Forbyd børn at konvertere til islam

Af Jesper Holm Frederiksen 196

Et forældrepar fra en lille by på Fyn 15 kilometer fra Odense er i dybt chok, og det er jeg faktisk også.
Den fynske familie fandt ud af via Facebook, at deres 15-årige datter havde konverteret til islam i en moske i Vollsmose uden deres samtykke eller viden (http://www.bt.dk/danmark/ikke-klar-ploek-til-tirsdag-foraeldre-knuste-efter-15-aarig-datter-er-konverteret).
Familien har min dybeste sympati. Det må for forældrene føles som den største tragedie, man overhovedet kan forestille sig, og det bør ganske enkelt ikke kunne lade sig gøre fremover.

”Det er jo et overgreb på vores barn og et overgreb på os som forældre. De har jo taget forældremyndigheden fra os, når de tager vores barn ind i moskeen og lader hende konvertere uden at spørge eller informere os. Hun er blevet hjernevasket. Vi har ikke noget at skulle have sagt, og det kan ikke være rigtigt,” udtaler moderen til BT.
Familien er kristen og tør ikke stå frem, fordi de føler sig forfulgt af hele miljøet i Vollsmose, som kontakter dem via chatfunktionen på Facebook, Messenger, døgnet rundt og ringer ind til moderens arbejde for at få forældrene til at acceptere datterens nye religion. Den konverterede piges et år ældre storebror er sågar blevet truet flere gange af personer fra Vollsmose, fortæller det rystede forældrepar.
Det var også via Facebook, de fandt ud af, at datteren var blevet muslim.
De Konservatives kirkeordfører Naser Khader fortæller BT, at han ikke er overrasket over tragedien, og har oplevet en stigning i henvendelser fra forældre, der sidder i samme situation som forældreparret fra Fyn. Han erkender, at det er dybt problematisk, at man kan konvertere til islam uden sine forældres samtykke, hvis man er under 18 år.
Han vil først og fremmest undersøge, om moskeen er anerkendt, og dernæst iværksætte sanktioner over for imamen eller selve moskeen. Men det må ikke stoppe der.

Loven skal ændres.

Lige netop denne sag viser, hvor vigtigt det er, hvem der er kirkeminister, fordi hvordan kan det være, at vi efter 30 års indvandringsdebat, som følge af de massive indvandringsproblemer, ikke har haft en kirkeminister, der har ændret denne lov?
Det er jo så frygteligt og smerteligt for de familier, det her sker for, at det slet ikke er til at bære.
Naser Khader er citeret for at ville ændre loven, og det skal han have ros for, men hvis ikke han får støtte fra resten af Det Konservative Folkeparti, regeringen og dets støtteparti, og gerne også Socialdemokratiet, der her kan vise ved at trykke på knappen i folketingssalen, at de faktisk mener det, når de siger de er enige i en stram indvandrings- og integrationspolitik, falder forslaget, ligesom sidste gang Naser Khader gik forrest i kampen for de nationale, kulturelle og religiøse sæder og skikke, der i tusind år har konstitueret Danmark.
Sidste gang var da han tilbage i 2010 foreslog et forbud mod niqab og burka, hvor embedsmændene i Justitsministeriet fandt på, at et forslag om forbud mod niqab og burka var i strid med Grundloven.
Det var det selvfølgelig ikke, ved vi nu, hvor Østrig, Frankrig, Belgien og Holland allerede har indført det.
Denne gang er Naser Khader oppe imod Kirkeministeriet. Ifølge kirkeministeriet er et embedsmandsudvalg ved at kigge på lovgivningen på området, når det gælder andre religioner end kristendom.
Vi ved alle sammen godt, hvad det udvalg ender med at konkludere, og derfor bør Naser Khader sammen med regeringsstøtteparti bede kirkeminister Mette Bock (LA) om at nedlægge det udvalg, inden det kommer for godt i gang.
Kampen for, at børn under 18 år ikke skal kunne melde sig ud af folkekirken eller konvertere til andre religioner uden forældrenes samtykke må ikke undervurderes i betydning. Det er for et stort et ansvar at lægge på børn, og konsekvenserne for familien er katastrofale.
Mennesket er ikke en tilfældig kødklump eller CPR-nummer, men formet af sin kultur og sit hjem, og derfor skal børn selvfølgelig ikke kunne melde sig ud af folkekirken eller konvertere til andre religioner uden forældrenes samtykke.
Hvordan kan det være, at vi skal have lig på bordet før nogen gør noget ved dette?
Kampen for en lovgivningsændring er endnu vigtigere end forbuddet mod niqab og burka, for denne gang er det vores danske døtre og sønner, vi kæmper for.

 

 

196 kommentarer RSS

 1. Af lisbeth sørensen

  -

  I så tilfælde , skal loven også gælde for kristne og jøderne mv. Og i det tilfælde er jeg enig.

  Den kunne passende følges op med ingen adgang for troende nye borger til statsborgerskabet i ateistiske Danmark?

 2. Af Erik Skifter

  -

  Kan vi have en ideologi som Islam, som påstås at være en religion, her i Danmark ?
  Når man hører om sådanne eksempler, som beskrevet i denne blog, ja så må svaret blive nej.

  Eksemplet med denne Odense familie, vil blot være en ud af mange flere. Det vil blive hverdag, ligesom de voldsomme bandekrige mellem de muslimske unge mænd. Vi vil se politikerne fra de gamle partier, ligesom Naser Khader, blive forfærdet og hvor vi vil se dem love bedring med lovændringer osv. osv.
  TV2 viste et indslag med tre bandemedlemmer af Loyal to Familia, hvor en af bandemedlemmerne havde en pointe. En pointe med om hvem der havde magten. Han påstod, at de – bandekrigerne – havde magten og ikke politikerne og politiet. Manden har jo ret. Det er dem som tager magten der har magten. Det er hvad disse bandemedlemmer har gjort, nemlig at de har taget magten.
  Islam er gjort af samme. De tager magten – og dem som kalder sig magthaverne, vores politiske system, kan blot se til og intet gøre.
  Magthaverne, vores politiske system, skal tage magten og fratage magten fra Islam og alle deres krigere. Dette gøres ved at eliminere dem, det vil sige at man skal forbyde dem. Forbyde dem i at opholde sig her i Danmark og dermed forbyde dem at foretage deres aktiviteter i vores land. Kun alene på denne måde kan man fratage dem magten.

 3. Af René Sørensen

  -

  Jeg er meget enig I synspunkterne. Danskerne udfordres jævnligt af muslimerne og islam, og stramninger i udlændingepolitikken gennem de seneste mange år er stort set primært rettet mod en yderligere begrænsning i muslimers mulighed for at bosætte sig i Danmark.

  Er realiteten I virkeligheden ikke den – uden nogen siger det højt – at et stadig større flertal af danskerne ikke bryder sig om muslimer, og slet ikke i det antal de i dag er i Danmark.

  Jeg mener ikke at jeg er racist, men hold op hvor er jeg selv træt af alle de problemer vi bliver påført af denne befolkningsgruppe.

 4. Af lisbeth sørensen

  -

  I så tilfælde , skal loven også gælde for kris-tne og jø–derne mv. Og i det tilfælde er jeg enig.

  Den kunne passende følges op med ingen adgang for tro-ende nye borger til statsborgerskabet i ateis-tiske Danmark?

 5. Af Gert Hansen

  -

  Egentlig er jeg tilhænger af så lidt forbud som muligt. Men det må indrømmes, at det drejer sig om omstændighederne.

  Det er egentlig parodisk det her. Alle muslimske lande (57 i OIC) er mere eller mindre diktaturer. Ikke-demokratiske er de, om end nogle af dem officielt har en form for valg, men uden de til demokrati hørende frihedsrettigheder. Og skulle et givet valg ikke passe magthaverne, bliver resultatet lavet om. Samfund med hemmeligt politi og i nogle tilfælde selvbestaltede ‘dydens vogtere/politi’, hvor det sociale pres fra ummaen ikke slår til. De diktatoriske/autoritære forhold sikrer en vis form for ro i samfundet, ikke mindst fordi politisk eller religiøs opposition, på bedste diktatoriske vis, ikke tåles af magthaverne, om end roen langt fra altid holder.

  Det parodiske er, at et demokratisk samfund i Vesteuropa har to valg:

  1. At indføre autoritære tilstande som de der findes i muslimske lande.

  2. At lade være, og med tiden lade islam/sharia overtage butikken, og derefter få de under 1 omtalte tilstande.

  Det er svært at se, at en tredie mulighed skulle forelægge. Nok fordi den ikke findes.

 6. Af lisbeth sørensen

  -

  Berlingske har i dag en fremmede udlæningejøde-en vis Dan haarder- der i avisens kronik beskylder DR for at være nazistiske fordu et program har været kritisk mod forbryderstaten derovre.

  Utroligt at b synker så lavt og er imod den frie ytringsfrihed og journalistiske kritik og giver nazistiske jøder som ham ordet?

 7. Af lisbeth sørensen

  -

  Berlingske har i dag en fremmede udlæningejøde-en vis Dan haarder- der i avisens kronik beskylder DR for at være nazi–stiske fordu et program har været kritisk mod forbryderstaten derovre.

  Utroligt at b synker så la–vt og er imod den frie ytrin-gsfrihed og journalistiske kr-itik og giver n-azi-stiske jø-der som ham ordet?

 8. Af Lisbeth sørensen

  -

  Om islam eller den borgerlige indoktrinering vores børn modtager i DR og tv2 , 24-7 og nu i skolen, fra de blå lejesvende er nu så massiv ,at der må lovgives imod den!

  Om denne hjernevaskning af folket eller den af islam er værst, kan vel diskutteres?.
  Ligesom om to-ssen der leder USA,er værre end tos-sen i No-rdkorea.. ihvertfald er det noget svineri den store jød-emediemagt danmark lider under.

 9. Af Ismail Alnoumeiri

  -

  Mærkeligt. Forældrer siger pigen blev tvunget til at være muslim og hjernevasket.

  Hvad så den gang hin blev døbt. I er så smålig.

 10. Af Lisbeth sørensen

  -

  Om isla-m eller den borge–rlige indoktr–inering vores børn modtager i DR og tv2 , 24-7 og nu i skolen, fra de bl-å le–jesvende er nu så massiv ,at der må lovgives imod den!

  Om denne hjer–nevaskning af folket eller den af isla-m er værst, kan vel diskutteres????

  Ligesom om to-ssen der leder USA,er værre end tos-sen i No-rdko rea.. ihvertfald er det noget sv-ineri den store jød-emediem agt danmark lid er under….

 11. Af Gert Hansen

  -

  Ismail Alnoumeiri:

  Du desekrerer islam ved at sidestille det med kristendom ovenfor.

 12. Af Kristoffer Hansen

  -

  Almindelige mennesker ønsker også dødsstraffen tilbage. Det kan kun gå for langsomt.

 13. Af Kristoffer Hansen

  -

  Ulovliggør hele terrorist-organisationen islam.

 14. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Islam er djævledyrkelse og ikke en religion, og det burde derfor også være strafbart at konvertere til islam. I tusind år har islam været en dødelig trussel mod den europæiske civilisation, og at udvise tolerance over for islam er vanvid.

 15. Af Kristoffer Hansen

  -

  Dødsstraf.ligenuogher

 16. Af Allan Gregorian Kon Larsen

  -

  Den her debat om islam er totalt kørt af sporet. Fat nu at det ikke er alle muslimer som er farlige. Det er så ufattelig ubegavet det her. Når det så er sagt, så hører børn og religion naturligvis ikke sammen, da det altid vil være forældrene som indoktrinerer børnene,, så ja, forbyd enhver religiøs udfoldelse med børn. Ser frem til at folkekirken mister støttekroner for deres hjernevaskende “spaghetti gudstjenester” og “baby sang”, og hvad de ellers gør for at indfange de allermindste i religionens klamme fængsel, og ser frem til muslimernes klamme udfoldelse af fredagsbøn, hvor der er teenagere med. Ja, religion er sgu ulækkert.

 17. Af Kristoffer Hansen

  -

  Ulovliggør islam. Fri os fra terroristerne.

 18. Af Kristoffer Hansen

  -

  Islam er terror.

 19. Af Kristoffer Hansen

  -

  Send alle racisterne hjem til muhammed og Aleppo.

 20. Af Daniel Thompson

  -

  På plussiden kan man jo sige at det giver dig et godt påskud for at lufte din indre svinehund.

 21. Af J Ha nsen

  -

  Den bedste blogger på Berlingske, Anne Lise Marstrand-Jørgensen, er angiveligt blevet fyret fordi hun kritiserer det lave kulturelle niveau på Berlingskes blogs
  Og dermed en indirekte kritik af debatredaktøren.
  På Sørines blog hovrerer en nazist over at han tilsvinede og truede Anne Lise Marstrand-Jørgensen så meget, at hun måtte lukke for kommentarer.
  Ligesom han chikanerer andre bloggere.
  På tide at Berlingske ryder lidt op i det højreekstremistiske segment på bloggene.

