Ødelæggelsen af Nyborg Slot

Af Jesper Holm Frederiksen 81

Nyborg er en af de ældste byer i Danmark med over 700 års historie. Under beskyttelse af Skandinaviens ældste kongeslot, Nyborg slot, fra omkring 1170, har Nyborg vokset sig til den by, det er i dag. Borgens strategiske placering gjorde denne til mødested for de såkaldte Danehoffer. Her underskrev Erik Klipping i 1282 Danmarks første forfatning, og Margrethe 1.’s søn Oluf underskrev senere den aftale, der var bærende element under den nu hedengangne Kalmarunion. Slottet bærer altså på en vigtig del af Danmarkshistorien, og således kunne man tro, at dette historiske særpræg ønskedes bevaret, så også kommende generationer kan besøge stedet og dele følelsen af at stå på samme grund som vigtige historiske personer. Dette synes dog ikke at være tilfældet. Den 7. november i år blev et godkendt projektforslag, til restaurering og udbygning af Nyborg Slot, præsenteret. Restaureringen, der har været i støbeskeen siden 2011, sker i et partnerskab mellem Slots- og Kulturstyrelsen og koster i omegnen af 350 millioner kroner. Hvad der umiddelbart burde give anledning til begejstring og håb om et Nyborg slot – genopført til fordums storhed – opløses hurtigt til skuffelse, når man ser på, hvad projektforslaget reelt indebærer. Nyborg slot fratages ganske enkelt sit arkitektoniske særpræg som den ældste middelalderborg i Danmark – og bliver i stedet restaureret i en mere moderne kontemporær og dekonstruktivistisk udgave, der ifølge direktør på Østfyns Museum, vil hjælpe med at gøre kulturarven forståelig. Slottet omdannes kort beskrevet fra middelalderslot til kolossal legoklods, og vinderen af restaureringsprojektet hedder da også ’Cubo arkitekter’. Foruden det forhold, at det i sig selv er tvivlsomt, om udenlandske turister eller andre besøgende vil finde det særlig interessant at besøge en moderne murstensklods, som man kan besøge dem ethvert andet sted på jorden, er det forunderligt, at ingen personer har forsøgt at forhindre en sådan vanhelligelse af vores historiske og kulturelle rygmarv. Nyborg slot er ikke et arkitekttegnet stormagasin og bør ikke omdannes til et sådant. Slottets og områdets værdi består i, at det bevares som netop en historisk sfære, hvor man kan blive mindet om en tid, der ikke længere er. Arkitektur og bygninger bør – ligesom mennesker er det – være underlagt en naturlig forventning om gode manerer. Således restaurerer man ikke Danmarks ældste kongeslot til firkantet uigenkendelighed, ligesom man ikke bygger en glaspyramide lige ved siden af Ribe domkirke.

 

Af Mikkel Bjørn Sørensen, formand, Nye Borgerliges Ungdom og

Jesper Holm Frederiksen, medlem, Konservativ Ungdom, debattør, Berlingske

 

81 kommentarer RSS

 1. Af j. haNSE n

  -

  Nyborg er i forvejen en trist og ødelagt by.
  Hele havne området er bebygget med grimme lejligheder.
  Der er ikke et skib i havnen.
  Det har beboerne frabedt sig. Skiber støjer, er grimme og der kommer ind imellem røg ud af skorstenene på dem.
  Sjovt nok har ingen bloggere været på banen for at protestere over den totale ødelæggelse af den historiske Nyborg Havn.
  Men et kongeslot hvor der har boet en ligegyldig kongefamilie, det kan højrefløjen forholde sig til.
  Bloggen er i øvrigt næsten en kopi af en blog som Jalving har indsat i Jyllands Posten.
  Så det hele bliver ligesom i familien.

 2. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Hvis disse historieløse barbarer havde ansvaret for Kheops-pyramiden i Egypten, så ville de ombygge den til et indkøbscenter med tilhørende badeland, og rutschebaner fra pyramidens top…

  TJ skriver: “Blandt andet fordi det grundlæggende er sådan, at de fleste faktisk går ind i politik af ægte, idealistiske grunde.”

  Politikere må antages, at være voksne mennesker, og voksne mennesker skal vurderes ud fra deres resultater, og ikke ud fra deres hensigter, for de har jo ansvaret for mange menneskers liv og skæbne, og det er indlysende, at nogle bliver vrede, hvis politikernes beslutninger går dem imod.

  Dét gør de ofte, for politiske beslutninger handler jo ofte, om omfordeling af goder.

  Derfor havde en klog politiker engang som munheld, at “Man kan ikke være venner med alle”.

  Som Henrik Dahl konstaterer i dagens udgave af Berlingske, så har nogle af historiens værste og i praksis mest destruktive politikere, været renhjertede idealister, der ville skabe det perfekte samfund -f,eks. ved at forflytte, eller udrydde, eller på anden måde udskifte de dele af befolkningen, der stod i vejen for deres vision om det perfekte samfund.

 3. Af li.se .beth s.øre.ns.en

  -

  Den konservative erektion her er yderst mangelfuld…

  Totalt til grin at landets konservative tosser, bruger 35o millioner på at restaurarere et slot…Der kunne bygges 5oo hjemløse boligere for samme beløb..Fortæller fint om den falliterklæring som er borgerlig-konservativ politik…Penge til totalt ligegyldige elitære projekter, som vedligeholdelse af kongeslotte mv., mens ingen satsning på ægte nutidskunst-folkets vedligeholdelse..

  En tidløs konservativ dyd denne, “at investere i fortiden kun”..

