Løsningen er mere patriarkat

Af Jesper Holm Frederiksen 115

I den seneste tid har et par væsentlige og centrale debatter, der på hver sin måde relaterer sig til vores syn på de to køn, fyldt meget i medierne: først debatten om burkaforbuddet og kort herefter kampagnen #metoo, der opstod i kølvandet på de voldtægtsanklager, der er blevet rettet mod den venstreorienterede Hollywood-instruktør Harvey Weinstein, hvor kvinder i stort omfang bekendtgjorde, at de havde oplevet at blive udsat for seksuel chikane, seksuelle overfald eller på anden vis aldeles uacceptabel adfærd udført af mænd.

I visse radikalfeministiske kredse har det været nævnt, at alle mænd bærer et ansvar for de overgreb, der sker mod kvinder (http://politiken.dk/debat/profiler/marstal/art5551402/Alle-m%C3%A6nd-har-et-medansvar-for-deres-k%C3%B8nsf%C3%A6llers-sexistiske-uvaner) Eksempelvis skrev feminist og folketingskandidat for Alternativet Henrik Marstal for nogen tid siden i Politiken: ”… som følge af traditionen har alle mænd – og ikke blot nogle – et medansvar for deres kønsfællers uvaner”. Og: (http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6174308/Hashtagget-NotAllMen-er-ikke-bare-forkert-men-ogs%C3%A5-direkte-skadeligt) i Politiken, hvor kønsdebattør Katrine Blauenfeldt skriver, at: ”… inde i alle mænd er der et potentiale for vold og skadelig adfærd, fordi dette er blevet normaliseret gennem vores patriarkalske samfund” (hvorend det så måtte være…).

Jeg tror, omfanget af denne #metoo-kampagne må have gjort det tydeligt for enhver, at omfanget er større end hidtil antaget, og at det ydermere forhåbentlig kan tjene som øjenåbner for mange mænd, at selv “små tilnærmelser” i form af en kæk bemærkning eller berøring kan for en kvinde virke som en endog ganske voldsom oplevelse.
Den slags kan for en mand opfattes som værende i småtingsafdelingen, men det gør det ikke for kvinder, og det skal naturligvis respekteres. På et helt banalt plan tror jeg, at mange mænd underbevidst er opmærksomme på, at hvis de selv blev berørt på lignende vis, ville pågældende mands reaktion i mange tilfælde være stik modsat. Han vil ofte blive opstemt af at blive berørt på en sådan måde at en kvinde.

Denne forskel i forventede reaktionsmønstre for de to køn, har vi ikke været gode til at anerkende, og det er der en årsag til. Siden ungdomsoprøret gjorde den seksuelle frigørelse til et af sine væsentligste og kraftigste våben til at nedbryde den borgerlige orden og dets patriarkalske samfund, har det været – lad os kalde det – ilde set at påpege, at mænd og kvinder grundlæggende er forskellige på det seksuelle område, og at dette kommer til udtryk på eksempelvis deres forskellige holdninger og drifter. Noget så banalt som at hævde, at manden generelt er bejleren (eller jægeren, ikke i aggressiv, voldelig forstand), mens kvinden er den, der bejles til. Manden er beskytter, kvinden er sårbar og skal beskyttes.
Den slags indlysende konstateringer vil af mange modernister blive opfattet som stærkt provokerende, reaktionære og snerpede synspunkter.
Islamistiske grupper følger ikke med i moderne kønsforskning fra RUC, og de tager sig derfor ikke af de politisk korrekte hensyn. Paradoksalt nok kan man blandt dem finde et par grundlæggende sandheder om den mandlige natur; manden er drevet af seksuelt begær, og det kan under frie omstændigheder være en udfordring at styre. Islamisternes løsning er imidlertid at lægge det fulde ansvar og skyld på kvinden, som skal tildækkes og isoleres fra samfundet for ikke opstemme manden seksuelt. Drengebørnene opdrages derimod til herrefolkskultur, der gør dem aggressive og besidderiske overfor kvinder. Den tilgang er indlysende forkert og i diametral modsætning til de traditionelle vestlige kønsroller.

Den grundlæggende opfattelse af manden som i højere grad styret af sine drifter end kvinder, havde vi også. Men modsat islamisterne, blev kvinden ikke alene pålagt at forhindre syndig adfærd. Det var derimod i højere grad pålagt manden (men ikke udelukkende, for kvinden opdragedes naturligvis til at udvise dydighed og ynde, for bl.a. udadtil at vise selvrespekt og selvkontrol og dermed værdighed). Derfor har “gentlemanden” igennem adskillige århundreder været det stærkeste, maskuline symbol i alle vestlige samfund. I Western-komedien “McLintock” fra 1963 har George Washington Mclintock (spillet af John Wayne, naturligvis) replikken: “you have got to a man first, before you can be a gentleman”, og den udtrykker fint, at man altså udmærket har været klar over, at en ung mand skal prygles og disciplineres – af mænd – til at udvise den korrekte, galante og beskyttende adfærd overfor kvinder.
Med senmoderniteten og den seksuelle frigørelse har man også sat manden fri fra de sandheder og de pligter, der ellers har påhvilet ham. Men den totale frihed slår ofte over i sin modsætning, og hvis ikke manden tøjles af sin kristne tro og sit samfunds patriarker, bevæger han sig over i retning af mandens “naturtilstand” (i mangel af bedre udtryk). Her er manden hverken beskytter eller opofrende, men snarere egoistisk og dyrisk.
Betyder det, at alle mænd er omvandrende sexforbrydere? Nej, naturligvis ikke, men manden har en fysik og en drift, som skal socialiseres til den rette brug.
Den socialisering og den maskuline opdragelse har været under afvikling de seneste tre-fire årtier, og vi mangler den. Fra tid til anden opstår der tilfælde, der illustrerer det bedre end noget andet. Eksempelvis tabstallene fra Estonias skibsforlis, hvor 80 mænd, men kun 14 kvinder overlevede. Til sammenligning overlevede 3 ud af 4 kvinder, der var ombord på Titanic, mens kun hver femte mand overlevede. Et andet, og måske knap så grelt, eksempel er de mange historier om aldeles upassende arrangementer og adfærd, der foregår på de danske gymnasier. På Boruphøj Gymnasium i Ballerup arrangeredes i 2013 en konkurrence, hvor de kvindelige deltagere foran hele skolen – og dermed med lærernes deltagelse – skulle bedømmes af et panel af knægte, de unge kvinder skulle vende bagenden ud mod publikum og panelet, som på øjemål skulle vurdere, om de var for store. Eller i 2007 på Silkeborg Gymnasium, hvor 1. g-pigerne i en konkurrence foran hele skolen skulle strippe, og hvor lærerne – man tror det næppe – var dommere!

 

“Uha, det er enkelte tilfælde, mænd er også individer, det siger ikke noget om moderne mænd”, nej, men det siger noget om, at der ikke – i gymnasiernes tilfælde – har været en rigtig mand til at slå i bordet og sætte de knægte på plads og fædre, der ikke har evnet at lære deres sønner om, hvordan kvinder skal behandles, og dét siger noget om vores samfund i dag.

115 kommentarer RSS

 1. Af j. hA Nsen

  -

  Adskillige undersøgelser viser, at danske mænd på højrefløjen mener, at kvinder selv er skyld i det, hvis de bliver voldtaget.
  Misbrug af kvinder og børn er fortrinsvis et fænomen som forekommer på højrefløjen.

 2. Af jan clausen

  -

  Ligger j ha n sen/j hassan konstant på lur, for at kunne placere sine røde og anti-danske kommentarer? Han er jo nærmest i gang døgnet og året rundt, for at rakke ned på “højrefløjen” (?) og danskerne, som han kalder racister. Og som iflg. jh er skyld i mord på millioner af kvinder og børn i Afghanistan. Det er jo helt gak-gak.

