10 hjemvendte syrienskrigere kom marcherende

Af Jesper Holm Frederiksen 43

Forleden blev det erkendt, at 10 hjemvendte syrienskrigere er aktive i banden Black Army (http://www.tv2fyn.dk/artikel/politiet-medlemmer-af-black-army-har-kaempet-i-syrien-eller-irak). Det bør give anledning til alvorlig bekymring. Det giver også anledning til frustration over, at da vi var opmærksomme på, at mange herboende islamister drog til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat, ville vi kun fokusere på at forhindre deres udrejse, men ikke deres hjemrejse, og vi ville heller ikke fratage dem eventuelt dansk statsborgerskab​.

Nu er nogle af syrienskrigerne her så igen, og de har erfaring fra en af de hårdeste krige, der føres i øjeblikket og har kæmpet i en overraskende velorganiseret og kompetent hær. Det giver os nogle alvorlige sikkerhedsmæssige problemer, vi bør forholde os til.
Islamisk Stats styrker er ikke som Taliban og de oprørere, vi kæmpede mod i Afghanistan. De oprørsstyrker, vi kæmpede mod i Afghanistan, var i overvejende grad fuldstændigt utrænede til den form for kamp, som konventionelle militære enheder udøver. Deres taktik og doktrin var (i hvert fald på de seneste hold i Afghanistan) næsten uden undtagelse bygget op omkring deres brug af improviserede miner, og derfor var deres angreb med lette håndvåben anvendt med det formål at få vestlige styrker til at bevæge sig ind i områder, hvor disse miner var lagt ud. Det var discountkrig i spændingsfeltet mellem guerillakrig og terrorisme.

Islamisk Stat kæmper i højere grad som en konventionel hær (men bestemt ikke identisk med), og det er der flere årsager til. Den væsentligste årsag er, at de er uddannet til det. Efter man havde fjernet Saddam Husseins styre i 2003, valgte man at afskedige over 400.000 soldater fra Iraks hær. Mange af disse soldater var veltrænede soldater, og især officerskorpset i Saddam Husseins hær var anset som ganske kompetent. En foruroligende høj andel af disse afskedigede soldater og officerer tilsluttede sig efterfølgende Islamisk Stat, og det resulterede i, at IS har været i stand til at gennemføre stærkt komplicerede militære operationer og manøvrer. Kronen på værket for IS, rent militært, var, da de tog storbyen Mosul med kun 1500 IS-krigere mod 30.000 irakiske soldater, der bevogtede byen. Det var en meget flot udført operation, der har krævet grundig planlægning, stor præcision og dygtigt førervirke på alle niveauer, og eksekveringen overgår langt, hvad vi har set​ både Taliban og al-Qaeda gennemføre.

Selvom vi naturligvis ikke skal forvente, at IS-krigeres militære færdigheder tilsvarer NATO-styrkers fuldstændigt, kan vi dog med en vis rimelighed frygte, at de er i stand til at uddanne deres rekrutter til et niveau, hvor de vil kunne udrette bekymrende megen skade mod svagtbevogtede mål i Vesten.
Hvis de hjemvendte syrienskrigere har deltaget i kampe lignende de, vi har set i eksempelvis Mosul, må de have tilegnet sig et ret højt niveau af enkeltkæmperfærdigheder. De vil kunne betjene og skyde med en riffel. En fuldstændigt utrænet person, der skyder med en riffel, vil have svært ved at ramme selv store mål på blot 50 meter. Men en trænet skytte vil kunne ramme betydeligt mindre mål på 200 meters afstand uden de store problemer.
De vil have lært at lave taktisk indtrængen i bygninger og deltage i baghold på objekter og bevægelige mål. De vil have lært at bevæge sig hurtigt, smidigt og aggressivt mod sit mål og bruge sin overlegne ildkraft til at nedkæmpe det. En trænet soldat med gode enkeltkæmperfærdigheder er ufatteligt svær at håndtere og nedkæmpe. I Afghanistan havde vi i vores kompagni mange kampfølinger (ildkampe), men langt størstedelen var mod utrænede krigere eller bevæbnede bønder. Vi havde dog en enkelt føling med en gruppe af de tilbageværende krigere i Taliban, der rent faktisk havde lært at kæmpe, og det var simpelhen noget helt andet. De bevægede sig på en signifikant anderledes måde, og selvom de var numerisk meget underlegne, kunne de presse os på en væsentlig anden måde, end de bevæbnede bønder, vi oftest sloges med. Vi havde dog overlegen ildkraft, og det er som regel det, der gør udfaldet.