  Til nød kan de investere lidt i at få islandskenassere som Ros.a og i..sraelitten lemch..en hertil, såvel som andre femmede som bloggeren selv de 2 liberalister i avisen, med mange flere…..Men ellers heller ikke mere..På Danskere satser de aldrig..De er ´jubelfremmede før jubeldanskere..

 4. Af li.se .beth s.øre.ns.en

  -

  Den tidløse sandhed om borgerlig konservatisme, er at den altid ønsker tiden tilbage til 1800 tallet med kvinder ved gryderne og uden stemmeret mv. Den er status quo siden, der ikke evner at se fremad. Den har ingen visioner for fremtiden..Den har misforstået at for at “forstå fremtiden må man kende fortiden”, til at “kun fortiden skal være fremtiden”

 5. Af li.se .beth s.øre.ns.en

  -

  Den tidløse sandhed om borge.rlig ko.nservatisme, er at den altid ønsker tiden tilbage til 1800 tallet med kvinder ved gry.derne og uden stemmeret mv. Den er sta.tus qu.o siden, der ikke ev.ner at se fremad. Den har ingen visioner for fremtiden..Den har misforstået at for at “forstå fremtiden må man kende fortiden”, til at “kun fortiden skal være fremtiden”…

 6. Af b j

  -

  Et intelligent og fornuftigt debatoplæg, for en restaurering bør ske med nænsomhed, og da vil 20-30 millioner sikkert række langt. Et beløb på 350 millioner lugter langt væk af en stor ombygning til noget plastic-agtigt, kulisse-agtigt og “smart” der kan tiltrække historieløse og ukritiske skoleklasser på udflugt. Noget der falder godt i tråd med en række skole”reformer” der har haft som formål at skabe historieløse, indoktrinerede og enstænkende unge mennesker. Vi er på den totalitære vej som EU og “nomenklaturaen”/ den politiske “elite” foretrækker.

 7. Af b j

  -

  Foreløbig har de to debatsabotører j ha n sen og li s be th sat sig på 66% af debatten.

 8. Af b j

  -

  Foreløbig har de to debat sa bo tører j ha n se n og li s be th sat sig på 66% af debatten.

 9. Af b j

  -

  Hvis Nyborg slot forandres og “moderniseres drastisk, og der ødes 350-400 millioner på det, afspejler det blot hvordan regeringen og borgen plejer at føre sig frem. Millioner og milliarder ødsles og fjolles væk, og alt skal tilsyneladende forandres og ødelægges. Både historiske steder, hele infrastrukturen, demokratiet, nationalstaten, velfærdsstaten og det danske folks livsgrundlag, kultur og fremtid. Med salamimetoder afskaffes og udslettes alt.

 10. Af b j

  -

  Bare se den kæmpestore nedtur der har ramt vores samfund. Både postvæsnet, skattevæsnet, sundhedsvæsnet, resstaten, forsvaret, politiet, demokratiet, familieværdierne, skolevæsnet, privatlivet, mændenes og børnenes MR og meget mere ligger mere eller mindre i ruiner, og undergravningen og forringelserne foregår året rundt. De blå og røde feminister og pladderhumanister er ved at afskaffe velfærden, folkestyret, fædrelandet og al frihed og tryghed til fordel til utopiske verdensredningsprojekter. Og man ønsker danskerne fordrevet og udskiftet med afrikanere og arabere.

 11. Af b j

  -

  Bare se den kæmpestore nedtur der har ramt vores samfund. Både postvæsnet, skattevæsnet, sundhedsvæsnet, resstaten, forsvaret, politiet, demokratiet, familieværdierne, skolevæsnet, privatlivet, mændenes og børnenes MR og meget mere ligger mere eller mindre i ruiner, og undergravningen og forringelserne foregår året rundt. De blå og røde feminister og pladderhumanister er ved at afskaffe velfærden, folkestyret, fædrelandet og al frihed og tryghed til fordel for utopiske verdensredningsprojekter. Og man ønsker danskerne fordrevet og udskiftet med afrikanere og arabere. Om lidt har vi svenske tilstande. Se snapha, den korte, 180gr og 24nyt.dk samt mer kels migrant crisis.

 12. Af b j

  -

  Mængden af unødvendige tab, lidelser og dødsfald blandt danskerne er eksploderet. På hospitalerne har tusindvis af patienter mistet livet, eller er blevet påført frygtelige lidelser, som følge af nedskæringer, forringelser, IT-skandaler, dårlig ledelse, dårlig hygiejne, personalemangel, pladsmangel og lav arbejdsmoral. Der er stadig dygtige og beundringsværdige læger og sygeplejersker som hjælper de syge så godt som muligt, men stadig flere familier rammes af konsekvenserne af dødssyge “reformer” og et klagesystem der fungerer sløvt og vilkårligt. Igen og igen er patienter og pårørende ofre for besparelser samt uhyggelige svigt og overgreb.

 13. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jeg tror balladen omkring Nyborg Slot dækker over, at man er i gang med nogle forsvarsanlæg i Nyborg Havn.

 14. Af b j

  -

  Tusindvis af kræftpatienter, hjertesyge og psykisk syge danskere SENDES I DØDEN fordi “systemet” fungerer elendigt. Der er lægemangel pga. politisk forringede vilkår, der er mangel på moderne og velholdt apparatur, personalets tid spildes med digitalisering, nye tåbelige regler og kontrolkrav, multi-resistente bakterier og nye sygdomme breder sig, man gider mange steder ikke samarbejde med de pårørende, ventetiderne er tit for lange, lægevagten og ambulance-tjenesten er forringet osv. DET KOSTER MANGE DANSKERE LIVET. OVENI KOMMER AT VOLDEN OG MORDRATEN OGSÅ STIGER, LIGESOM I SVERIGE.

