Soldater på gaden er en trist – men nødvendig – beslutning

Af Caspar Stefani 61

Det vækker mange følelser når man er kommet så langt ud, at man må indsætte soldater til nationale opgaver. Opgaver som vi ellers er vant til, at politiet selv kan håndtere. Det bunder dog i bund og grund i en total misforstået – og ganske trist – forståelse af den moderne danske soldat. De danske soldater er ikke koldblodige mordere, men professionelle mennesker, der er i stand til at udføre et væld af opgaver.

At være soldat handler ikke kun om at nedkæmpe fjender og erobre territorium, det er faktisk kun en lille del af det. At være soldat i dag handler i høj grad om at hjælpe og beskytte civile

Det er regeringens opgave at handle. Der er svære beslutninger, der skal træffes. Det har ikke været nemt, for det er en trist udvikling. Det nemme er til gengæld at kunne sidde uden ansvar for det danske folk, og kritisere regeringen. De kan nøjes med at sige det, der giver dem en god følelse nede i mavsen. Med den nuværende situation taget i betragtning, er det sund fornuft, at aflaste politiet med soldater, indtil vi har betjente nok. Det er trods alt sådan en regering skal agere. Fornuftigt.

Det er dog ærgerligt, at vi nu betaler prisen for den overdrevne optimisme, vi har oplevet de seneste mange år. Vi hoppede på idéen om historiens endeligt, og at alt nu bare vil være fred, frihed og demokrati, og så handlede det bare om at udbrede det. Hvor pengene kunne bruges på alt mulig andet, end investeringer i fædrelandets forsvar. Vi glemte, at fremtiden er usikker, og at det aldrig kan betale sig, at spare på ens forsikring.

For nogle, virker det som en falliterklæring at danske soldater må indsættes. For andre, eksempelvis Politiforbundets formand, er det ”udansk” med soldater på gaden i fredstid, om end tilfreds med aflastningen af hans betjente. Jeg vil dog vove den påstand, at vi befinder os i en gråzone mellem krigstid og fredstid – for vi er i krig, og har faktisk været det længe, omend ikke af den traditionelle slags.

Ikke desto mindre er det nogle triste forestillinger, man har om de danske soldater. En tysk borgmester kaldte soldater på grænsen for en ”katastrofe”. Katastrofen var dog Merkels åbne grænser, for det er blandt andet grundet den åbne-dørs politik, at de danske soldater nu er nødvendige.

En anden anke kom Zenia Stampe med den 11. april sidste år. Med sin spektakulære evne til at sætte mit hjerte til at banke – og ikke på den gode måde – stillede hun spørgsmålstegn til om soldater kunne håndtere civile, for derefter at stille spørgsmålstegn til mine kollegaers professionalisme.“Soldater er uddannet til at nedkæmpe fjender i krigszoner. (…) Hvad er risikoen for, at en soldat tager fejl af ven og fjende, når han pludselig skal operere i en helt anden kontekst?” skrev hun.

Lad mig lige gentage mit budskab fra dengang:

Danske soldater har længe haft rigeligt med bevogtnings-opgaver. Vi har også haft rigeligt at gøre med civile – også i vores krige. At være soldat handler ikke kun om at nedkæmpe fjender og erobre territorium, det er faktisk kun en lille del af det. At være soldat handler i høj grad om at hjælpe og beskytte civile. Spørg den britiske og amerikanske flåde, hvad de i øjeblikket bruger deres tid på. Spørg FNs fredsbevarende styrker, om de bruger mest tid på at kæmpe, eller på at distribuere mad og sikre, at nødhjælp når frem. Derudover vil jeg anbefale de skeptiske politikere, om at læse lidt op på hvad dansk forsvar bidrager til i verden, og hvad vores allierede siger om os.

Terrortruslen og de ydre grænser kræver opmærksomhed – men det gør øvrige politiopgaver også. Politiets opgaveportefølje er således blevet markant større, på relativt kort tid. Det tager tid at træne flere betjente, og indtil da, må man finde andre løsninger, eks. indsættelsen af soldater.

”Flere opgaver – færre penge” problematikken er også gældende for Forsvaret. Vi har givet dem mere at lave, men investeret færre penge i dem. Faktisk har vi de seneste år taget 15% af budgettet. Er det sket noget andet sted i den offentlige sektor? Man bør også huske på, at Forsvaret er også slidt ned, og det er begrænset hvor længe forsvaret kan bidrage, uden at det går ud over andre vigtige opgaver. Eksempelvis NATO-missionen i Baltikum og kapacitetsopgbygning i Irak og Afghanistan. Det ændrer dog ikke på, at Forsvaret er topkvalificeret til at udføre den opgave, der nu er blevet pålagt dem.

Heldigvis tyder det på, at det er ved at gå op for danskerne, at investeringer i politi og forsvar er nødvendige. Men danskerne skal også indstille sig på, at der i højere og højere grad vil være et tæt samarbejde mellem politi og forsvar, til at kunne håndtere nutidens udfordringer, for dem er der rigeligt af.

61 kommentarer RSS

 1. Af P Christensen

  -

  Hvem er de “vi” der omtales i indlægget ?

