Modstand mod multikulturalismens uorden er og skal være en folkebevægelse

Af Jesper Holm Frederiksen 48

Henrik Sass Larsen, Mathias Tesfaye, Marcus Knuth, Inger Støjberg, Rasmus Jarlov, Naser Khader, Henrik Dahl, Merete Riisager. Disse folketingsmedlemmer, blandt flere andre, tilhører i et vist omfang en fælles gruppe, eller type, af politikere, der spiller en særlig rolle i deres respektive partier. De er “hardlinerne” i deres partier. Strammerne, om man vil. Det er disse politikere, der i særlig grad er optaget af den voldsomme trussel mod den bestående samfundsorden, som udgøres af militante islamister, parallelsamfund, uforholdsmæssig lav beskæftigelsesfrekvens og uforholdsmæssig høj kriminalitetsrate – eller med andre ord: det multikulturelle samfund.

Disse politikere ser vi dag ud og dag ind tordne imod hhv. imamer, kriminelle indvandrere, HUT og mange andre personer eller grupperinger, der i sig selv udgør en stor del af problemet.

Disse politikere spiller altså en rolle. “Roller” er naturligvis ganske almindelige i politik. Et glimrende eksempel var Bjarne Corydon, der som finansminister spillede sin troværdighedsrolle så godt og bandt sit slips så nydeligt og stramt (i overført betydning, naturligvis), at selv vi konservative havde et blødt punkt for ham, til trods for, at han var minister i en ellers umådeligt inkompetent regering. Han gav indtrykket af, at landets finanser var underlagt så streng kontrol, at selv den mest bitre vagtholdsfører i Livgardens Vagtkompagni ville blive en anelse imponeret.

De førnævnte politikeres rolle som”strammere” tjener flere formål. Dels er de flankesikring for at undgå et for stort stemmetab til Dansk Folkeparti og dels for, at de kan ytre visse synspunkter, der i politisk korrekte kredse, ville blive opfattet som kontroversielle, og som derfor ikke skal sværte frontfigurerne og partilederne til. De kan derfor gøde jorden for politiske tiltag, som ellers ville være umulige at gennemføre.
Betyder det, at disse politikere ikke mener, hvad de siger, og at de alene er en del af et taktisk spil, hvis formål er at lægge røgslør for, at deres partier kan føre en slap indvandrings- og integrationspolitik? Nej, bestemt ikke. De mener da hvert et ord, de siger. Selvfølgelig ønsker de, at indvandringen skal begrænses markant i forhold til, hvad vi har set, og at indvandrerne skal mødes af langt højere krav og konsekvens.

Men det er meget væsentlig at forholde sig til, at der i de respektive partiers bagland (og i deres folketingsgrupper, sågar) også findes en hel del medlemmer, der har den komplet modsatte opfattelse. Altså en politisk korrekthed og naiv selvindbildning om, at konsekvenserne ved masseindvandringen ikke er så voldsomme. Politisk korrekthed, eller kulturradikalisme kan vi også blot erkende det som, er en politisk ideologi, der, som en form for mental sygdom, har spredt sig og rækker langt ind i alle etablerede partier. Derfor kan partierne også rumme politikere som Mette Bock, Daniel Toft Jakobsen, Mette Gjerskov, Jan E. Jørgensen og Kristian Jensen. Alle disse folketingsmedlemmer har naturligvis grupper i deres bagland, der støtter deres linje.
Der foregår altså en kamp, nogle steder mere åbenlyst end andre, mellem to fløje og et sted imellem er en meget stor del medlemmer, der er så loyale overfor deres parti, at de vil følge partitoppen, uanset hvem, der vinder.

Jeg har selv været politisk aktiv i 12 år, i både ungdomspolitik såvel som i partirækkerne, og en ting, jeg har erfaret er, at den vel nok mest effektive måde at opnå tilslutning til sit synspunkt (i hvert fald indenfor det realpolitiske felt) er, hvis det fremføres offentligt af ens folketingsmedlemmer. Folketingsmedlemmernes betydning som meningsdannere er umådeligt vigtig, fordi de i kraft af deres embede legitimerer de synspunkter, de fremfører.