Nu står vi så med – mindst! – 10 hjemvendte syrienskrigere, der er aktive i en hårdkogt indvandrerbande. Hvis de har fået en grundlæggende militær uddannelse og reel kamperfaring på blot et nogenlunde niveau, vil alene en enkelt af disse kunne gennemføre angreb mod rivaliserende bander, politifolk eller terrorangreb på ubevæbnede civile mål i et omfang, som politiet vil have svært ved at håndtere. Alt, hvad de behøver er en semiautomatisk riffel og et par opladte 30-skudsmagasiner og så vil politiet have ganske svært ved at standse sådan en mand.
Vi så under terrorangrebet i København i februar 2015, hvor mange, mange skud, politiet måtte affyre, før de fik standset terroristen. Hvis en politimand kommer i direkte skudveksling med en person, der har gennemført militær uddannelse, har gode enkeltkæmperfærdigheder og er tilpas bevæbnet, taber politimanden. Ikke fordi, han er en dårlig betjent, men fordi, han ikke er trænet eller bevæbnet til at kæmpe militært.

Vi må indtrængende ​anmode vores politikere om at tage problemet med syrienskrigerne alvorligt. De skal i videst muligt omfang forhindre deres hjemvenden og fratage dem eventuelt statsborgerskab. Betyder det, at vi så bryder en konvention eller to, so be it.

43 kommentarer RSS

 1. Af Hans Jensen

  -

  Jeg er fuldstændig enig i konklusionen og står uforstående overfor, at en borgerlig regering ikke for længst er nået frem til det samme. Det bliver mere og mere pinefuldt at erfare, at danske politikere hellere vil skændes indbyrdes end at handle, og at de ellers fortsætter i sporene af fortidens fiaskoer idet det synes at bilde sig selv ind, at der altid er en overvejende god chance for, at de store problemer kommer til at forsvinde af sig selv, så at man i stedet kan koncentrere sig om de små og så at sige give det ubetydelige hele armen. Vi leger stadig puslingelandet, der “hygger” sig i smug, blot med den forskel fra tidligere, at i dag er vi mange, der er fuldstændig klar over, hvor meget denne indstilling allerede har ødelagt for os, og at der ikke er tale om en reversibel proces endsige om andet end en grundlæggende konfliktsky indstilling.

 2. Af Bjørn Danh

  -

  Apropos hjemvendte “krigere” (lejesoldater),
  har I tænkt på hvor mange ex Irak/Afgh.
  der befinder sig i etnisk danske rockerklubber?

  🙁

 3. Af Kim Kaos

  -

  Den store gåde er hvorfor ikke alle de hjemvendte blev anholdt og sendt bag tremmer da de landede – 10-12 år bag tremmer samt frataget deres statsborgerskab (dem der har et) og sendt retur til Syrien.

 4. Af Flemming Lau

  -

  Jesper Holm Frederiksen.
  En udmærket redegørelse, der kalder på agtpågivenhed, for hvad kan en deling Ak 47 bevæbnede islamister, forårsage at ulykker på tinge..?
  Læg samtidig mærke at islams apologeter, straks med Sovjets ” What aboutisme” forsøger at mane til ro, for Islam er fredens religion, …og at der er en større sandsynlighed for at blive kørt ned af en senil dement end at blive offer for en terrorist..! Det kaldes også for at bagatellisere et alvorligt problem. Den bider danskerne bare ikke på mere..!

 5. Af Jens Ellekær

  -

  Kære sergent Frederiksen.

  Danske myndigheders manglende indgriben mod syrienskrigere er ganske uforståelig. Danmark er de facto i krig mod det såkaldte Islamisk Stat, og for så vidt syrienskrigere har gjort tjeneste i IS’ militære enheder, er de kombattanter i en militærmagt, der er i krig med Danmark.

  Det ændrer ikke noget, at sådanne syrienskrigere er vendt tilbage til Danmark, for de er næppe demobiliserede og skal altså fortsat kategoriseres som kombattanter. Der er klare beviser for, at IS forsøger at overføre kampene til Europa, og ved siden af den terrorisme, som vi har talrige eksempler på, kan kampen selvfølgelig også føres som kriminelle organisationers forsøg på ødelæggelse af samfundsordenen.