  Slutreplikken “Heldigvis tyder det på, at det er ved at gå op for danskerne”
  tyder på, at man også her vil tørre ansvaret for skiftende regeringers fejlbeslutninger af på befolkningen.

 2. Af Steen Schmidt Nielsen

  -

  Kœre Alle.

  Soldater hører ikke hjemme i gadebilledet her i Danmark.
  De opgaver, som det nu er besluttet, at de skal løse er politiets.

  Steen.

 3. Af Orla Guude

  -

  Citat: “En tysk borgmester kaldte soldater på grænsen for en ”katastrofe”

  Da Sydslesvig er gammelt dansk land, bør der altid være danske tropper til stede på begge sider af den kunstige grænse midt i Slesvig; helt ned til den rigtige grænse ved Eideren.
  For at beskytte dansksindede i SydSlesvig, hvis de tyske migrantghettoers vilde unge starter plyndringstogter i Slesvig – og for at forberede genforeningen af SydSlesvig med moderlandet.

 4. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Det er udemokratisk og den rene undtagelsestilstand. Længere er den ikke…
  En skamplet, som kommer til at stå i historie bøgerne.

 5. Af Arne Hornborg

  -

  Det må da være FORSVARETS opgave at forsvare Danmark.
  De tidligere grænsegendarmer hørte også under militæret.
  At det dygtige HJEMMEVÆRN assisterer er da kun naturligt.
  Hjemme-VÆRNET, værne om hjemmet, hjemmene, de DANSKE hjem.
  Jeg betragter ,,fupasylanterne” som rene besættelsestropper.
  Besættelsestropper der forsøger at undergrave det danske demokrati.
  Den mange diskussioner om grænsekontrol.
  NU kan vi godt hæve grænsekontrollen, NU kommer der ikke så mange ,,flygtninge”.
  Vås. Mon ikke det er på grund af grænsekontrollen at der ikke kommer så mange ,,flygtninge” til Danmark.
  Alene den præventive virkning gør god gavn.
  Danmark bør stoppe helt med at give asyl. Misbruget er alt for stort.
  Det har hidtil givet os store problemer.
  Arne Hornborg

 6. Af Glenn Madsen

  -

  Hvad er tabet af Sydslevig andet et et skoleeksempel på, hvad der sker, hvis man ikke beskytter sine grænser, men storsindet, eller bare ligeglad, lader fremmede flytte ind i landet. Til sidst påstår indflytterne, at landet er deres og for øvrigt altid har været det.

 7. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Det virker besynderligt selvmodsigende først at sende soldater til grænsen for en trist ting for derefter begejstret at hylde beslutningen i høje toner. Man kan næsten høre de glade ovationer, der næsten overdøves af ønsket om, at nu skal der da flere penge til forsvaret. Vi skal være forberedt på krig. Man skal forsikre sig mod den, hedder det. Det er vel den mest elendige forsikring, der kan tænkes.

  Alle burde vide af simpel erfaring, at oprustning fører til krig. Vi har set det mange gange før. Det postuleres, at der er en fjende, der vil os alt muligt ondt – og gør det – hvis vi ikke ofrer formuer på at udbygge militæret. Om fjenden findes er ligegyldigt. Det er der ingen der undersøger. Det kunne ødelægge forsvarsviljen og skade opslutningen om militariseringen.

  Amerikanerne har hjulpet os som sædvanligt med at udpege en passende fjende. Det havde vi aldrig selv fundet ud af. For den almindelige dansker virker russerne venligtsindede, men det er noget Putins syge propaganda har fået os til at tro. Det beviser netop, hvor farlige de er, hævdes det. Er der intet, der kan få Danmark til at springe fra og stoppe deltagelsen i disse dødsensfarlige eventyr fremkaldt af syg militarisme?

 8. Af J Ha nsen

  -

  for vi er i krig, og har faktisk været det længe
  Skriver Stefani.

  Ja, Danmark har været i krig siden 2003.
  Hvor Danmark begyndte med at deltage i USA`s angrebskrige imod lande som aldrig har udgjort en trussel imod Europa.
  Krigene har medført enorme flygtninge problemer.
  Og had imod Vesten. Og terror.
  Danske politikere sendte danske soldater til de muslimske lande.
  For at udføre det beskidte arbejde.
  For at deltage i overfaldene på disse lande, ødelæggelsen af disse og besættelsen af disse lande.
  Nu skal disse mordere så “beskytte” danskerne.

 9. Af Gert Hansen

  -

  Hvad havde man ellers tænkt sig?

  Nu har Europa i godt fyrretyve år modtaget mennesker fra de mest urolige egne på kloden, mennesker der angiveligt flygter fra disse elendige forhold. Hvorefter de her samler sig i ghettoer og helst ikke vil have noget med det danske samfund at gøre, idet deres såkaldte værdier er helt ‘udanske’. (Der er tale om generaliseringer, det gælder selvfølgelig langt fra alle).

