.

Vores generelle modstand mod diskrimination har på en række områder aldeles uheldige følger. Et andet eksempel er, når indvandrere med ikke-vestlig baggrund udvises fra landet, selvom de helt indlysende ikke er en belastning for samfundet, som det eksempelvis var tilfældet med sagen om Yiming. Den er et udmærket eksempel på, hvorfor vi i vores udlændingepolitik i højere grad bør diskriminere. Ønsket bag den hårde udlændingepolitik, der er så stor opbakning til i befolkningen, er reelt set at begrænse indvandringen fra Mellemøsten og Nordafrika, fordi personer herfra i langt overvejende grad er overrepræsenterede i kriminalitets- og arbejdsløshedsstatistikkerne.
Men fordi, vi er så bange for at tale åbent og ærligt om, hvilke grupper, der udgør en økonomisk, kulturel og sikkerhedsmæssig trussel, ender vi med at udvise 13-årige asiatiske piger, og i stedet beholde vanekriminelle voldsforbrydere fra indvandrerbander, jihadister og mange andre, vi helst ville være foruden.

Når der laves statistik om bestemte gruppers adfærd, beskæftigelse, kriminalitetsrate, boligsituation mv., anvender vi næsten konsekvent betegnelsen “ikke-vestlige indvandrere”. Derved indkluderer vi japanere, filippinere, sydkoreanere, kinesere, vietnamesere og andre folkeslag, vi langt fra oplever samme grad af problemer med – tværtimod. Det skyldes dybest set, at vi ikke tør sige det, som det er: de folk, vi oplever de store problemer med, kommer fra islamiske kulturkredse. Ikke nok med, at det giver misvisende statistikker, idet de fjernøstlige grupper i statistikken trækker i modsat retning, retter vi jo reelt set en anklage imod dem, der ikke er rimelig, og lovgivningen er desværre indrettet på baggrund af det. Derfor udviser vi hårdtarbejdende asiater, der ingenlunde udgør en økonomisk belastning eller en sikkerhedsmæssig trussel.

Vores forståelse af begrebet diskrimination har en række uheldige og alvorlige konsekvenser, der både skader vores egen kultur og rammer helt almindelige familier og individer, som ingen ønsker skal blive ramt, som i Yimings, og mange andres, tilfælde.

130 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Religion i enhver afskygning – uselvstændige menneskers åndelige sutteklud/dope – bør ganske enkelt forbydes.

 2. Af J Hans en

  -

  Skulle I ikke lige få ændret grundloven først?
  Eller lefler I som sædvanligt bare for vælgernes indre svinehund?
  Det er der en vældig konkurrence om i folketinget.

 3. Af Martin Hansen

  -

  Singapore’s presiding genius, Minister Mentor Lee Kuan Yew, on the failure of Muslim integration:
  In the book, Mr Lee, when asked to assess the progress of multiracialism in Singapore, said: “I have to speak candidly to be of value, but I do not wish to offend the Muslim community. “I think we were progressing very nicely until the surge of Islam came, and if you asked me for my observations, the other communities have easier integration – friends, intermarriages and so on, Indians with Chinese, Chinese with Indians – than Muslims. That’s the result of the surge from the Arab states.” He added: “I would say today, we can integrate all religions and races except Islam.” He also said: “I think the Muslims socially do not cause any trouble, but they are distinct and separate.”

  Selvfølgelig skal vi gøre forskel. Det vil da være dybt inhumant at lade være. Problematiken ligger jo netop ikke ved den enkelte muslim, men derimod “The Surge of Islam”. Hvis man ikke ønsker integration, men kun socialhjælp uden at løfte en finger, på nær at smide en bombe i ny og næ. Har vi så ikke netop pligt til at gøre forskel?

 4. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS LARSEN, og hvad vil du sætte i stedet? Det 4. Rige?

 5. Af Niels Peter Lemche

  -

  Men det er desværre klart, at bloggen er så aldeles på sin plads. OK, man kunne ønske, at vore politikere i Danmark som i resten af Europa ville melde klart ud til muslimerne: Vi gider jer ikke mere! Hvis I vil have nogen fremtid hos, så bliver I som os. Alternativet er desværre for grimt til at man bare tør tænke på det. Niels Larsens sædvanlige løsning kender vi jo.

 6. Af Kai Michu

  -

  J E Hansen – Hvad er det for en svinehund der bor i den muslimske kultur og som nyder at kaste homoseksuelle og andre vantro ud fra højhuse. Hvorfor har du så travlt med at lefle for denne voldelige kultur.

 7. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Det er svært at se, hvordan vi skulle kunne diskriminere mere, end vi allerede gør, uden at benytte eller overgå det tredje riges udryddelsesmetoder, men det afskrækker åbenbart ikke. Er det glemt? Skal vi virkelig igennem det en gang til?

 8. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE – 14. JULI 2017 11:33

  Fornuft!

 9. Af Niels Peter Lemche

  -

  Niels Larsen, du tror vist på julemanden! Må jeg i stedet foreslå dumhed, for den er ifølge Einstein uendelig.

 10. Af Helge Nørager

  -

  Lighed for loven.

  Frihed for Loke som Thor.

  Øhh, er det ikke et par af vores fundamenter som, ikke bør opgives for at tækkes svinehunden ?.

  ja jeg spørger bare.

 11. Af Susanne Mikkelsen

  -

  Hvorfor skal “Indre Mission” altid trækkes ind når venstrefløjen taler om at indskrænke rabiate muslimers adgang til den offentlige pengekasse?

  Jeg kender både mange moderate muslimer og mange, der er medlemmer af Indre Mission.

  MEN jeg kender ingen fra Indre Mission, der er halvt så rabiate som de mest moderate muslimer.

  Når man ser bort fra støtten til skolegangen, kender jeg ingen fra Indre Mission der ikke hellere vil have flækket rygsøjlen på langs end at modtage fx. kontanthjælp.

  Måske er venstrefløjen bare forudindtaget/indskrænket/diskriminerende? Find selv et godt og nedværdigende ord som de ville sige om “racistiske borgerlige”..

 12. Af Martin Hansen

  -

  Helge Nørager
  Jo, det er noget værre lort. Men de bestående regler er baseret på god forståelse med min. halvdelen af de 10 bud set med europæisk/russiske øjne.
  Men når man med usvigelig sikkerhed er ved at blive invaderet af en “Alien Nation” der spekulerer i reglerne og konstant påberåber sig offerroller der taler til den medfødte europæiske dårlige samvittighed for alt det grimme vi har gjort igennem århundreder – Hvilke regler gælder da?

 13. Af J Hans en

  -

  Jesper Holm Frederiks en.
  Når I alligevel skal ind og ændre grundloven.
  For at score et par stemmer ved at genere muslimerne.
  Kunne I så ikke lige fratagekongehuset alle de udemokratiske rettigheder, som de har tilranet sig, samtidigt.

 14. Af J. Ha nsen

  -

  Jesper Holm Frederiks en.
  Når I alligevel skal ind og ændre grundloven.
  For at score et par stemmer ved at genere muslimerne.
  Kunne I så ikke lige fratage kongehuset alle de udemokratiske rettigheder, som de har tilranet sig, samtidigt.

 15. Af Ib Vadsegaard

  -

  Grundloven skal da ikke ændres fordi man f.eks. tager statstilskuddet fra danske koranskoler som præker antidemokratiske og kvindefjendske værdier.
  Hells Angels kan sgu da heller ikke få tilskud til en privatskole for fremtidige narko- og voldskriminelle.

 16. Af Niels Peter Lemche

  -

  JH, det danske kongehus har ikke tilranet sig noget som helst. Det, huset har, er en afglans af, hvad det havde før grundloven af 1849.

  De ville du naturligvis vide, hvis du havde trådt dine barnesko i Danmark og ikke i et eller andet jallahstan.

 17. Af Frank Wulff

  -

  Det ville være rart for debatten, hvis JHF kommer med en definition af hvad han ser som vestlig og ikke-vestlig.

  Og om denne definition er lavet ud fra et kulturelt, økonomisk eller idiologisk kriterie.

 18. Af torben hansen

  -

  Et land har naturligvis ret til at skelne mellem migranter og gæster på den ene side, og så landets egne på den anden side. Og det gør regeringen da også. Men den har vendt diskriminationen på hovedet. Migranterne er nu tildelt større rettigheder end danskerne, mht. til velfærd, jobs, boliger, pensioner og særrettigheder osv. Rendyrket pladderhumanistisk og skabsradikal galskab. Danskerne er gjort til 3., 4. og 5. rangs borgere i deres eget land. En frækhed og et forræderi der vist aldrig nogensinde er set tidligere i historien.

 19. Af torben hansen

  -

  Man bør se den korte av is, snap ha nen og mer kels migrant cri sis. Se også “Why women destroy families, nations and civilizations”. Læs Folkebevægelsens blad om EU og bogen “I min levetid”.

 20. Af Svend Jensen

  -

  @NIELS LARSEN – 14. JULI 2017 12:16
  Det værste ateister kan gøre, er at fratage religiøse personer deres livsløgn. Lad hellere enhver blive salig i sin tro, så længe troen er fuldstændig privatiseret og dens proselytter ikke missionerer.
  NL kan jo selv se, hvor lidet ateisterne har opnået ved at missionere for sund fornuft. For troende personager er sund fornuft normalt djævelens værk. De forskellige guder hader tilsyneladende sund fornuft – tro det eller ej.

