Mette Bocks opgør med Folkekirken

Af Jesper Holm Frederiksen 68

Af Jesper Frederiksen
Befalingsmand, Hæren, formand for Randers KU og blogger på Berlingske
Og L.W. Hellmund
Kirkehistoriker, Aarhus Universitet

Effektiviteten i Kultur- og Kirkeministeret er så sandeligt blevet sat op efter indsættelsen af Mette Bock som minister. Det skulle ikke tage meget mere end et døgn før ministeren var på banen med en føler angående muligheden for, at fedte staten uden om sine grundlovssikrede forpligtigelser over for Folkekirken.

Ministeren åbner op for, at det bloktilskud som staten understøtte primært præsterne og sognearbejdet med, skulle falde bort og skabe et løsere bånd imellem kirke og stat. Det forstås, at det tilsyneladende ikke er gangbart, at landets præster aflønnes af staten, fordi de er “forkyndere”. Ligesåvel er det et problem, at folkekirken stadigvæk forestår civilregisteringen.

Umiddelbart har den liberale, eller skulle man sige kulturradikale, Mette Bock misforstået to grundliggende forhold. For det første, adskiller en dansk kirkeminister sig fra andre ministerposter ved, at denne i udpræget grad skal forholde sig passivt for at være en dygtig minister. En kirkeminister skal være blot en ydmyg tjener for folkets Kirke. Så snart en kirkeminister bliver aktivistisk og søger at ændre kirken igennem politisk magt, ødelægger ministeren vores Kirke bid for bid. Dette fattede vores i nyere tid dårligste kirkeminister,Manu Sareen, aldrig. Han brugte sin politiske magt til at påtvinge kirken et vielsesritual, der først og fremmest var et stykke teologisk vranglære, men endnu væsentligere, der var ikke opbakning i kirken til at indføre ritualet under de gældende omstændigheder. Manu Sareen proklamerede kort efter den katastrofe, at han mente, at kirker med menigheder på under 200 personer, skulle lukkes ved tvang. Han nåede gudskelov at blive fjernet fra ministerposten, inden han kunne føre det ud i livet, hvortil denne tilgang tjener som skoleeksempel på, hvordan en kirkeminister ikke bør agere. Han kaldte sig selv “chef for kirken”, og det opsummerede hele problematikken. Selv den radikale Marianne Jelved havde mere forståelse og takt som kirkeminister, men nu lader det til, at Mette Bock også ønsker at agere mere som “chef” end som kustode for folkets Kirke.
For det andet, så er Folkekirken i sig selv, og derved også den evangelisk-lutherske kristendom, indskrevet som en del af vores forfatning i den anderkendelse af, at Danmark er et kristent land, hvorfor kristendommen er en væsentlig kultursøjle, som forpligter staten på vegne af folket. Hvis man vil bevare Folkekirkens forrang som nedfældet i Grundloven, må man fastholde at betale præsternes lønninger. Staten skylder kirken penge efter tidendeafløsningen i 1903 og udstykningen af præstegårdsjorden i 1919. Før da levede præsterne hovedsageligt af landbrug, men da husmændene pludselig skulle være jordejere, måtte staten naturligvis kompensere kirken ved at betale lønningerne. I den forgangne uge har det vakt bestyrtelse, at et folketingsflertal har øget partistøtten med omkring en fjerdedel. Man må spørge sig selv, hvad staten skylder partierne, og man må spørge Mette Bock, hvorfor hun gerne vil støtte sine argeste politiske modstandere, men ikke mener, at staten skal leve op til sin forpligtelse overfor kirken.

Folkekirkens præster samt kirkens medarbejdere yder en forbilledlige indsats rundt omkring i landet. Udover de velkendte opgaver som eksempelvis gudstjenesterne om søndagen, så bidrager mange præster og kirker til fællesskab, sammenhold og udveksling i deres respektive lokalsamfund. I byerne, såvel som landsbyerne og i landområderne. Det virker derfor aldeles passende, at staten fortsætter sin forpligtigelse, så vi kan sikre et virksomt og velfungerende kirkeliv, med engagerede og dygtige præster, samt kirkeligt ansatte til glæde og gavn for alle – og ikke blot de faste kirkegængere eller de kristne grupperinger.

At Mette Bock lægger op til at fjerne civilregistreringen fra Folkekirken, til trods for, at der intet religiøst ligger i denne funktion synes besynderlig. Ofte er aversionen imod, at kirken udfører denne opgave, et udslag af religionangst eller -had blandt mange aggressive ateister. Hvorfor skulle de ellers tage anstød af, at kirken i et luthersk land fra Arrilds tid, varetager nogle simple offentlige forpligtelser, som, om ikke andet, gør det en del billigere. En kordegn aflønnes immervæk noget anderledes end en HK’er ansat af kommunen.

Mette Bocks egentlig ærinde er et maskeret forstadie til en adskillelse af stat og kirke, mere eller mindre listet ind ad bagdøren. En udlicitering af landets kulturelle grundlag til det private, hvor man først starter med præstelønningerne, og siden arbejder sig stadigt mere fri af forpligtigelserne. Så hvis Mette Bock vil af med Folkekirken som vi kender den, kan man så forvente hun på et tidspunkt toner rent flag, og stiller forslaget om en ændring af Grundloven, eller vil det forblive ved de spidsfindige tolkninger og dansetrin af og om lovteksten i forfatningen?

