EU-Hæren er en trussel mod Europas sikkerhed

Af Jesper Holm Frederiksen 79

I et udenrigsministermøde i Bryssel har 23 EU-medlemslande indgået en aftale om at udvide EUs militære samarbejde og beføjelser. Denne aftale, som Danmark står udenfor pga. vores forsvarsforbehold, går blandt andet ud på at øge samarbejdet om investeringer i materiel og forskning og kan derfor isoleret set anses som relativt harmløs, men det, der ligger bagved, bør give anledning til dyb bekymring. Både den franske præsident Macron og den tyske kansler Angela Merkel har for nyligt talt åbent om deres vildfarelser om en decideret EU-hær, som skal kunne indsættes, hvor end unionen måtte finde det nødvendigt. Det kan for en glødende eurofil måske give anledning til glædesudbrud, men fra et militærfagligt synspunkt, bør der give anledning til allerstørste bekymring. Jeg vil faktisk gå så langt som at hævde, at Putin må se på de ønsker med allerstørste fornøjelse og tilfredshed. Det kan nemlig være begyndelsen på enden for NATO som verdens stærkeste militærmagt, og ethvert tegn på splittelse – især på det sikkerhedspolitiske område – i Vesten vil blive taget rigtig godt imod i Kreml.

Sagens kerne er, at EU-landene – post-Brexit – er en militær grønskolling, og det vil give dybt alvorlige problemer i blandt andet østersøområdet, hvor end ikke NATO på nuværende tidspunkt er tilpas overlegen overfor den russiske trussel.
En EU-hær vil af indlysende årsager være uden de to absolut stærkeste og mest risikovillige nationer, vi har i NATO, USA og Storbritannien. USA alene står for ⅔-dele af hele NATOs budget, mens Storbritannien notorisk har været den mest ansvarlige af de europæiske nationer i NATO-samarbejdet. Både i Irakkrigen (uden at skulle starte diskussionen om den) og krigen i Afghanistan var Storbritannien den største bidragsyder, udover USA selv, og påtog sig et stort militært ledelsesansvar i begge krige, og bidrog med helt op til en division soldater i begge krige, og næsten 500 briter mistede livet i Afghanistans allerværste brændpunkter, såsom Helmand- og Kandahar-provinserne, mens både Tyskland og Frankrig bidrog til de relativt ufarlige missioner i det forholdsvis fredelige nordafghanistan.

Hvis dette samarbejde, som EU-udenrigsministrerne nu har påbegyndt, bevæger sig i retning af, at EU mere eller mindre direkte råder over specifikt dedikerede kontingenter af medlemslandenes militære enheder, bliver det først risikabelt. For det vil i realiteten undergrave NATOs militære kapaciteter. Årsagen til dette er ganske simpel. Man kan ikke have de samme enheder i flere beredskaber. Hvis 1. Livgardebataljon eksempelvis er i et beredskab i NATO kan det indlysende nok ikke have de samme soldater i et beredskab i et EU-hær-kontingent.
Hvis de europæiske politiske ledere havde en reel interesse i at styrke forsvaret af Europa, ville de gøre langt mere ud af at styrke NATOs kapaciteter, men det vil de ikke. Det samarbejde, de ønsker, kan allerede findes i NATO, men EU-politikkerne vil hellere bruge denne farlige aftale som en anledning til at straffe briterne for deres “ulydighed” ved at stemme for Brexit.
Denne nye EU-aftale på forsvarsområdet afslører snarere den stærkt ideologisk tanke, som EU er, og ideologi trumfer som bekendt næsten altid virkeligheden.

79 kommentarer RSS

 1. Af bent j

  -

  EU forsøger nu med M er kel og Tyskland i spidsen at underlægge sig hele Europa. Tankesæt fra trediverne er genopstået i Berlin. Man er nu i gang med at svække og undergrave nationalstaterne og deres demokratier. Det kan ende med at det 3. rige genopstår som det 4. rige. For almindelige borgere er det dystre udsigter. Vores livskvalitet, sundhed, frihed, velfærd, privatliv og sikkerhed har allerede lidt stor skade pga. en række direktiver mv. udefra, og diverse svigt indefra.

 2. Af j.. HaNS en

  -

  Det kan nemlig være begyndelsen på enden for NATO som verdens stærkeste militærmagt.
  Skriver bloggeren.

  Jo før jo bedre.
  NATO er en forbryderorganisation. Som udelukkende er dannet for at forsvare USA`s verdensherredømme.
  EU må frigøre sig fra USA.
  Og ikke deltage i USA`s forbryderiske krige.

 3. Af bent j

  -

  Vil foreslå at man sætter sig ind i hvad der foregik af grusomme og barbariske ting overfor harmløse jøder, franskmænd, italienere, russere, estere, fysisk syge, psykisk syge, børn og ældre i det 3. rige. Det morderiske regime fortiede og skjulte rædslerne, de kom først helt frem efter krigen. Læs “Stalingrad” og andre bøger om 1. og 2. verdenskrig. Se chokerende film og nyheder på diverse net-aviser.

 4. Af Helge Nørager

  -

  Yes yes, minister.
  Så kan vi lige som i Romerriget sende, soldater 2000-3000 km væk fra hjemmet for at nedkæmpe lokale oprør.

  F.eks kunne soldater fra Polen og Estland sættes ind imod Catalonske friheds fantaster.
  Så slipper Spanske naboer for besværet med at tæske de formastelige på plads.
  For selv om de fik selvstændighed fra Spanien, ville der stadig være det der med EU.
  Så en EU hær til indsats mod interne oprør, yes yes, det er en naturlig udvikling.

 5. Af bent j

  -

  J. han sen/j. ha ssan går ind for islamisering af Europa, og kritiserer derfor aldrig fanatisk terrorisme mod uskyldige. Kun USA, NATO og Danmark anklages og kritiseres. Døgnet og året rundt.

