Godsejerfornemmelser i Systemet Politiken

Af Jesper Holm Frederiksen 15

Som dybt reaktionær højremand med forkærlighed for aristokratiets ret og pligt til at regere landet på mest ansvarlige og stabile vis, var det med stor, stor glæde at kunne læse en aldeles opløftende klumme (http://politiken.dk/debat/signatur/art6150090/Folkeafstemning-er-roden-til-meget-ondt) i Politiken, Organet for den højeste oplysning. Dagbladets kronikredaktør, Marcus Rubin slog her et længeventet slag for den bremse på et alt for løbsk folkestyre. En bremse, vi konservative i adskillige omgange har kæmpet for.

Det er naturligvis en overraskende kant at møde denne opbakning fra, men det skal ikke lægge Rubin til last. Han skriver eksempelvis “Men at en folkeafstemning overhovedet er en fornuftig, endsige rimelig måde at afgøre et lands og en stor regions skæbne på, er en påstand, som jeg er uhyre skeptisk overfor.” Den iboende skepsis overfor den demokratiske proces kan vi kun erklære os enig i. Talmajestæten bør man aldrig bøje sig for. Og det var netop dette glubske monster af ustabilitet, spontanitet og oprør, vi højremænd advarede imod op til systemskiftet. Den fri og lige valgret, hævdedes det, var selve forudsætningen for, at man i det hele taget havde et demokrati. Vist var det ej, og det ved Rubin nu. Det tøjlesløse demokrati er dømt til at slå om i sin egen modsætning, hvis vi ikke lægger en bremse på; Majestæten udpeger suverænt sin egen regering, Landstinget med ⅔ nedarvede sæder og en mere, lad os kalde det, fornuftig og balanceret valgret, hvor forudsætning for stemmeret må være, at man er selvforsørgende, ustraffet og mindst 36 år gammel. Men vigtigst af alt: ingen folkeafstemninger! Dette frygtelige fænomen repræsenterer alt det værste ved pøbelvældet, nemlig folkets vilje. Men det er ikke nødvendigvis folkets bedste, og det udtrykker Rubin uhyre præcist: “Så skal vi nu ikke snart komme videre? Kan vi ikke enes om, at folket ikke altid kender sit eget bedste, og at både eftertanke og repræsentativt demokrati er en sundere måde at styre et land?”

Hvis vi for en stund ser bort fra ovenstående ironiske indslag, kan det undre en, at den slags patroniserende formaninger og forbehold fremsættes af en redaktør fra Politiken. Det vidner om tingenes udvikling. I en brydningstid indtages mange nye, gamle positioner og uhellige alliancer skabes.
For godt 100 år siden fik vi i Danmark vedtaget en ny revidering af Grundloven, hvor den fri og lige valgret blev indskrevet, som Højre ellers havde kæmpet imod med argumenter, der til forveksling kunne minde om Marcus Rubins. Inden da var opfattelsen, at jordejerne og det bedre borgerskab var bedst egnet til at regere. I dag må ræsonnementet være, at ”populistiske” bevægelser vinder frem, fordi vælgerne stemmer forkert, fordi de ikke er vidende nok om de forhold, de stemmer om. Det er på sin vis en dejligt patriarkalsk opfattelse, som bestemt rummer en masse sandhed, men som er aldeles problematisk at føre fuldt ud. I sin klumme kritiserer Rubin eksempelvis en lang række europæiske folkeafstemninger. Han ligestiller dermed danske afstemninger om afgivelse af national suverænitet, der er sikret i Grundlovens paragraf 20, med en opfundet revolutionær, republikansk halvmarxistisk drukfest.

Da den konservative bevægelse i Danmark, under John Christmas-Møllers ledelse, i mellemkrigstiden slog ind på den nationale og folkeligt kulturelle linje og dermed bakkede fuldstændigt op om den lige valgret og den politiske orden, der havde hersket i Danmark siden systemskiftet i 1901, skyldtes det, at man vidste, at det kun var igennem folkets legitimering, at politiske uoverensstemmelser kunne løses på en fredelig og stabil måde, og at enhver form for klassepolitik – fra højre såvel som fra venstre – var skadeligt for denne politiske og demokratiske orden.

Det var en vigtig og rigtig tilgang, men man kan frygte, den udfordres i dag af Politiken-segmentet. I dag er det blot ikke godsejere og det bedre borgerskab, man forventer at have en særlig evne til at kunne regere på folkets vegne, men derimod folk i den kreative klasse, i medieparnasset, i glaspaladserne og i kulturlivet, der med “internationalt udsyn” og “tolerance” har en særlig evne til at modstå folkets “populistiske” tilbøjeligheder.

15 kommentarer RSS

 1. Af hans andersen

  -

  Når skidt kommer til ære ved det ikke hvor det skal være.
  Den snakkende klasse er værdiløs for alle skatteydere.:-)

 2. Af Niels Larsen

  -

  HANS ANDERSEN: “Den snakkende klasse er værdiløs”

  Nej. Den har negativ værdi, som det ses udmøntet i dens hoved- og halsløse tilladelse til revl og krats adgang til landet.