 22. Af J Ha nsen

  -

  Det er altid trist, når ofte forsømte børn udvikler sig i en uønsket retning.
  Det er også trist når børn kommer ud i misbrug eller ender som afstumpede højreekstemistister.
  Det er der desværre mange børn som gør. Uden at forældrene kan gøre noget.
  Hvor mange børn konverterer til islam?
  Næppe mange.
  Mange børn døbes. Og må så selv melde sig ud af folkekirken som modne.

 23. Af Pål Hanson

  -

  Børn bør slet ikke være “medlem” af nogen religion før de fylder 18 år, er myndige og selv kan tage stilling.

  Folkekirken bør nedlægges og være noget man frivilligt melder sig ind i og betaler til. Bare ikke før man er myndig.

  Så gør det gerne ulovligt for børn at vælge en religion før de er myndige. Lige som forældre ikke har lov til at revse sine børn burde de ikke have lov til at mishandle sin børn psykisk med religions myter.

 24. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Flere og flere børn i Danmark har forældre, der er fanatiske islamister – for dem er der efterhånden er en del af i Danmark – og de skal selvfølgelig have ret til, at tage afstand fra deres forældres religion, og konvertere til en anden og fredeligere religion.

 25. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Kampen for, at børn under 18 år ikke skal kunne melde sig ud af folkekirken eller konvertere til andre religioner uden forældrenes samtykke må ikke undervurderes i betydning.”

  Jeg bemærker, at du også opfatter 16-17-18-årige som “børn”, og det viser, at du ikke har tænkt forslaget særligt godt igennem – eller evt. at du er for ung og for uerfaren med lige netop dén aldersgruppe til, at du ved, hvordan de kunne tænkes at reagere på dit forslag…

  For det er sandsynligt, at en lov, der forbyder unge i dén oprørske alder, at melde sig ud af Folkekirken, i dén grad vil få den modsatte effekt, og føre til, at langt flere fra dén generation vil forlade Folkekírken.

  Måske er du for ung til, at fremsætte den slags dybt indgribende forslag, der ikke blot kræver, at man er intelligent, men også at man har dén erefaring, der følger med alderen… (ironi)

 26. Af brit jon

  -

  Min søn går i børnehave med en dreng hvis forældre er jehovas vidner og drengen må så ikke komme med til fødselsdage. Jehovas vidner ser jeg også gerne at man lovgiver om ifht. børn.

 27. Af Niels Larsen

  -

  Forbyd religion som sådan.

  Det skidt gør kun skade på sjæl og legeme.

 28. Af lisbeth sørensen

  -

  JH ,

  Ko er krist offer Ha nsen her..frukostpausen på postsorteringskontoret er 12-12.30..

  De mest ekstreme anti-muslimske indlæg er altid skrevet af andre troende. Viser at alle religioner er onde. De værste altid af udenlandske jød-er som ras-mussen mv. Det eneste de kan enedes om er at de h-ader de kloge røde , sexy , humourfyldte og kulturelle ateister.

 29. Af lisbeth sørensen

  -

  J.H ,

  K…..O er krist offer Ha nsen her..frukostpausen på postsorteringskontoret er 12-12.30..

  De mest ekstr.eme a.nti-m.uslimske indlæ.g er altid skrevet af andre troende. Viser at alle religioner er onde. De værste altid af udenlandske jød-er som ras-mussen mv. Det eneste de kan enedes om er at de h-ader de kloge røde , sexy , humourfyldte og kulturelle ateister.

 30. Af lisbeth sørensen

  -

  Rasm-ussens religion Sci-entology er landets værst-e. Selv isla-m er stu-eren i sammenligning..Den skal totalt forbydes at arbejde og virke i Danmark. Forf-ølger frafa-ldne medlemmer, skiller børn fra forældre, tjener penge på medlemmerne, forlænger total lydighed.

 31. Af Thomas egeskjold

  -

  Det bør også være ulovligt for forældre at hjernevaske sine børn ind i forældrenes religion. For derved fratager man barnet retten til selv at tage stilling til sin tro.

 32. Af bent jensen

  -

  Hvis pladderhumanismen havde haft samme styrke i 1938-39, havde der ikke været nogen modstand i Europa mod masse morderen ad olf og hans na z istiske horder. Ad olf gav ordrer om at hele folkeslag skulle udryddes eller gøres til slaver der skulle arbejde sig ihjel. Han ønskede at millioner og atter millioner af sagesløse mennesker skulle myrdes, og hans fanatiske fans kastede sig ud i at hænge, skyde, bombe og gasse alle mulige ihjel, hvis de bare boede de forkerte steder. Der var al mulig grund til at forsvare sig mod na z isterne. Nu står vi overfor andre fanatikere der er lige så blodtørstige og erobringslystne.

 33. Af Frank Wulff

  -

  Det er interressant at blogger mener at en person på 15 år er for ung til at kunne bestemme om vedkommende ønsker at konvertere til anden religion.

  Dette når man tager i betragtning at unge på 13-14 år er voksne nok til selv at bestemme om de ønsker at blive konfirmeret eller ej.
  Her skal man så tænke på alle de taler fra x-onkel/tante der ofte indeholde udtryk i stil med “velkommen til den voksne verden”.

  Hvis der skal være konsistens i bloggers indlæg, så må det også være problematisk hvis en ung går imod forældrernes holdning ifm. konfirmation.

 34. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Forældre må selvfølgelig gerne gøre deres bedste for, at opdrage deres børn til, at følgei deres egen tro, og leve efter deres egne normer, men børnene er også individer, som gør sig deres egne tanker om verden og dens opståen og indretning, og de skal jo også forberede sig på et liv som selvstændige individer, der forventes at træffe egne valg.

  Langt de fleste mindreårige børn tror på deres forældre, og tror dermed også på deres tro, men vi skal hverken tvinge dem til, at følge forældrenes tro, ved at forbyde næsten voksne, unge mennesker, at vælge deres egen religion, eller til, at tage afstand fra deres forældres tro.

  Måske burde myndigheder oftere gribe ind, når fanatiske islamister synes, at deres børn er blevet “for danske”, og vil sende dem til “genopdragelse” i deres stærkt religiøse hjemland – men der må skelnes fra sag til sag.

  Tingene faktisk bedre, som det er nu, end de ville gøre, hvis vi fratog børn og unge trosfrihed, selvom den nuværende ordning også giver problemer.

  Love kan og skal ikke løse alle problemer; det bliver alt for rigidt – især, når det handler om noget så luftigt, som religiøs overbevisning.

 35. Af Ole Frank

  -

  Det er tydeligt at se på bloggeren, at han er chokeret og befinder sig i en slags koma. Han behøver en god gang ilt til at få noget farve i kinderne og skægget tilbage til dets naturlige form

 36. Af Gert Hansen

  -

  Det er et gammelt demokratisk problem, i hvilken udstrækning demokratiet (i dets Vestlige form med frihedsrettigheder) kan overleve som demokrati når det udsættes for udemokratiske anslag.

  For at bevare demokratiet kan det være nødvendigt at suspendere nogle demokratiske frihedsrettigheder. Det er allerede sket i de senere år på nogle områder, men det bør ændres tilbage når sejren er vundet. Det kan vise sig nøsvendigt med yderligere stramninger. Hvis demokratiet ikke vinder, indføres diktaturet alligevel.

 37. Af ib hansen

  -

  At en kæmpestor trussel mod Europa, Sverige og Danmark etc. er under opbygning er der mange venstrefløjsere og rødradikale betonhoveder der ikke forstår. Se enhedslisten, LA, alternativet og R som ikke fatter et kvæk af det hele. De tror at invasionen og besættelsen og millionhærskarerne af utaknemmelige, krævende og aggressive migranter handler om “berigelse”. Pe r nil le skipper og so f ie car sten ni el sen er tilhængere af burka, niqab, moskeer og endnu mere indvandring. Det samme er sti ne bos se, jel ved og ze ni a. I SF, S, V og K, er der også langt mellem realisterne.

 38. Af Lone Mahmoud

  -

  Lukas 14: 26

  “Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel.”

  “Matthæus 8,21 En anden af hans disciple sagde: “Herre, giv mig lov til først at gå hen og begrave min far.”
  Matthæus 8,22 Men Jesus sagde til ham: “Følg mig, og lad de døde begrave deres døde.”

  Hvor mange kristne forældre opdrager egentlig deres børn til, at tro på dèt?

 39. Af Mehmet Sami Gür

  -

  “Forbyd børn at konvertere til islam”

  Vil I også forbyde børn at konvertere til kristendom?

  Bare et ganske enkelt spørgsmål…

 40. Af Gert Hansen

  -

  Lone Mahmoud og M.S. Gür:

  Nu forholder det sig jo sådan, at der er forskel på islam og kristendom, så lad venligst være med at sammenligne de to.

  Bortset fra det bør ingen børn indoktrineres til nogen religion, med det religiøse had det ofte medfører. Det er selvfølgelig yderligere et problem for islam, hvor man mestendels fødes som muslim, og ikke frivilligt kan forlade troen. I teori måske, men ikke i praksis.

 41. Af ib hansen

  -

  KÆMPETRUSLER MOD ALLE DANSKERE ER UNDER OPBYGNING

  At kæmpestore trusler mod Europa, Sverige og Danmark etc. er under opbygning er der mange venstrefløjsere og rødradikale betonhoveder der ikke forstår. Se enhedslisten, LA, alternativet og R som ikke fatter et kvæk af det hele. De tror at invasionen og besættelsen og millionhærskarerne af utaknemmelige, krævende og aggressive migranter handler om “berigelse”. En økonomisk og kulturel statsbankerot er langt mere sandsynlig. Pe r nil le skipper og so f ie car sten ni el sen er tilhængere af burka, niqab, moskeer og endnu mere indvandring. Det samme er sti ne bos se, jel ved og ze ni a. I SF, S, V og K, er der også langt mellem de politikere der forsvarer det danske folks interesser. Se den korte avis og 180 grader.

 42. Af Niels Larsen

  -

  MEHMET SAMI GÜR – 9. AUGUST 2017 14:36

  Kristendommen ødelægger ikke alt og alle i samme grad som forbandelsen islam.

 43. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Langt de fleste kristne fatter ikke deres egen religion, og har hverken forøgt at læse, eller forstå Biblen, der, for at sige det mildt, ikke er teologisk konsistent.

  Dén religion er teologisk og etisk set noget værre rod, som nemt kan fortolkes til, at retfærdiggøre stort set hvadsomhelst – og er blevet det.

  Dén tolerante folkekirke-kristendom, som danskerne opfatter som synonym med kristendommen som sådan, er nærmere en selvstændig, uskadelig, dansk sekt, som er skabt og styret af politikere, og som teologisk set er en udbryder fra kristendommen.

  Bare tag homovielserne, f.eks…

  Thorvald Stauning støttede Folkekirken, med den begrundelse, at det er nødvendigt med en Folkekírke, for at holde “styr på De Hellige, for ellers er Fanden løs”, som han konstaterede – og dét bekræfter de islamistiske fanatikere til fulde.

 44. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Langt de fleste religiøse terrorister er islamister, men der findes jo devsærre også fundamentalistiske kristne, der begår terror mod f.eks abortklinikker – med udgangspunkt i skriftens ord.

  Kristendom er altså ingen garanti mod fanatisme, eller religiøs terror.

  De fundamentalistisk kristne politikere, der styrede USA i slutningen af den kolde krig, arbejdede jo direkte sammen med den islamistiske terrorist, Osama Bin Laden, om, at smide russerne ud af Afghanistan.

  Det kristne højre i USA – og de politikere, der støttede deres kamp mod kommunismen, herunder især Zbigniew Brzezinski , havde alt for stor tillid til deres islamistiske allierede, under kampen mod Sovjetunionen.

  Putin, der er angiveligt er “konverteret” fra kommunismen til ortodoks, russisk kristendom, har også alt for stor tillid til Tjetjeniens islamistiske diktator, Ramzan Kadyrov, der sender homoseksuelle tjetjenere i koncentrationslejr, for at slå dem ihjel.

  Lad os få styr på de hellige, før de med vold og magt får styr på os…

 45. Af J. Hans en

  -

  Jesper Holm Frederiksen

  Du må faneme moderere dig lidt.
  Du skræmmer alle de frygtsomme højreekstremistiske.
  De skælver af rædsel.
  De er lige så let påvirkelige som dig.

 46. Af J. Ha nsen

  -

  Forbyd børn at konvertere til islam
  Skriver Jesper Holm Frederiksen

  Skal man også forbyde muslimske børn at konvertere til kristendommen?

 47. Af Ib Kyv

  -

  Stalin og stalinisterne var antisemitter.

  Stalin allierede endda Sovjetunionen med Nazityskland i årene op til Anden Verdenskrig, og progromerne mod jøderne fortsatte i Østblokken efter Anden verdenskrig.

  Derfor overrasker det ikkke, at en samvittighedsløs, gammel stalinist, som dig, sympatiserer med antisemitiske islamister, der bekæmper basale menneskerettigheder med terror, og som vil skabe et udemokratisk samfund, hvor det er lovligt at voldtage mindreårige sexslaver, og myrde konvertitter.

