Vi burde takke Ungarn, ikke angribe dem

Af Caspar Stefani 117

Jens Rohde, den helligste af de hellige, og radikal skamstøtter af den europæiske superstat, kaldte for noget tid tilbage, Ungarn for en skamplet. En Udenrigsminister fra Luxembourg krævede nogenlunde samtidig, at Ungarn blev smidt ud af Den Europæiske Union. For nylig har EU-kommissionen givet Ungarn og Polen et ultimatum. Enten må de acceptere forslaget om europæiske flygtningekvoter, ellers må de forlade ”fællesskabet”. EU viser igen, at det ikke er Nigel Farage, Geert Wilders og Marine Le Pen, der er EU’s største fjende, EU er nemlig sin egen.

 

Ungarerne må lægge øre til meget
Generelt er det meget ungarerne må lægge øre til, når de hellige forsøger at presse deres holdninger igennem med de moralske pegefingre og i føderalismens navn, frem for argumenter og respekt for nationalstaten. De angriber ungarerne fordi de gør noget så kontroversielt som at opretholde de ydre grænser. Samtidig kæmper de for, at medlemsstaterne selv skal bestemme, hvor mange migranter de tager imod. En holdning vi som danskere, bør tilslutte os. Ungarns perspektiv er nationalt, og det er prisværdigt. For det er i nationalstaten man finder løsningerne på de fleste udfordringer. Og for lige at komme EU-tilhængerne i forkøbet – naturligvis skal der samarbejdes i Europa. Men vi er nødt til at finde nogle grænser. For ifølge EU selv, er der efterhånden ingen.

 

Det er ikke skamfuldt at forsvare sin nation

Det er ikke skamfuldt at forsvare sin nation og sine grænser. Skamfuldt var ordet, som Rohde & co. kaldte Ungarns grænsepolitik, og man kunne også forestille sig, at det er det, de vil kalde Polens modstand mod forslaget om flygtningkvoter. Uagtet hvad man mener om de problematiske tiltag, der er sat i værk indenrigspolitisk, må man som konservativ hædre deres forsvar for deres grænser, og insisteren på deres ret til at bestemme, hvem der kommer ind – og vigtigst af alt, hvem der ikke gør. Det kunne mange lære noget af. Jeg vil mene, at det faktisk er skamfuldt at forsøge at presse endnu mere henover hovederne på medlemsstaterne. Til stor frustration for store dele af europæerne. der allerede nu mener, at den europæiske integrationen er gået for vidt. For hvordan kan man argumentere for, at EU nu skal bestemme fordelingen af flygtninge? Hvad må medlemsstaterne egentligt selv bestemme?

 

EU har forpligtet sig til at opretholde de ydre grænser, og man må spørge sig selv, hvordan er det gået? Ungarn var tvunget til at reagere. Ungarn viste med deres handlekraft, at det er nationalstaten der har svaret, når unionen fejler. Og det er egentligt pudsigt, at man giver al æren for de – i øjeblikket – faldende antal migranter og flygtninge, til Tyrkietaftalen. Spørger man mig, er det primært Viktor Orban, vi kan takke for dette. Og hvad står mest fast? Aftalen med Tyrkiet, eller Orbans grænsekontrol? Og når migrantstrømmen ikke aftager – den vil fortsætte – vil vi se Orbans grænsepolitik gennemført flere og flere steder – også i middelhavet. Grænsepolitik er pr. definition grimt, men det er både en dumt og kortsigtet at tro, at vi afhjælper noget som helst, ved at bruge mange ressourcer, på de få og altså fortsætte som vi plejer. En lille ”sjov” bemærkning er, at grænsesikringen i Ungarn koster 700 mio euro, og Ungarn har ikke modtaget en krone fra EU. Tyrkiet derimod, med Sultan Erdogan i spidsen, har modtaget adskillige milliarder for en aftale, der er skrøbelig som en vintergæk.

 

Tvungne flygtningekvoter er komiske
Logikken blandt mange EU-tilhængere er, at det eneste problem med EU, er at der ikke er nok af det. Forslaget om flygtningekvoter er bare endnu et tiltag, hvor man af flere årsager må tage sig til hovedet. For det første – skal man tvinge flygtninge til at blive i de lande de bliver placeret? Gælder Schengen-reglerne om fri bevægelighed ikke for dem? Vil man holde migranterne i husarrest, og hvordan vil man gøre det? For det andet, Kan EU ikke se, hvor stor modstand det vil møde, blandt medlemsstaternes befolkninger? For det tredje, skulle man ikke først finde ud af, hvordan man lukker af for migranterne, inden man begynder at placerer dem imod landenes vilje? Incitamenterne i Europas flygtningepolitik er helt forskruet, og den vil blive ændret. Spørgsmålet er bare hvor meget skade der skal ske, før den bliver iværksat.

 

Løsningen er, at centrale områder, som eksempelvis indvandring, bestemmes i de respektive parlamenter, hvor de folkevalgte kan drages til ansvar for deres beslutninger, og ikke kaste skylden videre til Bruxelles. Så bliver de ansvarsfri – og der er ikke noget politikere hellere vil være. Europæisk flygtningepolitik er drømmescenariet for den slags politikere. ”Desværre, vi kan ikke gøre noget ved migranterne – det er EU der bestemmer – men vi kan prøve at ændre det indefra”. Vi burde lovprise Ungarn for at opretholde de ydre grænser, takke dem for at gøre deres for at beskytte Europa mod en folkevandring, som ikke har set sin magen i tusinder af år.

Jeg frygter, at manglen på respekt for nationalstaten bliver EU’s endeligt, for hvordan er det nået så vidt, at fred, frihed og frihandel er blevet til tvang, regulering og centralisering? Fatter EU ikke selv, at de, med deres tiltagende og aggressive ønsker om samarbejde og integration, undergraver det samarbejde som langt de fleste europæere ønsker?

117 kommentarer RSS

 1. Af Jørgen F.

  -

  Tak Ungarn!

 2. Af Arne Hornborg

  -

  Rigtigt. Vi BURDE takke Ungarn.

  Politisk hykleri samt EU’s magtesløshed.
  Den forudsigelige tragedie i Stockholm har, som vanligt, udløst politisk hykleri.
  Mange mennesker var forsamlet for ,,at vise?’’.
  Ikke mindst statsminister Stefan Löfven, der talte ,,så smukt’’ om at NU må vi alle stå sammen. At VI svenske ikke vil finde os i terror.
  Det lyder da ganske tiltalende, men hvad er virkeligheden.
  Stå sammen? Om hvad?
  Kunne det virkelig tænkes at Sverige ville udvise uønskede fupasylanter? At sørge for at udviste personer ER blevet udvist af Sverige?
  Jeg vil se handlingen før jeg tror på det.
  Kunne det tænkes at Sverige sammen med Danmark og Norge kundgjorde at VI tre skandinaviske lande suspenderer alt hvad der hedder asyl?
  At VI tre lande sender uønskede personer ud af VORE nordiske lande.
  Står sammen fast på det, uanset hvad ,,omverdenen’’ FN og andre mere eller mindre selvbestaltede organisationer vil mene, men blot stå fast.
  Sverige ligger som de har redt. Netop Stefan Löfven har tidligere kritiseret Danmark for VOR fremmedfjendske asylpolitik.
  Stefan Löfven har tidligere erklæret at Sverige er et åbent, tolerant land, hvor der er plads til alle.
  På samme måde som den gæstfrie Angela Merkel har gjort det i Tyskland.
  Den Eu-begejstrede Merkel der med sin ansvarsløse politik på flygtningeområdet er mere end skyldig i, at de forskellige lande har indført grænsekontrol.
  Sverige der må have følt sig overrumplet over at DEN indvandring alligevel var for stor, så belastende at Sverige, fornuftigt, indførte og bibeholder grænsekontrol.
  Også her i Danmark er det mere tomme ord og fraser end egentlig handling.
  Uønskede personer der er udvist SKAL udvises.
  Tåbelige begreber som ,,tålt ophold’’ bør være et overstået kapitel
  Hverken Danmark, eller Sverige, skal finde sig i tåbelige, utidssvarende konventioner, men handle konsekvent.
  Udvisningerne skal heller ikke være baseret på de tilfældige domstolsafgørelser men udelukkende baseret på administrativ udvisning.
  Lad blot alle de frelste hyle så meget de vil. Danmark sikkerhed kommer før alt andet.
  Det samme BURDE gælde i Sverige.
  Lad os tænke over om DET virkelig er takken vi får fra de såkaldte flygtninge for vor gæstfrihed.
  Terror og kriminalitet som tak for gæstfrihed.
  Jeg under mig over hvorfor ,,journalisterne’’ såvel i den trykte som degitale presse samt de forskellige tv kanaler undlader at stille DET enkle spørgsmål, ikke mindst til politikerne.
  De forskellige fraser om at VI har underskrevet konventionerne holder ikke. Vi har i hvert fald ikke skrevet under på MISBRUGET af konventionerne, eller har politikerne snorksovet som sædvanligt?
  Hverken Sverige eller Danmark skal leve med ekstra politiovervågninger, vi skal ikke have betonklodser som værn mod vanvittige terroristers fremfærd.
  VI skal derimod, konsekvent, fjerne årsagerne, personerne der er årsag til terrorhandlingerne. Fjern dem helt fra vore lande.
  Bedst for Danmark hvis vi, helst sammen med Sverige, forlod det overnationale, overbureaukratiske, topstyrede, forfejlede EU, inden Micky Mouse Parlamentet gør mere skade.
  Arne Hornborg
  Typograf/mediegrafiker, forfatter.