 15. Af b j

  -

  Det seneste er at flere behandlinger er afskaffet eller stillet i bero, med grufulde lidelser/død til følge. Dyr medicin udskiftes med billig kopimedicin. Eller livsvigtig medicin “FORSVINDER”. (udgår af produktion) Vaccinefabrikken og seruminstitutet er solgt til Saudi-arabien. Digitaliseringen har betydet at dybt private journaler er blevet hacket, eller udleveret til nærmest hvemsomhelst. Idag kan hospitalerne nårsomhelst risikere at blive “lagt ned” af hackere. Klager ignoreres oftest. Den politiske kynisme overfor de syge begynder at minde om Tyskland i trediverne.

 16. Af b j

  -

  Læs selv om “19 døde drenge”….. “Pigen der ikke ville dø”….. “Lille dreng fik ikke en chance”……”Mordet på psykiatrien”….. “Hvorfor skulle mor dø?” (om skandalehospitalet i Åbenrå)….. “Ventetid koster liv”….. “Psykisk syge svigtes groft og dør af det – selvom de kunne være blevet helbredt”…… “Sundhedsstyrelsen svigtede ti år i træk, trods klager og advarsler mod to psykiatere”….. “Kræftsyge mishandles i arbejdsprøvninger”…… Kræftramte dør unødvendigt”….. “Sundheds-systemets storhed og fald” ……”Patienter spares ihjel”…… “Psykisk hospital eller gøgerede?”

 17. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt lidt helt basal elementær viden til bloggere på WordPress blogs. Hvordan blogger styrer fri – af navne fakes, net trolls og øvrig diverse debat spam:

  How to Block IP Addresses in WordPress
  http://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/how-to-block-ip-addresses-in-wordpress/

 18. Af j.. ha NSEN

  -

  “AF B J – 18. NOVEMBER 2017 14:24
  Foreløbig har de to debatsabotører j ha n sen og li s be th sat sig på 66% af debatten.”

  Skriver den racistiske tumpe.
  Efter at undertegnede har indsat et indlæg.
  Hvorefter han indsætter ca. fyrre kopier af indlæg, som han har indsat i halvtres forskellige navne i de sidste fjorten år.

 19. Af j hANS en

  -

  Hvad angår ødelæggelsen af Nyborg havn.
  Stærke kræfter ønsker, at ødelægge Svendborg havn på samme måde.
  Det vil forhåbentligt ikke lykkes for dem.
  Alle partier i Svendborg, bortset fra de Konservative, ønsker at bevare Svendborg havn.
  Som en erhvervshavn.
  Og som et rekrativt område for beboerne.
  Og ikke som lejligheder for velhavere. Typisk fra København.
  Som i Nyborg.
  Kun de konservative ønsker at ødelægge havnen.
  Til gengæld vil de bevare boliger i Nyborg, hvor despoter har boet.

 20. Af jan ulrik friis

  -

  Jamen så vil jeg da gerne undskylde, for på den tidligere blog at tænke J esper H olm mindre produktiv i betragtning af en ny undersøgelse vist at danske verdens mest produktive folk efterfulgt af tyskerne, og det endda på trods at vi danske har en mindre arbejdsuge end tyskerne, unskyld J esper jeg vidste ikke du var fordybet i materien, forstår nu at du står vagt de danske værdier.

  Det skal vi nemlig ikke finde os i at vores kulturarv til købs efter laveste fællesnævner eller ussel mammon, nu vores kultur det danske folk nedprioriteret at ligefrem ydmyges dagligt, at der nu sælges ud af de danske værdier et Danmark ligesom Sverige sat på vanvidskurs, det skal vi ikke finde os i!

  Vi danske har nemlig ryggen imod væggen, fordi det har vi, folkefjendske folkevalge der sidder som limet til deres taburet uanset hvor stor en krise regeringen end er kommet ud i, selv om islamisterne nu overløber vores land, skyller ind over grænsen, den skade denne regering forvolder Danmark kan vise sig at være uoprettelig. L økke regeringen der lovede os 0 migration, viste sig at være en lodret løgn, er for Danmark for vores samfund vores kultur en katastofe, i virkeligheden er regeringen skabsradikale, der findes nemlig ikke noget mere underlødigt end forrædderi og i dette tilfælde landsforrædderi!

 21. Af Li.s.e.be.th sooerensen

  -

  9 ud af 2o indlæg i her skrevet af dårekistebeboeren. pre.ben f1 i dag kaldt B.j..Svarer ca. til 5o%! Ikke et der evner at nævner indlægget eller borgerlig ondskab med et ord. 🙂

  Men naturligvis har tossen skrevet om psykiatrien….Dog unfair, da hans dårekiste er blevet åbnet endnu engang i dag..Har sagt det før, kun på hans fødselsdag, Tak!

 22. Af Li.s.e.be.th sooerensen

  -

  “Jeg tror balladen omkring Nyborg Slot dækker over, at man er i gang med nogle forsvarsanlæg i Nyborg Havn.”

  Du mener naturligvis borgerlig overførelsesindkomst til deres udugelige sønner ,der intet fornuftigt foretager sig der..

  Fordi kun et fælles EU militær og atomvåbenforsvar giver mening i dag…Resten er blot borgerlige overførelsesindkomst, fra folket..Inklusiv latterlige investeringer i nyborg havn på dette område. Pengene der går alle til borgerlige medløbere, der ønsker at få penge ud af statskassen..

 23. Af Li.s.e.be.th sooerensen

  -

  PS..