  Du er endda stolt af det, hvilket blot viser, at du er en depraveret og hadefuld, men komplet uskadelig, stalinist, der ikke kan tilgive verden, at dit diktatur tabte den kolde krig.

 48. Af ib hansen

  -

  Godheds- og indvandringsindustrien har suget milliarder og atter milliarder ud af det danske samfund. Med de fleste politikeres kortsynede og tåbelige eller korrupte accept. Pengene er taget fra sundhedsvæsnet og velfærden mv. Resultatet er bl. a. at kræftpatienter og hjertesyge ofte har måtte nøjes med en 2. eller 3. klasses behandling pga. nedskæringer. Resultatet er også at mange psykisk syge er blevet udskrevet alt for tidligt, og er blevet smidt på gaden i fuldstændig hjælpeløs tilstand. (endda uden underretning til de pårørende!) Eller de er ankommet i ambulance til et hospital, hvor de så er blevet pure afvist. Selvom de var livsfarligt syge. Mange andre eksempler på de enorme forringelser der har hærget overalt i landet, kunne nævnes.

 49. Af Svend Jensen

  -

  Lige for Lige.
  Det må være mest korrekt at gøre mod muslimer i Danmark, hvad muslimerne gør mod kristne i muslimske lande.
  1) muslimer skal konvertere til kristendom eller betale muslimsk religionsskat i Danmark.
  2) muslimer forbydes under strafansvar at missionere blandt kristne.
  3) nye moskéer må ikke opføres og gamle må ikke vedligeholdes.
  4) halal/haram begrebet afskaffes som ukristeligt og kristne skal ikke betale halal-afgifter.
  5) muslimske vidneudsagn tæller kun halvt i retten.
  6) i blandede ægteskaber er det den kristne ægtefælle, der har førsteret til børn ved skilsmisse.
  Kan læserne finde flere supplerende regler, opfordres de til at give dem tilkende her i denne publikation.
  Der er absolut ingen grund til at give muslimer forret til noget som helst i Danmark. De vil alligevel helst have alting som de plejer derhjemme i ørkenen – når de så er udenfor, skal de mødes med krav om symmetriske regler.

 50. Af ib hansen

  -

  Smadringen af store dele af velfærden og sundhedsvæsnet er gået ud over titusindvis eller hundredtusindvis af danskere. Både børn og unge, gamle og invalide samt ofre for ulykke, overfald, sygdom, arbejdsløshed, skilsmisse og sociale nedture har mærket forringelserne. Ulykkesofre og voldsofre har måttet vente alt for længe på at lægeambulancen nåede frem (mange ambulancer er sparet væk), eller transporttiden til skadestue eller hospital blev for lang pga. “forsvundne” skadestuer og sygehuse. Og arbejdsløse og hjemløse får tit en særdeles ussel behandling af “systemet”. Danmark er nu en 3. rangs nation, selvom om politikere melder ud at økonomien er god, fin og robust. Eller de påstår at det går ufatteligt godt. (hvorfor hagler sparekrav så stadig ned over alt med velfærd og sundhed??)

 51. Af Orla Guude

  -

  @ MEHMET SAMI GÜR – 9. AUGUST 2017 14:36
  “Vil I også forbyde børn at konvertere til kristendom?
  Bare et ganske enkelt spørgsmål…”

  Det er imod alle konventioner at udsætte børn for livsfare – hvis de konverterer, bliver de jo slået ihjel!
  Bedre at forbyde muslimer at slå konvertitter ihjel.

 52. Af ib hansen

  -

  Læs om pladderhumanisternes og rødfeministernes skingrende skøre/ rablende vanvittige politik i Sverige, hvor samme politik er endt i gangstervælde og hverdagsterror. Læs den korte avis, 180 gra og snap hanen. Eller se film på you tube om terror i Europa. (merkels migrant crisis)

 53. Af ib hansen

  -

  I Sverige er mændene til grin. De hånes og ydmyges af både regeringen, systemet og de kvindelige journalister. Og familierne er retsløse overfor familiebureaukraterne, der maser sig ind i hjemmene for at se om de er for borgerlige eller for traditionelle. Eller man smider svenske familier på gaden for at skaffe boliger til migranter.

 54. Af Mehmet Sami Gür

  -

  MEGET INTERESSANT, AT BØRNENE SELV KAN SE MENINGEN MED DEN MUSLIMSKE LIVSSTIL

  J.H.F. siger følgende:

  “Mennesket er ikke en tilfældig kødklump eller CPR-nummer, men formet af sin kultur og sit hjem, og derfor skal børn selvfølgelig ikke kunne melde sig ud af folkekirken eller konvertere til andre religioner uden forældrenes samtykke.”

  Men hvad siger folkeskolelovens kap. 1 stk. 3:

  »Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.«

  Dvs. vi opdrager vores børn til at være spørgende, undersøgende og kritiske. Kort sagt danner og kvalificerer vi dem til at være ‘frie individer’.
  Og så vidt jeg kan læse ud fra hvad J.H.F. har skrevet, så er der her ingen tvang. Han nævner ordet ‘hjernevaskelse’, men det kan hverken forældrene eller J.H.F. vide med al sikkerhed. Derfor er ordet ‘hjernevaskelse kun en påstand mod påstand. Pigen er jo ifølge Jesper Holm Frederiksens indlæg 15 år. Dvs. hun kan sagtens vide og adskille godt og skidt / rigtigt og forkert.

  Selvom man forbød pigens og andre børns konvertering til en anden religion, så vil hun/børnene bare vente til hun/de fyldte 18 år og alligevel konvertere til den ønskede religion/ideologi/livsstil.

  Det er svært og vanskeligt at styre tro, tanker og følelser. Man kan ikke nå nogle steder med påbud og forbud. Det har vi et utal af eksempler fra fortiden og historien. Et forbud vil gøre den mere attraktiv, eftertragtelig, interessant og sympatisk. Så, lad hellere være og giv personen god tid og frit spil til at tænke over det og få det afprøvet i det virkelige liv.

 55. Af Flemming Lau

  -

  Er det ikke mærkeligt at unge mennesker der konverterer til Islam, kort tid efter kan se sig selv som terrorister og selvmordsbombere mod egne landsmænd? Hvilken anden åndsretning har dette permanente og latente had i sit DNA…?

 56. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Kort info om Islam og muslimsk livsstil:

  DER ER INGEN TVANG ELLER PRES I RELIGIONEN ISLAM

  Magthavere kan bruge vold til at gennemtvinge en bestemt orden i samfundet. En ny ideologi, der opstår hos blot en person, må nødvendigvis besejre hjerterne og hjernerne for at spredes.

  Den berømte historiker Thomas Carlyle, skriver i bogen “Heroes and Hero Worship”, om misinformationen om udbredelsen af islam:

  “Sværdet er det sandeligt, men hvor vil du få sværdet? Hver ny opinion er i sin begyndelse i kun en person. I en mands hoved kun. Der udvikler den sig. En mand alene tror på det overfor hele verden. Det er en mand mod alle mænd. At tage et sværd og prøve at udbrede det med det, vil gør meget lidt.”

  Ingen tvang i religion
  Med hvilket sværd blev islam udbredt? Selv hvis muslimer havde sværdet, kunne de ikke bruge det til at udbrede islam. Koranen siger følgende:

  “Lad der ikke være nogen tvang i religion; sandhed står tydeligt ud fra falskhed.”

  – Koranen 2:256

  Intellektets sværd
  Det sværd, der besejrede hjerterne og sindene hos folk, var intellektets sværd. Koranen siger:

  “Inviter alle til din Guds vej med visdom og smuk tale, og diskuter kun med dem på en måde, der er bedst og værdig.”

  – Koranen 16:125

  Islam er den hurtigst voksende religion i Amerika og Europa. Hvilket sværd tvinger folk i Vesten til at acceptere islam i så stort tal?

  Jeg kunne blive ved med at komme med eksempler mod negative argumentationer om Islam.

  ISLAM ER I LIG MED MENNESKERETTIGHEDERNE

  Islam har fastlagt nogle universelle og grundlæggende rettigheder for menneskeheden som helhed, som skal overholdes og respekteres under alle omstændigheder, uanset om personen er bosat inden for eller uden for en stats område, og uanset om han eller hun er i krig eller fred med staten. Koranen siger ganske klart:

  “Hør, I som er troende, stå fast for Allahs sag, for I er vidner for retfærdighed. Og lad ikke fjendskab til et folk forlede jer til synd, så I ikke handler retfærdigt. Vær retfærdige! Det er nærmere til gudsfrygt…”
  – Koranen 5:8

  Retten til sikkerhed for liv og ejendom

  Menneskeblod er under alle omstændigheder ukrænkeligt og må ikke udgydes uden begrundelse. Hvis nogen overtræder menneskeblodets ukrænkelighed, betragter Koranen det som ensbetydende med, at man har dræbt hele menneskeheden.

  “Den, der dræber et menneske, hvis det ikke er for at gengælde et andet mord eller for oprør i landet, så skal det (for ham) være, som om han har dræbt hele menneskeheden.”
  – Koranen 5:33

  Det er ikke tilladt at undertrykke kvinder, børn, gamle, syge eller sårede. Kvinders ære og ærbarhed skal respekteres i alle situationer. Den sultne skal bespises, den nøgne skal beklædes, og den sårede eller syge skal behandles, uanset om de tilhører det islamiske samfund eller dets fjender.

  I den tale, som profeten gav i anledning af sin sidste pilgrimsrejse, sagde han:

  “Jeres liv og ejendom er forbudt for hinanden, indtil I møder jeres Herre på Opstandelsens Dag.”

  Profeten har også sagt angående dhimmi’erne (de ikke-muslimske borgere i en muslimsk stat):

  “En, der dræber en ikke-muslim, han har en pagt med, vil end ikke lugte Paradisets duft.”

  Retten til beskyttelse af ære

  Koranen slår fast:

  “Hør I troende, lad ikke en gruppe af folk gøre nar ad en anden gruppe. Smæd ikke hinanden. Fornærm ikke ved at bruge øgenavne. Bagtal ikke, og tal ikke dårligt om hinanden.”
  – Koranen 49:12-13

  Retten til privatlivets ukrænkelighed og sikkerhed

  Koranen har fastlagt påbuddet:

  “Udspioner ikke hinanden. Gå ikke ind i et hus, uden du er sikker på beboernes samtykke.”

  Til sidst skal det gøres klart, at islam prøver at opnå de ovennævnte menneskerettigheder og mange andre, ikke kun ved at oprette bestemte retslige beskyttelsesforanstaltninger, men hovedsagelig ved at opfordre menneskeheden til at gå udover mere end blot forpligtelser næret af slægtskab, race, nation, sprog og økonomiske privilegier.

  Islam opfordrer hele menneskeheden til at fortsætte kampen, hvor mennesket i kraft af sine indre gode egenskaber kan erkende idealet for menneskehedens broderskab.

  “Der er således ingen virkelig essentiel modsætning – og slet ikke et kultursammenstød – mellem de islamiske og de vestlige menneskerettighedsdoktriner. Tværtimod, har islam et komplementært og supplerende menneskerettighedsbegreb.” [1]

  Kilder:
  Artiklen er en bearbejdet udgave af Human Rights in Islam, World Assembly of Muslim Youth (WAMY), oversat af Karima Fahim.
  [1] Islam the Alternative, Murad Hofman 1997, s. 115.

 57. Af Birger Nielsen

  -

  Mehmet Gur og andre troende.
  Der er kun en vej frem. Det er fornuftens. Frigør jer fra alverdens oldtidsreligioner. Religioner er anakronismer. Der findes altså hverken guder, engle eller andre lignende fænomener. Alle religioner er opfundet af mennesker, der ikke vidste bedre, og er misbrugt af magtmennesker til at undertrykke de uvidende masser. Det samme gælder højre-og venstreekstreme ideologier.
  Fornuft og realiteter er det eneste, som bringer menneskeheden videre.

 58. Af jan ulrik friis

  -

  Det er så sandeligt på tide at rydde op, at helt og uden undtagelse fjerne islamisterne og deres islamiske røverhuler fra dansk jord!

  Hvorfor denne blødsødenhed, hvorfor tøve?

  Hvorfor ødelægge Danmark?

  Vi elsker vort land.

  Hvad venter Danmak den danske regering overhovedet på?

  En blodig undergang i jihad!!!

  Den radikale islam breder sig nu hastigt, 122 udanske moskeer på dansk jord, de ER alle udklægningsanstalter for den radikale islamisme, de skal naturligvis alle hver og en fjernes, det bliver de også: fjernet, det skriver jeg gerne under på, at ikke en sten på en sten vil blive tilbage, tid er dog blevet kostbart, løber ud for Danmark, gåden hvad venter den danske regering på?

  Flere overgreb på vores børn? For det er hvad der nu vil ske!

  “…….overgreb på vores barn og et overgreb på os som forældre……”

  Der er ikke længere tid til blødsødenhed, forståelse eller snak, der er ikke længere tid at spilde, at ikke flere overgreb som Jesper beskriver det, ja et stort chok også for mig denne 15 årige pige, som at underskrive sin egen dødsdom, enig at dette må simpelhen aldrig kunne lade sig gøre i fremtiden, disse overgreb må slutte her og nu, vi står til at miste alt, en dansk regering der er helt handlingslammet, et dansk folk der er delt, den grove tiltagende vold og terror, den radikale islamisme der breder sig til alle dele samfundet, der lægges nu op til borgerkrig på dansk jord, destruktionen af nationalstaten Danmark!

