Europa bør lukke sig om sig selv

Af Caspar Stefani 50

“Flygtningekrisen kan kun løses internationalt”. “Vi har brug for arbejdskraften”. “Vi kan sagtens tage flere”. “Det er vores skyld”

Vi har alle hørt fraserne fra de frelste, når de argumenterer for, at vi skal holde grænserne åbne. Det eneste, man åbenbart kan gøre er at vente på de der ”internationale løsninger”, der aldrig kommer. Vores fokus bør være på at passe på os selv. Migrantkrisen har vist, at det er i nationalstaten, at løsningerne findes. Det er heller ikke en løsning, at Bruxelles skal diktere, hvor mange vi tager imod. Og måske bør vi bare erkende, at der måske aldrig kommer nogen løsning, og handle derefter.

Hvad består de internationale løsninger egentligt af? Har de noget konkret indhold? Omfordeling af flygtninge og migranter, siger nogle. Men det er ikke en konstant størrelse. Såfremt vi får fordelt de 150.000 som EU-kommissionen har befalet, hvad så med de øvrige? Og de fremtidige? Det stopper aldrig. Flygtningekvoter er ikke en løsning, men en forværring af status-quo. Og status-quo er ej heller acceptabelt.

FN anslår, at der i øjeblikket er over 60 millioner flygtninge. De frelste insisterer på, at vi skal tage imod et vist antal, mens andre – herunder jeg selv – mener, at det vigtigste må være, at vi hjælper så mange som muligt, så langt væk som muligt. Det, vi bruger på at hjælpe folk her, betyder, at andre må lide. Det vil de frelste ikke anerkende. På samme måde som de ikke anerkender, at når mennesker har incitament til at tage turen over middelhavet, betyder det, at flere dør. Vi prioriterer i øjeblikket økonomiske migranter, fremfor kvinder og børn, der rådner op i nærområderne.

Andelen af økonomiske migranter vokser også med voldsomt kraft. De søger et bedre liv, hvilket er forståeligt. Men vi må insistere, at deres fremtid ikke er i Europa. Det gør vi ved at ændre på incitamenterne, og hurtigere påbegynder udvisningerne. Det kræver, at europæiske flådefartøjer, der er til stede i Middelhavet, vender migrantbådene om og presser dem tilbage. Det er i modsætning til i dag, hvor NGO’er og flådefartøjer samler dem op og sejler dem til Europa. At presse dem tilbage er ikke nogen rar opgave, men det er grænsepolitik sjældent. Det er nødvendigt, at migranterne ved, at Middelhavsruten er lige så lukket som den Ungarske grænse.

Der tales ofte om, at en løsning er EU-drevne flygtningecentre i Nordafrika, hvor migranter og ”flygtninge” kan få behandlet deres sag. Det lyder som en god idé, men i praksis vil det aldrig fungere. Disse centre vil tiltrække millioner af håbefulde unge afrikanske mænd, der søger lykken i Europa. Ser de, at de får afvist deres sag efter års ventetid i lejren, vil de naturligvis stadig prøve lykken over middelhavet. For sådan som det fungerer i dag, så bliver de jo sejlet til Europa og kun i ringe grad afvist og efterfølgende udvist.

Det vigtige er, at potentielle flygtninge og migranter skal føle et ansvar for det land, de kommer fra, og at der ikke er noget alternativ end at kæmpe for bedre vilkår. At mændene kæmper ved fronten om nødvendigt, eller kæmper mod korruption og svage institutioner gennem græsrodsbevægelser. På samme måde som de, der kæmpede med livet som indsats for frihed og demokrati igennem Europas historie, kan de nemlig også skabe forandring.

De frelste vil sige, at vi lukker os om os selv, og så må man bare svare ærligt, ja. Det er nødvendigt.

50 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Ja. Naturligvis bør Europa lukke sig om sig selv.

  Forstået på den måde, at vi udelukker alle muslimer og afrikanere fra at få fast ophold i Europa.