 3. Af jan clausen

  -

  Ligger j ha n sen/j has san konstant på lur, for at kunne placere sine røde og anti-danske kommentarer? Han er jo nærmest i gang døgnet og året rundt, for at rakke ned på “højrefløjen” (?) og danskerne, som han kalder racister. Og som iflg. jh er skyld i mord på millioner af kvinder og børn i Afghanistan. Det er jo helt gak-gak.

 4. Af bo nielsen

  -

  Et glimrende debatoplæg, og et vigtigt emne. For feminiseringen af Danmark, Sverige og hele Europa er gået helt over gevind. Feminiseringen af vore samfund er endt i organiseret vanvid. Feministerne/ rødstrømperne / pladderhumanisterne er gået amok i deres krav til og i deres foragt for mændene. I Sverige kan man studere de kaotiske, vanvittige og katastrofale tilstande der er følgen af for megen feminisering. Sverige er idag en BLODRØD BIG MOTHER STAT hvor familier, mænd, børn og kvinder udnyttes og tyranniseres i et omfang man ikke skulle tro muligt.

 5. Af bo nielsen

  -

  I takt med at kvinderne/husmødrene er blevet presset ud af hjemmene (før i tiden var een indtægt nok til at forsørge en familie), er børnene i stort omfang blevet gjort forældreløse/faderløse/moderløse. De er nærmest statens ejendom, for en stor del af deres barndom tilbringer de i støjende, støvede, urolige, smittefarlige, åndsforladte institutioner omgivet af fremmede og røde statsrepræsentanter der kan indoktrinere dem.

 6. Af A. Bierce

  -

  Man skulle tro at kællingerne (M/K) aldrig har hørt om og lært af Darwin, på trods af over 50.000 års kamp for overlevelse af de bedst egnede.

 7. Af A. Bierce

  -

  @J. HA NSEN – 30. OKTOBER 2017 13:45
  “Misbrug af kvinder og børn er fortrinsvis et fænomen som forekommer på højrefløjen.”

  Rettelse: Misbrug af kvinder og børn er fortrinsvis et fænomen som forøves af højrehåndede monoteister af maskulin kontra-occidentalsk observans.

 8. Af bo nielsen

  -

  I Skandinavien mv. er det hos visse medier blevet moderne at lade feminister anklage og rakke ned på mændene. Eller man lader dem føre sig frem med nedladende og perfide postulater om mændene. Bare den sidste måned har der været snesevis af artikler der har udskreget kvinderne som de bedste på nærmest alle områder, mens mændene direkte eller indirekte kaldes for skravl mv. Det kan virke ret uskyldigt at lade halv- og helfjollede feminister nedgøre mændene, men i både Sverige, Tyskland, Norge og Frankrig har hetzen mod mændene ført til et skørteregimente uden fornuft og uden jordforbindelse.

 9. Af bo nielsen

  -

  Politik-kvinderne og feministerne findes i tusindvis, og de er effektive når det drejer sig om at bane vej for pladderhumanisme, kommunisme og mandsfjendsk og familiefjendsk politik. Den feminisme og falske humanisme der findes koncentreret i radikale og skabsradikale partier, har destabiliseret Europa, og er ved at udskifte vores civilisation med fattigdom, barbari, terror, idi oti og krig. Se snaphanen og 24nyt.dk

 10. Af Kristoffer Hansen

  -

  Det er ufatteligt moderne at være en rigtig lort. Jeg mener stadig at en genindførsel af dødsstraffen, vil tage toppen af racet for de stereotyper som ikke har andet i hverdagen end blasfemi og ondsindethed. Genindfør dødsstraffen lige nu…

 11. Af j. hA nSEN.

  -

  AF A. BIER CE – 30. OKTOBER 2017 14:59

  Jeg ved ikke,hvordan nazis ter som Bierce/Kim O lsen og Jan Clau sen/F. Jen. griber tingene an.
  Man må håbe, at kvinder og børn går i en stor bue uden om dem.
  Køtere der som dem ikke skriver i eget navn, har PET nok under observation.

 12. Af M Jørgensen

  -

  Hvorfor er det af interesse at Weinstein er venstreorienteret? Det må da være de påståede overgreb det bør dreje sig om.
  Kontorchefen, direktøren,advokaten eller hvem det nu måtte være fra det bedre borgerskab , som kommer med seksuelle tilbud og tilnærmelser overfor deres ansatte, de er måske også venstreorienterde allesammen ?
  Ren bulshit fra Holm Frederisen.

 13. Af h østergaard

  -

  15.15 og 16.03 er to net-trolde som er komplet utroværdige. Antagelig er de begge stofmisbrugere eller en art fascister.

 14. Af jan ulrik friis

  -

  J. HA NSEN 30. OKTOBER 2017 13:45

  “Misbrug af kvinder og børn er fortrinsvis et fænomen som forekommer på højrefløjen.”

  Læs Kasper Støvrings blog:
  “Mord og voldtægt i det svenske tusmørke”

  “Personer med udlændingebaggrund står bag mere end 95 procent af alle overfaldsvoldtægter”

 15. Af b thomsen

  -

  I det gennemfeminiserede samfund skal der tages utallige hensyn til kvinderne. Enhver kvinde skal behandles som et råddent æg. Enhver kvinde gives ret til at føle sig krænket over ethvert ord eller enhver tilnærmelse fra en mand. Som oftest er retsløs og dømt på forhånd hvis en fremmed kvinde eller en ex-hustru fremsætter beskyldninger. For feminismen er ikke en søgen efter retfærdighed og ligestilling, men organiseret egoisme og en magtsyg trang til at dominere over mændene, som de både foragter og ser op til på samme tid. Feministerne ønsker magt, penge, privillegier og særfordele. Deres ideologi er en blanding af kommunisme, selvdyrkelse, korruption og kortsynet egoistisk tåbelighed. Det er derfor Sverige nu er et samfund på vej mod kaos og total opløsning.

 16. Af b thomsen

  -

  Feminismen er ikke en søgen efter retfærdighed og ligestilling, men organiseret egoisme og en magtsyg trang til at dominere over mændene, som de både foragter og ser op til på samme tid. Feministerne ønsker magt, penge, privillegier og særfordele. Deres ideologi er en blanding af kommunisme, selvdyrkelse, korruption og kortsynet egoistisk tåbelighed. Det er derfor Sverige er i frit fald.

 17. Af l søensen.

  -

  jan-Bo Thomsen-Nielsen- clausen-PRe.benf1- må ikke se sine børn og kone pga. af misbrug…Og han er borgerlig..

  Det er meget normalt på de kanter..Især set blandt DFére-Nye borgerlige..Men naturligvis også meget i V-K hjem…

  Det er naturligvis mestendels et internt borgerligt problem vi har med at gøre her..

  weistin er demokrat..Venstres søster parti..De kan så absolut ikke beskrives som røde, men borgerlige.

 18. Af j. hA nSEN.

  -

  AF JAN ULRIK FRIIS – 30. OKTOBER 2017 16:30

  Støvring har som sædvanligt ingen dokumentation.
  Men den slags er I på den yderste højrefløj jo også indifferente overfor.
  Bare I får bekræftet jeres fordomme.
  For jer er alting lige sandt.

 19. Af b jensen

  -

  Det meget mærkelige ved feminismen er at den er helt uden logik. De radikale feminister kræver at kvinder skal tildeles særfordele og sættes på en piedestal. Så alle kan forstå at en politiserende kvinde er et særlig ophøjet væsen. SAMTIDIG arbejder man for at fremme en indvandrings- og islamiseringspolitik som stensikkert snart kan ende i total undertrykkelse og nedværdigelse af kvinderne. Se også “Why women destroy families, nations and civilisations”.