  Hvad venter vores folkevalgte på?

  Flere overgreb på vores børn!!!!!

  Der kommer derfor en stor større regning, sandsynligvis meget større end vi er villige til, eller kan og vil betale i overgreb og menneskeliv?

 59. Af bent jensen

  -

  De partier og politikere som går ind for invasion, besættelse, “berigelse” og islamisering, er i realiteten partier som er landsskadelige og folkefjendske ud over alle grænser. De vrøvler løs om humanisme, men deres politik bringer fattigdom, idioti,
  sygdom, barbari og død over danskerne. Er de komplet tåbelige/hjernedøde eller er de bare korrupte håndlangere for lyssky, antidanske grupperinger?

 60. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF BIRGER NIELSEN – 9. AUGUST 2017 17:20:

  “Der er kun en vej frem. Det er fornuftens. Frigør jer fra alverdens oldtidsreligioner. Religioner er anakronismer.”

  Svar til Birger Nielsen:

  “Når videnskab og religion er adskilt; fører religion menneskeheden til forstokkethed og videnskaben fører til ateisme”.

  “Livet er et spil, som ingen kan vinde undtagen dem, som tror og handler retfærdigt”.

  “Hvis religionen ikke ødelægger overtro, vil overtroen ødelægge religionen”.

  “Koranen er ikke litteratur, det er livet; så det skal ses som en livsstil, ikke en måde at tænke på”.

  Af den legendariske helt og vise statsmand Alija Izetbegović – Forhenværende bosnisk politiker, aktivist, advokat, forfatter og filosof.

  AF BIRGER NIELSEN – 9. AUGUST 2017 17:20:

  “Alle religioner er opfundet af mennesker, der ikke vidste bedre, og er misbrugt af magtmennesker til at undertrykke de uvidende masser.”

  Svar til Birger Nielsen:

  Er det derfor religionen Islam har vokset sig og stadigvæk bliver ved med at vokse i dag efter mere end 1400 år? Alle andre ideologier opfundet af mennesker i vesten i det 19. og 20. århundrede kunne ikke engang overleve i 100 år.
  Selv vestlige videnskabsmænd og vestlige (kendte) politikere har givet udtryk for, at Koranen er et mirakel i sig selv og er en hellig bog udtænkt til alle tider, inkl. fremtiden.

 61. Af Lisbeth Sørensen

  -

  J..Ras…muss-en..

  Du nægter jo at deltage i en diskussion om din forbryderiske religion sci.entology der skiller børn fra forældre , når nogen forlader hjernevriderorganisationen din? Og endda forfølger dem? Og forlænger penge og store penge , når hjernevriderindoktrineringen jeres er ovre?

 62. Af Flemming Lau

  -

  Som verden ser ud idag, ville jeg ikke satse 5 flade øre på fornuften. Vi mennesker er så begrænsede og vi bruger kun 10% af vores hjerne kapacitet. For at komme udover dette handicap, er der selvfølgelig hjælp at hente, hvis formår at sluge hot stolthed.

  Samtidig har vi en islamofil, der ikke tror at danskerne kan læse Koranens 5:30-33 i fuld kontekst. Der står ikke, hvis nogen dræber…Der står: “På grund af dette har vi forskrevet Israels Børn at hvis nogen dræber et menneske, uden at det sker som hævn, lige for lige, eller for at have skabt fordærv i landet, er det som om han havde dræbt alle mennesker!” Jøder og kristne er ikke mennesker, ikke en del af menneskeheden. De er Djinner, aber og svin og hvis man vil se hvordan vi skal behandles så læs sura 5 færdigt!

 63. Af Lisbeth Sørensen

  -

  J..Ras…muss-en..

  Du nægter jo at deltage i en diskussion om din forbry…deriske reli. gion sci.ento.logy der skiller børn fra forældre , når nogen forlader hjerne..vriderorganisationen din? Og endda for..følger dem? Og forlanger penge og store penge , når hjer-nevriderindoktrin-eringen jeres er ovrestået??

 64. Af Gert Hansen

  -

  Jeg bed i forbifarten mærke i, at S.M. Gür bl.a. skriver:

  ‘Islam opfordrer hele menneskeheden til at fortsætte kampen,..’

  Og det gør muslimer sandelig, kæmper. Ikke blot med alle deres naboer (jøder, hinduer, kristne, buddister, ateister osv. osv), men også internt mellem shiaer og sunnier og andre fraktioner.

  Alt det andet han skriver, vil jeg ikke bruge tid på at kommentere.

 65. Af Ib Kyv

  -

  Er man nazist og yderliggående zionist som jeg, så har man lov til at lyve.
  Og glæde sig over at israel har udviklet sig til at nazistisk og racistisk paradis.
  Etnisk udrensning af arabere må gennemføres i israel og alle besatte områder.

 66. Af bent jensen

  -

  Terroraktioner, hjemmerøverier, gadeoverfald, skyderier, knivstik, voldtægter, påsatte brande og andre former for kriminalitet hærger nu dusinvis af lande i EU. Hvortil kommer at migranternes belastning af de nationale økonomier skævvrider og udhuler velfærds- og sundheds-systemerne. Mordraterne i Sverige, England, Frankrig, Tyskland og Danmark er steget meget. Utroligt nok er der stadig mange feminister, kommunister og radikale samt visse “borgerlige” som mener at sløjfede grænser og massiv indvandring er vejen frem.

 67. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Gur,

  Ja naturligvis skal kriste…ndommen,ligesom jø..dedomm.en og isl..am og Ras..mus..sens scie..ntolog..ists forby..des at indoktr..inere børn i fremtiden og fungere som religion i Danmark.

  Vi skal kun have sunde ps..ykiske mennesker som bo..rgere i ate..istiske Danmark i fremtiden. .. . Som start for..bydes al reli..giøs undervisning før det 18 år..

 68. Af J Nielsen

  -

  “Er det derfor religionen Islam har vokset sig og stadigvæk bliver ved med at vokse i dag efter mere end 1400 år? Alle andre ideologier opfundet af mennesker i vesten i det 19. og 20. århundrede kunne ikke engang overleve i 100 år”

  Der er især én årsag til at både islam og kristendommen har vokset sig store, og det er at begge religioner sørger for at hverve medlemmer fra spædbørnsstadiet. Man fødes ikke ind i en politisk ideologi, men man fødes ind i disse religioner.

  Det, budskabet om at missionere, og mere eller mindre drakonisk straf for frafald, har givet disse religioner et forspring frem for andre, som derfor bliver udkonkurreret. Darwinismen gælder også for trosretninger.

 69. Af Lisbeth Sørensen

  -

  G…ur,

  Ja naturligvis skal kriste…ndommen,ligesom jø..dedomm.en og isl..am og Ras..mus..sens scie..ntolog..ists forby..des at indoktr..inere børn i fremtiden og fungere som reli…gion i Dan..mark.

  Vi skal kun have sun..de ps..ykiske men..nesker som bo..rgere i ate..istiske Dan..mark i fremtiden. .. . Som start for..bydes al reli..giøs undervisning før det 18 år..

 70. Af Lisbeth Sørensen

  -

  G…ur,

  Ja naturligvis skal kriste…ndommen,ligesom jø..dedomm.en og isl..am og Ras..mus..sens scie..ntolog..ists forby..des at indoktr..inere børn i fremtiden og fungere som reli…gion i Dan..mark…….

  Vi skal kun have sun..de ps..ykiske men..nesker som bo..rgere i ate..istiske Dan..mark i fremtiden. .. . Som start for..bydes al reli..giøs undervisning før det 18 år..

 71. Af J. Ha nsen

  -

  AF JAN ULRIK FRIIS – 9. AUGUST 2017 17:30
  “Hvorfor denne blødsødenhed, hvorfor tøve?”

  Hvem tøver?
  Hvem er blødsødne?
  Siden 2003 har USA og bl.a. Danmark overfaldet en lang række muslimske lande. Som aldrig har udgjort en trussel imod Vesten.
  Ca. fire millioner mennesker er blevet dræbt under Vestens korstog.
  Mange gange flere er gjort til flygtning.
  Flere lande er totalt ødelagte af Vesten. Og gjort til failed states.
  Vensten har skabt enorme flygtningestrømme på grund af disse krige. Og mulighed for terror.
  Ja. Vesten er blødsødne.

 72. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Guud.kim0,

  Kristnetosser som dig udgør en lige så stor trussel. Og har over tid dræbt langt flere end islam i jeres guds navn..

  Forbyd religion nu. Tak..

 73. Af bent jensen

  -

  DR har lige haft en radio-udsendelse hvor man påstod at Israel var cirka lige så na z istisk som hit ler- tyskland. Er det ikke på tide at afskaffe tvangs-licensen? DR fylder os med sludder og vrøvl og bør nedlægges, og afløses af en ny institution med nye folk. De gamle DR-pampere der har travlt med at hetze Israel og jøderne…….. og som i årevis har reklameret for EU, FN, feminisme, kommunisme og R, bør fyres og pensioneres. Læs Berl. og BT samt den korte avis/180gr.

 74. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Gu..ud.k..im0,

  Kristnetos.s..er som dig udgør en lige så stor trus..sel. Og har over tid dræ…bt langt flere end isla..m i jeres g..uds navn..

  Forb..yd relig…ion nu. Tak..

 75. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Gu..ud.k..im0,

  Krist…netos.s..er som dig u..dgør en lige så stor tr..us..sel. Og har over tid d.ræ…bt langt flere end is..la..m i jeres g..uds navn..

  Forb..yd relig…ion nu. Tak..

 76. Af J Nielsen

  -

  “Vil I også forbyde børn at konvertere til kristendom?

  Bare et ganske enkelt spørgsmål…”

  Og et godt et af slagsen. Sådanne forbud er helt i disse religioners ånd. Tankepolitiet slår til igen.

  “Nu forholder det sig jo sådan, at der er forskel på islam og kristendom, så lad venligst være med at sammenligne de to.”

  Hvorfor skulle man dog lade være med det. Der er masser af lighedspunkter, og der er vel ingen der bliver fornærmede over at få det pindet ud.

 77. Af Birger Nielsen

  -

  Mehmet
  En deprimeret beduin gemmer sig i en hule, hallucinerer og får en åbenbaring. Manden, som er analfabet, memorerer side efter side og derefter nedskrives hele molevitten af andre og udgives som en bog. Den bruger over en milliard mennesker som guide for deres liv også i den grad i 2017.
  Er det seriøst ? Er en begavet mand som dig styret af denne bog og et magtmenneske som Erdogan ?

 78. Af Arne Nielsen

  -

  Jeg synes, at det her er på sin plads at nævne, at ateismen godt kan betyde meget for mennesker. Begge mine forældre var kristne på den der almindelige måde, og der blev bedt bordbøn derhjemme. Men dette skyldtes, at begge mine forældre var vokset op i et miljø, hvor det ikke lå ligefor at udføre transitionen til den ateistiske tankegang, og der var heller ikke noget intellektuelt værktøj til rådighed, hvormed man kunne udføre denne transition. Nu var jeg tidligt meget tænksom, og tidligt fulgte jeg med i de videnskabelige ting, der rørte sig, og som blev formidlet gennem radioen, og min far var god til at formidle dybe tanker om tingene, når det stak ham. Jeg var som udgangspunkt meget religiøs, og havde egentligt ikke rigtigt nogen indvendinger mod den kristne morallære – det, der rumsterede, var noget dybere, nemlig den idé, at det religiøse verdensbillede simpelthen var usandt. Jeg husker ligeså tydeligt, hvor jeg var, da jeg for evigt afførte mig den religiøse tankegang, men desværre kan jeg ikke huske om jeg var 11 eller 14 år gammel. Det var en omvendelse, som gik i dybden. Det er imidlertid få år siden, jeg meldte mig ud af folkekirken, og jeg tror, at noget tilsvarende gør sig gældende for en del folkekirkemedlemmer. Det, der var det fine ved det hele, var, at der var ingen, der forsøgte at sælge mig nogetsomhelst. Jeg fik helt lov til selv at bestemme, hvad jeg ville, og det er meget vigtigt. Undertiden har man fundet sig kuppet af religiøse grupper, men jeg har altid formået at få dem til at miste lysten til at ville sælge mig deres vare, og vi er så skiltes. Opgaven lyder på at opløse alt det religiøse sludder og reorganisere det på en måde, så visse af dets ingredienser kommer til sin ret på en ny og bedre måde. Først må man forstå, at vejen til at besvare et “hvorfor” går gennem et “hvordan”, og at “hvorfor”-spørgsmål ofte er alt for nemme at stille. Mange gange fordres det af besvarelsen herpå ting og forhold, hvis tilstedeværelse hviler på forkerte præmisser. Den gamle maxime om, at én tosse kan spørge om mere, end hvad ti vise kan svare på, har dyb betydning. Hvis vi skal tilspørge virkeligheden, må vi nøje tilpasse spørgsmålene på en måde, så der ikke kommer det rene vrøvl ud af det. Alt dette er der virkeligt mange mennesker, som intet har forstået af, og deri ligger umuligheden af at udføre transitionen til det ateistiske verdensbillede på en dybtgående måde. Men for mig og visse andre lykkedes det. Og det skal der frihed og respekt for éns personlige integritet til.