  De er gennemsnitligt på et stade, hvor de ikke passer ind i en fremskreden civilisation som den europæiske, hvorfor deres tilstedeværelse kun kan virke ødelæggende på vore samfund.

  Rent bortset fra, at mange af dem kommer med en fjendtligtsindet ideologi i bagagen.

 2. Af Svend Jensen

  -

  Lad os få den folkeafstemning om migranter og flygtninge nu!
  Den som danskerne blev snydt for af de inkompetente kortsynede indsatte i Christiansborgs afdeling for svagtfattende.

 3. Af Hr. J H

  -

  Man skal huske, at bloggen er skrevet af en person som har deltaget i de krige som har skabt flygtninge problemet.
  Så er hykleriet og ansvarsløsheden vist til at forstå.

 4. Af Christian Kruse

  -

  @Hr. J H, jeg vil vurdere Casper Stefanis udsagn og påstande langt mere valide I forbindelse med typerne af mennesker og deres nærområder, da Hr. Stefani rent faktisk har set den del af verdenen. I stedet for at afskrive ham som hykler, bare fordi du ikke kan lide soldater. Bidrag til debatten I stedet for at lukke den ned. Vores demokrati lever af debat, og særligt når folk har modstridende holdninger. Det gavner kun debatten.

  Godt skrevet Iøvrigt. Det er klart vi skal hjælpe majoriteten, hvilket kun kan lade sige gøre økonomisk, I nærområdet.

  Keep it up!

 5. Af Jacob Selchau

  -

  Problemet med denne måde at stille tingene op på, er at der heller ikke findes nogen national “løsning” på flygtningespørgsmålet.

  Naturligvis kan man tale for at melde sig ud af ethvert samarbejde om flygtninge og indvandrere. Men så må man bare forvente at andre ikke samarbejder med én selv.

  Lad os tage et eksempel, Syrien. De fleste syriske flygtninge befinder sig i nærområdet, men en del af taget til Europa. Hvis Nordeuropa ikke vil samarbejde med Sydeuropa om det problem, så kan Sydeuropa vælge at prøve at dirigere flygtningene videre til Nordeuropa. De kan simpelthen lade være med at registrere flygtningene, og så lade dem tage nord på – eller presse dem nord på.

  Men lad os nu sige at der er et europæisk samarbejde, men Europa ikke vil samarbejde med andre lande. Hvorfor skulle de så samarbejde med os? Tyrkiet har modtaget ca. 3 millioner syriske flygtninge og Libanon har modtaget ca. 2 millioner flygtninge. Hvis Europa ikke vil samarbejde med disse lande om at løfte den byrde, så kan de også prøve at sende disse flygtninge videre til Europa.

  Det er letkøbt alt sammen. Tilhængerne af et internationalt samarbejde – de frelste, som de kaldes, for at folk ved at dem kan man ikke tage seriøst – har ikke nogen klar og simpel løsning på flygtningeproblemerne. Så derfor må…løsningen være national? Helt uden at præsentere nogen realistisk løsning i nationalt regi.

 6. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gode Casper,

  Så egentlig leverer du et vægtigt forsvar for bevarelsen af EU på trods af dit erkendte nationalkonservative standpunkt. Interessant, fordi du som konservativ nok indser meningen med de store multinationale koncerner, hvor alternativet for de små er: Vær med (bliv opkøbte) eller gå til grunde. Flygtningeproblemet kan ikke klares af det enkelte land. Hvordan skulle et land som Danmark have ressourcer til at lukke af? Slaget foregår nu på Middelhavet: Hvilket europæisk land kan alene klare opgaven at lukke her?

  Vi får brug for en ganske betragtelig del af indvandrerne/flygtningene til at fylde hullerne ud i erhvervslivet, hvor det stadig mere reducerede folketal (uden flygtningene/indvandrerne) vil efterlade gabende huller, som kun i de kommende årtier bliver større og større. Jeg er bange for, at det er man ret enige om i erhvervslivet herhjemme og ude i Europa. Spørgsmålet er så: Hvor mange og hvem?

