Postmoderne samfund frastøder indvandrere

Af Jesper Holm Frederiksen 70

Af Rasmus Ulstrup Larsen, cand. merc. fil, gymnasielærer, medlem KU i København og

Jesper Holm Frederiksen, befalingsmand i Hæren, blogger på Berlingske

 

Debatten om integration er blevet til en debat om assimilation, bl.a. her og her, og mens dette skift udtrykker en væsentlig erkendelse om kulturforskelligheders uforenelighed, så er og bliver assimilation fortsat en umulighed. Årsagen dertil er simpel: Vores danske værdier er kun meningsfulde for os selv og bliver hverken meningsfulde for anden, tredje eller fjerdegenerationsindvandrere. Det er en hård erkendelse, man må gøre sig, for årsagen til det er, at mange af vores moderne værdier og levemåder i Danmark er pilrådne. Derfor ønsker man som fremmed selvfølgelig ikke at assimilere sig ind i dem. Dette er en nødvendig erkendelse, men også en erkendelse, som splitter det borgerlige landskab. For det kræver et kritisk blik på os selv, som man oftest helst er foruden, hvis man kan nøjes med at kritisere de andre.

På den ene side står dem, der ønsker at fastholde vores moderne værdier og kultur som åbenlyst overlegen og på den anden side står dem, der har erkendt, at værdier og kultur ikke kan være objektivt bedre end andres. Dem, der fastholder, at vores værdier er objektivt overlegne, løber ind i det problem, at det åbner op for muligheden for assimilation, hvor det blot er et spørgsmål om at få overbevist de tilvandrende om sandheden. For hvis man hævder en kulturel overlegenhed, så må det nemlig også være muligt at formidle dens åbenlyst overlegne beskaffenhed. Det bliver blot et spørgsmål om, med hvilke midler, det kan gøres mest effektivt. En sådan overbevisning fastholder os i et falskt håb om muligheden for assimilation og udtrykker en arrogance, der har lagt grobunden for åbne grænser og årtiers fejlslagen udlændingepolitik. For det, der er åbenlyst sandt, må være det for alle. Det har erfaringen blot vist os, at det ikke er.

Vi vil her pege på, at det er nødvendigt at gøre det modsatte end at hævde overlegenhed. Vi må erkende, at vores moderne værdier og kultur på mange områder er så svag og utiltrækkende, at ingen ønsker at blive en del af det, og det er på sin vis ganske forståeligt. Man behøver blot at tænke på, hvad taxachauffører af anden kulturel baggrund skal se og høre på af unge teenagepiger og -drenge, der i fuldskab sidder letpåklædt på bagsædet, mens de kæmper for at tale vulgær og latrinær snak på en forståelig måde, da den snøvlende udtale som alkohollen har bevirket, har trådt ind. Mens det er en del at være ung her i det postmoderne Danmark at opføre sig sådan, så er det åbenlyst utiltrækkende og uværdigt at være vidne til udefra.

Det er uværdigt, fordi det dyriske liv, hvor kropslighed vægter mere end ånd, intuitivt er et svagt menneskes liv. Det er en næsten universel kendsgerning, at der altid har været en overlegenhed i at dyrke ånden fremfor kroppen. Den, der lader sig styre af kropslige drifter og kødeligt begær og lader disse behov være grundlaget for handling, har i både religioner og moralfilosofi altid været uværdige mennesker, uden moralsk kompas.
Men her i det postmoderne Danmark, hvor barer og diskoteker er fyldt op weekend efter weekend, for at få tilfredsstillet det kropslige begær med druk og sex, er ånden ikke noget efterstræbelsesværdigt. Og det er forståeligt for os selv, for vi er vokset op med det, og tror og føler selv, at det er en naturlig del af menneskelivet. Det er det bare kun for os, men udefra er det anset som en uværdig del af menneskelivet. For vi lader kroppen tale med samme kraft som tanken og forventer, at det skal mødes med respekt. Tænk blot på den evige floskel om ”at man skal mærke sig selv”, eller ”man skal lytte til sin mavefornemmelse”, som er det moderne menneskes eksistentielle kompas og argumentatoriske trumf, når man forklarer sine handlinger. Gu fanden skal man ej mærke sig selv, eller lytte til sin mavefornemmelse, og gu fanden er det ej et argument for noget som helst, hvad man føler i sin mave!

Det er et uværdigt kompas og håbløs argumentation, når vi begrunder vores livsvalg med mavefornemmelser. Tænk blot, hvor mange skilsmisser, der er begrundet med, at den ene part virkelig kunne mærke i sig selv, at forholdet ikke var det rette at være i. Det falder til jorden med et brag, når man over for fremmede skal overbevise dem om, at maveregionen taler med en større sandhed end deres trosliv kan tale.

Islam kritiseres med rette for at være en totalitær og politisk religion, men for muslimer indeholder det i det mindste en livsforståelse, der rækker udover sin egen mave og ind i det sociale og samfundsmæssige. Postmodernismens dræbende individualisme og det moralske maveføleri tilbyder intet brugbart alternativ. For hvad er konsekvenserne ved at forkaste sin kultur og tro og tage imod det danske tilbud om assimilation bygget på modernitetens forskrifter? Vi kan tilbyde ensomhed, skilsmisser, selvrealisering gennem karrieren, samt eksistentielle kriser, som vi af besynderlige årsager har det med at italesætte som noget godt, fordi det angiveligt gør os til hele mennesker at fare forvirret og ulykkelige rundt, mens vi kigger på vores mave efter svar.
Så nej, vores moderne kultur og moralske kompas er på ingen måder de tilvandredes overlegen. Den er blot overlegen for os selv, fordi den udgør den horisont vi forstår os selv og livet igennem.