Ideen om, at “strammerpolitikerne” alene har til formål at lægge røgslør ud for befolkningen, så man kan føre en lempelig indvandrings- og integrationspolitik, er relativt udbredt på visse dele af højrefløjen. Blandt proselytter i Dansk Folkeparti og især i Nye Borgerlige møder man ofte synspunktet, at politikere som Rasmus Jarlov, Naser Khader, Henrik Dahl og Marcus Knuth og alle deres støtter burde skifte parti for i stedet at repræsentere og støtte den rene linie i de ægte strammerpartier. Men hvad ville konsekvensen være ved dette? Det ville være, at “midterpartierne” ville blive overladt alene til de tilbageværende politisk korrekte medlemmer. Det kan ganske givet være, at man så kan mødes i hhv. Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige og være dejligt enige om meget af den rigtige politik, men hvis resten af Folketingets partier ledes af og fører en kulturradikal politik, hvor meget gavner det så Danmark? Ikke en tøddel.
Misforstå mig ikke: Danmark har haft – og har fortsat – stor gavn af Dansk Folkeparti og deres bidrag i den offentlige debat. Det er faktisk en underdrivelse. Dansk Folkeparti har været en isbryder i dansk politik, og de har sikret, at vi ikke har et debatklima som i Sverige, og at vi kan tale frit om problemerne ved det multikulturelle samfund. Men Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige når ikke alene op på 90 mandater, og derfor er det af absolut afgørende betydning, at de rette fløje i midterpartierne får tilpas meget vind i sejlene til, at disse partier fører den fornuftige og ansvarlige politik i Folketinget.

48 kommentarer RSS

 1. Af Arne Nielsen

  -

  Det har altid stået for mig som en gåde, hvorfor kulturradikalisme og venstreorienterethed skulle blandes ind i denne diskussion. Trods ordlighed, har kulturradikalismen intet med Det Radikale Venstre at gøre, og tager man konsekvensen af de venstreorienterede partiers egentlige opfattelse af tingene, burde de da gøre massiv front mod den indvandrede islamisme. Vi har jo også været vidner til, at en Asmaa Abdol-Hamid blev opgivet som kandidat for Enhedslisten – hun var jo nok en anelse for stramt et eksemplar at præsentere de undrende vælgere for. Ind imellem er vi blevet præsenteret for indvandrerkandidater i de forskellige partier, men hvar gang har det vist sig, at de var for ustadige eller havde urent mel i posen, til at de kunne opretholde deres kandidatur. Det ser jo ud til, at de fremmede medbringer en opfattelse af det politiske, som ikke omfatter en sådan soliditet, som det danske demokrati fordrer. I mange af de lande, de kommer fra, er der jo på ingen måde tale om mindretalsbeskyttelse, men at vinderen tager det hele, og at magten er personlig, og ikke funderet i nogen form for idéologi. Det er os velbekendt, at udøvelse af politisk magt vel altid har et personligt anstrøg, men at der er nogle overordnede principper, såsom at det er politikernes opgave at lave lovene, men at det er domstolenes opgave at dømme i forhold til disse. Ofte har man kunnet konstatere, at de fremmede har stået uforstående overfor idéen om magtens tredeling, og ligeledes uforstående, at det her i landet ikke er en mulighed at bestikke en politimand eller en embedsmand. Til gengæld ydes der i vidt omfang service uafhængigt af ydelser af denne karakter.

 2. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Javel ! du har helt ret !

 3. Af Niels Poulsen

  -

  Arne Nielsen

  “Trods ordlighed, har kulturradikalismen intet med Det Radikale Venstre at gøre …”

  Edvard Brandes (som sammen med sin bror Georg anses for at være grundlæggerne af bevægelsen) var medstifter af både dagbladet Politiken og partiet Det Radikale Venstre.

 4. Af Karla Mazoo

  -

  Hvor skal det ende?

  Hvis masseindvandringen af vand-tro fortsætter, og fortynder det ædle, danske blod, så ender det med, at ungdommen i Danmark mister verdensrekorden i druk og hashmisbrug!

 5. Af Arne Nielsen

  -

  Til Niels Poulsen: Hvori bestod Brandes-brødrenes kulturradikalisme?

 6. Af J Ha nsen

  -

  den voldsomme trussel mod den bestående samfundsorden, som udgøres af militante islamister, parallelsamfund, uforholdsmæssig lav beskæftigelsesfrekvens og uforholdsmæssig høj kriminalitetsrate.
  Skriver bloggeren.

  Og han må jo vide det.
  Han har jo selv ydet et stort bidrag til at skabe flygtningeproblemer og terror.
  Grundet hans deltagelse i Danmarks forbryderiske krige.
  De “strammere” som han lister op er i øvrigt mest kendt for at være populister og demagoger.