  Omskolingslejre, der også er centre for udvælgelse, placeret i lejre i et nordafrikansk land er måske ikke helt tosset. Skal det være effektivt, skal lejrene nok placeres i Libyen, som europæerne så nok er nødt til at besætte, hvilket ikke er nogen uoverkommelig opgave. Så må man også overtale Marokko til at huse andre lejre.

  Men skal flygtningestrømmen fra Afrika stoppes, må man følge pengene. Den fortsætter lige så længe, bagmændende tjener på den. Flygtningene kommer ikke (normalt) af sig selv. De færreste vil overleve turen gennem Sahara. Så det er organisationerne bagved, der skal knuses. Ellers kan vi gøre alt det, vi vil, til ingen nytte.

 7. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Hvis dele af erhvervslivet kun kan overleve gennem import af fremmede, så er det bedre, at disse dele af erhvervslivet går under, end at vi importerer endnu flere fremmede. De mange fremmede forpester tilværelsen for os, og det er erhvervslivet ikke værd. Hellere et fattigere men dansk Danmark end det rådne multietniske samfundskaos.

  I øvrigt er der slet ikke behov for fremmed arbejdskraft, det er blot ynkelige erhvervsfolk, som ikke vil betale en ordentlig løn, der efterspørger billig og fremmed arbejdskraft. Sådanne erhvervsfolk bør slet ikke have indflydelse på samfundet, og de skal ikke forpeste tilværelsen for os andre ved at importere fremmede.

  Det er derimod på høje tid, at vi får gang i repatrieringen af fremmede, så vi kan komme af med de uhyre skarer af fremmede, hvis forsørgelse og kriminalitet ødelægger landet. Lad os tilintetgøre det modbydelige multietniske samfund, så det danske Danmark kan genopstå.

 8. Af Hr. J HA.

  -

  AF CHRISTIAN KRUS E – 20. SEPTEMBER 2017 10:49

  Dit indlæg afslører bare, hvilken type person du er.
  Ikke noget at skrive hjem om.
  Jeg har i øvrigt arbejdet i Mellemøsten i en del år.

 9. Af Niels Peter Lemche

  -

  JACOB SELCHAU, så vidt jeg forstår, er der i år tale om en kraftig tilbagevandring af syriske flygtninge fra nærområderne i takt med, at større og større dele af Syrien bliver sikre områder.

 10. Af Niels Peter Lemche

  -

  KAJ VILHELMSEN, ja, det er klart, at i din optik vil der i fremtiden være færre, men bedre danskere!

 11. Af Hr. J HAN.

  -

  AF KAJ VILHELMS EN – 20. SEPTEMBER 2017 11:13

  Dit drømmesamfund blev jo nedkæmpet i 1945.

 12. Af Jan Andersen

  -

  Radigale og halvskøre anti-danskere som j han sen, NPL, nør ager, juul, j ni el sen og flere andre, fylder alt for meget på denne og næsten alle andre debatter.

 13. Af Kristoffer Hansen

  -

  Helt enig, og genindfør dødsstraffen i fædre landet. Lad karma være karma igen!

 14. Af Svend Jensen

  -

  AF NIELS PETER LEMCHE – 20. SEPTEMBER 2017 10:54
  “Vi får brug for en ganske betragtelig del af indvandrerne/flygtningene til at fylde hullerne ud i erhvervslivet, hvor det stadig mere reducerede folketal (uden flygtningene/indvandrerne) vil efterlade gabende huller, som kun i de kommende årtier bliver større og større. Jeg er bange for, at det er man ret enige om i erhvervslivet herhjemme og ude i Europa….”

  Ren skræmmekampagne fra Eliten og dens lakajer.
  Hellere få et reduceret befolkningstal end modtage hundredtusindvis kristenhadende religiøse fanatikere, der mestendels er skrigende dårligt uddannede. Danmark vil blive ruineret af at skulle civilisere hundredtusindvis af muslimer. Hvis erhvervsliver er ude på at ødelægge dansk kultur ved at tvangsindføre uduelig og inkompetent arbejdskraft, bliver erhvervslivet på sigt til erhvervsdøden – samtidig med en religiøse borgerkrigs rasen.
  N.P.L. skriver at han er ret bange i den anledning – de fleste andre er stiktossede over at Eliten skalter og valter destruktivt med landets fremtid, alene for at holde bundlinien på deres excell-ark sort.