 79. Af J Ha nsen

  -

  Jeg har just modtaget svar fra Berlingskes debatredaktrice. Det er simpelthen en fyring. De mangler bredde i mine indlæg. Den finder de åbenbart bedre hos Andersson, Sørine og Støvring. Dem om det. Pudsigt sammenfald med min kritik af kulturredaktionens nye linje og Fru Selsing. Mærkelig fremgangsmåde i hvert fald.
  Skriver Anne Lise Marstrand-Jørgensen.

  Nu ved vi så, at Berlingske kun ønsker reaktionære nationalkonservative bloggere fra den yderste højrefløj.
  Og højreekstremistiske rygklappere til at kommentere bloggene.
  “Bredde” finder man vel også hos de rabiate sorte præster som blogger hos Berlingske.
  Eller de bloggere som er købt og betalt af LA. Som f.eks. debatredaktøren.

 80. Af Lisbeth Sørensen

  -

  GUR.

  Du vrøvler..Man risikere dødsstraf i utallige muslimske lande via at forlade islam. Såvel som social isolering. Rent ævl du har gang i her, og ingen dansker køber det.

  Og naturligvis er de kristne imod muslimer og omvendt. I to er et alen af ondskab mod det danske folk. Og i skal fjernes fra alt politisk magt.

  Vi er et ateistisk folk i Danmark.

  “Hvilken anden åndsretning har dette permanente og latente had i sit DNA…?” Lau

  Kristne som dig”guud” og bloggerne til at starte med blot?

  De 1

 81. Af Gert Hansen

  -

  J. Nielsen:

  Du har misforstået mig. Jeg skulle måske have skrevet ’sidestille’ istedet for at sammenligne.

  Svaret ovenfor du citerer fra, var henvendt til to muslimer. Alle burde vide, at islam for muslimer er hævet over alt andet, hvorfor de ikke burde sidestille islam med kristendom, der er inferiør i deres optik. Derved nedgør de islam, og det bør gode muslimer ikke gøre.

  I øvrigt er jeg helt uenig i din påstand om, at ‘Der er masser af lighedspunkter’. Det er der bestemt ikke, når vi snakker om kristendom og Det Nye Testamente. Jødedom og Det Gamle er en anden sag, men islam er for muslimer hævet over dem alle.

  Jeg er selvfølgelig også uenig med de to muslimer, som jeg er med alle religiøse, der ikke kan holde deres tro for sig selv. (Og det kan muslimer ikke, da de iflg. koranen er forpligtede til at føre jihad, og det gør de så, og skal prøve at omvende vantro, og det gør de også.

 82. Af Gert Hansen

  -

  I ovenstående sidste linie ‘og det gør de så’, mener jeg at de prøver, ikke at de faktisk gør det. Det håber jeg i alt fald ikke, om end man ikke kan udelukke der er andre 15 årige der er svage i sjælen.

 83. Af .Lisbe..th .Sør..ensen

  -

  “Jeg har just modtaget svar fra Berlin..gskes debatr..edaktrice. Det er simpelthen en f..yring. De mangler br.edde i mine indlæg. Den finder de åbenbart bedre hos Ande..rsson, S..ørine og Stø..vring. Dem om det. Pu..dsigt sammenfald med min kritik af kulturredaktionens nye linje og Fru Sels..ing. Mærkelig fremgangsmåde i hvert fald.” ALM

  Svar i fif.leriet. men kritisere andre bloggere med samme “frihed” som mar.strand så kommer aldrig på..

 84. Af Rikke Nielsen

  -

  Vidste ikke at Østrig, Frankrig, Belgien og Holland har samme Grundlov som os (bare en driller ;-).

  Jeg er sådan set enig i, at børn under 18 i alle henseende er forældrenes ansvar (også når de begår noget kriminelt), og at dette indikerer at børn kan tage stilling til religion. når de er over 18 år. Men i så fald skal det gælde ALLE religioner og ikke kun islam.

 85. Af J Nielsen

  -

  “I øvrigt er jeg helt uenig i din påstand om, at ‘Der er masser af lighedspunkter’.”

  Begge religioner er monoteistiske, og bygget op om en almægtig faderfigur. Begge religioner gør krav på universalitet, dvs. de gælder for troende såvel som for ikke-troende. “Hvad der er sandt for mig, er sandt for alle.”

  De to religioner har samme geografiske oprindelse. De stammer fra samme årtusind. De har begge et yderst problematisk forhold til en tredje monoteistisk religion, nemlig jødedommen. De er begge bygget op omkring en profet, og en mytologi baseret på en detaljeret beretning om dennes livsforløb. Begge religioner har tidligt en bog at støtte sig til, og den tages af grene af hver religion meget bogstaveligt. Af andre grene mindre bogstaveligt. Men Skriften har i begge religioner været central.

  Begge religioner missionerer. Begge religioner sørger for at religionen går i arv, ved at hverve spædbørn som medlemmer. Begge religioner søger at udvide deres territorium ved voldelige midler. Begge religioner har to store fraktioner (hhv protestantismen/katolicismen og sunni/shia), som bekriger eller har bekriget hinanden. Begge religioner kender til begrebet gudsbespottelse, og har dermed en indbygget fornærmelseskultur.

  Jeg mener, at skal man blandt mængden af religioner tage to der ligner hinanden, så ligger kristendom og islam lige for. Jeg mener også, at lighedspunkterne bidrager til at disse to religioner kommer på konfliktkurs.

 86. Af l....... s.......

  -

  JH,

  Utal af andre blogge i b fungere nu uden ytr..ingsfr..ihed som hendes også. Ud med dem alle..1 i f.if.l.eriet om det også i detaljer?

 87. Af P Christensen

  -

  Kald nu en spade for en spade.
  Islam er en politisk ideologi.
  Helt ligesom de tilsvarende syge ideologier, kommunismen og nazismen.

  Mon de politisk korrekte tilsvarende havde lagt sig fladt i støvet,
  hvis Adolf havde opfundet højere magter til at forsvare sine afskyelige handlinger ?

  Lad os håbe at lægevidenskaben snart finder en vaccine imod
  sådanne “religioner” som kan blive givet til småbørn, så kommende generationer
  slipper for det skidt.

 88. Af Henning Dahl Jacobsen

  -

  Alt der bare lugter af religion og indoktrinering er fandens værk. Vækkelseprædikanter og rabiate imamer der spreder deres had og dommedagsprofetier , har en klar mission med deres budskaber. Ved at skabe frygt opnår de at få kontrollen over andre .
  Så fri os for Jehova , indre mission , de sidste dages hellige, og hvad det nu hedder alt det religiøse blændværk.

 89. Af Gert Hansen

  -

  J. Nielsen:

  Jeg er stadigvæk helt uenig. Og det vil jeg vedblivende være, uanset hvad du ellers måtte skrive. Så der er ingen grund til, at du fortsætter i den skure med mig.

 90. Af l....... s.......

  -

  Lang kommentar til j….h om ma..rstr.nds fjernelse. Sendt 9 omgange i korrigerende former..kan det første komme på?

 91. Af l....... s.......

  -

  Pc

  Din v bonderøvskultur er også en politisk ideologi. Af mestendels pengekriminalt karrakter.. er den da bedre? Nej tak.

 92. Af l....... s.......

  -

  Pc

  Din v bon.derø.vskultur er også en politisk ideologi. Af mestendels pengekriminalt karrakter.. er den da bedre? Nej tak.

 93. Af J Hanse n

  -

  Morten Hesseldaher begyndt at skrive fast for Berlingske og skriver i sin klumme i denne uge.
  Han skriver:
  “Men vi har ikke brug for flere rabiate tosser, der synes at finde en jublende tilfredsstillelse ved at erklære fremtiden for aflyst. Vi har derimod brug for konstant at korrigere tilværelsen, så vi kan leve op til den forpligtigelse, enhver generation må påtage sig, nemlig at levere verden videre til den næste generation i en lidt bedre stand, end da man selv modtog den.”

  Han vil Berlingske med den mand?
  Man har jo ellers kun rabiate tosser ansat som bloggere.

 94. Af J Nielsen

  -

  “Jeg er stadigvæk helt uenig. Og det vil jeg vedblivende være, uanset hvad du ellers måtte skrive. Så der er ingen grund til, at du fortsætter i den skure med mig.”

  Naturligvis, hvad ellers kunne man vente. Men så kan jeg jo ligesågodt skrive: “Det er tilladt for enhver at have klap for det ene øje.”

  Men det er nok snarere den samme nærsynethed som får folk til at karakterisere deres egen (sjovt nok altid deres egen) religion som “Fredens religion”. Ting ser helt anderledes ud indefra end udefra.

 95. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF BIRGER NIELSEN – 9. AUGUST 2017 18:14:

  Det er fantastisk i sig selv, at en analfabet får skænket et mirakel som Koranen. Koranen, som er det samme som for 1400 år siden. En analfabet kan ikke skrive sådan en fantastisk og højtrespekteret bog. Det står skrevet i Koranen:

  Din Herres ord er fuldkomment i sandhed og retfærdighed. Ingen kan ændre Hans ord. Han er Den Hørende og Den Vidende.

  – Koranen 6:115

  Vi har sendt påmindelsen ned, og Vi vogter over den.

  – Koranen 15:9

  Tvivler I på det, som Vi har sendt ned til Vor tjener, så kom med en sura magen til, og indkald de vidner, I har, ud over Gud, hvis I siger sandheden!

  – Koranen 2:23

  Sig: “Hvis menneskene og djinnerne slog sig sammen om at fremstille noget i lighed med denne Koran, så kunne de dog ikke lave noget, der lignede den, ikke engang, hvis de hjalp hinanden.”

  – Koranen 17:88

 96. Af J Nielsen

  -

  “En deprimeret beduin gemmer sig i en hule, hallucinerer og får en åbenbaring”

  Af hvad, en brændende busk?

 97. Af J Ha nsen

  -

  Morten Hesseldaher begyndt at skrive fast for Berlingske og skriver i sin klumme i denne uge.
  Han skriver:
  “Men vi har ikke brug for flere rabiate tosser, der synes at finde en jublende tilfredsstillelse ved at erklære fremtiden for aflyst. Vi har derimod brug for konstant at korrigere tilværelsen, så vi kan leve op til den forpligtigelse, enhver generation må påtage sig, nemlig at levere verden videre til den næste generation i en lidt bedre stand, end da man selv modtog den.”

  Hvad vil Berlingske med den mand?
  Man har jo ellers kun rabiate tosser, populister og demagoger ansat som bloggere.

 98. Af jan ulrik friis

  -

  J H ansen

  “Hvem tøver?”
  “Hvem er blødsødne?”

  “Jeg har just modtaget svar fra Berlingskes debatredaktrice. Det er simpelthen en fyring. De mangler bredde i mine indlæg. ”

  Jeg tror Hr H ansen fik svaret idag fra Berlingske redaktionen:
  “Du er fyret!”
  (Berlingske udviser hverken tøven eller blødsødenhed!)

  “Nu ved vi så, at Berlingske kun ønsker reaktionære nationalkonservative bloggere fra den yderste højrefløj.”

  Ak ja sådant kan det gå Hr H ansen, sådant kan det gå vi kan nemlig ikke længere tillade os blødsødenhed, eller at kun passivt se til, hvordan Danmark, danskerne nu for evigt forsvinder i et multi-kulti helvede, tiden løber simpelhen ud for Danmark!

  Det sidste skrev jeg lige for at få lidt bredde i mit indlæg, men Hr H ansen det var nu hyggeligt så længe det varede, du hold jo ofte ud langt ud på de sene timer, næste gang du kommer stærkt igen igen, kommer du sikkert ind fra den yderste højrefløj, det glæder vi os allesammen meget til!

  Vi andre danske har heller ikke langt igen, tiden blevet kostbar, and counting, snart lukker og slukker Danmark, nedluset i islam, som det gik i Sverige i idioti de hjalp islamisterne og fornægtede sit eget folk, vil det også gå Danmark, danskerne til vores egen undergang!

 99. Af J Ha nsen

  -

  JAN ULRIK FRIIS

  Dit indlæg virker en smule diffust.
  Er vi mere friske i morgen tidlig mon?
  Så vil du måske uddybe dit indlæg Jan UF.

 100. Af Birger Nielsen

  -

  Fint Mehmet
  Du er en sand troende. En fundamentalist. Desværre kender du ej til religionskritik. Det eksisterer vel ikke for muslimer. Trist.

 101. Af Mehmet Sami Gür

  -

  HVOR LÆNGE SKAL VI FORTSÆTTE MED AT HETZE ISLAM OG MUSLIMER?