  Og det er muligt, at folkeafstemninger ikke udmønter sig til folkets bedste, men det er folkets vilje – og dét er, hvad der betyder noget!

 3. Af j.. hANSe N

  -

  Bloggeren og hans ligesindede må ud og kæmpe i gaderne i deres uniformer.
  Som før Anden Verdenskrig.
  I øvrigt så har K udviklet sig til at være et populistisk parti. Ligesom DF og Nye Borgerlige.
  Så K kan ikke redde landet for noget.

 4. Af Maria Due

  -

  Så meget kan i hvert fald betragtes som et faktum, at hvis man skal drive et gods i dag, det være sig i Danmark eller mange andre europæiske lande, er man nødt til at være både dygtig, flittig og opfindsom, for ellers holder man ikke ret længe. Og. de egenskaber er kompetencer, som burde være et must for enhver folketingskandidat.

  Den historiske periode, der interesserer mig mest er de 25 år, der afsluttede 1700-tallet og det vovelige eksperiment, hvor de 13 britiske kolonier i Amerika rev sig løs af moderlandet. Hvad der skete der var på mange måder epokegørende. For det første legitimerede man sine handlinger med oplysningsfilosofi bygget på naturret og støttede sig til briten Thomas Paines’ pamflet “Common Sense”, der fik enorm betydning for amerikanerne. Vi er stadig mange, der lader os rive med af Paine, og jeg kommer aldrig mere til at ymte lidt om, at han drak for meget, for der findes stadig adskillige Thomas Paines selskaber med passionerede medlemmer, der i så fald vil være parate til at flå mig endnu engang og understrege, at en mand kan have al mulig ret til at drikke sig fra alt, når virkeligheden banker på.

  Hvor om alting er, amerikanerne viskede tavlen næsten ren, og det var flere gange ved at gå helt galt. Men en ting var de ledende revolutionære enige om: demokrati er vulgært. De valgte mænd med med gode erhvervs- og ledererfaringer til at styre dem igennem krig og alskens modgang. Ikke uerfarne skoleelever og studerende med halve uddannelser eller lige fra eksamensbordet. Mange af dem havde uden at være i besiddelse af militær uddannelse endda kæmpet sig igennem en grusom krig, der ikke var så sort hvid, som historikerne som oftest har fremstillet den, der var nærmere tale om borgerkrig i nogle af staterne og også i perioden efter Frihedskrigen.

  Stod det til mig, skulle man for at være valgbar til Folketinget være mindst 30 år og have erhvervserfaringer fra ledende stillinger, og det siger sig selv, at de burde være gode. Man kunne jo også overveje at genindføre et anden kammer, et senat som en rådgivende funktion og om nødvendig stopklods.

 5. Af Niels Larsen

  -

  MARIA DUE

  Man kan bestemt ikke være tilfreds med at 18-årige, som knap er tørre bag ørerne og som bestemt ikke har den fjerneste anelse om livets realiteter, kan indvælges – eller være med til at vælge medlemmerne.

  Det er med sikkerhed en medvirkende årsag til mange af de tåbeligheder, som Tinget har foretaget sig de seneste 40-45 år.

 6. Af Jan Petersen

  -

  Hvorfor i øvrigt ikke vise et link til nævnte artikel, så det er lige til at gå til?

  http://politiken.dk/debat/signatur/art6150090/Folkeafstemning-er-roden-til-meget-ondt

 7. Af l.. s.øren.se n

  -

  Rubin er jo jøde og arbejder ikke med danskeres interesser på sinde? Så hvem er forundret her!

  Ligesom aristokraterne, konservative mv. Deler de ikke danske tanker, virke, men arbejder imod folket for top 1%.

  100% sikkert at dette indlæg ikke er ironisk ment. Sådant har alle bloggere det her i b. Såvel som de fleste debattører og støtter af fascistmediet her..

  Danmark skal have mere direkte demokrati. Dog skal straffet med over 100.000 i pengekriminalitet bag sig, ikke have stemmeret..især en indvandrerafstemning ville være passende. Med alle dens nuancer.

  Såvel som hattedamer, tophattemænd, moustache skal være ulovligt! Kan bruges som forklædning til at begå pengekriminalitet med af borgerlige, landets mest kriminellesamfundsgruppe……

 8. Af B jensen

  -

  indlæg kom ikke på. Kl. 19.36 eller 19.37.

 9. Af Else Marie Arevad

  -

  Jeg synes egentlig, det var rimeligt, hvis vi alle for at få stemmeret skulle bestå en test som dem, ansøgerne om dansk statsborgerskab skal bestå.