 15. Af Helge Nørager

  -

  Jan Andersen, kl 11.36, det ville være fornuftigt at læse bloggen, før de kaster med skidt efter mig og andre.
  Jeg har ikke kommenteret her, men føler jeg er nødt til at korrigere dine fake news om at jeg fylder for meget i debatten på denne blog.

 16. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE

  Intet, absolut intet, tyder på, at der bliver behov for “indvandrernes” (jeg foretrækker at kalde dem besættere) arbejdskraft i fremtiden.

  Mindre og mindre arbejde skal udføres manuelt – og det er, hvad den gennemsnitlige “indvandrer” formår at deltage med. Mere og mere arbejde bliver derimod automatiseret via robotter – og deres vedligeholdelse og udvikling kræver specialister, som kan tænke ud af boksen.

  Bevares, der er en hel del “indvandrere”, som er udstyret med høj intelligens. De kan blot ikke opveje generne fra de øvrige – og kommer aldrig til at kunne det.

 17. Af Niels Peter Lemche

  -

  Niels Larsen,

  Og die dumme Dänen skulle helst ikke blive udfordret…

 18. Af Frank Wulff

  -

  Overskrift blog og selv indholdt i blog kan give anledning til misforståelser.
  Hvad mener CS med Europa i den konkrete kontekst? Det vil være rart hvis CS svarer på det.

  Vedr. det med fordelingen af flygtninge, så gælder det jo ikke for Danmark pga. retsforbeholdet.
  Når det så er sagt, så bør den laves om til et koncept hvor EU betaler de enkelte lande for at håndtere flygtninge. Pengene skal primært tages fra EU strukturfonde ERDF (European Regional Development Fund) og CF (Cohesion Fund).

 19. Af Jan Petersen

  -

  “Vi får brug for en ganske betragtelig del af indvandrerne/flygtningene til at fylde hullerne ud i erhvervslivet” – er en gang gedigen hovedløst ævl. Det forholder faktisk lige stik modsat. Takket være robotter og stadig mere intelligent software, er der brug for færre manuelle hænder. Det er kun et stort plus, at den europæiske befolkning mindskes. Men selvsagt et ligeså stort minus hvis nedgangen fyldes op med tredje verdens uhæmmede overproduktion af nye individer!

 20. Af N. Jensen

  -

  Migrantkrisen er ikke skabt af krige, men er en følge af den voldsomme befolkningstilvækst/overbefolkning i særligt arabiske og afrikanske lande. Selv her i det ellers meget tolerante Italien er der en stigende erkendelse af, at de såkaldte NGO-er ved deres aktioner ikke redder de økonomiske migranter – nej, de henter dem!

 21. Af Per Torbensen

  -

  Luk nu hermetisk den danske grænse,EU det såkaldte “lederskab” ,men blot opbygget for at varetage de måske 10 procents interesser og hvem gider det mere ?

 22. Af Mehmet Sami Gür

  -

  I bund og grund er vi alle flygtninge. Vi er hele tiden på flugt. Fra hjem og arbejde og fra arbejde og hjem. Fra familie til gæster og fra god dag til dårlig dag og omvendt. På ferie, på indkøb og bytur. Naturen og Fitness og tilbage til rødderne.

  Ja, vi er på flugt, enten ‘til’ eller ‘fra’ noget, nogle og m.v.

 23. Af Jan Petersen

  -

  “I bund og grund er vi alle flygtninge. ”

  Så knækkede vist den Mehmet logik kæde, så det vil noget . . . griner

 24. Af jan ulrik friis

  -

  Denne fremmede islamistiske magtovertagelse af Danmark vi nu alle er vidne til, vi taler om landskadelig virksomhed, en åben dørs politik, en nedprioritering af det danske folk, det fatale og dødstødet at politisk flertal for M erkels islamiske multi-kulti og EU planerne at fjerne nationalstaten, EU får sin vilje, et Frontex der dagligt pumper nye islamister op i EU til vores undergang, når islamisterne mange nok bliver vi alle slået ihjel, og nu er de mange nok !!!