  Dansk Folkepartis nuværende medlem af Europa-Parlamentet, Morten Messerschmidt, udtalte tilbage i 2007, at alle muslimske samfund pr. definition er tabersamfund, og at muslimer ikke er i stand til at tænke kritisk. Jeg er dybt uenig. Jeg kender og har mødt mange muslimer i både Danmark og udlandet, som tænker kritiske og velreflekterede tanker i lige så høj grad som kristne, buddhister og ateister.

  Jeg tror til gengæld, at Danmark vil udvikle sig til et tabersamfund, hvis ikke vi får gjort op med den forstokkethed og snæversynethed, som tilsyneladende har ledt hver tredje dansker til at tro, at vi er i krig med religionen islam og dermed med mere end 1,6 milliarder mennesker verden over.

  Det er forståeligt, at folk er bange, når man hører om de mange terrorangreb foranlediget af især IS (daesh), men der er stadig langt, langt større chance for at blive kørt ned på vej over til den lokale kiosk, end der er for at blive dræbt af en terrorist. Mon ikke verden ville være et helt andet sted, hvis vi vitterligt var i krig med de 23 pct. af klodens befolkning, som er muslimer.

  Og hvorfor holder over 200.000 danskere hvert år ferie i Tyrkiet, hvor 99 pct. af befolkningen er muslimer, hvis vi er i krig med landet? Både logisk og faktuelt er det simpelthen forkert, at vi er i krig med islam. Længere er den ikke.

  Det er et fåtal af muslimer, som insisterer på at fejlfortolke Koranen, men deres fortabte adfærd skal ikke projiceres videre til den resterende del af verdens muslimer. Faktisk er størstedelen af ofrene for terrorhandlinger selv muslimer, og angrebene foregår i muslimske lande – det er værd at have med i sine overvejelser.

  Hvis vi som en psykologisk forsvarsmekanisme lægger en hel religion for had på baggrund af enkeltindividers gale handlinger, så kan det blive til en selvopfyldende profeti med mere terror til følge. Lad os i stedet få sat en stopper for voldsspiralen gennem dialog og åbenhed.

  Det er ubegribeligt, at højreorienterede debattører som Eva Agnete Selsing, Jesper Holm Frederiksen og Katrine Winkel Holm får lov til at få så meget spalteplads og opmærksomhed til at fremtone med deres forplumrede opfattelser af verden. Og i øvrigt også beskæmmende, at Dansk Folkeparti i over 20 år har kunnet slippe af sted med at vinde stemmer på at gøre folk bange for verden omkring os.

  Løsningen er ikke at ryste på hovedet i afmagt (selvom man har lyst til det), men derimod at tage debatten og få fakta på bordet. Som samfund må vi tage dialogen med hinanden for at få en bedre gensidig forståelse. Men der eksisterer simpelthen debattører, hvis eneste hensigt er at skabe splid og polariserer vores samfund yderligere, og som konsekvent ignorerer fakta og fagkundskab.

  Skulle vi ikke lige prøve at få proportionerne på plads i debatten, så vi kan sætte turbo på integrationsindsatsen og ikke assimilationsindsatsen herhjemme, og så vi fortsat som danskere kan rejse ud i verden med et ry som værende et åbent og tolerant folkefærd?

 102. Af Birger Nielsen

  -

  J. Nielsen
  Hvis ikke det er opfattet endnu, er jeg (fanatisk) modstander og kritiker af alle former for religioner og ekstreme politiske ideoligier såvel til højre som venstre. Jeg interesserer mig for realiteter og sund tænkning. Er der ikke mange, der har det sådan?
  Fornuft og pragmatisme kommer man ofte længst med.

 103. Af Niels Poulsen

  -

  J. Nielsen

  Du har nok ret. Vi ligner alle sammen hinanden og kæmper om de samme sjæle. Kristendommen er Coca Cola. Islam er Pepsi Cola, nu med ginger. Og ateismen er Dr Pepper, den mest syntetiske af dem alle.

 104. Af Svend Jensen

  -

  AF J NIELSEN – 9. AUGUST 2017 19:40
  “En deprimeret beduin gemmer sig i en hule, hallucinerer og får en åbenbaring”
  “Af hvad, en brændende busk?”

  Nej da – han klippede bladene af busken, stoppede dem ned i sin chillum og røg videre.
  Næsten lige som Moses på Sinai bjerget, der også fyrede en fed på en ‘brændende busk’.
  Husk på, at profeter i hine tider ikke havde anden ‘virtual reality’ end brændende buske til at skabe 3-D lysshows med indlagte lydeffekter for at imponere den uvidende hob.

  I det hele taget har buske haft stor betydning for menneskets udvikling. I øst udviklede de sig til tebuske og mod syd og vest til kaffebuske – og i mellemøsten udviklede de sig altså til gudsbuske. Hver gang der går ild i en busk et eller andet sted, kan der meget let opstå en religion af det, hvis en dummernik i nærheden inhalerer røgen. Det er hvad historien lærer os.
  De største religioners oprindelse er ildløs i buske med efterfølgende opstandelse og skrigeri.

 105. Af Gert Hansen

  -

  Birger Nielsen:

  ‘Desværre kender du ej til religionskritik. Det eksisterer vel ikke for muslimer. Trist.’

  Selvfølgelig eksisterer religionskritik (nogle muslimer kalder det at ‘hetze’ og lign.) ikke for muslimer. Man kritiserer ikke guds ord, så ordene er overhovedet ikke til diskussion, mener muslimer.

  Af samme årsag er det spild af tid, at diskutere deres religion med muslimer.

 106. Af J Ha nsen

  -

  AF GERT HANSE N – 9. AUGUST 2017 20:32
  “Af samme årsag er det spild af tid, at diskutere deres religion med muslimer.”

  Har du prøvet at diskutere religion med de sorte krarup præster. Eller Sørine Godfredsen?
  Den religion som de tilkender sig.
  Det er spild af tid.

 107. Af Gert Hansen

  -

  J Ha nsen:

  Emnet her er islam og ikke ‘krarup præster. Eller Sørine Gotfredsen.’

  Ikke fordi jeg normalt læser dine indlæg, men når du henvender dig til mig, har du en enestående evne til at tale om noget andet end emnet. Det er selvfølgelig helt bevidst, er jeg udmærket klar over, så heller ikke denne gang, eller i fremtiden,, får du mig lokket til en ligegyldig ørkesløs meningsudveksling.

 108. Af J Ha nsen

  -

  AF GERT HANSE N – 9. AUGUST 2017 20:47

  Bloggens udgangspunkt er ikke muslim bashing.
  Officielt i det mindste.
  Selv om alle blogs ender med det.
  I på den yderste højrefløj har muslimer på hjernen.

 109. Af Niels Larsen

  -

  MEHMET SAMI GÜR: “HVOR LÆNGE SKAL VI FORTSÆTTE MED AT HETZE ISLAM OG MUSLIMER?”

  Lige så længe som islam spreder sin pest.

 110. Af Flemming Lau

  -

  Nu er der så en familie der har tabt en datter til Islam, samtidigt har kristendommen vundet en pige fra Islam, og sådan går det i den åndelige kamp for sjælene. Der er vindere og tabere. Det bliver selvfølgelig en belastende tid for den kristne familie. Ikke nok med at har de en fortabt datter. Broderen bliver også truet. Vender pigen om og vil være ateist i næste uge risikere hun at blive æresdræbt af muslimske unge, og familien vil være nødt til at gå under jorden. I øjeblikket nøjes datteren blot at være under obs fra PET, som pigen fra Kundby. Det et gammelt ordsprog der siger forberedelse forebygger fejl.

 111. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF BIRGER NIELSEN – 9. AUGUST 2017 19:52:

  DER ER GRÆNSER FOR KRITISKE SANS, FOR HER ER DER IKKE TALE OM KRITIK AF ET LEVENDE VÆSEN

  Hvordan kan jeg overhovedet kritisere min Herre (Allah, C.C.), som har skabt mig og alt i universet ud af intethed? Har jeg ret til det? Skal jeg ikke hellere være taknemmelig overfor det gode liv, den gode sundhed, raskhed og fysiske form min Herre har skænket til mig? Jeg er intet og ingenting ift. det endeløse og store univers. Hvis jeg tror og stoler på, at min Herre er almægtig, alvidende, altseende og althørende, så stopper min ret til at kritisere. Det er en sag og et spørgsmål om tro og samvittighed. Der er ingen pres, tvang, hjernevaskelse, trussel, overtalelse eller indoktrinering. Alle og enhver har retten og friheden til at vælge. Længere går den ikke. Tak for debatten.

 112. Af Orla Guude

  -

  “Alle og enhver har retten og friheden til at vælge.”

  Udnytter du din ret og frihed, kan valget resultere i ufrivillig udslettelse af dig selv.
  Var du klar over dette, da du valgte, begik du i virkeligheden ’suicide by proxy’, hvilket i de fleste religioner er den lige vej til helvede.

 113. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Nielsen – Den brændende busk var muligvis ikke en hallucination, men en misfortolkning af et sjældent, men naturligt fænomen.

  For der findes en busklignenede urt (jeg er ikke botaniker!) i Palæstina-området, der indeholder flygtige, æteriske olier, der er så letantændelige, at planten nogle gange bryder i brand i meget stærkt sollys.

  DR viste en film om det, for nogle år siden, hvor en af disse planter brød i brand – tilsyneladende spontant.

 114. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  @Gür

  Du skriver:

  “Hvordan kan jeg overhovedet kritisere min Herre (Allah, C.C.), som har skabt mig og alt i universet ud af intethed? Har jeg ret til det? ”

  Ja, det har du faktisk – og du må også gerne latterliggøre islamistiske terrorister, der påstår, at Muhammed tillod terror, ved at tegne Muhammed med en bombe i turbanen.

  Det er egentlig lidt utroligt, at du ikke har opdaget dét endnu, efter hele balldaen med Muhammed-krisen…

  Blasfemi er faktisk tilladt i Danmark – uanset, hvad du, eller andre troende, mener om dén sag.

 115. Af Ib Kyv

  -

  Kan man nu også være helt sikker, på, at det var Gud, der inspirerede Muhammed?

  Traditionelt, så påstår muslimske teologer, at det var ærkeenglen Gabriel, der overgav allahs budskab til Muhammed.

  Men, som Salman Rushdie konstaterede i sit mesterværk, De sataniske Vers, der udløste den første “Muhammed-krise”, så lod Muhammed sig narre af Iblis – dvs. Satan – ved mindst én lejlighed.

  En religion, der tillader voldtægt af barneslaver virker ikke som om, den er inspireret af Gud…

 116. Af J Nielsen

  -

  “Hvordan kan jeg overhovedet kritisere min Herre (Allah, C.C.), som har skabt mig og alt i universet ud af intethed? Har jeg ret til det? ”

  Det er da bare at komme i gang. Ingen er perfekt – heller ikke den du har udset dig til herre. Eller for den sags skyld hans lidt ældre fætter, som påstår at have udført samme bedrifter.

 117. Af J Nielsen

  -

  “HVOR LÆNGE SKAL VI FORTSÆTTE MED AT HETZE ISLAM OG MUSLIMER?”

  Sålænge det er det der skal til for at vinde magten i det danske demokrati.

 118. Af Birger Nielsen

  -

  Mehmet
  Tro gør blind, siges det.
  Tro er farlig.

 119. Af Ib Kyv

  -

  Er man nazist og yderliggående zionist som jeg, så har man lov til at lyve om andre.
  Og glæde sig over at israel har udviklet sig til at nazistisk og racistisk paradis.
  Etnisk udrensning af arabere må gennemføres i israel og alle besatte områder.
  Heldigvis har israel verdens bedste leder Netanyahu.

 120. Af Christian Schmidt

  -

  “hvor embedsmændene i Justitsministeriet fandt på, at et forslag om forbud mod niqab og burka var i strid med Grundloven.
  Det var det selvfølgelig ikke, ved vi nu, hvor Østrig, Frankrig, Belgien og Holland allerede har indført det.”

  Deler vi grundlov med ovennævnte lande, eller hvordan skal dette ellers forstås?

  Kan jeg nu tale mig ud af en fartbøde, med at de har andre fartgrænser i Tyskland?

 121. Af Svend Poulsen

  -

  -Forbyd islam. Interner islamister. Lad dem alle tage hjem til Mekka når de er færdige med deres straffe.

 122. Af Svend Poulsen

  -

  -Forbyd islam. Interner islamister. Lad dem alle tage hjem til Mekka når de er færdige med deres straffe.

 123. Af Bloody Mary

  -

  -Forbyd islam. Interner islamister. Lad dem alle tage hjem til Mekka når de er færdige med deres straffe.

 124. Af Kristoffer Hansen

  -

  Henret islamiske terrorister på Rådhuset i dag.

 125. Af Kristoffer Hansen

  -

  Send ALLE terrorister hjem til muhammed og Aleppo i dag.

 126. Af Kristoffer Hansen

  -

  Send ALLE terrorister (muslimer) hjem til muhammed og Aleppo i dag.

 127. Af Kristoffer Hansen

  -

  Henret terrorister dybt i røven af hinanden på rådhuset på live reality tv. Fuck satans lort.