 21. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Forslaget er desværre nok tåbeligt, netop fordi det er formuleret på en måde, så det er diskriminerende, og derfor kan dømmes ulovligt, fordi det givetvis overtræder diverse internationale aftaler – fordi det diskriminerer.

  Kaule meningscensurerer…

  Det er jo en tilståelsessag fra Llian Parker Kaules side.

  For Kaule omtaler selv de fillipinske huspigers “arbejdsforhold”, der selvfølgelig er gunstige i forhold til de arbejdsforhold, som huspiger tilbydes i deres hjemland.

  Men det viser jo netop, at der er tale om udnyttelse af billig arbejdskraft, og ikke om kulturudveksling, selvom det faktik er hele formålet med au pair-ordningen.

  Dét viser, at tiderne for længst er løbet fra au pair-ordningen, der nu stort set kun misbruges til, at skaffe overklassefruerne billige tjenstefolk, som overklassefruerne kan koste rundt med, så de slipper for, at gøre rent efter sig selv.

 22. Af torben hansen

  -

  Netop den overdrevne “humanisme” overfor migranter som godhedsindustrien udøver, netop den MANGLENDE naturlige diskrimination af kulturfremmede, netop forkælelsen af afrikanere og arabere, er grunden til at Titanic-Danmark er ved at kæntre og kan ende med at gå til bunds. Godhedspolitikerne er “gode” på andres bekostning og for andres penge. Se hvordan de tager resourcer og penge fra velfærden og sundheden osv. og overfører dem til indvandringsindustrien. Til alvorlig skade eller død for utallige danskere.

 23. Af Tage petersen

  -

  Hvis der er nogen der missionerer for deres tro på at alting er kommet af ingenting, er det da de agressive ateister, nihilister og “humanister”. Sve nd je n sen synes at være en af slagsen.

 24. Af alex pedersen

  -

  Jesper Holm Frederiksen har indlysende ret i sin analyse, mener egentligt ikke at det kan diskuteres.
  Hvordan man kan tilpasse politikken i EU (det skal nødvendigvis være hele EU) forekommer overordentligt vanskeligt , da man jo i sagens natur kommer til at diskriminere voldsomt.
  Mener at det er bydende nødvendigt at man faktisk gør det, og gør det hurtigt.
  Indvandringen fra muslimske lande skal stoppes ASAP. Ikke pga. den enkelte muslim men pga. Islam.

 25. Af Thomas Jensen

  -

  Jeg synes dette emne er et udmærket eksempel på, at når vi ikke kan svare på de svære spørgsmål, så substituerer vi i stedet noget let, som vi kan snakke om.

  Er det et problem, at der er flere udlændinge på en skole end der er danske, hvis der sker en “dansk” undervisning? Selvfølgeligt ikke. Man kunne for eksempel tænke på de privatskoler hvor diplomater sender deres børn. Eller på en jødisk skole hvor landets jøder sender deres?

  Problemet ligger ikke i, at en skole har flere eller færre udlændinge. Problemet ligger i at identificere de skoler, hvor der undervises i værdier, der er uforenelige med vores danske system. Hvis en skole for engelsksprogede diplomater foretrækker skoler med en overvægt af undervisningen på engelsk er det selvfølgeligt ikke noget problem. Hvis en jødisk skole underviser i jødedommens historie i stedet for i kristendom er det heller ikke noget problem.

  Men hvis en skole lærer deres børn, at kvinder er mindreværdige eller at vantro skal dø, så har vi et problem. Det problem er ikke om 51% af børnene der går der, har dansk statsborgerskab eller ej. Det problem er heller ikke, om finansieringen kommer fra den danske statskasse eller fra Saudiske mangemilliardærer.

  Den korrekte løsning er, at indføre så meget kontrol med friskolerne, at det bliver en simpel sag for undervisningsministeriet at identificere de skoler, der tillærer børnene udanske værdier.

  De skoler skal lukkes, de skal ikke blot have fjernet deres tilskud.

 26. Af Jens Petersen

  -

  “ikke vestlige indvandrere” inkluderer også folk fra Balkan der uanset om de er muslimer eller katolikker integreres fint.

  Ja, det vi ikke tør lovgive om er at vi bør have politikker der er justeret efter problemerne – og de kommer fra den arabiske verden, pakistan og afrika.

 27. Af Arvid Holm

  -

  Hvis man vil Islam til livs, må man vælge en metode, der ser acceptabel ud i europæiske øjne.
  Enhver direkte intolerance må derfor nedtones.
  Islam skal ikke kanøfles for vor egen skyld.
  Nej, det må være af hensyn til muslimernes egne børn og kvinder, der vildledes og undertrykkes af religionens mænd.
  Af hensyn til børnenes tarv skal de i mange tilfælde tvangsfjernes, så de kan få en moderne europæisk opdragelse, der forbereder dem til livet i det demokratiske samfund.
  Kvinderne må antages at være ofre for den undertrykkelse, der prækes indenfor Islam.
  Ofte vil de være udsat for tæsk i hjemmet.
  Så de må reddes, hvad enten manden piver eller synger.
  Hvis man går energisk til værks med en sådan redningsaktion, vil Danmark hurtigt miste sin tiltrækningskraft på de tilrejsende.

 28. Af Arvid Holm

  -

  Hvis man vil Islam til livs, må man vælge en metode, der ser acceptabel ud i europæiske øjne.
  Enhver direkte intolerance må derfor nedtones.
  Islam skal ikke kanøfles for vor egen skyld.
  Nej, det må være af hensyn til muslimernes egne børn og kvinder, der vildledes og undertrykkes af religionens mænd.
  Af hensyn til børnenes tarv skal de i mange tilfælde tvangsfjernes, så de kan få en moderne europæisk opdragelse, der forbereder dem til livet i det demokratiske samfund.
  Kvinderne må antages at være ofre for den undertrykkelse, der prækes indenfor Islam.
  Ofte vil de være udsat for tæsk i hjemmet.
  Så de må reddes, hvad enten manden piver eller synger.
  Hvis man går energisk til værks med en sådan redningsaktion, vil Danmark hurtigt miste sin tiltrækningskraft på de tilrejsende.

 29. Af torben hansen

  -

  Er enig i at JHF har ret i sin analyse. Men er uenig i tho mas jen sens påstand om at antallet ikke betyder noget. Hvis flertallet i en klasse er muslimer, kan man godt glemme alt om at undervisningen bliver “dansk”. Det er ren teori. Antallet af migranter ind i Danmark er også meget afgørende. De er her nu i hundredtusindvis, og som Churchill sagde: Hvis vi ikke stopper invasionen, vil vi miste ALT, vores kultur, økonomi, identitet og fremtid, og hele Europa vil synke ned i anarki.

  Det er på tide at danskerne vågner op og forstår at feminismen/pladderhumanismen og den rødradikale ideologi er vejen til endeløse rædsler, massedød og undergang. De radikale tankesæt er forrykte. So fi e car sten ni el sen har netop været ude med en melding om at R går ind for både niqap og burka. Og mere indvandring. (og dermed flere velfærds- og sundhedsnedskæringer!)

 30. Af Svend Jensen

  -

  @TAGE PETERSEN – 14. JULI 2017 14:14
  Takker for rosen – den er lige i plet!

 31. Af torben hansen

  -

  Der er nu brugt hundredvis af milliarder på indvandring og “integration” mv., og resultatet er at postvæsnet, sundhedsvæsnet, velfærden, forsvaret og infrastrukturen m.m.m. ligger mere eller mindre i ruiner. Resultatet er at stadig flere danske patienter ikke tilbydes helbredelse, men bare frygtelige lidelser og en langsom død. Resultatet er at stadig flere voldsofre, ulykkesramte, fraskilte og boligsøgende får en ussel behandling af “systemet”. Resultatet af den rødsociale politik er at Danmark begynder at ligne en bananstat hvor alting er i forfald. Det næste kan blive svenske og barbariske tilstande og hverdagsterror overalt i landet. Læs BT og “Mordet på psykiatrien”, læs de afsløringer af dødbringende tilstande i sundhedsvæsnet som vælter frem i aviserne i denne tid. Kræftpatienter der svigtes osv., osv.

 32. Af Niels Peter Lemche

  -

  THOMAS JENSEN, faktisk er det ikke så vanskeligt at finde ud af. Undervisningsministeriet udstikker ganske tydeligt reglerne for, hvad der skal undervises i og hvordan, der skal undervises i det. Der er frit valg af skole i FK, men ikke frit valg af pensum. Dvs., hvis en muslimsk frískole f.eks. begynder at undervise i antievolutionslære, da skal ministeriet faktisk gribe ind, og hvis skolen fastholder sit pensum, så skal autorisationen (for en sådan skal der også til) tages fra den. Det sker overalt i uddannelsessystemet, hvor der hele tiden er en løbende evalueringen af studieplaner med deres detaljering, fra 1. klasse til afsluttende universitetseksamen.

  I øvrigt er det også censorernes pligt at se til, at en skole faktisk har levet op til kravene fra ministeriet. Uddannelse i Danmark er ikke et tag selv bord, hvor man selv bestemmer indholdet af det, der skal uddannes i.