Men vi skal gøre os klart, at fremmede ikke nødvendigvis sidder og er misundelige, når de kigger på deres danske klassekammerater drikke sig i hegnet og knalde til højre og venstre. De ser ned på den livsførelse og kigger med foragt på den uværdige opførsel, og priser sig lykkelige over, at deres forældre ikke er lige så uansvarlige som de danske, der tillader deres døtre og sønner at opføre sig som dyr.
Konsekvensen af, at det forholder sig sådan, er selvfølgelig åbenlys: Vi skal lukke grænserne fuldstændig af for ikke vestlig-indvandring, for assimilation kommer aldrig til at ske, særligt ikke, når tilbudsvaren er postmodernismens selvdestruktive livsførelse.

 

70 kommentarer RSS

 1. Af j. ha NSN.

  -

  unge teenagepiger og -drenge, der i fuldskab sidder letpåklædt på bagsædet, mens de kæmper for at tale vulgær og latrinær snak på en forståelig måde, da den snøvlende udtale som alkohollen har bevirket, har trådt ind.
  Skriver bloggeren.

  Er Danmark og danskerne ikke andet end det?
  Så står det dårligt til.
  Men måske henviser bloggeren til sin egen omgangskreds.

 2. Af Ib Kyv

  -

  Islam, islam, islam…

  Skuddene brager i Købehavns nyeste indvandrerghetto, Østerbro, som de jyske indvandrere har indtaget og overtaget – og du kan ikke finde på andet, end at skrive om islam.

  Hvad med at skrive noget, om Østerbros hårdkogte hipster-gangstere i hønsestrik, der kæmper om pot-markedet ved Trianglen?

 3. Af Lene Mahmoud

  -

  @j. ha NSN

  Vil du ikke venligst holde din usunde interesse, for letpåklædte drenge og piger, for dig selv?

  Skal du ødelægge endnu en potentielt frugtbar debat med dit syge vrøvl?

 4. Af j ha NSEN.

  -

  “AF LENE MAHMOUD – 17. OKTOBER 2017 13:26”

  Så er Kim Ols en på banen med syge indlæg.

 5. Af Ulf Timmermann

  -

  Hvor “postmoderne” Danmark er, eksemplificeres blandt andet ved, at det blæser i vinden, om Danmark er krigsførende eller ej. Jeg spørger derfor oplægsholdren, uden at forvente at få svar: Er Danmark krigsførende – eller ikke krigsførende?

 6. Af j. hanS EN.

  -

  de danske, der tillader deres døtre og sønner at opføre sig som dyr..
  Skriver bloggeren.

  Det må være et borgerligt fænomen, at man opfører sig som dyr.

 7. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  De forsømte, danske unge scorer år efter år verdensrekorden i druk og hashmisbrug, hvilket delvist er en følge af de ekstremt mange skilsmisser, som ofte skyldes misbrug og utroskab, og som gør de unge ulykkelige, og får dem til at tvivle på, om varig kærlighed overhovedet kan lade sig gøre.

  Roskilde Festivalen er på mange måder indbegrebet af den “tolerante, promiskuøse multikultur”, men det er ret sigende, at muslimer, der tager deres religion alvorligt ,anser Roskilde-Festivalen for at være noget nær anti-muslimsk – netop på grund af den “frisindede” druk og hor.

  “Jomfru-check” rimer dårligt på “frisind”…

  De etnisk danske unges misbrugskultur, og deres promiskuøse sexkultur, må være den største barriere for integrationen af muslimer, der faktisk tager islam alvorligt.

  Det er ret ironisk, for Roskilde Festivalens publikum omfatter jo de mest “tolerante” danskere – men tolerancen er ikke gensidig.

  Islamisterne mener, at de vantro, etnisk danske festaber er dømt til Helvede, og kunne ikke drømme om, at blive integreret i denne, ofte dybt uansvarlige kultur, der har alt for mange unødvendige ofre.

  Men de islamistiske hyklere har ikke noget imod, at tjene styrtende på, at sælge hash til festaberne…

 8. Af Gert Hansen

  -

  Kan vi da ikke snart slippe for denne upræsice generalisering ‘indvandrere’? Normalt menes der i virkeligheden muslimer, som også i denne artikel..

  Der er masser af polske, vietnamesiske, kinesiske, sydamerikanske o.s.v. indvandrere i Danmark, som integreres eller endda assimileres ganske godt.

 9. Af Eva Selvsving

  -

  De pæne, borgerlige, danske piger er stolte, biseksuelle, hyperpromiskuøse, 4.bølge-feminister, der ikke er bange for, at kalde sig selv for “ludere”. De sætter en ære i, at kunne drikke enhver sømand under bordet, og viser dermed vejen for integrationen af de unge, muslimske kvinder.

  Måske tager nogle af de muslimske piger slør på, for at signalere, at de er ærbare, så de slipper for, at biseksuelle 4. bølgefeminister rager på dem…

 10. Af li.pbth s.ør---en.se.n

  -

  indlæg i fifleriet , i 8 udgaver, det første er læseligt..

 11. Af Kristoffer Hansen

  -

  Genindfør dødsstraffen øjeblikkeligt. Lad det multikulturelle samfund blive multikulturelt. Hvorfor skal islamister bland andre terrorister ikke kunne få hele deres kultur lige her i fædrelandet. Indfør stening på Rådhuspladsen på live reality-tv i dag.

 12. Af jan ulrik friis

  -

  Igen en fremragende tekst af Jesper Holm, dennegang med hjælp fra Rasmus en søn af den gamle Larsen.
  Det kan vi tænke os selv, at en tekst som denne behøver vi end ikke at gennemlæse, da mest prosa, for højdepunktet kommer først i de allersidste linier, alt andet er kun fyldstof og kunstnerisk frihed, altså for nemheds skyld selveste teksten kan vi her udmærket springe over og gå til slutningen:
  …….”Vi skal lukke grænserne fuldstændig af for ikke vestlig-indvandring, for assimilation kommer aldrig til at ske”……..

  En fremragende tekst, da vi udmærket ved besked at EU’s mål er ødelæggelsen af nationalstaten Danmark, det er end ikke hemmeligt, det er en sindsyg plan, ja ligefrem ondskabsfuld, helt efter laveste fællesnævner i indavl og islamisering denne etniske udrensning af folket, Merkels sindsyge islamiske multi-kulti plan har ført til islamisternes samlede stormløb på Europa, nu venter vi kun på den totale selvdestruktion.