 3. Af Maria Due

  -

  “Jeg frygter, at manglen på respekt for nationalstaten bliver EU’s endeligt, for hvordan er det nået så vidt, at fred, frihed og frihandel er blevet til tvang, regulering og centralisering? Fatter EU ikke selv, at de, med deres tiltagende og aggressive ønsker om samarbejde og integration, undergraver det samarbejde som langt de fleste europæere ønsker?”

  Jeg frygter det samme, og at småtskårne menneskers forfængelighed og magtkampe spænder ben for det, som de fleste europæere ønsker. Hvad Jens Rohde angår, er han blot en af de mange danske politikere, der på trods af manglende uddannelse kom til fadet og i mange herrens år blev betragtet som lovende, fordi han var rapkæftet. Lige som mange andre af samme årgang har han standhaftigt modstået en modning i retning af voksenalderen, og i dag er han blot rapkæftet og ikke værd at lytte til.

 4. Af G. Sørensen

  -

  Tålmodighed, tålmodighed…Når der i et andet land, et af de store, sker et sammenbrud, der afstedkommer et alvorligt tiltag mod de tilrejsendes kriminelles adfærd (et sådant land kunne være Frankrig) så skal de danske politikere nok følge efter med en mere klar politik over for de tilrejsende. For et lille land, som Danmark er det svært, at gå forrest med “forbudte tiltag”.

  Det er den danske mentalitet at bøje nakken, som vi gjorde under krigen i 1940. Intet er ændret. At håbe på ændringer før er nok omsonst. Danskernes og vore politikere er verdensmestre i flere ting, herunder lusk og fejhed. Og så er der nogen frække danskere, der angriber andre lande, når de agerer fornuftigt og forsvarer deres egen grænse med løftet pande.

 5. Af Niels Larsen

  -

  EU har udspillet sin rolle som løftestang for europæisk velfærd.

  EU støtter indvandringen af mennesker sydfra, som helt åbenlyst kommer for at nasse på europæiske arbejderes skattebetalinger.

  EU har knækket rygraden på de sydeuropæiske økonomier – dog godt hjulpet af uansvarlige lokale politikere.

  EU har splittet medlemsstaterne i øst og vest.

  EU savner befolkningernes opbakning.

  EU er selv skyld i BREXIT grundet den totalt manglende demokratiske ånd i unionen.

  Tak til Ungarn og Polen for at stå imod!

 6. Af Kim Kaos

  -

  »Vi burde lovprise Ungarn for at opretholde de ydre grænser«

  Det er vi også ,mange der gør – lige som vi skriger af grin hver gang nogen påstår at aftalen med Erdogan holder migranterne væk. Sandheden er at det er gået op for migranterne at de strander i Grækenland hvis de tager den vej.

 7. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Kun manglende respekt for EU kan føre til EU’s endeligt. Det er utroligt flot af de nationalkonservative og medløbere, at de har kunnet vende det hele på hovedet. Det burde stå klart for normalt begavede mennesker, at det, som EU har problemer med at løfte, er en umulig opgave for nationalpolitistaten.

  Ensretningen og indoktrineringen i nationalstaten vil som altid kunne påtvinge borgerne troen på, at deres dysfunktionelle såkaldte retsstat/politistat er en guds gave til netop dem. Forstå det hvem der kan. EU er redningen fra nationalismen, hvis der overhovedet er en redning.

  Derfor skal de stater, der ikke vil overholde de regler, som de accepterede ved optagelsen verfes ud. De hører ikke hjemme i fællesskabet og burde gå selv ligesom England. Brexit er det eneste rigtige England gjorde i den tid, de var medlem. Normalt bestod UKs indsats i at obstruere EU og sinke al udvikling – efter ordrer fra USA ganske vist – men det er ingen undskyldning.

  Først nå de ekstremt højredrejede lande har sagt farvel, vil fællesskabet kunne fungere og skabe det politiske, sociale, økonomiske og militære fællesskab, der er nødvendig, hvis Europa selvstændigt skal kunne vriste sig ud af USA’s kvælergreb og på demokratisk vis indlede en fredeligere udvikling for alle europæere.

 8. Af J. Hanse n

  -

  Naturligvis skal Ungarn smides ud af EU.
  Landet er fascistisk.
  Det var det også frem til 1945.
  Efter at landet i årevis havde kæmpet sammen med nazityskland.
  Sovjet holdt med hård hånd nazismen og fascismen i Ungarn i ave indtil 1989.
  Men så snart landet fik mulighed for det, så blev landet igen fascistisk.
  Smid Ungarn ud af EU.

 9. Af John Laursen

  -

  Det er A. Merkel og hendes medløbere der har bragt ikke kun Tyskland men også Vesteuropa i en fortvivlet, svag situation ved at betale beskyttelsespenge til Erdogan fra det muslimske broderskab, for at han til gengæld skal holde en invasionshær på 3-4 millioner muslimer tilbage – hvad han nok ikke gør ret meget længere. Man kan aldrig stole på en afpresser, for får han første gang hvad han forlanger så kan man være sikker på at han næste gang forhøjer prisen.
  Man skal være en A. Merkel, om hvem der kun kan siges noget meget slemt , for på denne, på én gang idiotiske og onde måde at sætte vesteuropæernes liv på spil. Det eneste rigtige er naturligvis at lukke og forsvare Vesteuropa `s landegrænser.
  Den hjerte – og hjerneløse A.Merkel er en femme fatale og hasardspiller – hun er farlig og hun kan ende med, efter på tåbeligste vis at have satset hele den vesteuropæiske butik, at stå totalt blanket af og blive dén vesteuropæiske politiker der forårsager mere blod, død og lidelser, end A. Hitler gjorde.

  Åbne grænser-entusiasterne bør spørge sig selv om, hvorfor der aldrig rapporteres om terrorangreb i Polen, Tjekkiet, Ungarn, Slovakiet m. fl.

  Tysklands svaghed udstilles af landets ubetydelige og utilstrækkelige forsvarsberedskab. I den forbindelse ville det selvfølgeligt være rart for Tyskland hvis det amerikanske militær ville forsvare Tysklands ikke eksisterende grænser, på Tysklands vegne – men sådan spiller klaveret ikke.

  Efter 8 år med Hussain Obama`s bevidste ødelæggelse og undergravning af Amerika og Vesten som helhed, har vi nu gudskelov fået en præsident Trump om hvem der kun er meget godt at sige.
  Der findes ikke en global præsident, der findes ikke en global regering, der findes ikke en global nation, der findes ikke en global møntfod, der findes ikke et globalt sprog – kun en masse forskellige nationer og interesser. I verden som den virkeligt er, har præsident Trump ret, når han siger at han ikke er præsident for verden men præsident for Amerikas Forenede Stater.

  A.Merkel, Hussein Obama, F. Hollande med mange flere, agerer i overensstemmelse med afskyelige, lyssky, korrupte, anti-demokratiske interessenter i verdenspolitikken, såsom : Bilderberg`erne med George Soros i spidsen – gid han snart vil blive arresteret, Clinton Foundation. Og dertil kommer FN – et ekspeditionskontor for islamiske interesser, EU, islam med verdensherredømme-intentioner, med aktører som iran og saudi-arabien, m. fl. De fleste af vores hjemlige politiske aktører, følger trop, forblændet af illusioner og myter som ” globaliseringen ”, ” integrationen ”, ” fredsprocessen i Mellemøsten ” og ikke utænkeligt, også på grund af korruption.

  Europæerne har ikke brug for en udemokratisk, politisk union som EU, for at have frihandel og økonomisk trivsel. Europæerne har brug for deres egne demokratiske nationalstater til at klare deres egne og deres fælles problemer. For EU løser ikke europæernes problemer men skaber dem, ved ikke at gøre de nødvendige, rigtige ting. Se bare på EU`s egen Schengen aftale som EU ikke engang er i stand til at overholde.

  At være eller ikke være, en skygge på væggen – en ingenting. Det er spørgsmålet som vi danskere og andre europæere er nødt til at besvare.
  Svaghed inviterer til aggression og politisk korrekt ønsketænkning redder ikke liv – styrke skaber respekt, svaghed gør ikke – hvis man går i den forkerte retning, hvad gør man så? Man ændrer retning til den rigtige, hvis man altså er ved sin fornufts og forstands fulde brug.

