Vi skal have mere kristendom – ikke mindre

Af Caspar Stefani 233

Det vakte heldigvis stort postyr, da en skole i Græsted valgte at droppe julegudstjenesten af hensyn til »ikke-protestantiske« elever. Reaktionen var betryggende, fordi den viser, at en stor del af danskerne stadig godt kan se betydningen af traditioner og vores kristne ophav, og at vi er villige til at forsvare den. I den offentlige debat får man ellers indtrykket af det modsatte, hvor typer som de ungradikale og Ateistisk Selskab fordummer debatten med deres uvidenhed og foragt for vores ophav. Sidste år skrabede ateisterne bunden, da daværende formand for Ateistisk Selskab, Anders Stjernholm, sagde, at rigtige kristne ikke kan fejre jul.

Vi har behov for troen – det er en del af os!

Mennesket har behov for troen, vi har behov for faste holdepunkter og den fælles referenceramme, som kristendommen er med til at give os. Den hverken kan eller skal vi frigøre os selv fra, uagtet hvor meget frigørelsesfetichisterne galper op. De siger, at vi skal have kristendommen ud af det offentlige rum. Jeg kunne ikke være mere uenig – vi skal tværtimod have mere! De anti-kristne får det til at lyde, som om de unge og børn bliver hjernevasket i en undertrykkende og nedbrydende sekt. Julegudstjenesten er en tradition, der giver børnene et lille indblik i den religion, der har formet Danmark på godt og ondt. Gudstjenesten er også med til at fortælle de unge mennesker, at julen er andet end gaver og materialisme.

Ateisterne, der er mere religiøse i deres tro end de fleste kristne, afviser, at folkekirken skal spille en rolle i samfundet. Men det er endnu et af de tomme principper, for der er intet problem ude i virkeligheden. Uden folkekirken og kristendommen vil vi være et fattigere samfund.
Det, som de frigjorte mennesker glemmer, er, at nok kan det være, at de personligt ikke har behov for troen, og at de ikke har brug for noget, der er større end de selv. Men så er der heldigvis flertallet af danskerne – særligt uden for København – der ser en stor værdi i kristendommen og traditionerne. Det kan godt være, at det at tro til tider virker irrationelt, men der kan ikke herske tvivl om, at kristendommen og folkekirken som institution er noget, der samler i en tid, hvor meget andet splitter. Selv ikke den mest hard core-ateist kan frigøre sig fra sin arv. Næstekærligheden er eksempelvis ikke en universel værdi, som de ynder at påstå. Den har vi fra kristendommen.

Forskel på religionsfrihed og -lighed

Det er et påfaldende og misforstået hensyn, når man dropper traditioner på grund af et mindretal. I denne sag tyder det på, at det ikke engang er minoriteterne selv, som har ønsket det. Hvad der er iøjnefaldende er, at i disse multikulturelle tider er det ofte et larmende mindretal, der er vores største fjende og ønsker at nedbryde det, der gør os til dem, vi er. Vi benytter kristne institutioner til livets gode stunder – bryllup, dåb og konfirmationer– og i de svære, hvor vi begraver vores kære. Det betyder noget!

Ateisternes argumenter bygger ofte på, at religion er en privat sag, og at vi lever i et sekulært samfund. Det er ikke korrekt. Der er nemlig forskel på ens private trosforhold. Her er vi så heldige, at vi er frie til at tro på lige præcis det, vi har lyst til.
Men der er forskel på religionsfrihed og religionslighed. Sidstnævnte har vi ikke. Som samfund og som nation er vi kristne, og vores dronning er chef for den danske afdeling af biksen. Det skal vi stå ved og være stolte af.

233 kommentarer RSS

 1. Af Arne Hornborg

  -

  Stor tak til Caspar Stefani for den dejlige artikel, som jeg er helt enig med Stefani i.
  Vi skal vogte og passe godt på VOR kultur. Det kan hurtigt blive for sent.

  Problamatisk af aflyse julegudstjenesten for skoleelever.
  Det store problem med den aflyste julegudstjeneste er at danskerne bøjer sig mere og mere for muslimernes mere eller mindre tydelige forsøg på at videreføre det parallelsamfund de allerede er godt i gang med.
  Hvis de muslimske børn, eller deres forældre, ikke ønsker at deltage i den traditionsrige julegudstjeneste, så kan de jo undlade at deltage.
  Men at tvinge DANSKE børn til ikke at opleve, sammen med deres kammerater, en smuk, stemningsfyldt julegudstjeneste, så er vi lidt for langt ude i parallelsamfundets snigende indflydelse.
  De danske forældre i Græsted må stå sammen og arrangere en julegudstjeneste for de børn der måtte ønske det.
  Nu ligger det sådan at at den danske godkendte statsreligion, er den evangelisk-lutherske folkekirke. Den kirke som også kongehuset SKAL være medlem af.
  Ingen skal tvinges til at deltage i julegudstjenesten, men ingen skolelever skal forhindres i at deltage i den danske traditionsrige, smukke skolegudstjeste. Et stykke fint DANSK kultur.
  I min bandom som skoleelev på Skovshoved Skole var en af mine klassekammerater katolik.
  Han deltog ikke i religionstimerne, i fuld forståelse fra vor religionslærerinde.
  Han deltog heller ikke i vores dejlige traditionsrige skolejulegudstjeste, som de fleste af os nød og glædede os til.
  Jeg synes at lærerne i Græsted skole kryber, lidt kujonagtige, udenom.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker, forfatter.

 2. Af Arne Nielsen

  -

  Jeg er nu ikke ganske enig i Caspar Stefanis synspunkt. Det, vi langt snarere har brug for, er at få lukket op for en nærmere undersøgelse af, hvori folks ateisme egentligt består, ud fra et rent psykologisk synspunkt. Hvad angår konfessioner af enhver art, er vi oftest alt for tilbøjelige til at annamme det adjektiv, folk anvender på dem selv, uden nærmere at spørge ind til, hvad de i grunden forstår ved denne eller hin konfession. Jeg er selv ateist, på den måde, at jeg opfatter realiteterne som stemmende overens med den ateistiske tanke, men jeg har mødt ateister, som jeg ikke kan finde anden betegnelse for, at de var top-idioter, jeg intet havde til fælles med. Ligervis gør lignende forhold sig gældende indenfor religionerne. Når irske katolske nonner kan gøre sig skyldige i massemord på børn, og når Mother Theresa med fuldt overlæg kan lade patienter lide, fordi lidelse ifølge hendes totalt forkvaklede overbevisning er ædelt, så er der basis for nærmere at underkaste folks overbevisning en mere dybtgående granskning. Og erfaringer fra det virkelige liv anskueliggør således, at der er noget at komme efter, og at ikke alt er guld, som glimrer. Vi må vide, hvad vi taler om. Der er forskel på blot at have et virkelighedsbillede af en bestemt beskaffenhed, og så at lægge ansigtet i alvorlige folder og at indtage hellige attituder, hvilet verden har set alt for meget til. Fanatisme, der dækkede over en kalket grav har i alt for høj grad skullet dække over menneskelig stupiditet. Derfor vil jeg tillade mig at sætte spørgsmålstegn ved det hele.

 3. Af niels peter lemche

  -

  Bare et opklarende spørgsmål: Hvor gammel er traditionen med juleafslutninger i kirker egentlig? Og er den egnsbestemt? Jeg gik i folkeskolen gennem 1950erne og i gymnasiet i første halvdel af 1960erne, og jeg husker ikke én gang at have været til juleafslutning i en kirke. Derimod julegudstjenester.

  Folkeskolen: Skovgårdsskolen, gymnasium Aurehøj Statsgymnasium, så der var nok af kirker på egnen.

 4. Af Rap And

  -

  Jeg ved ikke om det er storrygere, der er holdt op med at ryge eller folk som er blevet nykristne, som er de mest fordomsfulde at høre på.

 5. Af Arne Nielsen

  -

  I tilknytning til mit foregående indlæg kan jeg føje en ganske interessant iagttagelse, en af mine venner gjorde sig for mange år siden. Vedkommende var et ægte barn af 1960erne, specielt 1968, hippie-typen. Vedkommende sagde: “Der var en masse ting, vi troede, vi var enige om, men hvor det så viste sig, at det var vi ikke”. Der ligger i denne vurdering det interessante, at hvor 1968-oprøret startede i intellektuelle kredse, bredte bevægelsen sig ud iblandt mange mennesker, som i sin natur var dybt antiintellektuelle, og hvor de samme ord fik den stik modsatte betydning – ganske som man gennem århundreder kunne iagttage indenfor kristendommen, indtil biblen, som i Amerika, simpelthen er blevet skrevet om, og hvor rige folk er blevet indsat som særligt begunstigede, stik imod biblens ord. I lyset heraf er det også fuldstændigt meningsløst at tillægge 1968-bevægelsen en éntydighed, som den aldrig besad. Ligegyldigt hvordan vi vender og drejer det, enhver overbevisning skal bæres af reelt eksisterende mennesker, og er i et og alt underkastet disses utilstrækkeligheder i enhver henseende. Den tanke, at en idéologi eksisterer frit i luften svævende, har aldrig haft reel eksistens.

 6. Af Mehmet Sami Gür

  -

  INGEN TVANG!

  Er Danmark ikke et demokratisk, frit og sekulært land?

  Man kan ikke tvinge nogen til noget.

 7. Af Arne Hornborg

  -

  Hr. Niels Peter Lemche.
  Hvor gammel traditionen er kan jeg ikke svare generelt på.
  Men på MIN skole, Skovshoved Skole, hvor jeg var elev fra 1940-48, var VI til julegudstjeneste hvert år. Det foregik i Skovshoved Kirke, der lå i mindre end gå-afstand fra skolen.
  En del af de julegudstjenester foregik, selvsagt, under tyskernes besættelse i de fem år.
  At julegudstjenesten julen 1945 havde en ekstra særlig glans var en, for mig og mange andre elever fra min skole, en uforglemmelig betagende oplevelse.
  Hvordan det foregik på de øvrige skoler i Gentofte kommune har jeg ingen erindring om.
  Venlig hilsen med ønske om en Glædelig jul, med eller uden julegudstjeneste.
  Arne Hornborg

 8. Af Arne Nielsen

  -

  Vi ser jo også det fænomen, at dybt borgerlige mennesker med bankkontoen i orden, læner sig hårdt op ad toregimentelæren. Den kristne overbevisning har dybe politiske implikationer, men det ene Jesu ord om at give, hvad kejserens er og Gud, hvad Guds er, bruges i rigt mål af borgerlige til at slå en tyk streg over alt det andet. I virkeligheden kan kristendommen pilles fra hinanden i mange komponenter, og lad os nu ikke glemme, at hele det religiøse motiv stammer fra Jesu tid, hvor folk overalt lå under for en dyb, dyb overtro. Dengang gav det religiøse mening. I dag er skismaet grelt; mange mennesker har indset, at den der med jomfrufødsel/befrugtning af at han-væsen fra det hinsidige nok ikke er bedre end en skipperskrøne – men der er mange mennesker, som erkendemæssigt befinder sig i et vadested, ganske som de gamle nordboere, som nok havde ladet sig døbe, men som påkaldte både Thor og Loke “for en sikkerheds skyld”. Jesu ord om at det er lettere for en kamel at gå gennem et nåleøje end for en rig at komme i himlen, samt andre lignende udtalelser, har dels givet anledning til groteske tiggermunkeordener, hvor munkene tiggede, men hvor de hjemme på klostret havde bugnende kister med guld, og hvor de ejede enorme landområder, som de gennem tiggeriet havde tilegnet sig. I dag er der rige mennesker, som med ivrighed oplader deres røster i kirkekoret, og som med fanatisme i blikket og himmelvendte øjne taler om Guds nåde, og ganske ignorerer alr det andet, som Jesus også sagde. Og som der ikke skal tales højt om. Indre konsistens er der ingen, som taler om. Den intellektualisering, som hele kristendommen hermed er genstand for er muligvis et udgangspunkt for den uvidenhed og mangel på interesse for psykologiske studier, som jeg konsekvent har kunnet iagttage i debatten gennem årene. Folk skal ikke nyde noget af at få deres motiver kigget nærmere efter i sømmene.

 9. Af niels peter lemche

  -

  ARNE HORNBORG, det kan simpelthen også have været et spørgsmål om plads, når jeg tænker efter. I hvert fald mht Skovgårdsskolen, der var både helt ny og meget stor. Ordrup Kirke viulle umuligt have kunnet rumme mere en end mindre del af alle eleverne. , og så var der konkurrencen fra andre skoler lige omkring kirken. Mht. Aurehøj ved jeg ikke. Der kan have været for stort tryk på kirken (Gentofte), hvis alle skoler og gymnasier skulle afholde juleafslutning i kirken.

  Men det siger også noget om, at det med julegudstjenester var og er egnsbestemt. Dvs. billedet er mindre skarpt end i blogoplægget her.

 10. Af Arne Hornborg

  -

  Mehmet Sami
  Ikke tvinge nogen til noget?
  Det går da ganske godt med, for muslimernes vedkommende, at indføre parallelsamfund i Danmark. Noget mange DANSKERE er stærkt utilfredse med.
  Det sidste tiltag med at bøje sig af hensyn til muslimerne er den, ellers så traditionsrige, danske skole-julegudstjeneste i Græsted.
  Så ligefrem frit og demokratisk er vist ved at være historie.
  Arne Hornborg

 11. Af niels peter lemche

  -

  ARNE HORNBORG, prikken over i’et! Og lige inde i kernen af bloggens tema. Vi er blevet så bange for os selv, at vi ikke tør vedkende os, hvem vi er. Kristendommen er det mest markante samlende symbol i den europæiske kultur — i al sin mangfoldighed — så det er først og fremmest her, at kulturkampen kommer til at stå. Ergo må der en besindelse til hos dem, der træffer beslutninger.

  Det ville ikke gøre noget, hvis man besindede sig lidt på, hvem vi er, og hvad der er det bærende i vores kultur, og det ville slet ikke gøre noget, hvis et par skoleelever af fremmed oprindelse f.eks i Græsted selv skulle opleve det på første hånd.

  Men så længe vi er bange for os selv, kommer vi ingen veje. Eller taber.

  Og til alle dem, der er uenige i kristendommens betydning for den europæiske civilisation: Tag rundt i det danske landskab og se selv efter, hvad der samlede samfundene siden middelalderen. Monumenterne herover er allevegne. I byernes gamle kvarterer gælder det samme. Hvad er den centrale bygning? Og videre ud i Europa, nøjagtigt samme billede. Selv ateister må kunne forstå det. Det har faktisk ikke noget med, om folk tror eller ikke tro at gøre.

 12. Af Thomas E Jensen

  -

  bare jeg bliver fri for disse gudetosserier

 13. Af Kim Olsen

  -

  kristendom mig her og der. Så heller ændre Københavns navn til pædophilia. Vil gøre byen mere kendt blandt børnesælgere og få udbudet og prisen til at falde. Og vinde konkurrencen med Tyskerne om dem.

 14. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Der har hele tiden, og også i Græsted, kun været tale om at en julegudstjeneste for børn i en skole var, er og skal være FRIVILLIG.
  De børn der ikke ønsker at deltage kunne lave noget andet på skolen.

  Lemche. Der er næppe nogen, der sætter spørgsmålstegn ved at kristendommen har haft stor betydning for den såkaldte vesteuropæiske kultur.
  En del af den tradition, og et opgør med denne tradition, har ført til ideen om et demokratisk sekulært samfund, som også den danske stat er det.

  Stefani blander tingene fuldstændigt sammen. Han skriver: “Som samfund og som nation er vi kristne”.
  Det passer IKKE.
  Et samfund og en nation kan ikke være kristne. Det kan kun de troendes samfund og dermed de enkelte kristne.
  Den Danske Folkekirke er Evangelisk-Luthersk, og ifølge Luther og Den Danske Folkekirkes bekendelsesskrifter er kirke og stat to forskellige ting (Luthers to-regimente lære).
  Den Folkekirke har trosfællesskab med andre Evangeliske-Lutherske kirker og er i sig selv ikke et eksklusivt “dansk” trossamfund.

  Dansker statsborgere der ikke er medlem af Folkekirken er lige så meget danske som medlemmer af Folkekirken.

  Når man taler om hovenhed og selvtilstrækkelighed overgår de kristne da meget ofte selv de mest forhærdede ateister.

  Vær I blot saglige i jeres tro.
  Men lad være med at presse jeres tro ned over os andre.