  Altså tid at slå i bordet, det er her hvor Jesper og Rasmus kom ind ” fuldstændigt lukke grænserne” det kan vi alle være enige i, nok er nok, vi gik for langt i ‘berigelsen’, vi ødelægger vores fornemme urgamle danske kultur, ødelægge vores land, vores fællesskab de danske værdier, bid for bid forsvinder Danmark i no-go zoner, bliver til ingenting, kun vold-anarki-kaos død og terror, dette bliver en regulær overlevelseskamp, om Merkel og EU får deres vilje igennem bliver vores folk udryddet i dette blodige jihad, altså tid at stoppe borgerkrigen inden den bliver til den ensidige regulærer nedslagtning og udryddelsen af det danske folk!

 13. Af Allan Hansen

  -

  Saudi Arabien – Det store blodbad:

  Sagens kerne er, at det stor blodbad, som vi har set i Mellemøsten
  i de sidste 1.400 år nu kommet til Europa – hvordan kunne det ske?

  Da Mahund blev født (årstal ukendt), var der ingen “muslimer,,
  i Saudi Arabien!
  Da Mahund døde(årstal&dødsårsag ukendt),var der ikke flere jøder og kristne
  tilbage i Saudi Arabien!
  Han tog deres hjem, og deres land!
  Derefter voldtog han deres kvinder og børn og solgte dem som slaver!
  Hvis man kalder det for en slags “hellig mand?
  Så er der tale om en svær psykose – som bør behandles!

  https://youtu.be/RoCwCA93Mng

 14. Af jan ulrik friis

  -

  …..i filter cirka 15:35……..

 15. Af Kristoffer Hansen

  -

  Enig, indvandre er ikke et problem. Det er Islam. Islam er nazismen selv i et multikulturelt samfund. Og spild af liv.

 16. Af Bjoern Ramming

  -

  Selvfoelgelig indeholder dansk kultur langt flere vaerdier end doeddrukne unge og promiskioes sex. Jeg mener imidlertid forfatterne har fat I i den lange ende i deres indlaeg. Der breder sig p.t. en opfattelse om, at bare man er dansk, saa er man bedre og et hoejere staaende vaesen der alene derved repraesenterer alt der er godt. Indvandrere er lavere staaende vaesner, potentielle bandemedlemmer eller terrorister, isaer hvis man kommer fra Mellemoesten. Denne primitive chauvinistiske, selvtilstraekkelige holdning, eksemplificeret med reference til bandekonflikter paa Noerre og Oesterbro skaerer alle over en kam. Jeg befinder mig p.t. I et muslimsk land, hvor der er krig. Naar lokale spoerger mig om muligheden for at komme til Danmark, for at faa et liv I fred og hvor deres boern kan uddanne sig, siger jeg at det maa de endelig ikke goere. Det er ikke vaerd at udsaette dem selv og deres boern for. I vil ikke foele jer velkommen, jeres kultur vil ikke blive respekteret og selv om I har de bedste intentioner om at ville intengrere jer vil I opleve at blive mistaenkeliggjort og blive betragtet som andenrangs borgere, hvis bare en ud af ti invandrer traeder vd siden af. Saa er I alle skyldige. Med mindre i er indstillet paa at svaerge evigt troskab til frikadeller, flaeskesteg og dansk jul, afsynge “Der er et yndigt land” i en halvbrandert ifoert klaphat og baathorn, moede I en naesten tom kirke om soendagen og ellers lade jeres boern drikke sig I hegnet og dyrke fri sex og tatovere ordet ” demokrati” paa hoejre overarm, saa tror jeg ikke at det er en god ide. Find et andet land som mere ligner det I kommer fra og hvor man lettere kan tilpasse sig kulturen. Men tag for jeres egen og Guds skyld ikke til Danmark. Vi har rigeligt med at finde vores egne ben, og finde ud af om ord som frisind, demokrati, religionsfrihed og respekt for andre kulturer er noget vi mener eller bare noget vi siger fordi det lyder godt.

 17. Af Gert Hansen

  -

  Skrevet vel vidende at man ikke kan eller bør generalisere.

  Det har taget små fyrretyve år før det gik op for en stor del af de etniske danskere, at muslimer ikke indvandrede til Danmark for at blive danskere, og overtage den danske kultur/’kultur’ med ’sex, drugs and rock’n’roll.’

  Det er vist ved at være almen kendskab nu, specielt efter at diverse muslimer på det sidste direkte har sagt det, så det ikke er til at misforstå.

  Så følgerne heraf er i stigende og hastig grad ved at vise sig. Dog mener diverse kommunale og lands politikere stadig, at man bevidstløst kan smide skattekroner ud til diverse dyre nytteløse integrationsprojekter, der ikke gavner andre end de der er beskæftigede med det. Man tror man kan købe sig til ro, men det viser sig, at det kan man ikke.

  Kriminaliteten stiger, parallelsamfundene breder sig, og det samme gør rådvildheden hos politikerne, som ikke har noget svar på de stigende problemer. Men det er da altid noget, at man så småt, tvubnget af omstændighederne, er begyndt at erkende tingenes faktiske tilstand., efter i over tre årtier at have snorksovet og levet i en fantasiverden.

 18. Af Maria Due

  -

  BJOERN RAMMING – 17. OKTOBER 2017 15:47

  Dit klarsyn og din godhed er blaendende. Enhver from muslim ved, at kuffar er mindre vaerd end en muslim, og at i Danmark faar man penge for ikke at lave andet end at ligge på sofaen og se fjernsyn og rakke ned på vaertslandet. Enhver from muslim ved ogsaa, at det i deres hellige skrifter gaelder om at udvidde territoriet. Saa de kommer alligevel.

  ps. jeg befinder mig i Danmark med et dansk tastatur.

 19. Af jan clausen

  -

  Mit korte indlæg for ti min. siden kom ikke på

 20. Af Allan Hansen

  -

  2 klip med mussen! https://youtu.be/bWZWOF4Znvc

 21. Af jan clausen

  -

  Når fire linjer stoppes af fi, er der nok ingen grund til at skrive 35 linjer om Danmarks situation. Farvel.