 10. Af Johann Walizscki

  -

  Ungarerne er heldige. De har en premierminister, Viktor Orban, som ikke er Merkels lydige køter, modsætning til Danmark, der vel snart skifter navn til Region Nordmark og hovedstad fra Kopenhagen til Kiel.
  Nordmark vil blive en ganske udmærket bufferzone for migranter, der gerne skal være under tyske kontrol, men helst ikke belaste de tyske offentlige budgetter. Nordmark kan blive fordelingscentral for de forventede utallige migrantkvoter. Der er rigeligt plads til millionvis af migranter fra Afrika og mellemøsten. De skal bare fragtes fra Grækenland og Italien op til de Nordmarske socialkontorer, hvorfor der oprettes mange jobs som kapo’er til de indfødte i Nordmark for at servicere og opvarte migranterne.
  Kun Polen og Ungarns Viktor Orban forhindrer realiseringen af ovenstående skrækscenario. Gid vi her i landet kunne udskifte den bovlamme Løkke med Orban; eller Løkke kunne blive Orbaniseret.

 11. Af Peter Petersen

  -

  Ungarn en skamplet på menneskeheden.
  Tænk at blot så få år efter demokrati er de igen stærkt fascistiske.
  Er pt i Ungarn. De uddannede græmmer sig. De svagt begavede glæder sig (som i resten af Europa bliver der flere og glemte tosser), Ytringsfriheden er ikke eksisterende. Er man imod regeringen er man automatisk suspekt og bliver stigmatiseret af de svagt begavede.
  Snævertsynet og nazismen får hånd i hånd som så mange gange før.

 12. Af Per Torbensen

  -

  De værste er dem som fremmer fascismen og gøder hadets frø,med deres totale grænseløse multikulti tosse samfund som er ved at,erodere Europa og æde os op indefra.
  “De uddannede græmmer sig”tag en tudekiks Peter Petersen-Ungarn-Slovakiet-Tjekkiet- og Polen handler fuldstændig korrekt-lukke en flok uvidende religiøse fattige tumper ind i
  Europa,som bidrager med ingenting-NOT.
  Okay Du vil godt plædere som højt oplyst borger,som bedre værdig mod “hoben”,det hjælper dig bare ikke-hvorfor?Fordi “hoben” den resterende arbejder klasse,for det meste tænker i rationalt.

 13. Af Per Torbensen

  -

  Rationel.

 14. Af P Christensen

  -

  Apropos Ungarn.

  Under opstanden i 1956 endte ca. 1000 ungarere i Danmark,
  som siden integreredes problemfrit i Danmark.
  Men selv modtagelsen af blot 1000 stk vakte stor modstand
  hos arbejderne hos skibsværftet B&W i København.

  Siden har venstrefløjen mildest talt skiftet holdning til indvandring.
  Og også til deres nu tidligere målgruppe, arbejderklassen – idag kaldet lønmodtagerne.
  Venstrefløjen har siden kritikløst formidlet at ca. en kvart million indvandere
  er kommet til Danmark, hvoraf en alt for markant del aldrig
  er integreret eller har bidraget positivt.

 15. Af Jan Petersen

  -

  Den oprindelige tanke med projekt EU var at få vidt forskellige suveræne europæiske nationalstater ind i et bindende forpligtende samarbejde. Hvilket lykkedes fint med den oprindelige EF udgave og til dels med begyndelse til EU. Da grænserne blev nedbrudt, og den frie bevægelighed af individer startede, begyndte projektet allerede da så småt at knage i fugerne. Da EU i form af asyl-flygtninge menneskerettigheder blev udvidet til at gælde stort set hele verden, knækkede kæden for alvor.

  Det har selvsagt aldrig været tanken med et forenet Europa, at det også skulle inkludere Mellemøsten og Nordafrika. Tanken om at flytte rundt på hele befolkningsgrupper er vandid. Det er i øvrigt forsøgt af såvel nazisterne som kommunisterne med katastrofale følger som konsekvens. Hvorfor – med helt åbne øjne – sidde og strikke en ny model af det “ex Jugoslaviske kludetæppe” sammen, når man stensikkert ved, at det med tiden rives fra hinanden igen? Formentlig også denne gang i – etnisk, kulturelt, religiøst – primitiv galskab!

 16. Af Erik Larsen

  -

  Igen – TAK UNGARN! Jeg har været i Budapest og set mindesmærket med skoene fra de børn, mænd og kvinder der af Hitler blev smidt i floden og dræbt.
  Hvis de der ønsker andre mennesker dræbt, halshugget eller lignende pg.a de er for dem “vantro”, skal overtage Europa, så er det vist nok tid til at sige fra og finder andre end EU og Merkel til at beskytte os! Tak Ungarn, I har en mening som ikke findes hos vore politikere mere. Men I har jo også oplevet frygtelige ting igennem tiden.

 17. Af Henrik Schultze

  -

  Tak til Polen og Ungarn.
  2 lande som vores børn og børnebørn kan flygte til , når Danmark pga typer som Jelved , Nyrup og Løkke , er islamiseret helt og alle underlagt sharia eller når Danmark er splittet i tusinde stumper.
  Læste for nyligt , at der skulle rejses en skamstøtte over Marianne Jelved.
  Den vil jeg gerne donere til !
  Et stort beløb!

 18. Af J. Hans en

  -

  AF P CHRISTENSEN – 11. APRIL 2017 17:54
  “Under opstanden i 1956 endte ca. 1000 ungarere i Danmark,
  som siden integreredes problemfrit i Danmark.”

  Vrøvl.
  En stor del af dem kunne ikke integrenes.
  Og enten var eller endte som kriminelle.
  Der var dog så få af dem, at de forsvandt i systemet.
  Deres efterkommere blev dog uden tvivl integreret.

 19. Af Leif Sommerdal

  -

  Hvornår er der nogen der tager sutten fra den unge mand.
  Det næste bliver vel at vi skal være taknemmelige for Erdogan og Tyrkiet – for Putin og Rusland!

 20. Af Henrik Schultze

  -

  J Hansen
  Lad os se nogen dukumentation på dine tåbelige påstande.
  Hvis du ikke kan det viser det igen , igen at man roligt kan springe dine rablerier over.

 21. Af H Moleson

  -

  Leif Sommerdal
  Hvis du ikke kan komme med et voksent indlæg til emnet , synes jeg du skulle overholde din sengetid.

 22. Af J Nielsen

  -

  “Hvad Jens Rohde angår, er han blot en af de mange danske politikere, der på trods af manglende uddannelse kom til fadet og i mange herrens år blev betragtet som lovende, fordi han var rapkæftet. Lige som mange andre af samme årgang har han standhaftigt modstået en modning i retning af voksenalderen, og i dag er han blot rapkæftet og ikke værd at lytte til.”

  Jeg mener tværtimod at J Rohde er blevet værd at lytte til efter han har forladt hakkeriet herhjemme. Fra at være Venstres lavthængende missil med perfiditeter og angreb under bæltestedet som speciale og tildelt arbejdsområde, har han fået udsyn og egne standpunkter. Han har lært at forholde sig til sagen og argumentere i stedet for blot at gøre nar. Det gjorde han ikke som medlem af Venstres folketingsgruppe, hvor man havde andre metoder og prioriteter. Det er et markant personligt fremskridt, selvom jeg langtfra er enig med ham plitisk.

 23. Af Jan Petersen

  -

  De gamle østbloklande, heriblandt Ungarn og Polen, ved af bitter erfaring, hvordan et kommunistisk politbureau (EU) virker i praksis. Når bureauet ovenikøbet er styret og ledet af en tidliger DDR kommunist Angela Merkel, så er det med at råbe vagt i gevær!

 24. Af Erik Larsen

  -

  Henrik Schulze; Enig, men jeg ville gerne rejse en landsforædder sag mod samme Jelved samt flere andre. Hvor ER det trist, at det man har sagt lige siden – salig Glistrups tid – er totalt negliseret . Og i dag er politikerne jo nærmest præcis som Jelved.

 25. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Ungarn og flere andre østeuropæiske lande, fik aldrig demokrati og vender nu tilbage til den fascisme, som de dyrkede før kommunismen, der var det nærmeste, de nogensinde har været demokrati. De har absolut intet at gøre i EU. De skal ud.

  Fascismen må aldrig få lov til at dominere EU. Nationalkonservatismen og liberalkapitalismen er mere end rigeligt, når det gælder perverterede antidemokratiske tilbøjeligheder. Lad Europas kernelande gå sammen og vedtage regler, som kan kræves overholdt af alle.

  Kun et stærkt fællesskab kan bekæmpe den angloamerikanske militarisme, den tyrkisk-islamiske fundamentalisme, asiatisk ekspansionisme og afrikansk indvandring. Der er ikke andre muligheder. En tilbagevenden til nationalstaten er en skæbne døden eller noget meget værre.