  Forre..sten kan pre.b.enF1 og Ja.ns vrø.vl fraso..rteres, via at fras.ortere ikke emne.relevante kom..mentarer..Dette står som en af regle.rne i Be..rlingskes deb.atreg.ler, men er den mindst fulgte..Derimod fjern.es indl.æg når de er krit.iske mod borge.rlighe.den uafbr.udt, og gør on.dt på deres øm.tålige “følsom.me” sjæ.le, der ikke tål.er kri..tik.

 24. Af j. ha NSEn

  -

  Jesper Holm Frederiksen.
  Hvis jeg må give dig og din kollega et godt råd. Eller to.
  I er uden tvivl et par fine soldater. Fra hæren.
  I søværnet kan I ikke bruges.
  I kan jo ikke engang binde et slips. Rent suskeri.
  Men nok om det.
  I bør tænke jer lidt om.
  De konservative er faktisk kendt for at være et anstændigt parti.
  Hvis vi ser bort fra perioden før Anden Verdenskrig og indtil 1943. Hvor det stod klart, at nazityskland ville tabe krigen.
  Men kære blogger.
  Er dig og din kollega sikker på at fremmedhad, nationalisme og fascisme er vejen fremad endnu engang.
  Nogle af jeres mere anstændige medlemmer er ikke enige.

  https://www.b.dk/kommentarer/farvel-til-de-konservative-efter-37-aar-naser-khader-co.-foerer-samme-politik

 25. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  jeg ved ikke, hvem Jesper Holm Frederiksen er.
  Men kan han ikke standse dette vanvid af usaglige kommentarer.
  Det er så pinligt, at næste gang man læser en kommentar af Jesper Holm Frederiksen, ja så trækker man bare på skuldrene og siger: Endnu en af Berlingskes intetsigende kommentatorer.
  Debatten kritisk rekonstruktion / historisk rekonstruktion kunne være spændene. Men nej.
  Tåberne tager overhånd.

 26. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et citat fra bloggen – KONSERVATIV REAKTION

  “Ungdommen er borgerlig, og det er progressivt at være konservativ. Debattørerne vil have gjort op med historieløshed og dannelsestab og have genindført fornuften, ansvaret og de faste former.”

  Er den der højtflyvende frase om – “dannelsestab og have genindført fornuften, ansvaret og de faste former” – bare en sur fis i en hornlygte? KONSERVATIV REAKTION blog debatspor ligner ALT andet end – fornuft, ansvar og faste former 🙁

  Please vågn op to the real world – konservative knægte 🙂

 27. Af j hans EN

  -

  AF J. HA NSEN – 18. NOVEMBER 2017 17:39
  “Jesper Holm Frederi ksen.
  I kan jo ikke engang binde et slips. Rent suskeri.”

  Uha.
  Sjuskeri skulle der have stået.
  Tastaturet trænger til en afrensning.

 28. Af lissebe...tee sooo...ren.sen

  -

  forhåndsgodkendelse nu sat på…

  Kirkegaard er stået ud af amatør jazzbandet som ingen kan tåle at lytte til,, og har for en gang skyld skrevet noget fornuftigt, ikke religiøst ævl…Formentlig derfor?

 29. Af lifette sø.re....nnnesen

  -

  Bloggeren kommer fra en militær luksusoverførelsesindkomst gennem en livstid..Evner ikke at se verden i øjnene, og den verden der eksisistere i dag..Har aldrig været på det rigtige arbejdsmarkedet…

  Derfor elsker han tiden da han kunne tage bondetøsen som lyst..

 30. Af lifette sø.re....nnnesen

  -

  Bl.oggeren kommer fra en m..ilitær luksu.soverførelsesindkomst gennem en liv.stid..Evner ikke at se verden i øjnene, og den verden der eksisistere i dag..Har aldrig været på det rig.tige arbe.jdsmarkedet…

  Derfor elsker han tiden da han kunne tage bon.detøs.en som ly.st..

 31. Af Jan Petersen

  -

  “forhåndsgodkendelse nu sat på” – hvordan i himlens navn kan nogen godkende navnet – LISSEBE…TEE SOOO…REN.SEN – . . . . . ? Nærmere fakta er vel rettere, at “konservativ reaktion” egentlig blot skal oversættes til konservativ “erektion” . . . med/uden gummi over “hjernen” 🙁

 32. Af lis.b.eth sø.re.....nsen

  -

  Tossejans indlæg går altid lige igennem..irrelevante som de er altid.Som pre.b.ens..

 33. Af lis.b.eth sø.re.....nsen

  -

  Tos.sejan.s indlæg går altid lige igennem..irr.elevante som de er altid.Som p..re.b.ens..

 34. Af lis.b.eth sø.re.....nsen

  -

  Tos.sejan.s indlæ…g går alt..id lige igen..nem..irr.elevante som de er altid.Som p..re.b.ens..

 35. Af Per Torbensen

  -

  Jesper Holm Frederiksen forstår godt din frustration og afmagt vdr. Nyborg fæstning eller slot,der breder sig en pest af glas-stål og beton som kaldes “moderne arkitektur”.Men det er nedbrydning og absolut ingen respekt for de historiske bygninger,set i deres egen historiske kontekst som de gerne vil læne sig op ad-alene står disse moderne bygninger for det meste som udtryk for manglende fantasi og omtanke og det foregår på alle planer.
  I denne uge kan man læse,at KBHs Kommune brænder og har brændt de originale tegninger af historiske bygninger i et væk,i digitaliseringens hellige navn-mageløst,det gør ondt helt ind i sjælen.
  Allerede for flere år siden i Hamborg ,skovlede universitetet flere hundrede tusinder latinske afhandlinger og værker i papirmøllen eller ovnen ,som repræsenterede Europa og dens
  historie fortalt eller berettet i en periode på omkring 1200 år-mageløst, p.g.a pladsmangel.
  Hader new public manegement og den hellige liberalisme fordi den er historieløs og kynisk.

