Justitsministeren skal ikke alene stå fast, men stramme skruen

Af Jesper Holm Frederiksen 20

Justitsminister Søren Pape Poulsen udsættes i øjeblikket for en storm af dimensioner fra matroniserende Kvinder​, kvindagtige mænd, progressive, liberale, politisk korrekte, postmarxistiske kriminologer – kært barn har mange navne. Det er den samme slags angreb og udskamning, som knækkede og amputerede Søren Pinds​ engang så beundringsværdige karakterfasthed. Det er anklagerne om, at hvis man ønsker at straffe kriminelle hårdt og drakonisk for at beskytte samfundet, tage hensyn til ofre i stedet for gerningsmænd, så er man en art fortidslevn, en iskold, reaktionær lektor Blomme-type. Et dumt svin. Stå fast, Søren Pape, for når modernister fremfører sådanne anklager, betyder det for alle andre, at man er en hædersmand.

De “pæne” progressive, urbane mennesker i Politiken-segmentet vil gerne reducere spørgsmålet om forbrydelse og straf til et spørgsmål om rationalitet og samfundshygiejne. Men når Søren Pape proklamerer, at han gerne vil gøre det mere ubehageligt at sidde i fængsel, og at han gerne vil straffe personfarlig kriminalitet hårdere, er det fordi, han ved, at forbrydelse og straf er et moralsk anliggende, og derfor er det et politisk anliggende. Og tilmed et at de allervigtigste, for det drejer sig om selve tilliden til retsstaten. Når vi som almindelige borgere læser om voldsmænd og indbrudstyve, der idømmes urimeligt lave straffe, mister vi troen på, at staten er i stand til at beskytte os. Når vi hører om, at en udenlandsk mand idømmes halvandet eller to års fængsel for en voldtægt, men at han ikke udvises, frygter vi naturligt nok, at en tilsvarende ulykke kan overgå vor egen familie. En kvindes fremtid er ødelagt, men voldtægtsmanden får en varm celle med internetadgang, han får mulighed for uddannelse, og han får julegaver af staten. Og vi borgere spekulerer på, om staten overhovedet har vilje til at beskytte sine borgere. Dermed undergraves den orden, som sikrer et frit og stabilt samfund, og det er dét, som justitsministeren skal huske på. Lad være med at lytte til grædekonerne i medieparnasset og kulturlivet.

Det er en bastardunge af marxismens materialistiske dialektik; troen på, at mennesket er et produkt af sociale og økonomiske omstændigheder, og derfor kan formes (eller resocialiseres, som man siger, når der diskuteres retspolitik) ved at ændre på disse omstændigheder, men ikke et individ, der lever i skyld og ansvar overfor sin næste.
Søren Pape er for nyligt i en meningsmåling blevet kåret som regeringens mest populære minister, og det er ikke uden grund. For almindelige mennesker fremstår han som en justitsminister, der vil gennemføre en konsekvent retspolitik. Selve systemets legitimitet består i, at det beskytter sine borgere, og det kan simpelthen ikke undervurderes, for det sikrer retsfølelsen og dermed tilliden til retsstaten. Justitsministeren er på rette spor, men han skal stramme skruen yderligere. Strafferammerne skal udvides så meget, at det ganske enkelt ikke kan svare sig at ernære sig ved personfarlig eller berigelseskriminalitet. Seksuelle overgreb, grov vold og forbrydelser mod børn skal straffes særligt hårdt, hen imod en tidobling af de nuværende strafferammer og livstidsdomme skal rent faktisk betyde, at den dømte sidder i fængsel resten af sit liv. Alle dømte personer uden dansk statsborgerskab, skal udvises hurtigere, end de kan stave til “asyl”, uanset hvilket hjemland, de kommer fra. Forleden dag blev en somalisk mand udvist bl.a. efter i et hjemmerøveri at have tæsket en 71-årig mand med en stegepande og efterlade ham liggende i en blodpøl i adskillige timer. Man frygter, at sagen ender med, at denne særlige mand ikke kan udvises – ligesom sin 20-årige landsmand, der voldtog en 10-årig pige i Herning – under påskud af, at sikkerhedssituationen i deres hjemland ikke er til at udvise dem dertil. Den slags tilfælde skal ophøre, for de er noget af det allermest ødelæggende, vi har for retsfølelsen her i landet. Hvis man voldtager et barn eller tæsker en ældre mand med en stegepande, skal man ud af landet, om man så skal kastes ud med faldskærm for at få det til at lykkes, som det i sin tid blev foreslået. Staten skal svinge sværdet mod mennesker, som forbryder sig mod vores samfundsorden. Den skal derved sikre lov og orden.