  Hvordan har man forestillet sig at man ville få et tilskud til sammenhængskraften, og ikke det modsatte? Jeg skal ikke beklage at mange indvandrede ikke vil ‘fordanskes’, det er bare et problem at de så er flyttet til Danmark, og foretrækker at leve som hjemme i Syrien, Afghanistan, Palæstina, Irak o.s.v.. Og ‘udfordringerne’ ser man i stigende grad, således at der nu skal militær på gaden.

  Man burde for længst fra politisk og offentligt hold have set hvor det bar hen, og have øget bevillingerne og mandskab til politiet. Og ved I hvad – det bliver værre med fortsat stigende indvandring. At sidde og drømme om ‘gamle Danmark’ som det var førhen og hvad man ansér for ‘udansk’, kan man godt, men det ændrer ikke noget. Det gør derimod ansvarlig handling og planlægning passende til de faktiske forhold. Det har hidtil helt manglet.

  En tysk borgmesters udtalelser viser desværre helt tydeligt, at der stadig ikke altid er meget håb at hente fra politisk hold. Og selvfølgelig er det delvis Merkels skyld, men også vor egen. Og Merkel genvælges, så hold jer fast fremover.

 10. Af jan ulrik friis

  -

  Her skal vi passe voldsomt på, for alt den snak om at sætte militæret ind i Danmark kan altsammen være godt nok, men det kan gå så grueligt galt, hvad er det egentligt vi taler om, hvad er militærets opgave, for det er der ingen der ved? Dette kræver en fornuftig plan….denne plan findes ikke, og en sådan fornuftig plan kommer aldrig!

  Hvor skulle den komme fra?

  For dette kan meget let komme til at virke helt modsat tilsigtet, at militæret istedet bliver sat ind imod det danske folk, som en beskyttelse en garant for en islamisering og islams magtovertagelse af Danmark, som nu er igang!

  Uden en fornuftig plan der KUN varetager det danske folks overlevelse og Nationen Danmarks overlevelse, bliver en militær indsats på dansk jord fatal!

  Planen kunne være at fjerne alle islamister 100% fra dansk jord, det burde være planen, det ville give mening, allerførst fjerne alle der imod Dublin aftalen befinder sig ulovligt i Danmark alt kriminalitet og under falsk eller manglende identitet og lykkeriddere opholder sig på dansk jord!

  Det danske militær må aldrig nogensinde sættes ind på dansk jord, om det bliver for at beskytte en fremmed islamistisk besættelsesmagt af Danmark, og det vil blive resultatet om militæret sættes ind den dag idag!

  Grundet politisk vilje bliver militæret også tvunget at beskytte islamisterne, at islam under dansk militærbeskyttelse, ligesom idag dansk politibeskyttelse kan etablerer sig og opbygge deres magtbaser til den snarlige magtovertagelse af Danmark, med hjælp udefra Tyskland – Tyrkiet – Saudi Arabien det hele islamiske kalifat det hele Mellemøsten det hele Afrika som alle er på vej denne vej!

  Fejlagtigt at tro at det danske militær vil beskytte det danske folk, for så var det sket, hvor skulle en sådan fornuftig plan komme fra?

  Vores folkevalgte er en forsamling af landsforrædere, det har ikke ændret sig, i lommen på M erkels islamistiske indvandringspolitik, det tyske folk er ligesom det danske og det svenske folk sat skakmat i “berigelsen”, vi er nedprioriteret i vores egne lande blevet for intet at regne imod “berigelsen” en ond ideologie!

  Noget siger mig at den dag det “danske”militæret sættes ind, da kan vi tale angst, for efter alt at dømme, og som situationen ser ud nettop nu, sættes militæret ikke ind for at beskytte det danske folk, men imod det danske folk, og som en støtte og garant for en islamistisk magtovertagelse af Danmark!

  Det danske folk er allerede blevet helt nedprioriteret, de danske værdier vores kultur trædes nu helt under fode, islamisterne og radikaliseringen af Danmark sker nu i en lynhurtig en uhyggelig islamisk fremmarch, og der findes ingen politisk vilje at redde Danmark, planen kender vi udmærket: Destruktionen af Nationalstaten Danmark i et blodigt islamistisk multi-kulti helvede!

  Den dag “dansk” militær sættes ind imod det danske folk på dansk jord, da kan vi tale angst, sandsynligvis borgerkrigens allerførste fase at det “danske” militær vil ikke kommer at løfte en lillefinger for at redde sit danske folk, kun overvåge- nødhjælp og diverse NGO’er tilser hvordan det danske folk nedslagtes, hvad resulterer i en kort censureret redegørelse og bortforklaring på mindre end et A4 ark!

  Det ville være så enkelt at hjemsende alle islamisterne, da de til 99, 99999% skyld i vores problemer og vores store ulykke, Danmarks i destruktion i vold og i daglig terror, borgerkrigen er på vej, men det bliver en ensidig nedslagtning af det danske folk……….i virkeligheden har vi stet intet problem, den dag islamisterne forsvinder, den dag forsvinder også vores ulykke…….Danmark kan igen blive som før: guld og grønne skove, lykke og velstand, fred og et evigt fremtidshåb for det danske folk i Danmark!

  Gud bevare Danmark!