  Vi ved at borgerkrigen på vej, og at fjenden allerede står i landet!

  Landskadelig virksomhed er forbudt på dansk jord, det er kun at håndhæve loven, stoppe de der bedriver landsskadelige politik i Danmark som i EU, resultatet ser vi uregerlige voldelige islamistiske velfærdsflygtninge, et islamisk mandesamfund der nu hærger Danmark og EU, kun store politistyrker kan kontrolerer dem, men hvor længe?

  Vi går nu ud i velfærdsforringelser, velfærdssamfundet forsvinder som dug for solen, det ser vi nu, grundet kostbare islamistiske velfærdsturister og den samtlige godhedsindustri og deres voldsapparat, kan vi nu vinke farvel til vores velfærd, vores fædreland, vores nordiske-danske kultur, der findes ingen undskyldning for at sige at vi intet vidste, for vi ved alt, efter at i hundretusenvis af dokumenterede overgreb imod os danske!

  Det skal ikke være en betingelse at alle islamiske kolonister er terrorister, knivstikkere, voldtægsforbrydere, rans- og drapsmænd før Danmark siger STOP, og får ryddet op i dette landsforrædderi på dansk jord og håndhæver loven til punkt!

 25. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jeg tror, jeg vil vende tilbage til bloggens emne: Europa må lukke sig inde i sig selv.

  Sagen er, at undergangsstemningen er ødelæggende. Det er ikke så meget ydre fjender, der er problemet, eller indvandringen — wir schaffen das! — det er det sorte hul i os selv, når vi er blevet bange for vores egen skygge og kun ser undergangen vente på os. Rejs dog ud i Europa og prøv at forstå skæbnefællesskabet i den fantastiske civilisation, vi har skabt i vores verdensdel. Den europæiske civilisation er det mest formidable, der er skabt nogensinde, og det være sig i kunsten og arkitekturen, i litteraturen, i musikken, i alt hvad der gør os til europæiske mennesker.

  Alene er vi ingenting, men sammen er vi alt. Forstå EU som den organisation, der sørger for, at vi fortsat kan udvikle os, også selv om det ofte ligner gallerlandsbyen, hvor alle ligger i en bunke på torvet og tæver løs på hinanden. Der tales meget om værdier, og vi har i hele Europa fælles værdier. Og så er EU årsag til, at nationale fornemmelser kan få lov til at udfolde sig også inden for de såkaldte nationalstater, som skal bruge magt for at vedligeholde deres egen selvforståelse som nu senest Spanien. Danmark er en region, lige som hver af de tyske Bundesländer. Det er problemløst lige nu. Spanien, England og Italien har noget at tænke på. Og man kunne blive ved. EU skal naturligvis holdes på plads. EU kan godt ende som en forbundsstat; men det vil ikke ændre på, at regionaliseringen, der følger etniske skillelinjer sagtens kan trives inden for rammerne. Kravet er her, at sydeuropæisk centralisme må vige for nordeuropæisk decentralisme.

 26. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – “prøv at forstå skæbnefællesskabet i den fantastiske civilisation, vi har skabt i vores verdensdel.” Det er vel netop dét skæbnefællesskab, der er værd at forsvare. Men hvordan har den lærde Lemche forestillet sig – et kristent skæbnefællesskab forsvaret imod et ditto muslimsk skæbnefællesskab, der er stik kontra til det kristne skæbnefællesskab?

 27. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jan Petersen, ja, det går nok over din forstand, ikke sandt?

  Men dit indlæg viser blot, at du intet har forstået. Tag ud i Europa og mærk verden. Så vil du måske forstå, at et par fjollede islamister nok kan ødelægge og slå ihjel; men de betyder ikke et klap, eller de betyder mest for de højrenationales primitive selvforståelse, som jo mest lyder, som kommer den fra en samling brøleaber.