 20. Af l søensen.

  -

  Dokumentation er ligegyldig i B blogge…Blå blok kan ikke vinde via ægte nyheder, kun fake news..De ved det, og bruger derfor kun fake news..

  Det syge kvindehad som er vidne til på disse blog, burde efterlade hvert et ordentligt menneske med en dårlig smag i munden..

  Sidste blå kvinde, sluk for lyset og efterlad opskrift på kogt æg til de pre.benske der..

 21. Af l søensen.

  -

  Pre.ben…

  Hvorledes foregår mødet mellem dig og børnene, når de tvangsindlægges til at møde op til institutionen for at møde deres misbruger? Sidder du lænket fast til bordet? Eller foregår det bag et glasvindue?

 22. Af l søensen.

  -

  P.re.ben…

  Hvorledes foregår mødet mellem dig og børnene, når de tvangsi..ndlægges til at møde op til institut.ionen for at møde deres mi.sbruger? Sidder du lænket fast til bordet? Eller foregår det bag et glasvindue?

 23. Af l søensen.

  -

  P.r..e.b..n…

  Hvorledes foregår mødet mellem dig og børnene, når de tvan.gsi..ndlægges til at møde op til inst.itut.ionen for at møde deres mi.sbrug.er? Sidder du læn.ket fast til bordet? Eller foregår det bag et glasvindue?

  “Af b jen..sen – 30. oktober 2017 16:58

  Det meget mærkelige ved feminismen er at den er helt uden logik. De radikale feminister kræver at kvinder skal tildeles særfordele og sættes på en piedestal. Så alle kan forstå at en politiserende kvinde er et særlig ophøjet væsen. SAMTIDIG arbejder man for at fremme en indvandrings- og islamiseringspolitik som stensikkert snart kan ende i total undertrykkelse og nedværdigelse af kvinderne. Se også “Why women destroy families, nations and civilisations”.”

  Nok til 4o afhandlinger i psyk.iatrien af Pre.ben..s tanker her…

  Han kunne beskæftige 4o k..vaksalvere af HDP´s format..

 24. Af jan ulrik friis

  -

  j. hA nSEN 30. oktober 2017 16:57

  “Støvring har som sædvanligt ingen dokumentation”

  Det er fordi ifølge Støvring:

  “Medier og myndigheder holder normalt oplysninger om udlændinge og kriminalitet hemmelige,”

 25. Af Tom Hervig

  -

  Støvring.
  Få nu ryddet op i Hans ens og Sør ens ens svineri her på bloggen.
  Ellers kan du lige så godt lukke bloggen for kommentarer.
  De to blogsabotører er godt indgang med at ødelægge en ellers relevant blog.

 26. Af ib andersen

  -

  NOGLE KVINDER ER SOM ENGLE, ANDRE ER SOM KÆLLINGER FRA HELVEDE…..
  Mange mænd er alt for naive. De tror at alle kvinder er gode, søde og engleagtige. Og det er nogle/mange af dem jo også. Men når det drejer sig om visse kvinder eller politiserende og feministiske kvinder bør man være på vagt. Det er de svenske mænd langt om længe begyndt at forstå. De er ved at miste ALT pga. rødstrømperiet og hvad deraf følger.

 27. Af j.. hA Nsen

  -

  AF TOM HERVIG – 30. OKTOBER 2017 17:15

  To muligheder bag dette falske navn.
  Lemch e eller Kim O lsen.
  Jeg hælder mest til Lemc he denne gang.
  Utroligt at disse køtere ikke kan skrive i deres eget navn.

 28. Af j. ha NSEN

  -

  AF JAN ULRIK FRIIS – 30. OKTOBER 2017 17:12
  “Det er fordi ifølge Støvring:
  “Medier og myndigheder holder normalt oplysninger om udlændinge og kriminalitet hemmelige,””

  Ok.
  Det forklarer jo det hele.Så må Støvring jo opfinde “dokumentationen” selv.

 29. Af ib andersen

  -

  Pladderhumanisme, kvindesag og ligestillingsfanatisme er ihvertfald ikke vejen frem, hvis vi skal redde Danmark og Europa fra at blive løbet over ende. Feminismen/pladderhumanismen og den radikale kommunisme har allerede betydet en dødsensfarlig svækkelse af vores økonomi, velfærd, sundhed, fred og sikkerhed. Læs også Berl.s artikel om hvorvidt venstreradikal humanisme er ægte humanisme, eller bare en gang hykleri og kynisk beregning.

 30. Af ib andersen

  -

  HVOR HUMANISTISKE ER DE SÅKALDTE HUMANISTER EGENTLIG, spørger Berl. idag. Ja, hvor menneskevenligt er det egentlig at udlevere fem millioner danskere til utrygge,
  uretfærdige, rædselsfulde og dødbringende tilstande overalt i Danmark? Er det godhed godhedsindustrien producerer, eller er det løgn og ondskab?

 31. Af jh og ls er to net-trolde

  -

  Utroligt som j ha n sen og L sø re n sen forvrænger og postulerer. Løgn, vrøvl og usandheder vælter jo ud af dem. Ovenfor er der mindst 10 skøre kommentarer bare fra de to.

 32. Af j.. h ANSEN

  -

  AF M JØRGENSE N – 30. OKTOBER 2017 16:18

  Bloggerens hadeobjekter er muslimer og centrum-venstre fløjen.
  Derfor er hans blog bygget op, som den er.
  Yderst primitivt.

 33. Af jan ulrik friis

  -

  j. ha NSEN 30. oktober 2017 17:42
  “Det forklarer jo det hele.Så må Støvring jo opfinde “dokumentationen” selv.”

  Det skulle man tro, men om H ansen går ind og læser Kasper Støvrings blog:
  “Mord og voldtægt i det svenske tusmørke”
  da skal H ansen vide at Støvring henviser til dokumentation, men H ansen skal vide hvilke ord der skal klikkes på, det vidste Støvring derfor disse ord markeret med blåt, klik og den ellers så hemmelige dokumentation kommer frem som myndigheder forsøger at holde hemmeligt:
  “Personer med udlændingebaggrund står bag mere end 95 procent af alle overfaldsvoldtægter” !

 34. Af l søensen.

  -

  “Det er fordi ifølge Støvring:

  “Medier og myndigheder holder normalt oplysninger om udlændinge og kriminalitet hemmelige,””

  Ja, manden derover elsker konspirationsteorier, fake news…Hvad ikke eksistere, opfinder støvringen blot..Lyder ligesom de fleste andre DFére ikke?

  “Af Tom Hervig – 30. oktober 2017 17:15

  Støvring.
  Få nu ryddet op i Hans ens og Sør ens ens svineri her på bloggen.”

  Beklager PsyKOKi.m.ol.sen…Du er på en demokratisk blok for øjebliket, hvor der er ytringsfrihed til at påpege det normale misbrug i blå blok..Din skuffelse viser tydeligt, hvorledes alle blog ikke misbruges-styres af Støvringen, hvor kun hans partimedlemmer får kommentarer på..

  “Af i.b. ande.rsen – 30. oktober 2017 17:22

  NOGLE KVINDER ER SOM ENGLE, ANDRE ER SOM KÆLLINGER FRA HELVEDE…..
  Mange mænd er alt for naive. De tror at alle kvinder er gode, søde og engleagtige”

  Dog du er pre.ben er blot stik hamrende sind..ssyg..

  Du må spørge hende i den hvide kirttel om en pille mere, til at få dit had mod kvinder under kontrol…Prøv en af de røde næste gang?

 35. Af Flemming Lau

  -

  JHF.
  Det vigtigste i opdragelsen er udvikling af det moralske kompas, selvstændighed og kreativitet. “Gentlemanden” er ofte resultat af konformitet, og hvem gider egentlig ægte en svigermoders drøm…?