  Dvs. redskaberne forefindes, og sanktionerne er forlængst klarlagt, så det er bare at sætte igang. Og se, er det ikke på det punkt, at det kniber?

 33. Af J Ha ns en

  -

  AF NIELS PETER LEM CHE – 14. JULI 2017 13:37

  Nå.
  Så er den gamle senile løgnhals Le mche på banen.

 34. Af Niels Peter Lemche

  -

  JESPER HOLM FREDERIKSEN , jeg forsøgte faktisk at fortælle lidt om de redskaber, der allerede findes for at kontrollere friskolerne; men dit filter snuppede det!

 35. Af Niels Peter Lemche

  -

  JH, du så da heldigvis ikke tyrkfejlen i mit lille indlæg!

 36. Af Niels Peter Lemche

  -

  Men det korte af det lange: Undervisningsministeriet fastsætter, hvad der skal undervises i, og undervises der ikke i det, så kan ministeriet tage godkendelsen af en skole væk (med pengene naturligvis).

 37. Af Hr. J H.

  -

  AF NIELS PETER LE MCHE – 14. JULI 2017 15:05
  “J H, du så da heldigvis ikke tyrkfejlen i mit lille indlæg!”

  Det interesser mig ikke.
  Jeg nævner det kun, når du leger stavefascist.
  I indlæg hvor du laver syv stavefejl.

 38. Af torben hansen

  -

  Det kan anbefales at man springer støjsenderne over, de er kun ude på at drukne debatterne i pjat, vås, vrøvl og ligegyldigheder. Men læs de mere seriøse indlæg. For den politik Chrborg har gang i, er også en trussel mod DIG! For det er en politik der er skadelig for nærmest alle danskere, og den kan snart ende i blodige og katastrofale tilstande. Tusinder af danske hjem har partierne sendt uretten og elendigheden ind i, og det hele kan ende som i de mange andre lande hvor alt med demokrati, frihed, velfærd, fred og civilisation kollapsede. I Sverige rammes flere og flere borgere af barbari og pludselig død, og det samme er begyndt at ske i Danmark. Se den korte a vis.

 39. Af torben hansen

  -

  Chrborg har sat en udskiftning af befolkningen igang. Invasionen, indvandringen og besættelsen udvikler sig for hver dag. Det kan ende med noget meget værre end den tyske besættelse 1940-45.

 40. Af Niels Peter Lemche

  -

  TORBEN HANSEN, ærlig talt: Hold dig til emnet. Din jeremiade kommer du med, uanset hvad emnet er. Det handler ikke om folkevandringer, men om skolepensum og skolepenge.

 41. Af Thomas Jensen

  -

  Citat Torben Hansen: “Men er uenig i tho mas jen sens påstand om at antallet ikke betyder noget. Hvis flertallet i en klasse er muslimer, kan man godt glemme alt om at undervisningen bliver “dansk”. Det er ren teori.”

  Denne udokumenterede påstand vil jeg møde med en tilsvarende fra mig selv:

  Din påstand er blot udtryk for en generel fordom fra din side, og bygger på en tese om, at “muslimer er dumme, for jeg kan ikke lide dem”.

  Du er nu så heldig, at du let kan tilbagevise min påstand hvis du mener, den er forkert. Du kan blot fremlægge konkret dokumentation for, at de enkelte muslimske friskoler alle udgør et problem og underviser i værdier, der er uforenelige med dansk kultur.

  Hvis du ikke har en sådan dokumentation, må det jo til gengæld betyde, at min påstand var korrekt, for du udtaler dig om noget du ikke ved. Du kan så vælge at erkende din fejl, at tale sort, snakke om noget andet eller bare ignorere det hele.

  Men hvad enten du gør det ene eller det andet ændrer det ikke på, at min påstand er korrekt og din ikke er.

 42. Af Thomas Jensen

  -

  Citat J Hansen: “Så er den gamle senile løgnhals Le mche på banen.”

  Jeg skal ikke udtale mig om, hvor vidt Lemche er gammel eller senil. Det ved jeg ikke noget om. Hvis han er, er det vel heller ikke just noget man kan holde ham personligt ansvarlig for.

  Du selv derimod, virker i udpræget grad ubehøvlet. Det er en karakterbrist som du selv må stå til ansvar for.

 43. Af lisbeth sørensen

  -

  Bloggeren er glad for 13 årige asiater skriver han, modsat muslimske ditto skal forstås. Dybt bekymrende. Skal man ringe til politiet?

  90% af danskerne er ateister. Naturligvis skal vi have en ateistisk skolepolituk i dk. Alt andet mangler da bare?

  Vi skal ikke ledes rundt og blive til grin af den sidste håndfuld troende etniske danskere her. Og slet ikke af en ekstremistiskfundamentalist som bloggeren og hans blinde tro til den forbryderiske kristendom.

 44. Af Helge Vangsbo

  -

  Skolepolitruk…
  Freudian slip!

 45. Af lisb.eth søren.sen

  -

  Ar.vid hol.m,

  Kvinderne behandles ligeledes i bor.gerl..ige og kris.tne hjem?

  Borge.rlige , især kris.tne,og mu.slim.ske hjem er et alen her.

  En Thom.as Je.ns.en æ.vler r blin.dt som altid, om det gode ved fundam.entalistiske troende skoler i ateis.tiske danmark.

  N..PL.

  Vi er mange der ikke gider jø..der som dig mere, eller musli.mer og kris.tne heller!. Vi skal ikke diskrim.ere nogen af de tre i DK, men dem alle på skoleområdet. Du må tage hjem til Mell.emø.sten hvis du stadig ønsker beskæ.ring i dine børnebørns kø.nsde.le. Som kra.snikk.en.

 46. Af Helge Vangsbo

  -

  Jøder er et folkefærd.
  Kristendom og islam er religion.
  Når man skriver, at man ikke gider jøder, er man antisemit.
  Når man skriver, at man ikke gider kristne og muslimer, er man racist.
  Nogle er begge dele.

 47. Af Niels Peter Lemche

  -

  HELGE VANGSBO, du tager fejl, måske på grund af problemer med definitionerne: Jøderne er et folk, ja, men også medlemmer af en religion. Muslimer kan være så mange, men er medlemmer af en religion. Men når man siger, at man ikke gider muslimer, er det ikke en generel bemærkning om alle denne verdens muslimer, men og den verden, de er ved at skabe, som er umulig for andre at leve i. Det har intetmed racisme at gøre.

 48. Af Niels Peter Lemche

  -

  HELGE VANGSBO, du tager fejl, måske på grund af problemer med definitionerne: Jøderne er et folk, ja, men også medlemmer af en religion. Muslimer kan være så mange, men er medlemmer af en religion. Men når man siger, at man ikke gider muslimer, er det ikke en generel bemærkning om alle denne verdens muslimer, men og den verden, de er ved at skabe, som er umulig for andre at leve i. Det har intetmed racisme at gøre.

 49. Af Niels Peter Lemche

  -

  HELGE VANGSBO, du tager fejl, måske på grund af problemer med definitionerne: Jøderne er et folk, ja, men også medlemmer af en religion. Muslimer kan være så mange, men er medlemmer af en religion. Men når man siger, at man ikke gider muslimer, er det ikke en generel bemærkning om alle denne verdens muslimer, men og den verden, de er ved at skabe, som er umulig for andre at leve i. Det har intetmed racisme at gøre.

 50. Af Niels Peter Lemche

  -

  OK, så mange indlæg endte i filtret, så jeg sendte dette sidste for mange gange. Sorry!

  I øvrigt skulle der stå: “men om den verden…”

 51. Af Helge Vangsbo

  -

  NPL
  Ja, jøder er et folk. Ikke alle jøder praktiserer jødedom.
  Muslimer praktiserer islam i større eller mindre grad – ellers er de ikke muslimer.
  Er vi enige så langt?
  Derfor er der forskel, og man kan ikke med et religiøst udgangspunkt hævde, at man ikke gider jøder og muslimer. Medmindre man både ikke gider et folk og en religion.
  I tilfældet med jøder, er der tale om antisemitisme. Med hensyn til islam er det tale om racisme.
  Ingen af tingene bryder jeg mig om.

 52. Af torben hansen

  -

  Vi danskere sidder på en tikkende bom be, skriver den korte. Og Sverige er i hastig opløsning, fortæller snap hanen. Er det bare propaganda? Næppe, for tusinder af vidner, sager og kendsgerninger viser at Danmark er på vej nedad et skråplan der har retning mod et samfundshelvede af værste slags. Læs selv.

  BT og Berl. oplyser i går og i dag på FORSIDERNE om de mere og mere uhyggelige tilstande i sundhedsvæsnet, hvor nedskæringer, fejl, sjusk, svigt og idioti påfører stadig flere patienter og pårørende store tab, frygtelige lidelser og/eller pludselig uventet død. Også andre medier har vist glimt af de uhyrligheder som man kan blive udsat for i det system som de sidste 2-3 regeringer har etableret.

