Kære ambassadør, hvad med balternes selvbestemmelsesret?

Af Caspar Stefani 67

I søndags anklagede Ruslands ambassadør Vanin, Danmarks tidligere udenrigsminister, Uffe Ellemann-Jensen, for at lide af selektiv hukommelse. Det er ikke hverdag en dansk udenrigsminister bliver fremhævet af en russisk ambassadør, der tidligere har truet Danmark med atomvåben. Det er en interessant diskussion, der omhandler et tilsyneladende uformelt løfte angiveligt afgivet af vestlige ledere i 1990, inden Sovjetunionens sammenbrud, og efter Tysklands genforening.

1990 var starten på en opbrudstid, hvor Sovjetunionen var ved at falde fra hinanden. En tid med geopolitisk usikkerhed, efter et 50 år med kold krig. I Europa var det også betændt. For hvad skulle der ske med det genforenede Tyskland? Det blev en vigtig diskussion mellem sovjetiske og vestlige diplomater. For at Sovjetunionen skulle acceptere, at et netop genforenet Tyskland gik ind i NATO, vil de have garantier for, at der ikke skete en udvidelse mod øst. Moskva ville nødigt have NATO tættere på. Men der var ikke længere kold krig. Kommunisterne var ved at tabe, og sammenbrudet ville dog have vidtrækkende negative konsekvenser for Rusland. For Warszawa-pagten og Sovjetunionens endeligt, fratog russerne rollen som supermagt – og det er en svær erkendelse, når man går fra at være en schæferhund, til at blive en labrador. Det kender vi danskere også fra 1864, som stadig påvirker os den dag i dag.

Ambassadør Vanin nævner i debatindlægget de møder, der forgik mellem diplomaterne. Her nævnte amerikanernes daværende udenrigsminister James Baker, at USA vil kunne give garantier for, at NATO ikke vil udvide mod øst. Det er bl.a. disse møder, som Ellemann ifølge Vanin, skal have glemt.  Et brev til kansler Helmut Kohl bekræfter, at Baker skrev det samme til Helmut Kohl, men Kohl modtog også et andet brev. Fra Præsident George H.W. Bush. Bush skrev til Kohl inden kanslerens møde med Sovjetunionens diktator, Mikail Gorbatjov, at han ikke ville garantere, at NATO ikke ville udvide mod øst.

Kohl havde sin egen dagsorden. Han ville for alt i verden genforene Tyskland. Ifølge Kohls kontor valgte kansleren derfor at referere til Baker, ikke Bush, da han mødte de sovjetiske ledere i foråret 1990. Kohl mente at Bakers mere diplomatiske linje overfor det skrantende Sovjet ville producere de resultater, som Kohl ønskede: tilladelse fra Moskva til at genforene Tyskland. Ifølge Foreign Affairs Magazine forsikrede Kohl overfor Gorbachev, at ”NATO ikke ville udvide sit territorium”.

Men intet blev formaliseret, fordi alle vidste formentlig, at præsident Bush, var imod. Selv Gorbachevs udenrigsminister, har sagt, at der ingen aftale var.  Ellemann har altså ret. Ingen dokumenter indeholder løftet om at NATO ikke skulle udvide mod øst. Og selv hvis der var en aftale, ville vi aldrig kunne overholde den i dag, da vi naturligvis ikke vil  accepterer at frie, demokratiske nationers ikke har ret til selvbestemmelse. Hvilken ret har Rusland til at bestemme, om de pågældende lande må være medlem af NATO eller ej? Historien ville, at det blev Ellemann-Jensen med Folketingets opbakning, sikrede de tre baltiske landes nationale rettigheder ved, som det første land i verden, at genoptage de diplomatiske forbindelser med landende.

Og nu vi taler om selektiv hukommelse, gælder det så også russerne og deres manglende overholdelse af Budapest-memorandummet, hvor russerne lovede, aldrig at krænke Ukraines territorium?

67 kommentarer RSS

 1. Af j. HA nseN

  -

  Stefani har fuldstændig ret.
  Rusland har nu sine grænser helt op til NATO landene.
  Og militær tæt på disse grænser.
  Det beviser, at man ikke kan stole på Rusland.

 2. Af Niels Larsen

  -

  Stefani HAR ret. Uffemanden HAR ret.

  Men at der forelå en gentleman-aftale om ikke-udvidelse af NATO mod øst er ligeledes hævet over enhver tvivl.

  Og derfor er det hykleri at se Rusland som truslen. Den udgår nemlig fra NATO. Vendt mod Rusland.

  Dette sagt af en person, som ingen med blot en smule kendskab til ham vil anklage for at have sympati for Putins Rusland.

  Men ret skal være ret!

 3. Af Arne Nielsen

  -

  Nu skal der jo også det der med i billedet, at ambassadør Vanin er Kremls mand. Der har jo tidligere været eksempler på, at russiske diplomater, som havde opholdt sig længe i Vesten, udmærket kunne indse, hvorfor man i Vesten opfattede Rusland som en trussel, og som vanviddets og formørkelsens repræsentant på jorden. Dette kom sommetider ud mellem sidebenene i forbindelse med uformelle samtaler udenfor referat. Miljøet hjemme i Rusland er for tiden ikke til at tage sig friheder. Al politisk væren i Rusland er i dag funderet på tykke løgne og kriminelle handlinger, og det er der naturligvis fornuftige mennesker i Rusland, der udmærket godt ved. Logisk politisk tænkning her i Vesten må derfor naturligvis gå ud på at inddæmme disse mørke kræfter, så al snak om garantier må forstumme på denne baggrund. Hvis der i Rusland havde vist sig et andet billede med bedre hensigter og en bedre praksis, er jeg ikke i tvivl om, at vi her i Vesten havde stillet os anderledes an. I Rusland trives atavistiske tendenser, og det er vi naturligvis nødt til at forholde os til.

 4. Af bjarne frederiksen

  -

  Sanktionerne har skadet dansk landbrug, og dermed hele Danmarks økonomi. Og hvis Rusland begynder at opfatte Danmark som et fjendtligt sindet land, kan det få mange uheldige konsekvenser. Og borgerkrigen i Ukraine var næppe opstået uden indblanding udefra.