  Og hvem gider iøvrigt ægte en snot forvirret og hysterisk feminist, hvis luner veksler mellem Mark Lundin, Ubåds Madsen og lokalområdets psykopatiske pusher…?

  Er det virkeligt så vanskeligt at vælge den gyldne mellemvej?
  I bekræftende fald, var det måske bedre, bare at holde afstand til det andet køn og få sig en konstruktiv hobby!😎

 36. Af l søensen.

  -

  “Og hvem gider iøvrigt ægte en snot forvirret og hysterisk feminist, hvis luner veksler mellem Mark Lundin, Ubåds Madsen og lokalområdets psykopatiske pusher…?”

  De fleste burde nok holde sig fra Mor Lau , ja!
  🙂

 37. Af l søensen.

  -

  “Og hvem gider iøvrigt ægte en snot forvirret og hysterisk feminist, hvis luner veksler mellem Mark Ludn, Ubåds Masen og lokalområdets psopatiske pusher…?”

  De fleste burde nok holde sig fra Mor Lau , ja!
  🙂

 38. Af l søensen.

  -

  “Eksempelvis tabstallene fra Estonias skibsforlis, hvor 80 mænd, men kun 14 kvinder overlevede. Til sammenligning overlevede 3 ud af 4 kvinder, der var ombord på Titanic, mens kun hver femte mand overlevede. ”

  Ellers et godt indlæg, sådant da…

  Hvem regner alvorligt med at Lau-Pre.ben -som kvinde- vil give dem en plads ved næste sænkning?

  Begge er religiøse..Deres motto er “gud og mig selv før kvinderne og børnene”..

 39. Af j.. hAN Sen..

  -

  Eksempelvis tabstallene fra Estonias skibsforlis, hvor 80 mænd, men kun 14 kvinder overlevede. Til sammenligning overlevede 3 ud af 4 kvinder, der var ombord på Titanic, mens kun hver femte mand overlevede.
  Skriver bloggeren.

  De to forlis kan ikke sammenlignes overhovedet.
  Ved Titanics forlis var der rimelig god tid til at evakuere skibet.
  Der var bare ikke redningsmidler nok.
  En langt større procentdel af passagererne på første klasse overlevede end i forhold til tredje klasse.

  Estonias forlis gik meget hurtigt.
  Der var redningsmidler nok. Men ingen tid til at komme i dem.
  Derfor overlevede kun de stærkeste. Mange måtte kravle fra det iskolde vand op i redningsbådene og de selvoppustelige redningsflåder.
  Det kræver en vis fysik..

  Bloggeren burde sætte sig ind i tingene.

 40. Af J.... Hansen

  -

  Endvidere viser utallige undersøgelser, at langt de fleste overlevende mænd var fra højrefløjen.
  Hvor mange kvinder der er blevet sparket ud af flåderne i det iskolde vand.
  Kan vi kun gisne om.
  Men det er ikke så få.

 41. Af j.. h ANSE n.

  -

  “AF J…. HANS EN – 30. OKTOBER 2017 19:03
  Endvidere viser utallige undersøgelser, at langt de fleste overlevende mænd var fra højrefløjen.
  Hvor mange kvinder der er blevet sparket ud af flåderne i det iskolde vand.
  Kan vi kun gisne om.
  Men det er ikke så få.”

  Så er psykopaten Kim O lsen på banen med indlæg imit navn.

 42. Af j.. h ANSE n.

  -

  “AF J…. HANS EN – 30. OKTOBER 2017 19:03
  Endvidere viser utallige undersøgelser, at langt de fleste overlevende mænd var fra højrefløjen.
  Hvor mange kvinder der er blevet sparket ud af flåderne i det iskolde vand.
  Kan vi kun gisne om.
  Men det er ikke så få.”

  Så er psykopaten Kim O lsen på banen med indlæg i mit navn.

 43. Af ib andersen

  -

  Den enkelte kvinde kan være helt OK, men kvinder i flok trækker ofte niveauet ned. Prøv at se på folkekirken og journalist-standen efter at kvinderne er kommet i flertal. Eller se på familiebureaukratiet eller psykiatrien og kræftbehandlingen. Kvinder i flok kan være tilbøjelige til at skabe organisationer og bureaukratier der er pladderhumanistiske, vrøvler og pludrer på udspekulerede måder, håner mænd og familier, eller skaber “gøgereder” og hospitaler med forvirring, sjusk og slendrian og tåbelige rutiner. Iøvrigt er det mændene og ikke kvinderne der har ført os fra jordhulerne til den civilisation og avancerede teknologi osv. vi kan nyde godt af i dag.

 44. Af Flemming Lau

  -

  L.S.
  Det er nemlig rigtigt! Hold afstand til Mor Lau! Det har mange måttet sande, hæ hæ!

 45. Af to trolde er kun med for at chikanere

  -

  At j ha n s en og li s be th sø ren sen er to støjsendere som kun er med for at chikanere andre bloggere med stupide og perfide kommentarer, kan vel ikke betvivles. Deres kommentarer er latterlige og til grin, og kan vel sammenlignes med ballademagere og bøller der trænger ind til et privat selskab, kun for at ødelægge stemningen.

 46. Af A. Bierce

  -

  @J. HA NSEN. – 30. OKTOBER 2017 16:03
  “…Køtere der som dem ikke skriver i eget navn, har PET nok under observation.”
  Kolbøttefabrikkens sjette afdeling holder nok J. Hassan under observation.

 47. Af j.. hA nSen..

  -

  AF A. BIERC E – 30. OKTOBER 2017 19:36

  Så forsøger psykopaten Kim O lsen sig med racistisk intimidering med øgenavne.

 48. Af R. Harald Kristiansens

  -

  Jesper Holm Frederiksen
  Mener du virkelig, at L. S ø r e n s e n s kommentarer 16.57, 17.05, 17.02, 17.03 bør blive stående. L S’s kommentarer er så grove og umenneskelige, at man må spørge sig selv om det er et MENNESKE, der skjuler sig bag disse udsagn? Dette er ganske enkelt en person, helt uden anstændighed.

 49. Af Hans Rasmussen

  -

  Sundhedsstyrelsen, “Patientsikkerhed” og psykiatrien i Åbenrå-Haderslev og diverse bureaukratiske familie- og børneforsorgsforetagender kan vist godt bruges som eksempler på “hønsegårde” hvor karriere-kvinders arrogance, forvirring, uduelighed og inkompetence har fejret “triumfer”. Med mange tragedier og “lig på bordet” til følge.

 50. Af Kim Olse n

  -

  Undertegnede kunne naturligvis aldrig finde på at skrive i andres navne.
  Undertegnede holder sig konsekvent til bloggens emne. Uden personangreb.
  Og er en af de mest respekterede bloggere på B.
  Det har andre mindre lødige bloggere naturligvis svært ved at acceptere.
  Derfor hetzes der imod undertegnede.
  Undertegnede opfattes som en trussel mod de stærke, de resourcestærke og
  den ekstreme venstrefløj.
  Men ingen når undertegnede til sokkeholderne hverken retorisk, intelligensmæssigt
  eller moralsk.

 51. Af L... Søren se n

  -

  Haha.
  Nice try Hassan.

 52. Af j.. h ANse n

  -

  Et typisk indlæg fra Kim Olse n til en kvinde.

  “AF KIM OLSE N – 28. JANUAR 2014 21:07
  Tak! Tak fordi vi slipper for dig din lede manipulerende so!”

  Fra Anne Sophia Hermansens blog:
  “Tak for kampen”
  http://annesophia.blogs.berlingske.dk/2014/01/28/tak-for-kampen/comment-page-1/#comments

 53. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt imponerende, at . . . .