 22. Af Allan Hansen

  -

  @ Due

  Et hvert tastatur kan skrive arabisk, kinesisk og dansk
  uanset hvor i verden man befinder sig.
  Man bør blot kende tricket – gå ind under indstillinger – vælg sprog!

 23. Af j ch

  -

  J. ha n se n og L sø re n se n og lignende typer kommer igennem, men danskere udelukkes eller sortlistes ofte, hvis de kritiserer partierne. At deltage er oftest spild af tid. Der er vel også kun få læsere tilbage.

 24. Af p p

  -

  Da c en su r en er så udemokratisk, emsig, nidkær og smålig som den er, er berl. debat ved at være en parodi på debat. Skarpe og oplysende indlæg der forsvarer danskernes interesser, er det meget besværligt eller umuligt at sætte på.

 25. Af Henning Svendsen

  -

  Forfatteren til denne blog er fuldstændig på vildspor
  Han klarede sig godt hos Clement men læser de fremmedes religion helt forkert !for den Gus Islam har er da langt mere frigjort end de kristnes
  Og det er jo denne forskel der gør at vi bør lukke helt af og vogte vores grænser. Med gevær.

 26. Af p p

  -

  Det er besynderligt at berl. i den grad skævvrider og ødelægger blogdebatterne, da papiravisen trods alt redigerer nogenlunde fornuftigt. Men filterrobotten her er indstillet helt skørt. Hvorfor?

 27. Af P Christensen

  -

  En grundlæggende erkendelse for enhver politiker bør være,
  at for nogle indvandrere er de eneste danske værdier, som de ønsker at tage til sig,
  de overførselsindkomster, som de fordringsløst kan hente i årevis.

 28. Af Flemming Lau

  -

  Jesper Holm Frederiksen.
  Det er fint at du påpeger manglerne ved vort post kristne samfund. Men at udnævne muslimer som rene dydsdragoner som kontrast til nogle af vores fordrukne unger, er måske lige at stramme den. Muslimske drenge har ikke meget at lade danske drenge høre. Og når de muslimske drenge er færdige med vores forsuttede piger og når skels år omkring de 30, aflægges det moderne disco tøj, og deres traditionelle tøj incl hue eller kasket iføres. De bliver gift, og konen fra den anatolske højslette får nu lov til at vandre 3 skridt bad manden, i ført noget der ligner hjemmesko. Får manden lyst til lidt ekstra kulorit, går han forbi imamen og jf MUTA-ordningen kan han for den ønskede periode, kaste sig i grams som han lyster. Bliver han træt af pigen fra sletten, gentager han blot 3 gange at han vil skilles, hvilket ikke sker så sjældent som vi tror!

  Danmark har været et lille venligt fredeligt og generøst land. Den manglende gensidighed, for ikke at sige den afgrundsdybe foragt fra muslimsk side, har naturligvis for dansken været en øjenåbner. Vi har fundet ud af at vi er uønskede i vort eget land, Det er på høje tid at meddele de rettroende gæstearbejdere og deres usle afkom at audiencen i Danmark er slut. De har fået chancen og misbrugte den. Vi gider ikke mere kaste perler for svin, mens vore ældre bliver spist af med vaccum pakket mad, og daggamle bleer! Farveller i gøgeunger!

 29. Af Glenn Madsen

  -

  Er der en sammenhæng mellem den her beskrevne kultur og multikulturbegejstringen? Er det ikke den kultur her, der fremhæves af medierne, og i modsætning hertil den pæne ungdom (ordet ‘pæne’ er for dem ren komik) der bliver latterliggjort og spottet for at være kedelig og konventionel, og som mere eller mindre beskyldes for at være småfasistisk og deslige? Jo! Men der findes en sund dansk ungdom, der er villige til at kæmpe for deres land og deres kultur og ikke lader sig indoktrinerer af en selvretfærdig overklasse, nogle mere velbjerget og nogle mere overklasse end andre.

 30. Af Flemming Lau

  -

  Jan Clausen.
  Tryk flere gange på send, til Word Press Fejl kommer frem foroven, og derefter et par gange på den!

 31. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Hvad ville man sige, hvis det var en muslim, der skrev det samme indlæg overfor?

  Det er godt og sundt med selvkritik, men jeg er for første gang og ‘kun’ til en vis grad enig med Jesper Holm Frederiksen.

  Men jeg er uenig i, at alle danskere skulle være sådan som Jesper Holm Frederiksen fremstiller det. Der findes også etniske danskere, som er gode eksempler og rollemodeller for alle.
  Jeg ser gerne danskerne som mine brødre og søstre.

 32. Af Flemming Lau

  -

  Og hvad dig angår Gur, så findes The European Counsil for Fatwa and Research i Dublin. De har også et kontor i London. Så hvis du og dine ligesindede ønsker en FATWA imod æresdrab og terror, så er det på tide at skride til handling! Hellere i dag end i morgen!

 33. Af o p

  -

  Dan mark ligner det feministiske Sverige mere og mere. Det bør forurolige alle tænksomme danskere. Se snap hanen, den korte, 24nyt.dk og 180gr. samt you tube om mer kels migrant krise.

 34. Af o p

  -

  I Norden har feministerne og rødstrømperne indført et regime der har forvandlet ægteskabet og familieinstitutionen til en fælde og faldgrube for mændene, og til en rævesaks for børnene. Også mange kvinder får deres liv ødelagt af den totalitære og familiefjendske familiepolitik.

 35. Af kim OLSEN

  -

  AF MARIA DUE – 17. OKTOBER 2017 16:03

  Fordrukkent fruentimmer nonsens.
  Enig med O.P.

 36. Af Svend Jensen

  -

  “Postmoderne samfund frastøder indvandrere”

  Heldigvis er Danmark postmoderne – dukker derfor lignende fænomener op i Danmark med den ovenfor beskrevne virkning, bør disse fænomener omgående nyde maksimal fremme.
  Hvilke landes politikere er så imbecile, at tillade indvandring af personer, der institutionelt legaliserer udryddelse af værtslandets indbyggere, alene med forskellighed som begrundelse ?