 5. Af bjarne frederiksen

  -

  Det er trist at der ikke er større forståelse mellem øst og vest, for Europa har brug for sammenhold, overfor de trusler der er opstået pga. utætte ydre og indre grænser og store folkevandringer mv.

 6. Af bjarne frederiksen

  -

  Der er udkommet en bog “Begår Frankrig selvmord?”. En bog der forklarer at svækket demokrati, radikal kommunisme, EU, storkapital, korruption, feminisme og islamisme samt kriminalitet er en farlig og eksplosiv blanding, der kan ende med at sætte hele Europa i brand. Se også snaphanen.

 7. Af bjarne frederiksen

  -

  Ar ne ni el se ns billede af Rusland er nok kun halv sandhed. Rusland har også positive sider og er en gammel civilisation, der har dårlige erfaringer både med tyskerne og islamisterne/muslimerne. Desuden råder Rusland over tusindvis af atomraketter. De største farer nu er utilregnelige Nordkorea, invasionen sydfra og undergravningen af de nationale demokratier. (med afsporet politik tilfølge)

 8. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Det er ikke hverdag en dansk udenrigsminister bliver fremhævet af en russisk ambassadør, der tidligere har truet Danmark med atomvåben”

  Vi må oplyse bloggeren om at UEJ ikke er udenrigsminister længere…Forlod Du Danmark i 80érne?

  NATO skal nedlægges..Den er en Amerikansk interesseorganisation der blot tager Europas penge, men kun interessere sig for Amerikanske geopolitiske interesser..Den skal erstattes af et fælles EU militær, og atomvåben program..

 9. Af bjarne frederiksen

  -

  Hvor godt står det iøvrigt til hos os selv? Nu har regeringen stoppet for medicin til muskelsvindsyge børn, for at spare to millioner kr. Kræftpatienter og psykisk syge er også ofre for besparelser mv. Tusinder af patienter på hospitalerne og i ældreplejen omkommer som konsekvens af dramatiske forringelser. Vores sundhed og velfærd osv. udhules med skumle politiske indgreb.

 10. Af bjarne frederiksen

  -

  Er der opstået en fascistisk tidsånd her i landet, siden man i regeringen, på borgen og ude omkring finder det acceptabelt at sende tusinder og stadig flere danskere ud i elendighed og tidlig død, for at spare, selvom staten har milliarder i overskud. Prøv at se hvad der foregik overfor patienter i tredivernes Tyskland.

 11. Af Jan Banan

  -

  Hvad med danskernes selvbestemmelsesret? Alkoholisten J.O. Krag kuppede Danmark in i EU med højst udemokratiske metoder. Så kære politikere, klem ballerne sammen og få os ud af EU. Trods at I er mænd kan det lykkes.Og så se at få skyderierne i København til at ophøre -som sagt I får løn hver dag- og dette er jeres opgave –men
  I er måske for dumme for virkeligheden??

 12. Af Kristian L. Nielsen

  -

  Der er et par ting, der bør præciseres her:

  1. Det forløb, Stefani refererer, var FØR, ikke efter, den tyske genforening. For det handlede jo om, under hvilke omstændigheder Tyskland skulle forenes. Russerne endte med at acceptere et Tyskland, der ville være fuldt medlem af NATO.
  2. Der var heller ingen gentleman-aftale af nogen art. Ingen aftale overhovedet, faktisk. Der var tale om nogle modsatrettede uformelle meldinger. Men der blev rettet ind kort efter.
  3. Russerne vidste allerede i sommeren 1990, at der ikke ville være nogen garantier for, at NATO ikke på et senere tidspunkt ville optage nye medlemmer.
  4. Russerne fik kun den besked, at der ingen UMIDDELBARE planer var for udvidelse – og det var jo sandt. Den første udvidelse mod øst kom i 1999, og de baltiske lande kom med i 2004.
  5. NATO forpligtede sig i 1997 til ikke permanent at stationere tropper i de nye medlemslande under normale forhold. Den aftale blev overholdt indtil 2017, hvor relationerne mildest talt ikke længere var normale.
  6. Budapest-memorandummet fra 1994 var derimod en officiel aftale, som blev yderligere suppleret ved en bilateral aftale om grænsedragninger mellem Ukraine og Rusland i 1997. Begge aftaler har Rusland brudt eftertrykkeligt siden 2014.

 13. Af jan ulrik friis

  -

  Her og nu: fjenden islamisterne står allerede stærkt i landet, ryd først Danmark for islamister, alt andet er sekundært, ryd Danmark for islamister, ellers vil islamisterne rydde Danmark for danske, ingen tvivel om det!

  Gør bare Jesper Holm Frederiksen til øversbefalende med mission at rydde Danmark til 100% for islamister, Jesper har sikkert en uriaspost til Caspar Stefani for den noget tvivlsomme omtale af Rusland!

  Min appel til Rusland at nu læne sig tilbage, se og gyse fra afstand hvordan Nato og USA (Danmark) nu går i den total selvdestruktion, i åbne grænser i sindsyge og passivitet tillod en massiv islamisk invation og islamisk magtovertagelse, udrydelsen af det etniske europæiske folk!

  Danmark ligesom Sverige reelt dead meat, om ikke konkret handling overfor islam, vil islanmisterne nedslagte og løbe os over ende, denne konkrete handlig kom og kommer aldrig, for så var den kommet!

  Dead meat!

 14. Af jan ulrik friis

  -

  ………i filter………..

 15. Af bjarne frederiksen

  -

  Ja, danskernes indfødsret, selvbestemmelsesret og borgerret/menneskeret er ved at blive destrueret af uduelige, uvidende og historieløse politikere, der tilsyneladende er ligeglade med de fem millioner almindelige danskere. Også danskernes velfærd, sundhed, familieliv, frihed og sikkerhed er på vej ned i skraldespanden. Kynisme og korruption breder sig i partierne. Men hvorfor stemmer vælgerne på partier der har snydt dem igen og igen?