  “Jesper Holm Frederiksen er 26 år, konservativ debattør og forhenværende hovedbestyrelsesmedlem i Konservativ Ungdom. Bosat i Randers Tjenestegørende i Hæren igennem syv år, i dag som befalingsmand. Udsendt til Afghanistan i 2012”

  . . . . vil stå model til bloggens kommentarspor! Der er vist ikke meget pli og orden i den befalingsmand 🙁

  Ryd da for pokker op på din blog, kære Jesper 🙂

 54. Af Kim Olse n

  -

  Ejer kommunisterne deres navne?
  Har ingen andre liv til at skrive i deres navne?
  Jeg indsætter indlæg i andres navne når det passer mig.

 55. Af li.s.... .s.ør.en..sen

  -

  “Estonias forlis gik meget hurtigt.
  Der var redningsmidler nok”

  Denne holder nu ikke vand…

  Kvinder har et tykkere fedtlag end mænd, og kan overleve længere i koldt vand. Om det så er 3 sekunder…

  “an women really tolerate cold water better than men?
  A number of cultural practices seem to support this belief: In the villages of Japan’s Hegura Island, female freedivers have plunged into the fr.igid Pacific to collect pearls for some 1,500 years; women on South Korea’s Cheju Island do the same to gather shellfish; and every spring in Fort Lauderdale, young American women are subjected to chilled H2O during a ritual called a “wet-T-shirt contest.” Theoretically, women have two physiological advantages: a tendency toward a higher percentage of body fat and a greater vasoconstrictor response (the narrowing of blood vessels to retain core heat). But those go only so far. A 2000 study at the Defence and Civil Institute of Environmental Medicine, in Toronto, found that the sexes react the same in cold water if you control for factors like body proportions and fat, and scientists at England’s University of Bath concluded that women were actually less tolerant of the pain of plunging their arms into ice water. According to Gordon Giesbrecht, a lauded hypothermia researcher at the University of Manitoba, tolerating cold water is ultimately more a ment..al challenge than a physical one. “The major difference between individuals is psy.chol..ogical,” he says. “Gender doesn’t make much difference.””

  Det ment.ale har stor betydelse her..Men kvinder er ikke manglende der overfor mænd.

 56. Af li.s.... .s.ør.en..sen

  -

  Og en længere kommentar til de tre trolle, Kim.rosa, mor Harald,rosa og J..an…Ingen af de tre som endnu har skrevet et emnerelevant kommentar, som der står i debatreglerne at man skal…

  Sendt af 8 omgange..det første er læseligt,.

 57. Af li.s.... .s.ør.en..sen

  -

  Og en længere kommentar til de tre tr.oll.e, søn K.im.r..o.sa, mo.r H.arald,r.o.sa og J..a..n…Ingen af de tre som endnu har skrevet et emnerelevant kommentar, som der står i debatreglerne at man skal…

  Sendt af 8 omga.nge..det første er læ.seligt,.

 58. Af li.s.... .s.ør.en..sen

  -

  Slet PædoPsykoKims indlæg i mit navn kl. 2o.2o også tak..

 59. Af li.s.... .s.ør.en..sen

  -

  Slet Pæ….doP…sy.koKi….ms ind.æg i mit na.vn kl. 2..o.2.o også t.ak..

 60. Af J Nielsen

  -

  “Ryd da for pokker op på din blog, kære Jesper”

  Og når du er færdig så er der en masse vand der skal skovles op ad bakke.

 61. Af j. hA nsen

  -

  AF LI.S…. .S.ØR.EN..SEN – 30. OKTOBER 2017 20:45

  De fleste af dem som døde på Estonia var personer som aldrig nåede at komme ud af apteringen og ud på dækket.
  Dem som døde, de enten druknede eller døde af nedkøling.
  Bloggeren blander det hele sammen. For at få det indpasset i hans dagsorden.
  Igen.
  Forliset af Titanic og Estonia kan ikke sammenlignes.
  Estonia sank på meget kort tid.
  For Titanic tog det lang tid.
  Alle på Titanic kunne have overlevet, hvis der havde været redningsmidler nok ombord.

 62. Af Lisbeth sørensen

  -

  Estonia var borgerlig forsikringssvindel JH. Titanic borgerlig hovmod om at slå rekorder..

  De to er sådant set ens i normal borgerlig kriminalitet når man analysere dem længere…Men den analyse skal du nok ikke forvente at kunne læse om i Berlingske.

 63. Af Lisbeth sørensen

  -

  Frk. Is.land…

  Pr..eben har tilkendegivet at skrive i et faderløs netværk i B..Selvom det består af ham selv i 22 daglige navne blot. Nægtet omgang med dem har han skrevet..Og det relatere sig faktisk til emnet diskutteret…

 64. Af Jan Petersen

  -

  Jeg ved ikke, hvilke opgaver en “befalingsmand” har i dag – lidt a la pædagog måske? Da jeg var rekrut i infanteriet for år siden, var der ikke så meget tvivl om befalingsmandens opgaver – kæft, trit og retning. Det fungerede faktisk perfekt – navnlig overfor de få ellers “ustyrlige”. Emma Gad “Takt og tone” virkede også perfekt – alle kom til orde, men under ordnede forhold. Savner unægtelig en del almen opdragelse og gensidig respekt i dagens almene uorden!

 65. Af AaSE PET ersEN

  -

  Hvor er denne Kim Olse n, hvis det ellers er hans rigtige navn, en ækel person.
  Han praler åbenlyst med, at han misbruger børn.
  På mange blogs sviner han kvinder til.
  Modbydeligt.

 66. Af Per Torbensen

  -

  Metoo et sygt koncept , som blot legitimerer alles ret til at anklage ,den eller disse personer,som måske ,måske,måske ikke opførte sig helt korrekt.
  Mange af beskyldningerne og anklagerne er 10-15-20-30 år gamle og hvad kan vi bruge det til ? ingenting,fordi beviserne er væk og bortvasket.
  Kvinde mand jer op,anmeld fra day one til offentlig myndighed om alle jeres forfærdelige
  historier -jo længere tid der går fra episoden ,des mindre troværdighed i min optik og venstre eller højre orientering i den sammenhæng er totalt ligegyldigt ,nogle kan bare ikke styre penis eller vulva .

 67. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – “Løsningen er mere patriarkat” – kæft, trit og retning – eller bare almen pæn opdragelse og opførsel. Sad lige og loggede ind på Berlingske blogs via forskellige browsere og måder at gøre det på. Flere af disse “anonyme browser muligheder” er – tilsyneladende – nu blokeret, og helt fint med mig. Jeg spiller med åbne kort og korrekt navn. Hvis jeg har ret i min antagelse, ser Berlingske blogs fremover ud til at være forskånet for de værste “debat” fakes 🙂

 68. Af Arvid Holm

  -

  Ligesom der findes primitive mænd, der fører sig dominerende frem som alfa-hannen i en abeflok, findes der primitive kvinder, der ligesom abe-hunnen tiltrækkes af sådanne mænd og deres beskyttelse.
  Der er også kvinder, der føler stolthed over egen seksuelle tiltrækning og nyder mænds begær.
  Med aggressive tilnærmelser kan en mand hurtigt konstatere, om han har med en af ovennævnte kvinder at gøre.
  For realistisk set må man erkende, at både mænd og kvinder ligesom alt andet levende primært motiveres af selviskhed.
  Hvis manden er grim og ucharmerende og stemningen er akavet, er de fleste kvinder “kvindesagskvinder”.
  Dem er der tilgæld ikke så mange af, når manden er flot og charmerende og kvinden er halvfuld og/eller i stemning.
  Følgelig er det relevant at gøre sig klart, at mænd kun får mest sex ved at behage “kvindesagskvinder”, hvis han har med en “kvindesagskvinde” at gøre.
  Eventuelt kan han med al respekt drikke kvinden fuld, så hun glemmer sine principper, hvorefter manden finder alfa-abens adfærd frem?

 69. Af Kristoffer Hansen

  -

  Genindfør dødsstraffen lige nu.

