Folkeafstemninger er folkets nødbremse

Af Caspar Stefani 25

Folkeafstemningen i Catalonien har fået debatten om selvsamme til at blusse op. I sidste uge kritiserede dagbladet Politikens Marcus Rubin folkeafstemninger. Han skrev bl.a., at »folket ikke altid kender sit eget bedste, og at både eftertanke og repræsentativt demokrati er en sundere måde at styre et land«.

Fra visse politiske kanter er der en stigende skepsis over for folkeafstemninger, og det er ganske problematisk. Mon ikke det handler om, at de ikke kan lide, hvad befolkningen ønsker?

Alverdens diktatorer ville være helt enige i, at folket ikke ved, hvad der er bedst for det. Men folkeafstemninger – og truslen om afholdelse af disse – er en hel vital del af demokratiet. For det presser politikerne til at gøre det, som folket ønsker. Det er jo det, demokratiet handler om. Muligheden for, at der kan afholdes folkeafstemninger, minder politikerne om, at de ikke uden konsekvenser kan føre politik efter forgodtbefindende.Fra visse politiske kanter er der en stigende skepsis over for folkeafstemninger, og det er ganske problematisk. Mon ikke det handler om, at de ikke kan lide, hvad befolkningen ønsker?

Den enkelte borger vælger den retning, som den pågældende mener, at landet skal bevæge sig i. Borgerne stemmer om de visioner og idéer, som politiske ledere har skabt. Det, synes jeg personligt, fungerer ret godt. Dropper man ideen om folkeafstemninger, mister folket muligheden for at trække i nødbremsen, når politikerne går for vidt. Det var faktisk en af årsagerne til, at de Konservative fik folkeafstemninger skrevet ind i Grundloven efter den begrædelige afskaffelse af Landstinget.

Den ulovlige afstemning i Catalonien, hvor mindre end halvdelen af catalonierne stemte, kan ikke sammenlignes med den helt legitime og lovlige EU-afstemning i Storbritannien. Afstemningen i Catalonien blev kendt ulovlig af den spanske højesteret og var af den årsag udemokratisk – fordi den ikke respekterede en central demokratisk spilleregel. Nemlig respekten for domstolene.

Brexit-afstemningen var kulminationen af årtiers debat om tilhørsforholdet mellem EU og Storbritannien. Et spørgsmål, som havde forgiftet britisk politik i årtier og derfor krævede en endelig afklaring. 

Man kan godt argumentere for, at Brexit har skabt utryghed og ustabilitet – det er jeg sådan set enig i – men det er ikke afstemningens skyld. Politisk ustabilitet er skabt af politikere – ikke af afstemninger i sig selv. Et stort flertal af de britiske parlamentarikere stemte jo for, at folkeafstemningen skulle holdes. Er det ikke demokratisk?

Eliten kan tage fejl

Brexit var et resultat af et stigende pres fra store dele af befolkningen om, hvorvidt Storbritannien skulle være medlem af EU eller ej. Højesteret fordømte ikke afstemningen som værende ulovlig, som det var tilfældet med Cataloniens afstemning.

Problemet med modstanden mod afstemninger er, at den antager, at folk ikke er i stand til at forstå den komplicerede verden, som vi lever i. Oftest handler det om politikernes uenighed med afstemningens resultat. Men hvis ikke folket kan beslutte sig ved folkeafstemninger, hvad gør os så i stand til at beslutte os ved folketingsvalg?

Det er alt for nemt at anklage vælgerne for uvidenhed, blot fordi de træffer en anden beslutning end én selv. Den politiske elite kan faktisk tage fejl. Man kan jo ikke undgå at påpege euro-afstemningen i 2000, hvor befolkningens »nej« sparede os for 338 mia. kr.

Folkeafstemninger er ikke i sig selv farlige, men det handler om måden, hvorpå de afholdes og processen op til. At folket har en nødbremse er nødvendigt i ethvert demokrati.

25 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Marcus Rubin: »folket ikke altid kender sit eget bedste, og at både eftertanke og repræsentativt demokrati er en sundere måde at styre et land«.

  Måske kender folket ikke altid sit eget bedste. Men folkeafstemninger er udtryk for folkets vilje – og demokrati er “af folket, ved folket, for folket”!

  De elitære, de multikulturelle, de kulturradikale og de bedrevidende kan bare knytte bylden. Deres mening er ikke mere værd end alle andres.