 6. Af bent j

  -

  Vil lige slutte af med en advarsel mod de røde radikale og de blå skabsradikale, som påstår at EU fjernstyring og masse indvandring er “berigende”. Sandheden er at deres politik er vejen til vanvid, fattigdom, kaos, sygdom, barbari, gangstervælde, terror og borgerkrig.

 7. Af j. haNS en

  -

  AF BENT J – 14. NOVEMBER 2017 14:09

  Så er den racistke kolbøtte bent jen sen på bane i et af hans utallige navne.
  psykopatBent kan godt lide at bruge racistiske øgenavne.

 8. Af Jørgen F.

  -

  …Tilsyneladende har Sverige og Finland tilsluttet sig hvorefter fragmenteringen af allianceforhold i Norden bare udbygges som tiden går.

  Samtidigt ser vi en regering, der taler i øst og vest …. om både vores engelstalende alliancepartnere, vores russisktalende naboer – samt ikke mindst deres ledere.

  Og for at sige det lige ud – jeg synes ikke at forsvarsministeren og Venstre har styr på stumperne. Lærdommen om synet på Danmark fra de sidste 150 års dispositioner af naboer og verdens stormager er ellers til at tage og føle på.

  Danmark eksisterer reelt kun fordi stormagterne ikke har villet overlade opgaven til tyskerne eller svenskerne.

  Derfor handler Danmarks sikkerhed også om at lytte i disse år – ikke om at ævle.

  Hvad forventer stormagterne af os – og kan man på nogen måde forene disse forventninger ned i et nationalt forsvar, der hverken provokerer nogle eller betragtes som useriøst af andre?

  Og det mener jeg godt man må kunne finde en løsning på – jeg tvivler derimod efterhånden på at Venstre kan.

 9. Af bent j

  -

  PS: Er j h og l is be th samme person? Visse fraser og stavefejl tyder på det.

 10. Af j.. hANs En

  -

  AF BENT J – 14. NOVEMBER 2017 14:21

  Kære Jesper Holm Frederiksen.
  Kan du ikke udelukke racisten Bent J.
  Racistisk intimidering hører ikke hjemme på din blog.
  Støvring har fået ryddet op på sin blog.
  Så kan I andre nok også.

 11. Af Lis bet h ssen

  -

  Hassan kalder folk racister, kolbøtter og psykopater – samtidig klynker han og beder blogejeren om hjælp 🙂
  Flæbbende køter!

 12. Af bent j

  -

  Hvorfor fremsætter j h an sen igen og igen falske anklager mod andre bloggere. Jeg er da overhovedet ikke ra cist, som j h påstår. Det er en sort løgn fra j h, og beskyldningen er grebet ud af luften.

 13. Af j. haNse n

  -

  AF LIS BET H SSEN – 14. NOVEMBER 2017 14:46

  Så er psykopaten og racisten Kim Olse n på banen i falske navne.
  Køteren tør ikke skrive i sit eget navn.

 14. Af j. hanSe n

  -

  AF BENT J – 14. NOVEMBER 2017 14:49

  bent j. påstår at han ikke er racist.
  Hvordan hænger det sammen med hans racistiske brug af øgenavne.
  Bent j er en stor løgnhals.
  Det er personer som ham og hans ligesinde Kim olse n, de er for store kujoner til at skrive i eget navn.
  Personer som sviner andre til i falske navne er det laveste kryb på internettet.

 15. Af bent j

  -

  Et samfund kan lægges øde ved angreb ude fra. Men det kan også ødelægges ovenfra og indefra. Er det hvad V, R og DF osv. er i færd med? Vores velfærd og retssikkerhed skrumper hastigt, og behandlingen af de syge, de arbejdsløse, de hjemløse samt de fraskilte mænd og deres børn bliver bare værre og værre. Og på sundhedsområdet foregår der i stigende omfang frygtelige og rædselsfulde svigt og overgreb overfor de syge og deres pårørende. Med masser af dødsfald og ubeskrivelige lidelser til følge. Hvad er V og R egentlig for nogle partier?

 16. Af bent j

  -

  Enhver læser kan vel se at j h kun er med for at sabotere debatterne med latterlige og perfide kommentarer. Slut herfra i denne omgang.

 17. Af j.. HanSen

  -

  AF BENT J – 14. NOVEMBER 2017 15:05

  Undertegnede har besvaret den syge racistiske intimidering fra Bent J. og Kim Olsen To køtere og kujoner som sviner andre til i falske navne.

 18. Af ole m

  -

  J ha ns en vrøvler videre. Manden må være syg, senil eller agent.

 19. Af ole m

  -

  Een ting er regeringens nedbrydning af demokratiet, folkesundheden og den sociale velfærd. En anden ting er at den har indført grov diskrimination af danskerne mht. boliger, jobs, familiesammenføring, penge/pensioner og særlige ydelser. En tredje ting er at den sammen med R og andre har fortsat importen af skumle typer, så at kriminalieten nu er mangedoblet. En fjerde ting er at den har genindført slaveriet overfor arbejdsløse danskere.

 20. Af ole m

  -

  Til partierne V, R, LA, SF og alternativet etc. kan kun gives bundkarakterer. Vælgerne bør i egen interesse sky dem som pesten.

 21. Af j. haNs en

  -

  AF OLE M – 14. NOVEMBER 2017 15:23

  Den racistiske køter og kujon Bent J. i endnu et falsk navn.

 22. Af Svend Jensen

  -

  De tyske/franske militarister har observeret, at så længe deres erobringslyster kan sættes i en EU ramme, kan man ikke klandre de tyske/franske militarister for noget.
  Franskmændene længes tilbage til de glade dage, da Napoleon satte sig tungt på hele det europæiske fastland og tyskerne savner von Hindenburgs glade kampråb fra de østeuropæiske slagmarker.
  Hvis de tyske og franske generaler kan gemme sig bag EU facaden åbner der sig helt nye perspektiver for fede fremtidige felttog.
  Derfor vil de tyske og franske generalstabe gerne udarbejde planer for “Neuropa/l’Europe nouveau” i EU-regi.
  De to militærgale lande vil forære Frankrigs gamle ærkefjende England til fransk overherredømme; Tysklands “Drang nach Osten” strategi skal rulles ud af Værnemagtens arkiver til flittigt genbrug af EU-hæren.
  Naturligvis vil begge lande først forsøge at besnakke sig til suveræniteten over Europa; men det er altid betryggende at et militært beredskab i baghånden – i tilfælde af at de mange EU småstater ikke vil makke ret.
  Karl der Grosse/Charlemagne vil rotere i sin grav af glæde over genopstandelsen af “Sacrum Imperium Romanum” hvis grænse gik til Ejderen i nord (og lidt længere nu).