Søren Pape er på rette vej til at genoprette befolkningens tillid til retsstaten, men der er lang vej endnu. Han skal stramme skruen endnu hårdere. Han vil blive skældt ud fra alle retninger, men vi almindelige mennesker vil elske ham for det.

20 kommentarer RSS

 1. Af Svend Jensen

  -

  Citat: “Og vi borgere spekulerer på, om staten overhovedet har vilje til at beskytte sine borgere.”

  Jesper Holm nævner mange grusomme eksempler på følgerne af svigtende konsekvens overfor dømte forbrydere.
  Der er også noget som hedder konsekvens for Politiken-segmentet, altså de ‘anstændige’. Dette segment bedriver bevidst propaganda og meningsmanipulation i anstændighedens navn.
  Formålet er øjensynligt, at 1) Danmark skal fyldes ubegrænset med absolut kulturfremmede og 2) Danmarks oprindelige indbyggere skal betale hele føleorgiet, både pekuniært og nationalt.
  Når de kulturfremmede bliver mange nok, forsøger de at overtage de kontrollen og magten, hvilket vil være uafvendeligt. De mener naturligvis, at deres medbragte kultur er vores overlegen.
  Konsekvensen af de ‘anstændiges’ totalt uansvarlige og uanstændige holdning kan meget vel blive den religiøse borgerkrig, som det ‘anstændige’ Politiken-segment aldrig nogensinde vil nævne muligheden af; endsige tage stilling til.
  Det politiske flertal på Christiansborg lægger under for Politiken-segmentets romantiske drømmerier om folkeslagenes uendelige kærlighed til hinanden. Den rå virkelighed demonstrerer det modsatte – se bare på kriminalstatistiken . Man må derfor konkludere at vi, der tænker i stedet for at føle, ganske mister troen på, at staten har vilje til at beskytte os etniske danskere
  De ‘anstændiges’ monomane føleri har som konsekvens erstatning af den danske kultur med et monomant teokrati.

 2. Af jørgen pe

  -

  Ligesom postvæsnet, sundhedsvæsnet, velfærden, forsvaret, DSB, DR, folkeskolen mv. og en stor del af infrastrukturen ligger mere eller mindre i ruiner, således er også retsvæsnet…. af rødstrømperne, de tossegode og de falske humanister…. forvandlet til noget der er til at græde over/tage sig til hovedet over. Totalt afstumpede bøller og brutale lystmordere får som regel en latterlig straf, så de kort tid efter kan fortsætte med deres ugerninger.

 3. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Enig! Forbrydere skal ikke slippe ustraffet fra deres forbrydelser!

  Derfor er det på høje tide, at Anders Fogh-Rasmussen bliver draget til ansvar for, at han bevidst løj for Folketinget, da han påstod, at han med sikkerhed vidste, at saddam Hussein rådede over masseødelæggelsesvåben, og at det derfor var nødvendigt, at bruge militæret til at afsætte ham – på trods af, at Forsvarets Efterretningstjeneste havde oplyst ham om, at der ikke var nogle beviser for disse påstande.

  Hans løgn kostede utallige menneskeliv, og er skyld i det kaos, der nu hersker i Irak, og som har medvirket til, at tidligere sunni-officerer fra Saddams hær dannede Islamisk Stat.

  Det er på høje tide, at han bliver draget til ansvar, for hvis politikerne kan slippe fra så grove forbrydelser, uden at de bliver draget til ansvar, så mister almindelige mennesker selvfølgelig også respekten for lovgiverne og for loven.

 4. Af Jørgen pe

  -

  Hertil kommer at retssystemet er så stivnet i senil beton-ideologi, at mænd/fædre diskrimineres på det groveste i SKILSMISSEsager. Kun mødre er noget værd, fædre er det rene skrot, iflg. mange domstolsafgørelser. Retfærdigheden er blevet hjemløs i retssystemet.

