Assimilation igennem mission

Af Jesper Holm Frederiksen 122

Det har i den politisk korrekte osteklokke vakt voldsom harme, at Folketinget har vedtaget en hensigtserklæring om, at der ikke må bo mere end 50 % med ikke-vestlig baggrund i boligområder i Danmark. Forargelsen er ikke bare ude af proportioner (der har sågar været referencer til Nürnberg-lovene), men også fuldstændigt ødelæggende. For det politiske korrekte menageri har afsporet debatten i en sådan grad, at vi faktisk slet ikke har talt om det væsentlige, nemlig at danskere i visse områder er i mindretal i eget land. I november 2016 viste en rapport fra en såkaldt medborgerskabsundersøgelse, foretaget af Udlændinge- og Integrationsministeriet, at kun hver femte nydansker føler sig dansk (http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-11-05-rapport-kun-hver-femte-nydansker-foler-sig-dansk). Hele danskhedsdebatten i fjor viste, at der sandelig findes mange synspunkter i disse spørgsmål, men få vil vel betvivle, at hvis man ikke føler sig dansk, så er det svært at være det.

Folketinget har altså vedtaget en hensigtserklæring – ikke en lov. Det er fornuftig symbolpolitik, og det bør man ikke undervurdere. Denne sag, bør måske give os anledning til endnu engang at overveje, hvad vi kan gøre for at lette de nærmest uoverstigelige udfordringer, vi har med den kulturkamp, der efterhånden har varet i mange, mange år.

Vi har i nu mere end tre årtier oplevet en massiv tilvandring af folk fra fremmede lande og kulturer. Konsekvenserne heraf har hovedsagligt været af negativ karakter: voldsom overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne – primært af personfarlig kriminalitet – parallelsamfund præget af autonom og asocial herskeradfærd, meget ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og decideret forfølgelse af jøder, homoseksuelle, kvinder og moderate muslimer. Vi har i løbet af de seneste 30 år fra politisk side iværksat over 40 forskellige integrationspakker i håbet om at kunne vende udviklingen til det positive.
De fleste begynder at indse, at det er hævet over enhver tvivl, at tilvandringen fra ikke-vestlige samfund fremover skal begrænses mest muligt, men en standsning af yderligere indvandring vil ikke løse ovennævnte problemer med de herboende, hvoraf mange har opnået statsborgerskab, og derfor må vi gøre vores bedste for at bevare vores land – og dermed vores frihed – som vi kender og elsker det.
De tilvandrede folkeslag har i overvejende grad været fra islamiske samfund, og selvom vi naturligvis ikke kan klandre den enkelte muslim, kan vi ovenpå de mange års erfaringer med kultursammenstødet tydeligt se, at ideologien islam – eller i det mindste visse dele af samme – er decideret inkompatibel med vores kristne kernekultur, som har skænket os en tillidskultur og et samfund, hvor individuel frihed og en sekulær stat er bærende elementer. Det er her, friheden eksisterer.

Vi modtog i 2015 over 15.000 asylansøgere og med forventede familiesammenføring ender den samlede indvandring for det år alene på et godt stykke over 25.000 individer, hovedsageligt muslimer. Der er ikke umiddelbart nogen grund til at tro, at de kommer til at bryde de negative statistikker, desværre, men der er muligvis et enkelt punkt, hvor vi som samfund kan oppe os for at hjælpe dem på vej: mission!
Vi har her til lands igennem mange årtier set skævt til og latterliggjort missionsarbejde fra hovedsageligt Indre Mission og Jehovas Vidner, og den kritik har også været berettiget, fordi de har bedrevet mission iblandt allerede døbte, men de tilvandrede folkeslag er i overvejende grad ikke døbte.
Bliver de alle omvendt? Nej da! Kan vi vide, om de, der så lader sig døbe, rent faktisk tror på, at Jesus er Kristus? Nej, tro er et personligt anliggende, og derfor kan min opfordring ikke gøres til en decideret politisk målsætning. Nej, det er en opfordring til hver enkelt dansker: bedriv mission! Når du møder en nytilkommet migrant eller asylant, så prædik som vi alle er befalet til!

Den iranskfødte præst (og tidligere muslim) fra kirken Church of Love, Massoud Foroozandeh har sammen med sognepræst, Torben Bramming og andre gode folk bedrevet et fantastisk missionsarbejde igennem de seneste år og flere hundrede muslimer har konverteret til kristendommen. Foroozandeh og Brammings arbejde er ikke alene barmhjertigt, men det er også noget af det mest fædrelandskærlige og fædrelandsgavnende, man overhovedet kan give sig til. Deres eksempel bør følges.
Den somalisk fødte islamkritiker, Hirsi Ali, skriver i sin bog “Nomaden” fra 2010: “Jeg mener, at de kristne kirker skulle begynde at missionere. At rekruttere. I er nødt til at konkurrere for at kunne blive et magtfuldt redskab i kampen for at stoppe islamisering. Europa går rundt som en søvngænger med direkte kurs mod en katastrofe. En kulturel, ideologisk og politisk katastrofe, fordi kirkerne har forsømt indvandrerghettoerne. Kirkerne har ressourcerne, den nødvendige autoritet og motivation til at missionere og konvertere muslimske indvandrere til en mere moderne livsstil og en mere tidssvarende tro (…). Jeg har en teori om, at de fleste muslimer søger en tilgivende Gud. Mange muslimer søger en Gud eller et gudsbegreb, der efter min mening svarer til beskrivelsen af den kristne Gud.”
Vi kan ikke blive ved med at bilde os selv ind, at hvis vi bare laver en ny integrationspakke og poster endnu flere milliarder i såkaldte integrationsprojekter, uddeler pjecer og maler glade farver på gavlene i ghettoerne, at vi derved kan få vores tilflyttede medborgere med i kernekulturen. Vi skal fremover i højere grad sigte efter assimilation fremfor integration, og her er første skridt missionen.

122 kommentarer RSS

 1. Af Niels Lemche

  -

  Flot indlæg, men tro ikke, at det bliver let. Min gamle lærer og forgænger professor Svend Holm-Nielsen voksede op i Damaskus, hvor hans far var missionær. Som Svend selv fortalte, lykkedes det faderen i løbet af et langt liv at omvende to, sin kok og dennes kone; men Svend var overbevist, at de kun omvendte sig, fordi de syntes, at det var synd for den gamle mand, og at de så snart han var død var tilbage i folden. Svend var selv præst, men bestemt ikke missionær.

  Men det er oplagt, at hvis vi mener noget med at sige, at vores tro og verden med vore værdier er de bedste, så gælder en modeerne missionsbefaling.

  I øvrigt behøver det ikke at være negativt, hvis der oprettes parallelsamfund, hvis bare de så at sige holder selvjustits. Det går faktisk i Chinatowns i USA, hvor politiet helst ikke bevæger sig ind; men de bed noget om selvjustitsen inde i ghettoerne, og den er barsk.

 2. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Hvis medierne ikke beskriver integrationsproblemerne præcist, fordi de er bange for at være politisk ukorrekte, så ved læserne ikke at problwemerne eksisterer, og kan ikke medvirke til at løse dem.

  Berlingske er i det mindste begyndt, at omtale den voldsomme stigning i den grove voldskriminalitet i Sverige.

  Men avisen mener åbenbart ikke, at læserne kan tåle, at få at vide, at det er stort set kun er unge migranter og såkaldte andengenerationsindvandrere, der står bag den voldsomme stigning i den grove kriminalitet.

  Det grænser til misinformation af læserne, at Berlingske ikke omtaler voldsforbrydernes etnicitet, når fakta er, at det stort kun er migranter og andengenerationsindvandrere, der står bag stigningen i grov voldskriminalitet.

 3. Af Niels Poulsen

  -

  “Jeg har en teori om, at de fleste muslimer søger en tilgivende Gud.”

  Hirsi Alis udsagn minder meget om Grundtvigs udsagn om, at der i det hedenske Danmark var en længsel efter Kristus. Der var en mangel i det hedenske Danmark, som det ikke selv forstod at overvinde. Derfor Frejas tårer. Først med Kristi komme og hans i overført betydning ægteskab med Freja (Danmark) forløses danskerne.

  Muslimerne er trælbundne. De lever i evig frygt for deres strenge Gud og hans utal af undertrykkende love. Kvindernes tårer bag sløret gråd er længslen efter Kristus. En forudanelse om, at Han en dag vil frisætte deres hjerte til et liv som myndigt menneske i et kærlighedsfyldt univers.

 4. Af Lars Busk

  -

  Mission er godt, men for at omvende muslimer skal man nok tage lidt andre metoder i brug end snak og dialogkaffe.
  Islam har haft stort resultat af omvendelse ved sværdet, og de er noget, som enhver med en smule kendskab til Koranen kan genkende og forholde sig til.
  Man burde virkelig gøre forsøget f. eks i Voldsmose og Gjellerup.
  Måske bringer det os ud af dødvandet.

 5. Af Niels Lemche

  -

  LARS BUSK, det har kristendommen faktisk også haft.

 6. Af Gert Hansen

  -

  Citat: ‘Mange muslimer søger en Gud eller et gudsbegreb,…’

  Det er muligt, men det er det der er problemet. Og det gælder ikke alene muslimer, om end det er nogle af dem, der for tiden giver de største problemer. Og vedblivende vil gøre det, i lang, lang tid fremover. Religionen er med islam genindført i det vestlige sekulære samfund, og det er ikke problemfrit, for nu at sige det diplomatisk.

  Problemet er ikke, at ‘de kristne kirker’ er svage, men at islam som ideologi ikke kan indpasses i en moderne vestlig tankegang. Muslimer vil ofte gerne have ipads, fladskærme, biler m.v., men de vil ikke have noget at gøre med den ideologi der ligger bag disse i Vesten opfundne ting. Enhver burde kunne se det barokke heri, men det ændrer ikke noget. So, here we go – i laaang tid fremover.

 7. Af Mehmet Sami Gür

  -

  DU MENER KONVERTERING TIL ISLAM IGENNEM DEN SÅKALDTE ‘MISSION’

  De muslimer, som konverterer til andre religioner er overvejende shia muslimer fra Iran. Størstedelen af muslimerne i verden består af sunni muslimerne.

  Jeg kan heller ikke lide shia præstestyret i Iran. Iran forsøger at udvide deres persiske imperium i Mellemøsten med deres terror organisationer som Hizbollah, Hasdi-Sabi og andre shia militser.

  Så, ‘go for it’ med shia muslimerne!

  Men I kommer aldrig til at omvende sunni muslimerne, for sunni Islam er den mest udbredte religion i hele verden.

 8. Af Niels Lemche

  -

  GÜR, du har altid haft et kreativt forhold til fakta:

  Islam, både Shia og Sunni: 1,6 milliarder; Kristendommen 2,1 milliard. Islam er nr. 2, Sorry.

  215 millioner af de 1,6 er shia. Sunni så det mindre.

 9. Af Svend Jensen

  -

  @MEHMET SAMI GÜR – 13. FEBRUAR 2017 13:51

  Islam = 1,6 milliarder nominelt.