 11. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er militærindustrielle komplekser, der har skabt den trussel, som de nu vil beskytte os imod…

  Hvis vi ikke havde angrebet Irak – på en løgn og for at få fingre i landets rige oliereserver – så ville de fleste af disse problemer ikke eksistere!

  Trump og Putin er gode venner, men bruger alligevel samtidigt hinanden som en undskyldning for, at forære deres venner i respektivt det amerikanske og det russiske militærindustrielle kompleks milliarder af skattekroner, der mildest talt kunne bruges bedre.

  Ender det vanvid aldrig?

  Den kolde krig sluttede ikke med murens fald; den fik for alvor fart på, og er nu en multipolær kold krig…

 12. Af Jan Andersen

  -

  Ja, det er sund fornuft at styrke grænsebevogtningen. Og nu hvor de radikale og skabsradikale feminister og pladderhumanister har fyldt Danmark med hundredtusindvis af utaknemmelige og krævende migranter, er det nok på tide at få militæret og hjemmeværnet på banen for at forebygge at “berigelsen” ender som et mareridt og det danske folks undergang. Se iøvrigt Nationel Geographic om terror 9/11.

 13. Af Fru. L Sørensen

  -

  Militæret skal naturligvis udføre offentlige opgaver som hjælpe ældre damer over vejen, tørre dem i numsen, og klippe deres hæk, såvel som grænseovergang..På tide at i udføre et oprigtigt samfundspositivt bidrag.

  Det fælles EU forsvar skal stables på benene, således at krigsliderlige borgerlige i Danmark, ikke alene går ud i verden med USA og myrder civile kvinder og børn i fremmede lande, hvor vi intet har at gøre. Der må nogen mere anstændige Tyskere end og ledet projektet, således at disse warmongers fra borgerlige fløj i Danmark ikke skaber for meget nød og lidelse i verden..

 14. Af Jan Andersen

  -

  National Geographic, kanal 26, viser film om den islamiske/muslimske terror som er blevet en alvorlig og voksende trussel mod Europa og alle vestlige lande.

 15. Af J Hans en

  -

  AF JAN ANDERS EN – 9. SEPTEMBER 2017 14:01
  “National Geographic, kanal 26, viser film om den islamiske/muslimske terror som er blevet en alvorlig og voksende trussel mod Europa og alle vestlige lande.”

  Korrekt.
  Der er opstået en terrortrussel imod Vesten.
  Efter at USA og bl.a. Danmark siden 2003 har dræbt millioner af mennesker i de muslimske lande, gjort millioner til flygtninge, totalt ødelagt en lang række lande og gjort adskillige lande til failed states.
  At de forbrydere og psykopater som står bag disse uhyrligheder mener, at de har løsningerne til de problemer som de har skabt.
  Det er nærmest perverteret.

 16. Af Jan Andersen

  -

  Galninge og psykopater er der alt for mange af i totalitære ideologiske kliker. Læs selv “Det tredje Rige” eller bøger om kommunistlederes utrolige forbrydelser i Sovjetunionen, Kina og Rumænien osv.

 17. Af Fru Li s.øren.sen

  -

  ” Vi har giv-et dem m-ere at lave, men inves-teret færre pe-nge i dem. Faktisk har vi de sen-este år taget 15% af bu-dget-tet. Er det sket noget andet sted i den off-entl–ige se—ktor?”

  svaret ligger i fifleriet i 8 udgaver..Det første er nogenlunde læseligt.

 18. Af Fru Li s.øren.sen

  -

  ” Vi har giv-et dem m-ere at lave, men inves-teret fæ-rre pe-nge i dem. Faktisk har vi de sen-este år taget 15% af bu-dget-tet. Er det sket noget and-et sted i den off-entl–ige se—ktor?”

  svar–et ligger i fifl–eriet i 8 udga-ver..Det første er nogenlunde læ–seligt.

 19. Af Fru Li s.øren.sen

  -

  nyt i filt.e.ret? I 8 udgaver..Første er læse.ligt.

 20. Af Orla Guude

  -

  @GLENN MADSEN – 9. SEPTEMBER 2017 11:31
  Tabet af Sydslesvig var kun begyndelsen. I disse år forbereder tyskerne under kansler Merkels førerskab, at fuldføre erobringen af Danmark ad bureaukratisk vej. Tyskerne og franskmændene har opdaget hvor smart og billigt det er at snakke sig til nye territorier. Englænderne har gennemskuet det ‘germansk-frankiske’ komplot og udviser nu rettidig omhu i form af Brexit.
  Danmark kan støtte englændernes forsøg på at befri Europa fra Berlin-Paris aksens planlagte tyranni i Europa. Det gør vi ved at mobilisere vore landstyrker ved grænsen til det stjålne SydSlesvig, således at vi med engelsk støtte kan genetablere den danske territoriale integritet. FN burde også støtte Danmark, da FN ligesom i Ukraine altid bør støtte et lands territoriale integritet.