  Og som det tydeligt ses af politikernes årelange voldtægt af landet (indvandring, skattepolitik, afgiftspolitik, militærpolitik) er repræsentativt demokrati langt ringere end direkte demokrati, som det udleves i Schweiz.

 2. Af p jensen

  -

  Det går fantastisk godt i Danmark. Bare spørg DR, la rs ulykke, ze ni a s og sti ne bo sse osv. Kun 19 drenge er døde i den senere tid pga. “systemsvigt ud over alle grænser i det danske sundhedsvæsen”. Kun nogle hundreder danskere er blevet lemlæstet/myrdet med knivstik, skud, kølleslag, stenkast og vanvidskørsel. Kun et par millioner danskere har fået deres liv forringet og forpestet pga. politiske, juridiske og bureaukratiske tosserier og udskejelser.

 3. Af p j

  -

  Det er også kun nogle hundreder af kvinder der er blevet overfaldet, kidnappet, voldtaget eller myrdet. Det er kun skolebørn og lærere der er blevet chikaneret af hel les og an to ri nis dødssyge skole”reform”. Det er kun mænd og børn der er tabere i skilsmissesystemet. Og antallet af patienter og pårørende der sjofles pga. skandaløse tilstande på visse hospitaler, er vel under 50.000. Her går det godt, fru kammerherreinde.

 4. Af john niel

  -

  Ja, man forstår jo ikke at nogen kan nænne at kritisere vores meget sociale og næstekærlige blå og røde politikere, der jo forsvarer vores værdier og interesser på allerbedste måde. Og som er så velmenende, ærlige og dygtige, at man får tårer i øjnene. Jeg bliver ihvertfald dybt rørt når jeg ser på vores ministre og partier og deres aktiviteter.

 5. Af john niel

  -

  Ganske vist er der ulemper ved at lade Danmark gå RABUNDUS, men hvis det er hvad der skal til, for at vi kan blive en “humanitær stormagt”, hvad så? At overlade Danmark til krævende, agressive, utaknemmelige, voldelige og erobringslystne migranter er nok det eneste rigtige. Det påstår R, LA, SF, de alternative osv. ihvertfald.

 6. Af Rikke Nielsen

  -

  Jeg kunne godt have tænkt mig en folkeafstemning om “Burka-forbuddet”, der jo er en begrænsning af den enkelte borgers frihedsrettigheder.

  Politikerne er i den sag gået helt amok i deres leflen for DF-segmentet, og “Burka-forbuddet” vil få vidtstrakte konsekvenser for en stor mængde borgere i dagligdags situationer eftersom direkte diskrimination af den muslimske minoritet selvfølgelig ikke er ok i lovteksten og den derfor bliver meget mere bredt formuleret.

 7. Af Arne Nielsen

  -

  Det er nok værd at notere sig, at modstanden mod folkeafstemninger centrerer sig om De Radikale. Afdøde Niels Helveg Petersen gav ofte udtryk for en udelt foragt for folkeafstemninger, og han kørte temmeligt mange søgte argumenter herfor i marken. Så det er ikke så mærkeligt, at modstand mod folkeafstemninger kommer frem i Politiken, som jo, ikke mindst efter, at de har skiftet chefredaktør, har fået endnu lavere til loftet. I realiteten er avisen jo en menighedsavis. Der er således politikere, som helt klart opfatter det repræsentative demokrati på den måde, at når de er valgt, er det lagt i deres hænder at skalte og valte med det hele, hvorfor de ser folkeafstemninger som utidig indblanding i deres mandat. Den mere demokratisk sindede ser naturligvis ikke noget problem i folkafstemninger, men ser kun disse som et i mange tilfælde nødvendigt korrektiv til den førte politik. Der ligger jo i selve ordene “Det repræsentative demokrati”, at den førte politik skal være repræsentativ, og er den ikke det, er der vel egentligt tale om usurpation – et kup. Men for en ordens skyld skal det anføres, at “Det repræsentative demokrati” overhovedet ikke er nævnt i grundloven, men derimod kun, at den valgte kun er skyldig overfor egen samvittighed. Så må man jo håbe på, at vedkommende er udrustet med en sådan. Vi har set eksempler på, at noget sådant ikke var tilfældet. Næ, det er en god idé, at vore politikere undertiden kan underkastes et folkeligt korrektiv, så de ikke bliver for kække, hvilket ellers ligger i mange politikeres natur. Ofte kan et helt folk stå fuldstændigt værgeløst overfor den gennemført kalkulerende politiker.