  Da islam er mindst 75 procent politisk system og 25 procent religion, er der kun 0,25 * 1,6 = 400 millioner effektiv islamisme tilbage. Da måske halvdelen af muslimske kvinder helst forlod gesjæften reduceres antallet islamister til omkring 300 millioner. Trækker vi shiaerne fra når vi ned på effektivt omkring 250 millioner sunnier
  Vorherrebevares – er de ikke flere?

 10. Af b christiansen

  -

  Et fint og konstruktivt debatoplæg.

  Den meget store indvandring har allerede haft voldsomt negative konsekvenser for tusinder og atter tusinder af danskere. Dels direkte og dels indirekte. Direkte i form af trusler og kriminalitet. Dels indirekte i form af et øget skattetryk og alvorlige velfærdstab og sundhedstab. Ligesom store dele af infrastrukturen er forringet eller forsvundet pga. nedskæringer, lukninger og spareøvelser, som igen er en følge af de 230-250 milliarder der nu årligt bruges på indvandring og hvad deraf følger. Velfærdssystemet er nu hullet som en gammel ost der længe har været udsat for mange mus. F.eks. er hospitalsvæsnet så forringet, at livsfarligt syge gang på gang afvises, selvom de er ankommet med en ambulance under udrykning. Hundreder af sengepladser er nemlig sparet væk. Det går ud over både kræftramte, hjertesyge, nyresyge, sukkersyge, psykisk syge, fødende kvinder og mange andre. Og antallet af stressede familier, forhutlede arbejdsløse og hjemløse danskere vokser og vokser. At partiernes og politikernes flertal har svigtet deres land og deres egne landsmænd, kan ikke længere bortforklares.

  Sverige er ved at bukke under pga. presset og er nu en nation i frit fald. Om Danmark skal følge dem ned i afgrunden, er endnu ikke afgjort. Men uden nye, bedre og dygtigere politikere er vi fortabte.

 11. Af bent nielsen

  -

  Bloggen “Danskerne i euforisk jubeldemonstration” fortæller om hvordan sygehus”reformer” har påført både patienter og pårørende store ubehageligheder og øget risiko. Både hos an ne li se og ka u le er der nu lukket af for alle kritiske og oplysende indlæg.

 12. Af Birger Nielsen

  -

  Hvorfor ikke missionere aktivt for den frie tanke, altså sprede budskabet blandt kristne, muslimer og andre troende om, at der altså ikke findes hverken guder eller engle eller andre mystiske væsener. Tænk hvis vi kunne overbevise de religiøse om, at guderne og religionerne er noget, som uvidende mennesker i oldtiden har opfundet, fordi de ikke kunne forklare sig på anden måde.
  Tænk en verden uden dominerende og undertrykkende religioner.
  Måske dermed færre problemer med krige og overbefolkning på kloden.
  Videnskaben forsøger år for år at forklare og løse diverse problemstillinger, mens flere milliarder mennesker stadig tror på guder, engle, mysterier og mirakler.

 13. Af bent nielsen

  -

  Bir ger er jo selv religiøs, for som ateist TROR han at ateisme er det bedste og klogeste. Men hvad véd bir ger egentlig om det fantastiske univers vi lever i. Selvfølgelig er der religiøse forestillinger og idéer som er forrykte og tåbelige, men idéen om at ALT er kommet af INGENTING er vel også ret enfoldig.

 14. Af Niels Lemche

  -

  BENT NIELSEN, men den der skabelse ud af intet er vel i grunden en rodfæstet kristen opfattelse. “I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden / og jorden var øde og tom og Guds ånd svævede over vandene (urdybet).”

 15. Af anders jensen

  -

  SAMMENLIGNING MELLEM ISLAMISME OG MODERNE KRISTENDOM/NEUTRALITET

  ISLAMISNE AFSLAPPET KRISTENDOM

  ingen velfærd velfærd
  tyranni demokrati
  kvindeundertrykkelse ligebehandling
  fattigdom velstand
  terror/krig fred
  fanatisme fornuft
  barbari civilisation
  kriminalitet lov og orden
  sygdom/urter avancerede hospitaler

  Det er selvfølgelig ikke så enkelt som her opstillet, for den kristne kultur er ikke uden fejl og alvorlige mangler, og den muhammedanske kultur har også nogle fine sider. Men når de i århundreder har bekriget og nedslagtet kristne, er det jo ikke tilfældigt. Og alt det vi regner for goder, vil forsvinde fra os hvis vi ikke får politikerne til at forstå at nu må de tage sig sammen, for ellers bliver de sat på porten. Vi har fået nok af deres hjernedøde og forræderiske politik.

 16. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Jeg tror faktisk, at det vil virke en del mere assimilerende, hvis politikerne sørger for, at alle skoleelever – også dem i privatskolerne – bliver undervist i moderne videnskabsteori.

  Det er især vigtigt, at eleverne forstår og accepterer evolutionsteorien, eller at deres kritik af evolutionsterorien i det mindste giver mening, for der er jo ikke tale om et indiskutabelt dogme.

  Evolutionsteorien skal ikke bare gennemgås, men diskuteres i alle relevante aspekter, modsigelser skal tages op og diskuteres, indtil alle har forstået, hvad evolutionsteorien går ud på.

  Fundamentalistiske monoteister bryder sig ikke på evolutionsteorien, fordi den beviser, at de tror på myter.

  De fundamentalistiske monoterister påstår, at alle krige i de sidste par århundreder netop skyldes evolutionsteorien, angiveligt fordi den gør alle til konkurrenter i en kamp om overlevelse; dét er en af de mange misforståelser, som bør diskuteres, når eleverne bliver undervist i evolutionsteorien.

  Imens drømmer monoterister om hellig krig, der skal “rense” kloden for “vantro”…

  Det er vigtigt, at der er tale om lærere, der er filosofisk velfunderede, og som derfor ikke misbruger evolutionsteorien til også, at argumentere for socialdarwinisme.

  Erdogans islamistiske regeringsparti fik for nogle år siden fyret en redaktør for Tyrkiets mest solgte, populærvidenskabelige tidsskrift, fordi tidsskriftet havde publiceret en artikel om Darwin og hans evolutionsteori, i anledningen af Darwins 200 års-fødselsdag.

  Hvis religiøse myter igen begynder at overtrumfe videnskabelige fakta, så vil vi ikke kunne løse fremtidens ekstremt indviklede problemer, der kræver en hidtil uset grad af rationalitet.

 17. Af Birger Nielsen

  -

  Bent Nielsen
  Belær mig ej om astronomi, geologi og historieskrivning.
  The Big Bang er godt nok en teori, som man ved talrige studier forsøger at bevise og forklare, for videnskabsfolk arbejder med teorier og beviser, ikke bare med tro på at en abrahamistisk ørkengud har skabt alt og er allestedsnærværende.
  Religionshistorikere kan i princippet pille de såkaldte “hellige” skrifter helt fra hinanden, da de er fyldt med unøjagtigheder og modsigelser. De står står ikke for en kildekritisk gennemgang.
  Spørg selv prof. Lemche. Så hvorfor dog tro på det ?
  Men hvad der ligger før Big Bang, det er et stort spørgsmål.
  Jeg vil tro, at de religiøse hænger deres hat på, det må være Guds chance .
  Bent N. , jeg betragter mig ikke som religiøs, men hylder den fri tanke.

 18. Af Svend Jensen

  -

  Der er mindst én gud, som er guddommelig. Hen er “Det Flyvende SpaghettiMonster”, hvis tilbedelse nu er anerkendt som religion.
  Anerkendelse er samtidig en erkendelse af, at alle religioner essentielt er grund- og meningsløse bekendelser om ‘tro’ på et vilkårligt væsen, der tilregnes alle mulige fantasifulde egenskaber.
  Det kan enhver jo komme og sige, som så glimrende illustreret i det store epos, “The life of Brian”.
  Alle religioner er faktisk utrolige.

 19. Af a j

  -

  Nå, avisens computer har sammenrykket kolonnerne. Men meningen var altså en opstilling som denne

  ISLAMISNE……………………………………………..AFSLAPPET KRISTENDOM

  ingen velfærd………………………………………………..velfærd
  tyranni……………………………………………………………….demokrati

  osv.

 20. Af Niels Lemche

  -

  ANDERS JENSEN, du har så sandelig ret. Kristendommen er langtfra perfekt. Du husker sikkert dommedagsekterne op til år 2000: Religiøst vanvid, når det var værst. Men heldigvis, hvis man kan sige så, endte det som oftest med selvmord og ikke drab på udenforstående.

  Og der er stadig 983 år til næste gang.

 21. Af Anders Munch

  -

  Lad os nu sige at vi ikke importerede folk fra mellemøsten, men australske indfødte. 100% fuldblods. I ved, dem der i 25.000-40.000 år har udviklet sig afskåret fra resten af menneskeheden.
  http://www.debrapascalibonaro.com/wp-content/uploads/2013/02/Lena-and-Rosie-Pula.jpg

  Hvilken integrations politik vil man føre, som seriøst vil kunne få de her mennesker med en gennemsnitlig iq på 65 til at få de samme resultater som europæere? Sandheden er, at der er intet at gøre. Mennesket er ikke en blank tavle, der er forskel på køn, racer og etnicitet. Og jeg kan så absolut komme med fuldstændig overkommelige falsificerbare eksperimenter til at bevise de påstande. Videnskab er ikke en holdning, det er fakta.
  Det giver ikke mening at snakke om vellykket integration, hvis målet er at få de samme resultater som den etniske dansker. Personligt vil jeg mene at integrationen er lykkes. De mennesker kvinder importerer er bare ikke bedre.

 22. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det var en troende, jesuitisk præst, der hed Teilhard de Chardin, der fandt på Big Bang-teorien, der jo ikke siger noget om selv skabelsesøjeblikket, eller hvad der kom før.

  Big Band-teorien er faktisk en af de teorier, som intelligente, religiøse fundamentalister burde kunne tage til sig.

  Bent Nielsen;

  Rent faktisk så opstår der hele tiden “noget ud af intet” i vaccum; virtuelle partikler og antipartikler kommer ud af “intet”, dvs, vacuum, og annihillerer næsten øjeblikkeligt hinanden igen.

  En del fysikere mener, at denne effekt er den såkaldt mørke energi, der er skyld i universets udvidelse.

 23. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Rettelse…

  “Big Band-teorien er faktisk en af de teorier, som intelligente, religiøse fundamentalister burde kunne tage til sig.”

  Jeg mente selvfølglig “Big Bang-teorien”; men undervisning i big band-teori vil helt sikkert også virke både assimilerende og integrerende…

 24. Af b niel

  -

  Man kan sige meget ondt om både ateisme og kristendom, men fakta er at i alle gudløse samfund har den politiske mafia, “elite” eller nomenklatura udviklet sig til en kræftsvulst på samfundslegemet. Se f.eks. hvordan kommunisterne og nazisterne plyndrede og myrdede løs på millioner af uskyldige og harmløse bønder, byfolk og partikammerater. Ateismen giver grønt lys til samvittighedsløse psykopater, lystmordere og magtsyge tyranner. Islamismen er i grunden også en gudløs ideologi, for den dyrker en person hvis budskab gik ud på at skære halsen over på enhver der ikke ville deltage i hans røvertogter. Og som kaldte alle der ikke tænkte som ham, for aber, svin, urene og vantro.
  Vogt jer for de gudløse, samvittighedsløse, fædrelandsløse, hjerteløse, historieløse og hjerneløse.