 23. Af Finn Larsen

  -

  Gad vide om den ærede blogger har sat sig ind i de ledende Eu landes bevæggrunde inden han sætter sig til tastaturet. Personligt tror jeg at dette handler rigtig meget om økonomi og arbejdspladser. Det er muligt at “the Donald” tror på en amerikansk opblomstring i industrien p.bg.a. skrappere håndhævelse af 2% reglen, men nej. Hvis det skal være så vil europæerne gerne producere selv.

 24. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Europas sikkerhed er for vigtig til, at vi kan overlade den til USA og generalerne i Nato. Kun europæere vil seriøst kæmpe for Europa. Hvis ikke – kan det være lige meget. De amerikanske kontingenter på europæisk territorium kæmper for USA – også i Europa. Tro ikke andet.

  Hvis Europa vil friheden, må vi kæmpe os fri af den angloamerikanske militarisme, som er vores eneste seriøse fjende. Den har plaget Europa alt for længe. Det skal bringes til ophør. Kun Danmark har dette underlige krybende forhold til USA. Vi må rejse os – vi må blive voksne. Det bliver hårdt, fordi det er vigtigt for USA at bevare os som vasaller, der betaler beskyttelsespenge og oven i købet takker for ydmygelsen. Jeg håber og tror, at et nyt Europa med ledere som Merkel og Macron vil fjerne åget. Det skal gøres – gerne nu.

  Kun et samlet Europa vil kunne frigøre sig fra US-imperiet og effektivt bekæmpe den islamiske fundamentalisme, den asiatiske økonomiske ekspansion og den afrikanske migration. Splittet i nationalstater er vi hjælpeløse overfor de alvorligste fjender af Europa. Lad os stå sammen – nu – eller der venter os en hård skæbne som kuede og umyndige i verden. Det kan ikke være det, vi vil.

 25. Af J. hAnS en

  -

  AF JØRGEN VILLY MADSE N – 14. NOVEMBER 2017 16:41
  “Europas sikkerhed er for vigtig til, at vi kan overlade den til USA og generalerne i Nato. Kun europæere vil seriøst kæmpe for Europa.”

  USA ville hellere end gerne starte en ny storkrig i Europa. De provokerer bestandigt for det.
  Europa har faktisk ingen fjender.
  Ud over dem som USA og deres Europæiske medløbere skaber.
  Europa må distancere sig fra USA. Lad USA selv kæmpe deres tåbelige krige.
  EU og Europa bør være fredens project.

 26. Af Orla Guude

  -

  AF JØRGEN VILLY MADSEN – 14. NOVEMBER 2017 16:41
  “Lad os stå sammen – nu – eller der venter os en hård skæbne som kuede og umyndige i verden.”
  Stå sammen Merkel og Makronen, EU’s Dupont & Dupond. Efter anbefaling af kandestøber JVM – eller tag konsekvensen og blive kuet & umyndig – hvilket vi absolut overhovedet slet ikke er i dag!

 27. Af P Christensen

  -

  Hvad skal vi dog med en EU-hær,
  når EU har betydet pivåben adgang for en strøm af
  destabiliserende elementer fra de varme lande syd for EU?

  Det er jo fuldstændig ligesom at sætte en tyverialarm op i stuen,
  men samtidig tage på ferie med glemte stearinlys i soveværelset.

 28. Af Flemmimg Lau

  -

  Koks i filteret!

 29. Af jan ulrik friis

  -

  …..i filter….

 30. Af j. hAnSe n

  -

  Flere skriver, at deres indlæg ryger i filteret.
  Så er det lykkes for Kim Olse n/”Orla Guude” at ødelægge endnu en debat.
  Med syge falske indlæg.

 31. Af M Jørgensen

  -

  En fælles EU hær skal vel også have en fælles kampsang .
  Og mon ikke der i de gamle arkiver kan findes en til lejligheden passende- jeg havde nær skrevet men den går nok ikke.

 32. Af M Jørgensen

  -

  Jeg havde nær skrevet die fahnen hoch ( men det blev ædt af filteret)

 33. Af olaf m

  -

  Utroligt hvad forskellige bloggere uden jordforbindelse kan få sig selv til at skrive. Villy påstår at amerikansk militarisme er vores eneste seriøse fjende. Men hvad med islamisterne og alle de millioner af voldelige og erobringslystne afrikanere og arabere der har sat kursen mod Europa? Hvad med bureaukratiet i Bruxelles, godhedsindustrien og pladderhumanisterne der fragter dem over Middelhavet i kæmpefærger? Hvad med de radikale feminister der hetzer mændene og familierne og skaber svenske tilstande med utallige forbrydelser? Hvad med typer der påstår at EU vil redde Europas fred og civilisation? Hvad med de mange politikere som snigløber og snyder deres egne vælgere og borgere? Se black pigeon, you tube film om M er kel.

 34. Af olaf m

  -

  Den besættelse af Danmark som nu er i gang, kan blive endnu værre end besættelsen 1940-45. Iøvrigt har vi tidligere ladet kulturfremmede indvandre. Det resulterede i krig 1848-50 og 1864. I årene op til 1864 blev vores forsvar forsømt på det groveste. Derfor tabte vi, og det banede vej for Tysklands samling samt krigen i 1870 plus 1. og 2. verdenskrig.

 35. Af Helge Nørager

  -

  I dag sendte folketinget uden den store opmærksomhed så lidt flere i krig.
  Officielt på anmodning fra USA som leder en koalition af 50 lande mod IS.
  Styrker skal indsættes i Irak.