 37. Af M Jørgensen

  -

  Postmoderne samfund frastøder ( visse indvandrede)
  Det er et paradoks der er til at tage at føle på, man tiltrækkes af det frie moderne liv, når man så er kommet hertil , bliver friheden mødt af fordømmelse og ringeagt.
  Det kan kun skyldes , at den ballast man har med sig er præget i et samfund der ikke har nået modernitetens tidsalder.

 38. Af Jan Petersen

  -

  Et udmærket blogindlæg forfattet af Jesper Holm Frederiksen og Rasmus Ulstrup Larsen, som- efter min mening – dog kan koges ned . . . integration, assimilation kontra det stik modsatte – segregation.

  Integration og assimilation forekommer blandt individer, kultur- og livsformer, der ligner hinanden . . . . man glider stille og rolig ind i en fælles masse. Segregation forekommer, når kultur- og livsformer er så vidt forskellige, at individer skiller sig ud i parallelsamfund og ghettoer for at bibeholde deres identitet.

  I princippet er diverse parallelsamfund og ghettoer vel OK, så længe de virker under retsstatens almene spilleregler. Men hvis de frivilligt udskilte stiller krav om f.eks bestemt religiøs uniformering, der gør dem ubrugelige på store dele af det danske arbejdsmarked, må samfundet selvsagt reagere.

  Jeg ved ikke, hvad tallet er i dag, men i 2014 kostede ubrugelig indvandring fra ikke-vestlige lande skatteyderne 33 mia kr pr år. Et tal, der i dag – uden tvivl – er over 50 mia kr pr år. Ingen er formentlig et sekund i tvivl om, “hvem” der vejer tungest i det regnestykke? Det er helt enkelt noget forbandet uholdbart svineri med skatteydernes penge!

 39. Af A. Bierce

  -

  @MEHMET SAMI GÜR – 17. OKTOBER 2017 17:28
  “Hvad ville man sige, hvis det var en muslim, der skrev det samme indlæg overfor?”
  Man ville sige: “Der fik han lige bekræftet sine fordomme en gang til; hvor er det skønt at være from og frelst.”

 40. Af Marianne Kirk

  -

  I må have brugt en lup til at finde så mange huller i dansk kulturs ost!

 41. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt en kort definition på – integration, assimilation og segregation – så alle debatterer ud fra det samme grundlæggende principper:

  integration, den proces, der forener adskilte enheder og skaber en større helhed. I samfundsvidenskab omfatter integration de sociale processer, der forbinder de enkelte personer og grupper med hinanden i en mere overordnet enhed, jf. fx “europæisk integration”.

  assimilation, 1) i antropologien den proces, hvorved en kultur gradvis inkorporeres i en anden, således at kulturforskellen ophæves. Ordet assimilation bruges også om en bevidst integrationspolitik, som en stat kan føre over for sine kulturelle minoriteter.

  Segregation er betegnelsen for adskillelse af befolkningsgrupper og kulturer indenfor et land eller en by. Det kan f.eks. være en adskillelse af etniske grupper i forhold til hovedkulturen, eller en adskillelse, der beror på sociale forskelle.

 42. Af Gert Hansen

  -

  M Jørgensen:

  ‘Det kan kun skyldes , at den ballast man har med sig er præget i et samfund der ikke har nået modernitetens tidsalder.’

  Du sætter fingeren på nogen helt essentielt i et af disse årtiers største problemer, nemlig islams manglende evne eller villighed til at lade sig ‘modernisere’, d.v.s. tilpasse sig til den vestlige livsform med dens frihedsrettigheder.

  Nogen fremstiller konflikterne som om det er et spørgsmål om islam og kristendom. Det er det ikke, og det kan ses ved at muslimer er i konflikt med stort set alle andre trosretninger, såsom jøder, hinduer, ‘komminister’, ortodokse, katolikker, ateister. Hertil kommer så muslimernes egen borgerkrig mellem shia og sunni. At påstå, som nogen gør, at disse konflikter ikke har noget med islam at gøre, er det rene vrøvl.

  Vesten har traditionelt stået som den første repræsentant for de vestlige frihedsværdier der har været med til at skabe modernisme og globalisering, og som er i direkte modstrid med islamiske principper, og er derved kommet til at fremstå som den islamisterne ser som deres største fjende, men de førnævnte samfund går heller ikke ram forbi. Hvis man vil prøve at imødegå dette, må man først erkende det, og have viljen til at gøre noget ved det. Jeg tror den herskende klasse er udmærket klar over dette, men at viljen til at gøre noget ved det mangler.

 43. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er segregation reelt, hvad der forgår i f.eks Danmark lige pt mht parallelsamfund og ghettoer. Men segregation lyder knap så spiseligt som integration og assimilation. Min årgang (1950) husker meget vel ordet segregation (apartheid) fra tidligere tiders Sydafrika. Ikke just et samfund der er værd at kopiere!

 44. Af Flemming Lau

  -

  “Postmoderne samfund frastøder indvandrere…!”

  En gammel vending siger “Hvis mand ønskes hængt, findes snart et reb!

  Er det virkeligt blot vores unges opførsel, eller det at vi ligger i top 5 i generøsitet, ud af 193 nationer. Er det måske vores religions frihed, vores frie demokrati eller at vi ligger i bunden hvad angår korruption og racisme!

  Måske! Eller også er det fordi vi er vantro og dermed er vor blotte eksistens, tornen i øjet…?
  Om så alle danske unge var dydsmønstre døgnet rundt, ville det intet ændre. Især AEH’er har i de sidste 40 år, fortrukket selvvalgt segregation og isolation i modsætning til de sorte i Sydafrika, for årtier tilbage.

 45. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt helt enig i ovennævnte vending – ” fortrukket selvvalgt segregation og isolation”. Hvad skal danskere stille op mod den form for “integration / assimilation”? Drikke os i hegnet og glemme alt det politiske integration / assimilation tågesnak omkring navnlig muslimer. Projektet er pr definition – UMULIGT !