 16. Af bjarne frederiksen

  -

  En kriminalitet der er kommet ud af kontrol. En invasion der fortsætter og fortsætter. Udviste forbrydere der bare kan blive. Patienter der spares ihjel. Pårørende som drives ud i dyb fortvivlelse. Familieværdier der undergraves og tromles ned. Mænd der bagtales og nedværdiges. Voldsofre og trafikofre der svigtes. Et pladderhumanistisk retsvæsen. Børn der gøres faderløse. Et forsvar der behandles dårligt. Et postvæsen i ruiner. Et misligholdt vejnet. Skandaler der myldrer frem. Hjemmerøverier og overfald i massevis. Har regeringen styr på nogetsomhelst? Gør den noget godt for danskerne, eller skader den langt mere end den gavner?!!

 17. Af Frants Ole Villadsen

  -

  Hvis vi i Danmark havde været besat af USSR de seneste 50, ville vi også ønske sikkerhed mod en gentagelse, ved at søge optagelse i NATO.

 18. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Ligesom danskerne blev balterne ikke spurgt, om de ville være medlemmer af Nato. Den slags spørger man ikke om i et repræsentativt demokrati, der jo ikke repræsenterer den form for demokrati. Balterne og de øvrige østlande fik besked om at melde sig ind i EU, hvis de ville have del i de goder, som det ville føre med sig – eller sulte.

  Underligt nok valgte lederne medlemskabet med Nato som en ekstra gevinst. Folket bliver ikke spurgt i sager, der drejer sig om liv og død. USA har talt, und wir folgen. Selv en blind kunne se, at det var det samme, der ville ske i Ukraine. Et oprør fik med støtte fra Vesten fordrevet den russiskvenlige præsident og indsat en USA- og Nato-venlig udgave.

  Hvis russerne skulle bremse Natos aggressive inddæmning af Rusland, der ikke er i folkets interesse, var de tvunget til at gribe ind, som de gjorde. Ingen er tvivl om, at Krim ville blive oversvømmet med amerikanske basefaciliteter, som alle andre steder, hvis de fik muligheden – USA vil krig – og Danmark?

 19. Af j. hAns en

  -

  Når man læser bloggen, så forstår man, at højrefløjen aldrig har tilgivet, at Sovjet befriede Europa fra nazityskland.
  De baltiske lande og mange af de Østeuropæiske var ledet af fascister under Anden Verdenskrig.
  Og allierede sig med nazityskland. Og deltog i overfaldet på Sovjetunionen.
  Disse Østlande blev efter krigen afnazifiseret af Sovjet.
  I modsætning til Vesteuropa.
  Danmark var under krigen en tæt allieret med nazityskland, og deltog i overfaldet på Sovjet,
  Efter krigen fandt Danmark det helt naturligt at underlægge sig en anden forbrydernation. USA.
  Efter 1990 fik Østlandene frihed. Så de behørigt kunne blive underlagt USA. Som Danmark.
  I de Baltiske lande og Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet blev fascisterne og nationalisterne rehabiliteret.
  Og er nu tilbage ved magten.
  nazisternes tanks, undskyld NATOs tanks, ruller nu imod Rusland igen.
  Stemningen er euforisk og optimistisk. Som i 1941.

 20. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Der er mange – på begge sider af konflikten – der bilder sig ind, at historien gentager sig.

  Derfor risikerer vi, at koldkrigerne selv genskaber den fortidige konflikt, fordi de forbereder sig på, at foresvare sig mod de samme modstandere, som de kæmpede mod forrige gang.

  Men Den Kolde Krig var ikke en konflikt mellem Rusland og vesten.

  Den Kolde Krig var en kamp om verdensherredømmet mellem Sovjetunionen og den kapitalistiske verden, og dén konflikt er endegyldigt slut – i hvert fald så længe Putin sidder ved magten i Rusland, for Putin er IKKE kommunist.

  Det var en kamp mellem politiske ideologier – ikke en kamp mellem nationer, eller verdensdele.

  Den Kolde Krig endte som bekendt med, at kommunisterne selv smed håndklædet i ringen, fordi de ikke havde råd til rustningskapløbet – og det har Rusland heller ikke, selvom den russiske frø puster sig op engang imellem, for at vise hvor stor og skræmmende den er.

  Derfor er det tragisk, at begge parter i Den Kolde Krig åbenbart ikke kan UNDVÆRE deres traditionelle fjendebilleder, selvom de tidligere, kommunistiske lande selv har droppet kommunismen, og kampen om verdensherredømmet, uden kamp.

  Alle, der tager afstand fra Ruslands-paranoiaen risikerer at blive kaldt for “putinister” af den ene part, eller for “nazister” af den anden part, selvom der hverken er involveret kommunister eller nazister i konflikten med Rusland.

  På dén måde kan koldkrigerne NÆSTEN få historien til at gentage sig – det ligner overfladisk -, selvom de objektive omstændigheder er helt anderledes nu, end de var under den rigtige kolde krig.

 21. Af Erik Thrane

  -

  Du er jo åbenlyst en russisk propaganda-troll. Prøv at være lidt mere subtil, hvis nogen skal hoppe på den….

 22. Af Erik Thrane

  -

  Min besked var til “J. Hans en”…

 23. Af Flemming Lau

  -

  Det er egentligt forunderligt at den lille rest af kommunister fra den kolde krig, stadig nærer irritationen over at have tabt den kolde krig. Vesten har indtil nu været særdeles storsindet og har trukket Rusland ind i div storfinancielle cirkler. Kommunismens totalitære rædsels regimer er velkendt af de fleste, såvel som Stalins og Hitlers parløb om Polen. Alligevel har vesten undladt at kræve af -kommunistificering. Man sparker jo ikke til folk der ligger ned!

  Betyder det nu at den kommunistiske fascisme er harmløs…? Ingenlunde! Krage søger som bekendt mage og idag lefler den så for den totalitære Islamisme som igen har Abu Ali den tolvte imam som forbillede, Abu Ali også kendt som Adolf Hitler. Målet helliger midlet. Intet er for beskidt når man på bedste imperialistiske facon søger verdens herredømmet. Umiddelbart er det en gåde at de totalitære trillinger nu søger sammen i et fornyet stormløb mod den frie demokratiske verden. De har intet lært af historien og hvis de fik magt som de har agt, ville de sande om 100 år, at der kun ville være een vinder og det ville være Islam jf Iran i ’79!

  Rusland ville aldrig forsøge at “bide skeer” med større Natolande, men Est og Letland som iøvrigt er de eneste 2 Natolande der har grænse til Rusland, ligger udsat for evt. russisk aggression, og ville have været en lækker lille snack, hvis ikke der var tilført tropper!