 28. Af Jan Petersen

  -

  Lemche, som bosat i Sverige bør du vel – på rimelig tæt hånd – kunne følge konsekvensen af mikset “kristen / muslim”? Spar penge på diverse Europa rejser!

 29. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE

  Hvor længe tror du, at Merkels “Wir schaffen das” vinder gehør (hvis det da overhovedet gør det)?

  Med evindelige nedskæringer i velfærden for at klare udgifterne til den islamiske og afrikanske invasion og den omsiggribende udenlandsk/efterkommerinspirerede kriminalitet er der nok en grænse for europæernes overbærenhed og villighed til at hjælpe.

  For mit vedkommende er jeg blevet totalt kold overfor de fremmedes lidelser – i en grad, så muslimernes exodus fra Burma/Myanmar rager mig en hatfuld. Faktisk glæder jeg mig på burmesernes vegne, hvis jeg skal være helt sandfærdig. Muslimerne gjorde oprør, nu høster de så frugterne af oprøret.

 30. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jan Petersen, vi har dem til overflod i Kristianstad, men uden de store problemer. I landsbyen, jeg er hjemmehørende i, har der været to-tre afghanerdrenge, som bestemt ikke skabte problemer.

  Og til brøleaberne: Jeres angst for de fremmede skyldes manglende forståelse for, hvem I er. Evindelig råber I op om muslimer mig her og muslimer mig der. Ja, der er masser af problemer, men — wir schaffen das — på den ene eller anden måde.

  Tænk at brøle så meget op om nationen, når man ikke aner, hvad konteksten er. I aner jo simpelthen ikke, hvad nationalitet består af.

 31. Af Jan Petersen

  -

  Såkaldte menneskerettigheder (beskyttelse af kriminelle) udlægges lidt mere pragmatisk af f.eks buddhister i Myanmar til beskyttelse mod f.eks muslimer. Jeg har rejst rundt i de fleste lande i Sydøstasien, og navnlig muslimer er ugleset stort set overalt, på nær f.eks Malaysia der er muslimsk styret.

 32. Af Jan Petersen

  -

  Lemche tag en rundrejse til diverse ghettoer i Malmø og Gøteborg, så får du muligvis din multikulturelle lyst styret. En meget god artikel om emnet her:

  “Garvet politimand har 30 års erfaring med muslimske parallelsamfund – nu advarer han om, at de er ude af kontrol”
  https://denkorteavis.dk/2017/politiveteran-tager-bladet-fra-munden-politikerne-har-dukket-nakken-for-islamisterne-af-frygt-for-at-blive-kaldt-racister/

 33. Af Orla Guude

  -

  @NIELS PETER LEMCHE – 20. SEPTEMBER 2017 21:29
  “…Evindelig råber I op om muslimer mig her og muslimer mig der. Ja, der er masser af problemer, men — wir schaffen das — på den ene eller anden måde….”

  Ditlev Bluncks åndelige arvtager – det Merkelige citat røber ganz klar, at hans sympati ligger syd for Eideren og i hvert fald ikke nord for.

 34. Af Niels Larsen

  -

  ORLA GUUDE

  For mig tyder det mere på, at han ikke har fattet et kvæk om, hvad der er i færd med at ske.

  Tænk at der findes så bundnaive og virkelighedsbenægtende mennesker i vore oplyste samfund.

  Muslimers afstandtagen fra vores samfundsmodel er legio, både fra officiel muslimsk side og fra menige muslimers side. Muslimske terrorangreb på uskyldige europæere er der vist ingen, som har tal på længere. Muslimsk kriminalitet bare stiger og stiger i både omfang og grovhed.

  Alligevel ævles der om, at “wir schaffen das”. Det gør vi ikke på den måde han og Merkel mener, men kun ved at smide muslimerne på porten. Som olie skyr vand skyr civilisationen islam.

