Terror som kampform

Af Jesper Holm Frederiksen 105

I år 400 f.kr. formulerede den store kinesiske strategiker Sun Tzu en sætning i sit værk Krigskunsten, der ikke alene fik stor militærhistorisk betydning i et utal slag og krige, men også langt hen ad vejen kan afgøre forskellen på sejr og nederlag og dermed liv eller død, som nu engang er på spil, når det drejer sig om krig og væbnet konflikt: “For at undgå, hvad der er stærkt, angrib hvad der er svagt.”
Sun Tzu’s principper for krigsførelse har haft signifikant indflydelse på den østlige verdens tradition for kamp, men hans principper er også blevet studeret og implementeret i den vestlige verdens operative principper igennem de sidste par århundreder.
At følge Sun Tzu’s principper byder en at gøre, hvad end det kræver for at opnå sit mål. Sun Tzu sætter ingen ære i alene at vinde et stort slag, men hædrer den, der kan vinde uden brug af kamp eller begrænse det mest muligt, såfremt man blot når sit mål.

For at forstå terroristers motiv er det væsentligt at huske på, at krig er en militær handling for at opnå et politisk mål. Sådan har det forholdt sig i forhistorisk tid såvel som i dag. Når en stamme i stenalderen med vold fordrev en anden stamme fra et gunstigt jagtområde eller vandhul udførte de en politisk handling i lige så høj grad som NATOs sikkerhedsstyrke gjorde i vor tid ved at støtte den afghanske regering efter at have fjernet Taliban fra magten.
En anden skelsættende militærteoretiker og taktiker, Carl von Clausewitz, har formuleret det meget præcist: “war is only a continuation of state policy by other means.”

Vi har i den vestlige verden i mange år betragtet fænomenet Krig som en militær handling udført af to eller flere stater, der med disse midler vil opnå deres respektive politiske mål.
I krigen mod terror er krigen nu forandret til dødelige angreb mod civile med midler, der er tilgængelige for civile. Men det er også den ældste form for krigsførelse, hvor angreb udføres som baghold. Baghold er en taktik, der er brugt fra mennesket rejste sig på to ben og frem til i dag. Baghold bruges til at skabe mest mulig skade med mindst mulig risiko for tab, rettet mod uforberedte, svage og – helst – forsvarsløse mål.
Dermed er krigen ikke længere et sammenstød mellem enorme og højt avancerede militærstyrker, men derimod reduceret til krig i sin mest brutale, sande og ældste form: besærkergang mod forsvarsløse civile og angreb mod dårligt forsvarede områder eller mål. Det er elementer af flere tusinde år gamle principper for irregulær krigsførelse, og strategien bygger på at nægte at møde fjendens primære militære styrke i åben kamp. Terroristerne følger altså en ældgammel regel om at undgå fjendens styrke, men angribe dens svaghed.

Har vi overhovedet en fjende?
Fjendskab er en ensidigt sat relation. Man kan ikke undsige sig et fjendskab, når en anden part har erklæret sig ens fjende. Islamisk Stat og andre islamistiske grupper har adskillige gange igennem både ord og handling erklæret sig som fjender af de vestlige, kristne, frie samfund. Det kan vi ikke undsige eller dialogisere os ud af. Vi kan kæmpe eller dø.
Hvad vil fjenden opnå? Islamisk Stat har meget tydeligt redegjort for, at deres mål er det såkaldte kalifat. Altså en verdensomspændende stat, inden for hvilken islamisk lov hersker – verdensherredømme.
Det er naturligvis indlysende, at når IS eller andre islamistiske grupper begår et terrorangreb i vestlige lande er ambitionen ikke, at det angreb alene vælter den siddende regering, så man i stedet kan indsætte en islamisk regering, men målet kan snarere være et delmål; at tvinge modstanderne til at overholde islamisk lov. Dette ses tydeligst, når der udgives tegninger/afbildninger af den påståede profet, Muhammed. Her udsættes tegningere, redaktioner m.v. i vidt omfang for terrorangreb, og derfor så vi, at ikke et eneste dansk medie genoptrykte Muhammed-tegningerne ifbm. 10-året for samme tegninger og den efterfølgende Muhammed-krise, den største udenrigspolitiske krise, Danmark har oplevet i årtier. Når ingen tegner eller bringer tegninger/afbildninger af den påståede profet, Muhammed, er delmålet opnået; islamisk lov overholdes på dette, for islamisterne, så afgørende område.
Et andet eksempel så vi for nylig, da en islamist tiltvang sig vej ind på en natklub for homoseksuelle og med lette håndvåben dræbte 50 mennesker. Her er delmålet endnu ikke opnået, men såfremt vi ser flere af denne slags angreb, kan vi snart forvente, at de homoseksuelle personer i befolkningen i stigende grad aktivt vil skjule deres seksualitet og under alle omstændigheder mødes under enten private eller meget sikrede forhold. Denne tendens kan dog forventes udviklet uafhængigt af storstilede terrorangreb, idet vi må medregne den forfølgelse af homoseksuelle, der foregår i dagligdagen på gadeplan. Hyppige overfald og verbal udskamning og angreb kan ligeledes bidrage til at ændre de homoseksuelles adfærdsmønster, og dermed opnå endnu et delmål; at islamisk lov overholdes i et sådant omfang, at der ikke eksisterer homoseksualitet – i det mindste ikke i det offentlige rum.
Terrorangrebet på den franske natklub Bataclan, hvor 130 mennesker blev dræbt med lette håndvåben. I flere tilfælde var der tale om deciderede henrettelser, og det blev efterfølgende erkendt, at der blev udført tortur på visse af gidslerne forinden, de blev dræbt. Det har angiveligt hovedsageligt været kønsdelene, terroristerne har smertepåvirket: skamfering af kvinders kønsorganer og kastrering af mændene, og sågar tilfælde, hvor samme mænd var blevet tvunget til at tage sine afskårne kønsdele i munden. Denne form for terror var endnu et eksempel på et specifikt handlemønster, man ønskede ændret. Den slags fester og koncerter, der afholdtes på pågældende natklub er kendetegnet ved hedonisme og rusmiddelindtag og, vurderet ud fra terroristernes torturmetoder, fri seksualitet. Torturmetoderne kunne ligeså være udtryk for herskeradfærd ifbm. den militære sejr. Seksuelle krænkelser og voldtægt af de slagne (hovedsageligt civile, kvinder, naturligvis) har været relativt hyppigt forekommende i krig og væbnet konflikt, når der ikke har været opretholdt disciplin blandt styrkerne. Torturmetoderne kan også slet og ret være udført i blodrus og som en form for sejrsritual ovenpå det vellykkede angreb. Eller en kombination af begge.

Hvad er vores styrker, som de vil undgå, og hvad er vores svagheder, som de vil angribe?
Vores styrke er, når det drejer sig om krig og væbnet konflikt, militær overlegenhed og overlegen ildkraft. De vestlige stater besidder fremragende og højteknologiske våbensystemer og råder over enheder, der er ekstremt højt uddannet til konventionel krigsførelse. Vores fjende har en meget klar interesse i at undgå at komme i direkte konfrontation med disse kapaciteter.

Vores svagheder er vores åbne samfund og vores uvilje til at forsvare de principper og handlemønstre, islamisterne har som mål eller delmål at nedbryde. Derforuden har vi en betydelig svaghed i vores fornægtelse af konsekvenserne ved fri og ukontrolleret passage over landegrænser. Flere udenlandske efterretningstjenester har allerede konstateret, at terrorgrupper som Islamisk Stat vil udnytte de massive migrantstrømme til at infiltrere de vestlige lande med deres egne jihadister med henblik på at gennemføre terrorangreb jf. deres foresattes ordrer.
Den største og væsentligste svaghed er imidlertid, at befolkningen i stadig mindre grad oplever, at deres stat kan beskytte dem. De utallige terrorangreb – og særligt måden, hvorpå flere af dem er udført – der er blevet gennemført alene i 2015 og 2016 fordrer en tiltagende frygt for at kunne leve og bevæge sig, som man har været vant til. Man tør ikke ytre sig, som man har gjort hidtil. Der lægges låg på visse debatter og emner. Man tør ikke bevæge sig, som man har været vant til. Man vil i tiltagende grad undgå befordringsmidler, hvor risikoen for terror er forhøjet. Man tør ikke forsamle sig, som man har været vant til. Forsamlinger som Gay Pride eller i indvandringskritiske kredse vil enten aftage eller foregå under massiv beskyttelse.
Indenfor et årti vil vi måske begynde at se kvinder som næste delmål, som kan blive nødsaget til at ændre handlemønstre; i stigende grad i visse områder kun bevæge sig udendørs med mandlig ledsager, dække håret til og måske deltage i mindre grad i offentlige arrangementer og debatter.