  Nu er der ikke intet tomrum, balancen er genoprettet og vi kan alle nyde en fed jul, og det gælder også russerne. Længe leve fred og idyl.

 24. Af Jakob Rasmussen

  -

  “Betyder det nu at den kommunistiske fascisme er harmløs…? Ingenlunde! Krage søger som bekendt mage og idag lefler den så for den totalitære Islamisme som igen har Abu Ali den tolvte imam som forbillede, Abu Ali også kendt som Adolf Hitler. Målet helliger midlet. Intet er for beskidt når man på bedste imperialistiske facon søger verdens herredømmet. Umiddelbart er det en gåde at de totalitære trillinger nu søger sammen i et fornyet stormløb mod den frie demokratiske verden. ”

  Det gør de heller ikke; det er noget, der kun eksisterer i din fantasi. Rusland er mildest talt ikke noget kommunistisk land mere -og derfor er kampen om verdensherredømmet for længst slut; men der er nogle, der åbenbart ikke kan undvære deres fjender, selvom de for længst er væk.

  Husk desuden lige, at det var Sovjetunionen, der knækkede halsen på “Abu Ali” og Nazi-Tyskland, USA og vesten indsats var langt mindre, og dén sejr er russerne forståeligt nok stadigt stolte over; de befriede os fra nazisterne, og deres morderiske og racistiske regime.

 25. Af j. ha NSEn

  -

  I denne tid hvor fascismen og nationalismen igen kaster sin sorte skygge over Europa.
  Værst i de lande som allierede sig med hitler under Anden Verdenskrig. Danmark, Østeuropa, Østrig.
  Her skal man huske en ting.
  Under Anden Verdenskrig befriede Sovjet Europa fra nazismen.
  Men Sovjet eksisterer ikke mere.
  Hvis det lykkes for fascisterne og nationalisterne, med USA som agitator, at kaste Europa ud i en ny ødelæggende krig, så står ingen klar til at befri Euopa fra sine egne dumheder.
  Tværtimod.
  Putin vil grine sin røv i laser.
  Derfor må EU styrkes og udbygges.
  EU er fredens project. Og har sikret fred i Europa i over tres år.
  EU må distancere sig fra USA. Og opbygge et fredeligt Europa. Som er villig til at leve i fred med resten af verden.
  Krigsliderlige og natiaonalistiske lande som Danmark og de Østeuropæiske lande må kyles ud af EU om nødvendigt.

 26. Af M Jørgensen

  -

  Gulaglejrene og koncentrationslejrene var skåret over samme læst- ismernes syge måde at skaffe sig af med deres modstandere -og dem de ikke kunne få til at passe ind i deres ideologiske verdensbillede .

 27. Af j. HA nsen

  -

  AF ERIK THRANE – 1. NOVEMBER 2017 19:43
  “Min besked var til “J. Hans en”…”

  Ja.
  Det plejer nazisten og psykopaten Kim Olsens beskeder jo at være.

 28. Af P Christensen

  -

  Uffemanden er en anakronisme, der hænger fast i den
  kolde krig, selvom den ophørte for 30 år siden.

  Uffes og andres megen råben på at “russerne kommer”
  søger at fjerne fokus fra de reelle problemer,
  nemlig at han ligesom andre (radikale) venstrefolk og
  folketingspolitikere er medansvarlig for det morads vi idag har i Europa
  med den importerede politiske voldsideologi islam, og som kan udvikle sig til
  borgerkrigs lignende tilstande heroppe.

 29. Af j. hA Nsen

  -

  Early warning signs of fascism.

  Powerful and continuing nationalism.
  Disdain for human rights.
  Indentification of enimies as an unifying cause.
  Supremacy of the military.
  Rampant sexism.
  Controlled mass media.
  Obsession with national security.
  Religion and government interwined.
  Corporate power protected.
  Labor power suppressed.
  Disdain for intellectuals and the arts.
  Obsession with crime and punishment.
  Rampant cronyism and corruption.
  Fraudulent elections.

  From the United States Holocaust Museum

 30. Af Svend Jensen

  -

  Early warning signs of islamism.

  Powerful and continuing religious fervor.
  Disdain for human rights of infidels.
  Indentification of infidels as an unifying cause.
  Supremacy of the jihad.
  Rampant hidden homosexuality.
  Controlled mass media.
  Obsession with religious security.
  Religion above government.
  Witchdoctors and shamans power protected.
  Labor power suppressed.
  Disdain for intellectuals and suppression of the arts.
  Obsession with crime, punishment and cruel inhuman torture.
  Rampant cronyism and corruption.
  Absent or fraudulent elections.

  From common everyday experience and observation.

 31. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Af Erik Thrane – 1. november 2017 19:33
  Du er jo åbenlyst en russisk propaganda-troll. Prøv at være lidt mere subtil, hvis nogen skal hoppe på den….”

  Korrekt…Alle pro-trump-borgerlig er Russiske trolde..De kan generelt købes for meget få penge..

  J.R.asm..ussen…Vi ved udmærkede godt at din ide om verdensherredømmet drejer sig om den totale magt for din sekt Scie.nto.logy..Beklager..Dette ønsker os Danskere ikke. I kan købes af højstbydende altid..Koster millioner at opnå et vis videnstrin der. mv. I er endnu væ.rre end Rus.seren, bor.gerlige og ya.nkee…Lagt sammen..

 32. Af Lisbeth sørensen

  -

  Frk. ha.rald.r.osa..

  Det hedder “stalker” ikke “storker”…Som vist er folk som dig der forfølger storke…Elller måske fra “to stoke” pejsen? Ingen plads til flere islands-skandinassere i det Danske uddannelsessystem..Danskere først tak, udenlandske nr. 99…Samme på jobmarkedet.

  Hvilket parti i Danmark støtter den dagsorden? Korrekt..Ingen …Desværre..Og helt til grin?

 33. Af Lisbeth sørensen

  -

  Frk. ha.ra,,ld.r.os…,,a..

  Det hedder “stal.ker” ikke “sto…rker”…Som vist er folk som dig der forfølger st.orke…Elller måske fra “to sto.ke” pejsen? Ingen plads til flere isl.an.ds-skan.dinassere i det Da.nske uddann.elsessystem..Dan.skere først tak, udenla.ndske nr. 99…Samme på jobmarkedet-uddannelsesområdet..