 8. Af Ole hansen

  -

  Indlæg om de enorme udgifter til indvandring røg i fi

 9. Af Ol h

  -

  Iflg. ka s p er støv ring og mange andre kilder er kriminaliteten EKSPLODERET. En dansker kan ikke længere vide sig sikker hverken hjemme eller på gade og vej. På hospitalerne er utrygheden også vokset dramatisk. Og arbejdsløse, hjemløse, gamle, børn og unge samt voldsramte/trafikskadede og syge behandles ofte meget dårligt.

 10. Af m h

  -

  Berl. hader tilsyneladende demokratiet. Hvor er det ulækkert.

 11. Af m h

  -

  Berl. hader tilsyneladende demokratiet. Hvor er fi….. ulækkert.

 12. Af m h

  -

  Berl. hader tilsyneladende ytringsfriheden og demokratiet. Hvor er det ulækkert.

 13. Af Finn Bjerrehave

  -

  Danmark er blevet digitaliseret, hvad venter demokratiet på, nemlig folkeafstemninger hjemme ved computeren med nøglekort, men vores politikere tør ikke, kun beskeder fra det offentlige samt betale regninger.
  Digitalt demokrati, hvornår. Finn Vig

 14. Af lisbeth sørensen

  -

  “Eliten kan tage fejl

  Brexit var et resultat af et stigende pres fra store dele af befolkningen om, hvorvidt Storbritannien skulle være medlem af EU eller ej. Højesteret fordømte ikke afstemningen som værende ulovlig, som det var tilfældet med Cataloniens afstemning.”

  Den tager sådant set altid fejl, når det kommer til interesse for -99%..Derfor frygter de det direkte demokrati så ekstremt..Ville nemlig betyde et virkelig demokrati, og ikke plutokrati som vi har nu.90% af de politiske partier er køb af eliten i top 1%. Men de fleste vælgere er for dumme til at forstå det. Reelt er det eneste parti der repræsentere -99%, Enhedslisten.

  Cataloniens afstemning var helt legitimt. For det var top 1% i spanien der nægtet at have demokrati, og give dem en afstemning. Og det vil de gøre i alt evig fremtid. Kun borgerkrig giver formentlig Catalunyan selvstyre..Det fascistiske spanien viser igen sine grimme koloniale klør..Det sidder fastfrøset i spaniernes DNA, siden deres storhedstid i 15oo tallet.Og gav os fx. Franco og Rajoy..

  Skotland og Catalunyan skal naturligvis have selvstyre..Som skal Wales og Nordirland. Små lande er langt bedre end store. Og de skal være velkommen i EU, hvor de alle også ønsker at blive.

 15. Af l... s.øren.sen

  -

  Naturligvis skal ……

  Resten hænger i fifleriet..

 16. Af l... s.øren.sen

  -

  Naturlig.,vis s.kal ……

  Re.sten hæ.nger i fifl…eriet..

 17. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Folkeafstemninger er demokratiske og ikke farlige, medmindre det er fjender og konkurrenter, der styrer det.

  Folkeafstemningen om at danne en såkaldt kurdisk stat i Nordirak og folkeafstemningen i Katalonien for en løsrivelse fra Spanien er planlagte, kontrollerede og dirigerede direkte fra USA og Storbritannien, hvilket gør dem allesammen til ulovlige og ugyldige folkeafstemninger.

  Folkeafstemninger skal være forenelige med landets forfatning, flertallet, interesser og sikkerheden. Ellers bliver det betragtet som en stor trussel for freden og suveræniteten i landet.

 18. Af Rikke Nielsen

  -

  Det handler nok om at skelne mellem folkeafstemninger og folkestemninger – folkeafstemninger er demokratiske af natur – det er folkestemninger ikke altid.

  Desuden er en vigtig pointe i folkeafstemninger, at det ikke er “folket”, der skriver teksten, der skal stemmes om. Mit gode eksempel med “Burka-forbuddet” kan jo, alt efter teksten, der bliver præsenteret for “folket”, manipulere den afgivne stemme.:

  “Går du ikke ind for kvindeundertrykkelse og synes du derfor, at burka og nicaq bør forbydes” Ja/Nej

  eller

  “Er det ok for dig, at danskernes frihedsrettigheder begrænses ved gennemførelse af et afklædningspåbud”? Ja/Nej

  eller

  Visning af den reelle lovtekst Ja/Nej

  Alt efter formuleringen af teksten, der stemmes om, vil forskellige folkestemninger blive ramt, og det kan give anledning til helt forskellige resultater. af folkeafstemningen.