 128. Af Twan Manders

  -

  Det er da hyklerist at man vil forbyde børn noget som man ikke bryder sig om, men synes det er i orden at børn tvangsdøbes ind i religion og synes det er helt i orden at børn selv skal vælge om de konfirmeres. Vil man virkelig børn det bedste burde det forbydes at børn meldes ind/ud af en bestemt religion, oftest ved fødslen. Men kapitalist virksomheden folkekirken vil sikkert protestere.

 129. Af Twan Manders

  -

  Det er da hyklerisk at man vil forbyde børn noget som man ikke bryder sig om, men synes det er i orden at børn tvangsdøbes ind i religion og synes det er helt i orden at børn selv skal vælge om de konfirmeres. Vil man virkelig børn det bedste burde det forbydes at børn meldes ind/ud af en bestemt religion, oftest ved fødslen. Men kapitalist virksomheden folkekirken vil sikkert protestere.

 130. Af Ole Hansen

  -

  Jeg kan ikke finde min klaphat, en ny kan jeg ikke købe, da der meldes om udsolgt alle steder. Hvad gør jeg ? Jeg føler mig hæmmet når jeg ikke har den på.

 131. Af J Nielsen

  -

  “Det er da hyklerisk at man vil forbyde børn noget som man ikke bryder sig om, men synes det er i orden at børn tvangsdøbes ind i religion og synes det er helt i orden at børn selv skal vælge om de konfirmeres.”

  Fuldstændigt rigtigt.

  Og hvis man oven hatten som nogle gør, betragter islam som en ideologi, så har man banet vejen for forbud mod politiske ungdomsorganisationer. Når først ånden er ude af flasken, hvorfor så begrænse det til islam. Der er andre ideologier det kunne være rart at forbyde.

  For eksempel skal ingen komme og beskylde bogholder for at være liberalist. Og da slet ikke i en barnealder af seksten eller sytten år. Det er alt for tidligt til at danne sig en mening.

 132. Af thomas hansen

  -

  Man kan vende og dreje ordene, så alting vendes på hovedet. Det er de radikale og skabsradikale dygtige til. Den uhyre belastning som masse indvandring er, kalder de radikale bare for “berigelse”. Og problemer og trusler omdøbes til “udfordringer”. Osv. Men i Frankrig, England og Sverige etc. ser man nu hvad radikal politik fører med sig. Migranter har indledt en terror- og guerillakrig mod de oprindelige befolkninger. Og store dele af velfærdssystemerne er ruineret økonomisk. Utryghed, kaos, voksende kriminalitet, mere sygdom og mange flere sociale ulykker, er hvad de radikale har fremskaffet.

 133. Af Ole P. Qvist

  -

  ABC

 134. Af Ole P. Qvist

  -

  Gentaget kommentar fundet; det ser ud som om, at du allerede har sagt det!

 135. Af Glenn Madsen

  -

  Til de muslimske kommentarer:
  Sammenligningen er med en muslimsk pige på 15 år, der har konverteret til kristendommen uden forældrenes viden.

 136. Af Mette Hannibal

  -

  Der står meget i koranen, hvorfor er der ingen muslimer der retter sig efter den?

 137. Af jan ulrik friis

  -

  At udvise islamisterne, er vel en Salomonisk løsning, istedet for at slå et dansk pigebarn ihjel!

  Hvad koster et dansk pigebarn?

  Er dette pigebarn ikke mere værdt en samtlige islamister på dansk jord?

  Ja dette danske pigebarn er mere værdt end samtlige islamister!

  NGO’er overalt arbejder 24/7 på den total destruktionen af vores nationalstat, intet hemmeligt i det, planen at vi alle skal dø, intet hemmeligt i det, men hvor er vores militær?

  Hvorfor har vi intet forsvar imod islam?

  Er vores folkevalgte gået i en kollektiv sindsyge?

  I lommen på godheds & våbenindustri, handler imod alt sundt fornuft, regulær selvdestruktion af Danmark, handlingsplanen kender vi: en udslettelse af det danske folk, Danmark endda blevet til en hovedsponsor af ISIS i og udenfor Danmark, en kuvøse station for den radikale islam!

  Den islamistiske besættelsesmagt i disse deres sidste timer af renlivet ondskab, desperate forsøg at accelererer volden, udslette nationalstaterne, ødelægge EU landene, fjerne det etniske folk, udplyndrer og skabe vold og kaos, ikke længere tvivel at de ansvarlige at landet nu går i totalt anarki, skal stå til ansvar for en rigsret!

  Sammesvorne som i 40′ ernes Danmark, en forsamling af landsforrædere, en meget sølle forsamling, der betragter sit eget det europæiske folk som spielverderber, for et fremtidens islamistisk Stortyskland i ondskabsfuld vold og terror i koncentrat!

  Der lægge onde planer imod det europæiske det danske folk!

  Vi gik alt alt for langt i ‘berigelsen’ nu ødelægges vores fornemme urgamle danske kultur, vores Danmark forvandlet i no-go zoner, for at blive til ingenting, bedst at stoppe borgerkrigen nu, inden den bliver til den ensidig regulær nedslagtning af det danske folk!

 138. Af peter henriksen

  -

  De radikale betragter sig selv som intelligente/intellektuelle. Men sandheden er at deres politik er fantastisk stupid, kortsynet og sinkedum. Den fører kun til elendighed, anarki,
  gangstervælde, terror og statsbankerot. De røde og radikale er ikke højt begavede som de selv tror, for de forstår kun at rage til sig via hykleri og valgflæsk. Derudover fatter de ikke et kuk af det hele. Deres politik er skør, umenneskelig og dødbringende. Se hvordan de radikale og feministerne nu ødelægger og terroriserer alt og alle i Sverige og Frankrig osv.

 139. Af peter henriksen

  -

  De radikale betragter sig selv som intelligente/intellektuelle. Men sandheden er at deres politik er fantastisk stu pid, kortsynet og sinkedum. Den fører kun til elendighed, anarki,
  gangstervælde, terror og statsbankerot. De røde og radikale er ikke højt begavede som de selv tror, for de forstår kun at rage til sig via hykleri og valgflæsk. Derudover fatter de intet. Deres politik er skør, umenneskelig og dødbringende. Se hvordan de radikale og feministerne nu ødelægger og terroriserer alt og alle i Sverige og Frankrig osv.

 140. Af peter henriksen

  -

  Koks i filt ret…

 141. Af Jonna Mygind Svendsen

  -

  Noget tyder på, at forkælede danske feminister har meget svært ved, at sætte sig ind i stærkt undertrykte, muslimske feministers situation…

  For DR har lige sendt en modeudsendelse fra Iran, hvor tørklædepolitiet straffer kvinder hårdt, hvis de ikke går med slør.

  Hvad med en DR- udsendelse om smarte kyskhedsbælter, eller én om “smarte” metoder, som man bør anvende til, at straffe ulydige, muslimske kvinder, der nægter at bære det påtvungne tørklæde?

 142. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF METTE HANNIBAL – 10. AUGUST 2017 11:01:

  “Islam er flot, men hvor står muslimerne henne?”

  “Livet er et spil, som ingen kan vinde undtagen dem, som tror og handler retfærdigt”.

  “Koranen er ikke litteratur, det er livet; så det skal ses som en livsstil, ikke en måde at tænke på”.

  “Hvis religionen ikke ødelægger overtro, vil overtroen ødelægge religionen”.

  “Krigen er ikke tabt ved at dø, men ved at ligne fjenden”.

  Af den legendariske helt og vise statsmand Alija Izetbegović – Forhenværende bosnisk politiker, aktivist, advokat, forfatter og filosof.

  Jo, jeg vil gerne give dig ret Mette Hannibal.

 143. Af peter henriksen

  -

  mit indlæg om de rødradikale “genier” bedes venligst frigivet

 144. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Alija Izetbegović døde, mens der blev forberedt en retssag, om grove krigsforbrydelser mod ham; den eneste grund til, at han udgik at blive dømt for krigsforbrydelser, var, at han døde i tide, før retsagen var forberedt.

  Ifølge Carlo del Ponte, så stod hans krigere bag ekstremt grove krigsforbrydelser – der blev f.eks. “høstet” organer fra raske, levende serbere.

  Izetbegović var med andre ord kun en “helt”, hvis man synes, at “helte” gerne må stå bag organhøst fra raske, tilfangetagne fjender – en typisk, islamistisk “krigshelt”, med andre ord…

 145. Af peter henriksen

  -

  Kort fortalt er de rødradikales politik så stupid, at den kan blive Danmarks ruin og undergang. Det samme kan siges om de falske borgerliges politik. Kun et jordskredsvalg kan redde Danmark fra katastrofe og massedød.

 146. Af J Ha nsen

  -

  AF METTE HANNIBAL – 10. AUGUST 2017 11:01
  “Der står meget i koranen, hvorfor er der ingen muslimer der retter sig efter den?”

  Hvorfor er der ingen kristne som retter sig efter de ti bud?

 147. Af Ib Kyv

  -

  @peter henriksen

  Bare ét sprøgsmål, Preben:

  “De rødradikale” – er det den konservative politiker, Angela Merkel, der om nogen forsøger at fremme massemigration af muslimer til EU?

 148. Af peter henriksen

  -

  De radikale ønsker grænsebevogtningen afskaffet, så Danmarks dør står på vid gab overfor mylderet af migranter. Hvad indvandringen koster vi danskere af penge, velfærd, sundhed og tryghed, rager R en fjer. Ligesom de svenske feminister ignorerer R omkostningerne i liv, blod og tårer.

 149. Af Bo Lodborg

  -

  Det er uheldigvis ikke sandt, at det ikke er alle muslimer, der ikke retter sig efter koranen: Ramzan Kadyrov, Tjetjeniens islamistiske diktator, overholder f.eks. koranens krav om, at homoseksuelle skal slås ihjel.

 150. Af peter henriksen

  -

  Mange spørgsmål af livsvigtig betydning for danskernes velfærd og fremtid undertrykkes via de blogs hvor ce n su ren er 70-100%, som hos ly hne, mi kk el an der son og andre. Når saglig debat manipuleres/undertrykkes, er man på vejen mod udemokratiske/totalitære tilstande og frygtelige katastrofer der kan opsluge alle og enhver.

 151. Af peter henriksen

  -

  Spørgsmål af livsvigtig betydning for vores velfærd og fremtid undertrykkes via de blogs hvor ce n su ren er 70-100%, som hos ly hne, mi kk el an der son etc. Når debat manipuleres/undertrykkes, er man på vej mod udemokratiske/totalitære tilstande og store katastrofer der kan opsluge alle og enhver.

 152. Af peter henriksen

  -

  Mine venner og bekendte og jeg selv kunne fortælle mange hårrejsende ting om hvordan samfundet fungerer under den polerede overflade, men det er svært at komme i dybden med tingene. Alle medier er nærige med at give plads til afslørende oplysninger fra borgerne. De vil selv bestemme hvad folket kan tåle at få at vide.

 153. Af William Feldt

  -

  Forbyd børn og voksne at koranvertere til islam. Kun hunde skal have lov!

 154. Af P Christensen

  -

  “Hvor længe skal vi fortsætte med at hetze islam og muslimer” spørger
  en læser ?

  Hvor længe opsøger muslimer det, som de angiveligt anser som
  hetz, ved fortsat at strømme til Vesten?
  Jøderne strømmede jo ikke frivilligt ind i Nazi-Tyskland ?

  Svaret er, at muslimer kan slå 2 fluer med et smæk: de kan udbrede islam og hente velfærd hos de vantro, hvilket koranen giver dem lov til.

  Da det er muslimer som til enhver tid definerer islam, ligesom
  fx kommunister til enhver tid definerer kommunismen,
  skal enhver reform af koranen komme indefra.
  Det er dog næppe håb om.

  Man kan sammenligne islam med et styresystem til en pc, som aldrig
  er blevet opdateret. En sådan pc vil også være dysfunktionel.

 155. Af Kim R. Olse n

  -

  Marstrand er nu væk som blogger.
  Det tager jeg en stor del af æren for.
  Jeg tilsvinede hende på alle blogs. Og kom med trusler imod hende.
  Så meget at hun lukkede for indlæg.
  Vi var mange som truede med at opsige vores abbonement, hvis hun ikke blev fyret.
  Nu er hun så fyret.
  Jeg har tidligere chikaneret kvindelige venstreorienterede bloggere i Berlingske.
  De skal bare væk.
  Vi vil ha en ren avis.

 156. Af Kim R. Ols en

  -

  Forrige indlæg er skrevet af J Han sen ligesom et utal andre i mit navn.
  Pædofile møgsvin!

 157. Af J Ha nsen

  -

  Så er den pædofile nazist Kim Olse n på banen med løgnhistorier og injurier.
  Det kan køteren jo så slippe godt fra, fordi han skriver i falske navne.
  Nazisten har på adskillige blogs hovreret over, at han fik Marstrand til at lukke for indlæg.
  På grund af hans tilsvinelser.
  Nu hovrerer han så over, at hun er blevet fyret.

 158. Af Jen s Stj ernekl ar

  -

  Hassan
  Det var da noget af en indrømmelse fra din side.
  Smut nu ned i sidegaderne til dine koreanske smådrenge og hyg dig med dem. Ækle møgsvin!