  Her kan man måske fortælle om hvad man selv har observeret, men hos mi kk el and er son, lil i an par ker ka ule og andre er jerntæppet gået ned, så patienter og pårørende er afskåret fra at fortælle om deres seneste eller mest chokerende/smertefulde erfaringer med hospitalssystemet mv. Det er jo udemokratisk og kortsynet med sådan c en su r. For selv blogholdere kan jo pludselig få brug for et hospital, og så er det jo bedst hvis det fungerer ordentligt. Hvad det ret tit ikke gør. Nok ofte pga. forringelser plus manglende åbenhed og kritik.

 53. Af lisbeth sørensen

  -

  Slet ikke. Jød..er, mus.lim og kris.tne her er troende. Men med jøder er der en ekstra dimension også. Zio..nist. Såvel som deres store ejerskab af vestlige medier. Såvel som at alle journalister i DK der behandler Isr..ael stoffet er jø..der. Ensidig dækning da.

  Overrepræsentationen af danske jø..der i medierne er i de flere tusinder af procenter da vi kun har 5000 af dem. Religiøs kvoter i medierne tak. Højst 10% troende kvaksalvere… der. Tak!

 54. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Langt tidligere i Danmark var reglen den, at man skulle have været bosiddende i landet i 8 år, før man kunne søge og få statsborgerskab. Det gjaldt, så vidt jeg ved alle – også de grupper, som i oplægget nævnes her og som menes at skulle undgælde, hvis vi ændrer for nuværende indvandringers vedkommende.

  Det blev siden ændret til 5 års ventetid i st f de 8 år – men man skulle kunne sproget og formentlig også være i job. Ham jeg lige tænker på var fra et andet europæisk land og arbejdede inden for mediebranchen. Mange år siden ganske vist, o ghan lever ikke mere.

  Men – det var ens for alle dengang, og det er så ikke ført tilbage, hvorfor vi har et dilemma eller to med indvandringen. Det må have været nemmere at håndtere – og folk med burka-tilbøjeligheder ville have mere end rimelig tid til at integrere sig og forstå samfundet, og at der kræves integration for statsborgerskab, som ikke er automatisk – og så man der fortsat danset i retning af et khalifat i Danmark,fordi man behøver ikke at gøre sig umage, man kan bare leve som man plejer i en ghetto og overleve i et parallelsamfund.

  Det duer ikke – og religion er nok opium for folket, som vi lidt mere spøgefuldt kan sige det – men det er faktisk langt værre, nemlig massevanvid. Og – det ses det nærmest objektivt at være i visse dele af mellemøsten, hvor man ødelægger folks mulighed for et lykkeligere liv med alle dets restriktioner og yderligere former for straffe, hvor folk ikke heller må tænke selvstændigt,

  Det er så stor en fjendtlighed for deres medborgeres ve og vel, såvel som det var dem, der burde straffes – og i hv f fratages nogen form for magt, de har ‘arvet’ eller tilranet sig. Primitiv og narcissistisk opførsel med en sådan almagt – der hører en babys tænkning til. At forfølge andre.

  Det er lidt af det vi ser på blogge, så når den opfattede fjende er bekæmpet, hvad så .. ja, så vil de æde hinanden om i helt andre arrangementer, når de ikke kan finde en syndebuk. Det er som med Sovjet, hvis de fik bekæmpet borgerligheden – hvad ville de så slå sig på.

  En fjende skal der jo til for at hævde sig og sit åbenbart.

 55. Af torben hansen

  -

  Den politik som helle t-s og la rs ulykke har stået for, har smadret store dele af sundhedsvæsnet og velfærdssystemet m. m. Og med den røde politik og den masse – indvandring/invasion og besættelse som partiernes flertal går ind for, er danskernes økonomi, frihed, familieværdier og sikkerhed på vej mod ødelæggelse eller udslettelse. I Sverige er mængden af kriminalitet, smitsomme sygdomme og sociale ulykker eksploderet. Virkelig mangedoblet. Kvinder i tusindvis er blevet overfaldet. Mange tør ikke gå ud efter kl. 17-18. Mordraten er rekordhøj. Læs selv på nettet.

 56. Af Rune Jensen

  -

  Nedlæg Folkets Hus.
  Det er en terroristrede.
  Søg på youtube på “Frihedens stemme”.
  Dette hus, som I, kære skatteydere, er med til at fuinanciere, bebos af hard core invandrerbander og diverse venstrefløjscrackpots som antifa.

 57. Af Niels Peter Lemche

  -

  HELGE VANGSBO, nej det er ikke racisme, det er en afstandtagen fra, hvad religionens udøvere eller en del heraf har gang i i disse år.

  Du kan så kalde det “anti-islamisme”, hvis du vil. Det er ikke — i hvert fald i mit til fælde — anti-Islam, men simpelthen udtryk for en opgiven over for fænomenet “islamisme”.

  Og da muslimer ikke udgør en særlig race, kan det jo heller ikke være “racistisk” at udtrykke sin lede over udviklingen inden for denne religion.

 58. Af torben hansen

  -

  Lige et par afsluttende bemærkninger. Det er godt at der endelig er begyndt at komme lys på hvad der foregår af uheldige ting på hospitalerne. Selvom mange læger og andet personale udfører et strålende og fremragende arbejde, så er der altså også en del brådne kar. Som kan være så uduelige og uegnede til deres job, at de er en pine og en plage for de syge og deres familier. En sygeplejersker blev afsløret i at myrde patienter, og hun fik en alvorlig dom og straf. Og der er læger der med grove fejl dræbte syge. Og på plejehjem har der været tilfælde af brutal vanrøgt. Det er selvfølgelig ekstreme tilfælde, men navnlig i psykiatrien findes der typer som tyranniserer og terroriserer både de syge og deres pårørende. Eller de er bare ligeglade med om patienterne overlever. Vi må håbe at der kan komme mere åbenhed om hvordan visse bestemte hospitaler fungerer, for nogle steder på Sjælland og i Sønderjylland fungerer de decideret dårligt. Læs hvad BT, Berl., jp og eb har skrevet om svigt og udskejelser.

 59. Af Niels Peter Lemche

  -

  TORBEN HANSEN, du skal bare have dit totalt uvedkommende bidrag ud!

  Og så er det ligegyldigt, om du har ret eller ej.

 60. Af Niels Peter Lemche

  -

  HELGE VANGSBO, men læg mærke til indlægget fra S ø r e n s e n. Det er racisme, han udtrykker.

 61. Af Niels Peter Lemche

  -

  Hvad har Torben Hansens indlæg her at gøre?

 62. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jeg gentager: Hvad har T H a n s e n s indlæg med sagen at gøre?

 63. Af Flemming Lau

  -

  Danskerne er generelt anti rascister. 66% siger nemlig stop for muslimer til landet!

 64. Af Magnus Berg

  -

  Ragnarok og kaos truer ifølge den her på bloggene kendte profet Torben Hansen alias Preben F1- 9 osv.
  Det hele kan læses i den korte , snaphanen og Vagttårnet samt andre troværdige tidsskrifter -sorte skyer trækker sig sammen over landet kun en tåbe frygter ikke disse ildevarslende varsler.

 65. Af Hella Djøf

  -

  For nogle år siden måtte Angola sætte en stopper for de mange fattigdomsmigranter fra Portugal, fordi de portugisiske fattigdomsmigranter tog arbejde fra indfødte angolanere.

  Et afrikansk land har altså allerede skabt præcedens for, at myndighederne gerne må standse massemigration af fattigdomsmigranter til et land, hvis myndighederne i forvejen véd, at langt de fattigdomsmigranter aldrig vil få asyl.

 66. Af Rune j

  -

  FACT: Der er mere jødehad i de hellige islamiske skrifter, end der er i Hitlers Mein Kampf.

  I muhammads biografi, en del af de hellige islamiske skrifter, finder vi for eksempel denne kommando fra muhammad til muslimer:

  “Dræb enhver jøde, som falder i din magt”

  Venstrefløjere er kendetegnende ved, at de ikke har en kæft anelse om, hvad islam er.

  Alligevel ønsker de shariah lov i Danmark.

 67. Af j nielsen

  -

  “Skulle I ikke lige få ændret grundloven først?”

  Det kan der være noget om.

  “Grundloven skal da ikke ændres fordi man f.eks. tager statstilskuddet fra danske koranskoler som præker antidemokratiske og kvindefjendske værdier.”

  Jeg vil anbefale at man sætter sig ind i Højesteretsdommen fra 1996, som kendte den såkaldte Tvind-særlov grundlovsstridig og derfor ugyldig.

 68. Af lisbeth sørensen

  -

  Lemche har misforstået at jeg er rascist. Dette er han dog.

  Men sjovt hvorledes jø.de..n fra Mellemøsten selv er en ras.cist? Hans jødi..ske næse og hudfarve taget i betragtning over for hans ligeledes semitiske broderfolk pal.æstinenserne? Er vel som at pi.sse på sig selv? Varmt i 10 sekunder, derefter ikke praktisk? Især ikke politiske. Og påpeger jo blot religionens Onde?

  Rune j ,

  jø.derne har levet i fred i muslims.ke lande over det meste af historien. De blev fx smidt ud af kristne Spanien og søgte tilflugt i Marokko mv. Blot i nyere tid hvor den religiøse tolerance mod dem er nul pga deres mange over.greb mod palæ.stinensere og religiøsekrige der.

 69. Af Flemming Lau

  -

  I Adolf’s Mein Kampf er 7% Anti-Semitisk! I Koranen, Haditherne og Sharialoven er tallet 17%. Der er ikke brug for løgne om Islam, sandheden er rigeligt..!