 15. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Når man nu i Græsted er så forhippet på at være muslimer til tjeneste, kan man så ikke indføre nogle af islams forordninger med omvendte tiltag, at hvis man i Danmark ikke omvender sig til kristendom ved asylsøgning, så er man hjemfalden til dødsstraf?

  Ja, jeg spørger bare?

  Til “Gur”: Vil jeg spørge om hvorfor, man i Mellemøsten henretter kristne som ikke omvender sig til Islam, når han nu postulerer at man ikke må påtvinge religion?
  Mvh.

 16. Af niels peter lemche

  -

  ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN, jeg tror sådan set ikke, at jeg er særlig uenig. Du har helt givet ret i, at den der med et kristen samfund, en kristen skole, osv. er en forvirret benyttelse af begrebet. Men hvis man hævder, at f.eks. det danske samfund ikke bygger på et kristen grundlag, så er man helt ude i skoven.

  Der er naturligvis kommet mere til, i hovedsagen den europæiske humanisme som har været hos os siden renæssancen og for en meget stor dels vedkommende i form af den kristne humanisme, hvis fornemste repræsentant i renæssancen nok var Erasmus af Rotterdam. Man kan sige, at mens kirkebygningerne er vidnesbyrd om den første del, er universiteterne det om den anden, også selv om man også havde universiteter længe inden renæssancen og byggede kirker under og efter renæssancen, endda nogle af de største og fornemste.

  Disharmonien kommer ind, når — og det har ikke mindst været kirkens egen skyld — man har krævet, at humanisme og kristendom er det samme, og det er jo tilfældet, hvis en ateistisk humanist tiltager sig ansvaret for den europæiske civilsation, eller kirken kræver tro af det europæiske menneske.

 17. Af M Jørgensen

  -

  Skolelederen på skolen i Græsted oplyser iflg BT- at der 8 forskellige trosretninger blandt børnene på skolen, herunder bla Jehovas vidner som ikke fejrer jul.
  I flg skolelederen er det en samlet vurdering , der lægges til grund for beslutningen, og ikke specifikt på grund af de muslimske elever.

 18. Af hr..j,, h,..

  -

  Det vakte heldigvis stort postyr, da en skole i Græsted valgte at droppe julegudstjenesten
  Skriver St efani.

  Hvilket postyr?
  På den yderste reaktionæ re og forbenede højrefløj. Ingen andre steder.
  Religion skal helt ud af skolerne.
  Børn skal ikke fyldes med gammel overtro.
  Og julegudstjeneste.
  Det medfører vel bare, at præster skal arbejde fem dage i December.
  Og ikke fire som normalt.
  Får de overtid for ekstra arbejdet.

 19. Af niels peter lemche

  -

  JH, men de må måske gerne fyldes med moderne overtro? F.eks. læren inden for Jehovas vidner?

 20. Af hr,..j.. h,,...

  -

  AF NIELS PETER LE MCHE – 13. DECEMBER 2017 11:22
  “JH, men de må måske gerne fyldes med moderne overtro? F.eks. læren inden for Jehovas vidner?”

  Hvordan har du strikket den løgnhistorie sammen.
  Jeg skriver religion generelt.

 21. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Hvordan er det lige nu, det er.
  Altså forskellen på tro og overtro.

 22. Af Torben Ebbesen

  -

  Svar til Mehmet Sami Gür. Nej Danmark er ikke et sekulært land. Det er et kristent land. (Kik selv efter i grundloven), Og jo, man kan godt tvinge folk til noget. F.eks. at opfylde skolepligten, følge landets love, holde færdselsreglerne og meget andet. Og derfor kan man også forlange at alle skolebørn bliver tvunget til at få et indblik i dansk kristendom og kultur f.eks. ved en juleafslutning i kirken.

  Den der trang til at smide kristendommen på porten har kun ét formål, – at sætte mennesket i Guds sted. Den egoisme vil jeg meget gerne være fri for.

  I Græsted har man glemt at spørge forældrene til børnene. Hvis man gør det vil man opdage, at den religionsforskrækkelse skolebestyrelsen sidder med – kun rummer en meget lille gruppes frygt for kristen forkyndelse. Ikke flertallets.

  TE.

 23. Af Orla Guude

  -

  @MEHMET SAMI GÜR – 13. DECEMBER 2017 9:20
  “Er Danmark ikke et demokratisk, frit og sekulært land?
  Man kan ikke tvinge nogen til noget.”

  1) Danmark er et demokratisk, frit og sekulært land – indtil muslimerne bliver mange nok!
  2) Tvang er netop islams kernekompetence – med dødsstraf for frafald og andet godt!
  3) Konklusionen af 1) og 2) må være:
  Bedst altid at holde islam med tilhørende proselytter som en bastant og bundsolid minoritet.
  Et valg mellem islamofobi og kristofobi er let at træffe for danskerne!

 24. Af hr..j... h...

  -

  Naturligvis skal børnene ikke deltage i gudstjenester eller andre former for okkultisme i skoletiden.
  Den slags kan de deltage i, i fritiden. Hvis de har lyst.
  I skoletiden skal de lære f.eks. fysik, matematik, kemi og sprog.

 25. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Torben Ebbesen

  Der står intet sted i Grundloven at Danmark er kristent eller at Danmark er et kristent land.
  Det er en fortolkning.
  Henvis venligst til det sted i Grundloven hvor der står “Danmark er kristent”.
  https://www.kristendom.dk/kirkehistorie/hvad-staar-der-i-grundloven-om-folkekirken

 26. Af Niels Larsen

  -

  Det er ihvertfald muhammedanerne, som skal integreres i dansk kultur. Ikke danskerne, som skal integreres i den muslimske “kultur”.

  Og til den ende foretrækker jeg – som ateist – at støtte den danske folkekirke!

 27. Af Margrethe Jensen

  -

  Det ville ikke undre mig, når der er gået nogen tid, hvis muslimerne vil anklage skolerne for at diskriminere dem ved at udelukke dem fra julegudstjeneste i kirken. Det har de kultur-og historieanalfabeter og venstreorienterede lærer nok ikke tænkt på.l

 28. Af hr...j. h..

  -

  AF NIELS LARS EN – 13. DECEMBER 2017 11:57
  “Det er ihvertfald muhammedanerne, som skal integreres i dansk kultur.”

  Hvilken udgave?
  DF´s sorte udgave.
  Eller en mere oplyst og nutidig udgave.

 29. Af niels peter lemche

  -

  ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN for J.H. er det det samme. Der er der ikke plads for de finere nuancer.

 30. Af Glenn Madsen

  -

  ” Hvor gammel er traditionen med juleafslutninger i kirker egentlig?”
  Et godt spørgsmål. Jeg gik 7 år på Jagtvejen og kan end ikke huske en eneste juleafslutning på skolen. På Metro havde vi juleafslutning på skolen, men aldrig gudstjeneste. Ingen behøvede det tilsyneladende dengang.

 31. Af Niels olesen

  -

  En afskaffelse af danskernes velfærd, sikkerhed og kultur….. og en besættelse og islamisering af Danmark, er EU’s og de radikale “humanisters” plan for Danmark. En “endlösung” de præsenterer som “berigelse”. En “berigelse” som bakkes op af de kliker der altid skriger op om at vi mangler billig arbejdskraft fra Rumænien, Bulgarien, Afrika og Centralasien osv.

 32. Af j.. hAn.

  -

  AF GLENN MA DSEN – 13. DECEMBER 2017 12:43
  “Et godt spørgsmål. Jeg gik 7 år på Jagtvejen og kan end ikke huske en eneste juleafslutning på skolen. På Metro havde vi juleafslutning på skolen, men aldrig gudstjeneste. Ingen behøvede det tilsyneladende dengang.”

  Det samme da jeg gik i folkeskolen.
  Har aldrig deltaget i en julegudstjeneste.
  Skolen formodede vel at vi ville forsvinde ud af bagdøren, hvis de tvang børnene til den slags.
  Jeg er faktisk overrasket over at skolerne arrangerer gudstjenester idag.

 33. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Glenn Madsen

  Det kunne være rigtigt spændende at få et vide.
  Og hvor mange skoler går i år egentligt i kirke op til jul?

 34. Af Jesper Lund

  -

  Formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, siger, at der masser af skoler i Danmark, som ikke går i kirke ved julen.

  Det er så besynderligt at kræve af en skole, som hidtil har haft julegudsstjeneste som tradition, at den ikke må droppe den tradition, når masser af skoler i forvejen ikke har den tradition.

 35. Af bent jen

  -

  For de radikale ateister/nihilister og kommunister vil en islamisering af Danmark være den rene “berigelse”. At det vil ende som en blodig katastrofe for millioner af danskere generer ikke de røde “humanister”. Som gerne afskaffer julen og hele Europas civilisation til fordel for totalitære og barbariske ideologier og samfunds-systemer.

 36. Af bent jen

  -

  Er der et teknisk problem? Indlæg over een linje “forsvinder”?

 37. Af bent jen

  -

  Nå, ok, efter lidt tid kom det på. (12.55)

 38. Af Birger Nielsen

  -

  “Vi har behov for troen – det er en del af os!”, skriver Stefani frejdigt.
  Man fristes til at sige: “Tal for dig selv”.
  Jeg ser intet odiøst i at gå i kirke og synge nogle dejlige salmer, blot præsten nøjes med at synge med. Kirkebygninger, orgel og salmer er godt nok, det er nostalgi og juletraditioner, men gudstro som sådan burde være passè i 2017.
  Hr. Stefani, som læser til akademiker, burde prøve at bruge lidt af sin fritid til at læse om religionernes opståen. De tre religioner Kristendom, Jødedom og Islam bygger langt hen ad vejen på de samme gamle oldtidslegender og vandrehistorier opfundet af primitive stammefolk i Mellemøsten for flere tusind år siden. Som troende burde man blive rigtig skuffet, hvis man fandt ud af, hvor lidt konkret viden, der eksisterer om fx. den kære Jesus,
  hvis man vel og mærke ser bort fra de 4 evangelier, som ingen reelt ved, hvem har skrevet.
  Man kan fremføre snesevis af pinlige spørgsmål mht. indhold og verifikationer angående de hellige skrifter, som vel er det, som troen bygger på.
  Men man kan jo også bare gå uden om realiteterne og leve lykkeligt videre med sin naive barnetro.
  God jul.

 39. Af René Sørensen

  -

  Jeg er ikke troende, og beskæftiger mig meget lidt med religion, men lige nu opfatter jeg kristendommen som et bolværk/modsvar mod den islamiske bølge som desværre skyller henover Danmark!

 40. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Og så har der været artikler i aviserne om, at børn med muslimsk indvandrerbaggrund ofte tager med til julegudstjeneste.
  For at se hvad det er.
  Uden synderlige indvendinger fra forældrene.

  Spørgsmålet er, som mange lærere påpeger, at det jo ikke har noget med skolen at gøre.
  Folkeskolen må ikke være forkyndende, og det er vel op til forældrene at tage deres børn med i kirke.
  Det gør de selvfølgelig ikke, og det kan og skal ikke være skolens opgave at påtage sig forældrenes ansvar i forhold til opdragelse.

  Danskerne er jo først og fremmest kulturkristne og bruger kirkerne som ramme omkring familiefester og begravelse.
  Ja de fleste danskere tror, at dåben drejer sig om navngivning og ikke om barnets modtagelse af Helligånden og indlemmelsen i den kristne menighed.

  De fleste danskere ved slet ikke, hvad kristendom er.
  De er bare glade for nogle højtidelige rammer omkring livets vigtigste faser: Fødsel (dåb), at blive voksen (konfirmation) at blive gift (bryllup) at dø (begravelse).

  Og i mellem disse begivenheder kan man så sige til hinanden: “Sandelig. Vi bor i den bedste af alle verdner”.

  Men hvad kristendommen i daglig betydning har for danskerne, tjae det må guderne vide.
  Og de tager jo ofte fejl (Lukian).

 41. Af Niels Larsen

  -

  BIRGER NIELSEN: “… gudstro som sådan burde være passè i 2017.”

  Enig. Hvordan kan noget oplyst menneske tro på det vås?

  Der er nogle gode retningslinier i den kristne tro, men det er så også det.

 42. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Birger og Niels.

  Nu er jeg selv ateist, men tro, oprigtig tro på Gud kan ikke modbevises.
  Den findes jo blandt de oprigtigt troende.

  At det for os er åbenlyst, at der ikke findes en Gud, betyder vel ikke at vi skal nedgøre mennesker, der er troene.
  Der findes jo også meget intelligente, der er troene.

  Man kan så håbe på, at de ikke bliver vildt fornærmede, hvis man ønsker at indgå i en kritisk dialog med dem.

  I stedet for bare at sige, “I er dumme”, kan man da stille de kritiske spørgsmål til de troende, der gør, at man selv mener, deres tro er overtro.

 43. Af M Jørgensen

  -

  Set på afstand ca 50 km-
  Den hellige stad kaldes Græsted også, det skyldes ikke mindst de mange missionske bevægelser der findes med tilknytning til byen.
  Så ikke noget let landskab at bevæge sig i , når det gælder religion og traditioner.

 44. Af Niels Larsen

  -

  ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN

  Du kan til dels have ret, men jeg har nu svært ved at tage folk som mener, at der findes en himmelnisse med styr på det hele, alvorligt.

  Især eftersom han påstås at være både viis, gavmild, tilgivende og medlidende – og han så alligevel tillader al den vold og fattigdom, vi er vidne til. Der er så-gud noget, der ikke heeelt passer…

 45. Af Axel Eriksen

  -

  I “min” folkeskole i 1950-60`erne havde vi juleafslutning – ikke -gudstjeneste – i kirken.
  Som ateist er jeg af den opfattelse, at leve i et kristent (grundlovens § 4 kan ikke fortolkes anderledes), sekulært land med trosfrihed er at foretrække fremfor et islamisk samfund, hvor stat og tro er ét (svine)fedt, og tro ikke er tro, men tvang!
  Hvis afslutningen i kirken er valgfri, kan ingen vel lide synderlig overlast ved fastholdelsen af en tradition – selv J.H. ville nok ikke kunne have pådraget sig yderligere, påviselige hjerneskader ved deltagelse!

 46. Af Flemming Lau

  -

  Jeg har aldrig truffet en person, der ikke havde en tro eller tillid til noget som helst på denne jord.

  Tror de ikke på Kristus, tror de bare på noget andet. Nyreligiøsiteten har antaget mange former. Ikke kristne sportsfolk fx, har deres ritualer inden en dyst om rækkefølgen at skoene tages på. Hvordan de bindes og andre hånd artikulerringer.

  Det nyreligiøse værste udtryk, finder man i totalitære ideologier, der som oftest ender i en personkult omkring bevægelsens eller landets leder. Vi ser det i øjeblikket i NordKorea, hvor selv turister forventes at bukke og skrabe for 20 m høje statuer af den kære leder.. I totalitære lande er tvang en spidskompetence.

  I Danmark er det omvendt. Dog ikke forstået på den måde at vi ikke fra tid til anden møder mørke kræfter som i deres revisionisme og revanchistiske ønsker Jesusbarnet, smidt ud med badevandet. Vi har mødt “moderne” fritænkere der ikke er kommet længere end de gamle grækere, der rejste sten for “Den Ukendte Gud”. Vi har oplevet sjofel forkyndelse af Kristendommen fra lærer side, i tiden inden forkyndelsen blev forbudt af Ritt Bjerregård i 1975. Men værst af alt er dog de teologer, der ikke har gjort sig den ulejlighed at pakke deres Dåbsgave ud. Det er faktisk meningen at Han skal bruges, som en endnu stærkere erstatning for Kristus, da han vendte hjem til sit rige hos sin Fader. Desværre er det ikke blot et problem herhjemme, men er derimod blevet et Europæisk problem.

  Konsekvensen er tydelig for i EU’s præambel nævnes Kristendommen ikke med et ord. Man vil hverken bevare, værne eller være Jesus eller hans Ånd bekendt. De sidste 100 år har Europæerne været vidne til en humanistisk kultur revolution og dermed et forsøg på det største kultur tyveri i historien. Det lykkedes bare ikke, for kirkegængerne bliver ved med at istemme den dogmatiske trosbekendelse, hvergang den lyder, fundamentalistiske som de er!

 47. Af luis monteiro

  -

  kristendom mig her og der. Så heller ændre Københavns navn til pædophilia. Vil gøre byen mere kendt blandt børnesælgere og få udbudet og prisen til at falde. Og vinde konkurrencen med Tyskerne om dem.