 70. Af A. Bierce

  -

  Helt enig med Kim Ol sen.
  Hans indlæg kunne være skrevet af mig.
  Også enig med Kristoffer Hanse n.
  Korporlig afstraffelse af kvinder må genindføres.

 71. Af A. Bierce

  -

  Er den lille Hassans ben lige så skæve som hans tanker?

 72. Af j. hAn Sen

  -

  AF A. BIERCE – 31. OKTOBER 2017 8:43

  Nå.
  Så er racisten og kvindetilsvineren naziKim Ol sen på banen.

 73. Af jan ulrik friis

  -

  I betragning af at islamisterne står for volden og for voldtægterne over 95%, og nu forvandler Danmark i et lorteland!
  Start med at fjerne islamisterne til 100%, giv danskerne Danmark velfædssamfundet tilbage igen, så tager vi den derfra.
  Fjern denne islamistiske besættelsesmagt, det er en røver-rede af renlivet ondskab, islamisterne vil accelererer volden udslette nationalstaten, fordi islamisterne når de bliver mange nok vil fjerne det “vantro” etniske danske folk ingen tvivel om det, udplyndrer landet i vold anarki og kaos til alt en gusten ubeboelig ruinhob, de ansvarlige skal stå til ansvar for en rigsret!

 74. Af Peter Nielsen, Vejle

  -

  Tak for et rigtig godt blogindlæg Jesper!

 75. Af Kristoffer Hansen

  -

  Nazi2.0 sekten Islam er og bliver aldrig velkommen for almindelige mennesker verden over. Til gengæld er det tydeligt at se, hvordan kriminelle danskere (tyskerluddere2.0) kæmper deres kampe for at undgå udvisninger og genindførslen af dødsstraffen. Jeg er mest spændt på om der nogensinde bliver fred igen, og om lortene der holder døren åben for Nazi-svinene bliver stillet til ansvar for deres terrorist spredning i EU. Håber at alle lande i EU indføre/genindføre dødsstraffen, for karmaens og menneskers skyld.

 76. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Det må snart gå op for selv den mest reaktionære nationalkonservative, at konservatismen er no go alle andre steder end indenfor militæret – naturligvis. Intet andet blogbidrag tiltrækker så svinske kommentarer, som den reaktionære konservatismes fortalere. Man må undre sig over , at blogindlæggene uden noget fornuftigt formål fortsætter i samme primitive, forældede klunkestil. Hold nu op!

 77. Af Kim R,. Kristiansens

  -

  Jan-som bloggeren- er naturligvis begge fra den ukritiske del af borgerligheden, der ikke stiller spørgsmålstegn til noget, mangler viden og indsigt om verden, og derfor kan bruges i militæret..

  De er de borgerlige der er sat på overførelsesindkomst der, og ikke kan bruges andet sted i samfundet. De borgerlige sønner, som skal have en del af kagen..Nu er rekrut jo ikke helt på så højt et niveau som befalingsmand 🙂 Men det kan jo blive småt for borgerlighedens mindste sønner også?

  Emma Gad er forresten en yderst profitable bog at sælge..Jeg køber dem tit og sælger igen…Borgerligheden betaler store penge for de ældste udgaver.. 🙂 Naturligvis ikke noget jeg vil forurene mit fine hovede med at læse selv..

 78. Af Kim R,. Kristiansens

  -

  “at blogindlæggene uden noget fornuftigt formål fortsætter i samme primitive, forældede klunkestil. Hold nu op! ”

  Det lader til at de fleste indlæg der ikke er om psykiatriske hospitaler, ikke kommer på.-

  Nu bor jeg jo ved siden af pre.ben i celle 8B….Så jeg er sådant set ikke utilfreds med det..

  Når Mor Harald kommer på besøg, tager vi normalt en snak om børstning af jerntænder mv. (En special process), og psykiatriens endelige i Danmark…

 79. Af Kim R,. Kristiansens

  -

  “at blogindlæggene uden noget fornuftigt formål fortsætter i samme primitive, forældede klunkestil. Hold nu op! ”

  Det lader til at de fleste indlæg der ikke er om psyk..iatriske h..ospitaler, ikke kommer på.-

  Nu bor jeg jo ved siden af pre.be…n i c.elle 8B….Så jeg er sådant set ikke utilfreds med det..

  Når Mo.r H.rald kommer på besøg, tager vi normalt en snak om børstning af jernt.ænder mv. (En special process), og psyki..atriens endelige i Danmark…

 80. Af Kim r. ol Sen

  -

  Kristoffer Hanse n vrøvler.
  Hvis nogen skal nedkæmpe muslimerne, så er det da os nazister.
  Ingen andre har viljen.

 81. Af M Jørgensen

  -

  Nedbrydning af den borgerlige moral skyldes et oprør fra ungdommen påstås det. Vrøvl simpelt hen vrøvl, det ungdommen tog afstand fra , var den forlorne og smålumre borgerlighed.
  Skal man sætte ord på det moralske fordærv så bør man kigge på konsekvenserne af den lov der frigav pornografien.( loven vedtaget 30maj 1969 -filteret tillader ikke at jeg nævner navn og parti på den justistminister der stod bag )

 82. Af Kristoffer Hansen

  -

  Islamister er her af samme årsag som Hitler var her. Islam er så langt fra mangfoldighed som man kan komme. Det bedste bevis er jo Blasfemi-broen, “Nørrebro” (Nazi-broen). Politikerne må gøre noget, før sidste løsning; drone-bomber. FRI OS fra satans bøssepik kultur Islam…

 83. Af Kristoffer Hanse n

  -

  naz i svinet Kim Olsen er en lille islamisk bøssepik.

 84. Af Aase Wiinblad

  -

  Kvinder er heldigvis yderst forskellige.

  I vore dage findes der både biseksulle 4.rangs-feminister, der kalder sig selv for “ludere”, og bonerte, burkaklædte kvindschauvenister, der opfatter alle mænd – selv mandlige feminister, der aldrig har været i nærheden af, at begå seksuelle overgreb – som ustyrlige dyr, der ikke kan lade være med at begå seksuelle overgreb, hvis de ser bar kvindehud.

  Det er langt fra alle kvinder, der opfatter det som et overgreb, hvis mænd, de ikke kender, pifter efter dem på gaden, eller giver dem seksuelt ladede komplimenter – eller tager dem på røven, når de er taget til fest i miniskørt, for at score noget sex…

 85. Af Kristoffer Hansen

  -

  opslag 15:27 er ikke mig. Men sikkert en rødkrydsende tysker luddere? Hvem ved?

 86. Af Kristoffer Hansen

  -

  Håber at bloggerne føre en form for protokol over hvilke venstrefløjs mailadresser, som dagligt skriver kommentarer i fremmede folks navne!

 87. Af Dorte Jensen

  -

  Det er forståeligt, at nogle kvinder fortsøger, at få komplimenter og venlige tilnærmelser i form af kærlige berøringer til, at fremstå som en form for overgreb, men det er virkeligt trist for forholdet mellem kønnene, hvis offentligheden hopper på dét nummer.

  De lesbiske feminister vil have kvinderne for sig selv, og de biseksuelle feminister er misundelige på mænd, fordi de fleste kvinder foretrækker mænd.

  Det er egentlig ret utroligt, at disse stærkt manipulerende hyklere, og deres forsøg på, at så splid mellem kønnene, bliver taget alvorligt i det hele taget.

 88. Af R. Harald Kristiansen

  -

  L i s b e t h, om du kalder dig
  K i m R. K r i s te n s e n, K i m dit eller K i m dat og så videre, bliver du afsløret af dit sprog og dit maniske had til islændinge. Dine skriverier oser af en uhøflig og en ucivilisered mand. Enten er man en gentleman eller så er mand det ikke og du er det ikke, med eller uden kjole. Du er er en punk.