 25. Af Niels Lemche

  -

  JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN, ja, det er rigtig nok, og jeg har længe håbet på, at man finder levn, der viser, at der eksisteret liv på Mars for at komme ud af den golde biblicisme, som unægtelig spiller en stor rolle i tidens fundamentalistiske kristendom.

  For her går det ikke alt for godt. Læste et sted sidste år, at den religion, der vokser med størst hast lige nu, er amerikansk inspireret luthersk fundamentalisme i Sydamerika. Måske skal kætterbålene til at brænde igen.

 26. Af Niels Larsen

  -

  “I november 2016 viste en rapport fra en såkaldt medborgerskabsundersøgelse, foretaget af Udlændinge- og Integrationsministeriet, at kun hver femte nydansker føler sig dansk.”

  Med det in mente, så kan der ikke være det mindste i vejen for at udtrykke, at ‘der er områder i Danmark, hvor mindre end 50% af befolkningen er danskere’. Man bliver IKKE dansker af at få statsborgerskab; man bliver i første omgang kun dansk statsborger og må så senere hen vise, om man som udenlandsk født fortjener æresbetegnelsen ‘dansker’.

  “Vi har i nu mere end tre årtier oplevet en massiv tilvandring af folk fra fremmede lande og kulturer. Konsekvenserne heraf har hovedsagligt været af negativ karakter.”

  Har den overhovedet været andet set i en gennemsnitsbetragtning? 🙁

  “De fleste begynder at indse, at det er hævet over enhver tvivl, at tilvandringen fra ikke-vestlige samfund fremover skal begrænses mest muligt.”

  Sig det bare, som det er: den skal standses 100% og vendes til en tvungen repatriering af flest mulige. Islam og afrikanske stammereligioner og tilhørende kulturer er uforenelige med de tilsvarende størrelser i et veludviklet, sekulært vestligt samfund som det danske.

  Religion har aldrig været og bliver aldrig løsningen på problemerne. Religion ER problemet – og det ændrer sig ikke af at være den protestantiske, da konverterede muslimer sandsynligvis blot vil blive fanatiske udøvere af også den religion – og så er vi lige vidt.

  Desuden er der stadig problemet med den ringere IQ (se Google: “World IQ Map”), som på sigt vil smitte af gennem (omvendte) muslimers gennemsnitligt større ynglevillighed end gennemsnitseuropæeren. Det vil gøre Vesteuropa til et område af i forhold til nu lavere intelligente individer.

 27. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Mon ikke det er den såkaldt “videnskabelige”, marxistiske historieopfattelse, der skyld i, at mange religiøse fundamentalister har en stærk mistro til naturvidenskabelige erkendelser og til erklærede ateister?

  De marxistiske ateister opførte sig uhyrligt overfor de kristne og overfor jøderne i Sovjetunionen, og det viste sig jo, at deres angiveligt videnskabelige historieforståelse ikke havde meget med virkeligheden at gøre.

  Men det er en fejl, at give naturvidenskaben skylden for, at Marx troede, at historien styres af forudsigelige lovmæssigheder; dén uvidenskabelige ide har han fra den kristne filosof, Baruch deSpinoza, som Marx beundrede som ung.

 28. Af Birger Nielsen

  -

  TIL b niel – 13. februar 2017 16:10

  Jeg ved ikke, hvad “b. niel” står for,men et pudsigt navnesammenfald.

  Du kører med den sædvanlig smørre om nazister og kommunister, jeg hylder ingen af delene.
  Men tænk du på, hvad religionerne gennem det sidste årtusind har på samvittigheden af dødfald. Det gælder både protestanter, hinduer, men især muslimer og katolikker . 100 mio. menneskeliv, det rækker næppe. Søde Chr. 4. sendte over 2000 hekse på bålet etc.
  De religiøse har aldrig holdt sig tilbage. En stor gang hykleri.

 29. Af b niel

  -

  Hvad med de skoler hvor 80- 90% af eleverne er kulturfremmede fra Afrika osv. Hvad med de biblioteker, banker, butikker, fængsler og hospitaler hvor kulturfremmede til tider udgør et stort flertal. Chrborg spiller højt spil med det danske folks fremtid. Den typiske politiker er en fysisk trussel mod os alle.

  Jacob S-R, du kan næppe lære mig noget om atomfysik osv. Din snak om partikler viser jo blot at der endnu er rigtig meget som du og vi ikke forstår. Og at partiklerne skulle opstå af “ingenting” og uden årsag er noget sludder.

  NL: Dansk religion er IKKE et problem. Problemet er den røde og feministiske indoktrinering der har fordummet den brede befolkning og gjort den svag, sårbar, sløv og dvask. I en grad så selvopholdelsesdriften og overlevelsesevnen er svækket så meget, at danskerne finder sig i alt fra politikerne og “systemet”. Hvorved de kommer til at finde sig i endnu mere…. og de må forvente at blive plyndret, terroriseret, fordrevet eller etnisk udrenset. Blot se hvordan der myrdes løs på svenskerne, tyskerne og franskmændene. Og det er kun begyndelsen. Store blodbade venter. Selv her i Danmark trives uretten, løgnen, ondskaben og døden langt bedre end før.

 30. Af Lars Busk

  -

  Niels Lemke

  Ja, det virker.
  Skarp lud til skurvede hoveder.

  Og vi må jo huske, at martyrdøden er det højeste for en rettroende muslim..
  Det ville jo ligefrem være en krænkelse af deres menneskerettigheder at foreholde de rettroende den direkte vej til Paradis.

  De kan sole sig i Kristi nåde, eller komme forrest i køen. Der er frit valg.

 31. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  “Chr. 4. sendte over 2000 hekse på bålet etc.”

  Det er adskillige århundreder siden, at kristne fundamentalister myrdede “hekse”.

  Men der er faktisk stadig dødsstraf for hekseri i flere muslimske lande, herunder Saudi Arabien, der bizart nok alligevel er medlem af FN’s menneskerettighedsråd…

  Dét viser om noget, hvor tilbagestående denne ekstremt rige og indflydelsesrige nation er, samt at der ikke er den store grund til, at have respekt for FN’s menneskerettighedsråd længere.

  Uddrag fra “Woman faces death penalty for witchcraft after ‘casting spell on 13-year-old shopper’

  “The punishment is always beheading for anyone found guilty of witchcraft,’ a Saudi lawyer and human rights activist, Waleed Abu al-Khair said.

  In December, Amnesty International condemned the beheading of a woman in Saudi Arabia convicted on charges of ’sorcery and witchcraft’ saying it underlined the urgent need to end executions in the kingdom.

  Amnesty said the execution was the second of its kind last year.”

 32. Af Birger Nielsen

  -

  Mehmet Sami Gür – 13. februar 2017 13:51 skriver:

  “Jeg kan heller ikke lide shia præstestyret i Iran. Iran forsøger at udvide deres persiske imperium i Mellemøsten med deres terror organisationer som Hizbollah, Hasdi-Sabi og andre shia militser.
  Så, ‘go for it’ med shia muslimerne!
  Men I kommer aldrig til at omvende sunni muslimerne, for sunni Islam er den mest udbredte religion i hele verden.”

  Se det er jo et tydeligt tegn på problematikken i Mellemøsten. Fuldstændig som for 400 år siden i Europa. Krige mellem religiøse retninger om profetens skæg eller hvad ?
  Er vi trods kommet lidt videre op af udviklingstigen i Europa ?
  Ja tænk sig, nu har despoterne Putin, Trump og Erdogan taget oldtidsreligionerne til sig.
  Det kan betale sig rent magtmæssigt.

 33. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  “Og at partiklerne skulle opstå af “ingenting” og uden årsag er noget sludder.”

  Som jeg skrev, så opstår de virtuelle partikler i vacuum, der indeholder ekstremt megen energi, selvom de fleste opfatter vacuum, som værende “intet”.

  Fra Wikipedias artikel om Vacuum Energy:

  “Vacuum energy is an underlying background energy that exists in space throughout the entire Universe.

  One contribution to the vacuum energy may be from virtual particles which are thought to be particle pairs that blink into existence and then annihilate in a timespan too short to observe.

  Their behavior is codified in Heisenberg’s energy–time uncertainty principle. Still, the exact effect of such fleeting bits of energy is difficult to quantify. The vacuum energy is a special case of zero-point energy that relates to the quantum vacuum.[1]”

 34. Af Svend Jensen

  -

  @B NIEL – 13. FEBRUAR 2017 16:10
  “…Vogt jer for de gudløse…”

  Hvis gud er gudløs, skal man i følge B Niel vogte sig for ham!
  Så er det man kan spørge – Er gud selv gudløs ? Tror hen kun på sig selv, eller har guder også en Overgud, som de tror på ?
  Hvem hakkede gud på, før mennesket begyndte at stamme ned fra aberne?

 35. Af Arvid Holm

  -

  De islamiske trosretninger i de tilrejsendes hjemlande har eftersendt imamer, der skal fastholde eller styrke Islams indflydelse på herboende muslimer.
  De har betydelig succes med deres opgave.
  Der er et betydeligt gruppepres mellem muslimer, der reagerer på enhver fordanskning.
  En meget stor del af danskerne holder sig på afstand af muslimer, fordi de frygter vold og anklager for racisme i tilfælde af konflikt.
  Det passer uden tvivl imamerne fint, da større kontakt mellem grupperne kunne vanskeliggøre deres målsætning.
  En missionering fra dansk side får næppe et ben til jorden.

 36. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Rettelse.

  I har ret i med tallene. Islam er stadigvæk nr. 2. Men ikke hvis man spørger paven i Rom. For han mener, at muslimernes antal har for længst overhalet de kristnes. Her er det nok katolikkerne han peger på.

  Det jeg mente, var, at sunnierne udgør flertallet i den muslimske verden. Derudover er sunni Islam den hurtigst voksende religion i verden.

  Det kan godt være, at der i verden i dag er 1,6 milliarder muslimer og 2,1 milliarder kristne. Men bare rolig, de tal skal nok vende om højst 15-20 år.

 37. Af Jakob Rasmussen

  -

  @Svend Jensen

  Hvem gud tror på?

  Han tror måske på sin skaber…

  Ifølge nogle gnostikere, så er det en “undergud”, en såkaldt demiurg, kaldet Samael, der har skabt det fysiske univers, for at slavebinde andre, frie sjæle.

  Pudsigt nok, så påstod den katolske kirke, at katharerne, det omvendt var gnostikere, der selv dyrkede Samael som deres gud, hvilket blev brugt som undskyldning for at nedslagte og forbyde khatarerne fredag den 13. oktober 1307; det er derfor, at fredag den 13. anses for, at være uheldig.

 38. Af P Christensen

  -

  “Flere hundrede muslimer har konverteret til kristendommen” skriver blogskribenten.
  Den rette betegnelse herfor er vel i de fleste tilfælde opportunisme.