I vor tids krig mod terrorisme og islamisme gør vi klogt i at lære af de doktriner og taktikker, terroristerne anvender. De har ikke opfundet dem, men benytter sig af militære principper og taktikker, der er flere tusinde år gamle. Det helt afgørende kendetegn for terror som kampform er overraskelse, og selvom vi givetvis ikke kan forudse præcist hvor og hvornår, fjenden slår til igen, kan vi dog forstå hans metoder og teknikker og opbygge systemer til at forsvare os.

 

105 kommentarer RSS

 1. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Konservativ reaktion ! –Klogt, at afvise den tyrkiske islamiske reklamesøjle i Danmark ! –Lad os lige blive fri for “Mellemøstens krigeriske islamister” –Der er så rigeligt af muslimer i Danmark i forvejen !

 2. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Hvad er budskabet til den undrende læser, der ikke er indoktrineret i militær tænkning? Er der overhovedet et budskab, eller det bare den sædvanlige baggrundspropaganda, der skal anspore til øget dansk militært engagement og øget oprustning? Jeg græmmes.

 3. Af Flemming Lau

  -

  Jesper Holm Frederiksen.
  Al ære og respekt for din redegørelse om terror som kampform. Den er nødvendig at forholde til hvis vesten skal overleve den 3 fascistiske bølge, der langsomt men sikkert kryber ind på nationalstaterne, sløret som ekstra arbejdskraft, migranter og flygtninge. Desværre har europæiske magthavere og deres rådgivere stadig ikke fået syn for sagen. Erdogan og hans støtters opførsel overfor et lille land som Holland, viser med al tydelighed, hvordan vi opfattes i den muhammedanske verden. Se det har folkeslagene vidst i 40 år, pr førstehånds erfaring. Politikernes svar har ligeledes været at hælde de 40 år akkumulerede erfaringer ned af brædtet, efterfulgt af en udskamning af samme, på en måde der ville få en havnearbejders sprog til at ligne en nonnes morgensang. Nu overvejes deres otium i andre lande eller “gated communities”. Alt for få er mentalt klar til det der må komme. For os andre er det op ad bakke. Men på den anden side er vort gamle korstogsflag smukkest i modvind!

 4. Af Jan Petersen

  -

  Moderne lovlig krig er vel stort set gjort umulig at gennemføre, hvis man også skal overholde menneskerettigheder. Formentlig en væsentlig årsag til at George W Bush regeringen valgte et iscenesat terror angreb 9/11 som basis for – kamp mod terrorisme – den senere falske WMD krig mod Irak, arabiske forårsfornemmelser, ødelæggelse af Libyen og senest Syrien. Terror er false flags iscenesat af rådne regeringer og deres efterretningstjenester!

 5. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt lidt om iscenesat terror i Vesteuropa efter anden verdenskrig.

  Operation Gladio
  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Operation_Gladio

  Styret af rådne regeringer, lokale efterretningstjenester, CIA, Nato og andre lykkeriddere – der ikke rigtig kunne glemme drengedrømmen WW2.

 6. Af Flemming Lau

  -

  Jan Petersen.
  Helt ærligt..! Det var jo kun en del ud af mange forhold vi trænede. Vi vidste at Sovjet ville bruge masse ødelæggelsens våben A og C. Angrebet ville blive fulgt op af en amfibie storm, adskillige hydroføjt fartøjer der hver kunne tage 1000 mand. Det NATO havde brug for, var “øjne” left behind, når de kom buldrende. Det blev verificeret af de polske styrker på Balkan, som danskerne samarbejdede med. Hvad havde du ellers tænkt dig….? NATO havde ingen angrebs planer mod Warsavapagten, for hvad skulle vi med et fallitbo!

 7. Af Niels Lemche

  -

  JESPER HOLM FREDERIKSEN, altså det sagde Clausewitz ikke. Han talte og skrev på tysk! Also: “Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.”

  Du må indrømme, at det lyder bedst på tysk!

  Men du kunne også have citeret han for denne: „Der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen.“

  Men der er meget mere Clausewitz i dit indlæg, end du røber; men det ville også være værd at se på von Moltkes videreudvikling af den første sentens, der går på, at når først krigen starter, kører den efter sine egne regler og ikke de politiske.

  Men til sagen: Hvad gør du, når faren opstår, og du står over for den asymmetriske krig? For det første analyserer du modstanderen og hans muligheder, dernæst udtænker du de strategier, der påtvinger ham din vilje. Altså: Gør dig opgaven klar. Så det er på med vanten. Men jeg indrømmer, at det ikke er en nem opgave at få det politiske etablissement med på de sandsynligvis drakoniske indgreb, der bliver tale over over for den muslimske befolkning i Europa. Der skal nok dø en del endnu først. Vi kan ikke lide det, når man bare ser på reaktionerne af de ungarske indgreb.

  Fandt under søgning af kilder til dette indlæg en anmeldelse af Clausewitz’s Vom Kriege af Michael Stürmer (http://www.deutschlandfunk.de/kursiv-politik-mit-anderen-mitteln.1310.de.html?dram:article_id=311183), hvis “tese” er, at det er på tide at hive Clausewitz ud af reolen igen.

 8. Af Jan Petersen

  -

  Jeg gider ikke henvise til alle de links, der er omkring terrorisme og false flags. Men enhver bare rimelig fornuftig hjerne bør vel kunne fortælle for sig selv, at et eller andet spektakulært terror stunt – formentlig ikke er udtænkt af en æselridende CIA operativ ved navn Tim Osman alias Osama Bin Laden. Formentlig har andre udtænkt planen om at nedrive et par skyskrabere! At MSM stunt så var ren Anders And er en helt anden historie. Men fake news virkede!

 9. Af Niels Lemche

  -

  FLEMMING LAU, det er ikke ret præcist, hvad du skriver. Hvem er ‘vi’, og hvornår? Man antog et scenarie og trænede derefter, hvor russernes enorme overlegenhed mht. kampvogne skulle hugge sig igennem centraltyskland (‘Fulda-gabet’) og videre mod vest mod Antwerpen, mens en mindre arm skulle banke sig igennem til Hamburg og Bremen og sende en sidegren op i Jylland. Danske division, som det hed, skulle til Holstein og kæmpe sammen med en større tysk enhed. Penkovski-papirerne viste, da de blev tilgængelige, at det var lige hvad russerne havde tænkt sig, men også at russerne havde planlagt at slå sig igennem med brug af taktiske A-våben fra første stund af — og derefter ville alt have været ragnarok, for den vedtagne NATO-strategi var, at brugtes der masseødelæggelsesvåben, ville modsvaret komme øjeblikkeligt, dvs. A-våben, og ikke de små, som NATO ikke havde.

  Men af interesse for denne blog er, at man gjorde sig opgaven klar og planlagde og øvede herefter. Det var uhyggelige år. Jeg oplevede en nat øst for Regensburg i 1987, at en tysk panzerdivision (eller hvad man kaldte det dengang) blev forskudt mod øst ned langs Donau. Det varede hele natten at få den forbi hotellet.

 10. Af Niels Larsen

  -

  Den gale mand i Ankara har åbenbart også studeret Sun Tzu grundigt.

  Heldigvis melder de europæiske lande fra overfor hans terrorbestræbelser – selv vor stedlige vatnisse.

  Hvis der var bare den mindste smule fornuft tilbage i de europæiske ledere, så blev der nu lukket helt 100% ned for modtagelse af flere sydfra – og der blev iværksat en massehjemsendelse af de endnu ikke naturaliserede muslimer og afrikanere.

  De udgør en stor, og stigende, farlig 5. kolonne i Europa. Det turde være tydeliggjort nu!

 11. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Stående styrke vidste i ’70 og ’80 erne at det ville tage tid, lang tid inden der ville komme en reel støttende Nato styrke, som man kunne trække på. Mao var det ikke noget man regnede med at opleve, og at tillægge det nogen form for konspiration, er malplaceret i dette tilfælde!

 12. Af Gert Hansen

  -

  Selvfølgelig er vi i krig. Og det er en kompliceret een af slagsen.

  Nogle i islam, de såkaldte islamister, fører krig (jihad) i form af terror mod Vestens liberale værdier og samfund (ofte misforstået som en form for religionskrig mellem islam og kristendom), samtidig med, at der internt i islam føres en form for borgerkrig, primært mellem sunni og shia og andre grupperinger såsom Det Muslimske Broderskab.

  Vestens såkaldte mainstream politikere har stadig svært ved at indrømme at der er en krigstilstand, medens man skal ud på den såkaldte ‘extreme højrefløj’ før man kalder en spade for en spade. Islam apologeterne i Vesten bliver imidlertid stadig mere spage i mælet. Det er dog overordentligt vanskeligt at skelne islamister fra såkaldte kultur-muslimer, og ingen aner derfor hvor mange der er af hver. Dette er helt klart et bagdel for Vesten, der således ikke kan danne sig et overblik over truslens omfang.