 36. Af lis.b.eth sø.re.....nsen

  -

  “ødelægg.e.Ny.bor.g”

  V-K…O mere end fordo-blet indva-ndringen over lo år, end Nyru-ps ditto..

 37. Af lis.b.eth sø.re.....nsen

  -

  “øde.læ…gg.e.Ny.bor.g”

  V-K…O me..re end ford.o-blet indva-ndrin.gen over lo år, end N.yru-ps dit..to..

 38. Af lis.b.eth sø.re.....nsen

  -

  “øde.læ…gg.e.Ny.bor.g”

  V-…K…O me..re end for.d.o-blet indva-nd.rin.gen ov.er lo år, end N.y.ru-ps d.it..to..

 39. Af Bjørn Sørensen

  -

  Selvfølgelig skal vi bevare vores fortidsminder med respekt.

  Problemet med gamle bygninger er at de ofte ikke har de moderne faciliter som kræves for at gøre dem funktionsdygtige.

  Vi har rigeligt af musæer med andenklasses udstillinger, så hvordan man anvender historiske bygninger er en vanskelig opgave, som det foreslåede projekt åbenbart ikke lever op til.

  Men kommunen har åbenbart hverken fantasi eller økonomi til en tilfredsstillende løsning.

  Vi spenderer milliarder på at brødføde alverdens fattigdomsflygtninge som den politiske elite og velfærdsindustrien lukrerer højt på.
  Så i sidste ende er det et spørgsmål om prioritering, vil vi tage vare på vores egnen lille verden eller skal Danmark være socialkontor for alverdens uløselige problemer.

 40. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Jesper Holm Frederiksen
  Byggeprojektet af Cubo og Jaja arkitekter ved Nyborg slot, som du beskriver, er ikke i en dekonstruktivistisk stil. Arkitekter som Zaha Hadid, som desværre kun blev noget over 60 år, tegnede og byggede dekonstruktivistiske projekter. Tegnestuen Coop Himmelblau og Daniel Liebeskind (Det jødiske museum i København)tegnede/tegner ligeledes konstrutivistiske projekter. Man kunne kalde stilen futuristisk og meget udtryksfuld i kontrast til modernismens lige linier. Hadid har tegnet en tilbygning til Ordrupgaard. Hun var inspireret af Moholy-Nagy, en lærer, der underviste ved Bauhausskolen i Tyskland, (ikke at forveksle med byggevaremarkedet), suprematisterne, konstruktivisterne og evt. nogle af dadaisterne. Hun så at sige dekonstruerede konstruktivismen. Nagy fotograferede og malede billeder mm. Han var fra Ungarn. Bauhausskolen eksisterede indtil Hitler kom til magten. Hitler var ikke til modernitet. Mange lærere fra Bauhaus måtte flygte fra Tyskland, da Hitler kom til magten. Mange flygtede til USA. Hitler var tilbageskuende i sin arkitekturopfattelse, han var ikke nogen modernist. Han havde selv forsøgt sig som kunstner, men kom ikke ind på akademiet. Et af få projekter i Danmark, der er inspireret af dekonstuktivismen, er kunstmuseet Arken.

  Cubo/Jaja arkitekter mm. har lavet et monolitisk og modernistisk projekt, ser det mest ud til. De bygger oftest modernistiske byggerier. Jeg har set billeder af projektet. Selv har jeg ikke dannet mig en mening om projektet, andet end, at det virker noget anmasende og klodset. En restaurering skal ikke tage magten fra det oprindelige. Koldinghus ombygget af arkitektparret Exner kan nævnes som en værdig repræsentant af restaurerede byggerier i DK. Jeg er arkitekt og beskæftiger mig med faget, også restaurering og har undervist arkitekter i mange år. Selvfølgelig skal du og andre have lov til at mene hvad I vil, det blander jeg mig ikke i. Men dekonstruktion er projektet ikke. Restaurering og tilbygning til gammelt byggeri er noget af det sværeste arkitekter arbejder med. Løsninger på den slags arbejder vil aldrig kunne behage alle.

 41. Af hr.J.. hAN.

  -

  AF BJØRN SØRENS EN – 18. NOVEMBER 2017 23:58

  Så blev tingene sat på plads.
  De flygtninge som Danmark har medvirket til at skabe, på grund af vores overfald på muslimske lande, de bærer skylden for den i nogles øjne mindre heldige restaurering af Nyborg Slot.
  Den sammenhæng var vist ikke helt åbenlys for alle.
  Men det er den så nu.
  Tak Bjørn Sø rense n.

 42. Af Alfred Rasmussen

  -

  Slotsprojektet er en katastrofe for Nyborgs borgere.
  Det vil voldtage byens udseende og handelsliv samt belaste skatteborgerne i mange generationer frem.
  Men med lidt kongerøgelse og fondenes millioner bliver et helt byråd blind for konsekvenserne af et skønmalet “gratis” projekt.
  Der er ikke stemning for at sende Slotsprojektet til afstemning hos byens borgere, selvom det er så fundamentalt indgribende i borgenernes liv. Der burde være en grænse for, hvad et byråd kan vedtage, uden at spørge borgerne.
  De mange penge, der investeres i Slotsprojektet kunne være brugt til glæde for Nyborgs borgere i stedet for.

 43. Af j.. h ANSEN..

  -

  AF ALFRED RASM USSEN – 19. NOVEMBER 2017 7:43
  “Slotsprojektet er en katastrofe for Nyborgs borgere.
  Det vil voldtage byens udseende og handelsliv samt belaste skatteborgerne i mange generationer frem.”