  Religion som logisk, ræsonnement er i øvrigt interessant.
  Da “ingenting ikke kan opstå af ingenting”, indsætter religiøse
  blot en høne før ægget, i form af en skabende, gudelig kraft.

  Skabelsesberetningen i Første Mosebog bør iøvrigt være interessant læsning.
  Med direkte insiderviden fra guderne, må den jo bugne med
  data om universets grundlæggende opbygning.

  Men allright, religion som personlig sjælesørger er helt ok
  Problemet med megen religion kommer qua dens anvendelse som “sledgehammer”
  overfor andre.

 39. Af Niels Larsen

  -

  b niel: “NL: Dansk religion er IKKE et problem.”

  Korrekt. Men det kan blive det, hvis muslimer omvendes og forfalder til samme fanatisme i deres nye religion.

  “Problemet er den røde og feministiske indoktrinering der har fordummet den brede befolkning og gjort den svag, sårbar, sløv og dvask.”

  Korrekt. Feminismen er blevet en omsiggribende sygdom, som fortærer al sund fornuft.

  Jakob Schmidt Rasmussen: “Men der er faktisk stadig dødsstraf for hekseri i flere muslimske lande, herunder Saudi Arabien, der bizart nok alligevel er medlem af FN’s menneskerettighedsråd. Dét viser om noget, hvor tilbagestående denne ekstremt rige og indflydelsesrige nation er, samt at der ikke er den store grund til, at have respekt for FN’s menneskerettighedsråd længere.”

  Fuldstændig enig. Styret i Saudi Arabien er ganske enkelt vanvittigt.

 40. Af Mehmet Sami Gür

  -

  DET LYDER SOM ‘KORSTOG’

  I kommer bare an, så skal jeg nok omvende jeres præster.

  Jeg har især fået et utal besøg af jehovas vidner, og hver gang de var på besøg, så gav jeg dem pålidelige kilder om, hvor mange gange bibelen blev lavet om af menneskerne. En tro og en hellig bog, hvis menneskehænder har pillet ved, undskyld mig, men så bliver der intet tilbage af guddommeligheden. Derfor er der ikke en eneste grund til at lytte til missionærerne.
  Til sidst har de (Jehovas vidner) givet alt håb om mig.

  Jesper Holm Frederiksen skriver følgende:
  “Jeg har en teori om, at de fleste muslimer søger en tilgivende Gud.”
  Den teori må du tro om igen, for i hver eneste side i Koranen kan man læse den almægtige, al seende, al hørende, alvise, al skabende og ALBARMHJERTIGE om Gud.

  Jesper Holm Frederiksen skulle se denne video:
  https://www.youtube.com/watch?v=5EDtdPQlXwU

 41. Af Flemming Lau

  -

  Christian den 4 regerings tid, indebar bla 25 hekseafbrændinger!

  “Heksene” af i dag hedder de”uønskede” bla Hr og Fru ” Downs” De første 6 uger af 2017 tæller nu 1680 “Hekse” og der er stadig 10 måneder tilbage af 2017! Men vi har jo en masse muslimer klar til at udfylde kaderene, så don’t worry, be happy, på andres bekostning, forstås…!

 42. Af Niels Larsen

  -

  Mehmet Sami Gür: “for i hver eneste side i Koranen kan man læse den almægtige, al seende, al hørende, alvise, al skabende og ALBARMHJERTIGE om Gud.”

  Ja, der står godt nok meget løgn i den bog. Inklusive det her citerede.

 43. Af R. Harald Kristiansen

  -

  I Dagen på DR2 fortæller Jacob Elleman Jensen, at det er Enhedslistens skyld, at DF og Venstre er blevet “misforstået” vedrørende udtalelser om, at personer med ikke vestlig bagrund ikke er danskere. Her har vi i virkeligheden med at gøre Venstres konstante snusen til Dansk Folkepartis haleparti.

 44. Af N. Jensen

  -

  Ja, lad os endelig forsøge at udskifte et sæt urgamle myter med et andet sæt overtro.

  What could possibly go wrong ?

 45. Af Niels Larsen

  -

  b niel: “NL: Dansk religion er IKKE et problem.”

  Korrekt. Men det kan blive det, hvis muslimer omvendes og forfalder til samme fanatisme i deres nye religion.

  “Problemet er den røde og feministiske indoktrinering der har fordummet den brede befolkning og gjort den svag, sårbar, sløv og dvask.”

  Korrekt. Feminismen er blevet en omsiggribende sygdom, som fortærer al sund fornuft.

  Jakob Schmidt Rasmussen: “Men der er faktisk stadig dødsstraf for hekseri i flere muslimske lande, herunder Saudi Arabien, der bizart nok alligevel er medlem af FN’s menneskerettighedsråd. Dét viser om noget, hvor tilbagestående denne ekstremt rige og indflydelsesrige nation er, samt at der ikke er den store grund til, at have respekt for FN’s menneskerettighedsråd længere.”

  Fuldstændig enig. Styret i Saudi Arabien er ganske enkelt helt ude på det religiøse overdrev.

 46. Af Peter Danø

  -

  Tak for indlægget, Jesper Holm Frederiksen, rart at høre en opfordring til kristen mission fra en politisk deltager. Jeg vil gøre en indsats, ikke kun overfor muslimer men overfor alle i dette samfund. Mange er interesserede, og vi kan få en ny kristen vækkelse gennem hårdt arbejde.

 47. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  @Mehmet Sami Gür

  Hører den “albarmhjertige” Allah også barnebrudenes skrig, når de igen og igen bliver voldtaget af deres samvittighedsløse ægtemænd?

  Tror du iøvrigt også på hekseri, ligesom de saudiske fundamentalister – og mener du, at det bør være dødsstraf for hekseri?

 48. Af Heidi Lorenzen

  -

  “…vi kan få en ny kristen vækkelse…” – med heksebrændinger, og hele svineriet, ligesom Isaudi Arabien?

  Gud forbyde dét.

 49. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Niels Larsen:

  Jeg griner ad dig og jeres naive og håbløse forsøg på at omvende muslimerne. Hvor er I dog bange for muslimerne. Det er simpelthen så utroligt. Hvor er I dog paranoide og skizofrene. I er simpelthen psykisk syge alle sammen.

  Muslimerne er kommet for at blive, fat det. Hvis man vil løse integrationen, så skal man først og fremmest undersøge lande som Canada, Storbritannien osv. Og ikke stigmatisere og se ned på muslimerne. Heller ikke vise muslimerne som kræft celler. I kommer ingen vegne med denne hårde og negative attitude.

 50. Af Birger Nielsen

  -

  Kristen vækkelse. Det lyder som noget, vi har hørt for.
  Nej, fri os for religionernes dogmer og fordummelse.
  Udbred i stedet oplysning og viden om historie og naturvidenskab.
  Realiteter frem for overtro. Det må være nutidens missionbevægelse.

 51. Af Niels Larsen

  -

  Præcis, hvor vanvittig og helt afsindig den muslimske ideologi er fremgår af denne video: https://www.facebook.com/ABUAJride/videos/962494487190033/

  Intet normalt begavet menneske kan gå ind for eller blot affinde sig med det vanvid.

 52. Af Niels Larsen

  -

  Mehmet Sami Gür

  Jeg vil så sandelig ikke omvende muslimerne.

  Jeg vil smide dem ud af Europa. 🙁

 53. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Mehmet Sami Gür har du læst hele Biblen, både det Nye og det Gamle testamente? Hvorfor er det, at du nedgør den kristne tro? Jehovas Vidner er en trosretning, som ikke har noget med den Danske Folkekirke at gøre. Muslimer er både sunni og shiamuslimer mm. Disse to trosretninger er i konstant opposition til hinanden. Der har været utallige drabelige konflikter imellem disse to muslimske trosretninger. Du lyder simpelthen, som en fra Dansk Folkeparti.

  Jeg har både læst Biblen og Koranen. Jeg har også læst Haditherne, som er muslimernes leveregler.
  Haditherne er overleveringer, som menigmand har fortolket fra ca. 700 efter Krist og en folkelig fortolkning af profetens budskab, det er Koranen også. Muhammed har ikke skrevet Koranen, lige så lidt som Jesus har skrevet Biblen.

  Koranen er iøvrigt inspireret af Toraen, som er meget ældre.

 54. Af Ove Larsen

  -

  Gür

  Du tager fuldstændigt fejl, hvis du rent faktisk tror, at den velbegrundede og nødvendige kritik af islam, samt af fundamentalistiske islamister, skyldes angst.

  Angst for hvad?

  Nogle små sølle, islamistiske muselmænd, der myrder uskyldige civilister, eller for den saudiske hær, som ikke engang kan klare sig i Yemen, på trods af, at Saudi Arabien forsøgte, at begå folkemord i Yemen?

  IS kan pakkes sammen på et par måneder, hvis blot viljen til at bruge de midler, der skal til – og det gælder alle de muslimske operette-krigere.

  Primitiv ondskab og ufattelig, religiøst begrundet grusomhed er ikke nok til, at vinde en moderne krig; der skal rationalitet til.

 55. Af j nielsen

  -

  “Jeg tror faktisk, at det vil virke en del mere assimilerende, hvis politikerne sørger for, at alle skoleelever – også dem i privatskolerne – bliver undervist i moderne videnskabsteori.

  Det er især vigtigt, at eleverne forstår og accepterer evolutionsteorien, eller at deres kritik af evolutionsterorien i det mindste giver mening, for der er jo ikke tale om et indiskutabelt dogme.”

  Jeg er enig, og man kunne i samme ånd drage evolutionsteorien ind i religionsundervisningen. Hvorfor har nogle religioner overlevet, mens andre ikke har. Der foregår fuldstændig den samme kamp som arterne imellem.

  De mindst tolerante religioner, de monoteistiske, er kendetegnet ved to ting: De påberåber sig universalitet, og de er missionerende. Det vil sige, at de ser det som et mål at udrydde andre religioner. Man tillader simpelt hen ikke andre tankesæt, i modsætning til tidligere, polyteistiske religioner. Det har vist at være en stor fordel i kampen om den globale forestillingsverden.

 56. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Niels Larsen:

  Held og lykke med det:-) Husk, muslimerne ligner ikke jøderne.

  Til R. Harald Kristiansen:

  Jeg har både læst Koranen og Bibelen. Og nej, jeg er ikke medlem af DF. Gud forbyde det.
  Jeg kan læse frem til, at du ved meget om religionerne, dog er der et par detaljer du har misset. Det er også lige meget. Vi bliver alligevel aldrig enige om dette emne.
  Normalt er jeg rolig og snakker ud fra fakta og pålidelige kilder.
  Denne gang valgte jeg at hæve tonen, fordi her er der tale om angst og desperathed. Her er der ligefrem et stort had og deprimerende stigmatisering af folk alene på bagrund af deres etnicitet, hudfarve, tro og religion.
  Det er en farlig udvikling, som kan nemt ende grueligt galt.
  PS: Læs mine svar til dig. Du skriver til mig, men vender aldrig tilbage…

 57. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Birger Nielsen
  “Kristen vækkelse. Det lyder som noget, vi har hørt for.
  Nej, fri os for religionernes dogmer og fordummelse.
  Udbred i stedet oplysning og viden om historie og naturvidenskab.
  Realiteter frem for overtro. Det må være nutidens missionbevægelse.”