  Det siger sig selv at islamister godt ved, at de ikke kan føre en konventionel krig mod Vesten, først og fremmest fordi de selv er så splittede, men også p.g.a. manglende ildkraft, hvilket henviser dem til terror, der dog også synes at være effektiv og opnår resultater. Hvor længe krigen mod Vesten vil pågå er svært at sige, men formentlig mindst til udgangen af dette århundrede.

  M.h.t. islamisternes ønske om islams verdensherredømme, kan man måske ikke udelukke, at de med tiden får skovlen under Europa, om ikke andet reducerer Europa til dhimmistatus. USA kan nok holde stand. Indtil videre forekommer også Rusland at være villig til at holde dem stangen. Og så er der jo Kina, og her er jeg temmelig overbevist om, at de vil møde deres overmand. Kineserne har, som de har vist i Xinjiang, en temmelig pragmatisk og udialogisk indgang til den slags, og har ingen fine fornemmelser for at foretage hvad de finder nødvendigt. Da kineserne elsker gris, vin og spil, har de ikke til sinds at give nogle former for indrømmelser til en ideologi der ligger dem helt fjern.

 13. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Israel blev, groft sagt, grundlagt af zionistiske terrorister.

  Først opkøbte zionister det meste af det nuværende Israel, af de oprindelige beboere, men det var langt fra alle palæstinensere, der ville forlade deres det område, hvor deres slægt havde boet i umindelige tider, og derfor begyndte de mest radikale zionister, at anvende terror mod briterne og palæstinenserne, for at få dem til at forlade området.

  Det var især den zionistiske terrororganisation, Irgun, der stod bag terroren.

  Mange af de zionistiske terrorister var deciderede fascister og arge racister, der senere samledes i de stærkt racistiske partier, Kach og Kahane Chai.

 14. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er god grund til at forhindre tyrkiske politikere i, at eksportere Tyrkiets eksplosive, etnisk-religiøse konflikter til EU-landene af hensyn til den interne sikkerhed.

  Det handler primært om, at undgå trusler og konflikter mellem herboende Gülen-tilhængere, Erdogan-tilhængere og tyrkiske kurdere, der drømmer om selvbestemmelse.

  Uddrag fra “Dødstrusler og tilsvininger: Overgreb skaber tyrkiske tilstande i Europa” af Allan Sørensen, Berlingske 17. September 2016:

  “Trusler får Europas tyrkiske Gülen-tilhængere til at dukke nakken. Tysklands indenrigs-ministerium frygter, at overgreb vil tage til.”

  “»Der har været en skarp stigning i kriminelle handlinger mod Gülen-tilhængere siden kupforsøget,« står der ifølge det tyske dagblad Handelsblatt i nylig rapport fra Tysklands indenrigsministerium.

  Holland, Belgien, Tyskland og Danmark har tilsammen noteret tusindvis af overgreb og trusler.”

  “I mange europæiske byer har Erdogans støtter lavet lister over Gülen-tilhængere. Ligesom i Tyrkiet vokser listerne for hver dag. Den tyrkiske regering retfærdiggør fængslinger og fyringer af mange tusinde dommere, journalister og skolelærere med, at det er en del af kampen for demokrati og ytringsfrihed. Erdogan-tilhængernes kritik af de internt tyrkiske spændinger i Europa rammer præcis samme tone.

  »Kampagnen i Europa mod Tyrkiet og dets legitime præsident Recep Tayyip Erdogan truer både tanke- og ytringsfriheden og den politiske etik,« skriver den tyrkiske klummeskribent Melih Altinok i dagbladet Daily Sabah. Her kalder han Gülen-tilhængere for terrorister og kalder det faktum, at EU-lande lader Gülen-aktivister »operere frit« for en »inkvisition mod Erdogan-tilhængere«.”

  Derudover er der store konflikter mellem tyrkiske kurdere og tyrkiske chauvenister, som Tyrkiet heller ikke skal have lov til, at eksportere til hverken Danmark, eller resten af EU.

  Det er mere end rigeligt, at Erdogans tilhængere benytter sig af chikane og andre udemokratiske metoder mod deres politiske modstandere i Tyrkiet; vi skal ikke Tyrkiet at eksportere landets interne, politiske konflikter til Danmark – eller resten af EU, for den sags skyld.

 15. Af Per Torbensen

  -

  Ja det har ganske sikkert været forfærdelig,at overnatte på et hotel i Regensburg på silkelagner
  til lyden af larvefødder ,det slår helt sikkert de 3,5 mill sovjetiske soldater der som krigsfanger ud af cirka 4 mill ,blev jaget ned i grusgrave og udsultet og døde op til foråret 1942.
  Penkovski papirerne viste ganske rigtigt deres strategi-den 3-verdenskrig skulle føres på
  angriberens landområder , belært af de ekstreme tab Sovjet led i 1941.

  Planerne gælder nok stadigvæk bare i en modificeret udgave med iskanderne og andre systemer bla. fra Kønigsberg regionen eller oblast alt efter behag.
  Rusland har da også meddelt Merkel i et klart og tydeligt sprog,at kommer der et nyt angreb fra Vesteuropa, ophører livsbetingelserne for et Tyskland de næste 2 tusinde år,de få overlevende vil være selvlysende indtil de segner af strontium forurening.

 16. Af Gert Hansen

  -

  Per Torbensen:

  Kan du, eller russerne, give en eneste grund til, at Merkel skulle angribe Rusland?

 17. Af Flemming Lau

  -

  Palestinas ejendomsforhold efter 1949. 8.6% jødisk privatejet 16.9% arabisk privatejet (flugt). 3% arabisk privatejet, de der blev. Resten af landet tilfaldt staten Israel indenfor ’49 grænserne herunder div kibbutzer bla Gutz Etzion ved Hebron!

 18. Af Niels Lemche

  -

  FLEMMING LAU, igen har du ikke helt ret. Problemet var det man kaldte kuppet, dvs. et angreb uden varsel. Der ville man kun have hjemmeværnet til at tage det første skræld; men hjemmeværnets opgave var netop at sikre mobiliseringen af værnepligtshæren. Allierede troppe ville komme efterfølgende, men før amerikanerne var her, ville der nok gå en uge. Englænderne ville være her meget før.

 19. Af Niels Lemche

  -

  JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN, du har både ret og er forkert på den. Irgun var en mindre, men brutal gruppe. Haganah var langt vigtigere. Men det var begrænset, hvad der var af jødisk terror før 1945. Derefter hændte der rigeligt, så meget, at englænderne gav op og trak sig ud. Men fascister var der — i Irgun — men rygraden i kampen mod englændere og arabere var faktisk socialister, baseret på kibbutz-bevægelsen, som egentlig var kommunistisk. Så du forsimpler en ret kompliceret sag ganske meget.

  Men terror mod araberne, jo, det fandt sted og i alt for stor grad. Ilan Pappes bøger om den palæstinensiske nakhbar er sober, men skræmmende læsning.

  Det interessante er, at zionisterne faktisk ikke spillede på holocaust-kortet før meget senere, i slutningen af 1950erne, da de også fik fat i Eichmann.

 20. Af Niels Lemche

  -

  GERT HANSEN, russisk paranoia, der ser fjender allevegne. Bundeswehr er nok heller ikke, hvad det var i årene op til 1989, da selv amerikanerne var misundelige på deres udstyr og kvalitet.

  Men interessant, at “Per Torbensen” — endnu en putlikker — trækker det russiske, putinske atomkort igen. Ser du, om føje tid får Putin og hans venner simpelthen ikke raketterne igennem de former for iron-dome, der bliver stillet op. Putin ved det og er desperat. I øvrigt har han sikkert heller ikke en idé om, hvor meget af hans skidt, der virker, og hvor meget af det, NATO kan funktionslamme allerede i siloerne. Og endelig ved han godt, at hans eget land bliver lige så ubeboeligt i givet fald.

 21. Af Niels Larsen

  -

  Gert Hansen

  Læren fra Iran 1979 er, at der ikke findes moderate muslimer. Når de vanvittige (fanatikerne) tager over, følger resten trop.

  Samtlige muslimer i Europa udgør en potentiel fjendtligsindet 5. kolonne.

 22. Af Niels Lemche

  -

  Per Torbensen fik jeg ikke svaret — filtret — men skidt. Han er en putler og skal skrive sådan noget.

  Lau, lidt tåget, ikke sandt? Gutz Etzion tilfaldt netop ikke Israel i 1948. Bosættelsen var blevet ødelagt før selvstændighedserklæringen i det, der går under Kfar Etzion massakren. Området forblev under arabisk kontrol til 1967.

  Så check lige dine facts først.