  Beklager jeg kom til at skrive ovenstående i en andens navn.
  Jeres
  Luis

 48. Af ib poulsen

  -

  Hr. j h´s indlæg bliver stående, ateisters indlæg bliver stående, kristne indlæg forsvinder. Hvad er meningen?

 49. Af Arne Nielsen

  -

  Anders Kirkegaard Jakobsen, du tager fejl. Guds eksistens er det piece of cake at modbevise. Derimod er der tale om, at den psykologiske funktion, folk betjener sig af, når diskussionen er om tro, er ganske immun overfor logik.
  Flemming Lau, du tager fejl. Det er i dag faktisk en mulighed at erstatte tro med viden, altså med forestillinger, som har et solidt erkendemæssigt fundament. Men du har ret derhen, at langt de fleste mennesker er udrustet med en psykologisk funktion, som er i stand til at opretholde selv de mest kontrafaktiske forestillinger, trods ethvert bevis på, at disse er ikke-eksisterende. Men da jeg har rige erfaringer for, at det at tale psykologi til folk er værre end at slå vand på en gås. Du kan jo selv se i denne debat, at der ikke er forekommet én eneste reference til mine tre tidligere indlæg.

 50. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Grundloven § 4:
  Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

  Det er alt, hvad der står i § 4.

  Der står ikke, at Danmark er et kristent land. Selvfølgelig ikke. For det ville være i modstrid med den danske folkekirkes evangeliske-lutherske bekendelsesskrifter. Nemlig Luthers to-regimente lære. At kirke og stat er to forskellige ting adskilt fra hinanden.

  En saglig udlægning af Grundlovens § 4 er: Da den evangelisk-lutherske kirke er den kirke de fleste danskere tilhører, understøttes denne kirke af staten, som den danske folkekirke, der er en administrativ struktur og i sig selv ikke et trossamfund.

 51. Af ib poulsen

  -

  Ateisternes tro på at alting er kommet af ingenting og helt af sig selv, er da latterlig, og helt uden tradioner og kulturelle værdier. Og af ateisme kommer nihilisme og kommunisme/na zis me. Og al erfaring viser at hvor de gudløse råder, ender det i barbari, vanvid og massedød.

 52. Af Axel Eriksen

  -

  Efter at have været væk fra Berlingske blogs i næsten et år, kan jeg se, at alt er ved det “gamle”.
  De samme to debatsabotører skriver under et utal af navne med “kønsskift”, hvor de vedblivende prøver at pådutte andre en selvopfunden seksuel observans eller holdning.
  Men de er jo efter eget udsagn venstresnoede og åbenbart selv trans, så de byder vedvarende op til dans med en rigtig svans

 53. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Ville det ikke være en vældig god og rigtig kristen handling, at vise Islam, og alle tilhængere af Islam døren til repatriering, altså kort og godt, et spark i bagen ud af landet!

  Aldrig har nogen andre religioner været ophav til så meget kriminalitet, og så mange infame modbydelige handlinger, som ses idag i hele Europa!
  Mvh.

 54. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Arne Nielsen.

  Jeg tror, du misforstår. Jeg skrev: “TRO på Gud kan ikke modbevises”.
  Det er faktuelt, at der findes mennesker, der tror.
  Det er ikke faktuelt at Gud findes. Det har jeg aldrig skrevet.
  Du beskriver så denne tro som noget, der har en indbygget psykologisk mekanisme i sig, der er immun overfor logik?

  Helt i orden.

  Men respekt for troende mennesker, eller mennesker der har en anden mening end en selv, er vel vigtig, også selvom man er uenig med dem.

 55. Af j.... hAn,...

  -

  AF AXEL ERIKS EN – 13. DECEMBER 2017 13:38

  Er det på grund af påviselige hjerneskader, at AE har været væk fra debatten i et år.
  Hospitalsopholdet har vist desværre ikke gavnet AE.

 56. Af IB P

  -

  Filtret gør grin med kristne debatdeltagere. Styres det af lyssky folk?

 57. Af Arne Nielsen

  -

  Anders Kirkegaard Jakobsen, dér kan vi ikke blive uenige. Men blot har jeg det ydmyge håb, at det kunne være muligt at åbne folks øjne for de kundskaber, der ligger i et dybere bekendtskab med psykologien, Det er for det første simpelthen interessant, hvilket jo ikke er nogen dårlig egenskab, dels rummer det den mulighed at sætte menneskelig irrationalitet ind i en forståelsesramme, der giver megen mening i forhold til, for eksempel, at forstå alt det, der ligger i folks religiøse oplevelser. I middelalderen var der folk, der blev grebne af religiøsitet, når de så den hellige gral materialisere sig for deres øjne, svævende og lysende i rummet. Og hvad med det der med, at Muhammede fik dikteret hele koranen af ærkeenglen Gabriel? Det er da meget muligt, at det var tilfældet, men både du og jeg véd, at der i så tilfælde var tale om ren indbildning fra Muhammeds side, og en del løgn har jo nok også hjulpet på projektet. Hvad angår den der psykologiske funktion, jeg omtaler, gør sig det gældende, at den er sæde for affekter af rent vulkansk tilsnit, hvilket forklarer den fanatisme og sejglivethed, som religionerne har lagt for dagen, og som det rationalistiske verdensbillede ikke rummer – hvilket jeg på den ene side er taknemmelig for – men som jo nok altid vil diskvalificere dette verdensbillede i den emotionelle konkurrence med religionerne i kampen om sjælene.

 58. Af Flemming Lau

  -

  Axel Eriksen, så velkommen tilbage da, her i det nye år.

 59. Af IB P

  -

  Filtret gør grin med kristne debatdeltagere. En skummel form for c en su r?

 60. Af e k

  -

  Opgiver deltagelse. Debatten her er et svindel nummer.

 61. Af Jan Johansen

  -

  Skal man absolut mene det samme som Caspar Stefani for at få et debatindlæg igennem?

 62. Af J L

  -

  Danske protestanter må vel tro på Luthers toregimentelære og derfor kunne udpege den af Gud indsatte øvrighed i Danmark.

  Hvilken verdslig øvrighed, som er indsat af Gud, har Danmark i dag?

  /Jesper Lund

 63. Af Thomas Holm

  -

  Alle dem der her højlydt råber om mere kristendom, læs lige Matthæus 6:5-7.

 64. Af KiM oLsen

  -

  Det indlæg blev desværre fejlagtigt indsat i et af mine falske navne.
  AF LUIS MONTEIRO – 13. DECEMBER 2017 13:54

  kristendom mig her og der. Så heller ændre Københavns navn til pædophilia. Vil gøre byen mere kendt blandt børnesælgere og få udbudet og prisen til at falde. Og vinde konkurrencen med Tyskerne om dem.

  Beklager jeg kom til at skrive ovenstående i en andens navn.
  Jeres
  kim

 65. Af p andersen

  -

  Selvom man er enig med blogholderen, blokeres man. Debatten er massivt manipuleret.

 66. Af niels peter lemche

  -

  ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN, jeg syntes at jeg havde svaret på det med grundloven, men når du læser paragraf 4 sammen med paragraf 5, er der ingen tvivl om, at meningen er, at Danmark er et kristent land, og læg så også lige mærke til placeringen af paragrffen om folkekirken.

 67. Af niels peter lemche

  -

  Og for at tilføje, ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN, så var der i 1953 ikke nogen, der talte om muslimer i hundredtusindevis. Der var nogle få tusinde jøder, og det var det.

 68. Af A. Bierce

  -

  Monstro troende tror at troen står til troende?

 69. Af Flemming Lau

  -

  Arne Nielsen altså..! Jeg syntes at du lige lovligt let overser, hvor vi befinder os, og hvem vi mennesker er…!

  Jeg har stadigvæk, den fornemmelse af at være på denne plagede jord, og dermed så langt fra er kommet “Hjem” endnu. Jeg ser stadig effekterne af den i os iboende synd, i form af hovmod og forfængelighed, til skade for samfundene og verden som helhed. Mennesket er så begrænset pga synden, så det at tale om “logik” får mine mundvige til at gå op ad. Einstein og Marilyn havde begge gange 160 i IQ. Til forskel fra Marilyn, mente Einstein at mennesket kun brugte 10% af hjernens kapacitet.

  I en verden der er blevet så materialistisk, at selv mennesket tingsliggøres og kun vurderes ud fra dets nytteværdi, er psyke-logikken næppe det rette og eneste lyksalige svar. Det er vel ikke tilfældigt at en stor del af psykologernes klientel, består af andre psykologer. Uden at motiv fortolke iøvrigt, vil jeg dog vove den påstand at tomheden, meningsløsheden og den manglende identitet, er nogle af årsagerne. Læg dertil frygten for at blive vurderet som ubegavet af denne verdens begrænsede intellektuelle, så kan de vedblive med at vende tilbage til klientstolen. Mennesket har en iboende længsel efter sammenhæng, lidt ligesom adskilte enæggede tvillinger har fra fødslen af, den er bare af åndelig karakter!

 70. Af Jan Johansen

  -

  Vi har ikke brug for mere kristendom. Det fik vores forfædre rigeligt af. De havde slet ikke noget valg. De var nærmest tvangsindlagt til at betale ved kasse 1. Gjorde de det, kunne de muligvis opnå syndsforladelse. Dette vanvittige arrangement stod på i århundreder, men da Martin Luther trådte i karakter med Reformationen, som nåede os i 1536, kom der gradvist “andre boller på suppen”. Naturligvis skulle der gå yderligere flere hundrede år, før der virkelig skete mærkbare ændringer for ganske almindelige borgere og ikke mindst den lavere bondestand. Det var stadig dem, der primært måtte knokle og fortsat bidrage til kirkens økonomiske overlevelse, idet det stort set var dem, der betalte skat igennem rigtig mange år. Adelen var faktisk i lange perioder skattefri. Det er derfor ikke så mærkeligt, at skiftende konger og deres nærmeste allierede, adelsfolkene, ophobede store værdier, som bl.a. blev omsat til kirker og de store godser, som vi stadig ser som synlige beviser på den ulighed, som var kendetegnende for den tids borgere i Danmark. Næstekærligheden var åbenbart ikke opfundet endnu og har vel aldrig rigtig været praktiseret i Danmark og andre steder i Europa.

 71. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Angående alt talen om kristendom, og islam, er jeg ved at få en rigtig dårlig mistanke om Tyskland og Tysk politik!

  Er det muligvis sådan, at Tysk politik med hensyn til indvandring af muslimer, i stort antal, som stadigvæk foregår, er en slags revanchenisme mod Europa på grund af to tabte verdenskrige? Og vel at mærke, at nazismen og islamismen er to paraleller der kører i samme spor, med jøde udryddelse og meget andet!

  Jeg håber ikke, at jeg har ret; men den indvandrings politik Tyskland kører, tyder på det!
  Yderligere brokker sig Tyske politikere over Dansk grænsekontrol, hvad overhovedet ikke kommer dem ved!

  Ihver tilfælde er der noget lusket ved den Tyske politik!
  Mvh.

 72. Af hr...j.. h...

  -

  For højrefløjen er “næstekærlighed” at gøre de rige mere rige.
  Og lade de fattige, hjemløse, udsatte og flygtninge betale det hele.

 73. Af Flemming Lau

  -

  Thomas Holm, hvor vil du hen med det citat?. Kristne går ind i deres løn kammer, når de beder.! Farisærerene, hyklerne, “de kalkede grave” kunne stå alle mulige steder i bybilledet og bede.

  Ikke ulig seancen under de store landsindsamlinger, hvor de store donorer lader sig offentliggøre….! Det selvgode hykleri og gustne overlæg længe leve….!

 74. Af Flemming Lau

  -

  Carl-Erik Pedersen.
  Du har ganske ret. Von Berg Stazi sympatisør udtalte for et år siden, i det tyske parlament, at tyskerne om nogle år ville være mindretal i de store byer, “und dass ist gut so, dass ist gut so!” Længe leve den totalitære 5 kolonne…!😎

 75. Af J L

  -

  Niels Peter Lemche
  For at opfatte Danmark som et evangelisk-luthersk land kræves i hvert fald at den nuværende dronning opfattes som den af Gud indsatte verdslig øvrighed i henhold til Luthers toregimentelære.

  Dronning Margrethe har som sit valgsprog “Gud bevare Danmark”. Det er måske får at give indtryk af at være indsat af Gud.

  Men er det lidt tyndt grundlag at regne Danmark som et kristent land?

  /Jesper Lund

 76. Af p.. snDerse n

  -

  Enig med Lau og CEP.
  nazismen reddede Europa i 1933.
  nazismen vil redde os igen.
  Vi gode danske mænd må sammen og det som vi har kært.

 77. Af Arne Nielsen

  -

  Kære Flemming Lau, tak for det psykologiske indblik, som du her klargør i dit indlæg. Du har jo nok ret i din betragtning over jordens, dvs. menneskenes verdens tilstand, men dine betragtninger over at “komme hjem”, “synd”, “hovmod” og “forfængelighed” deler jeg ikke, ihvertfald ikke på det følelsesmæssige plan. Jeg er 100% hjemme, der, hvor jeg er nu, og jeg føler mig overhovedet ikke syndig. Men med hensyn til andre mennesker, kan man jo bringe følgende latinske bonmot i anvendelse: “Errare humanum est, sed perseverare turpe”, hvilket betyder: “Det er menneskeligt at fejle, men at fremture er skændigt”. Det er vist det der med al denne fremturen, der er problemet. Men med hensyn til synet på den irrationelle side af mennesket, så tror jeg vi taler i øst og vest – men det er interessant mht. til det indblik, du giver i dine tanker, idet det tjener til at belyse, hvorfor det er mig plat umuligt at fremprovokere en åben interesse i det psykologiske, som jeg forgæves angler efter. Folk er erkendemæssigt et helt andet sted, end der, hvor der åbnes mulighed for fordomsfri indsigt, og hvor der er mulighed for at anskue det irrationelle ved hjæp af rationelle erkenderedskaber. Der gør sig affekter gældende, som spærrer for udsigten. Mht. til det der med kun at bruge 10% af hjernekapaciteten, så har Einstein aldrig sagt noget i den retning – derimod er der tale om en antagelse, nogen fremsatte i begyndelsen af 1900-tallet, som siden er blevet tilbagevist mange gange. Vi bruger hele vor hjerne hele tiden, og kunne ikke undvære noget af den, selvom folk med iskæmiske lidelser ofter er i den situation at måtte dette. Jeg er ked af, at den logiske indfaldsvinkel til verden er dig så lavt værdisat, idet den er det eneste, der kan hjælpe nogen i henseende til at få en bedre verden. Religiøst tankespind og blotte gode hensigter uden rationel substans hjælper ingen. Men det kan da godt være, at dette føles rigtigt for det plagede sind.

 78. Af niels peter lemche

  -

  J L, det fik du galt i halsen: Luthers tids maxime var, at folket har regentens religion, mens det ved grundloven i 1849 blev ændret til, at regenten har folkets religion. Så da majestæten er forpligtet til at være medlem af den evangelsk-lutherske kirke for at kunne være den overhoved, så må man sige, at frem til grundloven af 1953 var det ikke til diskussion, at Danmark ikke bare var et kristent land, men et luthersk-evangelisk.

 79. Af J L

  -

  Niels Peter Lemche
  Hvilken verdslig øvrighed, som er indsat af Gud, har Danmark så i dag? Hvis den ikke kan identificeres af danske protestanter, så er Danmark da ikke et luthersk-evangelisk land i henhold til Luthers lære.

  /Jesper Lund

 80. Af Gert Hansen

  -

  Indtil for 30 år siden troede jeg, at danskerne var kommet over tidligere generationers hang til overtro, og fremover i stigende grad ville basere deres liv på videnskab og sund fornuft/ ‘reason’.

  Men ‘godaw do’. Danskerne begyndte at blive udfordret af en indvandrende religion, som i al dens intolerance og ‘apartheid’ (parallelsamfund) åbenbart har resulteret i en stigende religiøsitet, ikke alene i islam, men tydeligvis også i en genfinden af kristendom. Istedet for at placere overtroen hvor den hører hjemme og imødegå den med ræson og almindelig sund fornuft, fortaber man sig nu i en tilbagevenden til religiøsitet. Med direkte krus mod forhold som i Beirut, Mumbai, Nicosia, Srinagar, Cairo, Jerusalem, Belfast m.m.fl.

  Vorherrebevares – havde man nær sagt.