  Kunne ikke være mere enig. 🙂
  Videnskaben anerkender dog , at mennesket/ mennesker forstiller sig noget der er større end dem selv, men det kan kun være noget den enkelte selv føler/ opfatter og har en forståelse af. Hvem har ikke prøvet, at føle noget åndeligt i en situation som man ikke kan give et direkte svar på hvad er.

 58. Af Birger Nielsen

  -

  B. Mortensen

  Noget større end en selv. Jeg kender mange både historiske og nulevende personer, jeg både agter og beundrer. Dog ingen, som jeg forbinder med noget overnaturligt.
  Jeg har desværre aldrig i mit 67-årige liv oplevet noget såkaldt uforklarligt “åndeligt”.
  Jeg forbinder i højere grad ånd med begreber som intelligens, viden, nysgerrighed og kritisk stillingtagen, og ikke som noget religiøst.
  Jeg har nok ikke set “lyset” endnu.

 59. Af Kim Kristensen

  -

  Mon ikke at de fleste muslimer der lader sig omvende her i Danmark,er afviste asylansøgere der søger en fribillet til asyldanmark,ved at blive kristen så man desværre ikke længere kan returnerer,til bla.Iran,Afghanistan,Somalia mm.

 60. Af j nielsen

  -

  “Nej, det er en opfordring til hver enkelt dansker: bedriv mission! Når du møder en nytilkommet migrant eller asylant, så prædik som vi alle er befalet til!”

  Gud fader i pæretræet. Er der en voksen til stede.

  Een kunne ønske for folk med en så énsporet halvmilitær tilgang til samfundet selv at blive omvendt. Men hvad skal det nytte at blive vendt om, når man har røv i begge ender? Så er man jo lige vidt.

  “Kan vi vide, om de, der så lader sig døbe, rent faktisk tror på, at Jesus er Kristus? ”

  Netop det spørgsmål var begrundelsen for Inkvisitionen, som har beredt os så mange morsomme stunder.

  Her skal ikke “rekrutteres”. Her skal ikke befales. Og her skal slet ikke opereres med skumle bagtanker, hvor hver enkelt af os går fra at være et selvstændigt tænkende individ til at være en soldat i en speget sags tjeneste. Se selv:

  “Vi har her til lands igennem mange årtier set skævt til og latterliggjort missionsarbejde fra hovedsageligt Indre Mission og Jehovas Vidner, og den kritik har også været berettiget, fordi de har bedrevet mission iblandt allerede døbte, men de tilvandrede folkeslag er i overvejende grad ikke døbte.”

  Det er sandelig ikke grunden til at de er latterlige. Det er meget enklere. Det er kombinationen af ekstrem selvhøjtidelighed og det vitterlige vås, der er latterlig.

 61. Af Niels Lemche

  -

  Den sidste de Torquemada er åbenbart ikke død. Nu skal kætterbålene flamme igen som det skete med jøder, der efter 1492 konverterede til kristendommen.

  Med vedtagelsen af den famøse tekst i folketinget forleden er derhen, hvor man må spørge: Hvor mange generationer skal man have levet i landet, før man er dansker. Har vi hørt om noget lignende før?

 62. Af Niels Poulsen

  -

  Lemche

  “Hvor mange generationer skal man have levet i landet, før man er dansker.?”

  Til huden bliver hvid, øjnene blå og håret blondt.

  Det er humor, som du selv er mester for.

 63. Af John Laursen

  -

  Integration af muslimer i Danmark og i Vesten er en illusion. For de må ikke integrere sig for deres ideologiske magthavere, der mener at hvis de integrerer sig, så bliver de smittede af såkaldte ” urene, vantro, undermennesker ” For at forstå hvorfor det er en illusion at muslimer kan integreres må man forstå menneskers ufrie og uselvstændige placering under ideologiske regimer. De er som brikker i et spil, undersåtter der lystrer og adlyder diktatorernes og ideologernes befalinger, hvis de ønsker at forblive i live.

  Kommunismen : Under sovjet-kommunismen, i DDR m. fl. kunne man ( det enkelte menneske ) ikke sætte sig op imod magthaverne uden at det fik fatale konsekvenser såsom anbringelse i gulag eller anbringelse på en sindsygeafdeling eller man forsvandt bare, uden at nogen senere så eller hørte noget til vedkommende. Ingen opposition tolereredes. Ingen ytringsfrihed, eksempelvis Alexander Solsjenitsyn og intet demokrati, da alle kandidater til poster i sovjetunionen, i DDR m.fl. var kommunister og disse kandidater var udpeget af kommunistpartiet. Magtfuldkommenhed.

  Nazismen : Under nazismen kunne man ( det enkelte menneske ) ikke sætte sig op imod magthaverne uden at det fik fatale konsekvenser såsom anbringelse i kz-lejr eller man forsvandt bare, uden at nogen senere hørte eller så noget til vedkommende. Opposition tolereredes ikke. Ingen ytringsfrihed, eksempelvis Thomas Mann og intet demokrati. Magtfuldkommenhed.

  Islam : islam er en ideologi som ikke skelner mellem det religiøst åndelige og det ikke-religiøse materielle med sekulær magtudøvelse, herunder demokrati. At forlade islam er forbudt, der er dødsstraf for at gøre det. Opposition tolereres ikke. Ingen ytringsfrihed, eksempelvis salman rushdie og intet demokrati. Magtfuldkommenhed.

  Lighederne mellem de ovenstående ideologier er til at få øje på.

  Men alle andre end muslimer som ikke er bundet til en ideologi, men er frie mennesker med et moralsk kompas og selvstændighed, må gerne, vil gerne og kan integrere sig.

 64. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Vi er hverken danskere, tyrkere eller arabere. Vi er alle verdensborgere. Så, Lad os derfor få oprettet kun ét land og kun én hovedstad i verden. Er det der man vil hen? Er det derfor man vil debattere og diskutere danskheden og andre nationaliteter i verden?
  Er det hele et komplot og en sammensværgelse?
  Hvad så med tro og religionen?
  Her har man sikkert også en dæmonisk plan for det, ikke sandt hr. Niels Lemche? De må have en viden om hemmelige og gådefulde planer for fremtidens verden…

 65. Af anders jensen

  -

  BORTSET FRA DET MED RELIGION….

  Hvis vi nu ser bort fra det med religion for en stund, så står tilbage at en INVASION af Danmark og Europa er i gang. En invasion og besættelse som er ønsket af kortsynede feminister, kommunister og pladderhumanister samt korrupte eller underbegavede europater. Det er en invasion som allerede har kostet danskerne og europæerne dyrt, både i menneskeliv og i økonomiske omkostninger mv. Og omkostningerne stiger og stiger. Oveni skal vi også finde os i at politikerne plyndrer os, angriber vores privatliv og familieliv, plus at de har givet nyankomne afrikanere og arabere større ret til boliger, møbler, tøj, penge, velfærd, jobs/uddannelse, taxakørsel, lægehjælp, særlige ydelser, starthjælp, førtidspension, rengøring og en million eller tre-fem millioner ekstra til hver familie hvis den synes at 10-15 børn er sagen. Rask væk køber staten og kommunerne ind af millionvillaer til migranterne, mens hjemløse danskere gerne må fryse (ihjel) i gaderne, mens livsfarligt syge danskere gerne må nægtes indlæggelse.

  Altså, regeringen og partierne giver danskerne en kold skulder, mens de opvarter, smisker og lefler for migranterne og for jelveds ævl om at Danmark måske er på kant med FNs hellige (og forældede/skrupskøre) konventioner.

  Lad os se det i øjnene: en del politikere, journalister, jurister og bureaukrater er bindegale og helt uden moral. Og de er ved at trække os alle ned i en bundløs sump af idioti, ondskab og råddenskab.

 66. Af Niels Larsen

  -

  Niels Lemche: “Med vedtagelsen af den famøse tekst i folketinget forleden er derhen, hvor man må spørge: Hvor mange generationer skal man have levet i landet, før man er dansker. Har vi hørt om noget lignende før?”

  Det er ikke et spørgsmål om antal generationer.

  Det er et spørgsmål, om man har tilegnet sig dansk kultur som sin egen og danske normer som sine egne.

  Har man ikke det, er man ikke dansker, men kun dansk statsborger.

  Og det er Folketinget med rette enig i.

 67. Af jens mikkelsen

  -

  Hvis man vil vide lidt mere om hvor skruppelløse og hensynsløse politikerne er/kan være, kan man læse om en kæmpemæssig hospitalsskandale på bloggen “euforiske danskere i stor jubeldemonstration”. Vi er komme så langt ud at politikerne åbenlyst er ligeglade med om danskerne lever eller dør. Noget som fremgår både af en række “reformer”, men også af den skandaløse behandling af livsfarligt syge, som nægtes indlæggelse, som behandles sjusket og lemfældigt, som smides ud igen længe før de er raske. Plus at man oftest ignorerer de pårørende, selvom patientens liv og redning kan afhænge af et samarbejde, fordi de pårørende ofte véd noget som lægen har brug for at blive underrettet om. Eller de opdager en medicineringsfejl eller andet.

 68. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Birger Nielsen
  “Jeg har nok ikke set “lyset” endnu.” Fair nok det har jeg heller ikke ha ha 🙂
  Det skal ikke forstås som noget religiøst når jeg taler om det åndelige den enkelte selv kan føle/forstår i en speciel situation/ situationer. Selv Niels Bohr havde et synspunkt/forståelse om det åndelige og han så verden med naturvidenskablige øjne og alligevel! Og i dag kan vi måle effekten af bøn/bønner. Et eksem. fra den virkelige verden. Jeg kendte en oversygeplejeske på opvågnings afsnittet på RH der så sin egen mor sidde på sin seng samme dag hun havde været til hendes begravelse. 🙂
  Som der skrevet står i shakespeare’s Hamlet, der er mere mellem himmel og jord. 🙂

 69. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Mehmet Sami Gür
  Jeg har haft flere muslimer ansat og de er lige så forskellige som kristne og andre personer af anden religiøs overbevisning. Jeg har ingen problemer med andre religioner, det er mennesket inde bag ved, der interesserer mig. I øjeblikket arbejder jeg sammen med danskere, sydamerikanere, nordafrikanere, mellemafrikanere, tyrkere og flere andre nordboer. Vi har et fint arbejdsfællesskab, trods forskellig religiøs overbevisning.

  Det der slår mig dog er, hvor lidt muslimer ved om den kristen tro, selv om de har boet i Danmark i en menneskealder. De ved f.eks. ikke, at fasten kan til dels sammenlignes med Ramadanen, som i år falder den 26. maj så vidt jeg husker og meget andet er sammenfaldende. Kristendommen er ikke en lovreligion. Meget af kristen vestlig religion og moral afspejles dog i daglig omgang og i lovgivningen.

  Europa med sin kristendom har haft oplysningstiden, det har islam ikke.