  Nyborgs udseende er ødelagt for ever.
  Takket være ødelæggelsen af havneområdet.

 44. Af Arne Hornborg

  -

  En grim by, med et grimt slot. Gabende provinsiel kedsomhed.
  Arne Hornborg

 45. Af Morten Holgersen

  -

  Arkitekter burde bruge deres tid på at lave billige velindrettede huse til almindelige mennesker.
  Og ikke til at køre fascistoide fallosfantasier af på alle os stakler, der ikke har lyst til at sidde i skyggen af endnu en piklignede ressourceforbrugende lortepikkejavertus med facebookgøgl på siden.
  Det er en skamstøtte.
  mvh

 46. Af j.. h ANSEn

  -

  AF ARNE HORNBORG – 19. NOVEMBER 2017 8:40
  “En grim by, med et grimt slot.”

  Slottet og havneområdet er ikke det eneste som er grimt i Nyborg.
  Tugt og Forbedringshuset er heller ikke for kønt.
  Men byen er vel idealet for de konservative.
  Deres motto er jo:
  Min gud, min konge og min fængselsgang.
  Er rækkefølgen korrekt Jesper Holm?

 47. Af jan ulrik friis

  -

  Pengene vil være givet meget bedre ud om støbte Christiansborg ind i beton,
  Måske endda udløse en Nobels Fredspris?!

 48. Af Torben Lund

  -

  Din indlysende mangel på forståelse af historie, afslører din gabende tomhed.

 49. Af John Christensen

  -

  Snarere gabende dumhed fra en liberalist fascist-mund…

 50. Af Svend Jensen

  -

  Det forhold, at den svenske konge Karl-Gustav tabte Stormen på København 11.februar 1659 og derefter ved slaget ved Nyborg den 14. november 1659 gav Danmark de afgørende sejre over Sverige under Karl Gustav-krigene. Nogle få måneder senere, 13. februar 1660, døde Karl Gustav i Göteborg, forgræmmet og fysisk svækket på grund sit endelige nederlag til Danmark.
  Den franske konge Ludvig 14. forærede alligevel Skånelandende til Sverige på trods af svenskernes eklatante militære nederlag i 1659, som bonus til Frankrigs nordiske krigskøter.

  Danmark har al mulig grund til at hæge om Nyborg Slot, som et nationalt monument til evig tid. Det ville være smukkere, at rekonstruere de 3 manglende fløje i slottet som det så ud i 1659 – ikke som tomme legoklodser til erindring om forfængelige arktitekter.

 51. Af c p

  -

  Vanviddet og barbariet er ved at snige sig ind på os alle, en udvikling som sender tusinder af danskere ud i dyb elendighed, en udvikling som sker med forbløffende hast, og som kan ende i en større katastrofe end 1864 og 1940-45 tilsammen. Men det skyldes vel at løgnefabrikkernes propaganda er så effektiv….og antallet af uvidende, naive og indoktrinerede pladderhumanister, kommunister og feminister er så stort…. at alt med folkestyre, sandhed og fornuft er kørt ud på et sidespor, så at fascistisk politik kan brede sig uhæmmet og uden modstand.

 52. Af B J

  -

  Undskyld at jeg først indsætter et indlæg nu.
  Fjolserne kunne ikke finde nøglerne da de skulle lukke mig ud her til morgen.

 53. Af c p

  -

  Alle la rs ulykke s “reformer” har været det rene lort. Alle “reformerne” er kun gået ud på at spare, nedskære og forringe. Og de radikale ønsker at nedlægge Danmark og at udplyndre og udskifte danskerne. Det er deres “endlösung”. Og decimeringen/aflivningen af de “indfødte” er allerede igang. Døden sendes ind i flere og flere danske hjem, og titusinder af dem, med en politik så skør, samvittighedsløs og forræderisk at det næsten er en kopi af tysk nazi- og norsk quislinge-politik i 1940-45.

 54. Af .l........... s.øre..nse.n

  -

  “ødelægge nyborg”

  Den nuværende regering indførte 2oo.ooo nye løn-velfærdserodere i deres første to år.. Naturligvis skal vi ikke bruge 25o millioner på at restaurere nyborg, eller på en af fløjene i Amalienborg. Disse penge skal gå til hjemløse mv. Schlutet startede det…Blå blok er indvandrerfløjen..Mig målløs at de ikke alle stemmer der? og at rød blok ikke blot indfører totalt indvandrerstop, og får alle stemmerne?..

 55. Af .l........... s.øre..nse.n

  -

  “ødelæ..gge ny..borg”

  Den nuvære.nde reg.ering indførte 2oo.ooo nye lø..n-velfærds.erodere i deres første to år.. Naturligvis skal vi ikke bruge 25o millioner på at restau.rere nyborg, eller på en af fløjene i Amali..enborg. Disse penge skal gå til hj.emløse mv. Sch..lutet startede det…B.lå blo.k er in..dvandrerfløj.en..Mig målløs at de ikke alle stemmer der? og at rø.d b.lok ikke blot indf.ører tot..alt indvan.drerst.op, og får alle stemmerne?..

 56. Af .l........... s.øre..nse.n

  -

  “Vanviddet og barbariet er ved at snige sig ind på os alle,” c.p

  Pre.ben…Den eneste i dårekisten er dig selv..De andre du taler med eksistere ikke..Vi har forklaret det mange gange…Nu skal du få et par piller mere i dag.