 35. Af Niels Peter Lemche

  -

  Stadig væk: De højrenationales eneste argument er, at det hele går ad helvede til, og at det er muslimernes skyld. De har intet — og jeg gentager intet — at tilbyde i konstruktiv henseende.

  De forsøger at skræmme almindelige mennesker, men er i virkeligheden kulturløse og historieløse. Det skræmmende er, at man troede, at vi var blevet fri for deres type af propaganda for halvfjerds år siden, og nu vælter den frem. De er en større trussel mod vores kultur end nogen anden faktor.

  Men medierne leger med, for det sælger!

 36. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE: “De har intet — og jeg gentager intet — at tilbyde i konstruktiv henseende.”

  Har du og de øvrige apologeter det?

  Og i så fald: hvad?

  Gennem 40 år er alle mulige og en hel del umulige krumspring forsøgt. Og gennem samtlige 40 år er tingene gået fra bad to worse.

 37. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS LARSEN, sniksnak, selv øllerne er blevet bedre. Fodboldlandsholdet er også ved at have det bedre. Der er faktisk ikke noget, der er blevet værre andet end dit dårlige humør. Selv dit fremmedhad er blevet bedre, fordi der er flere at “hade”.

  Så hvad snakker du om? Har de lukket dit stamværtshus og gjort det til en smart café?

 38. Af Orla Guude

  -

  @NIELS PETER LEMCHE – 21. SEPTEMBER 2017 8:49
  “Stadig væk: De højrenationales eneste argument er, at det hele går ad helvede til, og at det er muslimernes skyld. De har intet — og jeg gentager intet — at tilbyde i konstruktiv henseende.”

  Det konstruktive at tilbyde, er en ligetil løsning. Befri Danmark fra den islamiske overtro; helst ved at udvise alle muslimer. Det danske folk har aldrig bedt om at blive oversvømmet af kristenhadere (“tag aldrig venner blandt bogens folk”) – og er aldrig blevet spurgt desangående. Så simpelt er problemet. Det er politikerne, som har gjort i nælderne. De er derfor moralsk forpligtet til at genskabe Danmark ‘ante bellum’.

 39. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE

  For det første husker jeg ikke, hvornår jeg sidst var på værtshus, men det ligger før årtusindskiftet.

  Og da jeg er flyttet til en anden by, kan jeg ikke vide, om mit gamle stamværtshus er lukket.

  Øl drikker jeg ikke så meget af. Jeg foretrækker faktisk bourbon – og fodbold interesserer mig ikke det fjerneste.

  Du gled udenom dine løsningsmodeller… men du har måske ingen?

 40. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt – at det hele går ad helvede til (navnlig i Sverige), og at det er muslimernes skyld – fremgår da meget klart af den artikel, jeg henviser til ovenfor. Men krav er selvsagt at man gider læse artiklen.

  “Garvet politimand har 30 års erfaring med muslimske parallelsamfund – nu advarer han om, at de er ude af kontrol”

 41. Af Niels Peter Lemche

  -

  Niels Larsen,

  Hvilke løsningsmodeller? Så skulle jeg først indrømme, at du har ret i din “analyse”. Vi har et problem med utilpassede indvandrere og deres efterkommere; men hvor stort er det egentlig? Siden “orkanen” i 2015 er der ikke kommet mange flere til, og af 2015-“årgangen” er mange begyndt at kunne klare sig selv, givetvis med støtte, men i hvert fald villige til at arbejde. De fleste syrere ender nok med at rejse hjem i takt med, at landet bliver mere og mere sikkert. Syrien er faktisk et fint land. Befolkningen er ikke for stor, så der bliver nok at lave for dem med genopbygningen.

  Afrikanerne har vi overladt til Italienerne og spanierne. Italienerne er smarte, så de skal nok finde ud af at bruge dem, der vil arbejde.

  Kun på ét punkt tror jeg, at vi er enige: Fremtidens Danmark og Europa bliver temmelig forskelligt fra det, vi kendte som unge.