 70. Af Svend Jensen

  -

  @TORBEN HANSEN – 14. JULI 2017 15:33
  “Chrborg har sat en udskiftning af befolkningen igang. Invasionen, indvandringen og besættelsen udvikler sig for hver dag. Det kan ende med noget meget værre end den tyske besættelse 1940-45.”

  Den tyske besættelse 1940-1945 af Danmark fik dog en ende. Derimod er den tyske besættelse af Sydslesvig, der startede i første halvdel af 1800-tallet endnu ikke afsluttet. Den resulterede i tysk tyveri af dansk suverænitet over Slesvig, som stadig er en realitet.
  Der er en uhyggelig parallel til den islamiske immigration i dag. Et fremmed folkeslag ’siver’ ind i Danmark i små mængder, medbringende en fast vilje til at besætte og dominere et venligt og åbent værtsland for, i rette øjeblik når demografien er gunstig, at afsløre de invaderendes sande uhyggelige formål.
  Når muslimprocenten i Danmark op omkring 20, bliver det først farligt for den danske kultur. Præcis ligesom i Slesvig under 1800-tallets første halvdel med tyskerne.
  Skal Danmark overleve som civiliseret nation, må folket udvise rettidig omhu, når du magthaverne tydeligt demonstrerer, at de ønsker at forråde deres eget folk.

 71. Af bent jensen

  -

  BORGENS SAMLEDE POLITIK ER TOTALT VANVITTIG

  Der må ganske enkelt sættes en stopper for al yderligere indvandring fra Afrika og Mellemøsten mv. Ellers begår vi danskere kollektivt selvmord. Både økonomisk, kulturelt og fysisk. En slags borgerkrig eller terrorkrig er jo allerede begyndt. Sten og jernklodser fra vejbroer, løsnede hjulbolte, ståltråde spændt ud i halshøjde, knivstik og skyderier i massevis, blodige hjemmerøverier og påsatte brande osv. V, K, DF og de øvrige partier véd det godt. Ihvertfald lovede løk ke før valget et hurtigt stop. Men det var valgflæsk. I stedet har vi fået en begyndende nedrivning af velfærdsstaten og retsstaten, og en politik der snigløber og destruerer familierne, folkestyret, infrastrukturen og nationens fremtid.

  Læg mærke til hvordan både røde, rødblå og blå politikere sælger ud af vores fælles ejendom, såsom DONG, seruminstituttet og vaccinefabrikken osv. Og bemærk hvordan nærmest alt forringes med salami-taktik og tvangs-digitalisering. Og ligesom i Norge, Sverige og Tyskland får kvindesagskvinderne, feministerne, islamisterne og de radikale kommunister lov til at sætte sig på mere og mere af politikken, bureaukratiet, behandlersystemet og propaganda-apparatet m. m., med yderst familiefjendske, mandsfjendske og børnefjendske tilstande som resultat.

  Danmark risikerer at ende som en totalitær og fascistisk bananstat hvor kun jungleloven gælder, og hvor de almindelige danskere ikke har hunds ret.

  Se den korte og snap hanen om hvordan de svenske feminister og kommunister er ved at forvandle Sverige til et kulturelt fallitbo og et samfundshelvede.

 72. Af lisbeth sørensen

  -

  Hvis vi ender med at diskutere om anti semitiske er 7 eller 14 % er debatten godt nok afsporet. Den er ca 100% blandt jøder og palæstinensere internt. . Og de er immervæk et semitiske broderfolk?

  Lemche er dog vist jøde af russisk afstamning? Altså nok slet ikke jøde overhovedet. Eller minimalt ihvertfald.

 73. Af lisbe..th s.ør.ensen

  -

  Hvis vi ender med at diskutere om anti semitiske er 7 eller 14 % er debatten godt nok afsporet. Den er ca 100% blandt jøder og palæstinensere internt. . Og de er immervæk et semitiske broderfolk?

  Lemche er dog vist jøde af russisk afstamning? Altså nok slet ikke jøde overhovedet. Eller minimalt ihvertfald.

 74. Af Rune jensen

  -

  AF LISBETH SØRENSEN – 14. JULI 2017 19:49

  Det sjove er jo, at jøder ikke går rundt og skriger på død over andre af anden race.

  Det gør både muslimer og venstrefløjere.

  Venstrefløjere ved så ikke hvorfor de hader jøder. Andet end at det FØLES rigtigt at hade dem.

  Men vi ved jo godt, at venstrefløjere hader jøder, fordi muslimer hader jøder.

  Muslimerne hader så jøder, fordi muhammad hadede jøder, hvilket han hverken lagde skjul på i ord eller i handlinger.

  Sjovt nok, så er både sunnier og shiaer enige her. Så altså ét punkt, som de ikke vil dræbe hinanden over.

 75. Af J. Ha ns en

  -

  AF J NIELS EN – 14. JULI 2017 19:15
  “Skulle I ikke lige få ændret grundloven først?”
  “Jeg vil anbefale at man sætter sig ind i Højesteretsdommen fra 1996, som kendte den såkaldte Tvind-særlov grundlovsstridig og derfor ugyldig.”

  Tak J Nielsen.
  Du har forstået problematikken.
  Det er der åbenbart ingen af de andre debattører som har.
  Bloggeren ej heller.

 76. Af Gert Hansen

  -

  Helge Vangsbo:

  Forklar venligst hvilken race muslimer tilhøre?

 77. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jeg prøver igen: S V E N D J E N S E N – hvornår er 1864 blevet til 1ste halvdel af 1800-tallet?

 78. Af Niels Peter Lemche

  -

  Trollen L i s b e t h troller stadig videre med sine fake informationer

 79. Af j nielsen

  -

  “Du har forstået problematikken.”

  Det håber jeg. §3 i grundloven. Det bør er i hvert fald være det diskussionen kommer til at handle om. Er det det samme man prøver som sidst, eller kan man skrue det sammen på måde så den går alligevel. Det mener D Jørgensen, eller hvem det nu var, åbenbart at man kan. Jeg er, som lægmand, heller ikke sikker på at Tvind-særloven og afgørelsen ikke havde nogle andre pointer.

  En ting er sikkert. Særlove på ét punkt vil blive fulgt op af særlove på andre punkter. Det er jo ikke kun koranskoler det til enhver tid politiske flertal ikke bryder sig om.

  Jeg holder med H Nørager: Frihed for Loke såvel som for Thor. Giver samfundet køb på det, har vi middelalder.

  —–

  Og så bør den der startede alt der her jødehejs skamme sig. Det er edderbroderemig langt ude.

 80. Af Helge Vangsbo

  -

  Nordvest Privatskole i København er sat under skærpet tilsyn, efter at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har fundet en mængde arabisksproget undervisningsmateriale med afsnit om jihad og martyrer i et kopirum på skolen. Materialet giver grund til bekymring, mener ekspert.

  Derfor!!!

 81. Af Niels Peter Lemche

  -

  HELGE VANGSBO, du ser, man har instrumenterne. Det er bare at udnytte dem.

  Og vedr. Tvind, så er jeg ikke sikker på, at det er et analogt tilfælde.

 82. Af Niels Peter Lemche

  -

  HELGE VANGSBO, du ser, man har instrumenterne. Det er bare at udnytte dem.

  Og vedr. Tvind, så er jeg ikke sikker på, at det er et analogt tilfælde.

 83. Af Flemming Lau

  -

  Den tyske dommer Jugde Sastry lod sig ikke narre da tyrken Taylan Can påstod at hans ytringer om jøder, blot var legitim kritik af den jødiske stat. Han brugte ordet zionist som benyttes synonymt for ordet jøde og det er anti-semittisk! Han blev dømt for at vække vrede imod Israel og de lokale jøder.

  Der Liga des anti-semittismus blev skabt af hofprædikant Adolf Støcker i 1878 og Wilhelm Marr sluttede op med sine skriblerier året efter.

  Palæstinensere er ikke semitter!

 84. Af Svend Jensen

  -

  @NIELS PETER LEMCHE – 14. JULI 2017 21:14
  Jeg prøver igen: S V E N D J E N S E N – hvornår er 1864 blevet til 1ste halvdel af 1800-tallet?

  Nu var ikke sådan, at alle tyskere kom myldrende til Slesvig i 1864. De ’sivede’ ind faktisk fra Margrethe 1’s tid. Hun døde som bekendt i 1412 i Flensborg, under et forsøg på at redde Slesvig fra den holstenske adel.
  ‘Indsivningen’ af tyskere til Slesvig tog først for alvor fart efter Napoleonskrigene og blev katastrofal efter 1848 revolutionerne, da tyskerne gik amok i en pangermansk rus af chauvinisme. De har holdt rusen i gang siden; også i EU regi.
  De islamiske migranter behøver bare kopiere tyskernes metode til landtyveri fra 1800 tallet. Når muslimernes fremtidigt tilkæmpede demografiske overvægt er en realitet, tilfalder landet den nye majoritet – akkurat som i Sydslesvig – med lidt petrodollars i støtte hjemmefra de rige islamiske moderlande.
  1864 er kun et årstal i den evige dansk tyske konfikt, som først ender når Sydslesvig atter bliver dansk.