  Var det ikke Irak som lige indtog Kirkuk, og sendte Kurder på flugt. ?
  Det var vist en hændelse med soldater fra samme alliance pludselig mod sig selv.,
  Krig er noget underligt noget,

  Og indsats mod IS, opfattes af mange af de 50 lande som en indsats for at fjerne Assad også lige dem der IS også.
  Stifter af alliancen er vist nok Saudi Arabien, hvis kronprins fortiden må anses for en mand med flere jern i ilden end selv ham fra Nord Korea.
  Det er noget skidt.

  War, war never changes,

 36. Af olaf m

  -

  Ja, at danske soldater skal ofre liv og helbred i fjerne lande er en radikal idé. Deres eget land Danmark vil disse anti-humanistiske verdensfrelsere ikke forsvare. Hvad er i grunden forskellen på radikale og så fas ci ster, kommunister og n az ister?

 37. Af Helge Nørager

  -

  Så vidt jeg ved er der ingen radikale i nuværende regering, så prøv igen Olaf M.

 38. Af olaf m

  -

  At de radikale er kortsynede tumper der uophørligt skader deres egne, kan ses af hele deres historie gennem over 70 år. Også deres ulandshjælp til Afrika er et flop og en dumhed. Den har skadet mere end den har gavnet. Flere afrikanere end før lever i elendighed, pga. overbefolkning. Store naturområder er lagt øde, Og Europa invaderes nu af op mod 500 millioner afrikanere. Det bliver vor kulturs og civilisations undergang, hvis EU og M erkel fremturer. (læs om terror m.m. i Europas byer)

 39. Af j. haNse n

  -

  AF HELGE NØRAGER – 14. NOVEMBER 2017 20:47
  “Så vidt jeg ved er der ingen radikale i nuværende regering”

  De radikale var imod Danmarks deltagelsei overfaldet på Iraq i 2003.
  Kun V, K og DF stemte for.
  Millioner blev flygtninge på grund af denne krig. Og terroren kom til Europa.
  Og på grund af Iraq krigen opstod IS.
  Oh hvad er politikernes svar?
  Flere krige, flere flygtninge og mere terror. Også statsterror.

 40. Af Helge Nørager

  -

  EU havde en aftale som virkede med en Kaddafi, om at bremse flygtninge syd fra Sahara.
  Året før hans fald eksporterede EU for 7 Milliarder Euro, våben til Libyen.
  Så fik en Fransk præsident en god ide.
  Italien var meget imod,
  I dag har Italien utroligt mange nye indbyggere Syd fra Sahara,
  Den daværende Franske præsident, undgik også lige sager om bestikkelse, han modtog vist mange skumle penge fra Kaddafi, og det er der skrevet meget om.

  Men slut resultat hokus pokus, millioner af flygtning og nye bomber for alle de gamle blev brugt.
  Keine hexeri nur fup og svindel samt misbrug af Danske soldater og våben,
  Men alt er jo de fremmeds skyld.
  Husk det nu.
  Det er de fremmeds skyld det hele. Og de radikal, husk det nu.
  Og ned med topskatten, bilafgifter, og indfør 225 timers regel og mere brugerbetaling, mere privatisering og ned med den topskat, for det er de fremmeds skyld det hele, og de radikales.

  War, war never changes.

  PS Dansk våben eksport til Libyen året før Khaddafis var på 700 millioner kr.
  Hvad er det mon i dag ?.

 41. Af J. haNS en

  -

  EU-Hæren er en trussel mod Europas sikkerhed
  Skriver Jesper Holm Frederiksen.

  Den største trussel imod Europas sikkerhed, det er Europas deltagelse i USA`s krige.
  Krige som har kostet millioner af mennesker livet, millioner af flygtninge, en lang række totalt ødelagte lande, terror og et had til Vesten som vil vare i generationer.

 42. Af Flemming Lau

  -

  Hvornår skal man egentlig gribe ind i en konflikt..? Skulle vi bare have ladet stå til i x Yoguslavien…? En ting er at man ikke skal forhaste sig i krig, men tænk lige på for 78 år siden, da Adolf og Stalin gik ind i Polen. Siden har man bebrejdet USA for deres isolationspolitik. Eller mener man alvorligt at USA skal danse efter verdens pibe eller Europas for den sags skyld…?

 43. Af Henning Svendsen

  -

  Fælles EU hær ?ja det handler selvfølgelig om at udelukke USA og fremstille alt i EU Frankrig bliver den store vinder i det spil og kan endelig række tunge af England !-hævnen er sød
  USA vil naturligvis svare igen det kan nemt blive en konfrotation der eskalerer.
  Og lad den endelig komme hurtigs mulig-jo før jo bedre.

 44. Af j. haNS en

  -

  AF HENNING SVENDSE N – 14. NOVEMBER 2017 21:38

  England har selv valgt at trække sig ud af EU.

 45. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Er der noget tilbage af EU om 5-10 år? Så, hvorfor diskutere om en (EU) hær, hvis eksistens er under hårdt pres…?
  Selv vestens enhed og dominans i verden har aldrig nogensinde været så truer før.

  “Vi bliver vidne til skabelsen af en ny verden”.
  Og denne gang kommer vesten ikke til at spille den store rolle.

 46. Af Flemming Lau

  -

  Få år før det Osmanniske styre kollapsede i 1920, nåede de lige at tage livet af mere end 5% af befolkningen, der var på 20 mio. De Osmanniske ledere propaganderede mod den ikke tyrkiske befolkning, med at de var en dødelig sygdom, der måtte helbredes med barske metoder. De 2 læger politikkere og folkemordere Behaeddin Shakira og Mehmet Nazim var medlemmer i den særlige organisation (SO) og havde HQ i byen Erzerum. De fik en masse løsladte forbrydere til at gå besærk! Armenske forældre blev sendt ud på dødsmarcher og deres børn blev druknet i bla Sortehavet

  I byen Trabzon holdt lægerne Ali Wain og Handicap Suad til. I Røde halvmånes faciliteter i Erzincan, blev der dyrket medicinske forsøg på KZ lejr fanger! Ikke underligt at Churchill sagde at der gik en lige linie fra det armenske folkedrab til Holocaust!