 23. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Jeg refererer blot til, hvad der var den gængse holdning var på den tid. Britterne ville jo nok have rigeligt at se til, omkring Vesttysklands “bløde bug” Nej Bornholm og Djævleøen var overladt til os selv.

 24. Af Niels Lemche

  -

  FLEMMING LAU, men Djævleøen var overladt til polske reservister, som vi ikke var ret bange for. Jeg plejede at sige, at dem kunne man stoppe ved at strø dollarsedler rundt på stranden i Købe Bugt. Det var anderledes at være i et områdekompagni ved Aarhus, for det vi fik at vide, var, at inden for 24 timer efter et gennembrud i Holsten ville vi have russiske kampvogsenheder kørende igennem vores område.1.

 25. Af b nielsen

  -

  Ni el s lar sen skriver om en voksende 5. kolonne. Ja, invasionen/masse ind van dringen fylder vores land med potentielle fjender. Bare se hvad der foregår 5 km fra Kbhvn. Men er vores egen regering også en femte kolonne? Se snapha.

 26. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Du har ganske ret i at kibbutzen røg på Jordanske hænder fra ’48 indtil ’67, men de 4 kibbutzer var stadig købt og betalt i starten af ’20 erne af jøder.

 27. Af Per Torbensen

  -

  Jamen Gert Hansen skal vi gå ned af history lane , Deres spørgsmål er for simplificeret i sin kontekst.:citat”Kan du eller russerne,give en eneste grund til at Merkel skulle angribe Rusland”citat slut.
  Ja selvfølgelig-med eller uden Merkel som Kantzler har Tyskland i egenskab af NATO og sit medlemskab rykket grænserne siden 1991 .
  NATO står 120 kilometer fra Sankt Petersborg og nu med tysk panser tillige,virkeligt smukt,op til en by de udsultede med over 1 mill døde civile borgere tilfølge.
  Tyskland med Merkel er en katastrofe for tredje gang-Drang Nacht Osten og Europa med hendes Das Chaffen Wir-den farligste tyske leder siden 1945.

 28. Af Bjarne Hosbo

  -

  Det var jo frygtelig med det frygtelige massedrab på Bataclan i Paris. Men den udførte tortur med fx afskæring af kønsorganer er mig bekendt ikke sandt – skønt der i begyndelsen var ting fremme om det i medierne.

  Desuden regner jeg ikke med, at Islamisk Stat eller andre vil være i stand til at tvinge os til at indføre islamiske love her i landet. Historisk har det jo vist sig, at selv i krigssituationer prøver folk alligevel at leve som de hidtil har gjort.

 29. Af Niels Lemche

  -

  FLEMMING LAU, men logikken halter stadig. Jeg har købt en gård i Skåne. Berettiger det mig til at erklære min jord for dansk og løsrevet fra Sverige?

 30. Af Niels Lemche

  -

  FLEMMING LAU, men logikken halter stadig. Jeg har købt en gård i Skåne. Berettiger det mig til at erklære min jord for dansk og løsrevet fra Sverige?

 31. Af J Nielsen

  -

  “Jeg har købt en gård i Skåne. Berettiger det mig til at erklære min jord for dansk og løsrevet fra Sverige?”

  Det ville åbne for uanede perspektiver mht. udlændinges adgang til køb af sommerhuse i Danmark. Hvor længe forbliver vestkysten dansk?

 32. Af Henning Svendsen

  -

  Terror ;I :gamle dage: var det Skattevæsenet og de andre væsener var Børneværn og Dørsælgere
  Men verdens største terrorist er ubetinget FN en flok ikke folkevalgte der svinger pisken over Europas kristne befolkning og medens resten af verden griner højlydt så smider Løkke sig i støvet og kryber som en slagen Hund -vores universelle menneskerettigheder har han og Venstre kastet i grams
  Og bagholdsangreb det tager de fremmede sig af !knap har de fået asyl før de falder deres værter i ryggen og gør krav på Tronen
  Nr 2 på terrorlisten er vores egen aviser de er helt i lommen på FN
  -og ligesom RødeKors og militærpoliti der går med armbind -så enhver kan se hvem de er -Så finder vi også armbind her på vores egne små blogge !de kalder sig Humanister og slynger om sig med Statskassens midler

 33. Af r. vangkilde

  -

  TERROR ER OGSÅ EN KRIG, – som udkæmpes med enkelt personer, eller skal vi kalde dem jægersoldater, der har gennemført en specialtræning med det formål, at angribe fra skjulte mål.

 34. Af Henning Svendsen

  -

  Nej ;Verdens største terrorister er nok Husskaden !-allerede nu er den igang med sit skratteri -for hver 10meter stopper den op og skratter ind i buske og hække-det er en frygtelig lyd -den kan skræmme enhver Solsort til vild flugt og allerede nu kan Husskaden være heldig og guffe sig med Solsortæg
  Denne Husskade blev fredet af en anden terror organisation der kaldes Onanioter og har til huse på Vesterbrogade i Kbnv et sted som statsrevisorene burde kikke nærmere på

 35. Af Niels Lemche

  -

  Og så stoppede enhver seriøsitet her pga. internetterroristerne.

 36. Af Helge Nørager

  -

  I et af kapitler fremhæver Sun Tzu, værdien af en spion eller rettere en forræder.
  Det omtales som det bedste våben.
  Værdien af at kende sin fjende fremhæves også, tænk som ham.
  En anden lektie, er giv altid fjenden en mulighed for at trække sig tilbage, angrib kun fra 3 sider.
  Da de ellers går i selvmordsmode, hvilket er glemt mod daesh pt i Irak og Syrien, med store civile ofre til følge.
  Men bogen burde være obligatorisk i folkeskolen, kan f.eks bruges i Engelsk, da den oversættelse der findes på det sprog, er regnet som en af de bedre.
  Samfundsfag kunne den også pakkes ind i, den er ikke så tyk.
  Men alle burde læse den, i selskab med andre så den kan diskuteres, den er værdifuld på mange måder.

 37. Af Niels Lemche

  -

  HELGE NØRAGER, Det med at give fjenden en chance for at retirere er ikke anbefalelsesværdigt. Det fører kun til, at du giver fjenden tid til at regruppere og kæmpe en anden dag. De mest afgørende slag i historien er dem, hvor fjenden er blevet totalt smadret. Vi behøver kun at nævne Waterloo, og som eksempel på det modsatte Borodino. Fra nyere tid Tannenberg, og endnu nyere Stalingrad som eksempler på den totale distruktion, og som eksempel på det andet, at give fjenden en chance, den tyske offensiv i marts 1918. Med den i erindring udformede Guderian et par af sine maximer: f.eks. Når man sender en hær af sted, så giv den billet med til endestationen (Fahrkarte bis zur Endstation). .

  Hannibal gav heller ikke romerne megen mulighed for at slippe væk ved Cannae, og Varro viceversa gav ikke romerne megen mulighed for at slippe væk i Teuterburgerskovene. Her er .Sun Tzu så sandelig blevet overhalet af Clausewitz.

  Så er der den psykiske effekt: IS skal nedkæmpes totalt, jages overalt, hvor der er lommer tilbage. Igen Guderian: Nicht Kleckern sondern Klotzen! Rent ud sagt, brug knytnæven! Der skal ikke være noget tilbage, som undslupne IS-krigene kan rose sig af.

 38. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Er det kun mig, der får klamme fornemmelser, når reaktionære konservative kræfter udfolder deres visioner om, at det at ville krig er et bevis på, at et samfund er sundt. Alles krig mod alle er naturligt og har så store fordele, at vi bør søge tilbage til fortidige strategers teorier, der mente den slags. Det er sygt.

  Vi skal se tusinder af år tilbage til dengang krig var naturligt for mennesket, kræver den reaktionære højrefløj. Ikke kun fordi det var og er naturligt, men også fordi det er idealsamfundet for højreorienterede. Det er ufatteligt primitivt.

  Militarismen og konservatismen vil sætte sig ud over alle mulige mærkelige konventioner og regler om ikke at slå hinanden ihjel. Den slags er latterligt – for en konservativ. Andres død gør livet værd at leve er grundtanken. Det er grufuldt.

  Aktivismen, militarismen, nationalismen og Natoismen er stærke beviser på, at højreorienteringen har sejret – eller har den? Hvornår reagerer tilhængere af fred, frihed, samarbejde og demokrati? Har man opgivet eller findes de ikke mere?

 39. Af Helge Nørager

  -

  Ok, jeg skal ikke kloge mig, jeg nævnte blot hvad Sun Tzu har skrevet lidt om.
  Jeg troede du havde læst den selv.
  Hvad der dog skal huskes er at en fjende som daesh, er ikke hvad som Sun Tzu, har skrevet om.
  Den type var vist forholdsvis ukendte dengang i Kina,

  Hvad jeg mener er at det er med store civile ofre tilfølge at der angribes fra 4 sider af en storby.
  Med få fanatiske krigere godt befæstet.
  Dårligt noget som kan sammenlignes med nedslagtningen af en legion i Tyskland, i en skov.
  Og husk Niels det var en “forræder” som ledte romere i baghold.
  Og Stalingrad faldt aldrig Niels.
  Så dine eksempler er ikke brugbare.