 10. Af Arvid Holm

  -

  I disse tider, hvor ligeværd sættes i højsædet, bliver den gamle lignelse om blomsterbørnenes altomfavnende kærlighed igen aktuel.
  Hun spørger: “Elsker du mig?”
  Han svarer: “Selvfølgelig elsker jeg dig. Jeg elsker jo alle!”
  Og således må det være, hvor lighed og ligeværd regerer.
  For elsker du en bestemt kvinde/mand mere end du elsker andre kvinder/mænd, eller elsker du familie/ venner mere end fremmede, eller elsker du enhver anden specifik gruppe mere end udenforstående, er du tilbøjelig til at forskelbehandle.
  Og et sådant skumpelskud bør naturligvis ikke have stemmeret.
  Du må forstå, at kærlighed diskvalificerer, hvis du søger medlemsskab i den kreative klasse, i medieparnasset, i glaspaladserne og i kulturlivet, hvor man finder de ophøjede individer, der med “internationalt udsyn” og “tolerance” har en særlig evne til at modstå folkets “populistiske” tilbøjeligheder.

 11. Af Bloody Mary

  -

  Marcus Rubin vil vel bare være rabbi i mediesynagogen, som han tror at hans far var det.
  Det er der ikke noget mærkeligt i.
  Det mærkelige er at han ikke selv kan se det.
  mvh
  Ps man ser for sig hele Pollemikken banke hovederne taktfast ned i skærmene på bederummet i parallelsamfundet….

 12. Af l sørensen

  -

  “Det var en vigtig og rigtig tilgang, men man kan frygte, den udfordres i dag af Politiken-segmentet. I dag er det blot ikke godsejere og det bedre borgerskab, man forventer at have en særlig evne til at kunne regere på folkets vegne, men derimod folk i den kreative klasse, i medieparnasset, i glaspaladserne og i kulturlivet, der med “internationalt udsyn” og “tolerance” har en særlig evne til at modstå folkets “populistiske” tilbøjeligheder.”

  Den borgerlige regering har nedsæt kulturbudget så meget nu, at det er Europas laveste målt på bnp, pånær fallitstaten Grækenland. 0.77%

  Disse V-DF bønder, ønsker hele Danmark forpestet med træsko, pesticider og olieforurening. Det er kultur de siger de, og benzin lugter så godt , siger de, når de står og indhalere ved benzintanken.Hvis de kunne ville de have hele Danmark til at lugte som i en svinestald. Det gør landet efterhånden også symbolskt.

  Poltiiken er et borgerligt medie for eliten. Folket læser det ikke. B er vel blevet et fattigmandsmedie nu, som kun taler ned til den indre svinehund i DF-V bonden?

  Det er ingen folkelige medier tilbage længere, udover DR og Information..90% af mediemarkedet er borgerligt, og agere for løn og velfærdsdumpning via fremmede.. Ikke et gram adskiller B og Politiken her, pånær at B lyver og påstår i deres blogge at de er imod mere indvandring, ligesom de borgerlige politikere..

 13. Af l sørensen

  -

  Mht. til at populisme-altså løgn og bedrag- er en positiv indflydelse i danmark som bloggeren påstår, Så står den for egen regning..Men ja, borgerlige blok har kun overlevet og fået magten i de fleste af årene siden Schluter pga. af denne manipulation af virkeligheden..

  De har vundet pga. af at de har overbevist befolkningen om at blå blok har en strammere indvandringspolitik en rød blok..

  Dette har altid været en løgn..

  Schluter startede hele indvandrerbølgen..

  Under VKO mere end fordoblet blå blok indvandrerantallet over lo år, end lo året før under Nyrup..

  Nu en ny fordobling igen af asylansøger, asiater , østeuropæere mv. ca. 2oo.ooo er ankommet på 2 år ifølge DST ,som arbejdssøgende.

  I har indført indslusningsløn..Således at der nu er asylansøgere der er kommet i arbejde til en halv løn af en Dansker og har frataget en Dansker et job, med god løn..

  Nu ønsker DI og blå blok 7o.ooo nye indvandrer løn og velfærdsdumpere kan man læse i business. De vil aldrig stoppe.

  I er populismebloggen mht indvandring..En stemme på blå blok, er en stemme påmassivt mange flere indvandrer..Altid,.

 14. Af Flemming Lau

  -

  “Ja lad os gøre op med alle de nedarvede privilegier i Danmark. Inden børn må rykke en klasse op efter sommerferien, skal de bestå en test. Det samme skal gælde for gymnasiet og ved opstart på hvert semester på universitet. Håndværkere skal da også efter sommerferien, op til en ny svendeprøve før de kan fortsætte deres arbejde i det nye år….!” Og ikke at forglemme andre faggrupper som dommere, medicinere etc!

  “Og gammel danskerne skal op til samme statsborger prøve, som udlændingene, når de skal stemme for første gang..!”

  Er Else Marie Arevad en del af KVINFO, den radikale sekt, eller blot undsluppet en eller anden sikrings anstalt…?

 15. Af j.. HAns EN.

  -

  AF ELSE MARIE AREVAD – 10. OKTOBER 2017 0:30
  “Jeg synes egentlig, det var rimeligt, hvis vi alle for at få stemmeret skulle bestå en test som dem, ansøgerne om dansk statsborgerskab skal bestå.”

  Så ville DF segmentets stemme andel gå fra ca. tyve procent til 0,1 procent.

Kommentarer er lukket.