  Danske myndigheders laissez-faire-holdning til syrienskrigere stiller Forsvarets personel i en meget uklar situation. I henhold til Forholdsordren skal ”i tilfælde af angreb på dansk territorium eller på dansk militær enhed uden for dansk territorium” kampen optages ufortøvet. ”Isolerede styrker [er det også enkeltmand?] skal […] tilføje ham [fjenden] størst mulige tab.”

  Hvordan skal Forholdsordens anvisninger forstås i en situation, hvor fjendens kombattanter findes iblandt os? Skal du, sergent Frederiksen, i en situation, hvor du konfronterer en fjendtlig kombattant på en dansk gade, ufortøvet forsøge at tvinge ham til overgivelse subsidiært nedkæmpe ham?

  Jeg ville ikke vide, hvorledes Forholdsordren skal udmøntes i denne situation. Jeg er udtrådt af Forsvarets reserve, men havde jeg fortsat været en del af Forsvaret, er jeg ikke i tvivl om, at jeg i dagens Danmark altid ville have mit tjenestevåben på mig.

 6. Af Bjørn Danh

  -

  Hallo!

  Apropos hvem som myrder, Islam/Kristendom!

  Siden 9/11 har “kristne” myrdet millioner af Islamister/Arabere.

  Islam end ikke har ikke myrdet 2% af hvad guds englesøde kristne har. 😉

  Hold jer til fakta!

 7. Af - Dahl Jørgensen

  -

  Volsmose i Odense er et eksempel på hvor forfejlet dansk flygtninge og integrationspolitik har været i årtier
  Med 9000 beboere hovedsaglig af anden etnisk oprindelse mange af dem stærkt religiøse, og hvor der kaldes til bøn via højtalere fra en lejlighed , må det være det ideelle sted for disse hjemvendte religiøse voldsfanatikere at leve deres syge drømme ud.
  Det er ikke tilfældigt at gruppen som de tilhører kaldes Black army , det er jo påfaldende som det minder om de sorte faner de kæmpede under i Syrien – Irak .
  Ufatteligt at det ikke er muligt at nægte disse hjemvendte indrejse når de ønsker at vende hjem.

 8. Af Flemming Lau

  -

  Jeg troede faktisk at det Sovjettiske undergrunds blad, Pravda, havde glammet for sidste gang i ’89 men der er åbentbart stadigvæk nogle krampetræk tilbage i den gamle sprøjte. Googlede civile tab 650 000 i Irak, civile tab i Afghanistan 12 – 15000. Sidstnævnte er behæftede med stor usikkerhed, hvorfor vi antager det dobbelte. Uanset hvilken formel man bruger, kommer man aldrig i nærheden af millionen i flertal. Og jeg nærer heller ingen mistanke om at de allierede brugte selvmordsbombere eller bilbomber for den sags skyld..!

 9. Af Niels Larsen

  -

  Vore politikere er vist ganske enkelt for lavintelligente og for naive til at se faren før de selv falder for en muslimsk terrorists hånd.

  I modsat fald ville de vel gøre noget ved problemet.

 10. Af B. Mortensen

  -

  Få fat på mujahedin 😉
  Hvem husker ikke det flotte portræt af Afghanistan og deres forståelse af frihed i Rambo og James Bond hvor deres kamp blev udstillet som et slag for religiøs frihed og vestlige værdier for det var jo det de stod for. Frihed i vestlig forstand.
  Det må gøre ondt på de politiker der modsatte sig Sovjetunionen indgik en aftale med regeringen ( først den 3 gang accepterede de at komme) i Afghanistan om modernisering af de områder hvor Taliban satte dagsorden.
  Kvinder skulle være lige med manden, have stemmeret og kunne lade sig skille var en af de ting på dagsorden russerne skulle have hjulpet den daværende regering med. Børn skulle have tvunget skolegang og nomadetilværelsen ophøre.
  USA støttede Taliban med angrib ind i Sovjetunionen for, at skabe uro og religiøs revolte, men den havde ingen succes. Først efter Sovjetunionens opløsning fik de religiøse overtaget i mange af de gamle asiatiske republikker og resultatet ser vi nu…

 11. Af Niels Peter Lemche

  -

  Der er jo præcedens for det, der skal gøres. De hjemvendte fra østfronten fik pr automatik ved domstolene et år i skyggen. Der er derfor intet i vejen for at få IS-veteraner væk fra andre mennesker i en periode, som man så altid kan definere. Vi ved heller intet om, hvilke krigsforbrydelser, der har været medvirkende til. Det skal naturligvis i hvert enkelte tilfælde efterforskes. Det er simpelthen dybt kriminelt, hvad myndighederne foretager sig, og det er vist det samme i hele Europa.