 21. Af Arne Hornborg

  -

  Danmark og det øvrige Europa kan ikke vinde krigen mod islamisterne, mod den islamisering af hele Europa, med de parallelsamfund islamisterne har indført overalt i Europa, mod alle de terrorhandlinger vi har oplevet og oplever, FØR vi, erkender vi ER, reelt i krig med Islam.
  Den krig islam ønsker at føre mod ,,de vantro”.
  Europa bør, som første skridt, stoppe al asylgivning, dernæst sende de mange uønskede personer hjem.
  Selv de radikale er ved at vågne.
  Arne Hornborg

 22. Af J. Hans en

  -

  Desværre Arne Hornborg.
  De næste generationer i Danmark kommer til at betale dyrt for de forbrydelser som vores poltikere, især Fogh, har begået siden 2003.

 23. Af J Ha nsen

  -

  Og Arne Hornborg.
  Du har jo naturligvis stemt for et af de tre partier som løj Danmark ind i Iraq krigen fra 2003.
  Så dine efterkommere må forbande dig ned i det dybeste helvede for at være med til at ødelægge Danmark.
  Med flygtninge og terror.

 24. Af kari oskar

  -

  At vi er kommet hertil skyldes Fogh-eraen og derfra. man bombede løs på løgne, det gav flygtninge, og dem vil man nu ikke hjælpe. Havde man ikke bombet disse menneskers lande, dræbt deres børn og destrueret deres byer og boliger, så var der ikke disse probblemer.

  Problemet hedder Anders Fogh, og de politikere der kom efter ham.

  Jeg stemmer blankt.

  Jeg har intet med dette vanvid at gøre.

 25. Af Henning Svendsen

  -

  Ja Stefani og kompagni kan vel enhver udføre politiopgaver,store såvel som små
  Og når en af de fremmedes præsterer forlader denne verden så kunne Kasper og kompagni danne fortrop -holde trafikken tilbage og sikre at sørgende. Ikke kaster sig ud på kørebanen
  Og når Kina sender en delegation så kommer Kasper og sikre at Tibet skilte bliver brækket og de formastelige bliver fjernet
  Ja alle jer forhenværende i kan hurtig gå hen og blive en fejekost der udfører alt det beskidte arbejde og endda gør det frivillig

 26. Af Flemming Lau

  -

  Den kolde krig er slut. Nu er det tid til at en ny kan begynde. Nu har de islamiske lande tigget og bedt om ikke vesten kunne komme og vande “Friheden” med deres tyranners blod. Og jo! det har vi altid gjort med mellemrum de sidste snart 1400 år. Og det vil vi blive ved, hver gang de spiller op til “Dans” Da vi Danmark alene har 300 000 rettroende der skal deporteres, er det fint at vi begynder at lade vore soldater, være en del af det naturlige gadebillede. Det er heldigvis ikke alle danskere, der endnu har mødt den islamistiske dominans vold. En del af dem bedriver så et hysterisk kælent knæfald for netop de totalitære kræfter, der i sidste ende vil dem og deres perverse selvhad til livs.

  Så et længe leve, vore altid beredte Tordenskjolds soldater, og de af vore politikkere der vil sikre dem med nye raffinerede håndvåben. Gå aldrig ned på udstyr!

 27. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er Nationel Geographic om terror 9/11 – en fantastisk site, hvis man vil bekræftes i den officielle 9/11 Report. Hvis man ønsker mere reelle fakta, vil jeg foreslå at Google – 9/11 hoax (bedrag) – og lade sig informere derfra. Der findes tonsvis af Youtube videoer om emnet.

 28. Af bent jensen

  -

  Ja, paranoide tosser er der ingen mangel på, heller ikke her, det fremgår tydeligt af diverse meget flittige bloggeres indlæg. Og inde i den skumle borg er der vist også mange som stort set er uden dømmekraft. Men bortset fra det, så har det altid været sådan at et folk der ikke kender sin “besøgelsestid, men synker hen i sløvhed, vellevned eller uvidenhed og ligegladhed, altid ender i en frygtelig situation hvor problemerne bliver til ulykker og katastrofer. Uden rettidig omhu kan mange problemer udvikle sig til at være uløselige og altødelæggende.

 29. Af bent jensen

  -

  Lige nu er en invasion, en besættelse og en nedværdigelse og udskiftning af befolkningen i gang. Og mængden af kriminalitet, nedskæringer, sygdomme og skandaler vokser og vokser. Det forsøges skjult med lappeløsninger, fortielser og bortforklaringer. Og mange danskere sluger den rødfascistiske propaganda og vildledning råt. Men hvis undergravningen af vores tryghed, frihed og civilisation m.m. fortsætter, har det danske folk en meget ubehagelig og dyster fremtid foran sig.

 30. Af Finn Bjerrehave

  -

  Nu har jeg været Konservativ før dine forældre blev født, 7 år soldat, og mit demokrati lyder ansvar og retfærdighed, og du tilbyder Censur, og jeg bliver aldrig tilfreds.
  Hvem snyder Danmark. Finn Vig

 31. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt håber jeg da, at militæret (yderst veluddannet officer korps) fremadrettet vil overtage flere og flere opgaver fra et pøbel populistisk valgt Folketing. Det er formentlig eneste redning for nationalstaten Danmark, hvis den skal overleve.