Dertil kan man spørge sig selv, om kirkeminsteren har gjort sig overvejelser om de konsekvenser, en eventuel adskillelse af kirke og stat kan medføre? Folkekirken rummer en bred teologisk familie, som har lært at være under samme tag og man kan frygte, at en adskillelse ville bevirke en øget polarisering af Folkekirken og dansk kristenliv. Dertil vil det kunne påvirke en masse af det gode arbejde, som præsterne og kirken foretager ved siden af de kirkelige handlinger, så som: omsorgsarbejde iblandt misbrugere, samtaler med ensomme, besøg af ældre, børne- og unge initiativer, dialog og omsorg for udlændinge og ikke mindst i det mangfoldige arbejde i de lokale fællesskaber, som kirkerne har berøring med.

Har vi overhovedet råd til, både økonomisk og åndeligt, at opgive vores folkelige bastion, af en reflekteret og behersket dansk kristendom, i en tid, hvor religionsdebatten kører i højeste gear, og hvor låste idéer og fastsporede tankesystemer udfordrer os på den ene og den anden måde? Nej! Lad Folkekirken vedblive at forkynde evangeliet på mangen forskellig vis, med en stor variation af præster, som opbygger og gavner folket – og forhold staten at leve op til sine forpligtigelser overfor folket såvel som for kirken, præcist som det blev “aftalt” og nedfældet i kimen til det moderne Danmark i 1849!

68 kommentarer RSS

 1. Af jens jensen

  -

  Mette Boch lyder forholdsvis fornuftig…Pengene skal ud af folkekirken og det kan ikke gå stærkt nok…Man skal i fremtiden skulle tilmelde sig, ikke framelde sig der som nu…
  Religionstvang skal frasorteres i verdens anden mest realistiske, og ateistiske land…..

  Ingen jødisk dreng eller muslimsk-og der pige , skal omskæres før det 18 år..

  Religion skal ud af samfundet, som det ævl det er..Og især ud af politik. Hvor religiøse partier skal forbydes, som kristelig folkeparti, og det muslimske parti..I Danmark er politik og religion ikke foreneligt.

 2. Af jørgen vestergaard

  -

  Den radikale inder, hinduen Manus Sareen var ganske rigtigt en elendig kirkeminister. Men hvad skulle han også på den post? Er de rigtig kloge i det radikale parti? Den nye Mette Bock er også ret ekstrem og langt ude på nykommunismens/feminismens/pladderhumanismens overdrev. Hun er vel nærmest ude på at islamismen skal sidestilles med kristendommen. Det kan lettest ske ved at køre folkekirken og vores kristne kulturarv ud på et sidespor, hvad de radikale sikkert hellere end gerne vil være med til. Deres endemål (endlösung) er jo at udskifte befolkningen og afskaffe Danmark.

 3. Af Jan Petersen

  -

  Et godt indlæg der netop beviser – det er IKKE ligegyldigt – hvilken klaphat der udnævnes til minister. Med denne rolle følger faktisk magt ! Dansk “flertalsdemokrati” anno 2016 er en ren joke. VLAK menageriet støtter sig til 53 mandater – eller 30% af vælgerne. Kan selv Nordkorea gøre det meget mere “demokratisk” ? 🙁

 4. Af jens jensen

  -

  Et latterligt indlæg, uden betydelse for samfundsdebatten..Hvor et mit indlæg forresten?

 5. Af jens jensen

  -

  En 26 årig, som dårlig er rent bag ørene som ønsker at fortælle os om hvad er nødvendigt i Danmark?

  En af de borgerlige frasorteret sønner, som fik en plads i militæret på overførselsindkomst, uden at bidrage med noget..Hans broder er britter, ej end ikke Dansker..Hvor lavt kan B falde?

 6. Af jens jensen

  -

  En 26 årig, som dårlig er rent bag ørene som ønsker at fortælle os om hvad er nødvendigt i Danmark?

  En af de borgerlige frasorteret sønner, som fik en plads i militæret på overførselsindkomst, uden at bidrage med noget..Hans broder er briter, ej end ikke Dansker..Hvor lavt kan B falde?

 7. Af Søren Sørensen

  -

  En 26 årig, som dårlig er rent bag ørene som ønsker at fortælle os om hvad er nødvendigt i Danmark?

  En af de borgerlige frasorteret sønner, som fik en plads i militæret på overførselsindkomst, uden at bidrage med noget..Hans broder er briter, ej end ikke Dansker..Hvor lavt kan B falde?

 8. Af Søren Sørensen

  -

  En 26 årig, som dårlig er rent bag ørene som ønsker at fortælle os om hvad er nødvendigt i Danmark?