  Men man kan ikke tage statsborgerskabet fra dem, hvis de er født i Danmark. Så skal der en ny grundlov til. Hvis de har fået det efter et ophold i Danmark, er det en anden sag; men det vil i en retsstat altid være en domstol, der afgør det og ikke gadens parlament, som råber op på diverse blogs.

 12. Af J. Hanse n

  -

  Sådan er krig.
  I blandt de danske lejesoldater og besættelsestropper som blev sendt til Afghanistan og Iraq, der florerer vold, druk, kriminalitet, narko, mord og selvmord.

 13. Af J. Hanse n

  -

  Sådan er krig.
  I blandt de danske lejesoldater og besættelsestropper som blev sendt til Afghanistan og Iraq, der florerer vold, druk, kriminalitet, narko, mord og selvmord.

  Alle som har været bare i nærheden af en krig, de ved, at det er et helvede.
  Især efter hjemkomsten.

  Alligevel er Berlingske fyldt med krigsliderlide bloggere som forherliger drab og ødelæggelse.
  Ikke mindst de sorte kvindelige præster.

 14. Af Erik Larsen

  -

  Det er så latterligt, at man skulle tro at vi bor i et land der endnu ikke er kommet ud af junglen.
  “Black Army” , send dem dog Uud af landet. Hjem? ja, det kan ikke være vores problem. Og igen er det jo præcis som de tyrkere der modtager vores ydelser og som stemmer på en diktator som Erdogan!!! Hvad laver de her? Det kan da ikke være Løkken de tilbeder? Eller ôslem – hvad hun nu hedder? Hun er jo endda “forræder efter Erdogans mening. he, he, (vi kan ikke slippe af med hende?) men send da så de tyrkere hjem der elsker hr. meget lig med en mand fra Tyskland – i 40’erne.
  Hvad laver de her – hvis det er den mands styre de stemmer på!!!!!!!!!

 15. Af Flemming Lau

  -

  Russerne havde faktisk overvundet Taliban, da amerikanernes begyndte at blande sig med deres stingermissiler. Det skal så siges at russerne har et lidt anderledes syn på krigens love end vesten idag har. US ville have sin skålfuld råt kød, som hævn for Vietnam. Og de fik den. Og for os i vesten betød det stigende økonomiske Press på Sovjet at Muren faldt med et brag og millioner blev sat fri! Hvad bliver denne frihed så brugt til..? Jo i Europa bliver den brugt til det storslåede projekt, Islamisering af medlemslandene så de tilsidst implodere og EU kan sætte sin vilje igennem. Aktive Syriens krigere vil være en af hovedaktørerende i en sådan proces. Og imens anbefales at vi fortsætter med at leve som vi plejer, og at vi synger lidt, hvergang terroren rammer os. Hvor lang tid vi vil affinde os med at være dørmåtter, og ofre er spørgsmålet. Men mon ikke der går 10 år endnu før vi er modne..?

 16. Af J. Hanse n

  -

  AF FLEMMING LA U – 17. APRIL 2017 17:51
  “Russerne havde faktisk overvundet Taliban, da amerikanernes begyndte at blande sig med deres stingermissiler. ”

  Ja.
  Heldigvis for USA, så ser det ikke ud til at Rusland vil tage revance.
  Og sende missiler til de utallige lande, hvor USA og bl.a. Danmark myrder løs fra deres sikkerhed fra fly i mange kilometers højde.

 17. Af Elizabeth VIN RASSOW

  -

  I fremtiden skal men kunne fratage statsborgerskabet fra alle der er kommet til DK inde for de første 150 år. Fx tyskerLemche? Hvis nødvendigt?

  En grundlovsændring må til her! Vi har ikke plads til religiøse troende i danmark. Lad os stemme om det, kun demokratisk.

 18. Af Flemming Lau

  -

  Jeg personligt er ligeglad om Taliban bliver decimeret af amerikanske, russiske eller Afghanske kugler, bare de uskadeliggøres!

 19. Af Niels Larsen

  -

  FLEMMING LAU

  Enig. Vi bør få et andet syn på krig her i Vesten.