 159. Af J Ha nsen

  -

  AF JEN S STJ ERNEKL AR – 10. AUGUST 2017 17:50

  Nå, den pædofile nazist og racist Kim R. Olsen fortsætter med sine syge og perverse indlæg.
  Med den sædvanlige racistiske intimidering og løgnehistorier.
  Det plejer ellers at være blogge skrevet af kvinder, som han ødelægger.

 160. Af J Nielsen

  -

  “For DR har lige sendt en modeudsendelse fra Iran, hvor tørklædepolitiet straffer kvinder hårdt, hvis de ikke går med slør.”

  Det kunne da egentlig være interessant at se. Tak for oplysningen.

 161. Af J Nielsen

  -

  “Det er uheldigvis ikke sandt, at det ikke er alle muslimer, der ikke retter sig efter koranen”

  Fire benægtelser i træk=volapük. Det kræver en højere uddannelse end min at afkode.

 162. Af peter henriksen

  -

  Mere og mere virker det som om politikere og journalister er blevet enige om at den vestlige civilisation skal afskaffes og lægges i graven. Er det et moralsk skred eller en slags kollektiv hjernebetændelse?? Kun forrykte mennesker kan ønske fred, civilisation og velfærd/retfærdighed udskiftet med krig, terror, barbari og elendighed/junglelov. Men i flere lande er det helt klart den vej det går, pga. politisk/ideologisk idioti.

 163. Af peter henriksen

  -

  Mere og mere virker det som om politikere og journalister er blevet enige om at den vestlige civilisation skal afskaffes og lægges i graven. Er det et moralsk skred eller en slags kollektiv hjerne be tændelse?? Kun for rykte mennesker kan ønske fred, civilisation og velfærd/retfærdighed udskiftet med krig, terror, barbari og elendighed/junglelov. Men i flere lande er det helt klart den vej det går, pga. politisk/ideologisk idi oti.

 164. Af J Nielsen

  -

  “Forrige indlæg er skrevet af J Han sen ligesom et utal andre i mit navn.”

  Det tror jeg godt hele den vestlige civilisation er klar over. En papirspose over hovedet mens man trykker “send” ville være en bedre forklædning.

 165. Af peter henriksen

  -

  At en slags hundegalskab er sluppet løs, kan bl.a. ses af at regeringerne i en del EU-lande ikke længere varetager og forsvarer deres eget folks interesser, men tværtimod falder deres egne vælgere og egne landsmænd i ryggen med fascistiske, nedbrydende, nederdrægtige og dræbende metoder. Massive svigt og tosserier præger Vesteuropas lande.

 166. Af peter henriksen

  -

  De sidste tre regeringer i Danmark har ødelagt/aflivet mindst 10.000 danskere, og de har forringet tilværelsen for mindst et par millioner. Deres lovsjusk og dårligt gennemtænkte “reformer”, deres kyniske og asociale forringelser af velfærden, deres angreb på familielivet og privatlivet, deres forkælelse af indvandringsindustrien, deres slaphed overfor grove forbrydere, deres IT-skandaler og udsalg af folkesundhed og andre værdier…… har kostet mange danskere dyrt, både økonomisk og menneskeligt.

 167. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Ingen her er i tvivl om at j.nielsen forsøger at udgive sig for at være Johanne Schmidt Nielsen. At Henriksen er Preben. At guud er pædokim0 der skriver i alles navne herinde..såvel som et utal andre.

  Har kun er interesseret i at vi alle bliver mentaltødelagte scientologists mv.

 168. Af peter henriksen

  -

  Sandsynligvis vil flertallet af politikere og journalister fremture, indtil Danmark bliver et hærget og ødelagt land lige som Sverige, hvor det er lykkedes rødkålshoveder og feminister at sende elendighed, rædsel og død ind i titusinder af svenske hjem. Og det er bare begyndelsen… EN GIGANTISK KATASTROFE BLIVER DET NÆSTE…

 169. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Preben..

  Ja verdens undergang er i morgen.. Trump er klog og dejlig fordi han som mig og pædokim0 hader kvinder. De er skyld i verdens ondskab. B er blevet en varmestue for diverse freaks, og j.nielsen er en besserwisser ..

 170. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Preben..

  Solen skinner. Bed dog om at få åbnet dårekisten i 5 minutter og få lov til at komme ud og sidde på bænken i solen?

 171. Af J. Ha nsen

  -

  AF J NIELSEN – 10. AUGUST 2017 18:43

  Åbenbart endnu et indlæg skrevet af Kim R Olse n.
  Han plejer jo at udtrykke enighed om sine perverse indlæg i en lang række navne.

 172. Af lisbeth er bloggenes værste nar og troll

  -

  PS: Lis be th, før i tiden brugte du et mandsnavn. Skifter du mellem mand og kvinde, som vi andre skifter mellem vintertøj og sommertøj? Er du født som komplet idiot? Eller er du bare alkoholiker eller hashmisbruger?

 173. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Preben..

  Få dog noget luft. Mandsling..Vi griner alle af dig..alle.
  Du er debataften. Hof leverandør her, kun overgået af Henrik.

 174. Af peter henriksen

  -

  Den korte avis, 180gra, snap hanen og you tube fortæller nu at Europa og Skandinavien trues på livet. Borgerne hærges af vold og mord, optøjer og brande. Et Europa i flammer forventes. Se selv de advarende artikler….. og filmen om merkels migrant crisis.

 175. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Debatnarren var det Preben! 🙂

 176. Af J Nielsen

  -

  “Det bliver selvfølgelig en belastende tid for den kristne familie. Ikke nok med at har de en fortabt datter.”

  Ser man det – familjen, dvs. dens medlemmer, er kristne. Allerede religiøse. Så er springet ikke så stort. Tankegangen, eller som C Hitchens siger: mangelen på, er til stede i forvejen.

  “Fortabt datter”. Hun har skiftet religion. Det er ikke som hvis hun havde været homoseksuel, eller fået en abort. Eller …

  Blogholder skriver: ” Det må for forældrene føles som den største tragedie, man overhovedet kan forestille sig, og det bør ganske enkelt ikke kunne lade sig gøre fremover.”

  Den største tragedie? At skifte religion? Forstiller man sig at familjen hellere så hende død. En femtenårig. Hvem er det egentlig der er rabiat her.

  Hvis forældre skal bestemme børn og unges religion eller mangel på samme indtil myndighedsalderen, så skal myndighedsalderen sættes ned. Konfirmationsalderen skal sættes op.

 177. Af Li sbe th Søren sen

  -

  Undskuld min dårlig Dansk.

 178. Af Kim Ol sen

  -

  Jeg kan ikke lade være med at skrive i andres navne. Kommunisterne ejer ikke deres navne.
  Jeg har byttet om på pillerne. Jeg er helt bims. Jeg skulle tage to af de brune og en sort. men har doseret helt forkert og ved en fejl også taget to af de røde.
  Så nu kan jeg ikke finde ud af det mere. Er jeg Lisbeth , Guude, H anse n, Harald.
  Jeg skriver falske indlæg i alle navnene. det har jeg lov til.
  Hvem er jeg? Jeg kan ikke huske det mere, for jeg bruger så mange navne. Når jeg indsætter mine syge racistiske og perverse indlæg.
  Og mine små drenge er væk. Hvor er de?
  Min sagsbehandler er bekymret, hun har ringet efter en vogn. Nu kommer den, den er rød.
  Men jeg er jo brun. Mig ikke forstå???

 179. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Af Li sbe th Sør-en sen – 10. august 2017 21:39
  Unds-kuld min dårlig Dansk.”

  Endnu et indl-æg i mit navn af psyk-ok-im-0 naturligvis…Et af tusindvis blot i B over tid. Se nu at få sorteret posten korrekt i morgen ki-m…

 180. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Af Li sbe th Sør-en sen – 10. august 2017 21:39
  Unds-kuld min dårlig Dansk.”

  Endnu et indl-æg i mit navn af psyk-ok-im-0 naturligvis…Et af tusindvis blot i B over tid. Se nu at få sorteret posten korrekt i morgen ki-m……

 181. Af Lorenzo Guerrero

  -

  Mehmet Sami Gür.

  Hver time hvert minut vågner DANER og hele EU, uden MSM

  Tag hjem til din diktator hykler.

  fuck ISLAM

  Du har ingen fremtid i Danmark

  Sidste uge 3655 nye patrioter.

  msm radikal.

  Den Danske VÅGNER

  Hver og èn !!!

 182. Af Lorenzo Guerrero

  -

  Min afrika tur , der bragte meget hjerte varme.

  Som 99 % sikkert bliver slettet ikke din radikale
  https://www.youtube.com/watch?v=A0If4-Mm5eo

 183. Af Lorenzo Guerrero

  -

  Min tur til muslimske lande , der bragte meget hjerte varme.

  Som 99 % sikkert bliver slettet ikke din radikale
  https://www.youtube.com/watch?v=nVvHIcvz4Is

 184. Af Lorenzo Guerrero

  -

  Min tur til Danmark landsdele , der bragte meget hjerte varme.

  Som 99 % sikkert bliver slettet ikke din radikale
  https://www.youtube.com/watch?v=ThFHZIC7wD8

 185. Af Lorenzo Guerrero

  -

  det er en FANTASTISK fremtid vi går i møde IDIOT
  https://www.youtube.com/watch?v=Jv7I-mR07OY

 186. Af Lorenzo Guerrero

  -

  https://www.zdf.de/heiliger-krieg/unter-kreuz-und-halbmond-6067340.html

  CENSUR mod DØD

 187. Af Lorenzo Guerrero

  -

  DET ER HELT VILDT DEN CENSUR DER udøves.

  Zdf . – historie om islam –

  VÅGN OP

 188. Af Lorenzo Guerrero

  -

  Det var medie messig og historie fantastisk arbejde . NU SLETTET

 189. Af Lorenzo Guerrero

  -

  Det var en interaktiv oplevelse der fortalte hele den muslimske historie , en virkelig berigende oplevelse.
  Må have kostet.
  Hvorfor er oplevelsen væk ?
  Er du DUM
  1400 år

 190. Af Lorenzo Guerrero

  -

  i det mindste kan vi se https://www.youtube.com/watch?v=f6X77dZT6I4

  Hør her makker ISLAM er DØD , så kan du føle dig nok så god

 191. Af Lorenzo Guerrero

  -

  jeg optager p.t for den YT bliver også slettet

  PENGE kan købe nogen

  Er vi så langt ude .- JA

 192. Af bent jensen

  -

  Mon ikke rigtig mange bloggere og læsere søger andre steder hen, når debatterne oversvømmes af halvhjerner. Fjollede indlæg burde slettes, men det sker sjældent. Hvorimod seriøse indlæg på de fleste andre blogs, blokeres eller slettes igen og igen.

 193. Af bent jensen

  -

  Mon ikke rigtig mange bloggere og læsere søger andre steder hen, når Berling debatterne oversvømmes af halvhjerner. Fjollede indlæg burde slettes, men det sker sjældent. Hvorimod seriøse indlæg på de fleste andre blogs, blokeres eller slettes systematisk.

 194. Af Michael Nielsen

  -

  Forbyd det og det garantere mange flere vil konvertere – bare for at trodse forbudet.

  Forbud virker altså ikke, også selvom mange tror de gør

 195. Af bent jensen

  -

  Den korte avis, 180gra og snap hanen beretter nu om hvordan uhyggelige tilstande udvikler sig i rasende hast i England, Italien, Sverige, Belgien, Frankrig og Danmark osv.

 196. Af jan ulrik friis

  -

  EU har nu et fuldt udviklet undergrunds islamistiskt terror netværk, regulære kamptrænede ISIS kæmpere kommen dagligt i stort antal ind fra kamp, og op i EU, islamisterne venter kun på at slå til, kan rydde Nørrebro for danske på en formiddag, krigen er flyttet med islamisterne ind i EU!

  Dansk godtroenhed er misbrugt til det yderste, hvad også Jespers tekst illusterer så udmærket, vi kan ikke tillade flere overgreb på vores danske børn, snart den regulære nedslagtninger af danske borgere i Danmark et blodbad!

  Døden er ikke altid bedste udvej, selv om vores regering står i kviksand, i for dem en uoverskuelig situation, med en vaklende retsstat.

  Dette er ikke vanskeligt, fjern islamisterne fra vores midte, og Danmark vil blomstre i guld og grønne skove, verdens lykkeligste folk, som dengang inden islamisterne oversvømmede Danmark.

  Døden er ingen udvej, helvede er også fyldt op til bristepunktet af islamister i overtal, kun de færreste af os har en gyldig billet til himmelen = den islamistfri zone, vi må derfor holde vores egen sti ren, rydde Danmark helt og totalt for islam, fordi Danmark er dansk og skal forblive dansk!

  STOP overgrebet på vores danske børn!!!

  STOP dette islamistiske multi-kulti helvede på dansk jord, islamisterne har deres eget helvede!

  STOP islamisterne, kast dem deres mange medløbere ud af Danmark, så langt væk som overhovedet muligt at de aldrig kommer igen………

  ………….inden borgerkrig!

Kommentarer er lukket.