 85. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Luk muslimske privatskoler, der underviser i jihad som København Nordvest. Meld forældrene til politiet og PET. Lav et bedre tilsyn med alle privatskoler. Man kan dog risikere at muslimske forældre, i stedet sender deres børn til hjemlandet, hvis disse skoler bliver lukket. Staten bør ikke støtte skoler, der modarbejder integration. Hvorfor er indvandrere kommet hertil, hvis de ikke vil være del af Danmark? Er det for at få et bedre liv og uddanne deres børn, eller er de fleste bekvemmelighedsflygtninge? Staten bør heller ikke tillade tilskud fra udefrakommende arabiske “investorer”, eller andre udenlandsk “investorer”, hvad end de måtte være. Lad forældre betale for alle omkostnings ved privatskoler. Sæt pengene i Folkeskolen.

  Gellerupparkens renovering og del af projektet blev vundet af bl. andet en byplanlægger og lærer på Arkitektskolen i Århus J H.
  Dette projekt vil aldrig ændre Gellerupparken til noget fornuftigt. Gellerupparken burde have været revet ned. Man kan ikke skabe integration hvor procentdelen af indvandrere er så stor. Desuden er der megen kriminalitet, som bliver bare ved. Hvordan kan initiativtagerne tro, at nogen gider købe bolig i Gellerupparken. Velfungerende indvandrere flytter, når de får råd. Ingen bliver integreret her. Arkitekter og ingeniører har til gengæld tjent penge på “forsøget”.

  Mjølnerparken i København skal ombygges og energirenovres for 900.000.000,-. Det er næsten 1 milliard kroner. Stor del af beboerne uden arbejde. Byggeriet er og har altid været dårligt, teknisk som arkitektonisk. Riv byggeriet ned og genhus beboerne andre steder i små grupper sammen med velfungerende danskere. Bryd forbandelsen og flyt beboerne til mindre enklaver. Stil krav om at de skal yde noget samfundsgavnligt for de ydelse de får. Jeg kender familier, der har to store lejligheder, hvoraf de lejer den ene ud og tjener penge på det. Familien er på bistand og alligevel rejser de væk i mange måneder til det land de er forfulgt i. Sønnen får en Ipad fra kommunen bare ved at blinke med øjnene. Ligeledes har en datter fået en elektrisk cykel til 28 tusinde kroner. Mindre kunne have gjort det. Nogle af vores muslimske medborgere er blevet til Danmarks curlingbørn. Mjølnerparken og Gellerupparken avler nye sociale klienter.
  Alle kan miste deres job, eller blive syge, derfor har vi de sociale ydelser. Det er dog ikke meningen, at vi skal brødføde over 300.000 ikke vestlige indvandrere og deres efterkommere, der mener, at danskerne skal brødføde dem og at de ikke skal bestille noget. Alt for mange muslimke indvandrere gider ikke lære dansk og de gider ikke arbejde, især kvinderne. Størstedelen af kvinderne er ikke kuede, de vil bare hellere gå hjemme. Det skal de være velkomne til, hvis deres mænd betaler for dem. Selvfølgelig er der mange ikke vestlige indvandrere, der yder i samfundet, der er dog for mange, der ikke gør. Lad os samtidigt få de rige, der sender deres penge i skattely til at betale skat. De er i hvert fald ikke noget godt forbillede for indvandrere.

 86. Af Niels Peter Lemche

  -

  FLEMMING LAU, korrekt, for semitter er blot dem, der taler et semitisk sprog. Det er en rodet betegnelse, der skyldes en ikke særlig begavet tysk præst engang i 1700-tallet.

 87. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche, ja og desværre lidt for populær…!

 88. Af Finn Thøgersen

  -

  @ j nielsen – 14. juli 2017 19:15

  “Jeg vil anbefale at man sætter sig ind i Højesteretsdommen fra 1996, som kendte den såkaldte Tvind-særlov grundlovsstridig og derfor ugyldig.”

  Bemærk at Højesteret underkendte loven fordi den forbød en række navngivne skoler / skoler drevet af navngivne organisationer og dermed var det der på engelsk kaldes en Bill of Attainder, dvs en dom pr lov – svarende til at en lov forbød alle personer kaldet J. Nielsen at kommentere på offentlige fora 🙂

  Det fremgår klart af bemærkningerne at det ville have været en helt anden sag hvis Folketinget havde gjort sit arbejde og fx opstillet (strammere) regler for hvem der kan drive skoler, være bestyrelsesmedlemmer, undervisningsmetoder osv der “tilfældigvis” havde lukket alle/de fleste af tvindskolerne

 89. Af li...sbeth ...Søren.sen

  -

  Giver at komme igennem filteret..Indlæg til den falske johanne nielsen og Frk. Rosa, Harald, m.fl?

 90. Af li...sbeth ...Søren.sen

  -

  “Giver op”…Alle indlæg under 3 linier går altid frit igennem..Men hvilken debat er det?

 91. Af J Nielsen

  -

  @ F Thøgersen

  Tak for at følge opfordringen – og for det letforståelige eksempel.

  Da man ikke – under overholdelse af grundloven, og i modsætning til de håbefulde unge menneskers valg af blogtitel – kan ramme specifikt, men må formulere en generel lov uden henvisning til dem loven er møntet på, så vil der uværgerligt komme sager hvor utilsigtede bliver ramt.

  Det har tidligere forhindret den slags lovgivning. Man ville hellere, så at sige, lade en skyldig slippe end at straffe en uskyldig.

  Sådan et princip eksisterer ikke i lovgivningen i dag. Snarere det modsatte.

 92. Af l.... ...søre..nse..

  -

  Indlæg i fifleriet..J.nielsen forgiver at være johanne.nielsen..Hvor er er ytringsfriheden Tante? kUN HUN HAR RET TIL AT YTRE SIG SIG SOM MAGTFULD?

 93. Af l.... ...søre..nse..

  -

  ok 15 FORSØG over dagen for at få en enkelt kommentar igennem..Kan den komme på? Det første er nogenlunde læseligt? Kun j.nielsen har fri ytringsfrihed?

 94. Af Rune Jensen

  -

  AF LISBETH SØRENSEN – 14. JULI 2017 18:17
  “Overrepræsentationen af danske jø..der i medierne er i de flere tusinder af procenter da vi kun har 5000 af dem. Religiøs kvoter i medierne tak. Højst 10% troende kvaksalvere… der. Tak!”

  Generelt er apostater fra en hvilkensomhelst religion at foretrække. Korrekt, der er en overrepræsentation af jøder i medierne, dvs. følger jødedommen. Jeg er heller ikke sikker på, det er skide godt med så,mange troende. Men på den anden side, så råber og skriger jøder ikke på død over infidels, som muslimerne gør. Apostasi er også tilladt i jødedom, af en eller anden grund. Dette straffes med døden i islam. Og så har jeg en svag side for jøder nok, fordi muslimerne er indoktrineret til at dræbe dem. Hvilket virker hul i hodet. Det er muslimerne, som konstant hyler over at blive set på som gruppe, og så gør de det selv med jøder. Det er uærligt.

  Ex muslimer og apostater fra jødedommen er beviseligt højere IQ end venstrefløjere. Det kan have noget at gøre med, at apostater er nødt til at lave research for at kunne forklare hvorfor de ikke vil mere religionspis. Research styrker hjernens kritiske sans. Som ingen venstrefløjere har.

 95. Af Rune Jensen

  -

  AF LISBETH SØRENSEN – 14. JULI 2017 18:17
  Der er intet bedre her i verden, end at alle religion blev udryddet. Men at starte den færd, som venstrefløjere gør, med at udrydde kristendom, er nok det mest stupide man kan tænke sig.

  Kulturel kristendom er integreret i det danske demokrarti. Det er islam ikke. Derfor ville næste step for en intelligent person være, at få de andre religioner op på kristendommens niveau, før vi udrydder flere religioner.

  Dette gælder for eksempel, synet på apostasi (ingen straf i kristendom, dødsstraf i islam), samt blasfemi, som ses som det samme som apostasi, samt for eksempel for straf for sex udenfor ægteskabet, homosexualitet mv. Ingen straf i kristendom, dødsstraf i islam. Og så er FGM en direkte hån imod vores intelligens, findes ikke i vores kristendom, er integreret i både islam og jødedom.

  Det er på tide, vi begynder at stille krav til disse troende, som ikke på nogen måde er på niveau med vores kristendom, i stedetfor vi begår kulturel harakiri, som venstrefløjen vil.

 96. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Rune selvfølgelig findes der begavede mennesker på venstrefløjen, som der gør på højrefløjen, eller bare blandt mennesker, der ikke bekender sig til en bestemt politisk side.

 97. Af P Aagaard

  -

  Hvad er det helt præcist, skribenten ønsker? Måske en lille gul stjerne til at anbringe på tøjet af muslimer som en advarsel til omgivelserne? Eller hvad med nogle søde små kz-lejre at indespærre dem i?

  Jeg er træt af alle de omskrivninger, de benytter sig af på højrefløjen. Begreber som “nationalkonservativ” er blot dæknavne for en ideologi, som til forveksling ligner Hitlers – blot med en anden målgruppe for hadet.