 7. Af jørgen christensen

  -

  Tænke sig at der stadig er mange politikere og vælgere der er så tungnemme og sinkeagtige, at de stadig betragter indvandringen som uskadelig eller ligefrem berigende. Selvom udgiften er 200 milliarder kr. om året, selvom kriminaliteten er eksploderet, selvom hverdagsterror mod bilister, fodgængere og skolelærere/elever, falckfolk og mange andre er blevet en del af dagliglivet i Danmark. Og så har vi kun antydet de enorme forringelser af velfærd, sundhed, familieværdier og personlig tryghed og frihed som har fundet sted de senere år, pga. uduelige og ligeglade regeringer.

 8. Af kjeld hougaard

  -

  helt enig. vi behover en ensformed befolkning i Dansk. – ja en kultur revolution.
  hvad dansk kultur er, det kan forfatteren sikkert bestemme, det gor ikke saa meget – bare vi er ens. Som de danske vi er, behover vi jo ikke gaa saa kraftigt til vaerket som Mao i Kina. va’ mae’ at starte med: alle skal baere en dannebro klappe hat. det er i alt fald danskt – og vi bliver af med torklaede bebatten

 9. Af jørgen christensen

  -

  J han sen/ j has san bliver vel aldrig træt af at anklage og nedgøre danskerne, der for 90-99 procents vedkommende er uden skyld i V’s/fjogs krigeriske ambitioner. J han sen er tydeligt tilhænger af invasion og islamisering, for mens han evindeligt og utrætteligt præker om danskernes krigsforbrydelser, nævner han aldrig muslimernes/islamisternes terror, krigsforbrydelser og massakrer med eet eneste ord.

 10. Af Kristoffer Hansen

  -

  Ja tak. Genindfør dødsstraffen øjeblikkeligt. Fri os fra Muhammeds tynde mave.

 11. Af jørgen christensen

  -

  Hvad der foregår i Sverige er at feministerne og pladderhumanisterne fører sig frem med en politik der er rablende, dødbringende og altødelæggende galskab. Rendyrket idioti og forræderi. De rødradikale og skabsradikale fascister har skabt uhyrlige og groteske tilstande overalt i Sverige. Læs selv snap hanen. Er det de samme tilstande vi ønsker i Danmark?? Se også mer kels migrant crisis.

 12. Af jørgen christensen

  -

  Hvad der foregår i Sverige er at feministerne og pladderhumanisterne fører sig frem med en politik der er rab lende, dødbringende og altødelæggende g al skab. Rendyrket idi oti og forr æderi. De rødradikale og skabsradikale fascister har skabt uhy r lige og gro teske tilstande overalt i Sverige. Læs selv snap hanen. Er det de samme tilstande vi ønsker i Danmark?? Se også mer kels mi grant cri sis.

 13. Af Niels Poulsen

  -

  Arne Nielsen

  “Hvori bestod Brandes-brødrenes kulturradikalisme?”

  Et hadefuldt angreb på Gud, Konge og fædreland.

 14. Af Arne Nielsen

  -

  Til Niels Poulsen: Er det virkeligt det hele? Det er ikke meget at diske op med.

 15. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  De bliver interessant at se, om det er muligt nu at skabe en nationalistisk, monokulturel folkebevægelse for kæft, trit og ensretning. Det kræver en hårdtarbejdende højrefløj og nogle reaktionære konservative tropsførere, men dem har vi jo.

  Jeg tvivler på, at det får den helt store succes, men med AFD’s strålende resultat i Tyskland og dansk folkepartis overtagelse af den reelle magt i Danmark kan intet længere anses for umuligt. Nationalisme, isolationisme og patriotisme er den nye sort – velbekomme.

 16. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos bloggens emne en artikel på EB.dk, hvor man kan afgive sin stemme til artiklens spørgsmål:

  “Træt af særbehandling: Stop kontanthjælp til kvinder i niqab og burka
  Socialdemokraterne beder nu beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen om at sørge for, at ingen med niqab eller burka får kontanthjælp. Er det en god ide?”

  http://ekstrabladet.dk/nationen/traet-af-saerbehandling-stop-kontanthjaelp-til-kvinder-i-niqab-og-burka/6840578

 17. Af Jan Andersen

  -

  Der er masser af gode grunde til at gøre modstand mod MASSEINDVANDRINGEN til en bred folkebevægelse. For hvis vi danskere ikke stemmer de dårlige politikere ud og får nogle bedre ind, vil det ende med frygtelige tab og rædselsfulde oplevelser for millioner af danskere. Borgens nuværende politik er skummel, kortsynet, asocial og hensynsløs. Og vi bør følge England ud af EU.