  Hvilket parti i Danmark støtter den dagsorden? Korrekt..Ingen …Desværre..Og helt til g..rin?

 34. Af Lisbeth sørensen

  -

  Enig med både jh OG SJ forresten…

  Men kunne tilføje at religion som et kun tilfører ondskab i denne verden?

  Naturligvis er det latterligt når SJ kun mener islam er ond på dette område, og useriøst når han ikke medregner kristendommen, jødedommen, scientology mv.?

  Men SJ er jo formentlig så ignorant at han stemmer på DF og køber deres dagsorden kun? som drejer sig om manipulering af Danskeren, mens de stemmer på LA og deres ekstremistiske økonomiske politik?

  DF har forresten under VKO mere end fordoblet indvandringen til DK over lo år, end lo året før..

  Har nu indført over 2oo.ooo løndumpere-pressere i den nuværende regering..

  Har indført indslusningsløn for flygtninge, hvilket mener at disse nyindvandret tager Danske job fra en Dansker..Støtter op om islandskenassere mv. i det Danske uddannnelsessystem..Listen er endeløs her.

  Vågner DF´eren mon nogensinde op og stemmer rødt?

  Tvivler …De foretrækker at velfærdserodere dem selv , og købe DF´´s retorik..som er en stemme på blå blok altid, og deres løndumping..

 35. Af Jan Petersen

  -

  Så blev også dette kommentarspor smadret. Som jeg skrev på Torben Steno blog – inklusion af “afvigere fra normalen” er et håbløst projekt. Det er dødsdømt på forhånd. Ryd da for pokker op i de fake navne, net trolls og debat sabotører, please!

 36. Af r. vangkilde

  -

  KOLDKRIGS PARANOIA, – en demokratisk tilstand af national konservativ pragmatisme, som
  kan fastholde tiden i en bestemt politisk holdning af frygt for forandring, ELLER har Ellemann
  gjort koldkrigen til sit personlige mantra i al fremtid. Både Putin og Trump har begge en klar
  mening om geopolitiske forsvarsaftaler, når fremtiden handler mest af alt om den nationale
  interne vækst, velstand og velfærd for USA, Rusland og især hos balterne, hvor man ikke er
  blevet rig på frihed og selvbestemmelsesret.

 37. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Russerne kommer”..

  Vi har sgu nok at kæmpe imod end sådant usagligheder…Se blot på Jan og hans konspirationsterorier.? Eller fakta at NATO er en intern Amerikansk interesseorganisation som slet ikke interessere sig for Europa udover hvad de selv har at vinde der?

  På tide at det sløve Europa vågner fra søvnen, og tager sin rolle international som Verdens rigeste verdensdel, mest historiske verdensdel seriøst..(Selv uden UK , har EU en større ekonomi end USA- Kina.. Men absolut ingen indflydelse internationalt som ledes af Amerikanske interesser, bla. via NATO.)

  Et fælles EU militær ville være yderst positiv som barriere mod Russiske-Amerikanske- Kinesiske interesser…Hvorfor mon ingen af de 3 ønsker det? Vågn op Europa..

 38. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Stefani: Der er det lille problem. at Vanin og Lavrov – som sædvanlig – ikke er på samme side som Putin i terroristernes bibel.

  Vi befinder os i den situation, at Putin har købt og betalt Trump. Det er der efterhånden ikke nogen tvivl om. Ingen banker kunne drømme om at yde lån til Trump og hans bordelimperium – Trump har nemlig den ubehagelige vane ikke at betale.

  I denne sammenhæng er det så påfaldende, at Trump udviser “forståelse” for Putin. En af de måder Trump kan gøre det på er, at rive de forbehold mod, at Rusland besætter Estland, Letland og Litauen i stykker. Det vil gøre, at den oprindelige fortælling om Ruslands rettigheder overfor Nato, som Vanin trækker af stalden, får fornyet gyldighed.

  En besættelse af Estland, Letland og Litauen vil også delvist løse problemet omkring Khaliningradskaya Oblast, der er en torn i Ruslands side.

  Pointen er, at da Putin og Rusland alligevel ikke overholder internationale aftaler, så er Nato på ingen måde forpligtet til at overholde de tilsvarende overfor Rusland.
  Hertil skal vi så se på, hvad der tjener de amerikanske interesser: Nemlig den totale atomare afrustning af Rusland. Her løber russerne også fra deres ord, så stærkt de kan – hvilket ikke er specielt hurtigt: Viljen er ond; men evnerne ikke helt i samme størrelsesorden.

  Det går imidlertid videre end som så: Vi har et med Marie Krarup et medlem af forsvarsudvalget, der er landsforræder. Det fremgår af hendes utallige indlæg i Berlingske, hvoraf jeg overfladisk har læst nogle.
  Det gør såmænd ikke så meget, fordi Marie Krarups udfordrede intellekt (hvis intellekt er det rette ord?) er så meget i vildrede, at hun ikke kan huske hvad hun selv mener, for slet ikke at tale om, hvad Dansk Folkeparti mener.
  Det sidste er også svært, når Tulletåben er medlem af Nationalbankens bestyrelse og dermed har den stik modsatte opfattelse af Morten Messerschmidt omkring valuta-kursen.

  Det, jeg imidlertid hæftede mig ved var, at Marie Krarup insisterede på, at udvidelserne i Forsvaret kun måtte blive brugt til at forsvare Nato-lande. Her skinner russernes neglebidende angst igennem. For på den ene side betyder den “holdning” (i citationstegn, fordi udtrykket “feberfantasi” havde været mere velanbragt), at alle de baltiske lande skal forsvares med alle til rådighed stående midler. På den anden side betyder det også, at hverken Sverrig eller Finland må forsvares af Nato.
  Her har russerne haft deres idelige trusler med atomvåben kørende.
  Nato agter naturligvis at forsvare sig – om det betyder afbenyttelse af svensk luftrum (med svensk indvilgelse og aktive samarbejde), det kan ikke være en sag russerne skal blande sig i al den stund, at de russiske krænkelser/trusler i og af svensk territorialfarvand og luftrum betyder, at man nægter Nato friheder, som man selv tager sig.