  Gür du burde overveje at flytte til Tyrkiet i nogle år. Savn kan kureres med kontakt til drømmen om paradis. Det er dårlig stil at rakke indvandrere ned og det er dårlig stil at rakke danskere ned. Det danske samfund har trods alt givet økonomisk råderum for mange forfulgte mennesker. Det er trist, at så mange indvandrere ønsket forsørgelse, frem for at deltage aktivt i det danske samfund. De gider hverken lære sproget, som er grundlaget for forståelse for samfundets skikke og værdier, eller åbne sig for det samfund, der har taget imod dem. Jeg har selv dyb respekt for de mennesker, der gider bestille noget, uanset hvor de kommer fra. Jeg er udmærket klar over, at ikke alle kan yde, af forskellige grunde og der ikke er arbejde for alle. Jeg er også træt af, at racismekortet bliver trukket frem ligegyldigt hvad sagen drejer sig om. Jeg er også træt af DF og Nye Borgerliges konstante grøftegraveri. NBorgerlige har ingenting på hjerte andet end fremmedhad.

 70. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN , pænt af dig at udlægge teksten; men er det ikke lidt for pænt, når man læser den? Og hvorfor var DF så forhippet på at få det med?

  I øvrigt må det jo gibbe i jer derude på højrefronten, når Tulle og Mette leger far-mor-børn for tiden. Men det kan måske give dit parti et par ekstra stemmer.

 71. Af John Laursen

  -

  Anders Jensen 13. Februar 2017 21.06

  Meget enig med dig i din omfattende og detaljerede redegørelse for rigets tilstand.

  At være eller ikke være en skygge på væggen, en ingenting. Det er spørgsmålet.

 72. Af Birger Nielsen

  -

  Mortensen, lad nu være med at tage Niels Bohr til indtægt for dine religiøse fantasier. Han var ateist ligesom de fleste andre højt intelligente vidensskabsfolk. Åndelig er for mig ikke lig med troende.
  En klog mand har engang sagt, at når en person har hallucinationer,siger man at vedkommende er sindsyg, men når mange lider af det af det samme, kalder man det religion.
  Men enhver salig i sin tro.

 73. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til R. HARALD KRISTIANSEN:

  Kære R. Harald

  Jeg kan godt lide Danmark og danskerne. Og selvom jeg har tyrkiske rødder, så føler jeg mig også dansk. Jeg spiser godt nok ikke flæskesteg eller drikker sprut og spiritus, men jeg er opvokset med H.C. Andersens eventyre, jul, fastelavn, påske(æg), Sankt Hans osv. Og så elsker jeg kyllinge med kartofler og brun sovs og rødbeder og agurkesalat, det er bare guf. Jeg kan også godt lide risengrød, æbleskiver og pandekager. Danske trekants-chokoladekager er bare mit livsret.

  Og!

  Det hele fortæller jeg til bekendte nede i Tyrkiet, når jeg er på ferie. Nej, jeg har ikke tænkt mig at bo i Tyrkiet nu, fordi jeg har job, familie og børn herhjemme i Danmark:-)
  Men jeg følger begivenhederne i Tyrkiet, fordi mit hjerte og min sjæl er med hjemlandet. Det skal jeg ikke lægge skjul på. Det skal heller ikke være en hemmelighed, at jeg er en muslim. Så, jeg er stolt over at være dansker, tyrker og muslim. Det vil jeg aldrig nogensinde fortryde. Vi har meget til fælles, men de andre vil hverken forstå eller acceptere det.

 74. Af Niels Larsen

  -

  Mehmet Sami Gür

  I muslimernes velmagtsdage for 500 år siden stod I ved Wiens mure.

  Mine forfædre – jeg er ½ polsk – smed jer tilbage.

  I 1923 var det stort set slut med muslimsk tilstedeværelse i Europa – den slat jord på den europæiske side af Bosperus tæller ligesom ikke og så er der Bosnien, Kosovo og Albanien og de er såmænd gennemeuropæiserede.

  Og Islam er langt fra ved fordums magt. I skal nok blive smidt ud igen – eller europæiserede ved magtanvendelse. Europæerne kræver det.

  Gør, som der bliver sagt eller lid følgerne. De kunne blive lige så grusomme som muslimernes overfor de kristne. Det ville der være en vis retfærdighed i – tænk over det.

  Og nej. Det er ikke en trussel, men en mulighed. VI er de stærke. VI har våbnene. VI har midlerne.

 75. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Jeg gider ikke engang kommentere diskussionen i Folketinget, om hvem der er dansker eller ikke. Der kan ikke være mange problemer i et land, der foretrækker at diskutere hvem der er dansker og hvem ikke. Men politikere/mennesker er altid parate til at diskutere hvor lokumsrulleholderen skal hænge, frem for de mere tunge sager, så som arbejdsløshed og hvordan vi forhindrer at velfærdsamfundet gradvist går i opløsning. Det er nemlig meget nemmere.
  Det ville klæde politikerne bedre, at løse landets problemer frem for at ekskludere dele af samfundet.

 76. Af Niels Larsen

  -

  Gür

  Du er lige præcis ikke dansker.

  Og det er Folketingets flertal heldigvis enig med mig i.

 77. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Birger Nielsen
  “Det skal ikke forstås som noget religiøst når jeg taler om det åndelige den enkelte selv kan føle/forstår i en speciel situation/ situationer. Selv Niels Bohr havde et synspunkt/forståelse om det åndelige og han så verden med naturvidenskablige øjne og alligevel! ”

  Jeg tror du skal læse hvad jeg skriver! Jeg skriver netop det ikke er religiøst men en privat selvforståelse af det man oplever. Fortæl mig ikke, at du aldrig har haft en fornemmelse af noget du ikke kan forklare. En uforklarlig undren, en 6 sans så at sige.

  “Mortensen, lad nu være med at tage Niels Bohr til indtægt for dine religiøse fantasier. Han var ateist ligesom de fleste andre højt intelligente vidensskabsfolk. Åndelig er for mig ikke lig med troende.”
  Husk Niels Bohrs diskussion med Einstein ved.r terninger 🙂
  https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR5qzElo7SAhWELMAKHaAhAysQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fprimus.systime.dk%2Findex.php%3Fid%3D217&usg=AFQjCNFrd_7cFJqxy0_jEjxSYoMa5Ib0Og&bvm=bv.146786187,d.bGg

  https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTv6_Ulo7SAhWFESwKHS1aBEUQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fvidenskab.dk%2Fmiljo-naturvidenskab%2Feinstein-satte-bohr-pa-hardt-natarbejde&usg=AFQjCNEGvKgfo5qN-a2s0HZx3sNPDSUcHA

 78. Af J Nielsen

  -

  “Det ville klæde politikerne bedre, at løse landets problemer frem for at ekskludere dele af samfundet.”

  Løse problemer? Men det er der jo ingen stemmer i. Der er langt flere stemmer i at stå og råbe “Du er ikke dansker”. Det kræver heller ikke nogen særlige evner. Det kan enhver finde ud af, også politikere.

 79. Af J. Hanse n

  -

  Nej, det er en opfordring til hver enkelt dansker: bedriv mission! Når du møder en nytilkommet migrant eller asylant, så prædik som vi alle er befalet til!
  Skriver Jesper Holm Frederik sen.

  Gu vil vi da ej.
  Undertegnede er ateist.
  Og prædiker ikke religion for nogen.
  Mennesker må da selv bestemme deres religion.
  Eller gerne mangel på samme.

  I øvrigt så modtager Danmark alt for få flygtninge og indvandrere.
  I forhold til de katastrofer i de muslimske lande som Danmark er en af de hovedansvarlige for.
  Danmarks forbrydelser taget i betragtning, så må Danmark modtage mindst en million flygtninge.

 80. Af J. Hanse n

  -

  AF R. HARALD KRISTIANSEN – 13. FEBRUAR 2017 23:50
  “Det ville klæde politikerne bedre, at løse landets problemer frem for at ekskludere dele af samfundet.”

  I Danmark går vejen til vælgernes hjerter igennem deres indre svinehund.
  Derfor er ingen politikere interesseret i at løse problemer.
  Og fremme integrationen.
  I stedet for graver politikerne grøfter.
  Og forsøger at gøre tilværelsen uudholdelig for flygtninge og indvandrere.
  Man opfører sig sådan set ikke meget bedre overfor danske udstødte, hjemløse, fattige eller kontanthjælpsmodtagere.
  De må grine deres røv i laser i Nordsjælland.
  Hvor de får skattelettelser og billige biler.
  Danskernes harme retter sig jo ikke imod dem.
  Den retter sig imod flygtninge og andre svage mennesker.
  Godt gået af politikerne.

 81. Af bent nielsen

  -

  Vi har jo allerede modtaget en million migranter. Og de koster os ca. 250.000 millioner kroner årligt. Med det resultat at velfærd, sundhed, infrastruktur, fred, frihed og sikkerhed og meget mere er ved at smuldre væk. Og på sygehusene hersker en masse skøre besparelsesregler som betyder at kræftramte, trafikskadede, hjertesyge, psykisk syge og andre patientgrupper udsættes for den ene tåbelighed og svinestreg efter den anden, med det resultat at lidelserne er meget værre og dødeligheden meget højere end hvis der var et ordentligt behandlingsforløb. Og hel le thor nings og lars ulykkes ubegavede, asociale og anti-danske “reformer” har også medvirket til at forringe sundhedsvæsnet. Læs herom på bloggen “euforiske danskere i stor glædesdemonstration” hos ste no og jarl cordua.

 82. Af b niel

  -

  I det hele taget har det politiske flertal utrolig travlt med at ødelægge alle menneskelige og kulturelle værdier i det her samfund. De radikale ekstremister og de falske borgerlige samt DFs sløvhed har nu forvandlet ægteskabet og familiedannelsen til en fælde og faldgrube for mændene/fædrene. Ægteskabet/familien er blevet et udgangspunkt for bagholdsangreb på mændene og for forræderi mod børnene. Skilsmissetallet er bragt op i enorme højder. Fædre og børn er totalt retsløse, og kun mødre betragtes som rigtige mennesker. Skilsmissebureaukratierne og “børneværnene” er skandaløse foretagender, og deres politikker er mandsfjendske/børnefjendske og præget af feminisme, korruption, humbug og hykleri.

  Danmark er et dejligt land hvad natur angår, men samfundet er sygt, perverst og halvt eller trekvart fascistisk/ kommunistisk.

 83. Af Niels Lemche

  -

  BENT NIELSEN, en million? Er du sikker på, at det ikke er to millioner eller tre? Og hvis det har kostet landet 250.000.000, så betyder det, at de har fået 250 kr hver. Det er virkelig generøs.

  Tingene hænger vist ikke rigtig sammen oppe i dit hoved.