 32. Af J. Ha nsen

  -

  AF JAN PETERSE N – 9. SEPTEMBER 2017 20:54
  “I øvrigt håber jeg da, at militæret (yderst veluddannet officer korps) fremadrettet vil overtage flere og flere opgaver fra et pøbel populistisk valgt Folketing.”

  Ja. Det er jo det som din slags er vant til i Pattaya.
  Hvor I kan udnytte kvinder og børn som det passer jer.
  Takket være militæret.
  Føj for helvede.

 33. Af Jan Petersen

  -

  Man skriver vel, som IQ nu engang – fra naturens side – har udstyret pøblen med.

 34. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så takseres misbrug af f.eks børn uendelig hårdt i f.eks Thailand. Og det er vel at mærke ikke ophold i et fem stjernet fængsel a la Danmark.

 35. Af Niels Larsen

  -

  Når politikerne insisterer på at tillade hundredtusindvis af barbarer at bosætte sig i landet, så ender vi naturligvis med at skulle anvende barbariske metoder for at holde blot et minimum af lov og orden. Herunder naturligvis også patruljerende soldater i gaderne.

 36. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så betragter jeg bestemt ikke patrujerende danske soldater, som “barbarer”. Det danske militær – veluddannet officer korps – er formentlig noget af det eneste ægte danske, der overhovedet er tilbage af nationalstaten Danmark!

 37. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt har jeg besøgt “Bangkok Hilton” alias Bang Kwang Central Prison for 15-20 år siden, for at besøge et par danskere dømt for narkosmugling. Begge fik dødsdom, som blev reduceret til 100 års fængsel, fordi de tilstod. Hvad der er sket med de par klaphatte, ved jeg ikke. Men mit besøg betød da under alle omstændigheder, at narkosmugling nok ikke lige var et erhverv, der var værd at gå efter!

 38. Af hans andersen

  -

  Når de radikale har forvandlet de danske byer til det vilde vesten ved import af den muslimske røverbande så er politistaten en nødvendighed, manglen på politibetjente betyder at militæret må sættes ind.
  Selv om straffen for vold og røverier er latterlig lav er fængslerne overfyldte med hellige krigere kun drakoniske tiltag vil holde hovedafskærene nede.

 39. Af Helge Nørager

  -

  Soldater på gaden er en trist konsekvens af politi reform.

  Uddybende indlæg, cen.sur. øv 🙁

 40. Af Thomas Jensen

  -

  Dengang vi indførte grænsekontrollen var vi nogle få, der stillede spørgsmålstegn ved fornuften i forslaget. Med en ca. 400 mand til at bevogte grænsen, vil der være rundt regnet 80-100 på arbejde på ethvert givet tidspunkt. Det svarer til, at der står ca. en grænsevagt pr kilometer grænse. Hvad er det lige, vi får ud af det?

  Hvis en illegal vil snige sig over grænsen, skal vi så ikke formode, at han kan finde et smuthul på en mørk nat? Hvad med den grænsevagt, der står ved Padborg? Tror I ikke han får stress, hvis han alene skal checke de biler, der kommer over grænsen her?

  Det korte af det lange er, at grænsekontrollen er hullet som en si, og blot har virket som et dræn på politiets i forvejen begrænsede ressourcer. Måske de 400 mand ville kunne have gjort bedre lykke i bekæmpelsen af bandekriminalitet i den forløbne årrække?

  Nu har man måttet erkende, at politiets ressourcer er bedre brugt andet steds end ved grænsen, så derfor kaster man byrden på Forsvaret – i stedet for åbent at erkende, at grænsekontrollen var en fejl.

  Her er en lille øjenåbner, drenge og piger: Forsvaret har sgu’ også for travlt i forvejen. De er blevet slidt ned gennem nedskæringsrunde efter nedskæringsrunde de seneste mange år. På trods af det har de ydet, og yder fortsat, en enorm indsats i internationale operationer. Samtidigt stiger opgavemængden støt i såvel Arktis som indenfor Cyberterrorisme. Nu skal de så spare 950 millioner igen, imod et vagt løfte om et fremtidigt “substansielt løft”. Skal de nu være grænsevagter oveni alt det? Tror I virkeligt på at det vil virke?

  Jeg er ikke i tvivl om, at Forsvaret har kapabiliteten (eller evnerne) til at bevogte grænsen. Det er gode folk, vi snakker om her. Men de har ganske enkelt ikke kapaciteten (eller størrelsen) til at løfte flere opgaver på en gang.

  Vi burde i stedet erkende, at vi har begået en fejl. Grænsekontrollen er spild af ressourcer, som kunne bruges bedre andetsteds.

  Erkend det, indrøm det og kom videre.

 41. Af J Ha nsen

  -

  AF HELGE NØRAGER – 10. SEPTEMBER 2017 10:05
  “Soldater på gaden er en trist konsekvens af politi reform.”

  Ja.
  Og den totalt overflødige grænsebevogtning.
  Som kun er indført for at lefle for DF segmentets indre svinehund.
  Og DF tosserne stemmer jo alligevel imod Løkkes skattelettelser hvert andet øjeblik.