  En af de borgerlige frasorteret sønner, som fik en plads i militæret på overførselsindkomst, uden at bidrage med noget..Hans broder er briter, ej end ikke Dansker..Hvor lavt kan B falde?
  Vi ved alle godt at den blå blok er hof leverendør til officer skolen….Der hvor deres sønner der ikke kan klare sig ellers bliver indsat…Sønner uden tanker, uden historie, uden litteratur og kultur kendskab bliver indsat…

 9. Af Niels Juul Hansen

  -

  “…en adskillelse ville bevirke en øget polarisering af Folkekirken og dansk kristenliv”.

  Som ateist er jeg ikke medlem af folkekirken, men jeg følger alligevel godt med i Dagens Danmark, og jeg var slet ikke klar over, at der er en polarisering mellem folkekirken og dansk kristenliv.

  Den må i meget gerne uddybe.

 10. Af Søren Sørensen

  -

  En 26 årig, som dårlig er rent bag ørene som ønsker at fortælle os om hvad er nødvendigt i Danmark?

  En af de borgerlige frasorteret sønner, som fik en plads i militæret på overførselsindkomst, uden at bidrage med noget..Hans broder er briter, ej end ikke Dansker..Hvor lavt kan B falde?
  Vi ved alle godt at den blå blok er hof leverendør til officer skolen….Der hvor deres sønner der ikke kan klare sig ellers bliver indsat…Sønner uden tanker, uden historie, uden litteratur og kultur kendskab bliver indsat…For mammon…..Vi ved det godt..Vi socialister forstår vores historie, og virkelighed…Men i gør ikke?

 11. Af Søren Sørensen

  -

  En 26 årig, som dårlig er rent bag ørene som ønsker at fortælle os om hvad er nødvendigt i Danmark?

  En af de borgerlige frasorteret sønner, som fik en plads i militæret på overførselsindkomst, uden at bidrage med noget..Hans broder er briter, ej end ikke Dansker..Hvor lavt kan B falde?
  Vi ved alle godt at den blå blok er hof leverendør til officer skolen….Der hvor deres sønner der ikke kan klare sig ellers bliver indsat…Sønner uden tanker, uden historie, uden litteratur og kultur kendskab bliver indsat…For mammon…..Vi ved det godt..Vi socialister forstår vores historie, og virkelighed…Men i gør ikke??

 12. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt Jesper Holm Frederiksen, lav en simpel brugervejledning så selv hjernedøde finder ud af, hvordan man sender indlæg til blogs her – uden at gentage samme indlæg – for mange gange . . . griner højt 🙂

 13. Af j v

  -

  Først kalder han sig jens jensen, derpå søren sørensen. Og så bærer kommentaren præg af svag begavelse, uvidenhed og manglende kendskab til det danske sprog. Antagelig er jensen/sørensen en debattrold/debatsabotør.

 14. Af j nielsen

  -

  “At Mette Bock lægger op til at fjerne civilregistreringen fra Folkekirken, til trods for, at der intet religiøst ligger i denne funktion synes besynderlig.”

  Det må være en misforståelse. Det er ikke til trods for. Det er på grund af.

  “… et luthersk land fra Arrilds tid …

  Knap nok, Fra arilds tid (og arild er i denne forbindelse ikke et navn) går meget længere tilbage end reformationen. Mindst halvdelen af den kristne tid er katolsk.

  “Mette Bocks egentlig ærinde er et maskeret forstadie til en adskillelse af stat og kirke, mere eller mindre listet ind ad bagdøren.”

  M Bocks egentlige ærinde er en adskillelse af stat og alle civile gøremål. Privatisering, hvilket ministerium hun så måtte være havnet i. Kortene er fordelt sådan at hun fik ansvaret for kirkeministeriet, derfor er det folkekirken det går ud over. Der ligger ikke anden religiøs stillingtagen i det, end at liberalisterne i markedet har deres egen gud. Hov, det skal skrives med stort – Markedet.

 15. Af j v

  -

  Først kalder han sig je ns jen sen, derpå sø ren sø ren sen. Og så bærer hans kommentarer præg af svag begavelse, uvidenhed og manglende kendskab til det danske sprog. Antagelig er je ns jensen/søren sø ren sen en ynkelig og nihilistisk nettrold/debatsabotør.

 16. Af j vest

  -

  Så er et par radikale ateister/kommunister/nihilister/nettrolde/betonhoveder atter på spil. Men hvorfor skjuler filtret svar til jens jen sen/ sø ren sø rensen mv.??

 17. Af Hvorfor skjuler filtret svar-indlæg?

  -

  hvorfor fungerer filtret så tåbeligt?

 18. Af Hvorfor skjuler filtret svar-indlæg?

  -

  hvorfor beskyttes net-trolde og debat-sabo tører mod kritik?

 19. Af Flemming Lau

  -

  Jesper Holm Frederiksen.
  Mette Bocks aggresive ateisme er fint beskrevet. Hvad skal blå blok med fjender, når de har sådan som hende i regeringen…?