 40. Af Niels Lemche

  -

  HELGE NØRAGER, må skuffe dig, læste Sun Tzu for mange år siden, men det har ikke forhindret mig i at tænke selv.

  Præciseringen med byen er OK, men det skrev du jo ikke. Og det var ikke én legion, men tre, der blev udslettet, hvilket faktisk var ganske mange i et rige, der baserede sig på mobile enheder, legioner á 5000 mand (ca.) i et antal af omkring 25, der skulle dække hele imperiet. Og var Varroen forræder eller en germansk patriot? Stalingrad: Jeg tænkte på den 6. armés skæbne, ikke på byen. Hvis du tænkte på byen, så må du have undskyldt, at jeg ikke kan læse dine tanker.

 41. Af Niels Lemche

  -

  HELGE NØRAGER, må skuffe dig, læste Sun Tzu for mange år siden, men det har ikke forhindret mig i at tænke selv.

  Præciseringen med byen er OK, men det skrev du jo ikke. Og det var ikke én legion, men tre, der blev udslettet, hvilket faktisk var ganske mange i et rige, der baserede sig på mobile enheder, legioner á 5000 mand (ca.) i et antal af omkring 25, der skulle dække hele imperiet. Og var Varroen forræder eller en germansk patriot? Stalingrad: Jeg tænkte på den 6. armés skæbne, ikke på byen. Hvis du tænkte på byen, så må du have undskyldt, at jeg ikke kan læse dine tanker.

 42. Af jan ulrik friis

  -

  Måske jeg er den eneste her der forventer at Erdogan snart meget snart åbner op for et islamistiskt stormløb på Europa, jeg forventer meget snart den samtlige flygningestrøm i millionvis og atter millionvis at Erdogan slipper hele Mellemøsten ud af Tyrkiet, med Tyrkiets hjælp i et gigantiskt islamistiskt stormløb på vores EU landene på vores velstand og penge!

  Det enkelste fra start, dags dato er at lukke pengekassen i, hvorfor skal kriminelle og kriminalitet belønnes?

  EU har end ikke en plan B, når nu Erdogan åbner for stormløbet på EU, det er naturligvis EU’ plan A, at udslettelsen af nationalstaten, deriblandt nationalstaten Danmark!

  EU & Nato/Frontex & ISIS, det samtlige islam dødsensfarligt for Danmark, at vi selv støtter islamisterne er fatalt, direkte selvmord, tydeligt foretrækkes og belønnes islamisterne frem for vi danske i Danmark, dette vil ende i vores det danske folks undergang.

  Med alle midler drænes nationalstaterne nu for penge, EU/ Nato/Frontex er ikke med Danmark, men imod os, imod nationalstaten Danmark!
  Borgerkrigen er forudsigelig, de Mellemøsten & Afrika er alt alt for mange, vi danske alt alt for få, derfor skal der forebygges nu, truslen fra islam må minimeres til 0, når borgerkrig er begyndt er alt forebyggelse for sent!

 43. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – først iscenesat terror, derefter bekæmpelse af terror – så var 9/11 yderst profitabel i begge handlinger. Nedrivning af et par ubrugelige asbestholdige kontorbygninger og et verdensomspændende nyt forretningsområde – bekæmpelse af global terrorisme. Samt en “legal” mulighed for at stramme overvågning af hele samfundet. Idéen har bestemt virker perfekt – desværre !

 44. Af Arvid Holm

  -

  Forbrydelser begået i samarbejdende flokke, hvis medlemmer dækker over hinanden, er yderst vanskelige at efterforske i retsstaten, der skal tage hensyn til individets rettigheder.
  Det ser man ved bande-kriminalitet og ved de autonomes voldsorgier.
  Når en hovedsageligt fredelig minoritet omfatter fjendtlige individer og grupper, der springer frem og udøver vold mod majoritetssamfundet, hvorefter de med held skjuler sig i minoritetsgruppen, kan det kaldes guerillakrig.
  Terror i den form vil derfor medføre tilsidesættelse af retsstaten i det mindste midlertidigt.
  Minoritetsgruppen vil miste individuelle rettigheder i det omfang, der er nødvendigt for at standse voldsepisoderne.

 45. Af Niels Lemche

  -

  ARVID HOLM, der er Maos Den Lille Røde igen.

  En anden vej er kollektiv afstraffelse, som vi i normale retssamfund ikke vil have noget at gøre med. Det kan betyde, at en forbryder slipper fri, som f.eks. med Blekingegadebanden, da den unge betjent blev skudt inde i Købmagergade. Du holdt kæft med, hvem der skød, og ingen blev dømt. Her er det anderledes i USA, fordi alle deltagere i et sådan drab, bliver dømt skyldige, hvis de dækker over hinanden. Det er vel sådan set også OK.

 46. Af Lars Busk

  -

  Niels Lemche

  Publius Quinctilius Varus var den romerske general,

  Arminius var den germanske officer i den romerske hær, som ledte germanerne. i slaget i Teutoburger Wald.

 47. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  De såkaldte Contraer i Sydamerika benyttede sig også af terror – også overfor uskyldige civilister og lovligt valgte politikere.

  Ronald Reagan kunne ikke få politisk støtte til, at give økonomisk støtte, til de såkaldte Contraer, der bekæmpede lovlige regeringer i Sydamerika, fordi deres aktiviteter var ulovlige.

  Derfor faciliterede Reagan et ulovligt våbenslag til det islamistiske regime i Iran, og gav indtægterne fra det ulovlige våbensalg til de højreradikale terrorister.

  Og der er fejet langt mere ind under gulvtæppet, end dét.

  Iøvrigt, så var det jo også USA, der finansierede Osama bin Ladens aktiviteter i starten, hvilket man må sige gav bagslag.

 48. Af Ivo Santos

  -

  Citat:
  Det helt afgørende kendetegn for terror som kampform er overraskelse, og selvom vi givetvis ikke kan forudse præcist hvor og hvornår, fjenden slår til igen, kan vi dog forstå hans metoder og teknikker og opbygge systemer til at forsvare os.

  Forstå hans metoder??.
  Mig bekendt kan man sagtens beskylde den kristne religion for at udrydde det Romerske civilisation, og sikkert også det Græske religion. Og hvad er de kristne så ellers skyldige i?
  Annektering af Australien, New Zealand, det nordamerikanske kontinent, og hvad ved jeg.

  forbrydelser er et af de ting som religiøse magtgriske personer er gode til, og så længe man ikke erkender at religion er lig med terror og død, og meget andet så kommer vi som civilisation ikke meget længere. skal man gøre noget så skal magtsyge religiøse ekstremister bekæmpes, men det er der ikke mange i den vestlige verden som har lyst til da sådan en aktion vil være i strid med vestlige traditioner.

  Er der noget som religiøse magtsyge ekstremister kan være kan være glade for så er det at den vestlige verden ikke tager tager det gamle ordsprog med ‘et øje for et øje og en tand for en tand’ alt for bogstavligt som der ellers er tradition for. For så havde da været bål og brand i hele mellemøsten.,

  Værst tænkelige scenarie jeg kan finde på er totalt destruktion af hele mellemøsten og måske også andre lande så som f.eks. Kina i mindre grad.

  Pointen med dette indlæg må være at vi mennesker som race altid vil besidde egenskaber så som grådighed, magtsyge, og vil desuden altid være glad for destruktiv adfærd, og det er derfor vigtigt at vi i disse moderne tider forsøger at fjerne disse skadelige egenskaber fra den menneskelige race således at vi kan undgå sådanne konflikter i fremtiden, og hvad ved jeg.

 49. Af Niels Lemche

  -

  LARS BUSK, ja, selvfølgelig, undskyld. Der “Hermannschlacht” som det også hedder.

 50. Af Niels Lemche

  -

  LARS BUSK, ja, selvfølgelig, undskyld. Der “Hermannschlacht” som det også hedder.

 51. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt var Osama Bin Laden tilknyttet CIA under navnet Tim Osman. Der er rigelig af dokumentation på nettet om den suspekte forbindelse.

  I øvrigt fungerede tidligere US præsident Barack Hussein Obama også i sin ungdom under forskellige alias – feks Barry Soetoro.

 52. Af k hansen

  -

  På ho lms og ste fa nis blogs blokeres konservative indlæg systematisk. Hvorfor??