  Jeg har skrevet et tilsvarende indlæg, der er blevet censureret væk, hvorfor ved jeg ikke.

 19. Af Rikke Nielsen

  -

  Forestil dig nu, at du bliver bedt om at stemme omkring følgende tekst:

  “Går du ikke ind for kvindeundertrykkelse og synes du derfor, at burka og nicaq bør forbydes” Ja/Nej

  Ingen danskere går officielt ind for kvindeundertrykkelse, så 50,1% af befolkningen stemmer ja (den restende del går heller ikke officielt ind for kvindeundertrykkelse, men føler ikke de 2 emner skal behandles ens på statsligt niveau).

  Efter det positive valgresultat laves selve lovteksten, som viser sig kun at være lovlig såfremt alle mulige andre beklædningsgenstande forbydes og den almindelige dansker derfor rammes hårdt.

  Folk demonstrerer over en lov, der begrænser deres frihedsrettigheder, men da de selv stemte ja til burka-forbuddet, er det deres egen skyld, er meldingen tilbage fra politikerne. De burde jo på forhånd have vidst, at en lov ikke må diskriminere.

  Forestil jer så, at den/de politikere, der skrev den oprindelige lovtekst, vidste dette på forhånd, men udmærket kendte til folkestemningen i landet (anti-muslimsk), og derfor udnyttede dette i afstemningen.

  Folkeafstemninger kan derfor også være farlig manipulation, som giver carte blanche til politikere, der bare kan sende ansvaret tilbage til befolkningen.

  Forestil jer afstemningen handlede om Brexit, og ingen på forhånd havde fortalt om konsekvensen ved at sige nej.

 20. Af Jan Petersen

  -

  Folkeafstemninger er selvsagt OK, men hvis de misbruges som f.eks i Catalonien er de ikke OK. Derimod var folkeafstemningen om Brexit helt legal og OK. Eneste problem for magthaverne i det tilfælde var, at siddende magthavere ville konsolidere magten via en folkeafstemning – men endte med at miste magten. Det er vel ikke vælgernes skyld?

 21. Af n pe

  -

  R ikke er antagelig radikal eller konvertit, for hun går da ind for islamisering ligesom j han sen og li sb eth s. mfl.

 22. Af n pe

  -

  R ik ke er antagelig radikal eller konvertit, for hun går da ind for islamisering ligesom j han sen og li sb eth s. mfl.

 23. Af Lisbeth s

  -

  preb.en f1 er dog blot en sankt hans tåbe..Pauseklovn i B , i 5o forskellige daglige navne..Frataget omgang med sine børn og ekskone, pga. af overgreb…

 24. Af Lisbeth s

  -

  “Af Ol..e ha.nsen – 18. oktober 2017 11:53
  Indlæg om de enorme udgifter til indvandring røg i fi”

  Indlæg om den enorme id.ioti af ole lu.køje ligger i filteret? Og om hvorledes kun tos.ser har fri ytrings.frihed i avisen, da ingen tager dem seriøst?

  Fa.scistspanien skal totalt isoleres nu. Nu laver den sta.tskup i Catalunyan, og fjerner demokratiet og indfører spansk dikt.atur..Under de forhold er vo..ldelige dem.onstrationer-bor.gerkrig mod fas.cistspanien helt acceptabelt fra Kataloniernes side. EU skal støtte dem, mod fasc.is.men..EU må vise at den ikke støtter fa.sci.sme..

 25. Af Lisbeth s

  -

  “Den ulovlige afstemning i Catalonien, hvor mindre end halvdelen af catalonierne stemte, kan ikke sammenlignes med den helt legitime og lovlige EU-afstemning i Storbritannien.”

  Bloggeren vrøvler i uvidenhed, som sædvanligt..

  Spanierne stjæl millioner af stemmesedler..Hvor mange er ukendt. Brugte vold til at fjerne stemmende fra valgdeltagelsen..Hev gamle mennesker i håret og slog på børn..

  Bloggeren snakker om et flertalsdiktatur her..Spanier uden for katalonien har naturligvis intet at sige der, da de er et unikt folk, med en unik kultur, sprog..Lige så forskellige som de forfærdelige Engelske Tory´s og en skotte fra arbejderfløjen-sandhedsfløjen..Helt forskellige kulturer de 2..Skotte-Englænder, Spanier-Katalonier…

Kommentarer er lukket.