 20. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt uanset Mette Bock og andre plantede tomhjerner, så ligner Danmark / EU / Vesten vel gode gamle Weimarrepublik til forveksling? Stort set alt er i opløsning. Uansvarlige folkevalgte magthavere har smidt håndklædet i ringen og venter bare på gadens parlament (pøblen), der kan sætte dagens nye uorden. Det er sket utallige gange i historien med katastrofale følger til konsekvens. Og det vil uden tvivl ske igen, but .. . . it’s only politics . . . dummies 🙂 . . . 🙁

 21. Af Jan Petersen

  -

  Kan i øvrigt også udtrykkes således:

  Bobby McFerrin – Don’t Worry Be Happy
  https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU

 22. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt måske lidt udenfor emne, men lidt vanlig udokumenteret CIA propaganda, villigt rapporteret videre af statsradiofonien DR og andre MSM propagandister. Venter blot på at Uffe Ellemann kører ævlet videre hans blog. When CIA talks – Uffe talks the same language 🙁

  >>Trump: CIA’s påstand om russisk hjælp i valgkampen er tåbelig
  Efterretningstjenesten vurderer, at Rusland forsøgte at hjælpe Donald Trump ind i Det Hvide Hus.<<
  http://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/trump-cias-paastand-om-russisk-hjaelp-i-valgkampen-er-taabelig

 23. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er det mig en gåde, hvordan ellers “velrenommerede” virksomheder kan falde for det fjæsbook junk – at boykotte en lille ubetydelig netavis a la Den Korte Avis. Hvor i verden befinder de “kloge” mennesker sig? Det er faktisk en ret uhyggelig tanke at tænke helt igennem. Er vi virkelig styret af totale undermålere – ikke blot politisk, men også i det private erhvervsliv? 🙁

 24. Af Niels Ulstrup

  -

  Kunne Jan og Nielsen ikke snart gå på Juleferie og give os lidt fred resten af året
  Den ene bidrager kun med sort snak og den anden kun med støj

 25. Af niels Lemche

  -

  NIELS ULSTRUP , frit land. Du kan bare lade være med at læse deres blog.

 26. Af Søren Petersen

  -

  Jamen Jensen Sørensen, I har da selv lige besvaret spørgsmålet, Man kan da ikke synke længere ned i både sprogligt og åndeligt armod.

 27. Af Niels Larsen

  -

  @ jørgen vestergaard: “Er de rigtig kloge i det radikale parti?”

  Det kan besvares ganske kort: Nej, det er de ikke. De lider af virkelighedsforvrængning i sygelig grad.

  “Hinduen Manus Sareen var ganske rigtigt en elendig kirkeminister.”

  Ikke blot det. Han var en katastrofe. Det vil Mette Bock også vise sig at være.

  I normale tider ville jeg gå ind for en adskillelse af kirke og stat. Som det er, er enhver forhindring mod den afsindige islamiske ideologis fremtrængen en højere prioritet.

  På et tidspunkt får vi forhåbentlig det smuds forbudt.

 28. Af jørgen vestergaard

  -

  Kommentaren 1.32 rammer vist lige i plet. Vores samfund er præget af opløsning og forfald, og vi regeres af pøbel, løftebrydere, feminister, pladderhumanister, kommunister, nulliteter, feminiserede mænd/tøsedrenge og EU-agenter. Folket og nationalstaten ser “eliten” ned på. Måske fordi den er dum, som Selsing skriver om. Eller er den bare korrupt? Folket er stort set sat uden for indflydelse. Til en vis grad er det dog vælgernes egen skyld. Når man stemmer tre radikale og tre skabsradikale partier ind, har man jo ligesom selv bedt om at det skal gå ad helvede til.

 29. Af Jens Jensen

  -

  Hvor mange opslag har du lavet? Tusind?

 30. Af j vest

  -

  ET 200-DOBBELT ANGREB…..!!!

  A pro pos opløsning og forfald, så er de samfundsskadelige elementer i det politiske system i gang med noget der ligner noget meget uhyggeligt, nemlig en afvikling af velfærdsstaten, en afskaffelse af folkestyret og nationalstaten, og endelig en udskiftning og afskaffelse af det danske folk. En mere end 200-dobbelt undergravning og udslettelse af vi danskeres frihed, velstand, sikkerhed, sundhed og fremtidsmuligheder er i gang. På mere end 200 punkter og områder angribes vores kultur, rettigheder og velfærd. Det ligner politisk uduelighed, frækhed og vanvid.

  For nogle lyder det måske som en overdrivelse at almenvellet er udsat for et mere end 200-dobbelt angreb. Men tænk på antallet af nedlagte skoler, kaserner, hospitaler, kirker, biblioteker, skadestuer, busruter, motorkontorer og væresteder osv. Tænk på DR-, DSB-, IT-, DONG-, POST- og SYGEHUS-SKANDALERNE. Tænk på regeringens nyindførte diskrimination af vi danskere. Tænk på de radikale, rabiate og feministiske angreb på familieværdierne. Tænk på den asociale boligpolitik. Tænk på den invasion der er i gang, tænk på smadringen af vores retssikkerhed. Tænk på det svineri der foregår mht. vores privatliv og sundhedsjournaler der er blevet udleveret til hackere og tvivlsomme firmaer, med titusindvis af identitetstyverier til følge. Tænk på den mangedoblede kriminalitet og på nedbrydningen, nedvurderingen og overbelastningen af infrastrukturen, forsvaret, politiet, hjemmeværnet, civilforsvaret m.m.m. Og husk hvordan skatteplyndringen har sat verdensrekord, og alligevel planlægger man flere skatter og afgifter, samtidig med at mere end 50% af vores penge bruges på forrykte og umoralske projekter og formål der IKKE gavner vi danskere det mindste, tværtimod!