 18. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er jeg stærkt uenig i overskriften – Modstand mod multikulturalismens uorden er og skal være en folkebevægelse. Der er ikke noget galt med multikulturalisme som sådan. Masser af vidt forskellige kulturer bor i Danmark og lader sig integrere / assimilere. På nær muslimer der ønsker segregation – adskillelse fra samfundet. Så kald venligst en spade for en spade – og multikultur problemet for MUSLIMSK !

 19. Af Per Brandt Rasmussen

  -

  Du har så ganske ret – forstemmende er når flere debattører angriber dig i stedet for dit budskab. Det må formodes at de ingen reelle argumenter har.

 20. Af Jan Andersen

  -

  I virkeligheden foregår der en systematisk nedbrydning af vores demokrati og velfærd. Hundredtusindvis af danskere har til nu fået deres livskvalitet forringet eller helt ødelagt pga. partiernes kyniske, hykleriske, korrupte, uansvarlige og landsskadelige politik. Og fremover vil det bare blive værre og værre, hvis vi vælgere og borgere lader dem fremture. Danmark risikerer at blive udslettet som danskernes land og folkehjem.

 21. Af Kristoffer Hansen

  -

  Det multikulturelle samfund har ikke fejlet. Islam er terroren. Alle ved det, og det vil forhåbentligt komme til at ses mere i de kommende valg i EU. Genindfør dødsstraffen for karmaens skyld. Fri os fra den blasfemiske bøssepik sekt. Føj for satan!

 22. Af Kristoffer hansen

  -

  NAZISLAM-murs fundamentet står klar i alle europæiske storbyer. Hitler ville klappe i hans små hænder hvis han kunne se hvad Islam er i stand til. Islam får Hitler til at ligne en voldtaget pige der er gjort klar til stening. Det er ikke bomber og lastbiler der er den rigtige terror, det er bare spil fra galleriet.

 23. Af Kristoffer Hansen

  -

  Danmark har altid været meget multikulturel, nok på grund af vores størrelse. Det har været spændende at komme ud og se andre kulture, og tilmed bringe dem med hjem. Vores største digter havde et fint ordsprog; at rejse er at leve. Men ude godt hjemme bedst, fordi vi er danskere og bor i Danmark. Alle gamle ordsprog er døde for længst, utroligt at Nick og Jay kan køre på dem endnu? Hele Europa bliver mere og mere det samme. Det er den samme Islam sang, der går igen over alt dag ud og dag ind. Hvor allemand er racister, hvis man altså har en holdningen til terrorister.

 24. Af P Christensen

  -

  Et faktum er at ideologerne ikke følger med ideologierne over tid.

  Fx. har de såkaldte “røde” eller “venstreorienterede” af idag intet med
  deres navnebrødre for 50 år siden at gøre.
  De “røde” dengang var arbejderpartier, der ønskede at tilgodese
  arbejderklassen.

  Nutidens “røde” er omvendt “indvandrerpartier”, der alene tilgodeser
  indvandrere. De “røde” består nu af højtuddannede, der aldrig har haft et
  arbejde i gammeldags arbejder-forstand.

  De tænker primært på deres indbyrdes anseelse , og den vedligeholdes ved at hente
  masser af indvandrere hertil, den sociale eller økonomiske pris er ligegyldig.
  Den betales jo af andre, nemlig arbejderklassen.
  Og de bor bekvemt nok ligesom indvandrerne langt væk fra de højtuddannede “røde”.

 25. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Arne Nielsen/Niels Poulsen

  Forskellen på kulturradikale og nationalkonservative har i vores historie især vist sig ved at kulturradikale er gået ind for demokrati – ikke et særlig interssant emne for nationalkonservative – især hvad kvinder angår.

  “1. Kvinder var uegnede til politisk arbejde pga. deres kvindelige psyke. Til gengæld besad de evnen til omsorg, empati mv., som var velegnet i varetagelsen af deres hovedopgave som hustru og mor.
  2. Kvinder var allerede repræsenteret via deres ægtemand.
  3. Det var ikke i samfundets interesse at gøre ægteskabet til en politisk slagmark og dermed sætte spørgsmålstegn ved den traditionelle kønsarbejdsdeling”.