  Det går endog videre: For når vi taler om områder taget med magt, så har Finland et lille udestående med Rusland fra 2. verdenskrig, der hedder det Karelske Næs, som Rusland tilranede sig i krigene mod Finland.
  Nu er der ikke nogen tvivl om, at Finland kan og vil forsvare sig med vanlig stædig hidsighed.
  Det betyder, at Finland har et beredskab og en militær styrke, som få andre.

  Det barokke er, at det vil være i Ruslands interesse om Finland blev medlem af Nato.
  Det vil det fordi: Så længe Finlands styrker ikke er under Nato-kommando så er der som sådan intet, der forhindrer Finland i – i tilfælde af en konflikt mellem Nato og Rusland – at søge at gøre en gammel uret god igen. En ting er, at resterne af den russiske flådes atomubåde i Archangelsk hænger i en mere end tynd tråd – og den kan skæres over med rimelig lethed.
  Værre er, at Skt. Petersborg kunne evt. få betydelige ubehageligheder mens de russiske styrker er optaget af sine perverse og ondsindede angreb på f.eks. Estland.

 39. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt, som alternativ til rene opdigtede lommefilosofier a la – “Vi befinder os i den situation, at Putin har købt og betalt Trump” – så er jeg meget enig i denne DR.dk overskrift:

  “Bildsøe om ministerexit: Alt tyder på at der ligger mere bag end gramseri
  Det er højst tvivlsomt, at britisk minister udelukkende er gået af på grund af en gammel historie om gramseri, vurderer korrespondent”

  Google selv lidt om andre “eventuelle årsager” til den britiske forsvarsministers “frivillige” afgang – start f.eks med – the british establishment pedophiles everywhere. Helt analog til Hollywood og the “lolita express” – med f.eks Bill Clinton og superstar Kevin Spacey som VIP gæster. Der er mange “House of Cards” der braser sammen lige pt – med en ny USA præsident ved roret!

 40. Af Svend Jensen

  -

  @THOMAS BORGSMIDT – 2. NOVEMBER 2017 5:56
  “… har Finland et lille udestående med Rusland fra 2. verdenskrig, der hedder det Karelske Næs, som Rusland tilranede sig i krigene mod Finland.”

  Danmark har et lille udestående med Tyskland fra 1945, der hedder SydSlesvig, som Tyskland (Preussen) tilranede sig i krigene mod Danmark.
  På trods af Churchills tilbud om rømning af tyskerne og repatriering af den 1200 år gamle danske landsdel, var de danske politikere stadigvæk mere bange for tyskerne end for sit eget folk (som de endnu er i dag).

 41. Af Jan Petersen

  -

  Kan man ikke bare glemme 1945 og et eller andet “gylle” for 1200 år siden? – og koncentrere sig om Danmark / verden anno 2017 – snart 2018 🙂

 42. Af j. hA NSEn

  -

  AF JAN PETERSE N – 2. NOVEMBER 2017 8:21

  Kan JP ikke glemme sit gylle fra 2001?

 43. Af Jan Petersen

  -

  Jeg er da glad for at se, at min reference til 2001 bliver læst. Når alle hemmelige dokumenter omkring JFK mordet i 1963 – forhåbentlig kommer frem – er det da mit inderste ønske – at de 28 hemmelige dokumenter omkring 9/11 Report . . . . også bliver frigivet. Jeg hader bare fake historie skrivning!

 44. Af hr. j. han seN

  -

  AF SVEN D JE NSEN – 2. NOVEMBER 2017 8:11
  “Danmark har et lille udestående med Tyskland fra 1945”

  Danmark har intet udestående med Tyskland.
  Grænsen blev fastlagt i 1920 ved en folkeafstemning.
  Det kan nationalister og populister ikke ændre på.
  Heldigvis.

 45. Af Svend Jensen

  -

  @HR. J. HAN SEN – 2. NOVEMBER 2017 8:45
  “Danmark har intet udestående med Tyskland. Grænsen blev fastlagt i 1920 ved en folkeafstemning.”

  J.H. vil altså hævde “Folkenes Selvbestemmelsesret” fremfor den “Territoriale Integritet”.

  Så burde J.H., EU, Merkel, Nato og resten af den hykleriske Elite også anerkende folkeafstemningen i Krim, med efterfølgende russisk repatriering af Krim.
  Der er mere end 70% russisk sindede indbyggere på halvøen Krim.

  I stedet hævder samme hykleriske politikere, at Ukraines “Territoriale Integritet” er vigtigere end Krim-indbyggernes “Folkenes Selvbestemmelseret”.

  I 1920 burde derfor Danmarks “Territoriale Integritet” også være gældende og lade SydSlesvig returnere til sit 1200 gamle moderland, Danmark.

  Ét er moral og etik – noget ganske andet er politik!

 46. Af Jan Petersen

  -

  “Ét er moral og etik – noget ganske andet er politik!”

  Uanset moral og etik – så er det altså stadig et politisk landskab, vi alle lever under. Like it not – but facts – så glem al det fis om evt moral og etik – kodeordet er – politik!

 47. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Hvorfor er der ingen, der stiller spørgsmål ved danskernes selvbestemmelsesret? Balternes selvbestemmelsesret er af samme slags som danskernes. Vi blev ikke spurgt, om vi ville være medlemmer af Nato, fordi vi ville sige nej tak – ligesom balterne ville, hvis de blev spurgt.

  Medlemskabet er udelukkende baseret på hemmelige underhåndsaftaler med en mere eller mindre selvbestaltet lokal elite og USA. Hvis det kom til offentlighedens kendskab, ville det medføre et øredøvende nej. Derfor blev vi ikke spurgt. Det er demokrati, mener højrefløjen.

  Flertallet aner ikke, hvad der er til fædrelandets fordel. Det ved højrefløjen, synes den selv. Enevældens magtfuldkommenhed lever stadig. USA støttede oprøret i Ukraine mod et løfte om ansøgning om EU-medlemskab og om Nato-medlemskab. Det sidste uden at ukrainerne blev spurgt.

  Danmark burde kæmpe for at hindre, at én afstemning om EU-medlemskab automatisk fører til et Nato-medlemskab, men den slags politikere har vi ikke. Det er gement bondefangeri og skal stoppes. Russerne satte hælene i – det kan vi lære noget af.