 57. Af c p

  -

  Også S, SF og DF osv. har svigtet. Resultatet er en mangedoblet kriminalitet. Endnu er vi ikke oppe på samme grimme niveau som i Sverige, men det kommer nok. Vi kan godt begynde at “glæde” os til vi når frem til samme tilstande, med hverdagsterror og skyhøje mordrater m.m.m. Og i det danske sundhedsvæsen sendes nu hvert år tusindvis af patienter, både fysisk og psykisk syge, i døden. HELT UNØDVENDIGT! Særlig slemt står det til i region syd, hvor et bestemt hospital nu er så berygtet at der burde iværksættes en tilbundsgående undersøgelse. (Se “hvorfor skulle mor dø?) (Også psykiatrien fungerer ufatteligt dårligt)

 58. Af .l........... s.øre..nse.n

  -

  “Vanvi.ddet og ba.rbariet er ved at snige sig ind på os alle,” c….p

  Pre.b.en…Den eneste i d..årekisten er dig selv..De andre du taler med eksistere ikke..Vi har forklaret det mange gange…Nu skal du få et par pil..ler mere i dag.

 59. Af .l........... s.øre..nse.n

  -

  “V..anvi.ddet og ba.rbariet er ved at sni.ge sig ind på os alle,” c….p

  .P.re.b.en…Den eneste i d..årekis.ten er dig selv..De andre d.u ta.ler med eksis..tere ik.ke..Vi har fork..laret det mange gange…Nu skal du f.å et par pil..ler mere i dag.

 60. Af .l........... s.øre..nse.n

  -

  ” (Se “hvorfor skulle mor dø?) ”

  Fordi det er naturens gang?

  Vi burde have aktiv dødshjælp, både til mennesker og nyborg-amalienborg slot, istedet for at bruge 25o millioner på at restuararere det forældet møg. Blot et bundløs hul af penge i vedligeholdelse, og gavner ikke folket…Lad møget forfalde, og sats pengene på Danskere…Ikke disse elitærer projekter for eliten…

 61. Af poul nielsen

  -

  For mig som menig læser er det ret irriterende at skulle have besvær med at komme forbi alle de åndsformørkede kommentarer fra j h an s en og li s be th, da de ikke indeholder andet end vrøvl, beskyldninger og uforskammetheder. De kalder andre for køtere, racister, pædofile, nazister, falsknere og psykiatriske tilfælde. Alt tyder på at det er DEM SELV der er hvad de kalder andre.

 62. Af B J

  -

  AF POUL NIELSE N – 19. NOVEMBER 2017 13:00

  Lidt ret har de da.

 63. Af Li.s søre...sen

  -

  Nu har pre.ben fået nyt navn igen, til Poul Nielsen..pRE.ben der kun skriver vrøvl om pyskia.triske hospitaler uanset indlæg, og i enhver kommentar beder avisen om at fjerne undertegnede og andre..Tossen får hvad han har fortjent, derfor..

 64. Af Li.s søre...sen

  -

  Nu har p.re.ben fået nyt navn igen, til P..oul N.ielsen..pRE.ben der kun skriver vrø.vl om py.skia.triske hospitaler uanset indlæg, og i enhver kommentar beder avisen om at fjerne undertegnede og andre..Tos..sen får hvad han har fortjent, derfor..

 65. Af poul nielsen

  -

  De to er så at sige en slags parasitter, flåter eller vægge lus på debatterne, som de prøver at udsuge for al ordentlighed. Deres deltagelse er en klar forringelse af debatterne, som sikkert har mistet mange læsere pga. de to bøller/ støjsendere. (det har vel også været deres mål)

 66. Af lis...beth s...ørensen

  -

  Pre.b.ens skriverier ville være mere egnet til et internt blad i psykiatrien..Da hans indlæg kun omhandler dette, hvorfor skal han ødelægge alle blogge ved kun at skrive om hans forhold der, og de imaginære personer han mener befinder sig sammen med ham i hans dårekiste?

  Står udtrykkeligt at man skal relatere til emnet, og ikke et andet emne, i debatreglerne..Dette gør Pe.ben-jan aldrig..Enten er det konspirationteorier om psykiatrien i Dk, eller om 9.11..

 67. Af Poul Nielsen

  -

  Jeg har selv kun indsat 17 yderst relevante indlæg i forskellige navne.
  De drukner helt iblandt støjsendernes, bøllernes og parasitternes indlæg.
  Jeg gider snart ikke mere.
  Og jeg ved at alle dem hvis navne jeg skriver i har det på samme måde.

 68. Af Mogens Rasmussen

  -

  Tag en tur op til Kronborg og se hvorledes det er muligt at bygge et museum lige ved siden af slottet. Måske det bedste eksempel på at moderne arkitektur og historiske bygninger kan supplere hinanden. MS Søfarts Museet er bygget under jorden i forbindelse med en tidligere tørdok. Skal ikke vurdere om det bliver lige så flot med Nyborg Slot, men man skal måske afvente et resultat og efter min mening er det heller ikke muligt at bygge “gammelt”.

 69. Af b h

  -

  Man kan jo restaurere, udskifte og modernisere så meget, at det originale og oprindelige forsvinder, så man ender med en gang humbug og sminke.

 70. Af Martin Kreml

  -

  Det er simpelthen så komisk, at høre og læse om folk der beklager sig over, at der bliver brugt penge på at restaurere de meget få historiske bygninger vi har tilbage i Danmark. De må altså gå ind for, at bo i et jævnt, identitets og historieløst land. Samme identitet og historie de efterspørger når de rejser udenlands.

 71. Af liisbeth søøre..nsen

  -

  “Det er simpelthen så komisk, at høre og læse om folk der beklager sig over, at der bliver brugt penge på at restaurere de meget få historiske bygninger vi har tilbage i Danmark.”