 26. Af Jan Petersen

  -

  @ JØRGEN VILLY MADSEN – 11. APRIL 2017 21:35

  I det hele taget mange udenadslærte fine ord og floskler i det indlæg. Helt sikker på du selv forstår dem alle? . . . griner 🙂

 27. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er radikale skamstøtter placeret i den europæiske superstat, vel ikke meget anderledes end lokale skamstøtter placeret i danske mainstream medier? Stort set alle følger samme formel – tale samme sprog, udlæg plantet fake news ens og røvrend den danske befolkning efter bedste radikale evne.

  PS: I øvrigt forbindes ordet radikal (radikalisme) ofte med terror – lidt tankevækkende!

 28. Af bent j

  -

  Jør gen vil ly mad sen, l em che, jel ved og sti ne bo sse og alle de radigale feminister osv. har stadig ikke forstået at EU er kørt fuldstændig af sporet og ikke vil bekæmpe nogetsomhelst der er negativt overfor Europæerne. Tværtimod vil EU fremme alt der er fjendtligt, skadeligt og ødelæggende. Og se hvor rådden politikken er blevet både i Tyskland, Sverige og Danmark. Millioner af borgere er nu på vej ind i en pervers, usikker, fattig og farlig fremtid, fordi EU toppen mv. er uduelig og totalitær. Se den korte, snapha og merkels migrant krise, one year on/what next.

 29. Af bent j

  -

  Ja, man bør takke de fremsynede politikere i Ungarn, Polen, Holland, England og Danmark osv. for deres indsats. Der giver håb om at Europas fred og civilisation ikke udskiftes med terrorkrig, velfærdskollaps og barbari. Er jens roh de bare en kor rupt nar? Det ville ikke undre mig.

 30. Af hans andersen

  -

  Ungarn vil ikke have orker i landet, så de radikale der elsker orker er sure på Ungarn. Orker gør onde gerninger og tilbeder den onde, det gør de radikale også.

 31. Af Jan Petersen

  -

  @ BENT J – 12. APRIL 2017 1:59

  Kniber det i øvrigt med at stave på lidt bare – rimelig korrekt – dansk? 🙁

 32. Af J. Hans en

  -

  AF ERIK LARS EN – 11. APRIL 2017 21:17

  F1 Jense n/Erik Larse n som mange kalder for en nazis t er på banen med noget racistisk nonsens på Støvrings blog.

 33. Af Hr. J Hans en

  -

  AF ERIK LA RSEN – 11. APRIL 2017 21:17

  Erik L arsen/F je nsen som mange betragter som værende na zist er på banen på Støvri ngs blog med noget racis tisk nonsens.

 34. Af J. Hanse n

  -

  Hvad angår vores såkaldte demokrati.
  Hvis vi ikke kæmper for det hele tiden.
  Det er ikke noget som man skal tage for givet.
  Så eksisterer det kun så længe, at magthaverne, kapitalisterne, mener, at deres interesser tilgodeses.
  Bliver der tvivl om dette så sætter de øjeblikkelig nazismen på dagsordenen igen.
  Som i Tyskland før Anden Verdenskrig.
  De sorte højrekræfter er ved at gøde grunden.

 35. Af Peter Petersen

  -

  @ hr Torbensen
  At påstå at de uuddannede tænker og handler rationelt er så absurd at det er til grin.
  De tænker og handler med følelserne, hvilket er tydeligt når MA ser på deres valg.
  Det var se tyske arbejdere der bragte Nazityskland til magten. Det var arbejderne der bragte kommunismen til magten.
  Så tror du skal læse lidt historie – men det kniber det måske med?
  Nu bringer arbejderne/pøblen igen fascisterne til magten i flere lande og den næslige nationalisme viser igen sit grimme fjæs.
  Og ja jeg ser mig selv som bedre end de fleste. Jeg behøves jo blot læse med herinde samt observere mine omgivelser, så er jeg overbevist.

 36. Af Carsten Svensson

  -

  Godt skrevet!! Støt Ungarn!

  Jeg er fuldt bevidst om historieløsheden er rådende. Vi har en lang fælles historie med Ungarerne – meget meget lang. Lynsummering for dem som ikke ved:
  Jyder og sydnordmænd er hird (personlig vagtstyrke) for den østromerske kejser i Konstantinopel i århundreder – de første ankom år 0. Disse gik til og fra arbejde. Man overvintrede i Bakony regionen i ungarn – stednavnene er der stadig – Agard (Ågård) Sarbogard (Særbogård) osv osv
  Senere ansatte de første Ungarske og også rumænske kongedømmer – Daner som hird. Den første ungarske konge er begravet i et ‘vikingeskib’. Det sunniislamistiske osmanniske rige erobrede Ungarn 1521 og landet blev først frit igen efter slaget ved Wien sept. 1683. Talløse folkedrab og massegrave er der efter denne periode. Østrigerne konstruerede derefter det Østrig Ungarske rige. Det var frivillig tvang – lidt ala EU – massive befolkningsomflytninger og igen på bekostning af mange mange Ungareres liv. Så kom Nazisterne til – Frivillig tvang – massemord, udrensninger tvangsindrulleringer i værnemagten. Så var det Sovietunionen der sørgede for at fylde Gulag op med hundredetusindvis af Ungarere.

  Så Ungarerne har en laang og levende historie. Det er da ikke underligt at de kæmper for at holde Sunniislamisterne ude fra deres land? Islam er uforandret fra 1521 til nu – målet er det samme – totaldominans med alle midler.
  Det er vel heller ikke underligt , at Orban indfører hårdere regler , for at holde Jobbik i skak? Jobbik er et neofascistisk – nazistisk parti – en kilometer til højre for ‘nye borgerlig’ hvis nogen ikke skulle vide.
  Det er vel ikke underligt at Orban også lægger restriktioner overfor Magyarországi Cigány Párt (Det ungarske Zigøjner Parti) – Ungarn har ca 1.000.000 Roma’er i sin befolkning . Det er ligeså yderligtgående som Jobbik.
  I Danmark kender vi tilstanden omkring det danske mindretal i sydslesvig… i Slovakiet,Kroatien,Slovenien,Rumænien,Tjekkiet og Serbien bor der næsten ligeså mange Etniske Ungarere – som der bor i Ungarn. Grænsedragninger efter verdenskrigene skrumpede landet voldsomt.
  Så det er vel nok en god idé at beskytte sine grænser. Vi burde følge Ungarns eksempel.

  Hajra Magyarorszag!!!

 37. Af Jacob Schønberg

  -

  EU ER IKKE NOGEN STAT ! EU er et fælles åbent marked med en lang række regler og kontrolinstanser og et retsvæsen, som hvert enkelt medlemsland har tilsluttet sig. Nogen medlemslande har særordninger, men grundlæggende har alle lande forpligtet sig til at følge et fælles regelsæt.
  Hvis de ikke gør det så har EU en række muligheder for at straffe overtrædelsen!

  EU har lukket ned for flygtningestrømmen bl a ved at Ungarn har lukket grænsen for flygtninge.

  Den ENESTE løsning på verdens flygtninge- og migrantproblemer er at lave en helt ny fælles organisation for alle EU lande der skal forestå EU landenes Ulandshjælp , nødhjælp , handelsaftaler og kæde det sammen med en lang række betingelser der skal skabe bæredygtige samfund i modtagerlandene. Vi skal have stoppet befolkningstilvæksten!
  Der er nu 1,2 milliard mennesker i Afrika, i år øges antallet med 35 millioner om 34 år vil befolkningen være vokset til 2,4 milliard.
  Noget lignende sker i langt de fleste af verdens fattigste lande og det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre at give disse mennesker et godt liv – de bliver alle flygtninge!

 38. Af Niels Larsen

  -

  Den nyligt publicerede opgørelse over indvandringens pris er i bedste fald humbug og i værste fald ren Fake News, da den for det første – og det fremhæves gentagne gange er fra 2017. Samtlige tal er imidlertid fra 2014 og de seneste 2 års ekstremt høje tilstrømning med store ekstraomkostninger er derfor ikke medtaget.

  Ligeledes er omkostninger vedrørende den mest kriminelle gruppe af fremmede – 2. generations tilflyttere – ikke medtaget, ligesom der heller ikke er tal for gruppen, hvor én af forældrene har dansk statsborgerskab.
  Opgørelsen er derfor et halvfærdigt makværk, som på ingen måde giver bare et nogen lunde retvisende billede af de reelle udgifter, som mindst må være dobbelt så store, hvis alle generationer i ghetto-populationen (uanset om de bor i ghettoer eller ej) medtages.
  Man kan dermed roligt anslå, at mindst 56 milliarder af danskernes skatteindbetalinger årligt anvendes på formål, som i bund og grund er danskerne uvedkommende – og som det danske velfærdssamfund taber.

  Hvor længe bør danskerne affinde sig med det?