 53. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche 7:54.
  Palestina mandatet var jo ikke delt op endnu, da jøderne erhvervede Gush etzion i 1920. Hvis man partout vil have en 2 statsløsning, tror jeg ikke at kibbutzen bliver indbefattet på arabisk territorie alene af den grund at en fremtidig palæstinensisk stat, som Jordan, ønsker at være judenrein. Men det er kun gisninger mht spørgsmålet om hvad de 2 parter virkeligt ønsker. Intet tilsiger en snarlig løsning på konflikten. Jeg tror at det har lange, for ikke at sige uendeligt lange udsigter som Cypern, Kashmir og Tibet konflikterne.

 54. Af Lars Busk

  -

  Niels Lemche

  Ego te absolvo a peccatis tuis

 55. Af P. T.

  -

  Gert Hansen-mit svar til Dem røg i filteret-msm prøver og udvikler stadig metoder som forhindrer fri debat-også her på Berlinske en belgisk avis forøvrigt,

 56. Af Niels Lemche

  -

  Lau, glem alt om en tostatsløsning. Se på kort over, hvor meget der er tilbage til palæstinenserne, og du vil erkende, at det ikke længere er en mulighed. Men en enstatsløsning ser vi nok heller ikke, for så ville palæstinenserne kunne dominere sådan stat i en grad, så tanken om et hjem for alverdens jøder ville være en illusion. Så de arme palæstinensere får nok til at svæve rundt i et limbo i mange år endnu.

 57. Af Niels Lemche

  -

  Lau, glem alt om en tostatsløsning. Se på kort over, hvor meget der er tilbage til palæstinenserne, og du vil erkende, at det ikke længere er en mulighed. Men en enstatsløsning ser vi nok heller ikke, for så ville palæstinenserne kunne dominere sådan stat i en grad, så tanken om et hjem for alverdens jøder ville være en illusion. Så de arme palæstinensere får nok til at svæve rundt i et limbo i mange år endnu.

 58. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt påfaldende hvilken relativ fred og ro staten Israel har befundet sig i, siden 9/11-2001 og den senere ødelæggelse af forskellige naboer og genboer i Mellemøsten.

  I øvrigt også ret tankevækkende at de eneste anholdte ifm 9/11 var en stribe israelske statsborgere. De blev lynhurtigt løsladt og udvist af USA.

 59. Af Niels Lemche

  -

  JAN PETERSEN, du er dog det mest forvirrede hoved på bloggen. Desværre er der ingen, der kan svinge øksen og hugge det stakkels hoved af!

  Israel og relativ ro: Du spøger simpelthen. Der har være masser af terrorattentater — dæmpedes efter opførelsen af den hæslige mur, og så har der været to større konfrontationer med palæstinenserne i Gaza.

  Dine vanvittige konspirationsteorier gider jeg simpelthen ikke kommentere. Men det er klart, at du aldrig har været i USA og ikke har en idé om, hvordan det samfund og dets nyhedsmedier fungerer.

 60. Af Jan Petersen

  -

  Muligvis er nettets mangfoldiggørelse af informationer Worldwide endnu ikke feset helt ind på lystavlen hos en fessor skolet i ensidighed – religion. I så fald kan jeg oplyse, at man kan Google sig frem til reelle fakta, der ligger hinsides ensporede religiøse fantasier og dogmer. Åben øjnene og sindet, det hjælper gevaldigt!

 61. Af Gert Hansen

  -

  Flemming Lau

  Citat: ‘ Intet tilsiger en snarlig løsning på konflikten. Jeg tror at det har lange, for ikke at sige uendeligt lange udsigter som Cypern, Kashmir og Tibet konflikterne.’

  Det har du helt ret i. Enhver tilnærmelse til en løsning af konflikten, bliver øjeblikkelig saboteret at religiøse fanatikere på snart den ene snart den anden side. Som jeg tidligere har skrevet, begyndte de parter at slås indbyrdes for mellem 3000 og 4000 år siden, og har med mellemrum gjort det siden. Jeg ved ikke om der kunne komme en løsning om måske 3000 år, men da ser det hele nok anderledes ud.

  M.h.t. den anden sætning, kunne man tilføje en lang række andre lande med religiøse konflikter, som Huntington allerede gjorde for et par årtier siden. (Islam er indblandet i langt de fleste). Det blev selvfølgelig i visse kredse anset som politisk ukorrekt, men det bliver det ikke mindre rigtigt af.

 62. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt imponerende hvilken 3000-4000 tusind årig gammel viden folk kan Google sig frem sig. Men stort set ikke har den fjerneste idé om, hvad der foregår lige for næsen af dem.

 63. Af Niels Lemche

  -

  Jamen bette Jan, kunne du ikke holde mund et øjeblik, når de voksne taler?

 64. Af Jan Petersen

  -

  Diverse religiøse prædikanter og andre lykkeriddere betragter jeg nu ikke just som voksne mennesker 🙁

 65. Af j nielsen

  -

  “Dine vanvittige konspirationsteorier gider jeg simpelthen ikke kommentere.”

  Det er vist osse spild af tid. Hver mand sine fantasifostre.

 66. Af Flemming Lau

  -

  Koks i filteret.

 67. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt fiser NASA nu til Mars med en ny rakat. Måske en meget god fake nyhed, al den stund – de hidtil – kun er landet på Månen – i et Hollywood studie.

 68. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt hvorfor høvle helt ud til Mars, hvis man kunne lande på Månen – allerede i 1969? Hvor computer teknologi stort set var baseret på gamle radiorør. No problem, software ligger i øvrigt i en kasse hulkort! Hvor dum har man i øvrigt lov til at være – uden det bliver pinligt?

 69. Af Flemming Lau

  -

  Gert Hansen.
  Drop de politisk korrekte. De bliver som regel lige så menneskelige som os andre, når virkeligheden træder ind over deres privat sfære. Så bliv du blot ved med at sige, hvad du har på hjerte.

 70. Af Niels Lemche

  -

  Ja, bette Jan, du er bindegal, og så er den ikke længere.

 71. Af Niels Lemche

  -

  Ja, bette Jan, du er bindegal, og så er den ikke længere.

 72. Af jan ulrik friis

  -

  Danmark skriger på justits, borgerkrigen er nu ikke langt borte, gaderne fyldt af knivstikkere – salafister – voldtægtsmænd, virkeligheden idag udenfor på gaden uhyggelig, et mandesamfund fyldt af langskæggede frustrerede flygtningebørn, virkeligheden har overhalet os, hvem af os en næste kniv i ryggen, vores egne folkevalgte har forrådt os, vi er efterladt til egen skæbne!

  Åbner man for dansk TV eller radio: tårevædede beretninger om: islams fortræffeligheder, død og uhygge!
  Ved islamistisk yngel, ved formering, at erobre Europas territorium, der opfordres til at dræbe de vantro, det kan vi vel ikke bare i Danmark sidde overhørig, islamisterne er blevet for mange, måske vi endnu når at stoppe dette digebrud her midt i undergangen, inden vi går helt over i tyske – svenske – franske tilstande ala Mellemøsten!

 73. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Konservativ reaktion ” ! Jubiii ! –En halv sejr for ægte-vikingerne” ! –Nu er det fyringsgrund, at muslimske kvinder bærer deres islamiske symbol på arbejdspladserne (de private) ! –I det offentlige er de stadigvæk “pro –islamister” ! –Det skal selvfølgelig laves om ! Hvis de har været ansat i det offentlige i 37 år –ER socialdemokrater –og jyder ” ! –Så er der ikke noget, at gøre –andet end, at vende tommelfingeren nedad ! –Og bu´e dem ud !–De næste, der står for “skud” ! Bliver de langskæggede uvaskede –og arbejdsløse islamiske mænd ! –De bliver simpelthen kastrérede ! –Så de ikke kan avle flere børn !! –Jubii –Vi afventer vores “Guttermand –justitsminister Papes ´s næste træk !

 74. Af B. Mortensen

  -

  Intet har ændret sig i forsvaret og måden man lære at se tingende på!
  Hvad med at rejse lidt rundt i verden og blive en smule klogere på den frem for, at bygge mure. Hvem skaber de situationer der skaber terrorister og hvad er en terrorist når det kommer til stykket?
  En mands frihedskæmper er en andens mands terrorist.
  Hvad vil du kalde den handling der kostede ca. 1 Million Iraker livet under sidste invasion?
  Hvad vil du kalde Israel’s handling i de besatte områder på vestbredden o.s.v.
  Verden er fuld af uretfærdigheder der skaber vrede mennesker, men vi har alle det tilfælde’s, at vi er mennesker på godt og ondt. Hvem ønsker at kæmpe( bekrigeandre) hvis ens levevilkår tilbyder et godt liv for dig selv, din familie og dine børn?