 48. Af hr. j.. h.

  -

  AF SVE ND JE NSE N – 2. NOVEMBER 2017 9:14
  “Så burde J.H., EU, M erkel, Nato og resten af den hykleriske Elite også anerkende folkeafstemningen i Krim, med efterfølgende russisk repatriering af Krim.”

  Så slap argumenterne op for SJ. Som sædvanligt.
  Og han begynder med løgnhistorierne.
  Undertegnede har aldrig skrevet noget om Krim.
  Og undertegnede har vist heller ikke skrevet noget positivt om NATO.

 49. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt som alternativ til diverse lommefilosofier – her lidt om baggrunden for Danmark som medlem af NATO – en artikel fra Information.dk:

  “Det dramatiske år 1948 førte Danmark ind i NATO
  Ved indledningen til Den Kolde Krig satsede danske socialdemokrater på et skandinavisk forsvarsforbund. Det blev spoleret af svensk-norsk uenighed. Derefter valgte socialdemokraterne det USA-ledede NATO, som De Radikale gik imod”
  https://www.information.dk/udland/2017/07/dramatiske-aar-1948-foerte-danmark-nato

 50. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt lidt af den daglige Trump bashing fra politisk bias news DR.dk (De Røde – lejesvende). Læs hele artiklen, Trump skrev følgende, hvem kan være uenig i det:

  ” NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY!
  — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. november 2017″

  https://www.dr.dk/nyheder/udland/advokater-trump-hjaelper-terrorist-med-krav-om-doedsstraf

 51. Af b jensen

  -

  Betyder det stadig noget om man er med her? Antallet af læsere må være meget lille. Redigeringen er jo syg. Fi l tr et favoriserer syge indlæg. Vrøvl, vås og løgn fra trolde og rødradikale agenter fylder mest. Man kan jo næsten ikke skovle sig frem for underlødige kommentarer.

 52. Af Flemming Hansen

  -

  Det lyder så rimeligt, at de baltiske lande, som frie, selvstændige nationer, kan tilslutte sig, hvad de har lyst til.

  Men, der skal jo to til tango.

  NATO bestemmer vel lige så naturligt, hvem de optager so medlem. NATO burde have sagt nej til de baltiske lande og mange flere.

 53. Af Jan Petersen

  -

  Antallet af debattører vokser forhåbentlig med tiden, nu hvor de mest åbenlyse navne fakes, net trolls og andet skrammel – tilsyneladende – er høvlet ud 🙂

 54. Af b j

  -

  Mon ikke 11.12 er under falsk navn, for nettroldenes tekster fylder da stadig meget.

 55. Af Svend Jensen

  -

  Det ville være informativt, hvis diverse debattører tog stilling til “moral” kontra “politik” i spørgsmålet om Baltikums selvbestemmelsesret.
  Hvis politik altid overtrumfer moral, er Vestens påståede ærlige og hæderlige moralske habitus ikke andet end et minimalt figenblad, som skal den dække over den rå magtudfoldelse.
  Modsætningen mellem “Folkenes Selvbestemmelsesret” og “Territorial Integritet” er stadigvæk en moralsk udfordring, især i Baltikum.
  Krim, Estland og Letland samt Kiev med russiske mindretal på hhv. 70, 28, 36 og 20 procent af befolkningen, bør efter FN’s og andre moralske fortaleres mening, regeres med skyldigt hensyn til store minoriteter. Omkring halvdelen af Cataloniens indbyggere regner sig for catalanere og ikke spanske. Skotland besidder en halvdel af befolkningen, som regner sig for ikke-engelske skotter.
  Rundt omkring i Europa sidder store minoriteter, der formentlig kun elsker EU i den udstrækning EU styrker deres særegne nationale identiteter. Det er heldigvis endnu ikke lykkedes EU at kvæle minoriteternes trang til national identitet og derefter at påtage sig EU’s luftige identitet.
  Ønsker EU og Nato at udrydde den russiske indflydelse i Baltikum, bliver EU og Nato nødt til at etnisk udrense Baltikum, Krim og Ukraine. Hvis politik skal overtrumfe moral kan de bare starte udrensningen; men EU og Nato skal nok ikke bruge moralske argumenter for at begrunde en sådan fremgangsmåde.

 56. Af c hansen

  -

  EU har udviklet sig i en retning der er yderst ildevarslende.

 57. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – “moral” kontra “politik” – så ledes Danmark lige pt af en VLAK-regering bestående af blot 53 mandater ud af Folketingets 179 pladser. Det har vel ikke . . . . så fandens meget med flertalsstyre at gøre – or what? I teorien kan en dansk regering bestå af blot èn enkelt løsgænger – èt mandat – så længe de øvrige 178 medlemmer ikke er imod den form for regerings-konstellation . . . . politik, ja . . . . moral, nej!

 58. Af Paul Bischoff

  -

  “Under Anden Verdenskrig befriede Sovjet Europa fra nazismen”.

  Og lidt til. De annekterede f.eks. randstaterne i Baltikum og masseimporterede indvandrere, især til Estland og Letland. De baltiske folks frihedskamp efter 2. Verdenskrig blev der slået hårdt ned på, og titusindvis af “kulakker” blev sendt til fjerne egne af Sibirien og Kazakhstan.

 59. Af Paul Bischoff

  -

  “Putin er ikke kommunist”.

  Det er sandt. Putin er opportunist og vil gøre alt hvad det kræver for at fortsætte som magthaver.

 60. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et par tal fra “The Black Book of Communism” på Wikipedia over, hvor mange myrdede den “herlige” ideologi har på samvittigheden:

  65 million in the People’s Republic of China
  20 million in the Soviet Union
  2 million in Cambodia
  2 million in North Korea
  1.7 million in Ethiopia
  1.5 million in Afghanistan
  1 million in the Eastern Bloc
  1 million in Vietnam
  150,000 in Latin America

 61. Af j.. h Anse n.

  -

  AF JAN PETERSE N – 2. NOVEMBER 2017 13:54

  Kapitalismen har ca. 250 drab på samvittigheden.
  USA ca. 100 millioner udenfor USA siden 1898. Hvor USA lagde ud med at myrde ca. 4 millioner på Phillipinerne.
  Frankrig, England, Belgien og andre kolonimagter ca. 100 millioner.
  nazityskland ca. 50 millioner.
  Ialt ca. 250 millioner.