  Bourbon: Du spøger. Hvis du så havde skrevet en god malt … Du kunne også have sagt som lodsen i Stockholm, der kom hjem fra Frankrig: “Af de lettere franske vine föredrar jeg Cognac!

 42. Af Niels Larsen

  -

  Lemche

  Når det kommer til bourbon spøger jeg aldeles ikke. Malt-whisky kan du beholde for dig selv; den giver jeg ikke meget for.

  Og vi er aldeles ikke enige om, at fremtidens Danmark og Europa bliver temmeligt forskelligt fra det, vi kendte; vi skal nok få de forbandede muslimer og afrikanere smidt på porten igen. Spørgsmålet er udelukkende hvornår og hvor omkostningstungt i europæiske liv, det bliver. Muslimske liv regner jeg for det samme, som muslimerne selv: nul og nix.

 43. Af Niels Larsen

  -

  Lemche

  Når det kommer til bourbon spøger jeg aldeles ikke. Malt-whisky kan du beholde for dig selv; den giver jeg ikke meget for.

  Og vi er aldeles ikke enige om, at fremtidens Danmark og Europa bliver temmeligt forskelligt fra det, vi kendte; vi skal nok få de forbandede muslimer og afrikanere smidt på porten igen. Spørgsmålet er udelukkende hvornår og hvor omkostningstungt i europæiske liv, det bliver. Muslimske liv regner jeg for det samme, som muslimerne selv: nul og nix.

 44. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt en B.dk artikel der er værd at læse:

  »Hvorfor skal indvandrerpiger behandles anderledes end danske jævnaldrende piger?«
  https://www.b.dk/kommentarer/hvorfor-skal-indvandrerpiger-behandles-anderledes-end-danske-jaevnaldrende

  De venstreorienterede politikere i København kommune – bannerfører Enhedslisten – har tilsyneladende erkendt, at de flyvske idéer om integration og assimilation blot er et fatamorgana.

  Nu satses der helt åbenlys på modsatsen, nemlig segregation – holde de forskellige etniske grupper adskilt. I øvrigt et system der blev praktiseret tidligere i Sydafrika. Der gik systemet under navnet apartheid.

  Historie har det med at gentage sig selv. Blot under nye brands – f.eks politisk korrekthed, der ret beset blot er en re-branding af apartheid. Fagre nye verden – velbekomme!

 45. Af P Christensen

  -

  Hvis erhvervslivet heroppe, vil have de fremmede dernede fra,
  kunne erhvervslivet rejse ned til Afrika og skabe arbejdspladser dernede.
  Verdensdelen har brug for dem, og lønningerne er rigtig lave.
  Også for direktører og bestyrelsesmedlemmer…..

 46. Af Jan Petersen

  -

  Det danske erhvervsliv kan sgu da ikke bruge importerede lavtuddannede – ofte direkte analfabeter – til noget. Dem kan de end ikke bruge ifm outsourcing af produktion til udlandet. Arbejdskraft i Mellemøsten og Afrika er uden tvivl billig, men den skal stadig være veluddannet for at være brugbar.

 47. Af M Jørgensen

  -

  Det danske erhvervsliv kan sgu da ikke bruge importerede lavtuddannede ! Nå da! En interessant betragtning, især når man kigger på dele af det dansk erhvervsliv ,som landbrug og gartnerier, transport og budkørsel, hotel og restaurations branchen, rengøringsfirmaer , og you name it.

 48. Af Jan Petersen

  -

  M Jørgensen, mit indlæg var en reaktion på – AF P CHRISTENSEN – 21. SEPTEMBER 2017 17:44 – indlæg. I så tilfælde er mit skriv reelt nok. Men i øvrigt enig i det du skriver om lavtløns-arbejdspladser – i Danmark, der ikke lige står til outsourcing.

 49. Af K. P. Ols en

  -

  AF JAN PETERS EN – 21. SEPTEMBER 2017 18:04

  Jan.
  Jeg venter nede på stranden sammen med Ding.
  Han bliver 14 år i dag.
  Han forventer en stor fødselsdagsgave.

Kommentarer er lukket.