  Nemlig at vi går efter at udrydde fjenden og lærer at leve med collateral damage som en nødvendig omkostning.

  Fjenden overholder ikke krigens love; det kan vi heller ikke gøre 100%, hvis vi vil vinde.

  Men vil vi det? :-/

 20. Af Henrik Thor Christensen

  -

  Det var dog interessant at de begynder at være bare en lille smule erkendelse af naturen af de problemer vi står overfor fra politisk hold.

  Det eneste jeg så mangler er at der fra officielt konservativt hold bliver vist håndfaste initiativer for at løse problemerne – mine medkommentatorer har allerede nævnt alle de tiltage der er nødvendige, så jeg behøver ikke at nævne dem igen!!

 21. Af Flemming Lau

  -

  Niels Larsen.
  Jeg har en klar forventning om at den reviderede flygtningekonvention af ’67 droppes og den af ’52 versionen der kun dækker Europa, aktiveres igen. Så længe at Saudi og Golfstaterne, Kina Japan og Indien ikke løfter deres ansvar, er vi ikke bundet af noget som helst. Jeg har ligeledes en klar forventning om at når konventionen er på plads. Så Vil illegale flygtninge frivilligt forlade Danmark.

 22. Af J. Hans en

  -

  AF FLEMMING LAU – 17. APRIL 2017 19:01
  Niels Larsen.
  Så længe aKina Japan og Indien ikke løfter deres ansvar, er vi ikke bundet af noget som helst.

  Nu er det jo sådan set USA og bl.a. Danmark som har startet krigene i MØ.
  Og bærer skylden for terror og flygtninge problemerne.
  Vi bærer skylden.
  Selvom vi ikke vil påtage os noget ansvar for vores forbrydelser.
  Men hvorfor skal Japan, Indien og Kina betale for vores forbrydelser?

 23. Af J. Hans en

  -

  AF FLEMMING LA U – 17. APRIL 2017 19:01
  Niels Larse n.
  Så længe aKina Japan og Indien ikke løfter deres ansvar, er vi ikke bundet af noget som helst.

  Nu er det jo sådan set USA og bl.a. Danmark som har startet krigene i MØ.
  Og bærer skylden for terror og flygtninge problemerne.
  Vi bærer skylden.
  Selvom vi ikke vil påtage os noget ansvar for vores forbrydelser.
  Men hvorfor skal Japan, Indien og Kina betale for vores forbrydelser?

 24. Af Bjørn Danh

  -

  @J:Hansen

  Det har aldrig været meningen at Taliban/Al Qaida skulle nedkæmpes.
  USA’s krige skal fortsætte. Krig er USA’s vigtigste industri.
  Blot synd at vores gode gamle Danmark’s højrefløj er blevet USA prostituerede
  og dræber hvem som helst overalt med bush/obama/trump 🙁

 25. Af Niels Larsen

  -

  FLEMMING LAU

  Ja. Naturligvis skal den tåbelige tilføjelse fra ’67 ophæves.

  Og naturligvis skal konventionen ændres, så Europa alene modtager europæiske flygtninge.

  Vi har ikke ansvaret for andre verdensdeles mennesker, bortset fra Australien, USA og Canada, som vi deler værdier med.

 26. Af Gert Hansen

  -

  Flemming Lau:

  Citat: ‘Så længe at Saudi og Golfstaterne, Kina Japan og Indien ikke løfter deres ansvar, er vi ikke bundet af noget som helst. ‘

  Hvilket ansvar har de nævnte lande? Mig bekendt er det Vesten der har lavet rav i den i Mellemøsten i flere årtier nu. Det er dog langt fra Vestens skyld det hele, for der er som bekendt i høj grad også tale om en intern muslimsk borgerkrig, hvilket ses af de daglige myrderier af muslimer, foretaget af muslimer, i de islamiske lande.

  Japan skal ikke have noget klinket. Det er ikke deres bord. Ej heller Indien er højrøstet, det har ca. 15% af befolkningen der er muslimer, og ønsker ikke mere uro med muslimer end de allerede har i Jammu og Kashmir. Kina vil også helst holdes udenfor, men de har deres eget problem med muslimer i Xinjiang. Et problem de behandler temmelig håndfast på kinesisk manér.

  Det er islam der har et problem med Vesten som repræsentant for globalisering og modernisme (kvindefrihed, homosexuelle m.v.), og det repræsenterer Syd- og Østasien ikke. Så de kan sidde på plankeværket og iagttage hvad der sker mellem Vesten og islam. Og det gør de så.