  I rapporten nævnes også, at i begyndelsen af 1980erne var andelen af indvandrere og efterkommere i Danmark 2,5 procent. I dag, mindre end 40 år senere, er den på 13% – og 2. generations indvandrere, hvor blot en af forældrene er født i Danmark og har danske statsborgerskab, medregnes ikke som efterkommere.

  Befolkningsudskiftningen går stærkt, mine herrer og damer!

  Hvor længe bør danskerne affinde sig med det?

  Jeg mener, at vi har affundet os med det mere end længe nok – kan vi SÅ få lukket grænsen, opsagt konventionerne og få gang i hjemsendelserne!

 39. Af bent j

  -

  I årevis har man påstået at udgifterne til indvandring var 16 milliarder kr. pr. år. Nu er det officielle tal så 33 milliarder. Men sandheden er at udgiften er omkring 200 milliarder kr. når det hele regnes med. 20% af statsbudgettet. Det er jo også derfor at hele landet hærges af nedskæringer og spareøvelser. Resultatet er at syge danskere kan risikere at blive nægtet behandling, eller hospitalerne smider dem på gaden længe før de er raske. Den sociale velfærd er stærkt udhulet og forringet, og der er opstået en lovjungle og et vanvittigt bureaukrati. De arbejdsløse inddeles nu i 80 forskellige undergrupper, og reglerne fylder 30.000 A4 ark. Regler der oftest favoriserer migranter, og diskriminerer danskerne. Hertil kommer særfordele til de kulturfremmede når det gælder boliger, jobs, pensioner og ekstra ydelser.

 40. Af Niels Peter Lemche

  -

  Bent J: ” årevis har man påstået at udgifterne til indvandring var 16 milliarder kr. pr. år. Nu er det officielle tal så 33 milliarder. Men sandheden er at udgiften er omkring 200 milliarder kr. når det hele regnes med.”

  Hvilken sandhed? Din private?

 41. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS PETER LE MCHE – 12. APRIL 2017 13:49
  “Bent J:
  Hvilken sandhed? Din private?”

  Vel bare en af F Jense ns/Erik Lars ens/ Bent J`s utallige “sandheder”.

 42. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS PETE R LE MCHE – 12. APRIL 2017 13:49
  “B ent J:
  Hvilken sandhed? Din private?”

  Vel bare en af F Jense ns/Erik Lars ens/ Be nt J`s utallige “sandheder”.

 43. Af J Ha ns en

  -

  LE MCHE – 12. APRIL 2017 13:49
  “Bent J:
  Hvilken sandhed? Din private?”

  Vel bare en af F J ense ns/Erik Lars ens/ B ent J`s utallige “sandheder”.

 44. Af Gert Hansen

  -

  Flygtninge-/immigrantsituationen var til at forudsé. Den har Bruxelles og EU’s politikere haft 30-40 år til at vænne sig til, og til at planlægge forholdsregeler, hvis det var det man ville. Konklusionen, når man ser på disse års kaos, må derfor være, at det ville man ikke.

  Selvfølgelig kunne man for så mange år siden ikke forudsé det af Vesten skabte kaos i bl.a. Afghanistan, Irak og Libyen, men man kunne tage højde for befolkningstilvæksten i Mellemøsten, Sydasien og Afrika, da den allerede var godt igang, og fortsat er det. Man kunne også tage højde for den grad af ordentlig regeringsførelse, eller rettere det modsatte heraf, der uværgerligt ville medføre store immigrantstrømme i disse områder, der kun havde een vej at gå, nemlig mod Europa.

  M.a.o. ligger man idag i Europa som man har redt. Man kan godt laste de ansvarlige fra 30-40 år siden for deres tåbelighed og mangel på almindelig sund fornuft, men de er idag enten døde eller ude af politik. Det er dagens politikere ikke, men ikke desto mindre handler de lige så tåbeligt som deres forgængere, og slår om sig med dårlige undskyldninger, der skal sikre, at den tåbelige politik kan fortsætte.

  Bortset fra nogle udskældte og udskammede politikere i visse østeuropæiske lande som Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn. Politikere der mener at de er valgt til primært at foretage deres folks interesser, og ikke nogle bureaukraters i Bruxelles, eller folks fra fjerne lande, der udnytter nogle helt utidsvarende konventioner, som kun vesteuropæere tager alvorligt. Europas befolkning kommer til at betale en høj pris herfor.

 45. Af Niels Larsen

  -

  Gert Hansen

  Selvom de ansvarlige politikere er ude af politik, kan de jo godt klynges op i et vejtræ, såfremt de da ikke allerede er døde. 🙂

  Men det haster naturligvis med et fornyet Retsopgør.

 46. Af bent j

  -

  Kan se at radikale betonhoveder og diverse fortalere for islamisering og ubegrænset indvandring har travlt. De prøver at mistænkeliggøre alle der ikke har ladet sig hjernevaske eller narre af rødfascistisk propaganda og falske officielle tal. Hykleriske typer som l em che og lignende er til at brække sig over. Iflg. l em che er der herlige tider i Sverige og EU, og iflg. j. han sen er det danskernes skyld at millioner af afrikanere og arabere er blevet dræbt. Selv er de faktaresistente, sandheden og virkeligheden interesserer dem ikke, de er kun med for at pleje islamisternes, indvandrings-industriens og de radikales interesser. At millioner af danskere er på vej ind i en åndsformørket, blodig og katastrofal fremtid rager dem en fjer. At hundredtusindvis af danskere allerede lider hårdt under politiske, bureaukratiske og juridiske udskejelser er de ligeglade med. Direkte udtrykt af l em che der var utilfreds med at der kom oplysninger frem om hvordan sundhedsvæsnet daler og daler i kvalitet. Se selv den kortes og snaphanens artikler og dokumentarfilm om vold og mord, og de voksende trusler mod alt og alle. Eller se merkels migrant krise på you tube/ one year on. Mængden af forbrydelser, familietragedier, sygdomme og hospitals-
  rædsler i Danmark, Sverige, Frankrig og Tyskland osv. vokser hele tiden, og det er bestemt ikke en privat sandhed, men den faktiske virkelighed.

 47. Af K. P Gregersen

  -

  Det kære folk i Ungarn viser vel bare deres sande side.
  De burde vide bedre hvis man skal tro på deres forståelse af frihed.
  Sådan opføre man sig ikke overfor andre.. Hvorfor er det specielt Polen, Ungarn og Rumænien der bevidst overtræder menneskerettigheder og behandler mennesker på flugt med afsky og foragt.

 48. Af Flemming Lau

  -

  Hvad koster vore “gæster” Danmark idag..? For nogle år siden var tallene fra Rockwool Fonden ca 16 mia Kr pa, og det var blot på linie hvad jobcentrene koster. Nu ligger tallene så på 33-39 mia og det er næsten beløbet for NATO’s forsikrings police, eller 2 Storebælts broer om året. Men stopper udgravningerne af tallene her..?

  Det norske kirkelige registrerings system angiver at personer af anden etnisk herkomst, pt tæller 194 000. Fra anden side angives udgifterne til at være på 62 mia norske kroner. Godt nok har nordmændene olie men men. Om de korrekte tal nogen sikre kommer helt frem i lyset, kan man kun spå om. Tyskland har taget 1.5 mio ” flygtninge” og det kostede i 2016 ca 600 mia euros. Man har på fornemmelsen at genforeningen bliver billigere end at være verdens flygtninge land nr 1.

 49. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Selvfølgelig skal vi takke Ungarn, Polen og Ukraine, fordi de har vist os, hvad der vil ske, når nationalfascismen får magt, som den har agt. Også her i Danmark – og i disse spalter – kan vi opleve fanatismen hos ekstremister af den afart.

  Det bør være en advarsel til alle, der overvejer at sende Danmark ud ad det spor. Kun et nært samarbejde mellem civiliserede stater kan skaffe den nødvendige styrke til at modstå og inddæmme de skrækscenarier, som f.eks. dem dansk folkeparti dyrker.

  Både indvandringen og indvandrerne skal selvklart bringes under kontrol, men ikke med udemokratiske metoder. Fascismen var ikke og er ikke løsningen på noget som helst. Det ved flertallet af danskere udmærket, og vi ved også, at problemerne er under kontrol.

 50. Af J. Hans en

  -

  AF FLEMM ING LAU – 12. APRIL 2017 17:57

  Som efterkommer af en indremissionsk lærerinde og mor i Hvide Sande.
  Så overlader jeg den slags spørgsmål til gud.
  Hvis han eksisterer.
  Som ateist kan man godt være lidt i tvivl.
  Men det kan man jo være om så mange ting.
  Gud velsigne jer som aldrig tvivler.
  Selv om de sorteste ting.

 51. Af Jan Petersen

  -

  Selvfølgelig er de nyeste tal fra Finansministeriet, baseret på en eller form for politisk korrekt manipulation. I øvrigt er tallene baseret på 2014 data, nøjagtig som Rockwool Fondens estimat også var. De korrekte tal anno 2017 er helt logisk væsentlig højere. Men rapporten skal formentlig blot forberede danskere på nye kraftige nedskæringer i velfærden, forhøjet pensionsalder og lignende – og formentlig direkte skatteforhøjelser!