 42. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Man kunne tro, at det var svært bevæbnede grupper af mennesker, Danmarks fjender eller terrorister, der skal holdes ude af vore bevæbnede soldater ved grænsen. Det er formentlig også det, der er meningen, at vi skal tro. Det begrunder nye tilførsler af kapital til Danmarks forsvar, som er dansk folkepartis og danske konservatives hedeste ønsker.

  At det i virkeligheden er helt almindelige mænd, kvinder og børn på flugt fra en elendig virkelighed, der beder om hjælp, kan højrefløjen ikke bruge til noget. Det skaffer ikke danskernes tilslutning til mange flere midler til mere politi, mere efterretningsvæsen, mere terrorbekæmpelse eller flere penge til flere soldater, flere værnepligtige, flere bombefly, mere Nato mv.

  Danmark ville være bedre tjent med at indsætte arbejdsløse, ubevæbnede mænd og kvinder i opgaven med at holde de stakkels forsvarsløse mennesker ude, hvis de absolut skal holdes ude. Det ville forbedre Danmarks ry i omverdenen og give de arbejdsløse en mening i tilværelsen, men åbenbart er ryet som menneskefjendsk, bevæbnet til tænderne, krigsførende lilleputnation vigtigere at bevare. Det må ændres.

 43. Af J Ha nsen

  -

  Verden kan prise sig lykkelig for, at der kun er ca. fem millioner danskere.
  Som nogenlunde om end med besvær er nødt til at følge international lovgivning og konventioner.
  Men tænk hvis der havde været et hundrede millioner danskere. Eller to.
  Verden ville ryste i bukserne ved tanken om, hvad dette bizarre, intolerante og ensrettede folkefærd kunne finde på.

 44. Af Flemming Lau

  -

  Deseratørene fra den syriske borgerkrig, tror i deres arrogance at de kan realisere deres vederstyggelige kalifat, i det åbne og humanistiske Europa. Det lykkedes ikke i Syrien, derfor skal det nu prøves her. De retroende muslimers ” indre strubesnitter” vil møde den danske “indre svinehund” og jeg er ikke i tvivl om hvem der kommer til at vige! Vi er den største bande, og vi har voldsmonopolet. Der er naturligvis altid nogle hystader der vil hænge sig i et konventions system, der forlængst har mistet sin berettigelse. Deres kælne lefleri for den mest infame totalitarisme, verden nogensinde har set, taler for sig selv. Man kan undre sig over fænomenet på samme måde, som de kvinder der ønsker at gifte sig med typer som Mark Lundin, Breivik eller for den sags skyld RaketMadsen.

  Frankrig og Belgien har vist vejen med soldater i gadebilledet. Vi har erkendt at politiet bla skal koncentrere sig om de 200 udviste kriminelle asylansøgere, bandernes hærgen og den udbredte dominans vold med sten mod sagesløse. Jo! vore betjente mangler ikke arbedsopgaver. De skal støttes på alle måder!

 45. Af Palle Huld

  -

  Sæt dog millitæret til at rydde op på Christiansborg, da det jo er der, roden til alle vore problemer findes.

 46. Af Peter Bruno Holmgren Gerckens

  -

  Den danske grænsekontrol vil også i den kommende tid være et vigtigt tema i den offentlige
  debat. Interessant i denne sammenhæng er ikke mindst den dækning den får i den tyske og
  dansk-sprogede presse i sydslesvig. Her er det bemærkelsesværdigt at kunne iagttage, at lederen i Flensborg Avis nærmest gør sig til talsmand for den tyske borgmesters synspunkter.
  I leder-artiklen er der desuden anført argumenter mod en dansk grænsekontrol, som er i
  direkte modstrid med de faktiske erfaringer man har fået i den senere tid.
  Det undrer mig dog ikke, idet jeg igennem de seneste måneder har kunnet iagttage en til-
  tagende mangel på loyalitet med den danske grænse-politik i sydslesvigske kredse. Især
  mindretallets ledende politiske repræsentanter synes at lægge mere vægt på regional tysk
  accept, end på overregional ansvarlighed overfor det danske folkefællesskab, som de
  mener at være en del af.
  Når det gælder dansk sprog, kultur og – ikke mindst – sikkerhed, og det i en tid hvor en
  en europæisk grænsekontrol ikke eksisterer – og i en tid hvor den tyske regeringsleder på
  på sine valgmøder ovenikøbet forsvarer sin flygtninge- og migrationspolitik, er det absolut
  nødvendigt med en dansk grænsekontrol.
  Dette burde man have indset for længe siden, også i de ansvarlige kredse i grænselandet.
  Det er den bemærkelsesværdige “følgagtighed” overfor den fortsatte tyske kritik af den
  danske grænsepolitik der undrer mig.

 47. Af M.S. Carstens

  -

  Tænk om grænsekontrollen aldrig var blevet afskaffet? Eller hurtigt og effektivt genoprettet, da Schengen-aftalen viste sig i al sin forlorenhed?
  Så var der ingen grund til, at skulle uddanne ekstra politikadetter eller sætte hjemmeværn/soldater ind på politimæssige opgaver, mens bander og iSlammet fortsat breder sig som en steppebrand i vort før ret homogene samfund.
  Men de radikale og alle de skabsradikale ville det således og blandt kommentatorerne her i sporet, kan jeg se, at nogle fortsat vil den vej, så klynk venligst ikke over udviklingen, da dette kun er et meget lident tiltag, i forhold til hvad der kommer, hvis ikke snart de radikale og hele slænget af skabsradikale finder ud af, hvad afviklingen af vores kultur og velfærd vil betyde, også for dem!