 5. Af Finn Bjerrehave

  -

  Jeg er forvirret,vores justitsminister elsker straf samt mere straf, men hans Rigspolitichef snyder systemet med kun 1/3 af opgaverne i korrekt udbud, og 2/3 af udbuddet til vennerne, og denne u-lovlige handling klares med en undskyldning, og selvfølgelig stor bonus ( beløbet ikke offentligjort) i stedet for en fyreseddel, og hvor blev jordforbindelsen samt ambitionerne af.
  Måske i samme suppegryde hvor Statsministeren lyver i Folketinget ang. PSO skatten, hvor EU ikke havde kritiseret, og denne såkaldte grønne skat til el-kunderne som lovet omlagt 1-1-2017, er stadig påført min elregning, og troværdigheden bliver en by i Rusland.
  Stramme den Politiske skrue ? Finn Vig

 6. Af Jan Petersen

  -

  Jesper Holm Frederiksen, tak for et super relevant blogoplæg. Jeg er helt enig i alt, hvad du skriver. Deværre er opgaven for justitsministeren en næsten uoverstigelig forhindring. Denne gordiske knude har kun én løsning. At Danmark træder ud af stort alle de mennerets- konventioner, vi har ladet os svinebinde af! Tør en konservativ minister servere dén sandhed for Folketinget og resten af befolkningen?

 7. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt en beklagelig skrivefejl – mennerets- konventioner skal være menneskerets-konventioner.

 8. Af Henning Svendsen

  -

  Området med lov og ret er en kæmpe industri og det går ikke med straffe der afskrækker-der skal hele tiden være varer på alle hylder
  Se bare hvordan mild vold bliver til grov vold og for en bagatel bliver folk nu hevet i retten og dermed også en beskikket Advokat og der er fuld tryk på i hele landet ventetiden er et år eller mere
  Vi taler om en industri som er i stadig vækst
  Og se hvordan bagatelagtige domme kan appelleres og se hvordan de forskellige Domstole ansporer til denne appelleren ved ofte at reducere straffen hvor også Janteloven er involveret!-en Dommer i byretten skal ikke tro han er noget

 9. Af Lis Sørensen

  -

  Rent forældet mandehad fra blå mænd igen mod kvinder.

  Vil den sidste kvinde i blå blok slukke for lyset?

 10. Af Lis Sørensen

  -

  Rent forældet mandehad fra blå mænd igen mod kvinder…

  Vil den sidste kvinde i blå blok slukke for lyset?

 11. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Hvis nogen skulle undre sig over, at det konservative folkeparti hastigt nærmer sig spærregrænsen og forhåbentlig snart passerer den, så skal man blot læse ovenstående udgydelser. Hvis man så stadig undrer sig, har man intet forstået. Når reaktionære konservative taler om retsstaten, menes politistaten, som intet har med ret og retfærdighed at gøre.

  Det er der ikke noget mærkeligt i. Højrefløjens retsstatsprodukt har et eneste formål at beskytte de riges ejendom, og det har den gjort flot siden 1849, hvor rigmænd kreerede en grundlov til deres fordel – selvfølgelig. Ethvert forsøg fra de knap så rige på at fratage de rige deres surt erhvervede formuer, kræver efter deres mening lovens hårdeste straf – og gerne meget mere.

  Hvornår får vi en grundlov, hvor alle samfundsgrupper har sikrede rettigheder? Og hvor alle grupper har været med ved udformningen. Den vi har er forældet og rystende primitiv, Den holdes stadig i hævd af magthaverne, og det er der ikke noget underligt i. Længere og hårdere straffe er metoden til at skaffe kæft, trit og retning blandt underklassen og værnepligtige. Vil vi det?

 12. Af Henning Svendsen

  -

  Min gamle mor fik elektronisk overvågning i sit hus ,fra et Firma der sidder solidt markedet.det var en standard pakke med en sirene i hvert rum og en :føler: ved hoveddøren og en :hovedstation :da jeg kom var jeg lidt forundret !-for disse indbrudstyve vil gerne undgå at blive snuppet og derfor vælger de at trænge ind fra bagsiden af et hus hvor der ikke er gadebelysning–,men der var ingen:føler: på altandøren???jo jo det kunne hun godt få og firmaet kunne sende en mand dagen efter formedelst 2800kr
  Ja handel med elektronisk overvågning er en guldgrube og køberne bliver taget vd næsen gang på gang

 13. Af Henning Svendsen

  -

  Gør det mere ubehagelig at afsone!-clubværelse med eget køkken skal afløses af fælles sovesale-ligesom i militæret 2-3 gangs indsatte skal kraftig beskæres i udgang 4-5 skal afsone i de baltiske lande her kan lejes faciliteter og de kan beskæftiges i land og skovbrug
  Bolledamer der kommer og besøger dem skal kraftig beskæres-de mest populære der går på skift camouflere sig med kunstig hårpragt-ja disse indsatte lever fedt og godt
  De kom ind som tynd og ranglet og straks får de lov at lege med tunge vægte og de bliver låst ud som en ny Mike Tyson og kan nu tyrannisere i nattelivet og tæve løs -ja her ser vi at staten ligefrem opmuntre til mere vold
  Og det meste af denne luxusbil de lever under er indført af de Borgerlige og Pape bliver nok dolket i ryggen hvis han fører sig frem