 52. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Lau
  Når man først begynder, at sætte et prismærke på mennesker om hvad personen koster samfundet, er vi på vej i den forkerte retning!
  Det er set før og passer ikke ind med det kristene livssyn/ menneskesyn.

 53. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen.
  Med sådant et moderligt ophav, har du virkeligt været velsignet, men det er du jo nok bevidst om. Så lige på kortet at hvide sande ligger nord for Nymindegab. Man skal være sejg for at bo så tæt på vand, og ikke lide at bronkitis. Ikke underligt at du valgte at blive en søulk. Min morfar kom fra Svendborg, og han valgte også søen. Sejlede hele sit liv som maskinmester hos DFDS fra nord til middelhavet

 54. Af Flemming Lau

  -

  B Mortensen.
  Ideelt set er jeg ikke uenig med dig. Ældrebyrden Lykketofts kæphest, var heller ikke så smart. Nu ved jeg ikke om du har læst Tesfayes bog “Velkommen Mustafa” hvori han redegør for indvandringen fra 1964 til idag. Og jeg ved heller ikke om du har været pårørende for nogen på plejecentret. Danmarks BNP er 1921 mia Kr pa. Har du ikke undret dig over, hvorfor vi ikke er igang med Kattegat forbindelsen. Hvis vi tager de 21 mia til Storebælts forbindelsen så har den til idag indtjent 361 mia Kr.

  Har vi i landet råd til 1, 2 eller 3 Storebælts broer Pa..? Vores provinsby har ventet siden 1964 på en omfartsvej. I 2014 stod den færdig på 50 året. Pris 0.5 mia Kr. Og hvis vi tager tilbage til Norge, så er der nok en årsag til at de har beregnet det økonomiske tryk af migrant samfundet. En mandlig somalier fxbkoster 5 mio og kvinden koster 9 mia igennem er helt liv hvis de ikke kommer i arbejde. Og det kommer langt under 50% pga kulturelle forhold. Er det iorden..? Jeg mener med 60 mio flygtninge er der rigeligt at bruge penge på, hvis vi nu skal være idealister!

 55. Af Gert Hansen

  -

  Flemming Lau:

  Hvad bilder du dig egentlig ind?

  At kalde de mennesker, der ved deres arbejde og skattebetalinger har skabt det velfærdssamfund stort set alle nyder godt af, for en byrde? En uhørt frækhed.

 56. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er ordet ældrebyrde et pragtfuldt politisk korrekt udtryk, når man stiller sig op og pisser direkte ind i kæften på den befolkningsgruppe, der har skabt det danske velfærdssamfund. Til gengæld har jeg ikke set ordet muslimbyrde brugt om den befolkningsgruppe, der direkte nasser af samfundets velfærdsgoder !

 57. Af Jan Petersen

  -

  Google i øvrigt lidt på ordet ældrebyrde og Lykketoft. Den er god nok. Klovnen er fundet 🙁

 58. Af Flemming Lau

  -

  Gert Hansen.
  Synk lige spyttet engang. Ideelt set, skriver jeg, at det at sætte pris på et menneske er lige så forkasteligt som Lykketofts begreb ældrebyrden, som ikke mindst har betalt politikerens uddannelse. Men det er et must, at omkostningerne for migrant samfundet kommer til offentlighedens kendskab, for det er uholdbart som det kører idag, eller…?

 59. Af Flemming Lau

  -

  Gert Hansen.
  Læs nu lige hvad jeg skriver!

 60. Af Gert Hansen

  -

  Man skal, i det hele taget, være yderst varsom med at anvende begrebet ‘byrde’ i forbindelse med mennesker. Det hører i alt fald ikke hjemme i et samfund som det danske. Og slet ikke i den forbindelse det i de senere år har været anvendt, af visse tankeløse personer. (Selv i en artikel i Ugeskrift for Læger har det været anvendt for nogle måneder siden).

  Ordet/begrebet skal således helt undgås, og der kan sagtens findes neutrale alternativer.

  Flemming Lau:

  Du anvender ordet i dit indlæg, og det er det jeg reagerer imod. Det er da godt hvis du ikke selv er enig i, at ældre mennesker skal betragtes som en byrde for samfundet. Det fremgår blot ikke tydeligt af dit indlæg.

 61. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det politisk korrekte fis, så er en flok udenlandske importerede analfabeter – der koster samfundet minimum 33 mia kr årligt – selvsagt en byrde!

 62. Af Jesper Lund

  -

  Ja, tak Ungarn eller Heil Hitler?

  Antisemitisme er voksende i Ungarn. Den gør sig også gældende i regeringsmagten.

 63. Af Michael Falkner

  -

  Vi må takke Ungarn for at de stod op med migrantstrømmen og ikke lod sig kue af EU bureaukraterne.
  Det er næppe aftalen med Tyrkiet som er årsag til at migrantstrømmen er faldet. Det er nok mere grænsehegnet mellem Makedonien og Grækenland. Det er vist ikke mere end nogen få hundrede migranter som er sendt retur til Tyrkiet.
  Iøvrigt kom der vist ligeså mange migranter til Europa i 2016 som i 2015. De hober sig op i Italien og Grækenland hvilket kan blive et stort problem senere.

 64. Af Jan Petersen

  -

  Det skide nazi kort er udløbet i 1945. Træk venligst et mere opdateret kort anno 2017 fra bunken af nærværende politisk galskab og se, hvad der står på det kort!

 65. Af Jesper Lund

  -

  Jan Petersen
  Hvilken konspirationsteori har du senest opdateret dig med?

 66. Af Jan Petersen

  -

  @ Jesper Lund, debat med alment uvidende og historieløse – er vel ret formålsløs? 🙁

 67. Af Niels Larsen

  -

  I 1943 stemte ca. 2,3% af danskerne på nazipartiet.

  Man skal være mere end almindeligt imbecil, hvis man tror, at det tal er blevet større efter nazismens nederlag.

  Med andre ord: folk, som beskylder andre for nazitendenser, må være mindre begavede end gennemsnittet.

  Det samme gælder for øvrigt mht. Racisme.

 68. Af K. A. Pedersen

  -

  “AF JAN PETERSEN – 12. APRIL 2017 23:01
  @ Jesper Lund, debat med alment uvidende og historieløse – er vel ret formålsløs?”

  Tænk, at det skulle komme fra en så uvidende og historieløs person, som ingen hæmninger har mht. at tyrannisere debatten med tusindvis af samme type indlæg og konspirationsteorier .

 69. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er mindre begavede vel et ok supplement til alment uvidende og historieløse!

 70. Af K. A. Pedersen

  -

  Præcis. Årsagen er jo evident. Mindre begavet.

 71. Af Jan Petersen

  -

  @ K. A. PEDERSEN – 13. APRIL 2017 0:12

  Forklar mig venligst forskellen på en konspiration vs en konspirationsteori? Formentlig skal du Google svaret. Men det er ok. Så lærer du nyt af det 🙂

 72. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt at Google informationer tager lidt tid. Når du alligevel er i gang, så Google lidt om “false flags”, “9/11 hoax”, “charlie hebdo hoax”, “operation gladio”, project northwoods” og andre herlige MSM fake stream plantet news shit. Vil man lære det hele – minimum en måned bag skærmen 24/7 🙂

 73. Af Mehmet Sami Gür

  -

  DU/I BURDE TAKKE TYRKIET FOR DET! DET SIGER SELVESTE VIKTOR ORBAN!

  Sig dog sandheden! Du lyver som aldrig før Casper Stefani. Og Erdogan er ikke en ’sultan’, men en demokratisk valgt PRÆSIDENT i et DEMOKRATISK land. Respekter dog det tyrkiske præsidentembede, for dette embede repræsenterer flere end 80 millioner borgere!

  Tyrkiet har indtil videre modtaget KUN 700 millioner euro af EU, og ikke 3 milliarder eller 6 milliarder euro, som du og de andre uvidende journalister går og påstår hele tiden! EU har ikke overholdt flygtninge aftalen og efter d. 16. april vil Tyrkiet genvurdere aftalen igen. EU er færdig og tyrkerne vil gå til afstemning om, hvorvidt tyrkerne skal fortsætte med medlemskabet af EU.

  Tyrkiet har indtil videre brugt 25 milliarder USD dollars fra sin egen statspulje! Og de 3 – 6 milliarder skal jo ifølge aftalen gå fra EU fonden og direkte til flygtninge og ikke til den tyrkiske statskasse! Så, sig sandheden. I kommer ingen vegne med fiktive, løgne og opdigtede historier.