 48. Af M Jørgensen

  -

  Jamen hvad er nu det for noget. Militæret til at varetage poltiets opgaver, er en forkert beslutning.
  Er man først trådt ned ad den sti , kan det føre mere med sig.

 49. Af Per Torbensen

  -

  Meget enkelt EU forsvarer ikke de ydre grænser og derfor må de enkelte stater i EU forsvare Deres egne grænser,er det så svært at forstå-skal det staves på en plade ??.
  Polen-Tjekkiet -Slovakiet og Ungarn stå fast og Danmark med.

 50. Af Per Torbensen

  -

  Mikkel Andersson åben Din blok og Du vil få lutter anbefalinger godt skriv ,på bloggen denne weekend ,Du samler trådene perfekt og udstiller hykleriet på en sober måde-Tak.

 51. Af Jan Petersen

  -

  Jeg fatter heller ikke bloggen “værdikampen”. En glimrende blog, men hvorfor da lukke af for kommentarer? Hvis navne fakes, net trolls og debat sabotører er problemet. Meget enkel løsning, glo på bloggen bare af og til og slet skramlet. Hvor svært kan lige det være?

 52. Af M Jørgensen

  -

  Forsvare eller kontrollere ? Det er i detaljen djævlen gemmer sig. Personligt får jeg et flashback, til en tid, hvor man blev mødt af bevæbnet militærpersonel på kajen i Rostock, når man for at købe lidt toldfrit ind, tog turen med færgen fra Gedser til Rostock .
  Det var før muren faldt , og et ønske om et forenet Europa gav mening.

 53. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er det i dag 16 år siden, iscenesat 9/11 terror stunt blev formidlet af mainstream medier plantet fake news. Ikke mange MSM har længere den skelsættende dato på dagsordenen. Vel i øvrigt meget forståelig – hele banden af simple kræmmere ville blive klædt af til skindet!

 54. Af Jen s Ha nse n

  -

  Jeg tror ikke, at jeg er uden chancer for at vinde den kamp.
  Skriver Morten Uhrskov.
  Jo Morten Uhrskov.
  Du er uden chancer.
  Du har været hadprædikant på JP i mange år.
  Og leder et parti bestående af nogle få forstyrrede højreekstremister.
  Du vinder intet.

 55. Af Kim R Ols en

  -

  Så indsætter jeg igen indlæg i andres navne?
  Jeg kan ikke lade være med at skrive i andres navne. Kommunisterne ejer ikke deres navne.
  Jeg har byttet om på pillerne. Jeg er helt bims. Jeg skulle tage to af de brune og en sort. men har doseret helt forkert og ved en fejl også taget to af de røde.
  Så nu kan jeg ikke finde ud af det mere. Er jeg Lisbeth , Guude, H anse n, Harald.
  Jeg skriver falske indlæg i alle navnene. det har jeg lov til.
  Hvem er jeg? Jeg kan ikke huske det mere, for jeg bruger så mange navne. Når jeg indsætter mine syge racistiske og perverse indlæg.
  Og mine små drenge er væk. Hvor er de?
  Min sagsbehandler er bekymret, hun har ringet efter en vogn. Nu kommer den, den er rød.
  Men jeg er jo brun. Mig ikke forstå???
  Er jeg pædoKim?

 56. Af Jan Petersen

  -

  Ryd dog ud i det forpulede blog kommentar fake skrammel. Det er jo filmen Gøgereden anno 2017. En af afvigerne – JEN S HA NSE N – evner end ikke at stave eget navn korrekt! Hvad sker der lige for Berlingske?

 57. Af Kim R Ol sen

  -

  AF JAN PETERSE N – 10. SEPTEMBER 2017 20:22

  Du skal ikke blande dig i hvordan jeg staver andres navne.
  Nar.

 58. Af J. Hansen

  -

  AF JAN PETERSE N – 10. SEPTEMBER 2017 20:22

  Indlægget som du henviser til er er fake. Oog skrevet af en af dine konkurrenter på stranden i Pattaya.

 59. Af J. Hansen

  -

  AF JAN PETERSE N – 10. SEPTEMBER 2017 20:22

  Indlægget som du henviser til er er fake. Og skrevet af en af dine konkurrenter på stranden i Pattaya.

 60. Af Jan Petersen

  -

  Kære CASPAR STEFANI – please ryd ud i al det fake navne shit, net trolls, debat sabotører og andet junk på din blog. Det er ulideligt at glo på 🙁

 61. Af J HANSEN

  -

  AF JAN PETERSE N – 10. SEPTEMBER 2017 21:10

  Gå ned til stranden og diskuter alle dine problemer med din ligesindede. Som indsætter indlæg i andres navne.
  Hvorfor fylder du alle blogs med alle dine ligegyldige gentagelser.

Kommentarer er lukket.