 14. Af Hennig Svendsen

  -

  Ekspert:om regeringens kommision;-rens ud blandt de offentlige ledere
  Ja der skulle vi egentlig gøre som i USA-det bliver dog en dyr affære
  men det bliver lidt billige hvis nøjes med at smide alle disse Humanister på porten det er en uhyggelig ny ensporet art af menneskeheden der breder sig som en pest de kommer aldrig selv til lommerne men optræder på andres bekostning
  Hvis de så endda tog til miljø og dyrevelfærd i deres favn,men det ligger langt udenfor deres snævre horisont

 15. Af Henning Svendsen

  -

  Er denne Villy ham inde fra Borgen??
  Er retsstat og Politistat det samme??
  Er grundloven kun skrevet for de rige ???
  EU er fredsbevarende??
  EU har verdens bedste demokrati?!
  Kom ind og forklar lidt om disse vrøvlevers og hvordan de er blevet til-sidder du i en tågesky på Cristiania eller bor du På helpension iUngdomshuset på Nørrebro??

 16. Af Niels Larsen

  -

  Det var en ren ynk at høre dommerstandens formand hælde surt vand ud af ørerne i Deadline i aftes.

  Hvis dommerne er utilfredse med minimumstraffe, så kan de jo bare rette ind efter politikernes og folkets stemme. Den brøler: HØJERE STRAFFE og glem rehabiliteringen; den virker alligevel sjældent.

 17. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Når samfundet tager sig mere af gerningsmanden til en forbrydelse end af offeret for samme forbrydelse, hænger det sammen med, at man som udgangspunkt betragter forbryderen som sygdomsramt i modsætning til offeret. Helbredelse bør forsøges i første omgang.

  Højrefløjen er af den faste overbevisning, at helbredelse kun opnås ved hjælp af forskellige former for straf i stadig større doser. Erfaringen har – ganske vist – vist sig at forværre gerningsmandens kriminelle tilbøjeligheder, men for højreorienterede er hævnmotivets tilfredsstillelse langt det vigtigste. Det glæder både offeret og højrefløjen.

  For venstrefløjen og andre normale mennesker har resultaterne af bestialske straffeforanstaltninger ført til overvejelser om at ændre og afprøve om en mere meningsfyldt behandling af forbrydere kunne føre til et bedre resultat i samfundsmæssig henseende. Man tror ikke på den samfundsmæssige værdi af at tilfredsstille hverken højrefløjens eller offerets hævnbehov.

  Det er er netop her forskellen mellem højre- og venstrefløj er mest markant og mest uovervindelig. Så længe den opretholdes kan højre og venstre ikke mødes på en civiliseret måde, men hvem ønsker også det?

 18. Af J L

  -

  Der sidder i alt 2,2 millioner mennesker i fængsel i USA (2015). Der er ca. 324 millioner borgere i USA. Så ca. 0,7 % af USA’s borgere sidder i fængsel. USA har også ganske hårde straffe. I 2015 blev der begået i alt 15,696. drab i USA. Det forhindre de hårde straffe åbenbart ikke.

  Der sidder i alt 3.422 mennesker i fængsel i Danmark (2015). Der er ca. 5.7 millioner borgere i Danmark. Så ca. 0,06 % af Danmark’s borgere sidder i fængsel. Der sidder så ca. 12 gange flere i fængsel pr. 1000 borgere i USA end i Danmark. I 2016 blev 48 personer dræbt i Danmark. Der er så ca. 6 gange flere drab pr. 1000 borgere i USA end i Danmark.

  Ønsker De Konservative at Danmark skal blive ligesom USA?

  /Jesper Lund

 19. Af Henning Svendsen

  -

  De har let adgang til våben og der er et utal af Bander der udveksler bly de kender følgerne men muligvis og muligvis er de mindre begavet og hvis de er ligeglad med straf -ja så er de jo livsfarlige for enhver og skal da hurtigst mulig fjernes fra det offentlige rum til evig tid
  Det er lidt ligesom med kamphunde de skal heller ikke rende frit rundt

 20. Af J L

  -

  Henning Svendsen
  Jeg forestiller mig at Neandertalere tænkte ligeså primitivt som dig.

  /Jesper Lund

Kommentarer er lukket.