  Nogle tyrkere har forhåbninger til at vesten kollapser som Tyrkiet gjorde for 100 år siden, bla pga den muslimske Trojanske hest. De må Yallae som de har lyst. Hvis vesten dropper at være støttepædagog til Tyrkiet, så er landet alene og nabo til Rusland, Shiiterne i Iran,Irak og Syrien plus kurderne. Europa er ved at besinde sig fra politisk hold. Den disciplin ejer diktatoren i Tyrkiet ikke!

 47. Af Flemmimg Lau

  -

  Ali Saib og Hamdi Suad..

 48. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Der er noget, der er så ganske misforstået i JESPER HOLM FREDERIKSEN lille og tomme hoved.
  Eller rettere; Der er slet ikke noget, der er trængt ind!

  Hvis man f.eks. lytter til de udtalelser Frederica Mogherini, der taler et udmærket engelsk, så man behøver slet ikke at have kultur nok til at værdsætte opera: Hendes italienske er ikke på højere plan end at selv overfladisk kendskab til de latinske sprog er tilstrækkeligt til at forstå.

  Sagen er den:

  1) Øvelse Dragoon Ride 2016 viste en nationalistisk administrativ opdeling, der skabte forsinkelser. Det er sådan set meget fint: Det er derfor man afholder øvelser – for at finde ud af, hvad der skal rettes. Der skal en endnu stærkere integration i EU til, så Nato-tropper kan passere grænserne uhindret. Problemerne blev løst (nogenlunde) lokalt; men forårsagede unødigt tidsspilde.
  Jeg ser til min glæde, at vore udmærkede hollandske allierede har taget problemet op som en hastesag i EU. Nu har det seneste valg i Holland jo afvist Putins landsforrædere – noget som vi mangler at gøre, al den stund, at Dansk Folkeparti med Marie Krarup i spidsen på alle måder forsøger at understøtte Putins og FSB undergravende virksomhed i Danmark.

  2) Når man er afhængig af amerikanske forstærkninger, hvilket også er i USA’s interesse, så er det faktisk tåbeligt ikke at være behjælpelig. Her er den tyske infrastruktur svært overbelastet og man skal have en stærkere integration af infrastrukturen. Det er ikke bare jernbaner fra Rotterdam til Tallinn til transport af tungt materiel (de eksisterende sporanlæg minder om de danske – ikke opdateret i fuldt omfang siden før 2. verdenskrig). det er også anden infrastruktur, som passende og lettere kunne anlægges/renoveres til tidssvarende standard samtidig: Her tænker jeg på gasledninger, HVDC-ledninger (som vil gøre udnyttelsen af kraftværkskapaciteterne i Europa større), og ikke mindst motor- og andre veje.

  3) Genindførelsen af værnepligten skal ses på denne baggrund: Man har truffet rammeaftale med Scania om leverance af 900 terrængående lastbiler (heraf ca. 400, som ikke er pansrede). Disse vogne har til opgave at transportere forsyninger fra dansk havn til de punkter, der måtte oprettes, så de amerikanske enheder kan afhente containerne med deres organisatoriske træn. Der er tale om, at få uddannet et antal lastbilchauffører, der i påkomne tilfælde kan nærsikre egne vogne mod de tyvagtige og perverse skolelæreres rapserier ved foranstaltning af deres stormtropper af kriminel og jødehadende observans.
  Naturligvis vil danske havne, lufthavne og jernbane have en prominent plads i en sammenhæng om viderebefordring af de forsyninger, der ikke kan fremskaffes ved lokalt (dvs. excl. fødevarer og drivmidler).
  Der skal så også rettes i fritrumsprofiler mm. så jernbanen bliver tjenlig til transport af tungt materiel.

  4) Det europæiske samarbejde går også på en rationalisiering af materielproduktionen, der bærer præg af protektionisme – ikke bare fra europæisk hold. Det er i orden at betale for amerikanske våben i det omfang kvaliteten til vores formål er overlegen; men vi ser, hvordan det danske forsvar i overvejende grad foretager anskaffelser, fra producenter, der ikke er amerikanske – eksemplet er de 309 Piranha pansrede mandskabsvogne, som er i ordre hos Mowag i Kreuzlingen. At jeg så også formoder, at de chassis’er skal monteres med kanonerne fra de gamle Leopard 1, hvortil ammunitionen må formodes at være rigelig (det bliver så næppe en decideret kampvogn; men mere i retning af en jagdpanzer, hvor baksninf og elevation foretages via hjulophæng mm. Det vil kunne gøre en automatisk ladning af kanonen til en relevant mulighed. Det er lidt efter princippet i Stridsvagn S103, som Frederiksen ikke er gammel nok til at huske. Jeg formoder også man påtænker at montere det franske CAESAR artillerisystem på Piranha-chassis – ligeledes, at den anden halvdel af artilleribatteriet vil være 3 chassis’er med 120 mm. morter, som er velegnede (og billige) i europæisk terræn.

  5) Jeg ser også med hensyn til ammunition, så har vores forsvarsminister et initiativ i gang som en indkøbsforening af de mindre lande, så vi kan anvende den ammunition, vi gensidigt har anskaffet.

  6) Jeg vil så fremhæve mit forslag om et nyt kongeskib til afløsning af Dannebrog, så vi kan udfylde vores forpligtigelse med hensyn til at stille med et hospitalsskib – hvilket er Dannebrogs egentlige opgave og bestemmelse her i samfundet.
  Det skib kan passende baseres på et Absalon-skrog – minus bevæbning.
  Et andet prisværdigt initiativ ville være, at få bygget tilsvarede til de andre kongehuse i Europa (jeg tvivler på, at Norge f.eks. vil stå tilbage for Danmark i den sammenhæng). Her kunne man så forestille sig, at kongehusene på skift havde et hospitalsskib på højt beredskab, så man enten i krig eller anden form for nød hurtigt kan bringe hjælp frem (evt. med ingeniørmateriel også).
  Det skulle være muligt, da vore kongefamilier i Europa alligevel render hinanden på dørene, så der vil altid være ét klar til afgang med helikopter og lægefagligt personel. Det vil give en nødhjælpsindsats den fornødne vægt med den frist en fart på 25 knob kan give.