 74. Af Jan Petersen

  -

  @ MEHMET SAMI GÜR – 13. APRIL 2017 1:06

  Lidt afsporing af debatten er vel ok 🙁

 75. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Svar til Kasper Støvrings blog-indlæg “Den svenske lektie” (d. 11. april 2017, kl. 14:04):

  PAS NU PÅ DER IKKE DUKKER EN NY BREIVIK OP, FORDI MAN/I HAR MEGET FOKUS PÅ MUSLIMERNE!

  Og Kasper Støvring! Pas på, hvilke ord du bruger, for det er ikke iorden at skrive ‘de islamiske myrderier’. Islam opfordrer hverken til drab eller terror. Islam betyder FRED! Og det ved du udmærket godt! Du generaliserer ved at anvende den ondskabsfulde, hadefulde og grusomme sætning! Med denne sætning er du desværre med til at manipulere og opildne borgerne til angreb overfor én bestemt religion og mennesker, som tilhører denne religion. Har du overvejet og tænkt på konsekvenserne af denne sætning?

  Som en ansvarlig journalist burde det ikke være nemt at give skylden til Islam med det samme uden at undersøge baggrunden for angrebet, ikke sandt?
  Et flot og ældgammelt tyrkisk ordsprog siger, at man ikke skal sige noget, som man kan/vil fortryde senere…
  (Jeg truer ikke, men ytrer min demokratiske, retfærdige, retsmæssige og sandfærdige mening – du burde lytte til det.)

 76. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Ansvarlig og forsvarlig journalistik, tak.

 77. Af Jan Petersen

  -

  Mehmet sami forsøg på afsporing af al debat – hæld den knallert ud please !

 78. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS LARS EN – 13. APRIL 2017 0:02
  “I 1943 stemte ca. 2,3% af danskerne på nazipartiet.”

  nazisterne fik aldrig indflydelse i Danmark.
  De etablerede partier kom dem i forkøbet.
  Hvad angår samarbejdet med besættelsesmagten.
  Ikke engang tyskerne gad at samarbejde med de danske nazister.

 79. Af Helge Nørager

  -

  Nu er tallene fremme hvis de kan stoles på.
  Sætter lidt svindel med skattekroner i relief, tænk så megen råben og skrigen for 33 milliarder.

  Og absolut ingen ståhej om svindel for over 12 milliarder. Plus momssvindel og ingen skattekontrol af virksomheder og selvangivelser.
  Svindel som nok kunne betale en stor del af regning,
  Men med alt det had råben og skrigen symbollove og fjendskab,
  Er det meget sigende at den forbrydelse med at destruere skattevæsnet skal ties ihjel.

  Men læs denne artikel og indse at det er en systematisk velovervejet beslutningsprocess for at svindle og bedrage, skabe had og splid.
  Der burde kunne gives langvarigt fængsel til de ansvarlige politikkere.
  “http://politiken.dk/debat/art5909640/Nedbrydning-af-Skat-var-helt-bevidst”

  Men had skaber stemmer, svindel med skattemidler penge til partigenossen, og gaver fra kvote konger og den slags få samfundsskadelige rige mennesker.
  Som aldrig kan få nok,

  Akt indsigt er en sygdom,
  Venstre ved man hvor man har…………………..

 80. Af J. Hanse n

  -

  AF FLEMMING LAU – 12. APRIL 2017 19:47

  Jeg startede faktisk som fisker.
  Men kunne ikke rigtigt vænne mig til de små skibe.
  Jeg søgte derfor ansættelse i et firma som hed ØK.
  Dette firma finanserede min uddannelse som maskinmester.

 81. Af Helge Nørager

  -

  Der var engang da ansættelse i ØK, var et hæderstegn og noget folk var stolte af.
  Kun de bedste af de bedste, og vejen til andre firmaer sikker, hvis ikke livsvarig ØK.
  Maersk var dem som ikke kunne ansættes i ØK.

  Men ØK var også barske kapitalister, selv om de var flinke ved ansatte, og teknologisk innovative.

 82. Af J. Hans en

  -

  AF HELGE NØRAGER – 13. APRIL 2017 8:46

  Ja.
  Desværre ødelagde et par købmænd dette firma.

 83. Af Helge Nørager

  -

  En af deres mange sideaktiviteter var f.eks Danagraf og deres røntgenfilm fremkaldere.

 84. Af J. Hanse n

  -

  AF HELGE NØRAGER – 13. APRIL 2017 8:51

  Det var også dette firma som var pionerere indenfor containerskibene.
  Og uden ØK så var MAN/B&W diesel motorer, to takts, aldrig blevet det som de er idag.
  Maersk deltog tidligere aldrig i udviklingen.
  De lod andre firmaer tage tæskene med ny teknologi.
  Og ventede indtil børnesygdommene var overstået.

 85. Af Jesper Lund

  -

  Jan Petersen
  “Forklar mig venligst forskellen på en konspiration vs en konspirationsteori”
  Her indrømmer du selv dit problem. Du antager nemlig, at en hvilken som helst konspirationsteori, uanset hvor afsindig den måtte være, er en reel konspiration.

  Det ville være interessant at finde ud af, hvad der driver en person som dig at tro på de besynderligste konspirationsteorier. Du burde stille dig selv tilrådelighed i et forskningsprojekt desangående.

 86. Af Jesper Lund

  -

  Caspar Stefani, pas på at det ikke dig, som bliver smidt af Dansk Folkeparti.

  Jeg troede ikke, at man kan være nationalkonservativ og stærk modstander af EU, som du er, og så være folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti. Jeg har så lært noget nyt.

  Her er så lidt belæring inden du stiller op til næste folketingsvalg. EU er ikke det selvstændig enhed, men består indtil videre af 28 medlemslande. EU kan kun fortage sig ting, som et flertal eller alle EU-lande, er blevet enig om. Du skriver: “For nylig har EU-kommissionen givet Ungarn og Polen et ultimatum. Enten må de acceptere forslaget om europæiske flygtningekvoter, ellers må de forlade ”fællesskabet””. Det er jo ikke EU-kommissionen, som giver dette ultimatum. Det er et flertal af de andre EU-lande, som truer Ungarn og Polen,

  Du skriver også: “EU er nemlig sin egen (fjende).”. Det har du ret i, forstået på den måde, at EU-landene er EU’s største fjende. EU har nemlig kun den betydning, som EU-landene i fællesskab giver EU.

 87. Af J. Hans en

  -

  AF JESPER LUN D – 13. APRIL 2017 9:42

  Før Anden Verdenskrig omfavnede de Konservative fas cismen.
  De konservative er et rummeligt parti.
  Deres valgsprog er:
  Min gud, min konge og min fængselsgang.

 88. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen.
  Ja hvis man skal ud og fiske i en “æggeskal” skal man have et indtaget en ordentligt mængde foder, være lidt halvsøvnig, for at forbygge at man bliver for påvirket , hvis det suser for meget. Jeg finder det faktisk mere behageligt, at sejle med sejl, end for motor. Så for øvrigt at et lille dansk værft som havde udviklet et fartøj som kunne kompensere for havets forskellige rul. Det skulle anvendes i servicering af havvindmøller sektoren.. Tåbeligt at man har ladet det meste af værft industrien, overgå til Korea.

 89. Af Jesper Lund

  -

  Caspar Stefani, pas på at det ikke dig, som bliver smidt af Dansk Folkeparti.->
  Caspar Stefani, pas på at det ikke er dig, som bliver smidt ud af Det Konservative Folkeparti.

 90. Af Jan Petersen

  -

  @ JESPER LUND – 13. APRIL 2017 9:06

  Her er i øvrigt den simple forklaring, du let kan Google dig frem til:

  En konspiration er en sammensværgelse mellem flere parter om at begå noget ulovligt eller umoralsk. Som følge af det ulovlige islæt forsøges det at holde konspirationer skjult.

  En konspirationsteori er når nogen forsøger at afdække en mulig konspiration.

  Så blev du – og andre – så meget klogere 🙂

 91. Af Jesper Lund

  -

  Jan Petersen
  Du er så speciel. Du er nemlig overbevist om at alle konspirationsteorier er sande, f.eks. at de bemandede månelandinger i 1969 var fup.

 92. Af J. Hans en

  -

  Undertegnede er ikke tilhænger af de helt store konspirationsteorier.
  Bush og kumpaner var en flok slyngler.
  Men at de skulle have planlagt angrebet på World Tower.
  Jeg tror ikke på det.
  Bush og kumpaner var ikke istand til at sætte stikke en pind i en lort uden at ødelægge begge dele.
  Dermed være ikke sagt, at man skal tro på alt hvad der kommer fra magthaverne.

 93. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos formodet månelanding, så se denne korte video – med original film om – hvordan det fake show blev forberedt i kredsløb om Jorden, og aldrig kom i nærheden af Månen!