 75. Af Niels Lemche

  -

  B. MORTENSEN, hvis du husker serien Shogun, så siger shogunen, da styrmanden fortæller, hvilken nation han er loyal overfor, at så er han jo en forræder mod sin retmæssige herre, og styrmanden svarer, det er et spørgsmål om datoer, og shogunen giver ham ret.

  Så dit synspunkt er korrekt.

 76. Af Niels Lemche

  -

  B. MORTENSEN, hvis du husker serien Shogun, så siger shogunen, da styrmanden fortæller, hvilken nation han er loyal overfor, at så er han jo en forræder mod sin retmæssige herre, og styrmanden svarer, det er et spørgsmål om datoer, og shogunen giver ham ret.

  Så dit synspunkt er korrekt.

 77. Af Jan Petersen

  -

  Krig og terror (false flags) er iscenesat af regeringer og deres efterretningstjenester. Muligvis dukker der et par private individer op som copy cats og blander sig i legen. Til stor glæde for de rådne magthavere – en synder er fundet. Næste projekt.

 78. Af Allan Hansen

  -

  Løbet er kørt – eller hvad???

  https://www.gatestoneinstitute.org/10014/europe-the-era-of-liberal-babble

 79. Af Allan Hansen

  -

  Der var engang et lille land!

  http://denkorteavis.dk/2017/jihadisterne-er-blandt-os-og-udgor-en-trussel/

 80. Af Allan Hansen

  -

  Islams evige slaveri – se video her:

  https://clarionproject.org/42737-2/

 81. Af Flemming Lau

  -

  B Mortensen.
  Hvem ønsker at kæmpe( bekrigeandre) hvis ens levevilkår tilbyder et godt liv for dig selv, din familie og dine børn?

  Svar; Den islamiske verden! Islams sjette søjle er Jihad.

 82. Af Niels Lemche

  -

  Der er ingen ende på tilsviningen af en anden religion efterhånden. Alt er godt. Derfor får et opstod fra sådan en som Hr. Lau.

  Hvis man er i tvivl er Islams fem søjler:

  (1) shahada (islamisk trosbekendelse),
  (2) daglige bønner (salah),
  (3) almisse (zakat),
  (4) faste under Ramadan (sawm),
  (5) Pilgrimsrejsen til Mekka (hajj), som enhver muslim (hvis det har mulighed for det) skal gennemføre én gang i livet.

  Laus 6. søjle har han vist selv stillet op. Den siger mere om Laus formørkede sind end Islam, og de fem søjler viser, hvor langt fra Islams kerne, de moderne islamister er kommet.

 83. Af Niels Lemche

  -

  Der er ingen ende på tilsviningen af en anden religion efterhånden. Alt er godt. Derfor får et opstod fra sådan en som Hr. Lau.

  Hvis man er i tvivl er Islams fem søjler:

  (1) shahada (islamisk trosbekendelse),
  (2) daglige bønner (salah),
  (3) almisse (zakat),
  (4) faste under Ramadan (sawm),
  (5) Pilgrimsrejsen til Mekka (hajj), som enhver muslim (hvis det har mulighed for det) skal gennemføre én gang i livet.

  Laus 6. søjle har han vist selv stillet op. Den siger mere om Laus formørkede sind end Islam, og de fem søjler viser, hvor langt fra Islams kerne, de moderne islamister er kommet.

 84. Af Henning Svendsen

  -

  Hvad skulle Islam gøre uden midtersøjlen Lemche ? Som en ny Jesus slæber han rundt med sit Kors på alle blogge -dog har han begge ben svævende i den fri luft og det er lidt af en præstation og det er ikke tilfældig at han bærer armbind og pandebånd lidt ligesom Samson også han lyftede en vældig byrde og kæmpede mod Dannerne der kom i Dragebåde fra Lemvig –en by opkaldt efter Lemches forfædre

 85. Af Niels Lemche

  -

  HENNING SVENDSEN , det var ikke så lidt, du fik rodet sammen i dit potpurri om mig og mine forudsætninger! En islamisk søjle med oprindelse i Lemvig. Rabler det bare i almindelighed, eller er det snapsen, der vinder?

  Skal vi ikke være nådige og glemme dit indlæg?

 86. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Danmarks aktivistiske udenrigspolitik viser, at vi har lært af terroristerne. Vi kan lektien. Aktivistisk udenrigspolitik er terrorisme. Danmark begår de samme modbydelige handlinger som terroristerne – bare værre. Vore bombepiloter dræber mange flere civile. Heldigvis ikke danskere. Det ville det være ubærligt.

  Hvis en enkelt dansker bliver skuddræbt på Østerbro af en forvirret muslimsk knægt, forventes vore bombere med F16 at bombedræbe mindst 100 muslimer. Og vore danske helte gør det. Det anses for helt rimeligt. Det er dansk aktivistisk retfærdighed. Det er utroligt, at vi fortsætter ad det spor. Hvad er det vi opnår?

  Forventer man fortsat at holde hemmeligt, hvor mange uskyldige mennesker danske soldater dræber rundt om med den aktivistiske udenrigspolitik som dække? Skal vi fortsætte terroren? Hvem vil det?

 87. Af jan ulrik friis

  -

  Kongen af Tyskland er nu idag blevet kastet i et tysk fængsel, Tyskland har sikkert forvekslet Kongen med Merkel!

 88. Af Lis Sørensen

  -

  Såvidt jeg kan udregne er indlægget en støtte til vestlig terror? Og borgerlige sønner på luksusoverførelse indkomst sat på parkering der?

  Som sædvanligt fra jesper.

 89. Af Lis Sørensen

  -

  Såvidt jeg kan udregne er indlægget en støtte til vestlig terro r? Og borge rlige sønner på luksusoverførelse indkomst sat på parkering der?

  Som sædvanligt fra je sper.

 90. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Kampform” ! –Vi holder med Inger ! –Hun har aldrig glemt den biograftur, hvor en flok indvandre-drenge génerede hende så groft ! –At besluttede, AT: Nu skal det være løgn ! –Når Lars Seier skriver AT: “Det er sku ikke iorden med lagkagen ! –Så kan vi hilse og sige AT: Hvis det havde været ham, der sad i biografen den dag ! –Så havde han rejst sig op og havde taget de indvandre-drenge i kraverne –og slæbt dem ud af biografen ! –Og derefter havde han set filmen færdig !—-Inger Støjberg er en lille spinkel dame (men skrap) –Hun kunne ikke slæbe de indvandredrenge –og give dem et spark i rumperne ! –Så Lars Seier ! –Ligemeget, hvor sødt et menneske vi synes du er ! –Så giver vi dig ikke ret denne gang !

 91. Af Anus Ribber Anussen

  -

  Jeg er begyndt at bruge hæmorideCream andre steder end i anus! Det kan også bruges til fjernelse af tør hud på dine hæle! Det er bare et fantastisk produkt, kan anbefales.

 92. Af Flemming Lau

  -

  Gammelfar gør sig stor ulejlighed med den officielle liste for Islams 5 søjler.
  Gammelfar glemmer bare at den bærer præg af at være skrevet i Mekka perioden. De første 9 år af Muhammeds virke som religiøs leder var mildest talt, ikke nogen succes. Han havde kun 150 proselytter. Så flyttede han til Medina hvor han fik nye åbenbaringer, herunder sværd kapitlerne. Religion med djævelens vold og terror eller skal vi sige politik gav bonus. Vha hans “blodhunde” fik han snart samlet 100 000 fanatiske sjæle. Som Churchill sagde, så virker islam som hundegalskab i et menneske. Det der gør islamismen så farlig, er den hastighed, hvormed en sekulær muslim kan radikaliseres. 14-30 dage som Nice og Bataclan så tydeligt viste.

  Gammelfar glemmer deres begreb “Taqiyyah” Løgn for Guds skyld, selvfølgeligt kun gælder overfor Kaffirs, vantro!
  For gammelfars skyld gengiver jeg lige Det Muslimske Broderskabs motto;
  Allah er vort mål, Koranen vor grundlov, Profeten vor leder, Jihad vor vej og vor død for Allahs skyld, vort ønske….!” Mao udsagn fra en dødskult!

 93. Af jan ulrik friis

  -

  Victor Orban siger at han vil blive ved at lade sine grænser patruljere, indtil EU finder ud af at den islamistiske migration er en Trojansk hest for terrorisme!

  Victor Orban vil nu begynde at bygge en mur nummer to, bag for den første mur, en dobbelt sikring af Ungarn.

  Det bizzare i situationen hvor Danmark end ikke er begyndt at bygge nogen mur, vi så vel alle billeder hvor ISIS og under ISIS flag passerede den danske grænse ind i Danmark, grænsen ligger ubevogtet hen, tilsyneladende ingen politisk vilje til at beskytte det danske folk, imod ydre fjender, såsom radikal islam!