  7) Endelig skal man ikke overse de kapaciteter som bl.a. de sydeuropæiske lande har med egnet materiel til bekæmpelse af terrorismen i Nordafrika.

  Jeg tror, jeg i brede træk har dækket det af dansk interesse, der ligger i EU-hæren.

 49. Af gerald wiltek

  -

  Det er EU der boer bekaempes med naeb og kloer. Det er institutionen der med diktatur dresserer skaffedyrene og styrer indsamlingen til eliten.
  En EU haer er en yderligere overbyging paa dette uvaesen.
  DK ud nu!

 50. Af Peer Lyhr

  -

  “De radikale var imod Danmarks deltagelsei overfaldet på Iraq i 2003.”
  Skriver Hassan.

  Naturligvis var de det. Radikale gik med skråremme i gaderne i ’39 og har altid haft varme følelser for fascistoide og undertrykkende stater.

 51. Af Arvid Holm

  -

  Hvis de små nationalstater absolut skal forenes i større nationalstater, bla fordi man derved undgår rivalisering, må det optimale være een stor global stat.
  Det kan derfor undre, at nogle europæere med djævelens vold og magt vil etablere en stor europæisk stat, der så kan konkurrere/rivalisere med USA.
  Hvorfor skulle Danmark og andre små lande foretrække at blive opslugt og domineret af Frankrig/Tyskland, der måske vil konfrontere USA økonomisk og evt militært, til der kun er en vinder.
  I stedet kunne europæerne og de britiske Commomwealth-lande, Australien, Canada, New Zealand o.s.v, på fredelig vis slå sig sammen med USA.
  Så var man meget tættere på den globale stat.
  Er det fordi Frankrig/Tyskland absolut vil dominere?
  Deres snak om EU som fredens konstruktion er simpelthen løgn?

 52. Af Helge Nørager

  -

  Peer Lyhr, så er der historieforfalskning som indlæg.

  Det var de KU som gik med hvide skjorter, sorte bukser og læder skrårem og livbælte.
  Ikke de radikale.

  Og at være modstander af en uopfordret angrebskrig på en selvstændig nation, baseret på en statsministers strafbare løgne fra folketingets talerstol er ikke at være tilhænger af hvad du skriver.

  Dit indlæg, er faktuelt forkert, og typisk for en fatsvag nettroll, med trang til at sprede had med bevidste løgne og stupide falske påstande.

  Det var KU……………

 53. Af Niels Larsen

  -

  Godt vi står udenfor. Det er ikke mere magt til EU, der er brug for. Det er langt mindre magt.

 54. Af Niels Larsen

  -

  HELGE NØRAGER

  De røde var vist lige så kampberedte som KUerne…

 55. Af j. hANS en.

  -

  AF PEER LYHR – 15. NOVEMBER 2017 8:19

  Så er racisten og psykopaten pædoKim Olse n på banen i endnu et navn.
  Man forstår godt at den mentalt forkrøblede nazis t ikke skriver i sit eget navn.

 56. Af Thomas egeskjold

  -

  Personligt finder jeg det fint at EU gør sig mere uafhængelig af Nato og dermed USA. Der er som sådan ikke noget galt med Nato i sig selv. men den overvældende indflydelse Abekolonien USA har, gør det til et dybt kriminelt foretagende desværre, hvilket de mange ulovlige krigshandlinger vi har set i mellemøsten tydeligt viser..

  Og jeg er ganske overbevist om at USA en dag vil gå efter verdensherredømmet. Og der er vi alle i blodig krig med USA. måske med undtagelse af kapitalismens mest tunge ende. som tror at ilten de har brug for kommer ud af bagenden på wallstreets mest kriminelle bankfolk.

 57. Af Peer Lyhr

  -

  Scavenius var hovedarkitekten bag samarbejdspolitiken med Nazi-Tyskland og han største bekymring var, at Danmark kunne blive opfattet som værende modvilligt indstillet overfor besættelsesmagten.

 58. Af Niels Larsen

  -

  Scavenius burde være skudt efter krigen. Som landsforræder.

 59. Af jan ulrik friis

  -

  ……..jeg har endnu et vægtigt indlæg i filter af igår…..bare det nu ikke kom for sent, at den danske nationalstat må naturligvis ikke skrive under på noget der giver den nye EU hær adgang til Danmark dansk jord…….for alt i verden skriv ikke under på noget, da det vil være dødsstødet den danske nationalstat, det danske folk!!!!

  Vi ved alle udmærket at M acron & M erkel står for et ondt islamisk multi-kulti helvede i EU.

  Det ved vi, vi kender alle til M erkels mørke sjæl dybden af gusten ondskab, den har ikke ændret sig, denne ondskaben vil aldrig ændre sig, Mellemøsten og Afrika vil nu overtager Europa kvit og frit, det er planen med Pesco den nye EU hær, og det kan kun ske på bekostning af den etniske europæiske befolkning, i en regulær etnisk udrensning, denne Pesco hær vil ligesom Frontex ikke beskytte EU eller vores befolkningen, nej den tanke er verdensfjern, Pesco vil gøre alt for at vi bliver fornægtede, vi kender udmærket til planen, den er sivet ud: at nationalstaten skal udslettes, det har vi alle hørt helt officielt, intet hemmeligt, planen har ikke ændret sig, M erkels plan B er at nationalstaten skal udslettes, et nyt islamisk 4 rige vil opstå af asken, hvor Afrika og Mellemøstens shia og sunnier vil kæmpe om magten over vores lig!

  Og det var Danmark, det var Danmark ole – ole – ole……..