 46. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt ovennævnte skåret ud i pap fra Muslimsk Ungdom i Danmark. “Assimilation er udelukket”. De hader det dekadente Danmark, de lever i – bortset fra integrationsydelse, kontanthjælp, SU, børnepenge, gratis læge, gratis sygehus, gratis osv osv osv. Skal de yde noget til til gengæld, lider de pludselig af PTSD muslimsk “demokratisk” fællesskab syndrom.

  Helt ærligt – det er så fake, så selv en radikal lige pludselig virker real!

 47. Af Bjørn Sørensen

  -

  Harvey Weinstein-skandalen afslører den selvretfærdige venstrefløjs hykleri, for sex har altid været deres evangelium.
  Weinstein repræsenterer det “moderne” samfund, hvor promiskuritet er normen.
  Det kunsteriske miljø har altid været normbrydende, for det gode som for det onde.
  Det sexuelle har altid været drivkraften for den kunstneriske udfoldelse.
  Dyrkelse af sex er en del af den menneskelige udfoldelse, som fremmer velbehaget og giver udøverne et velbehag og udstråling som fascinerer omgivelserne.
  Det er ikke ukendt at skuespillere og balletdansere opfordres til sexuel aktivitet, fordi det giver dem en udstråling, som er fascinerende for publikum.
  Men moralisterne har altid har altid været restriktive over for uhæmmet sexualitet, fordi det er samfundsnedbrydende, og de fleste mennesker kan ikke håndtere promiscuitet, fordi det nedbryder det emotionelle bånd, som er fundamentet i ægteskabet, og dermed skabelsen og bevarelsen af familien, som er fundamentet for ethvert samfund.
  Kunstnerne har længe haft friløb og ungdommen i dag har tiltaget sig den frihed, hvilket naturligtvis hører ungdommen til, men kan de håndtere det fremover når de skal forsøge at skabe et stabilt familieliv.
  Velfærdssamfundet har længe finansieret vores slaphed men det er ved at blive afviklet fordi det er alt for kostbart og vi har ikke længere råd til det.
  At immigranter fra fattige lande har svært ved at forstå vores slaphed, er forståelig, for deres århundedårig erfaring siger noget andet.

 48. Af Bjørn Sørensen

  -

  Harvey Weinstein-skandalen afslører den selvretfærdige venstrefløjs hykleri, for sex har altid været deres evangelium.
  Weinstein repræsenterer det “moderne” samfund, hvor promiskuritet er normen.
  Det kunsteriske miljø har altid været normbrydende, for det gode som for det onde.
  Det sexuelle har altid været drivkraften for den kunstneriske udfoldelse.
  Dyrkelse af sex er en del af den menneskelige udfoldelse, som fremmer velbehaget og giver udøverne et velbehag og udstråling som fascinerer omgivelserne.
  Det er ikke ukendt at skuespillere og balletdansere opfordres til sexuel aktivitet, fordi det giver dem en udstråling, som er fascinerende for publikum.
  Men moralisterne har altid været restriktive over for uhæmmet sexualitet, fordi det er samfundsnedbrydende, og de fleste mennesker kan ikke håndtere promiscuitet, fordi det nedbryder det emotionelle bånd, som er fundamentet i ægteskabet, og dermed skabelsen og bevarelsen af familien, som er fundamentet for ethvert samfund.
  Kunstnerne har længe haft friløb og ungdommen i dag har tiltaget sig den frihed, hvilket naturligtvis hører ungdommen til, men kan de håndtere det fremover når de skal forsøge at skabe et stabilt familieliv.
  Velfærdssamfundet har længe finansieret vores slaphed men det er ved at blive afviklet fordi det er alt for kostbart og vi har ikke længere råd til det.
  At immigranter fra fattige lande har svært ved at forstå vores slaphed, er forståelig, for deres århundedårig erfaring siger noget andet.

 49. Af j. hans EN

  -

  AF GERT HANSE N – 17. OKTOBER 2017 14:10
  “Der er masser af polske, vietnamesiske, kinesiske, sydamerikanske o.s.v. indvandrere i Danmark, som integreres eller endda assimileres ganske godt.”

  Hvordan ved han det?
  De nævnte invandrere omgåes også deres egne.
  Og følger deres egne skikke.
  Der er ikke så mange af dem.
  I øvrigt.
  Ingen har krævet. at disse grupper skal lade sig tvangs assimilere. I modsætning til muslimerne.
  Ingen har ej heller ment, at disse grupper skal hjælpes til at assimilere sig med spot, hån, latterliggørelse og stigmatisering.
  Det er kun muslimer som skal “hjælpes” på denne måde.

 50. Af Svend Jensen

  -

  @J. HANS EN – 18. OKTOBER 2017 7:16
  Alle ikke-muslimske tilkommende integreres og assimileres fint – fordi de ikke er hjernevasket med en hadefuld og intolerant ‘religion’ som islam. Hvorfor er det så svært at forstå???
  De hellige skrifter for ‘religionen’ islam indeholder store mængder kommandoer til de islamiske robotter om krig mod jøder og kristne. Kan man ikke se dette, er man enten dum, politisk blind eller bevidst islamofascist. Et helt almindeligt eksempel på islams kristenhad er ’sværdverset’ fra koranen:
  “Og når de hellige måneder er udløbet, så dræb de vantro (ikke-muslimerne), hvor I end finder dem, grib dem, omring dem og lur dem op overalt. Hvis de omvender sig til islam, beder bønnen og betaler muslimsk skat, så lad dem gå.”
  Selv efter denne afskyelige svada, skal vi tro at muslimerne er ofre ???

 51. Af hr. j haN SeN.

  -

  AF SVE ND JE NSE N – 18. OKTOBER 2017 7:50

  Ved du ikke, at vietnameserne sidder på en del af narkokriminaliten i Danmark.
  Sydamerikanerne begår også organiseret kriminalitet.
  Østlændin ge også. Faktist den måske mest kriminelle gruppe i Danmark. I forhold til antal personer.
  Er det den form for at assilisere sig, at den yderste højrefløj ønsker?