  “Banned in America: Proof of Fake Moonlanding”
  https://www.youtube.com/watch?v=U5Hmjklmy6o

 94. Af Jan Petersen

  -

  @ J. HANS EN – 13. APRIL 2017 18:36

  I øvrigt var Bush / Cheney bestemt i stand til at stikke en pind i en – iscenesat 9/11 lort – og få resten af verden til at stinke af fake shit terror. Google lidt om emnet – start feks med “9/11 hoax” – og gå videre derfra. Hvis du ellers er parat til at få dit – plantet MSM fake news – verdensbillede . . . ændret totalt!

 95. Af J. Hans en

  -

  AF JAN PETERSEN – 13. APRIL 2017 19:17

  Måske.
  Men som en skeptisk og nogenlunde veluddannet person.
  Så vil jeg indtil videre holde alle muligheder åbne.

 96. Af Jesper Lund

  -

  Jan Petersen og J. Hansen
  De to første spørgsmål, man skal stille sig selv, når man skal stilling til om en konspirationsteori er sand, er, (1) hvor mange skulle være involveret i den påståede konspiration for at skulle kunne gennemføres og (2) har nogen indrømmet at de deltog i den påståede konspiration.

  Når det drejer sig om konspirationsteorierne vedr. de bemandede månelanding i 1969 og 9/11 er svaret på det første spørgsmål at rigtig mange mennesker skulle være involveret i konspirationerne for at kunne gennemføres. Svaret på det sidste spørgsmål er for begge konspirationsteorier at ingen har stået frem og indrømmet at have været involveret i konspirationen.

  Derfor er konspirationsteorierne usande.

 97. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt en god ide at holde alle muligheder åbne 🙂

 98. Af Per Torbensen

  -

  Konspiration er måske lettere at forstå ,med blot at bruge det gamle ord sammensværgelse,personer bliver til grupper og interesser som interagerer ,uden for lov og ret.

 99. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt hvis jordboere allerede fes rundt på Månen i 1969 – hvorfor pokker har ingen jordboere været der siden? Ret formålsløst at satse på Mars, hvis man kan satse på Månen! Det skide Hollywood fake script holder ikke . . ..

 100. Af Jan Petersen

  -

  Se i øvrigt videoen her, ret afslørende;

  “Banned in America: Proof of Fake Moonlanding”
  https://www.youtube.com/watch?v=U5Hmjklmy6o

 101. Af Svend Petersen

  -

  Jan Petersen
  Tak fordi du tør afsløre alle løgnene.
  Den med månelandingen er god nok. Det kunne slet ikke lade sig gøre.

  Filmen er lavet i samme studie, som alle de amerikanske Tour De France blev filmet.
  Første mand på månen: Armstrong
  Tour De France vinderen: Armstrong

  Et tilfælde? Næppe.

  Armstrong er kodenavnet for det amerikanske Public Sympathy program, som iøvrigt er styret af Bilderberg gruppen, som også sponserer Chemtrails.

 102. Af Jesper Lund

  -

  Jan Petersen
  Mit gæt på hvorfor ingen mennesker har været på månen siden de 6 bemandede månelandinger i perioden 1969-1972, er omkostningerne for en bemandet månelanding er for store i forhold til det videnskabelige udbytte ved at mennesker deltager i månelandingen. Ubemandede månelandinger giver tilstrækkelige videnskabelige resultater til lavede omkostninger.

  Du burde stille dig sig selv det spørgsmål, der ikke tror på de 6 bemandede månelandinger i perioden 1969-1972, hvorfor man ikke først vil sætte mennesker i månen før man satser på Mars. Hvorfor springe månen over? Det burde være en let sag for nutiden. Har du en forklaring på det?

 103. Af Svend Petersen

  -

  Læs nu hvad Jan skriver.

  Der har aldrig været mennesker på månen.

 104. Af Jesper Lund

  -

  Svend Petersen
  Det er en historisk kendsgerning, at der er blev foretaget 6 bemandede månelandinger i perioden 1969-1972. Ligeså meget som 2. verdenskrig er en historisk kendsgerning.

 105. Af Svend Petersen

  -

  Læs nu hvad Jan skriver.

  Du er offer for MSN konstante manipulationer. Chemtrails har den effekt på mennesker.

  Seneste eksempel på MSN manipulationer er USAs afprøvning af hybridnuklearbomben i Afghanistan. De kan selv google afghanistanbombhoax, så vil du se hvad jeg mener.

 106. Af bent j

  -

  Debatterne hos Berlin gske har fordele og ulemper. En fordel er fraværet af face-book/fjæs-bog tvang. En anden fordel er at der er en vis ytringsfrihed på nogle blogs. Af ulemper og minusser er en irrationel og rodet redigering på nogle blogs, hvor tosser, nettrolde og uhumske psykopater får al for megen plads. Og så er der debatter hvor blogholderen har pissetravlt med at slette alle indlæg der ikke er politisk korrekte, eller som ikke passer den sarte blogholder 100%. Det samlede resultat er at masser af seriøse læsere og bloggere har droppet at være med. En udvikling der vil fortsætte indtil redigeringen bliver mindre irrationel.

 107. Af Leon Frandsen

  -

  Så synes jeg det er meget pudsigt at man på det ungarske terrormuseum – som jeg selv personligt har besøgt – kan se det nazistiske indtog i landet omtalt i temmmelig kraftigt negative vendinger. Løgner!

 108. Af Leon Frandsen

  -

  Så synes jeg det er meget pudsigt at man på det ungarske terrormuseum – som jeg selv personligt har besøgt – kan se det nazistiske indtog i landet omtalt i temmelig kraftigt negative vendinger. Løgner!

 109. Af Jesper Lund

  -

  Jeg kan se en speciel form for konspiration. Svend Petersen er et fake navn for personen Jan Petersen.

 110. Af Bjarne Sørensen

  -

  Opstanden i Ungarn 1956 fandt aldrig sted.
  Arne Falk-Rønne har aldrig skrevet om begivenheden i fortællingen “Før grænsen lukkes”
  Det vi så i sort/hvid flimmeren var opdigtet og iscenesat for at sætte Sovjetunionen i et dårligt lys.

  Konspirationsteorierne og deres tilhængere har kronede dage.

 111. Af Jan Petersen

  -

  En debat på så fladpandet et plan er dårlig værd at deltage i. I øvrigt aner jeg ikke, hvem Svend Petersen er. Men da et par meget fornuftige kommentarer. I øvrigt seneste plantet MSM fake shit. En overskrift på en artikel på JP.dk

  “Forsvarsministerium: Megabombe kostede 36 mennesker livet
  USA’s bombning i Nangahar-provinsen i det østlige Afghanistan kostede 36 IS-krige livet.”

  Så en bombe på 11 tons sprængkraft dræbte lige nøjagtig 36. Javel ja – behøver den overskrift flere kommentarer . . . griner højt. Umiddelbart vil jeg tro, det vil tage år at samle alle stumper sammen, før antal af dræbte kan fastslås så nøjagtig!

 112. Af Bjarne Sørensen

  -

  Det eneste vi med sikkerhed ved er at månen består af grøn ost- griner dybt og inderligt.
  Happy Easter .

 113. Af Jesper Lund

  -

  Jan Petersen
  Lev du bare videre i din egen pseudo-verden. Folk, som tror på konspirationsteorier har trods alt ringe indflydelse.

 114. Af J Nielsen

  -

  I en bunker dybt nede under den grønlandske indlandsis sidder en stab af militærpersonel, psykologer og journalister. Og udtænker konspirationsteorier. Alternative forklaringer på alt muligt. Som de fodrer til de intetanende masser via youtube, google og facebook.

 115. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  EU har intet at takke Ungarn for tværtimod. EU burde formulere de vilkår, der er gældende for medlemskabet og anmode dem om at følge reglerne og medvirke til at løse de problemer, der altid vil være, når udviklingen medfører ændringer.

  De har sagt nej til at medvirke positivt, og det har de ret til, men de har ikke ret til medlemskab.

  De skal melde sig ud, og hvis de ikke vil det, skal de hjælpes ud. EU har så store og krævende opgaver udad til, at interne uenigheder må afvikles på den ene eller anden måde. England er på vej ud. Det burde Ungarn også være – og flere andre.

 116. Af Jan Petersen

  -

  @ JESPER LUND – 15. APRIL 2017 8:54

  I øvrigt tager du meget fejl i den antagelse. Det var faktisk store alternative USA medier, der af MSM udråbes som iscenesættere af konspirationsteorier, der sikrede Trump præsidentposten. Uden disse medier havde crooked Hillary vundet. Men naturligvis er ikke alle såkaldte konspirationsteorier lige valide. Elvis er uden tvivl død. Til gengæld lever den iscenesatte ægte 9/11 konspiration nu på år 17, og stadig med total ødelæggende konsekvens for Mellemøsten, Nordafrika, EU og store dele af den øvrige vestlige verden. Please wake up to the real world!

 117. Af J Nielsen

  -

  “Til gengæld lever den iscenesatte ægte 9/11 konspiration nu på år 17”

  Flat Earth Society har mere end 60 år på bagen. Det vil sige ca. 3 1/2 gang så ægte.

Kommentarer er lukket.