  Reelt bliver denne nye Pesco EU hær under M erkels/ von D L eyen, (M acron kun et skvat!) L eyen hende der var under alt kritik i Tyskland fordi hun ville at den tyske hær skulle bestå af islamisterne som så rigeligt var i overskyd, nu opfyldes M erkels-Von D L eyens våde drømme om en ny islamisk EU multi-kulti hær: Pesco, hvis formål at undertrykke og udrydde det etniske europæiske folk og destruktionen af nationalstaten til fordel for det nye islamiske 4 rige under kalifatet.

  En dag ruller så denne nye multi-kulti Pesco EU hær over den danske grænse, det kommer vi alle til at se, under tysk- islamisk ledelse, men det kan naturligvis ikke komme som en overraskelse for nationalstaten Danmark???

  Om nogen endnu skulle være i tvivel, se til Frontex, ingen kan vel i deres sunde fornuft hævde at Frontex beskytter EU de ydre grænser???

  Det er i det mørke vi skal se de ny dystre ondskabsfulde planer en multi-kulti EU hær ved navn Pesco, den vil blive sat ind, ikke for at beskytte den danske den europæiske befolkning, vi ved jo i forvejen hvad M erkel står for, denne multi-kulti hær vil blive sat ind i en effektiv etnisk udrensning til fordel for et islamistisk kalifat, en gammel tysk drøm om overherredømme uanset prisen all in!

  Altså Danmark kører nu på overtid, fyldes op af langskæggede natkjole beklædte mandslinge, jallayaer der aldrig nogensinde kan integreres i et dansk velfærdssamfund uden destruktion af velfærdsamfundet, men os “vantro” danske der bliver udrenset tvangs integreret under islams sharia regler, under oversyn fra en ny EU hær, imens der bliver gjort planer for kampen imellem shia og sunni på europæisk- dansk jord, vi overtages af denne menneskefjendske ideologie, så med en EU hær vil også A ntonius grisen forsvinde, vores fremtid noget nær et arabisk forår i turbo, fyldt af krænkede dovne langskæggede muhammedmandslinge i uhæmmet vold – terror – død på dansk jord!

 60. Af Niels Politiskukorrekt

  -

  Ydre fjender er NATOs opgave, der er vi rigeligt dækket ind, men EU ville ikke kunne bruge NATO mod egne borgere, derfor vil EU have en EU hær. EU er bag facaden rendyrket facisme og når det begynder at gå op for befolkningerne, så får EU brug for sin hær, 100 % kontrolleret af EU eliten, vi skal ud af EU og skabe et nyt EF med UK, og sammen med alle andre EU medlemmer, der vil forlade EU.

 61. Af Peer Lyhr

  -

  “Scavenius var hovedarkitekten bag samarbejdspolitiken med Nazi-Tyskland og han største bekymring var, at Danmark kunne blive opfattet som værende modvilligt indstillet overfor besættelsesmagten.”

  Det er vist første gang nogen har fået Hassan til at stikke piben ind ved hjælp af fakta….

 62. Af J. haNS en

  -

  AF PEER LYHR – 15. NOVEMBER 2017 13:41

  Så er psykopaten Kim Ols en igen på banen i et falsk navn.
  Han syge nonsens har intet med undertegnedes indlæg at gøre. Så hvad mener den patologiske løgnhals?
  Undertegnede har nævnt at de radikale var imod Iraq krigen i 2003.
  Af uransagelige årsager er dette et stort problem for pædoKim.

  Undertegnede har tidligere anført, at jeg ikke vil røre pædoKim Olse n med en ildtang.
  Eftersom han tilsviner kvinder på bloggene og har indsat pædofile fantasier på bloggene.
  Man forstår godt at nazis ten ikke skriver i sit eget navn.

 63. Af jan ulrik friis

  -

  Mit indlæg fra igår tirsdag eftermiddag ligger endnu i filter, det har næsten samme ordlyd som F lemming Laus indlæg også fra igår tirsdag eftermiddag de 2 indlæg der endnu ligger i filter, forstår om måske J esper H olm du ikke tør at frigive mit indlæg er helt forståeligt da det afslører EU hæren: Pesco, men i det mindste F lemming L aus indlæg næsten samme indhold men meget mere mild i tonen, mindre stavefejl end i mit indlæg, i det mindste kunne L aus indlæg frigives da nærmest samme ordlyd og næsten samme indhold som i mit indlæg!

 64. Af Per Torbensen

  -

  Lyt nu til Pierce-en fly konstruktør på A14 dåseåbneren i folkemunde (tanks).
  https://www.youtube.com/watch?v=mxDSiwqM2nw

  Europa skal stå på egne ben og arbejdspladser via forsvars produktion af materiel skal
  naturligvis ligge i Europa.

 65. Af ...l..is.beth ...s.ør.en.sen

  -

  Det fælles EU militær skal straks indføres, NATO afskaffes, som blot er en Amerikansk interesseorganisation ud fra deres miltær-industrielle kompleks, og geo interesser, nedlægges og fjernes fra Europæisk muld..Et kæmpe fælles EU atomvåbenprogram er allermest nødvendigt nu..I moderne krig er dette det eneste afskrækkelsesmiddel..Resten er overførelsesindkomst til Amerikanske industrier..

  Både US, Rusland, Kina ønsker at opløse EU, og afskaffe et fælles EU militær….Dette da vi kun samlet kan stå imod mastadonterne her på verdensscenen, og individuelt kan malkes-styres da alle lande er for små..Især da Europa har så lidt militær uden for UK, som nu er forsvundet og er Amerikansk totalt styret. Var det dog altid!

  Bloggeren er nok købt af Yankee-Moscow, og modtager brune konvolutter derfra? Følg pengene PET…Der er ingen tvivl herom..Han er ikke Dansk-Europærisk sindet, men repræsentere en fremmede fjendtlig statsmagt..

 66. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  EU-hæren er redningen. Der findes i dag mere end 100 000 amerikanske lejesoldater med tilhørende militært udstyr – herunder atomsprænghoveder – i baser på europæisk territorium. Det burde løbe enhver europæer koldt ned ad ryggen ved tanken om, at så mange ikke-europæiske tropper uden loyalitet mod det land, som de tilfældigvis befinder sig i, går frit omkring.