 52. Af Arvid Holm

  -

  I den europæiske kultur fravælger de selvbestemmende kvinder ofte at få børn, fordi belastningen hærger deres kroppe og hæmmer deres karriere og personlige frihed.
  Hver kvinde skal i gennemsnit have 2,11 barn for at opretholde befolkningstallet.
  Men i Europa ligger alle lande lavere end det.
  Nedgangen i befolkningstal er en væsentlig begrundelse for indvandring, for man gætter på, at Europa behøver mere arbejdskraft fremover.
  Da de tilrejsendes religiøse ledere korrekt opfatter befolkningsudskiftningen som en konsekvens af kvinders selvbestemmelsesret i den vestlige kultur, har de gode argumenter for at lade være med at kopiere kvindens status de vestlige lande.
  De ønsker ikke, at deres egen civilisation/religion også skal uddø?
  Yderligere sidder de tilrejsende i første parket, hvor man tydeligt ser, hvor svært det generelt er for de europæiske lande at træffe barske beslutninger, selv når det er i rimeligt/nødvendigt forsvar af egne interesser.
  Eksempelvis vender Erdogan/Tyrkiet måske ryggen til Europa, fordi Merkel er så hæmmet af selvdestruktiv ideologi, at hun måtte bede ham om at standse folkevandringen fra Mellemøsten og Nordafrika, fordi hun ikke selv kunne.
  Det er forbavsende, at man ikke indser, at den vestlige civilisation skal trimmes til at kunne løse enhver situation, hvis den skal vinde større udbredelse eller bare overleve.

 53. Af Svend Jensen

  -

  @HR. J HAN SEN. – 18. OKTOBER 2017 8:35
  Prøv at tage stilling til islams aggressioner, da disse er langt farligere for Danmark; men det kan man jo ikke forvente af en islamistisk påvirkningsagent og medsammensvoren.
  Sig det bare lige ud – islams hæslige kalifat er endemålet for den igangværende masseinvasion af muslimer. I stedet for at gå som katten om den varme grød.

 54. Af Niels Larsen

  -

  “Postmoderne samfund frastøder indvandrere”

  Nå. Så kan de blive i Mellemøsten og Afrika, hvor de hører hjemme.

  Det vil også forhindre en tiltagende blyforgiftning af stenbroen i København.

 55. Af Flemming Lau

  -

  Intet andet religio politiske systems afgrunds dybes foragt for værtslandenes befolkninger i vesten, kan aflæses så tydeligt i kriminal statestikkerne som Islams.

 56. Af Karsten Søberg

  -

  Nu har jeg tilfældigvis haft kontakt med muslimer gennem 30 år. Jeg har ikke mødt synderlig mange, hvor ånden var det bærende. Og jeg skal lige love for, at hvis der er nogen der konstant tænker på at knalde, så er det indvandrerdrenge. Så indlægget er en håbløs omgang forsøg på at virke filosofisk.

 57. Af A. Jankovic

  -

  Det er irrationelle holdninger til indvandrere og værdier som præger debat overalt i danske medier. Det har de gjort lige siden 90’erne, eller så langt jeg husker det.
  Skal man assimileres i danske samfund som indvandrer og hvornår er man dansker? Mit svar er nej, det skal man ikke og det kan man ikke. Det er umuligt at starte forfra, og det betyder at man som indvandrer altid vil være en kultural hybrid, ens børn vil være det i mindre grad osv. Jeg kan ikke se hvorfor det skulle være en forhindring for et velfungerede liv. Men det er det.
  Danske samfund er ikke blot druk, sex og stoffer, der er også mange positive værdier som man lægger mærke til: tålmodighed, ordentlighed, små ting i livet…
  Jeg vil også gerne have sagt åbenhed, respekt for andre, tolerance, ligestilling… men de er desværre forbeholdt danskere og dem de synes er ligeværdige.
  Resten af indvandrere må i hverdagen kæmpe med fordomme, diskrimination, skuffelser, uindfriede ambitioner osv. på trods af at de gør deres bedste for deres børn og det samfund de lever i.
  Dem der opgiver ender i en mareridt, præget af fundamentalisme og kriminalitet, og skal se sine børn udvikle sig i en retning som ingen forældre har lyst til se.
  Ansvar for et velfungerende samfund er hos de domicile, dvs. hos danskere. Behandl andre som du gerne selv vil behandles, så enkelt er det.
  Diskrimination og rasisme skaber isolation, og isolation er modsat fællesskabet. Der kommer intet godt ud af det. Der er i mine øjne ingen tvivl om at den såkaldte fri debat og medierne har skabt en uoprettelig skade i dagens Danmark, da grænserne hele tiden bliver flyttet i den negative retning.

 58. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  De fundamentalistiske islamister foragter ikke kun frie, postmoderne samfund, og deres frihedsværdier; de frygter dem, fordi menneskerettighederne gør det ulovligt, at diskriminere kvinder og religiøse mindretal groft og systematisk.

  Da Det Muslimske Broderskab var ved magten i Egypten, for nogle år siden, protesterede en repræsentatnt for Broderskabet voldsomt, da FN vedtog en erklæring, som forbød FN’s medlemslande, at overtræde kvinders basale menneskerettigheder af kulturelle og religiøse grunde.

  Dét, der især oprørte repræsentanten for Det Muslimske Broderskab, var, at FN’s forbud mod, at undertrykke kvinders basale menneskerettigheder ville medføre, at ægteskabsvoldtægt skulle gøre ulovligt, på trods af, at sharia tillader ægteskabsvoldtægt.

  For ifølge sharia må en muslimsk kvinde kun nægte, at have sex med sin mand, hvis hun er syg.

  “Det vil blive islams død!”, konstaterede repræasentatnten for Det Muslimske Broderskab…

 59. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Jeg vil også gerne have sagt … men de er desværre forbeholdt danskere…”

  Det er ikke danskerne, der undertrykker de islamistiske kvinder; det er de islamistiske mænd, samt de islamistiske kvinder, der har internaliseret islams kvindeundertrykkende normer, der undertrykker de muslimske kvinder.