 81. Af Henning Svendsen

  -

  Farisærismen lever skam i bedste velgående !-i Frankrig kan de få lov at smide sig overalt
  Og denne trang til Farisærisme ser vi jo også hos de såkaldte Humanister og her på bloggen har vi da et par stykker der råber deres ædle egenskaber ud fra alle tagrender
  Men er der noget som hedder overtro -må der nødvendigvis også findes undertro
  Og dermed er disse Ateister ude hvor de ikke kan bunde
  Så total fravær af rettidig omhu–det er Ateisme i en nøddeskal ,de har ikke opfundet det varme vand

 82. Af J L

  -

  Niels Peter Lemche
  Luther erstattede groft sagt paven med verdslige øvrigheder, som er indsat af Gud. Katolikker har stadig deres pave. Men hvad har protestanter i dag? Har de ikke mistet deres den af Gud indsatte verdslig øvrighed?

  /Jesper Lund

 83. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt herfra ros til Caspar Stefani for et glimrende blogoplæg. Også ros for et kommentarspor renset for de værste navne fakes, net trolls og debat sabotører. Der er stadig et par fakes og lidt “debat snask”, men hæmmer ikke debatten. Her i øvrigt en glimrende (tankevækkende) artikel fra JP.dk om de sociale medier der har en altødelæggende indflydelse i vores moderne samfund:

  ” Tidligere Facebook-chefer advarer: Sociale medier ødelægger samfundet
  Facebook, Twitter og Instagram udnytter en sårbarhed i den menneskelige psykologi, lyder det.”
  https://jyllands-posten.dk/kultur/ECE10109878/tidligere-facebookchefer-advarer-sociale-medier-oedelaegger-samfundet/

 84. Af Flemming Lau

  -

  Arne Nielsen.
  Ja det er lige det der med “virkeligheden” . Her på mine gamle dage kender jeg godt til det der med folks manglende erkendelser, bare på det åndelige plan. Som født “Søndagsbarn, og Sangviniker af natur” kunne verdens virkelighed bare komme an, indtil altså virkeligheden smadrede døren ind. Så blev min Dåbsgave virkeligt pakket ud, helt ud!

  Miraklernes tid siges at være forbi, men det er vildt overdrevet for de sker dagligt overalt i verden.

  En lille historie fra Tanzania: Ung mor i landsbyen mister mand. Mandens familie forsøger at rippe huset for alt af værdi. Ung mor smider dem ud vha fejekosten. Familie går til Shamanen som kaster en forbandelse på hende. 5 år efter kommer et hold ngo’er forbi, der skulle arbejde i området. En spørger hvad der er galt med kvinden som går rundt som en virkelighedsfjern skitzofren. De bliver fortalt om forbandelsen og de får at vide at prisen for hendes frisættelse er prisen på en ko. Ngo’erne spytter alle i kassen, betaler Shamanen og vender tilbage til den forbandede som pludselig er væk. Dvs hun er ikke helt væk men er gået i gang, med at feje sit hus for første gang i 5 år og er iøvrigt ganske normal som for 5 år siden. Min tidligere kollega som var vidne var ikke kristen og han undrede sig noget over det oplevede.

  Det er blot en ting Kristendommen og Dåben beskytter imod, nemlig okkultisme og “sjove sten” etc, hvis man ellers holder afstand. LOGIK…? Hvad er virkelighed….?

 85. Af N. Jensen

  -

  Ingen skal fortælle mig, at vi ikke er overtroiske i DK:

  Vi er helt faste i overtroen på, at CO2 er et djævelmolekyle.

  Men at vi kan blive reddet fra Armageddon ved at tilbede vindmøller

  Suk !

 86. Af Jan Johansen

  -

  Er du helt sikker på, at vi skal ha’ mere kristendom og ikke mindre? Hvorfor egentlig? Er det blot fordi, du en folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti, eller har du en mere vægtig grund til ønsket? Du kan da ikke mene dette blot med henvisning til vore traditioner og vores kristne ophav, så var måske så meget andet, vi skulle holde fast i. Hvad er det for en eksakt viden, du refererer til? Har vi virkelig behov for troen blot fordi, det er en del af os? Det sidste kan vi naturligvis ikke benægte, men alligevel. Vi har muligvis behov for nogle faste holdepunkter og en fælles referenceramme, som kristendommen kan være med til at give os, men hvor ved du det fra? Er det noget, vi kan tro på? Jeg tror, jeg holder her, for måske er det skønne spildte kræfter at sende et debatindlæg til denne blog, der tilsyneladende udelukker en hel del seriøse indlæg.

 87. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Lemche.

  Det er da godt nok fantastisk. § 5: “Kongen kan ikke uden folketingets samtykke være regent i andre lande”. Betyder det, at sammen med § 4, at Danmark er et kristent land.
  ??? Forklaring udbedes.

  Umiddelbart er min reaktion: Som fanden læser biblen.

 88. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Og. Der er åbenbart slet ikke konsensus omkring, hvordan man læser Grundloven, selvom teksten er klar nok.
  Der står intet om, at Danmark er et kristent land.

  Men måske er det med Grundloven som Biblen. De troende læser teksterne, som de nu engang har lyst til at fortolke dem, ud fra deres egen personlige religiøse og politiske holdninger.

  Jeg må desværre give de lidt mere aggressive ateister her på bloggen ret.
  Der er ikke hoved eller hale på de kristnes logik.

 89. Af niels peter lemche

  -

  ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN, undskyld, det er paragraffen derefter. Mea culpa.

  § 6
  Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke.

  Men fortæl mig, at du ikke så det.

  Og til JL: du har stadig ikke rigtig fattet, at selv om Luther ændrede meget var han er ikke en kirkefader, og ville aldrig selv være det. Læs den augsburgske bekendelse, for at se, hvad protestantismen står for, selv om det ikke var Luther der skrev den, men Melanchton.

  I Danmark opgav man ideen om kongens guddommelige status for mere end 150 år siden. Christian VIII var den sidste danske konge , der blev salvet og kronet.

 90. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos overskriften – “Vi skal have mere kristendom – ikke mindre” . . . her en glimrende artikel over emnet, med en rundtur til et par andre europæiske lande:

  “Skolen har stoppet julegudstjenesten: Men der er andre, der sløjfer juletraditioner af hensyn til muslimske elever”
  https://denkorteavis.dk/2017/jul-paa-retraeten/

 91. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Lemche. OK.
  Man hvad ændrer det.
  Du kan normalt være klar i mælet. Hvordan gør det Danmark til et kristent LAND i følge Grundloven.
  Det står der IKKE.
  Så kom med din forklaring.

 92. Af J Nielsen

  -

  “Vi skal have mere kristendom – ikke mindre”

  Hvorfor i alverden dog det.

  “Vi har behov for troen – det er en del af os!”

  Det royale “vi” for fuld udblæsning. Erstat overalt med “jeg”. Så giver det mere mening.

  Trangen til at trække sine egne forestillinger ned over hovedet på alle andre, og helst fra en så tidlig alder som muligt, ligger dybt i de monoteistiske religioner. I den retning har kristendom og islam ikke noget at lade hinanden høre.

  Sammenblandingen af skolegang og kirkegang hører koranskoler til. Den skik skulle meget nødigt udbredes. Påtvungen religion er et overgreb.

  I det øjeblik man anvender medlemstallet af folkekirken som argument for at tvinge forkyndelse ind hvor det ikke hører hjemme – i det øjeblik har man givet ateistisk selskab en eksistensberettigelse, de ellers ville mangle.

 93. Af j... hA nse n...

  -

  AF JAN PETER SEN – 13. DECEMBER 2017 19:31

  Selv Jyllands Posten gør opmærksom på, at “Den Korte Avis” er gennemført løgnagtig. Så må det være slemt.
  Jyllands Postens anløbne moral taget i betragning.
  Pittelkow arbejdede tidligere for JP.
  Han blev så stor en belastning for JP, at de gav ham to minutter til at forlade JP.

 94. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Jesper Lund.

  Hvorfor skriver du ikke under dit eget navn?

  I dag er det folketinget der er den øverste myndighed indenfor folkekirken.
  Det ved Lemche da udmærket godt.

  Så i dag i Danmark har folketinget erstattet paven.

 95. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et link til Grundloven – hvis nogen her ikke kan finde ud af at Google:
  http://www.grundloven.dk/

 96. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Lemche. Og undskyld. Da du skrev om Lukian, vidste jeg godt, det var Gudeforsamlingen, du henviste til. Ligesom jeg vidste, du skrev 5 i stedet for 6, hvad angår paragraffer i Grundloven.
  Det skyldes, at du ofte selv hoverer over mennesker, der begår den mindste (slå)fejl eller tanketorsk, når man hurtigt i sin ivrighed skriver en kommentar.

  Oftest er jeg enig med dig, men der står vitterligt intet om i Grundloven, at Danmark er et kristen land.

 97. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Blok indlæget er jo ganske enkelt, ønsker vi kristendom i Danmark, eller vil vi bekende os til islam!
  For mit vedkommende er svaret ganske enkelt, jeg ønsker kristendom, og jeg ønsker islam fordrevet af helvede til!
  Jeg er ikke særskildt religiøs anlagt; men jeg er blevet døbt, og konfirmeret i den Danske folkekirke, som der har været tradition for i Danmark i århundrede, og jeg ønsker ikke, at afskrive hvad mine forfædre har troet på, under nogen omstændigheder!
  Så jeg melder mig ikke ud af den Danske folkekirke!
  Mvh.

 98. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt har jeg lidt mere tiltro til Den Korte Avis end fake navne shit like this:

  Af j… hA nse n… – 13. december 2017 19:39

  🙂

 99. Af Gert Hansen

  -

  Caspar Stefanis indlæg ovenfor, er at betragte som et partsindlæg for religion, og som han behager at skrive diverse påstande i, som han ikke godtgør for på logisk vis.

  Eksempelvis: ‘Uden folkekirken og kristendommen vil vi være et fattigere samfund.’ Eller: ‘Næstekærligheden er eksempelvis ikke en universel værdi, som de ynder at påstå.’

  Han ved godt hvor hans modstandere befinder sig – det er de dér ateister, selvfølgelig – ja nogle af dem er, iflg. ham, hard-core, frigørelsesfetischister (halløj) og de ‘galper op’ selvfølgelig. En noget aggresiv måde at argumentere på, må man sige.

  Stefanis vrøvl og udokumenterede påstande unddrager sig almindelig diskussion, og man kan blot trække på skuldrene herover. Selvfølgelig har han ret til at have dem, blot synd at han føle sig kaldet til at offentliggøre dem.

 100. Af J L

  -

  Niels Peter Lemche

  “I Danmark opgav man ideen om kongens guddommelige status for mere end 150 år siden. Christian VIII var den sidste danske konge , der blev salvet og kronet.”

  Christian VIII var den sidste enevældige konge. Min påstand er også at efter enevældens afskaffelse mistede protestanterne deres den af Gud indsatte verdslig øvrighed. Fra da af var Danmark ikke længere et evangelisk-luthersk land, som følger Luthers toregimentelære. Man kunne sige at Luthers åndelige regimente stadig er repræsenteret i Danmark gennem folkekirken. Men så der er vel tale om en anden trosretningen, hvor det verslige er totalt adskilt fra religion, hvilket gør det endnu mere forkert at opfatte Danmark som et evangelisk-luthersk land.

  /Jesper Lund

 101. Af hr..j.. hAn...

  -

  AF JAN PETE RSEN – 13. DECEMBER 2017 19:52
  “I øvrigt har jeg lidt mere tiltro til Den Korte Avis end fake navne shit like this:”

  Skriver Den Korte Avis, at Twin Towers aldrig blev ramt af fly.
  Ja. Så har du naturligvis en stor tiltro til den “avis”.

 102. Af J L

  -

  Anders Kirkegaard Jakobsen
  Jeg bruger JL i navnefelter og underskriver min kommentar med “/Jesper Lund” for at undgå filtret. Jeg fik kommentarer igennem blot ved anvende denne teknik. Det virker indtil videre!

  Jeg takker dig for at du fremhævede min ateistiske livsanskuelse på Sørines blog. Den kan sikkert gøres mere fyldestgørende og komplet. Du er velkommen til komme med dit bud på en formulering.

  /Jesper Lund

 103. Af Gert Hansen

  -

  ‘There was a time when religion ruled the world. It is known as the Dark Ages’.

  Ruth H. Green

 104. Af hr..j.. hAn...

  -

  Early warning signs of fascism.

  Powerful and continuing nationalism.
  Disdain for human rights.
  Indentification of enimies as an unifying cause.
  Supremacy of the military.
  Rampant sexism.
  Controlled mass media.
  Obsession with national security.
  Religion and government interwined.
  Corporate power protected.
  Labor power suppressed.
  Disdain for intellectuals and the arts.
  Obsession with crime and punishment.
  Rampant cronyism and corruption.
  Fraudulent elections.

  From the United States Holocaust Museum

 105. Af J L

  -

  Anders Kirkegaard Jakobsen og Niels Peter Lemche

  Hvis folketinget er den øverste myndighed indenfor folkekirken, så burde danske protestanter betragte folketinget som værende indsat af Gud. Gør danske protestanter det? Og ønsker folketingsmedlemmer at blive betragtet som indsat af Gud?

  /Jesper Lund

 106. Af Arne Nielsen

  -

  Flemming Lau, tak for dit indlæg, som så glimrende illustrerer der, hvor jeg vil hen med al min psykologisnak. Min opfattelse af psykologien rummer helt og fuldt det af dig beskrevne tilfælde, men der gør sig det gældende, at det er en lang snak, som ikke lader sig rumme her, og dertil kommer så en masse eftertanke, som indebærer en gradvis forståelse af det, som man har tilegnet sig. Det beskrevne tilfælde illustrerer på en måde, hvor langt i vor forholdsvist rationelle tankegang herhjemme vi er kommet fra den religiøse verden. Hvis folk har syner eller hævder, at de har fået en forbandelse på sig, plejer vi at lade dette være en sag for en psykiater eller et psykiatrisk hospital. Man kan sige, at vi har manet rationaliteten så langt frem i vore enkelte bevidstheder, at de fleste af os er forholdsvist immune overfor foreteelser, som baserer sig på overtro. Men den af dig beskrevne historie illustrerer, hvor store muligheder der egentligt ligger i det psykologisk irrationelle, og at den rationalitetens is, vi går på, nok er tyndere, end mange forestiller sig. For mig var det en stor erkendelse at nå frem til, at lige meget hvor meget, vi funderer os på det materielle og det logiske – det altsammen når udelukkende til vor erkendelse gennem vore psyker. Det er skam en svær én at sluge for en overbevist ateist. Vi har vel alle set en tryllekunstner udføre sine manipulationer, men vi har intellektualiseret os tryllekunsten og er derved blevet immune overfor den i forhold til vor opfattelse af virkeligheden.

 107. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos psykologi og manipulation i det hele taget, så læs denne artikel, jeg tidligere henviste til:

  ” Tidligere Facebook-chefer advarer: Sociale medier ødelægger samfundet
  Facebook, Twitter og Instagram udnytter en sårbarhed i den menneskelige psykologi, lyder det.”
  https://jyllands-posten.dk/kultur/ECE10109878/tidligere-facebookchefer-advarer-sociale-medier-oedelaegger-samfundet/

 108. Af niels peter lemche

  -

  ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN , Nej, det står der ikke, for det behøvede man ikke at skrive i 1953. Det er kun en meget påståelig person, der ikke vil indse det. Du skuffer mig lidt.

  Og det gælder også Jesper Lund, og vil du have et eksempel, så tænk på reaktionen i Danmark, da den polske pave kom på besøg, en modtagelse, der var temmelig forskellig fra den, som han fik i Sverige, hvor de ikke vidste, på hvilket ben de skulle stå for at behage ham. I Danmark fik biskoppen af Rom ikke lov til at sige et ord i en luthersk kirke.

  Det er faktisk interessant, hvor dybt det sidder i os i Danmark.

  Dit sidste indlæg om folketinget ændrer ikke på min bedømmelse af jer i denne sag. For nu bliver du absurd i dit forsøg på at være logisk.

 109. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Grundloven 1953 om folkekirken:

  § 4. Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke, og understøttes som sådan af staten.

  § 6. Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke.

  § 66. Folkekirkens forfatning ordnes ved lov.

  § 67. Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

  § 68. Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen.

  § 69. De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov.

  § 70. Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.

  Lemche. Hvor står der, Danmark er et kristent land. Forklar. Du skuffer.