  Naturligvis bør disse fremmede sendes hjem ligesom andre fremmede, som lokalbefolkningerne ikke har bedt om at være her. Og selvfølgelig skal de afløses af europæiske soldater, der er loyale mod den europæiske nation. Europa skal kunne forsvare sig selv, og det kan Europa. Vi har prøvet det før. Europa skal være frit igen.

 67. Af ...l..is.beth ...s.ør.en.sen

  -

  “åde i Irakkrigen (uden at skulle starte diskussionen om den) og krigen i Afghanistan var Storbritannien den største bidragsyder,”

  Du er en lille ulidelige borgerlige Amerikanskkøbt køter….

  Danmark led højere tabstal i Afghanistan end UK per capita..Vist også end US…Kan ikke huske om det var samme i Iraq også men…Men bloggeren er naturligvis ligeglad med døde danske soldater..Han er nemlig en Amerikansk-russisk købt køter. Alt der ærer disse, gør manden…

 68. Af ...l..is.beth ...s.ør.en.sen

  -

  Er bent. J. dårekistebeboeren pre.ben fra sankthans? Hvert eneste kommentar han skriver er magen til hans? Få nu lukket dårekistellågen igen…Den skal kun være åbent på hans fødselsdag..

 69. Af kIM OlSEN

  -

  Jeg har byttet om på pillerne. Jeg er helt bims. Jeg skulle tage to af de brune og en sort. men har doseret helt forkert og ved en fejl også taget to af de røde.
  Så nu kan jeg ikke finde ud af det mere. Er jeg Lyhr, Bierche, Lau, Lis beth, Guude.
  Jeg skriver falske indlæg i alle navnene. det har jeg lov til.
  Hvem er jeg? Jeg kan ikke huske det mere, for jeg bruger så mange navne. Når jeg indsætter mine syge racistiske og perverse indlæg.
  Min sagsbehandler er bekymret, hun har ringet efter en vogn. Nu kommer den, den er rød.
  Men jeg er jo brun. Mig ikke forstå???
  Min små drenge er taget fra mig.

 70. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt endnu en blog præget af debat-virus . . . find den store kost frem . . . please!

 71. Af M.S. Carstens

  -

  EU-hæren er et iscenesat tiltag, fra den EUske islamiseringsplan, som så på bedste EU-islamiske vis, så kan indsættes mod de enkelte nationers lokale modstand/nedkæmpelse/uddrivelse af iSlammet, når folket rejser sig.

 72. Af M.S. Carstens

  -

  Jeg vil gerne takke:
  jan ulrik friis – 15. november 2017 10:55

  for at være kommet igennem, med ganske læsværdige meninger!

  Det bør læses, af dem som ikke fik det med i kommentarsporets tidslinje!

 73. Af jan ulrik friis

  -

  Ingen årsag, M S C arstens er selv helt klar, helt tydelig i klartekst velformuleret, og det til punkt, overhovedet intet at misforstå, alligevel har vores folkevalgte misforstået alt!

  Husk at 24/7 arbejder radikale kræfter på at nedlægge Danmark, fjerne det nationale, ophæve danskenes tro på et eget fædreland, ødelægger vores elskelige1000 årige fine gamle kultur, nedbryde sammenhængskraften, fornægte troen, ydmyge folket på mest nedværdigende vis, at vi danske nu kun 3-4 rangs borgere i eget land, vi betaler for egen udslettelse under verdens højeste skattetryk, vi betaler reservater af uhæmmet muslimsk indvandring, radikale tosser og de muslimske klageråb fem gange dagligt på dansk jord, en ond islamisk multikultur udstiller sin egen dårskab, kort sagt fører radikale kræfter danskerne Danmark ud i et nationalt selvmord!

  ….men……med skam at melde ligger et vægdigt indlæg fra tirsdag endnu i filter, ser også at F lemming L au endnu i filter tirsdag, selv efter min gårsdagens appel om at frigive et eller begge disse indlæg, tror simpelhen ikke J esper H olm tør at frigive, måske giver dette et lille fingerpeg om hærens danske beredskab, om hvad vi har i vente den dag det går hen og bliver lidt for farligt!!!

  En helt ny undersøgelse viser at danskerne verdens mest produktive folk, efterfulgt af tyskerne, det har åbenbart forbigået J esper H olms opmærksomhed…..

  …..for indlæg ligger endnu i filter…….

 74. Af Torben Holm

  -

  I både 1. og 2. verdenskrig måtte USA komme og redde Europa efter nogle blodige krige.

  Og begge krige opstod, fordi de store lande i Europa ikke kunne eller ville samarbejde.

  Med EU er dette ikke mere aktuelt, hvorfor vi ikke mere skal forlade os på, at USA skal rede trådene ud i Europa.

  Europa skal selv kunne forsvare sig, og EU har nu muligheden for at kunne realisere dette.

  Ærgerligt at England forlader EU, men så må de resterende lande, både Vest- og Østeuropæiske, gå sammen og etablere en hær der kan forsvare Europas grænser.

 75. Af j. haNSe n

  -

  AF TORBEN HOLM – 16. NOVEMBER 2017 11:53
  “I både 1. og 2. verdenskrig måtte USA komme og redde Europa efter nogle blodige krige.”

  USA`s rolle var minimal under Anden Verdenskrig i Europa.
  Sovjet befriede Europa fra nazis men.
  Det har højrefløjen aldrig tilgivet.

 76. Af b hansen

  -

  Indlæg forsvinder på mystisk vis

 77. Af b hansen

  -

  Må debat sa bo tø rer og EU ikke kritiseres…..?

 78. Af l.. .sørensen

  -

  “Af Lis bet h ssen – 14. november 2017 14:46”

  Kan berlingske ikke fjerne den savlende ble-hægesmæk pæd.of,ile kommentatør og børnemisbruger k.im Ro.sa Ol.sen?

Kommentarer er lukket.