  Hundredvis af skandaler er nu i gang på samme tid. Vi risikerer at det ender med at Danmark får samme skæbne som Sverige, hvor de røde, de radikale og korrupte svindlere har bragt landet helt frem til afgrundens kant. En lavintensiv guerilla-krig mod svenskerne er allerede i gang. Tusinder og atter tusinder af indbrud, gadeoverfald, knivstik, skyderier, hjemmerøverier, voldtægter, mordforsøg, mord, påsatte brande, nye sygdomme, velfærdstab, terrorisme og sociale tragedier er nu hverdag i Sverige.

  Se den korte avis, snaphanen, 180 gr, new speak networks, urias og you tube ang. DK, Sverige og Merkels Tyskland.

 31. Af Bjørn Sørensen

  -

  Mette Bock, cand.scient.pol. og mag.art., politisk aktiv gennem mange år. Først som medlem af Socialistisk Folkeparti, som hun var folketingskandidat for i 1994. Ved valget i 2001 var hun folketingskandidat for Radikale Venstre[3], hvor hun også , siden for Radikale Venstre ved valget i 2001 og næstformand for partiets landsorganisation indtil 2006. Da Ny Alliance blev dannet i 2007 erklærede hun sin sympati for det nye parti.
  Altså en ægte vindbøjtel som har flakket lidt rundt politisk men også ideologisk, det religiøse har hun også snuset til.
  Det skulle have givet hende lidt livserfaring skulle man tro, men hendes røde og pladderhumanistiske baggrund er ikke hvorfra man har observeret almindelig sund fornuft, men snarere utopiske drømmerier.

 32. Af j vest

  -

  Rettet/udvidet udgave.
  ET 200-DOBBELT ANGREB…..!!!

  A pro pos opløsning og forfald, så er de samfundsskadelige elementer i det politiske system i gang med noget meget uhyggeligt, nemlig en afvikling af velfærdsstaten, en afskaffelse af folkestyret og nationalstaten, og endelig en udskiftning og afskaffelse af det danske folk. En mere end 200-dobbelt undergravning og udslettelse af vi danskeres frihed, velstand, sikkerhed, sundhed og fremtidsmuligheder er i gang. På mere end 200 punkter og områder angribes vores kultur, rettigheder og velfærd. Det ligner politisk uduelighed, frækhed og vanvid.

  For nogle lyder det måske som en overdrivelse at almenvellet er udsat for et mere end 200-dobbelt angreb. Men tænk på antallet af nedlagte skoler, kaserner, hospitaler, kirker, biblioteker, skadestuer, busruter, motorkontorer og væresteder osv. Tænk på DR-, DSB-, IT-, DONG-, POST- og SYGEHUS-SKANDALERNE. Tænk på IC-4 togene og IC-4 flyene. Tænk på regeringens nyindførte diskrimination af vi danskere, så vi nu er 3. rangs borgere i vores eget land. Tænk på de radikale, rabiate og feministiske angreb på familieværdierne. Tænk på den asociale boligpolitik. Tænk på den INVASION der er i gang, uden at regeringen har løftet en lillefinger. Tænk på forringelsen/smadringen af vores retssikkerhed. Tænk på det svineri der foregår mht. tvangsdigitalisering, plus at vores privatliv og sundhedsjournaler er blevet udleveret til hackere og tvivlsomme firmaer, med titusindvis af identitetstyverier til følge. Tænk på den mangedoblede kriminalitet og på nedbrydningen, nedvurderingen og overbelastningen af infrastrukturen. Både forsvaret, politiet, hjemmeværnet og civilforsvaret m.m. har fået en skandaløs behandling. Det samme har kvæstede soldater. Og mange civile voldsofre. Og husk hvordan skatteplyndringen har sat verdensrekord, og alligevel planlægger man nye skatter og afgifter, samtidig med at mere end 50% af vores penge bruges på forrykte og umoralske projekter og formål der IKKE gavner vi danskere det mindste, tværtimod!!

  Hundredvis af skandaler er nu i gang på samme tid. Vi risikerer at det ender med at Danmark får samme skæbne som Sverige, hvor røde og radikale hyklere samt fortielse og propaganda har bragt landet helt frem til afgrundens kant. En lavintensiv guerilla-krig mod svenskerne er allerede i gang. Tusinder og atter tusinder af indbrud, gadeoverfald, knivstik, skyderier, hjemmerøverier, voldtægter, mordforsøg, mord, påsatte brande, nye sygdomme, velfærdstab, terrorisme og sociale tragedier er nu hverdag i Sverige. Den svenske politik er selvmorderisk og altødelæggende.

  Se den korte avis, snaphanen, 180 gr, new speak networks, urias og you tube ang. DK, Sverige og Tyskland. (Merkels migrant crisis/ one year on)

 33. Af j vest

  -

  Filterkoks omkring kl. 12

 34. Af Bjørn Sørensen

  -

  Jeg skal skide!