  Denne komiske venstrekræmmer , konservativehattedame kommentar er så komisk og fake news at man krummer tæer..

  Danmark er er af de få lande der kom frit igennem første og anden verdenskrig, uden ødelagte bygninger. Vi har langt flere end England og alle lande så godt som i Europa set over et.. Derfor kan vi ikke spilde vores resourcer på at bevare disse oldtidsborgerligeadelige minder…Næh, sats det på folket..Ikke en skide bygning…Naturligvis er der vel 4-6 bygninger der burde bevares for eftertiden..Ud med resten af lortet..Det er blot overførelsesindkomst til borgerlige, deres vedligeholdelse, og spild af folkets penge. Lad lortet langtsom forgå, og brug mursten mv til nyt byggeri.

  Mennesker før gamle bygninger, tak..

 72. Af karsten m

  -

  Mar tin fra kreml : din kommentar er så stupid, at man må tro at du ikke er i stand til at læse indenad.

 73. Af Lars Theilade

  -

  Ja ja – vi kender det efterhånden alle til døde – akademiske selviscenesættere falder over et stykke kulturarv, og læser humanisme ind i bygningerne via beton, glas og stål til en kvart milliard, – så at smådumme uindviede ikke-akademiske humanister også “forstår” slottet

  Det er kun en kur mod denne skøre type selviscenesættere:
  Luk de samfundsfaglige og humanistiske fakulteter helt ned

  – så slipper vi også med lavere skat, for det koster sindssygt at uddanne en tossehumanist – og opfinde efterfølgende karriere ved universiteterne – altsammen betalt af skatteyderne

  – ingen i det producerende erhvervsliv kan nemlig bruge en sociolog eller antropolog fra RUC til noget – andet end at få ørerne fyldt med faktaresistent ævl og kævl

 74. Af Bjørn Sørensen

  -

  “– ingen i det producerende erhvervsliv kan nemlig bruge en sociolog eller antropolog fra RUC til noget – andet end at få ørerne fyldt med faktaresistent ævl og kævl”

  Stor brugbarhed for disse..

  Men ikke for at overfører penge til diverse venstrekræmmere i vedligeholdensen af slotte, som ingen Danskere gider at besøge..Og tit skal betale for fornøjelsen efter at de er blevet fyldt i hovedet og røv med statskroner på folkets regning..

  Næh, sæt hellere disse til at bygge studenterboligere, hjemløseboliger. Fornuftig brug af statens penge..Ikke mere borgerlig tyveri fra statskassen til venstremanden!!

 75. Af Poul Nielsen

  -

  Er der slet ingen kommentarer til mine indlæg?
  Jeg skriver at feministerne og kommunisterne bestemmer i Danmark. Og om de elendige forhold som jeg udsættes for på hospitalerne.
  Jeg skriver også om at parasitter, tæger, snyltere, åndsformørkede personer, bøller, flåter, støjsendere og lignende får lov til at ødelægge alle debatter med ukvemsord.
  Det har måske ingens intersse?

 76. Af Helge Nørager

  -

  “Af b h
  – 19. november 2017 15:05
  Man kan jo restaurere, udskifte og modernisere så meget, at det originale og oprindelige forsvinder, så man ender med en gang humbug og sminke.”

  B H, kunne være skrevet om Socialdemokratiets udvikling under Thorning.

 77. Af Orla Guude

  -

  @POUL NIELSEN – 19. NOVEMBER 2017 18:02
  Dette er en ikke-kommentar.
  Der er egentlig kun P.N.’s ukvemsord ‘parasitter’, tæger’ etc. til at ødelægge debatten.
  Vi ser bort fra, at man nu sætter hængelåse på hospitalernes køleskabe, hvilket gør forholdene dér elendige for alle kommentarhigende.

 78. Af Per Henriksen

  -

  AF POUL NIEL SEN – 19. NOVEMBER 2017 13:00

  Som jeg læser debat indlæggene, så har JH ikke indsat nogle åndsformørkede indlæg.
  Om LS har, det ved jeg ikke. Da hans indlæg er lidt uigennemskuelige.

 79. Af Albert Nielsen

  -

  Emnet er “Ødelæggelsen af Nyborg Slot”.

  Det er uhyggeligt at se en flok åbenbart klinisk sindssyge skriblere fable om stort set alt andet end dette emne.

  Det vil være en lise, hvis disse besynderlige personager udelukkes fra debatten i al fremtid og at deres skriblerier slettes.

  Emnet er alvorligt nok.

  En del af minderne om vor fortid står til at blive ødelagt, en destruktion som næppe kan genskabes som andet end en pastiche over Nyborg Slot. Restaurer slottet og opfør ‘Cubo arkitekter’s projekt andetsteds i Nyborg.

 80. Af Bjørn Sørensen

  -

  Sidste nyt fra Nyborg hvor jeg har været i weekenden.
  I følge mine venner er byens befolkning ikke utilfreds med projektet, og det er trods alt dem der skal leve med det fremover.

  Med hensyn til Koldinghus har jeg altid fundet det tarvelige tag på slottet en skændsel og er efter mine begreber ikke et vellykket projekt.

 81. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ja, undskyld mig, hvad er det, der ikke vil kunne forstås af besøgende til Nyborg Slot, og som skal ændres til, må jeg forstå, mere nutidigt ?

  Det vil da fære historieforfalskning på samme måde som ændringer af litteraturens bøger og dens udtryk i fortiden … det lærer vi intet af, hvor vi afskæres fra at godtgøre en mere nutidig forståelse.

  Det kan være rigtg grimt, når der moderniseres i st f at bevare fotidens ofte også meget flotte udtryk.

Kommentarer er lukket.