 89. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Enten er man en gentleman eller så er man det ikke, skulle der stå.

 90. Af J.. Hansen

  -

  Højreekstremisterne klynker.
  Når de får svar på tiltale.
  De har slagtet og brændt millioner og atter millioner af kvinder og børn ihjel.
  Og så klynker de over lidt skriverier hvor deres seksuelle perversioner bliver bevist.
  Men det stopper ikke.
  Det stopper aldrig.
  Før I allesammen overlader debatten til anstændige bloggere.

 91. Af OrLa OlSEn

  -

  R. HARALD KRISTIANS EN er ingen gentleman.
  Han er højreekstremist.
  Hans indlæg er fyldt med personangreb og svinske kommentarer

 92. Af j. ha NSen

  -

  “AF J.. HANSE N – 31. OKTOBER 2017 18:56”

  Nå.
  Så er psykopaten og nazis ten Kim Olse n på banen med endnu et indlæg i mit navn.

 93. Af M Jørgensen

  -

  Nu må hæren træde til, vi må have oberst Hackel på banen.
  Civilisterne har jo fuldstændigt overtaget ordet og magten, det er ikke godt for moralen her til lands.

 94. Af J. Hanse n

  -

  AF KRISTOFFER HANSE N – 31. OKTOBER 2017 15:27
  naz i svinet Kim Olsen er en lille islamisk bøssepik.

  Lisb eth. Det er et fint indlæg, men det hedder enten muslimsk eller islamistisk.

  Fortsæt det gode arbejde.

 95. Af j. hA nsen

  -

  “AF J. HANSE N – 31. OKTOBER 2017 19:41”

  Den forkrøblede psykopat og nazis t Kim Ol sen med endnu et indlæg i mit navn.

 96. Af Kim ol sen

  -

  Jeg fik lukket for debatten i BT med syge og falske indlæg.
  Det skal også nok lykkes i Berlingske hvis jeg ikke kan få kommunisterne og kvinderne væk på andre måder.

 97. Af Lisbeth sørensen

  -

  Vi ser at Hr.Harald. Rosa og Fru Kim Rosa, stadig har travlt med at at skrive i andre folks navne…Til grin…

  For nu at komme med en emnerelevant kommentar som sædvanligt..

  “Løsningen er mere patriarkat”

  Naturligvis ikke…

  Løsningen er at frasortere den borgerlige mand som bloggeren., Pre.ben. Hara.ld mv. fra politisk indflydelse…Det er åbenbart at de ikke kan styre deres kvindehad herinde i debatten? Såvel som i tinget, og i det videre samfund?

  De mange sex skandaler begået af borgerlige, påpeger at der må rettes op og de fjernes fra den politiske debat..

  Det nyeste er at 38 kvinder i det konservative parti-ansatte der- har underskrevet en erklæring om sex chikane der..Nu har jeg tilfældigvis en “FB bekendt” 🙂 der er ansat der, tro det eller ej, og har fortalt mig om det i lo år nu..

  Naturligvis står det ligeså slemt til i Venstre, K, LA og DF?

  Der må straks nedsættes en undersøgelseskomit om sex misbrug i borgerlige partier i Danmark..De ansvarlige må fyrres, og dette uden pensioner, løn i 2 år efter tinget mv. som de har bestemt selv de skal have nu..

  Men beviser igen den tidløse sandhed om hvorledes blå blok er den kvindehadende fløj altid?…

  Og sidste kvinde der må slukke for lyset og efterlade opskriften på et kogt æg, og en hjemmeside hvor en sexrobot kan bestilles fra, så de kan få deres værste tendenser af misbrug brugt ud i det virtuelle univers, og ikke det virkelige..

 98. Af Lisbeth sørensen

  -

  “I visse radikalfeministiske kredse har det været nævnt, at alle mænd bærer et ansvar for de overgreb, der sker mod kvinder”

  Bloggeren har naturligvis ret her..Dette er et internt borgerligt problem, med en intern borgerlig løsning…For kun den borgerlige mand kan stoppe misbruget, og de mærkelige tanker om mandens ret til at bestemme over kvinden mv.?

  Man må starte helt fra fødslen af..De værste borgerlige forældres børn kan adopteres af røde anstændige forældre….Ved gentagen misbrug, må de som pre.bens børn fratages familien..Ved decideret sexovergreb fratages direkte og permanent…

  Nogen der har set den eminente film af Vinterberg, om misbruget på strandvejen af blå børn der?

  Der må sættes statslige oplysningskampagner ind ved fødslen overfor borgerlige forældre, hvor de lærer hvorledes man lærer sit borgerlige barn at dele sit slik i skolegården mv.

  Dette kan gøres ved at registrere alle vælgere i Danmark og deres politiske valg? Ved fødslen kommer der papirer om opmødning til kurser i børne opdragelse, anstændighed…Naturligvis ledet af røde…De kan jo ikke selv?

 99. Af Lisbeth sørensen

  -

  “men det siger noget om, at der ikke – i gymnasiernes tilfælde – har været en rigtig mand til at slå i bordet og sætte de knægte på plads og fædre, der ikke har evnet at lære deres sønner om, hvordan kvinder skal behandles, og dét siger noget om vores samfund i dag.”

  Igen, vi er enig om at samfundet er på et skråplan her…Og at der må sættes ind mod de borgerlige knægte allerede hjemmefra..

  Måske et prenatal kursus for borgerlige? Vel for sent efter fødslen allerede?

 100. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Manden er på alle punkter det svage køn, lige bortset fra bøfferne, som han henter i fitnesscenteret. Intet under, at de mentalt svage mænd melder sig ind i militæret, hvor de kun skal konkurrere med andre mænd – endnu. Denne sidste bastion står også for fald, nu hvor der kræves hjerner.

  Patriarkatet er i forfald, mens Matriarkatet er under udvikling takket være kvindens psykiske styrke. Snart behøver hun ikke længere manden, men kan sejle ind i fremtiden uden liget i lasten. God vind, piger. Vi kan ikke følge med.

  Faren har gjort sin pligt, så godt han kunne – faren kan gå.

 101. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Patriarkatet er i forfald, mens Matriarkatet er under udvikling takket være kvindens psykiske styrke. Snart behøver hun ikke længere manden, men kan sejle ind i fremtiden uden liget i lasten. God vind, piger. Vi kan ikke følge med.

  Faren har gjort sin pligt, så godt han kunne – faren kan gå.”

  Mænd-drenge er naturligvis det svage køn i dag..Får færre højere uddannelser mv. Fremtiden er feminin…En af de mange grunde er naturligvis også at kvinder ikke generelt kritisere mænd og magthavere…For fakta er at de fleste virksomhedsejere-opstartere er mænd..Og de foretrækker underdanige kvinder, der ikke forlanger for meget i løn, og er taknemmelige for lidt brødkrummer, modsat mænd som forlanger mere..Genetikken og samfundsudviklingen har gjort dem til den mest attraktive arbejdskraft nu…

  “patriarkatet” kommer aldrig retur herfra siger jeg. Og dette burde bloggeren også seriøst forstå og acceptere…Derefter kan man forsøge at finde lappe løsninger her og der..

 102. Af R. Harald Kristiansen

  -

  L i s b e t h jeg gentage dette for hundredeste gang. Jeg er en kvinde. Jeg skriver ikke i andres navne, men det gør du lystigt. Jeg hader hverken mænd eller kvinder. Jeg har har haft både dygtige kvinder og dygtige mænd ansatte i mit firma.