 35. Af J Vest

  -

  Ja jeg skal også skide!

 36. Af Jørgen Vestergaard

  -

  Hmm Nu skal jeg skide!

 37. Af Se hvor dybt en blogger er sunket

  -

  En psykopat og åndelig undermåler der skriver under falske navne er på spil. Kommentarerne er i strid med debatreglerne, så de slettes vel?

 38. Af Birger Nielsen

  -

  Den 26-årige blogger skriver bl.a. :

  “Folkekirkens præster samt kirkens medarbejdere yder en forbilledlige indsats rundt omkring i landet. Udover de velkendte opgaver som eksempelvis gudstjenesterne om søndagen, så bidrager mange præster og kirker til fællesskab, ”

  Hvor ved du dog det fra ?
  Mit indtryk er snarere, at det er en særdeles priviligeret klasse med begrænset arbejdstid.
  Godt nok er stadig et flertal af danskerne medlem af folkekirken, men langt de fleste kommer der stort set aldrig, måske bortset fra den 24/12, hvor de varmer op til andestegen.
  Langt de fleste danskere aner intet om den religion den vedkender sig, det interesserer dem kun lidt, men de mener, eller de tror på ” at der må være en Gud eller sådan noget”.
  Uvidenheden trives i bedste velgående, på trods af, at stadig flere får “høje” uddannelser.

  Jo mere viden folk besidder angående historie og naturvidenskaber, jo mere kan de få det svært med at tro på guder, engle, profeter og deslige, som er opfundet af primitive stammefolk i oldtiden.

 39. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Adskillelse af stat og kirke er da det eneste rigtige. Hvordan kan man være uenig i det?

 40. Af P Christensen

  -

  Konvertitten Mette Bock (gammel SFer) skiftede til RV-derivatet LA.
  Alle 3 partier føler dog, at de må hade Danmark mere eller mindre
  for at kunne leve op til egne høje idealer som globalister og indvandrervenlige.
  Derfor må alt dansk udvaskes i globaliseringens øllebrød.
  Omvendt skal omverdenen dog ikke udviske sine kendetegn.
  Tværtimod kan de tromle deres ofte reaktionære ønsker hen over de små-fascistiske danskere.

  Og til bloglæseren der sammenligner ateister med radikale.
  Stop venligst fornærmelserne mod ateisterne; de er ikke opportunister.

 41. Af Søren Sørensen

  -

  JV eller hvad han nu kalder sig i dag, er den berømte blogger Preben F1 Jensen som spammer B dagligt under 15 forskellige navne..Og skriver det reneste ævl..Åbenbart går han også under navnet “bjørn Sørensen, Westergaard og hvor lavt…..” i dag?

  DF fik returneret kristendommen i regeringens oplæg da den blev dannet..Havde fornuftigt ellers været død i generationer her..DF står ikke inden for adskillelse af religion og stat.

  Danskerne er verdens anden mest ateistiske land med 90% ateister ca. Det giver ingen mening at religiøse skal have politisk indflydelse under sådanne tal..Vi skal have frasorteret religiøse partier som det muslimske parti, og kristelig folkeparti. Det skal være ulovligt at have religiøse partier i Danmark. De lo% muslimer vi har, vil altid være vægtskålen i Danmark. Og på et tidspunkt bestemmer de alt i Danmark og farven på enhver regering. Det ønsker ingen, pånær muslimer, sig vel?

  “Og til bloglæseren der sammenligner ateister med radikale.
  Stop venligst fornærmelserne mod ateisterne; de er ikke opportunister.”

  Ateister er både klogere(mange undersøgelser her der påpeger således, samme mht. stammende i den røde fløj over den blå fløj), mere saglige end troende. Men religionen er magtens opium, og borgerlige elsker en medgørlig befolkning som er troende..Dem kan man gøre hvad som helst imod, og bede dem om at bede en stille bøn for bedre tider, og det er hvad der så sker..Altså ingenting!

 42. Af j nielsen

  -

  “Godt nok er stadig et flertal af danskerne medlem af folkekirken (…)”

  Men der er ikke ret mange der har meldt sig ind.

  Langt de fleste danskere aner intet om den religion den vedkender sig (…)”

  Man behøver ikke vedkende sig nogen religion for at være medlem af folkekirken. Langt de fleste danskere er blevet meldt ind af nogle andre.

 43. Af Flemming Lau

  -

  Danske værdier 10 ud af ca 2500.

  Velfærds samfundet.
  Frihed.
  Tillid.
  Frisind.
  Lighed for loven.
  Kønsligestilling.
  Sproget.
  Foreningsliv og frivillighed.
  Hygge.
  Kristen kulturarv.

 44. Af Birger Nielsen

  -

  Ja, det er rigtigt Lau, at næsten alle danskere, troende såvel dom ikketroende, er præget af den kristne kulturarv, hvordan hvad man så end vil definere det.
  Hvordan skal danskerene dog undgå at være præget af kristendommen, når man tænker på, hvor stor en indflydelse og magtanvendelse den har udøvet i tusind år, men godt nok i mindre og mindre grad de sidste 50 år, hvor folk trods at i højere grad er begyndt at søge oplysninger og tænke selv.