 27. Af P Christensen

  -

  Enig med blogskribenten.

  Men hvorfor fortsætter Folketingets både “røde og blå fløje” (eller hvad de nu er)
  et halvt århundredes forfejlet indvandrings- og ingrationspolitik
  ved fortsat at hente ortodokse muslimer herop?

  Valget i Tyrkiet har bekræftet at ortodokse muslimer
  ønsker en religiøs diktator og at de ikke kan tænke uden
  deres religiøse grønspættebog, koranen.

  Vores eneste fællesnævner med sådanne mennesker er vort sociale bistandssystem,
  hvor vi betaler og de modtager.

  Danmark har ikke startet nogen krig i Mellemøsten.
  Vi har søgt at afbryde deres diktaturer, hvilket både de og gamle ringvrag
  til vestlige kommunister begræder.

  Men Mellemøsten hverken ønsker eller er klar til demokrati.
  Helt ligesom de gamle kommunister.

 28. Af ole j

  -

  Et folkemord er begyndt i Sverige, hvor korrupte, skøre og forræderiske politikere og røde kvindesagskvinder er kommet til magten.

 29. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er Black Army vel bare udtryk for lidt alternativ kriminel multikultur. Hvad er der nu galt med det? Alle har vel lov til at nyde goderne i gamle H C Andersen eventyrland? Der var engang . . . . 🙂

 30. Af Flemming Lau

  -

  Gert Hansen.
  FN’s chef Gutteres udtalte 24-11-2016 at ingen lande havde ret til at kontrollere sine grænser, og han sagde i øvrigt at politikkerne skulle ignorere deres vælgere. Hvorfor henviser han kun til demokratier..? Migranter/flygtninge fra Afrika hopper i deres gummibåde og sejler mod Europa. De bliver afhentet at Frontex og NGOer omkring sømilegrænsen. NGOer står nu for 40 % af transporten til Italien. Hvorfor går sejladsen ikke tilbage til udgangspunktet. Alle vil til vesten, herunder Australien. Det er ikke holdbart i længden. Verden skulle trække i fællesskab. Det gør den bare ikke

 31. Af Flemming Lau

  -

  Koks i filteret!

 32. Af Henrik Pedersen

  -

  4 kendsgerninger:

  1) At 8-10 Black Army banditter har kæmpet i Syrien er et ubekræftet rygte, som Ekstrabladet har bragt til torvs.

  2) Kun hjemvendte syrienskrigere med dobbelt statsborgerskab kan fratages deres danske.

  3) Black Army banditter kan også have erhvervet deres militære færdigheder som danske værnepligtige. Det fremgår af Frederisksens blog, at han åbenbart tror, at den militære træning i IS er bedre end den danske. Forklaringen ligger nok i 4).

  4) Frederiksens militære erfaring består i, at han har været med til at tabe krigen mod en flok bjergbønder i Afghanistan. Så hvad forstår han sig på militær taktik?

 33. Af Arne Hornborg

  -

  Danmark skal IKKE forhindre disse 5.kolonnefolk i at rejse. Danmark skal forhindre at de kommer retur.
  Danmark BØR suspendere asylaftalerne, nægte enhver form for den meget misbrugte, utidssvarende asyllov.
  Danmark BØR lægge hårdt pres på, dels EU, dels Italien for at stoppe den enorme flygtningestrøm. Problemerne er helt uoverskuelige.
  Italien skal forhinderes i at sende ,,flygtningene” videre op gennem det øvrige Europa.
  Danmark samt Sverige BØR bevare grænsekontrollen indtil EUs ydre grænser er stærkt bevogtet.
  Arne Hornborg

 34. Af Flemming Lau

  -

  Henrik Pedersen har forstået mindre end ingen ting. Hvis medlemmer af Black Army har været i Syrien og kæmpe, er der stor mulighed for at de også har rettet deres våben mod civile med en anden observans. En sådan erfaring vil den danske Jens aldrig erhverve, da der er noget der hedder krigens love. Hvad angår Taliban, så er de stadigt så svækkede at de ikke har kunnet rykke ind i parlementet, sikkert til Henrik Pedersens store fortrydelse!

 35. Af Niels Peter Lemche

  -

  HENRIK PEDERSEN, tåbeligt indlæg, især pkt. 4. Til pkt. 2 er at sige, at det kun kan ske ved en domstol, ikke administrativt.