  Jeg har arbejdet i et mandefag i over tredive år og har altid haft et godt samarbejde med mænd, så som kvinder. Jeg har aldrig været behandlet dårligt af mænd. Kvinder er ikke mere fromme end mænd. At man i Frankrig vil forbyde mænd at pifte efter kvinder er helt hen i vejret. Hvor følsomme er kvinder blevet, hvis det er et problem? Hvis kvinder sige fra på en rigtig måde, er der sjældent nogle problemer med tilnærmelser, hvis de vel at mærke ikke er interesserede. Humoristisk sans er en af de vigtigste ting i samarbejde og samliv hos mænd og kvinder. Jeg har undervist både mænd og kvinder på en højere læreanstalt og det har været spændende. Mænd og kvinder er forskellige og derved supplerer kønnene hinanden. De færreste mænd forgriber sig på kvinder, enkelte gør. De bedste arbejdspladser er dem, hvor der er ca. et lige antal mænd og kvinder ansatte. Fremtidige arbejdspladser har både brug for kvinder og mænd. Jeg kunne ønske mig, at unge kvinder i større grad fik sig uddannet udenfor det offentlige system og i højere grad blev ingeniører, arkitekter, biologer, IT uddannede, forskere, astronomer, matematikere, landmænd, håndværkere og meget mere.
  Og L i s b e t h det er ærgeligt, at man ikke kan operere for dumhed endnu. Det kommer. Fortvivl ikke.
  God nat søde og hvis du ikke kan sove, kan du altid tælle islandske får.

 103. Af Lisbeth sørensen

  -

  Kære Fru. Harald,

  Ingen islandske mand hedder Harald til fornavn, selv med et nu R sat ind før….Har tilkendegivet at skrive i falsk navn offentligt i debatten her. 🙂

  Du er en charlatan uden ansatte…Og relater nu venligst til emnet…Forsøg i morgen, min islandsnassere?

  Fakta er at islæninge-andre nordiske borgere- studere i DK fordi det er gratis, SUén er meget højere…Og at så godt som ingen af vores egen medborgere tager til jeres lande..

  I fratager dermed en Dansker et job, uddannelse.. Og tager så godt som alle hjem derefter..Pånær ÅBENBART dig! Som bliver og tager et job fra en Dansker..

  På tide at Danmark satset på Danskere først og fremmest…Statsgaranti her tak..Ikke udenlandske borgere som Rosa Harald..

  Andre lande har satset lokalt på egne borgere i generationer. Som fx. Island..Men Danmark gør ikke…Vågn op Danmark..Følg med tiden og fakta…

  Sats på Danskere..

 104. Af Lisbeth sørensen

  -

  Hr. Rosa…

  Kan du ikke fortælle din søn Kim. rosa. olsen at stoppe med at skrive i andres navne og ødelægge bloggene? Virkelig trættende dette?

 105. Af Lisbeth sørensen

  -

  Hr. Ros.a…

  Kan du ikke fortælle din søn Ki.m. ro.sa. ols.en at stoppe med at skrive i andres navne og ødelægge bloggene? Virkelig trættende dette?

 106. Af Kristoffer Hansen

  -

  Genindfør dødsstraffen nu. Begynd med at henrtte blasgemiske terrorister i røven af hinanden, så er vi et langt stykke af vejen hvad angår menneskerettigheder. Især Kvinder vil også kunne leve igen.

 107. Af Kristoffer Hansen

  -

  Københavns Rådhus har i årevis tilgodeset Islamisk bøssepik kultur. Terroristerne har fået frit spil, og de elsker Danmark. Omdan de danske statsfængsler til offentlige toiletter, og genindfør dødsstraffen nu.

 108. Af Helge Nørager

  -

  “Af R. Harald Kristiansen
  – 31. oktober 2017 23:24
  L i s b e t h jeg gentage dette for hundredeste gang. Jeg er en kvinde. Jeg skriver ikke i andres navne, men det gør du lystigt. Jeg hader hverken mænd eller kvinder. Jeg har har haft både dygtige kvinder og dygtige mænd ansatte i mit firma. ”

  Det er ikke helt korrekt, eller også er dine indlæg R. Harald Kristensen ikke sandfærdige.
  De har skrevet stolpe op og ned om at de skriver i deres moders navn, da de er blevet stalket osv.
  Det er meget morsomt og ret tragisk at diverse net trolle i det mindste ikke formår at huske hvad de selv gentagende gange har ytret.

 109. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Kære L i s b e t h
  Gå i terapi vedrørende din maniske tilgang til islændinge. Jeg har ingen søn, således er K i m ikke min søn. Du skriver selv under navnet K i m. Jeg er mor til unge børn, ikke halvgamle mænd.

  Du er det man kalder en STORKER, en BLOGSTORKER.

  Du forfølger bestemte deltagere her på bloggen, for at de skal forsvinde. Du får ikke held til at skræmme mig. Du har fortalt os, at du har boet i udlandet og, at dit sprog derfor er så svingende. Derfor vil jeg spørge dig, var du så “nasser” i England, da du var der? Tog du arbejde fra andre, eller levede du af kontanthjælp i London? Har du et arbejde i Danmark, eller har alle islændingene taget arbejde fra dig? Du har tid til at skrive hele døgnet.

  Som du ved har jeg haft et firma i mange år. Her har jeg sammen med andre partnere beskæftiget 400-500 mennesker( flest danskere og også et mindre antal udlændinge), alt efter konjunkturene i samfundet.

  Nu skriver forfatteren om mandens rolle, pli og moral. Det er bloggens emne. Jeg tror på, at samfundet bør styres af både mænd og kvinder. Jeg tror hverken på mandsdomineret samfund eller et samfund domineret af kvinder. Jeg tror på et samfund, hvor kvinder og mænd forvalter samfundet i fællesskab. Min tidligere tekst om mænd og kvinder er ganske relevant, den handler om mænd og kvinder i et samarbejde. Emnet er ganske relevant og var det ikke for kvinder, blev der ikke født nogle mænd. Gå du hen og se Mænd og Høns i dag. Den er i hvert fald sjov og du har tid. Din retorik minder meget om de mænd.
  Jeg skal på arbejde for at tjene penge til samfundet. Hav nu en god dag. Mvh Rosa Harald.

 110. Af oRla Guud e

  -

  AF R. HARALD KRISTIANSE N – 1. NOVEMBER 2017 7:16
  “Som du ved har jeg haft et firma i mange år.”

  Hvem ved det?
  Denne “Harald” fylder alle debatter med vås og fantasier.
  Naturligvis er “Harald” og Kim Ol sen den samme person.

 111. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Helge Nørager
  Du er L i s b e t h + mange flere. Jeg har mistænkt dig længe. Du har også truet mig tidligere. Den besked har jeg gemt Helge. Nu kom du endelig ud af busken. Hav en god dag. Du har fortalt om en hovedlæsion, som du har fået. Det er faktisk sørgeligt at høre om det. Jeg håber, at du får det bedre. Hav en god dag Helge. Jeg skal på arbejde.
  Mvh Rosa Harald og jeg skriver i min mors navn, fordi du truede mig. Kan du huske det? Det kan du vel ikke.

 112. Af orLa gUUde

  -

  AF R. HARALD KRISTIANSE N – 1. NOVEMBER 2017 7:27

  Så rablede det helt for “Harald”/Kim Ols en

 113. Af j. ha NSEN

  -

  AF R. HARALD KRISTIANS EN – 1. NOVEMBER 2017 7:27

  Sygt indlæg.
  Helge Nørager er en af de mest ordentlige og hæderlige kommentatorer på disse blogs.

 114. Af jan ulrik friis

  -

  …..i filter….

 115. Af Helge Nørager

  -

  Jeg har vist aldrig truet dig R Harald Kristensen.
  Vi kom på kant da du begyndte at argumentere som en hvis professor der altid mente at andre mennesker ikke var rigtige, de skrev altid i andres navne osv.
  Den argumentations teknik overtog du, og udsatte mig for den, hvilket jeg påpegede var forkert.
  Søg hjælp R Harald Kristensen, og jeg mener lægehjælp / psykologhjælp

Kommentarer er lukket.