  Bloggeren er skatteyderlønnet og går til daglig rundt i det Afghanistan, som dette land har været med til at smadre til atomer og fatter tilsyneladende ikke en bjælde af de socio-økonomiske mekanismer, som er i spil. Samtidig promoverer han holdninger, som er så langt fra det danske demokratis grundregler, som man kan forestille sig.

  Frederiksen frygter udefrakommende, landsskadelige elementer. Jeg frygter typer som Frederiksen og hans slæng. De har intet lært af fortiden, men synes kun forhippet på at gentage den.

 98. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Selvfølgelig går reaktionære nationalkonservative ind for diskrimination. Det har de altid gjort. Nationalisme, patriotisme og borgerlighed er ligesom fanatisme og mange andre gode højreprincipper ikke mulige uden diskrimination. For højrefløjen er der tale om en nødvendig adskillelse mellem godt og ondt og ethvert forsøg på at ændre det er ulydighed mod naturkræfterne eller deres skaber.

  Den definerer sig selv som det gode og udviklingens højeste trin, og det ligger derfor lige til højrebenet som en hellig pligt at sparke andre ned. Og det gør højrefløjen i overbevisningen om, at det er en pligt, der er pålagt dem. Det er selve meningen med livet. Konservatismens nedtur tyder dog på, at man ikke længere er i kridthuset som før. Så der er håb endnu – måske.

 99. Af rune jensen

  -

  AF R. HARALD KRISTIANSEN – 15. JULI 2017 7:51
  Du har vidst ikke oplevet intersectional feminsim endnu 🙂

  Men den kommer – også til dig. Det er stort på sociale medier, og har været det vel siden Clinton advarede sine vælgere om, at hvis ikke de stemte på hende fordi hun er kvinde, så var de sexistiske.

  Sagen er jo, at venstrefløjen er blevet så polariseret, at man her tror fuldt og fast på, at islam er en race. Fuldstændigt tåbeligt og iøvrigt dybt uærligt. For så må det jo betyde, man skifter hudfarve i det sekund man konverterer til islam? Men hjælper selvfølgelig til at booste det falske ord islamofobi, opfundet af muslim brotherhood til netop denne propaganda. At få islam beskyttet som en race, sådan man ikke kan kritisere ideologien uden at ryge i fængsel.

  Venstrefløjen – også i Danmark – smelter mere og mere sammen med islam. Hvilket stiller nogle relevante spørgsmål, hvorfor alle intelligente venstrefløjere aposterer fra venstrefløjen? Så kun de mest uintelligente og voldelige er tilbage dér? KAN det have noget at gøre netop med, at venstrefløjen har adopteret islam, og intelligente venstrefløjere IKKE vil have 7. århundrede barbarisk gudslov i deres land? Samt spørgsmålet: Hvordan det kan være, at venstrefløjere intetsomhelst ved om islam, og dog ønsker shariah? Vi har såmænd fået BLM til Danmark. Som om Antifa ikke er én venstrefløjs terror organisation for meget.

  Venstrefløjen hjalp Hitler til magten.

  Nu er de ved at gøre det samme igen. Og igen er det en tysk leder, som står bag nazismen, ayathollah merkel.

  PS. Du kan kende venstrefløjere på, at de bekæmper Ytringsfrihed med al magt (By Any Means Nessesary). Du kan på samme måde kende ex muslimer og ex venstrefløjere på, at de kæmper FOR Ytringsfrihed. Venstrefløj i dag betyder censur, diktatur, kvindehad, jødehad, nazisme, had til alt vestlig kultur, extrem rå vold og undertrykkelse af alle, som venstrefløjere ikke er enige med.
  Det er en skam og en skændsel at venstrefløjere har stemmeret. De burde tvangsdeporteres til Saudi Arabien, så de kan få deres shariah på første hånd. Måske de ville lære noget ved det også.

 100. Af rune jensen

  -

  AF P AAGAARD – 15. JULI 2017 8:57

  Utallige er de kommandoer om at dræbe jøder, som muhammad udspyede særligt de sidste 1+ år af sit liv, og han lagde såmænd heller ikke selv fingrene imellem, når det galdt om at hugge hoderne af jøder og lave masseudryddelse af jøder.

  Dette ved du naturligvis ikke – fordi du er venstrefløjer, har du intet forstand på islam det gider du ikke spilde din tid på, og dog forsvarer du denne nazistiske ideologi, som intet lader Hitlers tilbage at ønske, og dog ønsker du shariah af hele dit hjerte.

  Det er så uærligt som det overhovedet kan være, men jeg er stoppet med at blive forbavset over volden, censuren, det totalitære og HADET fra venstrefløjen imod alle, som ikke tænker som dem. Venstrefløjere har negativ IQ, og det ses. Tydeligt.

  Venstrefløjen === Islam

 101. Af Niels Peter Lemche

  -

  P AAGAARD, du tager fuldstændig fejl! Ikke en lille gul stjerne, men en stor gul halvmåne!

 102. Af Niels Peter Lemche

  -

  P AAGAARD, du tager fuldstændig fejl! Ikke en lille gul stjerne, men en stor gul halvmåne!

 103. Af Erik Skifter

  -

  Kære Jesper Holm Frederiksen
  Nøjagtig skrevet som jeg tænker. Tusind tak for dette indlæg. Du rammer præcist ned i hovedproblemet, som ingen tør at berøre, nemlig, at vi som samfund desværre må diskriminere muslimske indvandrere fra de mellemøstlige og nordafrikanske lande, hvis vi skal have genoprettet sammenhængskraften i vort land og sikre vores børn og børnebørns fremtidige tryghed, fred, ro og orden.
  Jeg er ikke imod et multikulturelt samfund, hvor flere kulturer bor og lever sammen. Men det står evigt nagelfast for en hver normalt tænkende, at den muslimske kultur hverken kan eller vil leve i fred og ro sammen med andre kulturer. Den muslimske kultur og deres medførte ideologi, islam, kan ikke integreres og vil ødelægge al fremgang og vækst i et samfund.
  Trump har direkte udnævnt visse lande, hvor deres borgere ikke kan indrejse til USA. Hvilket ramaskrig udløste det ikke hos tosserne og de virkelighedsfjerne. Vi i Europa skal gøre det samme, det samme, nemlig at udnævne de specifikke mellemøstlige og nordafrikanske muslimske landes borgere som uønskede indvandrere til vort land. Det er diskrimination ja, men nødvendig. Ligeledes er det nødvendigt, vore ansvarlige politikere stopper og opsiger alle aftaler som hindrer vort land i at diskriminere disse muslimske lande.
  Stem næste gang på et parti, som vil og aktivt vil arbejde for at det sker, således at vi omgående får stoppet al muslimsk indvandring.

 104. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Mit indlæg nu går åbenbart i dette filter – ligedan i går.

  Det tager derfor alt for lang tid at være på blogge, at man skal sidde længe først og vente på for at se, om det kommer på – det gør det så ikke osv. – kan Berlingske gøre noget ved det ? Tak. 🙂 BHL

 105. Af bent jensen

  -

  Mange antidanske bloggere forsøger at ødelægge debatterne med løgnagtige påstande, med kortsynede og tåbelige indlæg, med personangreb eller med smålige og latterlige indvendinger. Men prøv at læse kl. 19.43 og 18.13 ovenfor. Kan nogen dansker sagligt betvivle at Danmark har kurs mod blodige og rædselsfulde tilstande? Enhver der følger med, kan jo selv konstatere at idioti, død og elendighed hagler ned over befolkningen. Læs BT, Berl. og den korte avis, som i år har beskrevet den ene uhyggelige skandale efter den anden. Vi risikerer jo at skandalerne snart flyder sammen til en slags etnisk hetz og statsterror/hverdagsterror mod vi danskere.

 106. Af Kim P. Ols en

  -

  AF NIELS PETER LE MCHE – 15. JULI 2017 11:04

  Så sprang L emche ud som na zist.

 107. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ja, K I M P. O L S E N, jeg er blevet kaldt så meget på bloggene, nazist, zionist, jøde, kommunist, agent for jeg ved ikke hvem, og mange andre ting, så hvad vil du føje til? Vis lidt originalitet, please!

 108. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ja, K I M P. O L S E N, jeg er blevet kaldt så meget på bloggene, nazist, zionist, jøde, kommunist, agent for jeg ved ikke hvem, og mange andre ting, så hvad vil du føje til? Vis lidt originalitet, please!

 109. Af Lis.beth. søre.nsen..

  -

  Nu er ki.m o.ls.n jo altid en blind opbakker til lemc.hen, og har kun gode ting at sige til ham..Le.mchen har før støttet K.oén mht. pæ.do.file angreb på Jen.shan.sen..Han synes sådan noget var så sjovt..Så man skal ikke tage kommentaren for seriøst der..

  Men, man kunne da godt tilføje , Indvandr.er, frimu.rer,,hjem.meværnsspecialist i pakning af røde sokker, religiøs kv.aks alver, såvel som Overfø.rlesesindkomst specialist i Sverige, hvor han stolt proklamere at bilerne er billigere end i DK mv. og n.asser livet væk der. Andre har flere?

 110. Af Kim Ol sen

  -

  AF NIELS PETER LE MCHE – 15. JULI 2017 13:51
  “Ja, K I M P. O L S E N, jeg er blevet kaldt så meget på bloggene, nazist, zionist, jøde, kommunist, agent for jeg ved ikke hvem, og mange andre ting, så hvad vil du føje til? Vis lidt originalitet, please!”