 84. Af Svend Jensen

  -

  @MEHMET SAMI GÜR – 13. FEBRUAR 2017 23:11
  “…Så, jeg er stolt over at være dansker, tyrker og muslim…”

  Af hr. Gür’s 3 identiteter er den førstnævnte lodret inkompatibel med de 2 sidstnævnte. Det er en tilstand, man normalt betegner som personlighedsspaltning. At være dansker er totalt og aldeles uforeneligt med at være muslim, hvilket den i øvrigt respekterede hr. Naser Khader har måttet sande.
  Den ægte rækkefølge for alle muslimer i Danmark er: 1) muslim, 2) oprindelse i muslimsk land, 3) dansker.
  Enhver anden rækkefølge hedder apostasi og medfører repressalier.

 85. Af Helge Nørager

  -

  Bedst som jeg tror verden ikke er helt af lave solen skinner, missekatte fodret og har ikke pisset bag vaskemaskinen fordi det blev sent.
  Ser jeg så en artikel som roser en morder, ja denne morder har endda en helligdom bygget omkring hans stenkiste.
  Denne morders bedrift var at pumpe 18 caliber 45 ind i en vantro, en som udøvede blasfemi.
  Offeret var en delstats guvernør i Pakistan, morder hans sikkerhedsvagt, senere hængt, og nu er hans lig center for tilbedelse af denne morder.
  Han kan selvfølgelig kun være shia, da sunnier ikke tilbeder idoler og gravsteder siges det.

  Men her gik jeg og troede at det mest var whabbier og salafister som var de helt slemme.

  Men nu er jeg kommet kraftigt i tvivl, for dette er en shia morder, og drabet på delstats guvernøren få år gammelt.
  Og han var beskyldt for blasfemi, og at krænke profeten, hvilket var nok til at livvagt myrdede ham.

  Jeg kan ikke rigtigt se at en opsøgende mission i f.eks Gellerup vil skabe andet end problemer, lad de som ønsker at skifte tro, selv komme til kirken.
  Jeg vil mene at politiet ikke har mandskab nok til at beskytte velmenende missionærer, der for at bevise en symbolpolitik, udsætter sig for livsfare, for også shia,er kan være sarte sjæle som griber til våben.
  Men at de gør morders grav til en helligdom, uden at regeringen i Pakistan griber ind, er vel udtryk for at problem er mere komplekst end jeg troede, tidligere i dag.

  “http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/02/pakistan-shrine-murder-blasphemy-170206103344830.html”

 86. Af Niels Larsen

  -

  Niels Lemche – 14. februar 2017 7:22

  Besvær med at læse indenad?

  250.000 millioner kroner er en anelse mere end dine 250.000.000…

 87. Af Birger Nielsen

  -

  Er 250 milliarder ikke i overkanten? Hvor stammer det tal fra ?
  I øvrigt synd, at stortyrken Mehmet Sami Gyr aldrig har smagt en flæskesteg, en røget skinke eller en gang stegt flæsk med persillesovs, bare fordi nogle beduiner for tusind år siden har sagt, at dyret er urent. Mehmet ligger under for gamle religiøse dogmer, mens han hylder despoten Erdogan, som er ved at kvæle det sekulære tyrkiske demokrati.
  Trist for de tænkende tyrkere.

 88. Af Niels Lemche

  -

  BIRGER NIELSEN, Muhammed overtog det spiseforbud fra jøderne. Det var ikke noget, han selv fandt på. Og hvorfor nu det? Fordi det var gratis. Det vrimlede ikke ligefrem med grisebasser i det gamle Mekka på Muhammes tid (de kan ikke lide klimaet og ørkenen). Så spisereglerne har ligesom de gammeltestamentlige alene til opgave at skabe etniske markører: Du spiser gris, det gør jeg ikke, altså er du en gris og jeg ikke. Fremmer dialógen eller …?

 89. Af J. Hanse n

  -

  AF BIRGER NIELS EN – 14. FEBRUAR 2017 9:41
  “I øvrigt synd, at stortyrken Mehmet Sami Gyr aldrig har smagt en flæskesteg, en røget skinke eller en gang stegt flæsk med persillesovs, bare fordi nogle beduiner for tusind år siden har sagt, at dyret er urent.”

  Grisen var et urent dyr dengang.
  Jeg mener i øvrigt, at myrdede grise i Danmark fortsat undersøges for trikiner.
  Danskernes uvane med at spise flæsk er uciviliseret.

 90. Af Svend Jensen

  -

  J. Hansens grynten, “Danskernes uvane med at spise flæsk er uciviliseret”, er uspiselig og ryger lige tilbage i hans egen tryne.
  Han skulle hellere holde sin egen sti ren!
  Folk der tilsviner andres spisevaner er uciviliserede børster.

 91. Af Birger Nielsen

  -

  Niels Lemche

  Jeg har israelsk familie, sekulære jøder, som med største velbehag nyder gris og sågar røde pølser, når de er i Danmark.
  Gris eller ej, det er blot det religiøse hysteri og hykleri, jeg påpeger.
  I stedet for religion i folkeskolen, burde der indføres religionskritik. Vi trænger til en ny oplysningstid.
  Læser om befolkningsvæksten i Niger, som vel også gælder for det meste af Afrika. Milde guder, hvilket frentidsperspektiv for mine børnebørn, når alle de mennesker vælter nordpå.
  Hvilket ansvar på Vorherres skuldre, for dem der tror på guder.

 92. Af bent nielsen

  -

  Nogle har det lidt svært med tal. Og så er der jo også langt fra det løgnagtige officielle tal på 16-18 milliarder og op til det virkelige tal på ca. 250 milliarder. Men faktisk er det slet ikke så indviklet, selvom le m che løb sur i tallene. Men altså, hver indvandrer koster i snit ca. en kvart million om året med det hele. Gang en kvart million kr. med en million som er antallet af migranter til nu. Så får vi tallet 250.000 x en million = 250.000 millioner = 250 milliarder. Selvfølgelig et cirkatal, men meget tættere på virkeligheden end det stærkt vildledende officielle tal. Sandheden er at når velfærds- og sundhedssystemerne og infrastrukturen hærges af den ene lukning, nedskæring og forringelse efter den anden, skyldes det de enorme udgifter til indvandring og hvad deraf følger. F.eks. terrorberedskaber, mere bureaukrati, smitsomme sygdomme, særlige ordninger og mangedoblet kriminalitet. (de 250 milliarder er måske endda i underkanten)

 93. Af b niel

  -

  PS: nedskæringer og forringelser skyldes OGSÅ at partierne fråser og fjoller med vores penge på mange andre områder end indvandrings-området. Op mod halvdelen af det vi betaler i moms, skatter, gebyrer, afgifter, bøder og andet bruger politikerne på diverse fjollerier, såsom forgyldning af sig selv, indkøb af tog der ikke kan køre, tossede tilskud til feminisme, co2 hysteri, bombning af Libyen, DR-shows med skæggede damer osv., osv.

 94. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Niels Larsen:

  Vesten prøver på at slette tyrkerne fra landkortet i 2000 år siden hunnen Attila, som var med til at jævne vest Romerriget med jorden. Og osmannerne med d. 2. Mehmet, som erobrede øst Romerriget (Det Byzantiske Rige) ved at belejre Konstantinopel (Istanbul) med de første kanoner i historien.

  Men Tyrkiet og tyrkerne er der stadigvæk og I kommer bare an, hvis I har tænkt jer at få en flade i fjæset. Tyrkerne har skabt verdenshistorien. Det siger de vestlige historikere. Så kan du lære det.

  Det er omvendt Europa, der krakker og resten af vesten er meget tæt på at stå i flammer.

  For resten var det ikke Polen, der altid fik tæsk af tyskerne på den ene side og fra russerne fra den anden side. Og nogle gange af frankmændene…?

 95. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Birger Nielsen
  “Mortensen, lad nu være med at tage Niels Bohr til indtægt for dine religiøse fantasier. Han var ateist ligesom de fleste andre højt intelligente vidensskabsfolk. Åndelig er for mig ikke lig med troende.”
  Læs hvad jeg skriver så vil du se, at det netop ikke er religiøst men en mulighed for den enkelte. Alle har prøvet, at have en såkaldt 6 sans.
  Åndelighed betyder heller ikke religiøse forstillinger for mig, men en undren over hvad jeg ved men ikke kan forklare.

  »Bohr mente ikke, at man kunne sige noget som helst om, hvad Gud gør eller ikke gør. En mulig Gud ville i Bohrs optik være uden for vores rækkevidde og forståelse, og derfor kunne vi mennesker heller ikke sige noget om ham. Dermed holder han en dør på klem for, at der kan være noget større, som vi ikke forstår, en mulig guddommelighed. Men det er ikke noget, som man kan finde særligt meget om i de skriftlige kilder,« siger Finn Aaserud.
  https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNwJnctY_SAhVFkywKHV19D7sQFghTMAU&url=https%3A%2F%2Fing.dk%2Fartikel%2Fny-minister-spreder-usandheder-om-niels-bohr-han-var-ateist-177412&usg=AFQjCNFXWeF9otKwd8DlroRQTxqPijVagA
  ps. Mit første svar forsvandt i filter så skulle der dukke andet op, så ja 🙂

 96. Af Birger Nielsen

  -

  Mehmet Sami Gür

  Ja pral du bare Mehmet. Nu skal du vel bare have styr på de mange analfabeter på landet, som har stemt Erdogan til magten. Han er jo ved at føre Tyrkiet tilbage til en halvreligiøs diktaturstat. Han og Putin minder desværre i stigende grad om Hitler og Mussolini i 30`erne.
  Trist for de veluddannde og civiliserede tyrkere i storbyerne.
  Fatter ikke, at du som bor i Danmark, kan hylde overgrebene i dit hjemland.

 97. Af Niels Larsen

  -

  Gür

  Hvad ville du foretrække?

  3 x 50 megatons eller 15 x 20 megatons?

  I begge tilfælde: tyrkere pist væk!

 98. Af Finn Bjerrehave

  -

  Som deadline 13-02 2017 22-45, afdækkede ang. tilflyttere, nemlig ingen er flygtninge over åbne grænser, hvor temaet hed Canada.
  Canada henter selv sine flygtninge, de skal nu på 1 år lære sproget, og hvis de ingen midler har, kan de låne (ikke få) og via arbejde betale tilbage, samt håbe på opholdstilladelse via assimilation, uden kriminalitet.
  I Danmark tør vi ikke forlange noget af disse arme flygtninge dessertører landsforrædere altså en broget flok, hvor kontanthjælp bliver svaret.
  Hvis vi tør som Canada, bliver resultatet bedre for begge parter, og Ghetto-Danmark forsvinder, nemlig ingen ghetto hvor beboerne selv betaler huslejen, gennem arbejde.
  Tør vi ? Finn Vig

 99. Af Be nn y Bo lander

  -

  “Jeg mener i øvrigt, at myrdede grise i Danmark fortsat undersøges for trikiner.
  Danskernes uvane med at spise flæsk er uciviliseret”

  Og prisen for det mest hjernedøde forsøg på at få lidt opmærksomhed går til…. J. Hassan

 100. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Birger Nielsen:

  Prøv lige og lyt til dig selv. Synes du selv, du er meget klog. Du og de andre fordomsfyldte og uvidende a la danskere tror naivt på alt, hvad I får at vide af subjektive vestlige medier.