  Nationalkonservative interesserer sig især for Gud, konge og fædreland – hvilket har haft katastrofale konsekvenser.

 26. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jesper <holm Frederiksn

  Er din våde drøm virkelig 90 mandater til Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige?

  Good grief!

 27. Af Mehmet Sami Gür

  -

  JESPER HOLM FREDERIKSEN:

  Hvad har du gang i? Er du nu også begyndt at lave regnskab og statistik over valg resultater og hvilket parti og hvilken kandidat får mest stemmer i det næste valg…? Eller planlægger du igen om hvordan man assimilerer udlændinge i Danmark?

  Du og de andre er ikke herre over fremtiden, samfundet og skæbnen. Lige gyldigt hvad du laver, så er de (udlændinge) kommet for at blive i Danmark. Du må hellere begynde at indse denne sandhed…

 28. Af Jan Petersen

  -

  Så længe der ikke er flere uintegrebare muslimer i Danmark end lige pt, er de vel til at komme af med igen, når den politiske vind for alvor skifter i Danmark og det øvrige EU. Med det tyske valg i erindring går det den rigtige vej.

 29. Af Kristoffer Hansen

  -

  Dødsstraf.dk/nu

 30. Af R. Harald Kristiansen

  -

  “Ungdommen er borgerlig, og det er PROGRESSIVT, at være KONSERVATIV”.? De to ord er hinandens modsætninger.

 31. Af Martin Jørgensen

  -

  ” I en umådeligt inkompetent regering” skrives der om den tidligere regering.
  Men vor kompetent er den nuværende regering , kan man fristes til at spørge om, når man selvfølgelig .lige ser bort fra den mest kompetente udenrigsminister ( hans eget udsagn) vi nogen sinde har haft i DK.
  Jeg sidder ikke med en følelse af at det er kompetencer der styrer vort land, men mere, med den fornemmelse af, at det ministerbilerne og magtens sødme der har første prioritet.
  Og apropos finansministre og deres troværdighed, hvem var det , der i 2015 jamrede sig og beskyldte den tidligere regering for at have Photoshoppet med økonomien. Derfor var man nødt til at køre med grønthøsteren hen over de offentlige udgifter, og forlangte en 2% besparelse ( effektivisering ) på alle områder.
  Efterfølgende måtte Hjort Frederiksen dog indrømme , at fælleskassen ikke var helt så tom, som han havde givet udtryk for.
  Man skal passe på med hven man kaster sten efter, når man selv bor i et …….

 32. Af Jan Petersen

  -

  At give politiske partier “partistøtte” er vel bare udtryk for en pæn omskrivning af andre gøgleres kunststøtte. Men bevares, partistøtte klinger da lidt mere “seriøst” i øret end kunststøtte.

 33. Af Povl H. Riis-Knudsen

  -

  Læs i øvrigt: https://danmarksfrihedsraad.wordpress.com/2015/09/12/konservatisme-og-kulturkamp/

 34. Af Bodil Sorgenfrey

  -

  Sikke en gang ordflom – Jesper, du skal nok blive til noget stor i politik. Imens kan vi andre så beskæftige os med at løse de problemer i skaber.

 35. Af Jan Petersen

  -

  Jeg er også mere tilhænger af, at kalde en spade for en spade – og multikultur problemer for muslimske – og omvandrende romaer. Så er det “multikulturelle” problem naglet fast med to store syvtommersøm!

 36. Af Ole Frank

  -

  Flyt du ind i det nærmeste fængsel. Der kan du få al den orden pr. kommando, du kan ønske dig. Der er du fri fr at finde dig i at du og dine ligesindede tænker selv over, hvad du vil. Der har du masser af tid til at tænke over hvor dejligt enkelt livet kan være sådan et sted.
  12 år i politik og du lader ikke til at være andet end en studentikos kandestøber.

 37. Af skede lortekrat

  -

  Komplet sindssyge kommentarer mange af dem. Danske mænd får alt alt for lidt sex…..den er helt gal.

 38. Af Kristoffer Hansen

  -

  Debatten omhandler lort ikke sex. Er du en konverteret bøssepik?