  Det er ikke de etniske danskere, der er skyld i, at kvindehjemmene er fyldt med muslimske kvinder, der er flygtet fra tæv; imamerne fortæller de muslimske mænd, at de gerne må tæve ulydige koner og børn.

  Dét er også grunden til, at børn, der har muslimske forældre, langt oftere får tæv af deres forældre, end andre børn i Danmark gør.

  Det er også islamisterne, der bekæmper basale menneskerettigheder med terror, og som er skyld i, at det er nødvendigt at lade soldater bevogte jødiske institutioner – er dét udtryk for “åbenhed, respekt for andre, tolerance, ligestilling”?

  Du er så ensidig og blind i din kritik af danskerne, at det nærmest er en form for racisme; dine påstande er i bedste fald fordomsfulde misforståelser.

 60. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Rettelse: “Jeg vil også gerne have sagt åbenhed, respekt for andre, tolerance, ligestilling… men de er desværre forbeholdt danskere og dem de synes er ligeværdige.”

 61. Af j... haNS EN..

  -

  AF SV END JEN SEN – 18. OKTOBER 2017 8:55

  Og hvad kan vi forvente fra en n azis tisk påvirkningsagent som S. Je ns en.
  For at komme ned på hans niveau.

 62. Af Allan Hansen

  -

  Har vi glemt virkelighedens verden?

  https://clarionproject.org/sgasd/

 63. Af J... Hansen

  -

  AF SV END JEN SEN – 18. OKTOBER 2017 8:55

  Jeg har iøvrigt aldrig lagt skjul på, at jeg foretrækker muslimsk selskab.
  Det betyder ikke.
  At jeg er påvirkningsagent.
  Blot at jeg ser visse styrker og fordele ved kalifatet.
  Det er det nærmeste vi i dag kan komme socialisme.
  I sin reneste form.
  Alle er lige for Allah.
  Hellere det end dit nazistiske drømmesamfund.

 64. Af hr. j... haNs EN

  -

  “AF J… HANSE N – 18. OKTOBER 2017 16:51”

  Så er psykopaten KIm Ols en på banen med et indlæg i mit navn.

 65. Af kIm olSe n

  -

  Jeg har iøvrigt aldrig lagt skjul på, at jeg foretrækker nazisti sk selskab.
  Det betyder ikke.
  At jeg er påvirkningsagent.
  Blot at jeg ser visse styrker og fordele i partiet.
  Det er det nærmeste vi i dag kan komme fascisme.
  I sin reneste form.
  Alle er lige i nazi partiet.
  Hellere det end et fredeligt drømmesamfund.
  Og så er der jo også det med adgang til små drenge.
  Det tilbyder nazis terne os efter behov.

 66. Af Mette Ni elsen

  -

  Hvad er den Kim Olse n dog for et perverst svin.
  Han skriver kun om misbrug om børn.
  Og hans uhyggelige had til kvinder.
  Føj.

 67. Af Ria Jense n

  -

  Selv i danskernes parti var der problemer på grund af Kim Ols ens perverse adfærd.
  Og de var ikke sarte.

 68. Af JANE VON RATHSACH

  -

  ISLAM DRIVER EN KRIGERISK IDEOLOGI FREM FORKLÆDT SOM RELIGION :
  ISLAM GÅR I FODSPORENE FRA MUHAMMED :
  FRA MECCA TIL MEDINA
  Se efter videnskabsmanden BILL WARNER on islam på youtube og forstå denne enkle sandhed.

  2015 invasionen på de danske og europæiske motorveje var et planlagt EU / Merkel kup.
  At Vestens 68’r yngel og lavkultur har tilført os både rodløshed og en junk lavkultur er evident.
  DOG DETTE ER IKKE GRUNDEN TIL ISLAM FORNÆGTELSEN. GRUNDEN ER UVILJEN OVERFOR FRIHED
  Læs mere om både Bilderberg og EUplanen, som har afsæt i aristokraten Coudenhove-Kalergi, Praktischer Idealismus., som kynisk beskriver mix mix culture og udryddelse af Nationalstaten ved EU.
  Hvidt folkemord bliver resultatet når hvid IQ sænkes ved genmixeriet.
  Vi kommer i mindretal i egne landområder. Dette er planen med den massive fremmede invasion.

 69. Af m. Jørgens eN

  -

  Så er pædoKim Olse n igen ved at ødelægge en debat.
  Hans midsbruf af små drenge er uhygeligt.
  Og så praler han af det.
  psykokim må standses.
  ko er til fare for vores børn.

 70. Af jan ulrik friis

  -

  Ville ønske vores blå regering ville lytte til fornuft, søge professionel hjælp, istedet opfører disse folkevalgte sig som forvildede phykopater, ved ikke at opfylde deres valgløfte, istedet undertrykker det land det folk de er valgt til at tjene!

  For i virkeligheden har vi danske intet problem overhovedet, vi kunne leve i lykke og i overflod den dag alle islamisterne igen forlader landet, den dag forsvinder alle problemerne sammen med islamisterne, istedet står vi danske nu til at miste alt!

  Altså er vores problemer regeringens selvskabte problemer, islamisk vold og terror er en byrde en regulær ondskab statsmagten pålægger os sammen med verdens højeste skattetryk!

  Nu vokser byrderne og volden den daglige volds-terror os allesammen over hovedet, vi går over i vold, anarki og kaos og et smadret velfærdssamfund, som vi også ser det i de andre vestlige EU lande der ligger underdrejede i ondskab, altsammen på grund af islamisternes hastige indmarch i EU, islams fremmarch på dansk jord!!!

  Altså til regeringen: søg professionel hjælp, intet nedværdigende i at erkende I slet ikke magter opgaven, foretrækker løgnen frem for sandhed, søg derfor hjælp istedet som nu hvor regeringen i passivitet kører Danmark helt i sænk, forvandler Danmark til en røverrede et islamiskt tag selv bord!

Kommentarer er lukket.