 62. Af Paul Bischoff

  -

  Kapitalisme og national socialisme (nazisme) er af gode grunde ikke det samme.

  Der findes en retslig forskel på krig mellem nationer og forbrydelser mod menneskeheden. Kommunismen og nazismen er kendt for forbrydelser mod menneskeheden.

 63. Af j.. h ANse n.

  -

  AF PAUL BISCHOFF – 2. NOVEMBER 2017 14:18
  nazismen er kapitalismes påfund.
  Og hører til blandt kapitalismens forbrydelser imod menneskeheden.
  Der er ingen forskel på kapitalismens forbrydelser og den såkaldte kommunisme.
  Bortset fra at kapitalismens forbrydelser er mange gange værre end kommunismens.
  Elglænderne var værre end nazisterne.
  Men deres forbrydelser foregik uden for Europa.

 64. Af Paul Bischoff

  -

  Beklager, men nationalsocialisme er lige så langt væk fra fri markedskapitalisme som international socialisme er. Nazismen er en direkte fortsættelse af den preussiske militaristiske opofrelse for fædrelandet – hvor monarken er blevet erstattet af en fører. Nazismen accepterer ikke kapitalisme, den tolererede den så længe det var fordelagtigt. Alt andet blev nationaliseret, ligesom hos kommunisterne, med kommissærer som ledere af virksomhederne.

 65. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Medlemskabet er udelukkende baseret på hemmelige underhåndsaftaler med en mere eller mindre selvbestaltet lokal elite og USA. Hvis det kom til offentlighedens kendskab, ville det medføre et øredøvende nej. Derfor blev vi ikke spurgt. Det er demokrati, mener højrefløj”

  Nato er en uanstædig Amerikansk interesseorganisation…

  Er nødvendigt med et EU repræsentativt fælles forsvar-Atomforsvar..

  Måske skal spanien ikke være medlem af EU, såvel som et fælles forsvar, som de fascister de er, og deres åbne grænse interesser via smugling som ses der?

  Grækenland er også slem her forresten, og næsten ligeså korrupt, som er Italien…De ved godt at alle immigranter vil nordpå…Og malker dem blot på vejen derpå..Smugler dem ind disse lande også for samme malkepenge..

  Højrefløjen har kun en interesse JWM…Mindre demokrati, mere plutokrati!

  Sådan har det altid været der…NATO mener de kan hjælpe dem på vej her..Derfor deres blinde opbakning til Amerikanerne her..

  Eriksen har forresten lige sænket de borgerlige i Madrid, der ønsker at annektere staten Katalonien…..Vi har meget at være stolte over trods alt?

  ” it is safe to assume that in 2050 Christian Eriksen’s goal will still be included in the pre-match White Hart Lane montage as Danny Blanchflower’s voice, the crackle of time even more pronounced, explains once again that the game is about glory.

  And this was glorious. The European champions were humbled. As Eriksen pointed out, if Spurs had shown a little more composure, they would have had more. If Harry Kane had been fully fit, perhaps, they would have had more. If Spurs had been able to believe quite what was happening, they would have had more”https://www.theguardian.com/football/blog/2017/nov/02/tottenham-real-madrid-europe-super-clubs-premier-league

 66. Af Lisbeth sørensen

  -

  Paul Bichoff@

  Nazism er en direkte forlængelse af borgerligheden i Danmark set af i dag..Forskelle her er mikroskopiske..

  Nogensinde set filmen “metropoliz” af Fritz Lang? Forklarer så ypperligt den borgerlige agenda..

  DNSAP medlemmer var alle borgerlige…Som Børge Outzes imminente analysere har vist…Og ingen blev straffet efter anden verdenskrig? Deres sønner mv. blev derefter ledende borgerlige politikere i Danmark..K var især slem i støtten da…Men V og andre borgerlige kunne naturligvis også..

  Danmarks ry uden venstrefløjen under anden verdenskrig, ville have været helt til grin..

  Husk nu at takke socialister og kommunister fra dengang, næste gang de diskuttere anden verdenskrig, Hr. og Fru Danmark…Uden dem ingen modstand overhovedet, pånær i sidste måneder af krigen hvor borgerlige populister vågnet op..

 67. Af Tom Clark

  -

  Caspar Stefani: Ifølge tidligere senior CIA-analytiker Ray McGovern:

  “According to Jack Matlock, then-U.S. ambassador to the U.S.S.R. who took part in the Malta summit, the most basic agreement involved (1) Gorbachev’s pledge not to use force in Eastern Europe where the Russians had 24 divisions (some 350,000 troops) in East Germany alone, and (2) Bush’s promise not to “take advantage” of a Soviet withdrawal from Eastern Europe.”

  “In early February 1990, Bush sent Secretary of State James Baker to work out the all-important details directly with Gorbachev and Foreign Minister Eduard Shevardnadze. Ambassador Matlock again was there and took careful notes on the negotiations, which focused on German reunification.”

  Ray McGovern talte faktisk til Matlock:

  “From memory, Matlock told me that Baker tried to convince Gorbachev that it was in Moscow’s interest to let a united Germany remain in NATO. Matlock recalled that Baker began his argument saying something like, “Assuming there is no expansion of NATO jurisdiction to the East, not one inch, what would you prefer, a Germany embedded in NATO, or one that can go independently in any direction it chooses.”

  The implication was that Germany might just opt to acquire nuclear weapons, were it not anchored in NATO. Gorbachev answered that he took Baker’s argument seriously, and wasted little time in agreeing to the deal.

  Ambassador Matlock, one of the most widely respected experts on Russia, told me “the language used was absolute, and the entire negotiation was in the framework of a general agreement that there would be no use of force by the Soviets and no ‘taking advantage’ by the U.S.
  He added, “I don’t see how anybody could view the subsequent expansion of NATO as anything but ‘taking advantage,’ particularly since, by then, the U.S.S.R. was no more and Russia was hardly a credible threat.””
  https://consortiumnews.com/2014/05/15/how-nato-jabs-russia-on-ukraine/

  På denne baggrund er det klart, at det er Uffe Ellemann, der tager fejl.

Kommentarer er lukket.