 45. Af Flemming Lau

  -

  Birger.
  Vær nu varsom med at overvurdere det begrænsede menneske!
  Som de gamle garderhusarerer sagde ” Lad hestene om at tænke, thi de har de største hoveder!” Og så er det ikke engang et bibelcitat!

 46. Af j vest

  -

  Kan se at bestyreren af filteret, hvem det så er, holder seriøst indlæg fra ca. kl. 12 tilbage. Så lang en forsinkelse er da nok til at det halvlange indlæg vel er skrevet forgæves.

 47. Af j vest

  -

  Hvorfor er tante B så hundeangst for alle indlæg over fem linjer? De skjules jo oftest automatisk. Er sandheden ilde hørt?

 48. Af j v

  -

  Både JP og tante B ligner Pollertiken mere og mere. Jeg overvejer derfor at droppe begge aviser. (Pollertiken er ikke en avis, men et sekterisk propaganda-smudsblad)

 49. Af j v

  -

  Tantens filter-system har længe været sært. Kritiske, saglige, oplysende indlæg er igen og igen “forsvundet”, på alle blogs. Mens hundehoveder, rødfascister, senil demente, radikale tosser og uhumske bloggere har kunne boltre sig uden begrænsninger.

 50. Af j v

  -

  Nogen bør nok tænke over at i fremtiden overlever nok kun de troværdige aviser og partier. Konkurrencen er jo blevet langt hårdere pga. netaviser som den korte, snaphanen, 180g, uriasposten, new speak/jeppe juhl og you tube/ black pigeon speaks, osv.

 51. Af j vest

  -

  Mit indlæg ved middagstid var en påvisning af at politikerne og MSM er i fuld gang med at undergrave, afskaffe og udslette Danmark. Deres samlede politik vil forvandle vores land til ukendelighed. En blodig katastrofe er under hastig udvikling. Men indlægget ser ud til at være bort- cen sure ret.

 52. Af j nielsen

  -

  “Mit indlæg ved middagstid var en påvisning af at politikerne og MSM er i fuld gang med at undergrave, afskaffe og udslette Danmark. Deres samlede politik vil forvandle vores land til ukendelighed. En blodig katastrofe er under hastig udvikling. Men indlægget ser ud til at være bort- cen sure ret.”

  Det er synd. En sådan påvisning må mindst være til en Cavling-pris. Eller Pulitzer, hvis det bliver internationalt kendt. Skridtet fra påstand til påvisning er jo ikke et man sådan uden videre tager, og når denne påvisning endda kan kondenseres til et enkelt indlæg, postet omkring middagstid, så er det virkelig en skam at det er gået tabt for eftertiden. Tænk hvis det var sket for J Tynell.

  Men hvem ved. Måske ligger der en sikkerhedskopi af manuskriptet og gemmer sig i en skuffe et sted. I så fald vil jeg anbefale at indsende det til publikation, fx hos samfundslitteratur.dk . Det lyder som det rigtige forlag, og de udøver ikke censur.

 53. Af Flemming Lau

  -

  J Vest.
  Når du trykker “Send” så vær opmærksom på om der dukker en “fane” op øverst, hvor der står ” Word Press error”! Hvis der gør trykker du blot på denne, og venter. 9 ud af 10 gange går den igennem. Der er altså ikke censur på Berlingske blog.
  Blog bestyren, lægger indlægget på og resten klarer det digitale system, med periodiske udfald!

 54. Af j v

  -

  Priser uddeles normalt næppe kun efter saglige kriterier. Det er set mange gange, f.eks. med Nobél prisen, hvor gustne politiske overvejelser ofte har spillet en stor rolle. Og fornylig blev de radikales m. vest ager jo udnævnt til “årets dansker”. J Nielsen forsøger sig med lidt satire eller ironi, men burde nok være mere optaget af DKs dystre fremtidsudsigter. Og den uhyggelige manipulation der foregår af debatterne.

 55. Af j v

  -

  Hej lau. Der blev to gange kvitteret for modtagelsen!

 56. Af Flemming Lau

  -

  J Vest.
  Ja det er vist ingen garanti for at det digitale ikke tilter! Der er folk der har raset sig gule og grønne indtil det lige med et fungere! Jeg har tidligere oplevet at få “ædt” kommentarer og så med 12 timers forsinkelse poppede de lige pludselig op. Sweet dreams!

 57. Af Helge Nørager

  -

  Betyder alt det her, at kirkeminister er en slags reserve pave, som kan ændre på religionen efter politiske visioner. ?
  Personligt har jeg udtrykt, at hvis en præst først lige skal checke, om der er kommet kroner på kontoen fra en sørgende eller søgende sjæl, udhuler det lidt tanken om Jesus Kristis budskab om næstekærlighed, og at vi alle er guds børn, samt at en angrende synder er gud til velbehag.

  Men vi bør alle huske at selv religion og troen er intet mod ønsket om flere penge til luksus.
  Dansen om guldkalven er LA,s konstante mantra, sammenkoblet med tesen om den totale personlige egoisme og distance fra den virkelige verden.
  Konstant udtrykker de, giv mig mere for de andre er dovne og jeg er smuk har selvtillid og lækkert hår.