 39. Af Bjarne Hosbond Poulsen

  -

  Men vi etniske danske deler jo heller ikke samme kultur. Mange religiøse samfund og sekter udfører jo en social kontrol, der er ikke giver de muslimske samfund meget efter. Bare tænkt på Jehovas vidner.
  For ikke så mange årtier siden spillede Indre Mission en betydelig rolle i det danske samfund. Der havde man jo absolut ingen ide om, at man skulle respektere den enkelte persons frihed og rettigheder.

 40. Af Kristoffer Hansen

  -

  Slet offentlige ydelser til terrorister, og omdan danske statsfængsler til offentlige toiletter. Fri os fra blasfemisk bøssepik kultur. og genindfør dødsstraffen hurtigst muligt.

 41. Af Niels Larsen

  -

  MEHMET SAMI GÜR: “Lige gyldigt hvad du laver, så er de (udlændinge) kommet for at blive i Danmark. Du må hellere begynde at indse denne sandhed…”

  Vi skal nok få jer smidt ud igen. Det er kun et spørgsmål om tid. 🙂

 42. Af finn olsen

  -

  Så er det sædvanlige bundt af halv- og helskøre bloggere på banen… med deres rødradikale vrøvlerier og postulater. Men også filtret hjælper til med at ødelægge debatterne på de fleste blogs.

 43. Af finn olsen

  -

  Er bo dil sor gen frei ikke klar over at V, K og S/SF samt især de tre radikale partier har brugt al deres tid på at skabe problemer. Derimod har de ingen problemer løst. “Alt til EU og migranterne, intet til danskerne” er mottoet blandt de “borgerlige”. Blandt de radikale er det “Død over Danmark og danskerne. Islamiseringen længe leve”.

 44. Af jan ulrik friis

  -

  For i virkeligheden har Danmark slet intet problem overhovedet, kun at folketinget naturligvis må træffe beslutningen at de islamistiske horder fra Afrika og Mellemøsten forlader Danmark igen.

  Altså problemet er ikke større end at alle problemer kan løses ved et pennestrøg, ved et enkelt folketingsbeslut, et dekret at alle islamisterne deres lykkeriddere det samtlige kalifat dags dato forlader Danmark igen.

  En folketingssamling en formiddag hvad iøvrigt må have 1′ prioritet at få ryddet op i ondskaben og den pågående udplyndring af Danmark.

  For om der ikke tages fat om ondets rod: islam, så har vi et uoverskueligt problem, så graver vi vores egen grav, ensbetydende med nationalstaten Danmarks totale selvdestruktion!

  Men problemet er ikke større end at når islamisterne igen forlader Danmark, forsvinder alle problemerne sammen med islamisterne.

  Jeg lover islamisterne vil aldrig blive savnet i Danmark, ligesom de aldrig var savnet i deres hjemlande.

 45. Af Hans Montell

  -

  Hvor mange Jehovas vidner findes der i DK? Hvor mange terrorangreb har Jehovas vidner udført? Hvor mange ghettoer er der hvor Jehovas vidner bor?
  Der ville være fred og ro hvis muslimerne blev udskiftet med Jehovas vidner. Du fatter ikke en skid…

 46. Af G. Sørensen

  -

  Som jeg ser, skal der5 mere end en dansk kultur og en indædt islamisk kultur til at udgøre en multi-en. Det er det danske samfund der er tålmodig og afventende og den islamiske der er indædt modstander af dansk hverdag og den ikke åbne part.

  Muslimske kvinder holdes i bur af tørklæder og afstraffelse. Alle i familien deltager i at holde pigerne indenfor burets rammer. Udadtil er buret symboliseret ved tørklædet. Det afholder kvinderene i at deltage i arbejdsmarkedet på lige fod med de danske kvinder.

 47. Af Gud er 8 cm høj vejer 3 gram

  -

  fascister har en interesse i at beskylde en enkelt samfundsgruppe for at vildlede. I dag er de tilfældigvis muhammadtilhører..

 48. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Forskellen mellem multikulturalisme og monokulturalisme – for at blive i jargonen – er som mellem demokrati og diktatur. Multikulturalisme kræver demokrati som betingelsen for at fungere, mens monokulturalismen klarer sig fremragende i et diktatur.

  Demokrati er den realiserede multikultur, mens diktaturets kæft, trit og ensretning er den realiserede monokultur. Jeg er ikke i tvivl om, at man kan føle sig lykkelig i begge systemer, men personligt ville jeg foretrække multikultien.

Kommentarer er lukket.