 110. Af J L

  -

  Niels Peter Lemche
  Hvis vi antager at Danmark stadig er et evangelisk-luthersk land. Hvilken betydning har den evangelisk-lutherske tro for dagens Danmark?

  /Jesper Lund

 111. Af niels peter lemche

  -

  ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN og JØRGEN LUND, I skuffer mig, eller vil I bare mundhugges?

  Til dit spørgsmål, JL, det må du spørge kirkens folk om. Men måske er det i virkeligheden det, der menes — selv ubevidst — når nationalkonservative taler om dansk egenart.

  Og til Kierkegaard, jeg har jo svaret på dit spørgsmål ikke så få gange allerede: Spørgsmålet var uaktuelt i 1953. Lav grundloven om. Så kan du få det, som du vil have det … måske.

  Tilgiv mig, at jeg ikke gider bruge mere tid på det. Find en god flaske rødvin frem og nyd den i stedet. Den er sandsynligvis produceret af katolikker.

 112. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Tjae Jesper Lund. Hvis folketinget IKKE er indsat af Guds nåde, kan vi da ånde lettet op.
  For Danmark og det danske samfund / den danske stat er i følge grundloven ikke i sig selv kristent.
  Selvfølgeligt ikke.
  Det er op til det enkelte medlem af folketinget at stemme omkring lovgivning, også hvad angår den danske folkekirke, ud fra personlig overbevisning og “tro”.
  Det, som vi mangler en forklaring på, er, hvorfor Danmark som sådant skulle være kristent.
  Som et land.
  Det er jo absurd.
  Et land kan ikke være kristent. Det kan kun de kristne.
  Lige meget hvor meget de så råber og hyler.
  Men en logisk og rationel forklaring venter vi stadig på.
  Hvorfor er Danmark som land kristent.
  Og hold mig uden for.
  Som ikke kristen er jeg lige så meget dansker som kristne danskere.
  Eller hvad?

 113. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt glæder det at se, når nogen bruger de links, jeg ofte henviser til. Til gengæld skuffer det mig, når “nogen” tilsyneladende ikke forstår den tekst, de læser 🙁

 114. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Lemche. Når argumenterne ikke rækker, kan du altid skrive “I skuffer”, og “i morer mig ikke mere”.

  Men nogen forklaring på, hvordan grundlovens tekst kan udlægges, så der står, at Danmark (som nation/land) er et kristent land, den har du ikke givet.

  For det står der IKKE i teksten.

  Og der var masser af mennesker i 1953 i Danmark, der ikke var religiøse.

 115. Af Axel Eriksen

  -

  Den står i Grundlovens § 4: “Den evangelisk-lutherske kirke er Danmarks folkekirke og understøttes som sådan af staten”.
  Den evangelisk-lutherske kirke er som bekendt kristen, og det erklæres endvidere i Grundloven, at det er en af staten støttet kirke, der benævnes “folkekirke”.
  Man skal da være mere end almindelig påståelig og mangle enhver form for logisk tankeevne, hvis det ikke fører til den konklusion, at Danmark officielt i landets vigtigste lov har erklæret sig som et kristent land, selv om netop ordet “kristent” ikke udtrykkeligt er nævnt i loven!

 116. Af Jan Petersen

  -

  Eller udtrykt lidt mere direkte. Vor tids største samfundsproblem er vel – almen uvidenhed og historieløshed – erstattet af Facebook likes i en reality fiktions verden. Det kan kun gå én vej – grumme galt 🙁

  PS: Google i øvrigt bare en anelse om fortolkning af Danmarks Riges Grundlov, og bliv blot en anelse mere vidende 🙂

 117. Af J L

  -

  Anders Kirkegaard Jakobsen
  At Danmark ikke længere kan opfattes som et kristent land, skyldes efter min mening at kristendommen ikke længere fungerer som en lovreligion som tidligere, hvor samfundet på mange områder var gennemsyret af kristendommen, og hvor anderledes tænkende blev forfulgt. Nu kan ateister også være fuldgyldige borgere i samfundet.

  Niels Peter Lemche
  Tak for diskussionen. Dit råd med at nyde en god flaske rødvin lyder tillokkende. Jeg vil dog hellere være frisk til en løbetur i Frederiksberg Have i morgen tidlig.

  /Jesper Lund

 118. Af Flemming Lau

  -

  Arne Nielsen. Selvtak. Men det er nu det begynder at blive interressant, for hvis du tror at okkulte dæmoniske besættelser eller ej, alene er et spørgsmål om kultur og perception så tager du grueligt fejl. Min lille historie viser en åndelig virkelighed som er uafhængig af vores såkaldte “oplyste imunisering” mod overtro. Den besatte unge mor troede nemlig kke noget som helst om at hun var besat, for hun “gone” i samme øjeblik at besættelsen pr distance ramte hende og det samme gjaldt da besættelsen blev hævet pr distance og hun med eet, opdagede at huset trængte til en ordentlig. Selvfølgelig kan man efterrationalisere, for mon ikke hun senere er blevet fortalt sagens rette sammenhæng..? Det ændrer bare ikke på at hun havde været i en anden magts vold.

  Hvad angår dæmonuddrivelser, under den danske folkekirke så har vi heldigvis nogle der er modige og troende nok til at varetage hvervet. Det er der iøvrigt også i den katolske kirke. Men problemet er her som i Italien, at arbejdsbyrden er enorm for de få der stadig vil stå til rådighed. I Italien mangler alene 6000. Så kan jeg lige høre “jamen vi har jo de psykiatriske hospitaler….!” Og vi har masser af psykofarmaka….!

  Ja det har vi, men psykofarmaka virker ikke på dæmoniske besættelser og iøvrigt er der ingen præst der begynder dæmonuddrivelser før den pågældende har været forbi psykiatrien og er blevet erklæret mentalt rask. Besættelser og forbandelser er ikke en psykisk sygdom. Det er noget der opererer på metaplanet langt væk fra de fleste psykiatikeres forståelsesramme.

  Den kristne virkelighed er beskyttet mod den slags afmagt, men i takt med afkristningen, vil man se en stigning i antallet af dæmoniske besættelser i fremtiden, desværre!

 119. Af B. Mortensen

  -

  Julen begyndte som en hedensk skik og blev med tiden til en kristen højtid.
  https://www.religion.dk/viden/jul-fra-hedenske-skikke-til-kristen-h%C3%B8jtid

  Jeg har nu meget svært ved, at se hvilken rolle Kirken/ Kristendommen spiller i dagens Danmark? Hvis folk som bliver gift i kirke tror på gud, hvorfor bliver de fleste af dem, så skilt bagefter, hvilket de ikke må ifølge kristendommen/ kirken.
  Kan børn overhovedet sætte sig ind i de spørgsmål, dogmer som kristendommen fortæller om? Johannes døbte voksende mennesker og ikke børn, eller har jeg misforstået noget?

 120. Af Axel Eriksen

  -

  Der står i Grundlovens § 4: “Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten”.
  Den evangelisk-lutherske kirke er som bekendt kristen, og den benævnes i loven over alle andre love som landets “folkekirke” med støtte fra den danske stat.
  Man skal da være mere end almindelig påståelig, trættekær og uden evne til logisk tænkning, hvis man kan komme til anden konklusion end, at i det “officielle” Danmark betragtes landet som kristent, selv om selve ordet “kristent” ikke nævnes i Grundloven.
  Selv en ateist som mig kan ikke fordreje den kendsgerning i nogen anden retning.

 121. Af J L

  -

  Axel Eriksen
  Udsagnet “Danmark er et kristent land” er i dagens Danmark indholdsløst. Det kan måske bruges til at protestere over en aflyst skolejulegudsstjeneste, men heller ikke mere.

  /Jesper Lund

 122. Af Flemming Lau

  -

  Axel Eriksen.
  Ja svaret på spørgsmålet om det det kristne Danmark, syntes at ligge lige for.
  Det er lidt ligesom den kristne kirke i et land. Er der ingen træ eller stenkirker i landet, antager man at landet ikke er kristent, til trods for at flertallet måske har taget endelig stilling og tror på evangeliet. Antagelsen er i det tilfælde forkert da “Kirken” primært består af menneskelige “levende stene”

  Idag er situationen omvendt. Vi har over 2000 kirker i hele landet, og jeg tror faktisk ikke at man kan opleve at stå i et kirke tårn og spejde, uden at man kan få øje på en anden kirke. Hele samfundet, kulturen, lovgivningen og institutionerne er gennemsyret af kristendommen. Det nytter lidet hvis folket som helhed, har placeret i et vadested, og mest hælder til det sekulære. Det er lidt som passagerflyet der flyver på dampene af den jet benzin der engang var, tilsidst styrter det ned.

  Da kan man med rette hævde at flyet ikke er et fly længere og det samme gælder hvis flertallet melder sig ud af kristendommen, og får valgt sig en anden overbevisning!

 123. Af Axel Eriksen

  -

  Jeg går også kun i svømmehaller på weekender når der er bange børnerumper tilstede. Tak Kim Olsen..Forstår ikke at andre gør det på andre tidspunkter? Hvorfor?

 124. Af Jan Petersen

  -

  For nu at få emnet retur på er seriøst plan igen! Tak fordi mange af jer har set på min youtube kanal, om hvorledes ingen fly fløj ind i tårnene. Her i juletiden er det vist på tide at sige tak til de saglige? Hi Hi.

  Kristendommen er ligesom Islam falskt. Det hele er styret af CIA, ligesom da tårnene styrtet i gruset.

 125. Af Flemming Lau

  -

  Korrektion til 22:11
  Var gone, ordentlig rengøring!

 126. Af Axel Eriksen

  -

  Indlæg kl. 22.44 er ikke skrevet af mig.
  Vedkommende er en sand mester i fakes og en kujon, der nu i en årrække har “prydet” diverse blogs med sine platheder, bl.a. ved benyttelse af andre debattørers navne!

 127. Af Jan Petersen

  -

  Hidtil har debat kommentarsporet været nogenlunde OK. Men nu melder den vanlige psykopat sin ankomst – b.la med dette fake indlæg – AF JAN PETERSEN – 13. DECEMBER 2017 22:53.

  Kære Casper Stefani og Berlingske . . . hvor svært er det lige at blokere for en specifik IP-adresse? Det er hamrende useriøst med en enkelt psykopat (muligvis 2-3 stykker), der bevidst ødelægger og smadrer enhver form for seriøs debat 🙁

  PS: Jeg ved godt, psykopater udelukkende ønsker opmærksomhed. Men det får de så også herfra – indtil de er ude af mit synsfelt 🙂

 128. Af Axel Petersen

  -

  Danmark burde ledes af mænd der er imod kvinder, og kristendommen.

  Hvor svært kan det være?

 129. Af Ulf Timmermann

  -

  Det er den til enhver tid siddende Pave i Washington, der i den nord-transatlantiske, protestantiske verden har erstattet Paven i Rom. Hvis jeg her kunne sætte et billede på, ville jeg sætte et på af fra hyldningen af Clinton på Gl.-/Nytorv tilbage, i 2001 var det vidst.

 130. Af niels peter lemche

  -

  ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN, du indfører hele tiden nye kategorier og postuler gerne løs. “Der var masser af mennesker i 1953, der ikke var religiøse” postulerer du. Så mangler du en definition på, hvad religiøs vil sige. Jeg kunne postulere, at du med din konstante påstand om at være ateist er mere religiøs en de fleste folkekirkedanskere, der bare tager det for en given ting og ikke går rundt og brøster sig med det. Det er blot et spørgsmål om, hvorledes du definerer “religiøs”.

  Men i 1953 var omkring 96% af den danske befolkning medlemmer af folkekirken. Om de var religiøse eller ej, det er så en anden sag. OK, hvad betyder “folkekirke”? Sammenlign ordet med folketing, folkestyre m.v. Hvorfor hedder det et folkestyre? Fordi det er folket, der styre. Folketing, fordi det er folkets ting. Folkekirke, fordi det er folkets kirke. Så skal du definere ordet “folk”? Googler du ordet, fortæller den danske ordbog (altså den officielle udlægning af ordets betydning), at den første betydning er “stor gruppe mennesker der er knyttet sammen af fælles sprog, historie og kultur”. Der er en række andre betydninger; men den grundlæggende idé er, at de mennesker, der falder ind under definitionen på et folk her og lever i Danmark, er det danske folk. Betegnelsen folkekirke fortæller, at det folk har en kirke, folkets kirke eller folkekirken. Ergo må man sige, at når grundloven anvender betegnelsen, anser den den luthersk evangeliske kirke for at være det danske folks kirke, dvs. folkekirken. Kun en anden definition af ordet “folk” vil hjælpe dig til at undgå denne konklusion. Og som sagt, i 1953, var mere end 95% af landets befolkning medlemmer af folkekirken. I dag er det vist omkring 10% færre; men er det et udslag af en kraftig bevægelse ud af folkekirken, eller er det fordi befolkningens sammensætning har ændret sig? Der er op med 10% muslimer i landet i dag. De er naturligvis ikke medlemmer af folkekirken, så hvor stor er den reelle nedgang af “gammeldanskernes” tilslutning til folkekirken egentlig? Og så har jeg ikke sagt et ord om andre kristne grupperinger i landet.

  Konklusion Danmark var i 1953 et kristen land, og selv i 2017, snart 2018 er hovedparten af den ikke muslimske befolkning stadig kristne.

 131. Af Arne Nielsen

  -

  Kære Flemmin Lau, tak for svaret. Hvis du prøver at nærlæse mit svar til dig, vil du finde, at det, du skriver, faktisk ikke er i modstrid med det JEG skriver. Og det er da muligt, at en god gang kristendom er den mest virksomme modmedicin mod dæmoner – det skal jeg ikke kunne sige. Men psykologi er det hele nu engang, og det er absolut en mulighed, at andre manøvrer end kristendom er en farbar vej – det kommer helt an på den dæmonramte hele psykologiske profil, og om der overhovedet er noget at appellere til. Og du har nok ret i, at ganske mange er så skrøbeligt funderede i det rationelle, at der her ikke er noget at appellere til, men at kampen må stå på den religiøse og overtroiske banehalvdel. Men det ændrer nu engang ikke mit eget standpunkt, som er den rationelle tilgang til det hele. Det er rigtigt, at der findes så magtfulde kræfter, at selv jeg, med min rationalitet, kan kuppes af okkulte kræfter, og jeg har selv oplevet dette. Prisen var et lægerevarende ophold på psykiatrisk hospital, og jeg har selv oplevet skiftet fra en relgiøs tankegang til den rationalistiske ditto. Gudskelov er det ikke værre, end at man har mulighed for dette skift. Og jeg er behandlerne evigt taknemmelige for, at de ikke forsøgte at pådutte mig noget religiøst i min psykiske kamp.

 132. Af hr..j.. haN...

  -

  Det vakte heldigvis stort postyr, da en skole i Græsted valgte at droppe julegudstjenesten af hensyn til »ikke-protestantiske« elever.
  Skriver Stefani.

  Det er muligt, at det vakte et stort postyr på den yderste højrefløj.
  Men højrefløjen har fattet sig. Og er kommet i julestemning.
  Sagen kan jo bruges i korstoget imod muslimer og indvandring.
  Alt skal jo bruges og misbruges i denne sammenhæng.
  Det er for at tækkes muslimer, at skolen har aflyst denne gudstjeneste. Forstår man på højrefløjen.
  Uha da.
  Også Løkke er på banen. Det er nok Støjberg og DF. som bringer ham i julestemning.

 133. Af Orla Guude

  -

  Early warning signs of islamism:
  Powerful and continuing religious fanatism.
  Disdain for human rights.
  Indentification of unbelievers as an unifying cause.
  Supremacy of the jihad.
  Rampant sexism.
  Controlled mass media.
  Obsession with religious security.
  Religion and government interwined.
  Clerical power protected.
  Secular power suppressed.
  Disdain for intellectuals, democracy and the arts.
  Obsession with crime and punishment.
  Rampant cronyism and corruption.
  Fraudulent elections.
  Deficient toilet training.

  From the Real World Museum

 134. Af oRlA gUUde

  -

  Islamisterne vil tage alle menneskerettighederne fra os.
  Og politikerne siger ikke fra.

  https://www.dr.dk/nyheder/politik/minister-vil-forbyde-internet-paa-institution-paedofile

 135. Af j.. haN..

  -

  AF ORLA GUU DE – 14. DECEMBER 2017 7:38

  Man forstår, at Kim Ols en finder det opportunt, at gøre nar af Holocaust. Og de ca. seks millioner jøder som blev myrdet af naz isterne.
  Ja. Nogle har intet lært af historien.