  Tro det eller ej. Accepter det eller ej og om du kan lide det eller ej, så stemmer mere end halvdelen af tyrkerne på ham. Og det er både intellektuelle og lavtuddannede borgere. Hvem stemmer du på? Røvere i elite klassen på Christiansborg?

  Erdogan er en stor leder med visioner. Han har skabt et mirakel af Tyrkiet. I er bare misundelige over I ikke har/haft sådan en leder/politiker før. Vent og se hans endnu større mirakler i fremtiden og følg med i underteksterne.

 101. Af Birger Nielsen

  -

  Godt med dig Mehmet. Sandheden er ilde hørt, men selvfølgelig subjektiv.
  Beklager Mehmet, men jeg har trods alt mere tiltro til vestlige politikere og medier end til det, som kommer fra dine kilder.
  Jeg tror fortsat på, at demokratiet har svære vilkår i dagens Tyrkiet.

 102. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Birger Nielsen:

  Demokratiet vakler i hele verden, først og fremmest i vesten.
  Det siger jo alt om vestens nuværende svage situation. Magten er rykket over til østen. Accepter og indrøm det.

 103. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Birger Nielsen:

  Demokratiet er godt, men er ikke det eneste alternativ for menneskeheden.

 104. Af Niels Larsen

  -

  Mehmet Sami Gür: “Demokratiet er godt, men er ikke det eneste alternativ for menneskeheden.”

  Se – her siger du noget fornuftigt.

  Lad bare muslimerne og de øvrige civilisationer beholde deres skidt, så fortsætter vi her i Vesten med demokratiet.

  Det passer os nu bedst.

 105. Af Birger Nielsen

  -

  Nå, Mehmet, så kom det ud.
  Det er demokratiet du foragter. Det er heller ikke perfekt, men trods alt at foretrække frem for
  typer som Erdogan og Putin.
  Hvordan orker du egentlig Danmark ? Hvorfor dog ikke rejse hjem til Tyrliet og oplev storheden der.
  God tur hjem, Mehmet.

 106. Af Gert Hansen

  -

  Det er rigtigt som Lemche skriver ovenfor, at muslimerne overtog spiseforbud fra jøderne. (5. Mosebog 14.8 f.s.v. angår svin).

  Man må ej heller spise kameler, natugler og strudse, og en hel række andre dyr.

 107. Af Niels Lemche

  -

  BIRGER NIELSEN, israelsk familie, og det samme gælder hos dem. Som min svigerdatter siger: Det er ikke det, der går ind i min mund, der gør mig uren, men det, der kommer ud af min mund. Men at få en ortodoks jøde til at spise gris er vanskeligere end at få en veganer til at spise æg.

 108. Af Niels Lemche

  -

  BIRGER NIELSEN, israelsk familie, og det samme gælder hos dem. Som min svigerdatter siger: Det er ikke det, der går ind i min mund, der gør mig uren, men det, der kommer ud af min mund. Men at få en ortodoks jøde til at spise gris er vanskeligere end at få en veganer til at spise æg.

 109. Af Niels Lemche

  -

  J. HANSE N, det, med sundhedsproblemer med at spise gris, kommer regelmæssigt op i diskussion om det jødisk-muslimske forbud. Men det er i en oldtidssammenhæng, hvor forbuddet udformedes, meningsløst. Grækerne spiste gris lige så vel som meopotamierne, under forhold, der ikke var særlig meget forskellige fra de dele af Mellemøsten, hvor forbuddet sattes i kraft. Man havde dengang ingen idé om, at grisen skulle være særlig farlig at spise. Det er moderne efterrationalisering. Men en forklaring kunne være, at forbuddet opstod i områder, hvor der ikke levede vildsvin pga. skovningen af Middelhavets skovegne, der var langt fremskreden længe før år 1000 f.Kr. På den måde blev forbuddet en etnisk markør.

  Men muslimerne overtog ikke alt, såvidt jeg ved. En jøde må ikkespise hummer; det må en muslim vist godt, men jeg kan tage fejl. Vi kristne er heldige: Vi må spise alt.

 110. Af J Nielsen

  -

  “Vi kristne er heldige: Vi må spise alt.”

  Men der går længe imellem at man ser en hundemad.

  Sådan en klapsammen med en skive gravhund. Der er heller ikke hund i en hotdog. (Tror jeg nok). Vil man have chihuahua til hovedret, skal man nok til Kina.

  Men bevares, det er ikke forbudt. Det har ikke været nødvendigt.

 111. Af Mehmet Sami Gür

  -

  DU ER HVAD DU SPISER…

  Som eks. siger man øf, øf og øf istedet for av, av og av…

  Ved ikke om jeg har været tydelig nok…?

 112. Af J. Hanse n

  -

  En naturlig følge af den populismens og nationalismens pest der raser igennem Europa.
  En pest der har fået endnu mere næring med valget af en splittergal demagog som præsident i USA.

  Alle hel og halvracisterne føler, at deres ækle synspunkter nu er legitime.
  Og ret beset har de noget at have det i.
  De vejrer morgenluft.
  Som i 30erne.
  Folketingets formand er ”islamkritisk” (newspeak for fremmedhader og racistisk).
  Hendes parti har flere dømte racister iblandt medlemmerne.
  Og hendes parti har fået vedtaget, at nogle danskere ikke længere kan kalde sig danske.
  Nok den mest skandaløse vedtagelse i det danske folketing i nyere tid

 113. Af Henning Svendsen

  -

  Nu giver han den i rollen som Lieberkind!-ja vores Proffessor er spænder vidt og han brillere på alle blokke?-jødernes forbud mod svinekød har han dog ikke lige tjek på-det er ellers en ret vigtig paragraf i Moseloven
  Og forbudet skyldes selfølgelig at svinet gnasker løs på et kadaver herunder også menneskelige og åselædere skelnes mellem Hove og klove-!- det lærte vi allerede i skolens religionstimer-men vores Proffessor har nok havet Kalotten for langt nede om ørene
  I dagens Danmark er svinekød nu almindelig hundeæde som alle snasker i sig !!men svinet tager hævn !-kødspisere forkorter deres liv med adskillige år og vores Proffessor kan snart se lyset og møde Jesus

 114. Af Valdemar Magnussen

  -

  @NIELS LEMCHE – 14. FEBRUAR 2017 22:46
  “Men muslimerne overtog ikke alt, såvidt jeg ved. En jøde må ikkespise hummer; det må en muslim vist godt, men jeg kan tage fejl. Vi kristne er heldige: Vi må spise alt.”

  Ikke helt sandt. Der er vistnok ingen lov mod kannibalisme, som sådan.
  I øvrigt kan man hurtigt afskaffe jordens overbefolkning – put halvdelen af Indiens og Kinas befolkninger på dåse. Eksportér dernæst de indiske dåser til Kina og vice versa.

 115. Af Niels Lemche

  -

  VALDEMAR MAGNUSSEN, jeg ved ikke, hvad der foregår oppe i hovederne på sådanne nogle som dig. Du er ikke engang morsom, overhovedet ikke. Du er afskyelig, hvis dette virkelig er din diskurs. Læg mærke til “hvis”!

 116. Af Niels Larsen

  -

  Valdemar Magnussen

  En lidt drastisk løsning.

  En bedre løsning var at gøre AL ulandshjælp inklusive nødhjælp afhængig af, at der i det land, der hjælpes, føres en rigid og kontrolleret étbarnspolitik.

  Hvis ikke politikken overholdes, indstilles al hjælp til landet.

  Så har landet og dets befolkning et valg: uansvarlighed + sultedød eller ansvarlighed + ingen sult.

  Vi er faktisk både umoralske og amoralske, når vi hjælper lande med overskudsbefolkninger. Rent bortset fra, at det er ris til vore egne r*ve.

 117. Af Arne Nielsen

  -

  Der er to sider af fænomenet Mehmet Gür. Den ene er, at det er da udmærket, at han ytrer sig i debatten her, og frit udtrykker, hvad han tænker. Man kunne godt ønske sig, at det var tilfældet med flere med mellemøstlig baggrund. Den anden side er, at vi nok er flere af dansk herkomst, som ikke synes om det, som Mehmet Gür udtrykker. Det kommer her klart for en dag, at i ham stikker den demokratiske tanke, den demokratiske holdning, og idéerne om retssamfundet og magtens tredeling, samt det helt fundamentale, at alle må arbejde for at sikre en fri og uafhængig presse, ikke særligt dybt. Det virker som om, at alt dette er ham ligegyldig, eller ihvertfald ikke særligt vigtigt. Det forhold, at han langtfra er alene med denne mentalitet, men at store dele af det tyrkiske folk tænker på samme måde, bevirker, at der således er vægtige årsager til, at en autokratisk tyran og sultan som Recip Tayyip Erdogan er ved magten i Tyrkiet i dag. En tilfældig valgt person i tyrkiet ville gøre nøjagtigt som Erdogan gør. Det tyrkiske problem er af samme art som Ruslands problem; folket mangler politisk kultur, og er tilbagestående og uvidende, ja, i nogle henseender barbarisk. Derfor er det også problematisk, at vi overhovedet har lukket sådanne folk ind i vort land, og der skal ganske andre boller på suppen, hvis vi skal ændre holdning hertil. Hos os har vi medborgerskab, hvilket stiller store krav til ansvarlighed, eller ihvertfald respekt for medmenneskets frihed og rettigheder – men også forpligtelser. Og heri forudsættes respekt for de politiske processers funktionsmåde. Nogle ting kan der ikke være tale om at gå på kompromis med.

 118. Af Birger Nielsen

  -

  Svin eller ej. Det er religionerne, den er galt med.
  Tænk at lade en gammel bog, som ingen ikke rigtig ved, hvem har skrevet for mange år siden, lade bestemme, hvad man putter i munden.
  Som tidligere nævnt, lad os missionere for den frie tanke og imod religionernes tyranni.

 119. Af B en ny Bolan der

  -

  Mehmet

  Du er ganske tydelig i din beskrivelse af dem der spiser gris – de er åbenbart nogle svin!

  Jeg har fået ganske meget vildsvin i muslimske lande.. Gør det så muslimer til nogle vilde svin?
  Ja ifølge dig. Nej ifølge normalt tænkende mennesker!

 120. Af Benny Bolander r

  -

  “Og hendes parti har fået vedtaget, at nogle danskere ikke længere kan kalde sig danske.”

  En kylling bliver ikke til en tyr fordi den er født i en stald…

 121. Af j nielsen

  -

  “En kylling bliver ikke til en tyr fordi den er født i en stald…”

  Der gør en ko heller ikke.

 122. Af georg christensen

  -

  Assimilation/koncentration, begge ord , betyder for mig ,at ensretningens “enevælde”, er på vej tilbage , især i den vestlige verden, i forsøget på “central styrings model beskrivelser”, hvor udbyderen bestemmer , hvad modtageren ønsker, Ligegyldig hvad modtageren ønsker, så bevilliger modtageren udbyderen “skattefrihed for reklameindustriens fidusmagere “ilusitionisterne”. Den samme tendens ,som fortidens “alkymister” benyttede.

  Handelsaftaler og globaliserings ilusitioner , er ikke andet som “alkymisternes” ilisitions beskrivelser.

Kommentarer er lukket.