 58. Af Helge Nørager

  -

  PS Jeg har altid følt der er en ting som burde havde været i Danmarks top 10, men som ingen nogensinde har nævnt.
  Redningsfolkene / fiskerne, fra Vesterhavet, og andre steder, dem som i stormvejr, i en lille båd undsatte folk i havsnød.
  De redningslaug, er for mig noget af det mest Danske, og noget som jeg er stolt af.

 59. Af Leif hansen

  -

  Det ser ud som om den berygtede blogger søren sørensen atter er i gang, under sit gamle fake-navn. Efter en lang pause hvor sørensen vel har brugt andre navne, eller har været på efteruddannelse i Moskva og Mekka.

  Det kan stærkt anbefales at læse “ET 200-DOBBELT ANGREB” KL. 12.04 der nu endelig er blevet synligt. Kan nogen være uenige i at Danmark er begyndt at kollapse? Og at vi ligesom Tyskland, Sverige og Frankrig…. (der regeres af komplet uduelige nykommunistiske pladderhumanister)…. osv., er ved at synke ned i et inferno af skrupskøre og rædselsfulde tilstande?

 60. Af Leif hansen

  -

  indlæg i filter. Var ang. sø ren sen og kl. 12.o4 ovenfor!!!!!

 61. Af Jacob Fiil

  -

  Enig. Hvis der var én ministerudnævnelse i den nye trekløverregering, der nærmest gjorde mig målløs, så var det udnævnelsen af Mette Bock til kultur- og kirkeminister. I hvilket parallelunivers hører hun til i en såkaldt ‘borgerlig’ regering?

 62. Af Erik Larsen

  -

  Løkke er vist ikke helt, helt klar over hvad han har gjort med at tage de umulige LA-personer med deres fortid og nutid ind i regeringen.
  Men han har da i dag set, at DR igen, igen har fremturet DDR-og-rødt agtigt med angrebet på Danmarks mest ærlige nyhedsavis – Den Korte Avis.

 63. Af N. Jensen

  -

  https://www.youtube.com/watch?v=8r-e2NDSTuE

 64. Af Henning Svendsen

  -

  Helmund :-din mund løber af med dig,!kik på de Amerikanske sydstater her er Kirke og samfund en stor familie og det koster kun en brøkdel sammenlignet med Danmark
  I disse Kirker finder du ikke PH lamper eller arkitekt møbler,er det koldt så møder sognet op med træ til brændeovnen og ikke sjældent dukker Jesus op og giver dem alle sammen et ordentlig kick
  Så kristendom kan udmærket drives for små midler-og vores Kirkeminnister hun skal ikke lade sig trampe på men svinge den nihalede kat som Jesus gjorde

 65. Af - Niller

  -

  Jeg skal da lige love for at vi har en statsminister der tramper rundt som elefanten i glasbutikken.

  For at gøre plads til Mette Bock måtte han afskedige Bertel Haarder på kulturen hvor han samtidig lovede Haarder stillingen som generalkonsul i Flensburg .
  Han havde bare ” glemt” at det strider imod reglerne om besættelse af stillingen- samtidig havde han totalt fejlbedømt reaktionen fra det danske mindretal i landsdelen.

  Haarde trækker sig nu som kandidat til stillingen- det er en hån og en ydmygelse af enperson der fortjener et bedre politisk eftermæle.
  Han burde havde siddet som formand for folketinget men her trak han sig da man lovede ham posten som kulturminister .
  Dette er åbenbart prisen for en statsminister der ikke ville være statsminister for enhver pris.

 66. Af Flemming Lau

  -

  Ja Lad bare “kirken” af levende stene klare sig selv!

  Lav lige en grundlovsændring først.
  Returner al den jord der tilhørte menighederne i starten af 1900 tallet.
  Lad menighederne om kirkeskatten.
  Og vi lover til gengæld at fyre de af staten ansatte anti-kristlige bisper!

 67. Af Lisbeth F Sørensen

  -

  Et fornuftigt forslag fra de liberale endeligt..Årtiets første mener jeg? Jo, adskil kirke og stat..Forlang indmeldelse i folkekirken som skattebetalende ved det 18 år først.

  Deres forslag om frigivelsen om narko lyder på papiret også positivt. Problemet er at de ønsker først og fremmest kokain frigivet, så de ikke behøver løbe rundt med hættehue på Christiania mere..Og især at de ønsker at overtage hele salget af narko selv, og ikke overlade indtægten til staten her..Denne sidste må naturligvis aldrig ske..Staten skal stå for hele produceringen, administrationen og indtægten ved frigivelse af Hash, mv. De liberale skal ikke få lov at tjene en eneste rød femøre på andre menneskers armod..Aldrig NOGENSINDE, NOGENSINDE!

 68. Af Lisbeth F Sørensen

  -

  “Kan nogen være uenige i at Danmark er begyndt at kollapse? ”

  Vist på tide at Preben begynder at tage sin daglige kalkpille så?

Kommentarer er lukket.