 136. Af J L

  -

  Niels Peter Lemche
  Du laver jo selv en definition på begrebet “kristent land”. Det er ifølge dig et land med en folkekirke, som hovedparten af befolkningen er medlem af.

  Ok, men hvilken betydning har dette begreb for dagens Danmark?

  I den nuværende regerings regeringsgrundlag står der, at Danmark er et kristent land. Er det ikke et indholdsløst udsagn? Regeringen begynder vel forhåbentlig ikke at foreslå love, der er i overensstemmelse med biblen.

  /Jesper Lund

 137. Af j. haNS en..

  -

  AF J L – 14. DECEMBER 2017 8:30
  “I den nuværende regerings regeringsgrundlag står der, at Danmark er et kristent land. Er det ikke et indholdsløst udsagn?”

  Jo. Helt indholdsløst.
  Og udelukkende skrevet for at tækkes DF og andre højrenationalistiske tosser.
  Danskerne, især højrefløjen, har fået muslimer på hjernen.

 138. Af Kristoffer Hansen

  -

  Vi skal også have mere dødsstraf, ikke mindre. Ombyg de danske statsfængsler til offentlige toiletter. Brænd terrorister/ narkohandlere på vores nye forbrændings-anlæg. Fri os fra NAZI-ISLAM.

 139. Af niels peter lemche

  -

  JL, filtret har lukket i dag.

 140. Af niels peter lemche

  -

  JL, men jeg prøver med noget kort alligevel:

  Du skriver: “I den nuværende regerings regeringsgrundlag står der, at Danmark er et kristent land. Er det ikke et indholdsløst udsagn? ” og svaret er, nej det er faktisk meget præcist, for det er hele grundlaget for vores samfundsforståelse, som bunder i kristen etik.

 141. Af niels peter lemche

  -

  JL, men pas på, at du ikke begynder at udvikle et fundamentalistisk bibelsyn. Kimen dertil ligger i sætningen: “Regeringen begynder vel forhåbentlig ikke at foreslå love, der er i overensstemmelse med biblen.” Øje for øje og tand for tand…

 142. Af Axel Eriksen

  -

  Højrefløjen og den største del af befolkningen på midten er optagede af, at få rede på, hvordan et meget homogent samfund på få år kan forvandles/opdeles i parallel samfund med helt særskilte værdinormer – mens venstrefløjen fremkommer med noget, der virker som hjernen er slået helt fra.
  Demografien i Danmark har i de sidste 40 år ændret sig således, at ca. 10 % af landets befolkning nu er tilhængere af en stærkt aggressiv religion – men stik imod alt, hvad de venstresnoede hidtil har ment om religion, så skal denne her voldsreligion altså modtages med åbne arme, selv om den har kernen i sig til uoverskuelige, fremtidige konflikter.
  Hvis de selv kan forstå det, så er de i hvert fald dårlige til at forklare denne ændring på en overbevisende måde!

 143. Af Orla Guude

  -

  @J.. HAN.. – 14. DECEMBER 2017 7:57
  De 6 millioner jøder, dræbt af ukristelige tyske nazister, er intet ved siden af de 100 millioner Hinduer, som de muslimske stormoguler slagtede i Indien for ca. 500 år siden.
  Islam er den verdenshistoriens største folkedræber – kristendommen er ren amatør i sammenligning. Det er den ubehagelig sandhed.
  Derfor mere kristendom.

 144. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Hold dog op med jeres åndsvage diskussion om Danmark er et kristen land!

  Danmarks dåbsattest står i Jellinge, og er skrevet af Harald Blåtand!
  Så dette er ikke til diskussion. Iøvrigt har vi landet plastret til med kirker, så der er ikke noget, at diskutere!
  Mvh.

 145. Af niels peter lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, det synes jeg heller ikke, at der er. Men der er nogen, der bliver ved og ved med at spørge. Og den med kirkerne, skrev jeg ikke også det?

  Men minoriteter har det med at gøre opmærksom på sig selv. Det kan være muslimer, og det kan være ateister.

 146. Af Flemming Lau

  -

  Arne Nielsen tak for dit ærlige og modige vidnes byrd. Det var godt du kom helsindet igennem, for det er ikke til at spøge med. Som socialarbejder har jeg oplevet flere unge som kom for tæt på det okkulte. Efter eftersyn i psykiatrien kommer turen så til præsten. Et sikkert tegn på dæmoni er fx at man ikke have et kors eller anden bibel i hånden. Præsten gennemfører ritualet af 1683. Boligen renses med vievand og den pågældende gennemføre så ritualet med præsten under bøn. Det kan være ret voldsomt, afhængig af hvor ramt personen er. Opkast, kramper og forbandelser. Men så pludseligt falder der ro over pågældende på en mageløs måde.

  Og du har ganske ret. Rationalitetens is er såre tynd. På Teatret må man ikke sige held og lykke, men knæk og bræk! Jeg har oplevet tilsyneladende “rationelle mennesker” stoppe op og pludseligt ville en anden vej pga en sort kat. Selv organiseringen af køleskabet kan være et issue for nogen.

 147. Af niels peter lemche

  -

  Lau, jeg lærte nu af min mor, som var uddannet hos Betty Nansen, at man siger pøj-pøj: men det skal nok være erstatet af knæk og bræk, måske under indflydelse af de tyske piloters hilsner under Den 1. Verdenskrig: Hals- und Beinbruch!

 148. Af Birger Nielsen

  -

  Apropos troen på et “højere væsen”.
  Læser i dag et indlæg fra “kulturpersonlighed” og teaterdirektør et Jon Stephensen.
  Jeg var ikke klar over at han, som kloger sig så ofte i medierne, havde et så barnligt og fundamentalistisk syn på evangelierne. Han taler om apostlene Markus og Lukas (mon han mener evangelisterne?) som om de var historiske personer, citerer fra evangeliet, som var det virkelige begivender.
  Stephensen slynger om sig med begreber som “Guds værk” uden at definere, hvad eller hvem denne Gud eller “højere væsen” er. Vi stakkels ikketroende ville så gerne, at de rettroende dog ville dele ud af deres faste viden om troen på det guddommelige.
  Er det Gud, Jehova, Jahve, Allah, Ra, Zeus eller Fantomet ? Kunne Stephensen ikke lige så godt citere fra Hamlet eller Ødipus ?
  Mulighederne er mangfoldige og uvidenheden ubegrænset.

 149. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Konklussion.

  1: Der står ikke i Grundloven, at Danmark er et kristent land. Den Evangelisk-Lutherske Kirke har en særstatus i Danmark som den danske folkekirke.
  Dette har sådan set ikke noget med fortolkningen og postulatet “at fordi et flertal af danskere er medlemmer af folkekirken er Danmark et kristent land”, at gøre.
  Ordet folkekirke må også forstås på samme måde: at et flertal af den danske folkekirke var og er medlemmer af en evangelisk-luthersk kirke.
  Ikke at Danmark som samlet land er kristent.
  At kristendommen har haft, og for nogen stadigvæk har stor betydning for Danmark, er en helt anden sag.

  2: Luthers to-regimentelære har gjort det klart, at i Den Evangelisk-Lutherske Kirke er der et dogme, der siger, at kirke og stat er to adskilte størrelser, to forskellige regimenter, OGSÅ selvom kongen/folketinget regulerer og lovgiver omkring forhold i folkekirken.

  3: Et land kan ikke i sig selv være kristent. Det er et absurd udsagn. Det kan kun de kristne (de helliges forsamling/menigheden/de troendes samfund).

  4: Fordi man er medlem af folkekirken, behøverman ikke at være kristen.

  5: Der er ikke en specifik kristen etik, der har almen gyldighed for andre end de kristne selv.
  Postulerer man, der findes en specifik kristen etik, må dem der postulerer dette udskrive denne etik.

 150. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Rettelse under punkt 1: at et flertal af den danske folkekirke var og er medlemmer af en evangelisk-luthersk kirke.
  Læs: at et flertal af den danske BEFOLKNING var og er medlemmer af en evangelisk-luthersk kirke.
  Undskyld

 151. Af j.. hanS en...

  -

  AF ORLA GUUDE – 14. DECEMBER 2017 9:54
  “De 6 millioner jøder, dræbt af ukristelige tyske nazister, er intet ved siden af de 100 millioner Hinduer, som de muslimske stormoguler slagtede i Indien for ca. 500 år siden”

  I havde jo kun en kort periode til jeres massemord. 1933-1945.
  Idag må Kim Olse n så nøjes med at gøre nar af nazisternes ofre.

 152. Af niels peter lemche

  -

  ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN, du bliver ved, så det må være noget af en kæphest for dig, og det bliver mere og mere absurd. Nej, jord kan ikke være “kristent”. Det ville være en sammenblanding af kategorier. En befolkning kan være det, og den danske er det for omkring 90%s vedkommende. De fleste er luthersk-evangeliske; men jeg skal i aften være sammen med en gammelkatolsk præst, så ikke alle er det.

  OK, men skal du så videre til at påstå, hævde, at et land ikke er et folk. Det er i orden: Rent logisk har du ret; men i den overførte betydning, som er gængs, er der denne lighed. Ellers kan man ikke sige, at Danmark vandt fodboldlandskampen i aftes. Det er jo ikke noget, jeg finder på. Husk brugen af “England” f.eks. i Nelson ’s signal før Trafalgar, eller i Shakespeares udgave i Henrik Vs tale til soldaterne, hvor kongen også kalder sig selv for England.

  Folkekirken betyder folkets kirke. Folket er det danske folk (der findes vist ikke andre “folkekirker” — de tyske hedder Landeskirchen — så der er ikke noget at misforstå). Det danske folk er landskabet Danmarks befolkning. Det betyder igen, at folkekirken er Danmarks kirke, og det betyder, at Danmark i den overførte betydning er et kristen land … nu med et ganske betydeligt islæt af andre — muslimer.

  Toregimentlæren er ikke et dogme, og du misbruger konceptet. Jeg kan anbefale dig en artikel af Ida Auken, som der er link til, hvis du googler toregimentlæren + dogme.

  I øvrigt, når vi er i drillehumør, så staves konklusion med ét “s”.

 153. Af Axel Eriksen

  -

  J.H., du og dine medislamister har jo haft 1.400 år til det – og har ikke spildt tiden – og fremtiden for jer tegner også lys. Hvorfor dog så så mellemfornøjet? Nåh, det går ikke hurtigt nok!,

 154. Af j.. hA nsen..

  -

  AF AXEL ERIKS EN – 14. DECEMBER 2017 11:43

  AE
  Din slags blev jo heldigvis nedkæmpet i Berlin. I 1945.
  Lige nu er der lidt styr på jer. PET har jer under opsyn.
  Når I fører jer frem som buksemariusser på diverse blogs.
  Du har været væk fra debatten i et år, Skriver du.
  Var der slet ingen adgang til internetter? Der hvor du opholdte dig.

 155. Af Flemming Lau

  -

  Lemche, min moder brugte også pøj pøj når jeg skulle afsted til noget længerevarende. Det blev så suppleret med at hun spyttede efter mig, det skulle også give held. Krydsede fingre eller vi tænker på jer. Jeg foretrækker selv ” vi ber’ for jer!” Men får ikke sjældent svaret: ” ja nu er vi jo ikke på vej i krig!” Eller “Vi skal bare på ferie på Madeira!” Nå! De Madeira rejsende var vist lidt glade for bønnen under indflyvningen.

 156. Af Flemmimg Lau

  -

  Apropos kristen jord, så begraves de fleste vel i kristent indviet jord….?

 157. Af niels peter lemche

  -

  Lau, ja, tre spytklatter. Og mht. flyvning, så var der den anglikanske biskop, der skulle flyve hjem fra New York, og som bad til Gud om, han ville holde hånden under ham!

 158. Af Flemming Lau

  -

  I Danmark, forstås!

 159. Af Eskild Rasmussen

  -

  “Brænd landsbyen af hvert syvende år!” Sådan lød en opfordring fra Hella Joof i foråret 2017. I hvert fald er det en værdifuld proces at stille spørgsmålstegn ved f.eks. samfundets religiøse institutioner fra tid til anden.

  For Caspar Stefani og mange andre er det en underforstået præmis, at kristendommen er en uforandelig størrelse – men det er jo en illusion. Kristendommen i 1600-tallets Danmark var markant forskelligt fra kristendommen i dag, f.eks. var eksorcisme en fast bestanddel af dåbsritualet, idet man mente, at barnet var født med en ond ånd, der skulle uddrives. Sådan er der rigtigt mange illusioner omkring kristendommen, og det ville være rart at få dem belyst, undersøgt og diskuteret – bare en gang imellem.

  Vore dages kristentro bygger f.eks. på den præmis, at Jesus har levet som et menneske på jorden – for det står der jo i Biblen, og den taler da sandt – eller hvad? Men myterne om en gudesøn, der fødtes i en stald i overværelse af hyrder og modtager ofre fra stjernetydere fra Persien kan dateres helt tilbage til 300 f.Kr. iflg. bogen “The Jesus Mysteries” (af Timothy Freke & Peter Gandy), der udkom i 1999 og blev en bestseller i den engelsksprogede verden det år.

  Kristendommen er simpelthen bare én blandt mange mysterie-kulter, som eksisterede og trivedes i Middelhavsområdet på den tid, og som blev udryddet, da kristendommen blev ophøjet til statsreligion ved kirkemødet i Nikæa i 325 e.v.t. Myterne (eller måske rettere: mysterierne) om gudesønnen ender altid med et optog med gudesønnen (i form af en dukke) ridende på et æsel, før domfældelse, henrettelse og død – og 3 dage efter genopstår gudesønnen og lover sine tilhængere evigt liv. Det er historisk dokumenteret, at disse mysterier blev opført som teater ved helligdommen i Eleusis i Grækenland i flere hundrede år – blot hed gudesønnen Dionysos og ikke Jesus.

  Mysteriekulten blev introduceret i Israel med affattelsen af Markus-evangeliet i Alexandria omkring 50 e.v.t., men gudesønnen måtte knyttes til Messias-skikkelsen for at have en chance for at blive accepteret i den monoteistiske jødedom. Jøderne forventede om Messias, at han skulle komme i kød og blod. Og da staten Israel blev knust af romerne i 70 e.v.t. kunne ingen verificere, om Jesus havde levet i kød og blod – eller det hele “bare” var en myte.

  Myten om gudesønnen er imidlertid værdifuld, fordi den er med til at civilisere verden – bl.a. med budskabet om at vende den anden kind til, når man bliver slået på kinden. På et dybere niveau løser disse mysterier oldtidens største problem: Ødipus-komplekset, ifølge hvilket en søn dræber sin far. Hver gang en mand dræber en anden mand, er der i virkeligheden tale om, at han slår sin far ihjel i symbolsk forstand. I mysterierne løses Ødipus-problemet ved, at sønnen ofrer sig for faderen i stedet for. Derved opløses en endeløs voldsspiral – som vi i øvrigt stadig kan genkende i Mellemøstens mange konflikter, eftersom hverken Islam eller Jødedom har en løsning på Ødipus-komplekset.

 160. Af niels peter lemche

  -

  Lau, og så lige den der med indviet jord. Prøv at google “indviet jord”. Der er ikke noget hokus pokus her. Det betyder egentlig bare, at det pågældende jordstykke er kirkens begravelsesplads. Det er jo ligesom med kirker, der også indvies. Eller fodboldstadier og sportshaller.

 161. Af Flemming Lau

  -

  Lemche, ja det må siges at være en mere jordnær bøn. Og når der er noget der hedder overtro, burde der jo også være noget der hedder undertro, Men det reagerer selv tableten kraftigt imod, kan jeg se. Den er også så konform!

 162. Af n m

  -

  Dansker- og jødehaderen j ha ns en beskylder andre for at være racister og nazister. Men hr. j ha n sen har altså samme syn på jøderne som en vis a dolf hit ler. Som fik myrdet millioner af fredelige og sagesløse jødiske mænd, kvinder og børn.

 163. Af n m

  -

  Dansker- og jødehaderen j ha ns en beskylder andre for at være racister og nazister. Men hr. j h a n sen har altså samme syn på jøderne som en vis a dolf hit ler. Som fik myrdet millioner af fredelige og sagesløse jødiske mænd, kvinder og børn.

 164. Af j.. hans EN

  -

  AF N M – 14. DECEMBER 2017 12:26

  Så er en køter på banen med de sædvanlige løgnhistorier.
  I et falsk navn. Sådan agerer kujoner og nazis ter.
  Den slags forstår kun deres eget sprog. Så kan de flæbe nok så meget.