  Det meste passer sikkert.
  Og Lem che beskylder jo også andre for alt muligt.
  Men når Lem che skriver, at muslimer skal mærkes med alt muligt på tøjet.
  Så står det jo klart, at Lem che er nazis t.

 111. Af Rune Jensen

  -

  AF KIM P. OLS EN – 15. JULI 2017 13:14

  Muhammad gav en direkte ordre (en ud af mange) til muslimerne: “Dræb enhver jøde, som falder i din magt”

  Vil du venligst forklare, hvordan dette IKKE harmonerer med Hitlers syn på jøder?

  I haditterne finder vi fra Bukhari denne lille profeti:

  “Timen vil først indtræffe, når i kæmper imod jøderne, og et træ eller en sten bag hvilken en jøde gemmer sig vil sige ‘O, muslim! Der er en jøde bag mig, så dræb ham'”

  Harmonerer dette stadig ikke med Hitlers tanker om jødeudryddelse? Og igen, venligst forklar hvordan det IKKE gør det?

  En muslim er pr. defiition i Koranen, en person som tror på, at muhammad var det mest perfekte menneske nogensinde, og hvilken man skal udføre hans kommandoer og kopiere hans gerninger.

  Vil du sige, at en person, som følger Koranens definition på at være muslim – ender med at hade jøder? Og kan du selv se, hvordan dette smitter af på venstrefløjen, som tager alt hvad muslimer tror på for gode varer, UDEN at undersøge nogetsomhelst? Og hvordan dette gør venstrefløjere skyldige i fremtiden for alle blodsudgydelser i Danmark, der står islam på?

 112. Af Kim Ols en

  -

  AF NIELS PETER LE MCHE – 15. JULI 2017 11:04
  “P AAGAARD, du tager fuldstændig fejl! Ikke en lille gul stjerne, men en stor gul halvmåne!”

  Sådan skriver en ægte nazi st som Lemc he.

 113. Af Rune Jensen

  -

  KIM OLS EN støtter islam, en tydelig nazistisk ideologi, som taler for masseudryddelse af jøder.
  KIM OLS EN er nazist.
  🙂

 114. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Igen disse personlige beskyldninger – det er tilladt og faktisk påkrævet ifølge Berlingskes debatregler, at den slags infamitetet slettes!

 115. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Igen disse personlige beskyldninger – det er tilladt og faktisk påkrævet ifølge Berlingskes debatregler, at den slags infamiteter slettes!

 116. Af Niels Peter Lemche

  -

  BHL, jeg gør konsekvent opmærksom på det i skriv til redaktionen. Desværre kan de vist ikke finde en løsning.

 117. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Peter Lemche – det er de nødt til, så det er om at skrive for hvert beskidte indlæg fra disse personager, der år ud og år ind generer folk groft – også tidl Axel Eriksen .. de bliver ved uden stop – og tror, at de kan få det, de kalder borgerligheden ud af billedet. De er så infame, fordi de selv står for den slags – noget er rene projektioner,, så de må have et trist liv og må tro på en eller anden almagt, som hører babystadiet til- ikke voksne og seriøst ansvarlige personer.

 118. Af Niels Peter Lemche

  -

  BHL, så du på Donbæks blog en af dem direkte bekende sig til IS med en lovprisning af al-Zarkawi?

 119. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Peter Lemche

  Nej, det så jeg ikke – er mindst mulig med for tiden, denne ferietid også. Men – du er velkommen til at kontakte mig, alt kan ikke siges her. Men endnu et indlæg kom ikke på lige nu, så .. duer ikke, tiden er for kostbar til det også. 🙂

 120. Af Kim Ols en

  -

  Lemc he er en gammel nazis t.
  Som vil udstyre muslimer med en slags jødestjerner.
  Og Birgit Layer holder meget af små omskårne drenge.

 121. Af Niels Peter Lemche

  -

  BHL, ja, men de skal sagt susemig ikke slippe fra det. Ellers var jeg for længst skredet. På et tidspunkt bliver debatredaktionen nødt til at gribe ind.

  Det er jo ikke bare en flok ondskabsfulde trolle, der bare går efter at ødelægge bloggene for alle andre end dem selv. Det er åbenbart tilhængere af en organisation, der ikke ønsker os noget godt, og så hævder de at være danske, men kan ikke udtrykke sig på noget, der kan kaldes forståeligt dansk, bortset fra deres gentagne og stereotype tilsvininger af andre.

 122. Af Kim R Olsen

  -

  søre n sen/Hassan.
  Stop nu jeres indlæg i mit navn.
  Perverse møgsvin!

 123. Af Kim Ols en

  -

  Jeg har byttet om på pillerne. Jeg er helt bims. Jeg skulle tage to af de brune og en sort. men har doseret helt forkert og ved en fejl også taget to af de blå.
  Så nu kan jeg ikke finde ud af det mere. Hvem er er Vadsegaard, Lis beth, Lemc he, Kim 0.?
  Hvem er jeg? Jeg kan ikke huske det mere, for jeg bruger så mange navne.
  Min sagsbehandler er bekymret, hun har ringet efter en vogn. Nu kommer den, den er rød.
  Men jeg er jo brun. Mig ikke forstå???

 124. Af Kim Rosa Ols en

  -

  Mine venner kalder mig pædoKim.
  For at gøre mig glad.

 125. Af THOR LARSEN

  -

  Et blogindlæg skrevet af en svanset dreng, der endnu ikke har fået hår på pikken, kommenteret af en flok bønderøve, der har det hele i munden, godt gemt bag computerskærmen. Jøsses! Mandfolk er hvad dette land savner!! I er en flok kællinger!!!!!!!!!!!

 126. Af Helge Nørager

  -

  Hej Thor, sikken selverkendelse du udtrykker.

 127. Af Rune Jensen

  -

  muhammad voldtog en niårig pige. Udover, at han havde drengesexslaver, altså. Muslimer er bundet af en tro på, at alt hvad muhammad gjorde er absolut perfekt, derfor er pædofili i islam også absolut perfekt. Derfor er pædofili en fast bestanddel af islam.

  Venstrefløjen har promoveret pædofili siden i hvert fald slutningen af tredserne. Angiveligt skulle det være noget med “frigørelse fra overmagten”, men hvem kan sætte sig ind i disse crackpots tankegange.

  Men er det noget under, at venstrefløjen og de politiske fraktioner for disse godhedsindustriens nikkedukker bugner af pædofile, de drages til Enhedaslisten, S og radikale, feminiistiske organisationer især, i stimer.. Samtlige venstrefløjsorganizationer er opsat på at få pædofili legaliseret.

  Summa summarum: Islam og venstrefkløjen har her et fælles projekt. At gøre pædofili lovligt. Og det skal de den onde hyleme nok sørge for sker!

 128. Af Rune Jensen

  -

  Kære feminister, prøv at søge på youtube på retningslinjer for hvordan man bør banke konen i islam. Der er faktisk visse ting man bør huske inden man banker sin kone, og det er heller ikke helt ligegyldigt, hvordan man gør.

  Muhammad gav for eksempel Aisha, hans 9-årige “kone” en ordentlig omgang så hun efter eget udsagn “følte smerte”. Det står i haditterne. Meeeen hun var nu også ude om aftenen, hvor hun ikke skulle, så måske var det fair nok?

  Muhammad sagde også: “En mand bliver ikke spurgt hvorfor han banker sin kone”.

  Det er da opløftende, er det ikke? Så i ved, hvad i har i vente under shariah?

 129. Af Rune Jensen

  -

  En dag mødte Aisha en anden kvinde, som var blevet banket af sin mand. Hendes hud var grøm som hendes klæde(!) Aisha sagde “Jeg har aldrig set noigen mere undertrykt end den troende kvinde”.

  Dette harmonerer vel ganske fint med feminisme, gør det ikke? BANK konen, hvis hun ikke makker ret. Bare husk, hun må ikke dø. Det er ikke lovligt under shariah at banke sin kone så hun dør. Dog, HVIS hun dør, kan man jo altid beskylde hende for alt muligt, for kvinder er halvdelen værd af en mand. Også i retten,hvor der kræves to kvinder til at opveje en mands udsagn. Angiveligt fordi den kvindelige hjerne ikke fuldt udviklet.

  Glæd jer til shariah, feminister…

 130. Af Rune Jensen

  -

  For feminister, som forsvarer kvinders ret til sex udenfor ægteskabet, husk lige, der er dødsstraf for dette under shariah. Den gængse straf er stening til døden.

  Nu kan jeg ikke lige huske haditten 100% på siddende, men ligesom der er visse retningslinjer for, hvordan man banker sin kone i islam, så er der også retningslinjer for, hvordan man stener folk.

  Man skal tage en sten, som ikke er for lille til at kunne kaldes en sten, men heller ikke en sten, som er så stor at den dræber øjeblikkeligt. Se, det giver jo mening.

  Det er mere, når i skal stene kvinder, som har været udsat for voldtægt, for når en kvinde er blevet voldtaget, så har hun jo haft sex udenfor ægteskabet. Så ved i så nogenlunde det basale i hvert fald om hvilke sten i skal vælge, når hun skal stenes til døde.

Kommentarer er lukket.