 94. Af Niels Lemche

  -

  JAN ULRIK FRIIS, kontrafaktisk sludder. Der kommer stort set ingen til landet i øjeblikket, og det var tilfældet i hele 2016. Det er muligvis for din horisont derovre bælandt putlerne, at du kan sige sådan noget sludder.

 95. Af Niels Lemche

  -

  JAN ULRIK FRIIS, kontrafaktisk sludder. Der kommer stort set ingen til landet i øjeblikket, og det var tilfældet i hele 2016. Det er muligvis for din horisont derovre bælandt putlerne, at du kan sige sådan noget sludder.

 96. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er der med garanti ikke én eneste lykkerider (asylansøger), der befinder sig i Danmark i lovligt ærinde. Det er praktisk taget umuligt at komme til Danmark, uden at rejse til Danmark via et andet sikkert land. Ergo ingen asyl i Danmark!

 97. Af jan ulrik friis

  -

  Hr Lemche behøves ikke at gentage, jeg er ikke døv!

  Tyrkiet har opsagt aftalen med Merkel, snart åbnes helvedes sluser!

  Men hvor er dansk grænsebevogtning, hvor er muren?

  Nu må Danmark virkeligt komme op i gear, om danskerne vil Danmark, hjemkald alle styrker i forsvaret af Danmark!

 98. Af Helge Nørager

  -

  Nu kan økonomi også bruges som “terror”.

  Regeringens egne analyser, regner med få besparelser og ganske få i fast arbejde som konsekvens af kontanthjælpsloft.
  Det er mest symbol politik for at, det skal kunne betale, sig for en enlig kassedame med 4 børn under 18 som bor i en almen nyttiglejlighed at kunne leve for mindstelønnen.
  Det vil aldrig kunne lykkes, for det er svineri at kræve at en mindsteløn skal kunne betale alt det, samt forsikringer, mobil internet osv til børn, skolebøger tøj osv.
  Det kan aldrig hænge sammen, men tesen om at det skal kunne betale sig at arbejde.

  Hvad det kan er at presse en masse børn og forældre ud i desperate valg, hvor jeg gætter på at en del valg træffes forkert, og vil give stor skade på dem selv og samfund, set på lang sigt.
  Sommerfugle effekter.
  Tilfældig økonomisk terror, kalder jeg det som rammer i flæng, og umuligt at spå om hvem som får de meste negative konsekvenser at føle.
  For at tilfredsstille en liberal vælgerskares trang til at opleve symbolpolitik, for den rammer og gør skade.

  Men i alt denne terror fra de liberale mod de svageste er der endnu et bevis på at alt er godt.
  “Parcelhusejere har tjent 188 kr. om dagen sidste år ”
  Kilde.
  “http://jyllands-posten.dk/#ia9435741;finans”

  Kort fortalt alle huse i en pulje, gennemsnits stigning på 68.000, målt på landsplan.
  I de 4 kommuner som ser ud til at få mest gavn af forslag til boligbeskatning, skriger de af grin, og jubler.

  Men de tænker ikke på at fjerne kontanthjælps loftet for de nasserøve skal sgu lære at det skal kunne betale sig at arbejde…………………

  Derfor vil jeg påpege at det med god samvittighed kan påstås at den symbolpolitik som kontanthjælps loftet udøver er terror.
  For det er en joke med de stigninger i friværdi at kæfte op om at det skal kunne betale sig med et mindstelønsjob til at forsøge 4 børn under 18.

  Se det er ægte terror, at knuse mennesker, og ikke vide hvem skadeeffekter rammer

 99. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og JUF, er du ikke lidt tidligt ude. Det har vist ikke været ude endnu. Men måske ved du mere om, hvad din herre og mester har aftalt med Erdogan. Jeg kan kun se, at Erdogan vil have Tyskland og Holland indbragt for Europarådet.

 100. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og JUF, er du ikke lidt tidligt ude. Det har vist ikke været ude endnu. Men måske ved du mere om, hvad din herre og mester har aftalt med Erdogan. Jeg kan kun se, at Erdogan vil have Tyskland og Holland indbragt for Europarådet.

 101. Af jan ulrik friis

  -

  Hr Lemc he, ja jeg er tidligt ude, Erdogan har endnu ikke sluppet de mange islamister ind og op i EU, men uden tvivel ligger beslutningen nu på Erdogans bord, i hans klamme hånd, ser ud til at være lige op over, næste gang klarer Sverige sig ikke, og stakkels resten af EU, om igen et stormløb som i 2015, kan blive et endelige slut vores civilisation.

  En sådan chance lader Erdogan ikke gå fra sig, kun et spørgsmål om tid!

  Hr Lemc he glædeligt jeg her kan formidle til dig lidt russisk nyhedsformidling, vil sikkert glæde dig, sikkert lede dig på sporet:

  16 marts 2017
  “Migrantkrisen: Der er ingen idé i fortsat at overholde den flygtningeaftale, Tyrkiet har indgået med EU. Det siger Tyrkiets EU minister Omer Celik til det russiske nyhedsbureau ITAR-TASS.

  Tyrkiet har opfyldt alle aftalens forpligtelser, mens EU ikke har overholdt nogen af dem. EU har ikke taget de nødvendige skridt til at tage imod flygtninge og har kun udbetalt en lille del af den økonomiske kompensation lovet til Tyrkiet. Liberaliseringen af visumpligt for tyrkiske borgere, er heller ikke blevet løst. Der er ingen grund til at overholde denne aftale, siger han.

  Samme udmeldinger kommer fra Tyrkiets udenrigsminister Mevlüt Cavusoglu, som ifølge nogle medier og indtil videre ubekræftede oplysninger, skulle have udtalt, at Tyrkiet ikke længere vil tage imod flygtninge sendt tilbage til landet fra Grækenland. Tilbagesendelse af illegale migranter fra Grækenland til Tyrkiet er ellers en del af flygtningeaftalen indgået mellem EU og Tyrkiet.

  Ifølge Mevlüt Cavusoglu vil Tyrkiet sætte denne del af aftale foreløbigt på standby.

  Tyrkiet ser ikke længere nogen grund til at holde fast i den aftale med EU, som bidrager til at bremse strømmen af migranter til Europa.
  Ömer Celik beskylder EU-landene for at misligholde aftalen.
  EU har ikke levet op til et eneste ord i aftalen, tordner den tyrkiske EU-minister.
  Striden skal imidlertid ikke gå ud over investeringer i Tyrkiet, understreger Celik. “

 102. Af Lis Sørensen

  -

  På tide at skære ned på luksusoverførelsesindkomsterne til religiøse kvaksalvere som lemche og borgerlige officere som bloggeren. Totalt spild af penge. Giv dem indslusingsløn kun.

 103. Af Lis Sørensen

  -

  På tide at skære ned på luksusoverførelsesindkomsterne til religiøse kvaksalvere som lem che og borgerlige officere som bloggeren. Totalt spild af penge. Giv dem indslusingsløn kun..

 104. Af John Laursen

  -

  Det er A. Merkel der har bragt ikke kun Tyskland men også Vesteuropa i en fortvivlet, svag situation ved at betale beskyttelsespenge til Erdogan fra det muslimske broderskab, for at han til gengæld skal holde en invasionshær på 3-4 millioner muslimer tilbage. Man kan aldrig stole på en afpresser, for får han første gang hvad han forlanger så kan man være sikker på at han næste gang forhøjer prisen.
  Man skal være en A. Merkel, om hvem der kun kan siges noget meget slemt, for på denne, på én gang idiotiske og onde måde at sætte vesteuropæernes liv på spil. Det eneste rigtige er naturligvis at lukke og forsvare Vesteuropa `s landegrænser.
  Tysklands svaghed udstilles også af landets svage og utilstrækkelige forsvarsberedskab. I den forbindelse ville det selvfølgeligt være rart for Tyskland hvis det Amerikanske militær ville forsvare Tysklands, ikke eksisterende grænser, på Tysklands vegne – men sådan spiller klaveret ikke.

  Efter 8 år med Hussain Obama`s bevidste ødelæggelse og undergravning af Amerika og Vesten som helhed har vi nu gudskelov fået en præsident Trump om hvem der kun er meget godt at sige.
  Der findes ikke en global præsident, der findes ikke en global regering, der findes ikke en global nation, der findes ikke en global møntfod, der findes ikke et globalt sprog – kun en masse forskellige nationer og interesser. I verden som den virkeligt er, har præsident Trump ret, når han siger at han ikke er præsident for verden men præsident for Amerikas Forenede Stater.

 105. Af Man kan ikke standse terroren, men man kan begrænse den | Konservativ reaktion

  -

  […] flere terrorangreb den kommende tid. Terroristernes strategi har min medblogger Jesper skrevet om her. Hans pointe er, at terroristerne angriber os der hvor vi er svage. Vores svaghed er ”vores […]

Kommentarer er lukket.