 165. Af B. Mortensen

  -

  Mon der ikke er flere mennesker i Danmark der går i moske for at bede end der er folk der går i kirke?
  Hvor mange Kirker står ikke tomme hver Søndag hvor Moskeen er fyldt op?
  Kristendom er en minoritet i dagens Danmark men er en del af vores fælles historie..
  Jeg mindes at vores forfædre (vikingerne) var tæt på at blive muslimer, men hvad der ændrede deres synspunkt har jeg glemt..

 166. Af Eskild Rasmussen

  -

  Julen er hjerternes fest, så hold nu fred med hinanden! 🙂 Ellers går I glip af det vigtigste…

 167. Af Karsten Nielsen

  -

  Ødipus-komplekset er noget som kun forskruede “intellektuelle” bruger tid på. De allerfleste mennesker har ingen lyst til at slå deres forældre ihjel. Og slår en mand en anden mand ihjel, har det nærmest aldrig noget med “ødipus” at gøre.. Som regel er det noget med ondskab, rovmord , hævn eller krig.

 168. Af J L

  -

  Niels Peter Lemche
  Betyder Dansk Folkeparti, Konservativ Folkeparti eller Socialistisk Folkeparti folkets parti? 🙂

  /Jesper Lund

 169. Af j.. hanS en

  -

  AF B. MORTENS EN – 14. DECEMBER 2017 12:36
  “Jeg mindes at vores forfædre (vikingerne) var tæt på at blive muslimer, men hvad der ændrede deres synspunkt har jeg glemt.”

  Måske fordi de holdt meget af mjød.

 170. Af Eskild Rasmussen

  -

  Karsten Nielsen: Hvis du ikke tror, at vold og Ødipus-kompleks har noget med hinanden at gøre, skyldes det sandsynligvis, at du har fortrængt din barndoms oplevelser! 🙂

  Det var Sigmund Freud, der beskrev Ødipus-komplekset, og han knyttede det til barndommen – bl.a. den såkaldt “orale” fase (0-1 års alderen), den “anale” fase (1-3 års alderen) og den efterfølgende ødipale fase (3-6 års alderen. I den anale fase kan børn få nogle gevaldige raseri-anfald i magtkampen med forældrene, men Sigmund Freud’s budskab er, at forældrene skal sætte klare grænser – som barnet derefter kan integrere i sig, og det er da også det, der sker i de fleste tilfælde, hvor resultatet er nogle civiliserede voksne. Hvis barnet kommer uheldigt ud af en eller flere af disse faser, kan det iflg. Sigmund Freud ende med f.eks. vold og kriminalitet. Heldigvis kan der repareres på sådanne skader med terapi, under hvilken fortrængningerne bringes op i erindringen og konfliktstoffet løses.

  Jeg siger jo ikke, at Sigmund Freud er ufejlbarlig, men jeg siger, at han har fat i nogen vigtige pointer, som stadig gælder.

 171. Af kim chr

  -

  J han s en og li s be th har det tilfælles at de er debatbøller der slynger om sig med falske beskyldninger, for verbalt at terrorisere andre bloggere til at forlade debatterne.

 172. Af Birger Nielsen

  -

  Glimrende indlæg fra Eskild R. Kan ikke være mere enig. Men for langt de fleste danskere er den slags viden uinteressant. Mange vil ikke fravige den indoktrinerere naivistiske barnelærdom, men langt de fleste vil hellere beskæftige sig med ligegyldigheder på diverse medier. Som sagt den almene uvidenhed er ubegrænset.

 173. Af niels peter lemche

  -

  JL, du kan tro, at begge partier drømmer om, at det skulle være tilfældet.

 174. Af J L

  -

  Niels Peter Lemche
  Ida Auken:
  “Vi må i stedet erkende, at det danske syn på religion og politik (og den danske stat-kirke-ordning) er en udvikling, der har specifikke historiske årsager, og ikke en udvikling, der udtrykker den eneste sande form for lutherdom.”

  Mon der ikke mere tale om at Danmark kun har en reminiscens af lutherdom tilbage, nemlig det åndelige regimente i form af folkekirken.

  /Jesper Lund

 175. Af Eskild Rasmussen

  -

  PS: For nogle år siden arbejdede jeg som lærer på en efterskole for børn, som ikke rigtigt passede ind i Folkeskolen: Ordblinde, ADHD, fysisk handikappede, osv. – og så såkaldt “adfærdsvanskelige” børn. De “adfærdsvanskelige” børn var tilsyneladende samvittighedsløse, grænsende til det psykopatiske – men de havde alle sammen én ting til fælles: De var drenge, der var vokset op med en enlig mor på bistandshjælp, en mor, som ikke havde formået at sætte grænser for dem. De anede simpelthen ikke, hvad der var “rigtigt”, og hvad der var “forkert”, for ingen havde nogensinde lært dem det! I den situation var Sigmund Freud’s teorier værdifulde som værktøj til dels at forstå den unge (uden at være moralsk dømmende), dels at sætte ind med effektiv hjælp til dem.

  “Den fraværende far” var hovedårsagen til de “adfærdsvanskelige” børns problemer. Rigtigt mange drenge og mænd går rundt og har issues med vrede rettet mod deres far, som godt nok har været til stede i deres barndom, men han har bare ikke forstået at håndtere rollen som far – måske fordi han selv havde problemer med sin far. Der er stadig tale om et Ødipus-problem, farven har bare en anden lyd, dvs. det er forskelligt fra “den fraværende far”.

  I den verserende bandekonflikt på Nørrebro i København kan man være helt sikker på at støde ind i Ødipus-komplekset – og kun hvis man forstår, hvad man har med at gøre, kan man gøre noget ved problemet. Det er f.eks. tankevækkende, at det var en gruppe af fædre, som har skabt fred mellem de to bande-grupperinger.

 176. Af t mi

  -

  Seriøse bloggere sortlistes på denne blog. Redigeringen er skandaløs.

 177. Af b jensen

  -

  Kommunisme forklædt som humanisme, og feminisme forklædt som lige ret, har smadret familieværdier, og har undergravet vores kultur og civilisation. Se “Sverige er fortabt”/”Begår Frankrig selvmord?”.

 178. Af Gert Hansen

  -

  B. Mortensen:

  At vore forfædre skulle have været tæt på at blive muslimer, har jeg dog aldrig hørt før.

  Folk der elsker svinekød, snaps og øl, bliver ikke muslimer. Så der er vist noget du har misforstået.

 179. Af Arne Nielsen

  -

  Flimming Lau, du skriver, meget rigtigt, at rationalitetens is er såre tynd. Men det er nu min erfaring, at der er forskel på tykkelsen af den hos forskellige mennesker. Der er en forfatter, Erling Jacobsen, som beskriver, hvordan det er med den rationelle virkelighedsopfattelse. Fra barnsben bliver vi bekendt med alle mulige former for fantasier – legene involverer disse, men efterhånden udkrystalliserer der sig opfattelser af en særlig stabilitet og pålidelighed. Igennem uddannelse af forskellig slags, og endnu senere, gennem universitetsuddannelser, underkaster vi disse rationalitetens grundopfattelser indgående undersøgelser, og når således til en virkelighedsopfattelse, som udviser en helt enestående grad af pålidelighed og stabilitet. Jeg har erfaring for, at det er meget forskelligt, hvor meget indtryk disse erkendelser gør på forskellige mennesker. Nogle bevarer dem blot som en tynd fernis, der dækker over et svælg af mulig overtro, mens det hos andre udgør et solidt fundament for, hvordan de vurderer enhver ting, og hvor de med stor sikkerhed afviser ethvert forsøg på at stille spørgsmåstegn ved rationaliteten. Et godt eksempel herpå, hvor jeg selv har været alvorligt i tvivl, er troen på flyvende tallerkener som besøg hos os fra andre, os teknologisk overlegne, civilisationer fra det ydre rum. Jeg har jo kunnet se, hvordan utallige beretninger har hobet sig op, men har på den anden side kunnet se, hvordan man har kunnet tilbagevise alt, hvis blot det blev undersøgt grundigt nok. Der er således i mennesket et beredskab til at tro det utrolige, hvilket jo er blevet skamløst udnyttet i alle former for religioner, skønt de alle er voldsomt kontrafaktiske. Det er den gamle maxime om, at skal der lyves, så skal der lyves grundigt – og det gør man så. Af disse grunde kan jeg godt have mine betænkeligeder ved at bruge religionen som middel mod det overnaturlige. Risikerer man ikke at bekræfte, snarere end at bekæmpe, det okkulte? Men i betragtning af, at det rationelle verdensbillede fra et psykologisk synspunkt er at jævnstille med et okkult verdensbillede – blot har det fordelagtige egenskaber som at et eksperiment er både repeterbart og reproducerbart – så kan jeg sådan set godt se den rent psykologiske logik i at forsøge sig med djævleuddrivelse. Det kommer meget an på den person, som er involveret i problemerne. For mig passer den rationelle tilgang til det hele mig bedst. Det er nu engang mig den mest solide og bedst funderede tilgang til det hele.

 180. Af niels peter lemche

  -

  JL, det kan du så håbe på, men tallene siger noget andet.

 181. Af Axel Eriksen

  -

  J.L. kl.12.41.

  Nej. det betyder ikke, at de tre partier er hele folkets parti. Men de er til din orientering heller ikke nævnt i Grundloven. Er det ikke specifikke henvisninger til denne, som du og ASJ har brugt halvdelen af blogindlæggene til at efterlyse, når I nu er ude af stand til at drage logiske slutninger ud fra en given tekst?

 182. Af J L

  -

  Niels Peter Lemche
  Hvilke tal,tænker du på? Er det antallet af folkekirkemedlemer, hvor de fleste vel er såkaldte kulturkristne?

  /Jesper Lund

 183. Af Jesper Lund

  -

  Axel Eriksen
  Jeg forstår ikke hvad du mener. Min kommentar med de tre partier var en vittighed.

 184. Af J L

  -

  Axel Eriksen
  Jeg forstår ikke hvad du mener.
  /Jesper Lund

 185. Af Axel Eriksen

  -

  Jeg går altid i svømmehaller i weekender, selvom jeg ikke kan svømme. Da er der nemlig fyldt op med børnerumper i omklædningsrummet. Jeg smugler et kamera med ind altid.Min computer er fyldt til bristepunktet med børneporno.

  Ah, Ok Lund. Har vist set for meget børneporno i dag. HO, HO, HO.

 186. Af Axel Eriksen

  -

  Lemche, kan i skaffe småbørn i logen ved møderne? Hvis så er jeg intereseret i at blive medlem af logen!

 187. Af J L

  -

  Axel Eriksen
  Nu er der igen en psykopat, der bruger dit navn.
  /Jesper Lund

 188. Af Axel Eriksen

  -

  Julen er den bedste tid. Min juledragt er den perfekte børnetiltrækkere, også er man anonym.

 189. Af niels peter lemche

  -

  J L, hvad ved du om det? Faktum er antallet af medlemmer og procentdelen af befolkningen, der er det. Det andet er dine gætterier.

  Danskerne er i almindelighed folkekirkekristne, dvs. de har et meget fornuftigt forhold til kirken, benytter den, når der er brug for den; og vil normalt gerne begraves i kirken. Mange steder i landet uden for de største byer er det måske op mod 100%. I byerne og især i København ser det anderledes ud.

  Men da antallet af medlemmer af folkekirken er lig med antallet af dem, der betaler kirkeskat, så må folk altså mene noget med det.

  Jeg har tit sagt til bl.a. Hans Ravn Iversen, at det forholdsvis lave tal på kirkegængerne nok hænger sammen med, at der ikke er noget at være nervøs for. Hvis landet standede i våde og fjenden stod for døren, ville kirkerne være fyldte. Det er selvfølgelig også et postulat.

  Nu har jeg business andetsteds, og når jeg kommer hjem igen om en 8 timer, så er bloggen nok blevet lukket. Så, hvis det er tilfældet, så hej for denne gang.

 190. Af Kim Olsen

  -

  Hassan
  “I havde jo kun en kort periode til jeres massemord. 1933-1945.
  Idag må Kim Olse n så nøjes med at gøre nar af nazisternes ofre.”

  Lad venligst være med at blande mig ind i en debat, som jeg ikke deltager i!

  Vanskabte stalinistiske møgsvin.

 191. Af Axel Eriksen

  -

  Kim Olsen! Ja, jeg tilslutter mig helt din karakteristik af disse infantile personager med et utal af falske navne – men det er åbenbart ikke nok, så andres navne skal også misbruges!

 192. Af Jan Johansen

  -

  Vi skal da ikke have mere kristendom. Det fik vi nok af i barndommen på børnehjemmet, i søndagsskolen, i skolen og i det ugentlige møde og på lejrture hos FDF. Heldigvis lykkedes det ikke for nogle af parterne at få mig omvendt, og for at det ikke skal være løgn, blev vi også med mellemrum slæbt med i Pinsebevægelsen, når vi besøgte vores mor om søndagen, min søster og jeg. Det var næsten den værste oplevelse med voksendåb og voksne mennesker, der talte i tunger, hed det vidst. Forfærdeligt! I dag bestemmer jeg og min familie selv, og jeg er utrolig glad for, at jeg har bevaret min sunde fornuft og afslappede holdning til tilværelsen og dermed til kristendommen. Vi skal ikke have mere kristendom. Hvis det var så god en ide’, havde været nok set anderledes ud i dag!

 193. Af Jan Johansen

  -

  Rettelse: …havde verden nok ser anderledes ud i dag.

 194. Af Orla Guude

  -

  @J.. HANS EN… – 14. DECEMBER 2017 11:23
  “I havde jo kun en kort periode til jeres massemord. 1933-1945.
  Idag må Kim Olse n så nøjes med at gøre nar af nazisternes ofre.”

  De muslimske tyrkere brugte kun et par år til at halalslagte ca. 2 millioner uskyldige armenske civilister omkring første verdenskrig.
  De muslimske tyrkere myrdede ca. 700.000 pontiske grækere (fra Lilleasien) i samme periode.
  De fleste ofre blev jaget ud i øde områder, hvor de i følge kilderne fik lov at sulte ihjel.
  De fanatiske muslimer har åbenbart behov for at øve sig i folkedrab konstant.

 195. Af j.. han Sen

  -

  AF KIM OLSE N – 14. DECEMBER 2017 15:15

  Pædofile nazisvin.
  Dine svinske indlæg i falske navne er nemt gennemskuelige.
  Stå ved det som du skriver. Flæbende køter.

 196. Af Ol Kimsen

  -

  Glædelig jul til Hassan ….. Knus fra os alle her i pikløselille.

 197. Af J haN Sen

  -

  AF OL KIMSEN – 14. DECEMBER 2017 16:20

  Har pædoKim Ols en fået den snittet af?
  Så han ikke længere kanmisbruge børn.

 198. Af J haN Sen

  -

  AF OL KIMSEN – 14. DECEMBER 2017 16:20

  Har pædoKim Ols en fået den snittet af?
  Så han ikke længere kan misbruge børn.

 199. Af Jan Johansen

  -

  En lille rettelse: ser – set, ref.: Ovenstående 16:12. Undskyld.

 200. Af J Nielsen

  -

  “(…), i 1953, var mere end 95% af landets befolkning medlemmer af folkekirken. I dag er det vist omkring 10% færre; men er det et udslag af en kraftig bevægelse ud af folkekirken, eller er det fordi befolkningens sammensætning har ændret sig? Der er op med 10% muslimer i landet i dag.”

  Medlemstallet er ca. 76%.

  “Konklusion Danmark var i 1953 et kristen land, og selv i 2017, snart 2018 er hovedparten af den ikke muslimske befolkning stadig kristne.”

  Det siger medlemstallet ikke noget om. De færreste har selv meldt sig ind. En ikke uvæsentlig del er mindreårige, og er aldrig blevet spurgt. Det eneste man kan sige er at folk ikke er blevet tiltrukket af en anden religion.

  Ræsonnementet er ikke mere solidt end hvad der står på en af mine gamle rockplader: “Denne LP har længere spilletid end normalt. Derfor bør den spilles højt.”

  Hvis man fra fødslen blev meldt ind i dansk Folkeparti, og ydermere blev kraftigt begavet ved at bekræfte sit medlemskab et antal år senere – så så deres medlemstal nok også noget anderledes ud end det gør i dag.