  Og til IS’ kampkraft: Jo, den har været omtalt lige siden, bevægelsen opstod.Det er helt sikkert, at meh´hget af det kommer fra tiden i Saddams hær. Men hvem er så IS’ ledere? Næppe arabere. Man skal vist søge i de muslimske dele af Rusland og i de tidligere sovjetrepublikker langs Ruslands sydgrænse.

  Og så i øvrigt lige en bemærkning til attentatet i Tyskland. Der blev mærkelig stille, da man opdagede, at det var er fake fra højreradikale grupper. Man skulle have vist, at IS næppe stod bag. Al-Bagdhadi elsker efter sigende fodbold, så han har sikkert været skidesur over, at kampen blev aflyst den aften.

 36. Af Niels Peter Lemche

  -

  HENRIK PEDERSEN, tåbeligt indlæg, især pkt. 4. Til pkt. 2 er at sige, at det kun kan ske ved en domstol, ikke administrativt.

  Og til IS’ kampkraft: Jo, den har været omtalt lige siden, bevægelsen opstod.Det er helt sikkert, at meh´hget af det kommer fra tiden i Saddams hær. Men hvem er så IS’ ledere? Næppe arabere. Man skal vist søge i de muslimske dele af Rusland og i de tidligere sovjetrepublikker langs Ruslands sydgrænse.

  Og så i øvrigt lige en bemærkning til attentatet i Tyskland. Der blev mærkelig stille, da man opdagede, at det var er fake fra højreradikale grupper. Man skulle have vist, at IS næppe stod bag. Al-Bagdhadi elsker efter sigende fodbold, så han har sikkert været skidesur over, at kampen blev aflyst den aften.

 37. Af Niels Peter Lemche

  -

  HENRIK PEDERSEN, tåbeligt indlæg, især pkt. 4. Til pkt. 2 er at sige, at det kun kan ske ved en domstol, ikke administrativt.

  Og til IS’ kampkraft: Jo, den har været omtalt lige siden, bevægelsen opstod.Det er helt sikkert, at meh´hget af det kommer fra tiden i Saddams hær. Men hvem er så IS’ ledere? Næppe arabere. Man skal vist søge i de muslimske dele af Rusland og i de tidligere sovjetrepublikker langs Ruslands sydgrænse.

  Og så i øvrigt lige en bemærkning til attentatet i Tyskland. Der blev mærkelig stille, da man opdagede, at det var er fake fra højreradikale grupper. Man skulle have vist, at IS næppe stod bag. Al-Bagdhadi elsker efter sigende fodbold, så han har sikkert været skidesur over, at kampen blev aflyst den aften.

 38. Af Helge Nørager

  -

  Som en nævner det at være i frontlinje skaber personligheds forandringer.
  Måske de som har været der hvor ingen bør være, lægger lidt en dæmper på dem med for meget fantasi og Hollywood viden. ?

  Men hvad ved jeg.

  War, war never changes.

 39. Af Jacob Schønberg

  -

  Det kaldes højforræderi at føre krig imod sit eget land – derfor skal de dømmes og udvises.

  Sådan er dansk lov og det står ikke til diskussion! Politiet SKAL efterforske sagerne , inddrage passene osv og der SKAL rejses tiltale

  med venlig hilsen jacob schønberg

 40. Af J. Hanse n

  -

  AF JACOB SCHØNBE RG – 18. APRIL 2017 9:59

  Danmark er ikke officielt i krig nogle steder.
  Danmark har ikke format og anstændighed til at kalde sin forbryderiske fremfærd for krig.

 41. Af Helge Nørager

  -

  Var det Lucky Luciano en anden immigrant i et andet land.
  Som lærte de andre mordere at det at være på forsiden var “bad for business”.
  For dengang slog myndigheder hårdt ned når forsiden blev ryddet.
  I dag sendes personale til nat tjeneste og citron måne spisning i Kruså, men det giver da gode udstationerings tillæg til at dæmpe samvittighedskvaler over at svigte samfundets svageste.
  Men ret vrede mod beslutningstagere og støt personale i deres umulige opgave, med den nuværende politiske ledelse.

 42. Af Peter Petersen

  -

  Så er der igen fake news fra de højreradikale fascister.
  Det er jo løgn og latin.

 43. Af Jeg Er sur

  -

  Kan man ikke skyde dem?

Kommentarer er lukket.