 201. Af vagn pedersen

  -

  Ja julestemning. Hvis vi starter med at fastslå at Johannes Døberen blev født omkring årsskiftet og fremført ved forårstide, hans kusine Maria`s søn Jesus blev født et ½ år efter, der er et ½ år mellem de to. Så Jesus må være født ved sommertide
  Hvorfor fejres hans fødsel så i 12 måned, jo som konkurrence til solhvervsfesterne.
  Så vær venlig overfor Jesus Kristus ikke at fejre hans fødsel, men man kan jo godt fejre Guds Lys i sønnens navn, men det er noget helt andet
  Jo Maria og Johannes Døberen var fætter og kusine, Johannes indviede Jesus til Guds rige
  Lad præsten tale om Jesu` virke og tale i sin tid fra prædikestolen.
  Jesus fordømte jo ingen og brugte vendingen: Tilgi thi de ved ikke bedre
  Så vidt jeg ved talte han om stening ud fra at den rene kaster den første sten, ja der blev jo ingen sten kastet og det kan vi jo lære noget af i stedet for at dømme

 202. Af j. haNs en

  -

  AF AXEL ERIKS EN – 14. DECEMBER 2017 16:02

  Du anfører, at du ikke har deltaget i debatterne i et år.
  Fordi du har været “indisponibel”.
  Men man må sige, at du fortsætter, hvor du slap.
  Med syge personangreb, løgnhistorier og andet svineri.
  Du må have kedet dig meget igennem det sidste års tid.

 203. Af Flemming Lau

  -

  Arne Nielsen, jeg tror dybest set at det er et spørgsmål om temperament. Når det drejer sig om den menneskelige psyke, så er jeg meget varsom med at konkludere hvad der er validt. Det der med motivfortolke og ransage “hjerte og nyrer!” overlader jeg ofte til Helligånden af frygt for at gøre uret. Naturligvis kan man have et indtryk af en person, og i et ophedet øjeblik kan der ryge nogle finker af panden, men ellers er forskningen i mennesket psyke jo ikke en eksakt naturvidenskab.

  Grundtvig sagde engang mod den golde rationalisme der herskede i dansk åndsliv:
  “Hvad bliver der tilbage af Kristendommen, når man fjerner alt det, der ikke kan begrundes med den menneskelige fornuft…? Kun en tom skal af borgerlig moral, uden ånd og uden grundlag!”

  Hvis vi tager folkeskolen, så er den præget af dansk og matematik. Det er nødvendige discipliner, men er ikke alene alment dannende. Og orienterer ikke nødvendigvis i identitets skabelsen, såvel som i tid og rum. Alt det vi som nation, skal leve højt på som fantasi og kreativitet, har som bekendt trange kår i folkeskolen. Og hvad angår det at tage et socialt hensyn, så er der plads til fremgang. Prøv at lave en buet streg som et omvendt S, i podens kladde hæfte og bed denne om at skabe noget ud af det. Ud over chokket over at skulle forholde sig til noget udover lodrette og vandrette streger, så er det som om at man ligeså godt kunne have bedt afkommet om at gå på vandet. Vi er begyndt at ane en ny form “analfabetisme” Det syntes jeg ikke er særligt betryggende!

 204. Af Axel Eriksen

  -

  Kære JH.

  Jeg forlod i virkeligheden aldrig debatten det sidste år, men brugte det på at skrive i Hassans navn og andres.

  Mig og KO holder foresten venstre børnemøde på Lørdag, mellem kl. 8 og midnat her i Høng. En forberedelse til det snarlige valg. Her kan børnene lære om Venstre og uddanne deres forældre derhjemme bagefter. Der bliver boller og sodavand, og så kan i komme ned i kælderen alle og se min Legosamling bagefter. Alle lokale børn under 8 år i Høng og omegn er hermed inviteret over til mig og KO.

 205. Af Kim Olsen

  -

  Enig med AE. I kan komme allerede kl. 6 i Høng børnlille, for at se min frimærkesamling først? Jeg har også mange nazi knive, medaljer mv. I må godt tage billeder, man så må jeg også af jer. Hi hi…

 206. Af Kim Olsen

  -

  Kristendommen skal indoktrineres i de små børn. De skal gøre som Far vil. Og han skal sidde for bordenden..Når far putter, skal børnene gøre alt hvad far forlanger.

 207. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Danmark er et land funderet på kristne værdier.

  Lidt hedenskab blev der tilbage, da danerne blev kristne.
  En rest af katolisisme blev de tilbage ved Reformationen.
  Lidt kristendom blev der tilbage da nogle af danerne nægtede at forblive kristne.

  Kan man hedde Kirkegaard, når man er ateist?

  Liberal Alliance vil privatisere S togene. Kunne det være en ide, at privatisere Kongehuset. Således kunne man udbyde rollen hvert år, for så at ansætte den billigste. Vi kunne fortsætte med Folketinget, efterfølgende.

 208. Af Niels Poulsen

  -

  Måske er ateisterne de egentlige fremmede i Danmark? I hvert fald står de isoleret med deres kritik af de kristne traditioner i det kristne Danmark.

  Flere aviser har fortalt, at indvandrerskoler og de muslimske familer er glade for de julearrangementer, kirkerne står for.

 209. Af j. haNs en

  -

  AF NIELS POULS EN – 14. DECEMBER 2017 17:57
  “Flere aviser har fortalt, at indvandrerskoler og de muslimske familer er glade for de julearrangementer, kirkerne står for.”

  Det er nok rigtigt.
  Det er mit indtryk, at højrefløjen bruger historien fra Græsted til deres sædvanlige muslim bashing.
  Uden at de har sat sig ind i tingene.
  Nu er Græsted i Nordsjælland sikkert ikke et af de steder, hvor der er mange flygtninge og indvandrere.
  Kommunerne i Nordsjælland plejer jo at være gode til at løbe fra ethvert ansvar.

 210. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Jesper, Niels Peter, Birger, Arne. Niels og nogle af jer andre.

  Det har da tilnærmelsesvis været en god debat. Mange bolde i luften.

  Jeg er glad for Lemches henvisning til Ida Aukens artikel om Luther, selvom hendes artikel handler om en fortolkning af Luthers toregimente-lære, er den rigtig god.
  Luther blandede religion og politik sammen.
  Han er næppe fader til det moderne sekulære demokratiske samfund, vi lever i.

  Jeg er selv medlem af folkekirken, men som de fleste af mine forfædre og mine venner der også var og er medlemmer af folkekirken, betyder det ikke, at dette påtvungne medlemskab er ensbetydende med, at man er kristen.

  Men der er mennesker, der vil tvinge andre ind i deres homogen-opfattelse af verden.
  Som Erdogan i Tyrkiet, som Putin i Rusland, som ayatollaherne i Iran: At alle er tvangs indlagt til den samme religiøse/national opfattelse af et samfund.

  Sådan er det heldigvis ikke i Danmark, og sådan vil det aldrig blive.

  Lige meget hvor højt de skriger: “Danmark er et kristent land”.

  Hold mig uden for.

  PS. Tak for denne gang. Jeg håber, vi kan få andre spændende debatter her på berlingskes blog.

 211. Af J L

  -

  Jeg har kigget lidt i statistikker for Danmark 2008 hos European Values ​​Study under Religion and Morale.
  Her er en link http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4760

  Danskerne er mere religiøse end man umiddelbart forestiller sig. Men statistikkerne viser at denne religiøsitet er ret så diffus.

  F.eks. viser en statistik om danskernes forhold til andre religioner følgende:

  only one true religion 6.7%
  only one true religion but others contain some truths too 20.9%
  no true religion, all contain some basic truths 59.7%
  none of the religions offer any truths 12.7%

  Danskerne er altså ret åbne overfor andre religioner.

  /Jesper Lund

 212. Af Orla Guude

  -

  Kim…Jeg er helt enig med dig! Må jeg også møde op hos dig og Axel til venstre børnemødet? I skal nok komme til først. Hi hi..

 213. Af J L

  -

  Niels Poulsen
  Den statistik, som jeg viste i min sidste kommentar, viser at 12.7% af danskerne mener at ingen religioner leverer sandheder.

  I 2013 henviste b.dk til en undersøgelse, der viser at 20% af danskerne kalder sig ateist.

  Er ateister fremmede i Danmark? Og mon det er ateister, som har fået aflyst skolejulegudsstjenesten i Græsted?

  /Jesper Lund

 214. Af J Nielsen

  -

  “Og når der er noget der hedder overtro, burde der jo også være noget der hedder undertro.”

  På samme måde som den enes overbevisning er den andens underbevisning.

 215. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Jesper Lund.

  Nu er jeg altid skeptisk overfor undersøgelser, men, skulle det være sandt:

  At danskerne svarer med et gennemsnit af 59.7%: “no true religion, all contain some basic truths”. Så er da da håb for julen (der er en ældre fest end kristendommen).

  Vi mennesker er forbundet med hinanden, vævet ind i hinanden, som et stjernetæppe, der omgiver jorden.
  Alle stridigheder er det enkelte menneskes fortvivlende råb “lad mig ikke alene”.

  Hvis vi mennesker tilegner os hinanden, hvis vi siger, det enkelte menneske er et suverænt mål i sig selv, og hvis vi formår at leve op til dette ideal, at respektere hvert menneske som et suverænt mål i sig, så kan vi, og skal, stræbe mod en bedre verden, hvor vi mennesker er overladt til os selv.
  Men sammen er vi stærke.
  I gensidig respekt og forståelse for hinanden.

  Det er det moderne sekulære demokratiske samfunds inderste princip: lad os leve sammen i gensidig respektfor hinanden.

  Side om side.

  Et af den europæiske oplysnings-tids vigtigste principper er “Handl sådan, at din viljes grundsætning til enhver tid tillige kan gælde som princip for almen lovgivning”.

 216. Af Axel Eriksen

  -

  Orla, Du er velkommen i Høng..Men vi skal have looo kr. for det , mig og min kære KO.
  Bring bare alle vennerne du har. Men looo kr. for hver, ok?

 217. Af Axel Eriksen

  -

  Orl a, Du er velkommen i Høng..Men vi skal have looo kr. for det , mig og min kære K O.
  Bring bare alle vennerne du har. Men looo kr. for hver, ok?

 218. Af Axel Eriksen

  -

  Jeg forlod debatten sidste år p.g.a. debatniveauet – og nu gør jeg det f.g.m. igen!

 219. Af Axel Eriksen

  -

  I vil i fremtiden, som over det sidste år, kunne finde mig skrivende i andre navne, og i andres navne. Lidt af hvert der. Tak for ingenting. Længe leve Venstre.

 220. Af M Jørgensen

  -

  Mens vi venter på Godot- og at julefreden vil sænke sig..

  “Det er det moderne sekulære samfunds inderste princip, lad os leve sammen i gensidig respekt for hinanden.”

  Dansk Folkeparti smider nye udlændinge krav på bordet i forhandlingerne med Inger Støjberg .

 221. Af Niels Poulsen

  -

  Jesper Lund

  Julegudstjenesterne fungerer som en BROBYGGER mellem børn med forskellige kulturelle baggrunde. Det er inklusion for fulde gardiner, og børnenes øjne er store og runde over for alt det spændende, der foregår i kirkerummet.

  Så, ja, i dette tilfælde er de mange ateisters negative indlæg om kristendommen i dette debatspor at opfatte som GRØFTEGRAVERI.

  Og jeg får den tanke, om det ikke er sådan generelt: at det er ateisterne, som er de egentlige fremmede i Danmark? Kunne man ikke forestille sig en fremtid, hvor de kristne og muslimerne assimileret til kristen kultur levede i fred og harmoni sammen? Og hvor det eneste, som truede denne idyl, var ateisterne, som har ekskluderet sig selv fra fællesskabet?

 222. Af J L

  -

  Niels Poulsen
  Nationalkonservative (som dig) har så travlt med at ekskludere anderledes tænkende fra Danmark. Tænk blot på dansker-diskussionen med beskyldninger rettet mod personer for ikke at være “dansker”.

  /Jesper Lund

 223. Af Arne Nielsen

  -

  Flemming Lau, dit sidste skriv sætter flere tankeretninger i gang hos mig. Det kan godt være, at du har ret i det der med, at folk har forskellige tenperamenter, og jeg er da i psykiatrien bekendt med at der dér er personale, som råder over ressoucer af åndelig, og lad os bare sige, religiøs karakter, vel fordi man har erfaring for, at der i hospitalspsykiatrien kommer folk, hvis sindslidelser fungerer på en religiøs bærebølge, og at folk i religionen har fundet bedst udtryk for de vanskeligheder, de slås med. Dog kræves det af personalet, at de har øje for den morbiditet, den sygdomsramte er genstand for, og at det ikke er legeværk, de har med at gøre. Den anden tankerække er, at hvis vi nu sammenholder den okkulte tankegang med den rationalistiske og søger at vurdere, hvilken af de to, der rummer den stærkeste trolddom, så kommer det rationalistiske verdensbillede ud som en flot nummer ét, og den har tillige den fornemme egenskab, at den følger regler, man kan stole på. Det gør alt det okkulte ikke, og denne tankegang er konstitutionelt svigefuld, hvorfor der er indlysende fordele ved at forlade den. Og da religiøs tankegang fundamentalt funderer sig på okkulte opfattelser af virkeligheden, må den ryge samme vej. Og hvad det, Grundtvig sagde om gold rationalisme, angår, så var ham den syndflod af kreativitet fremmed, som vi i dag ser som indfrielsen af de løfter, som vel ingen, eller meget få så den indeholde på Grundtvigs tid, og som i dag er en god begrundelse for at se rationalismen som alt andet end gold. Imidlertid gælder det nok for mange, måske et flertal, at når de holder de rene mirakler indenfor teknisk kunnen i hånden, sådan som man kan det i dag, så ser de ikke de skred i menneskelig erkendelse, som de baserer sig på, i alle stadier af deres tilblivelse. Der gør sig jo det forhold gældende, at når det gælder disse indsigter, er det vigtigt at holde sig for øje, at disse i ingen henseender er folkelige, og at de kun bliver de hårde hjerner til del, som gennem universitetsstudier formår delvis at tilegne sig dem. Men dertil er det glædeligt at konstatere, at mange mennesker, som ellers ikke er så solidt funderede i nogetsomhelst, i så rigt et omfang er tilbøjelige at lægge rationalistiske betragtninger til grund for deres ageren. Dette er konsekvens af den kultur, vi har herhjemme, hvor det ikke opfattes som positivt at give udtryk for et verdensbillede, der tager udgangspunkt i hellige bøger, snarere end fysikbogen, i modsætning til amerikanerne, hvor vankundighed giver anledning til debatter, vi heldigvis er forskånede for herhjemme.

 224. Af Flemming Lau

  -

  Sandheden er snarere at vi nationalkonservative, ikke har en dyt imod kulturmuslimer, bare de holder sig indenfor loven. For rettroende forholder det sig noget anderledes. Hvorfor…? Fordi de er de fleste og de lægger ikke skjul på hvad de vil med det danske samfund. Og det burde flere forholde sig til i stedet for at skyde budbringeren.

 225. Af Flemming Lau

  -

  Arne Nielsen, Ja jeg når ikke at sammenfatte noget om kærlighedens væsen i aften, men jeg skal nok give dig et skriv, imorgen engang, sweet dreams!

 226. Af Birger Nielsen

  -

  Niels Poulsen
  Du har store problemer med de stakkels mennesker, som ikke er tror på guder, engle og mysterier.
  Har du prøvet at læse lidt om religionernes opståen? Er du blottet for kritisk tilgang til magthavernes brug og misbrug af religionernes indflydelse på de store uvidende masser gennem historien?
  Tror du også på andre guder, astrologi og eventyr? Hvorfor ikke ?
  Skån os andre for din nedladenhed over for os, som er lidt mere nysgerrige og skeptiske.

 227. Af niels peter lemche

  -

  J NIELSEN, ja, det ligger åbenbart lavere, end jeg regnede med; men til gengæld er fordelingen over landet meget skæv. I København er det under 6%, i Viborg stift op mod 90%.

  Men egentlig som man kunne regne med.

  Men tak for korrektionen.

 228. Af niels peter lemche

  -

  København 60%, sorry

 229. Af Niels Poulsen

  -

  Birger Nielsen

  Jeg har svært ved at se en julegudstjeneste for skoleelever som “magthavernes misbrug af religion”.

  Jeg er naturligvis ikke enig i din opfattelse af religionen som magtinstrument. Specielt ikke i dag, hvor den vesteuropæsiske politiske elite er åndløs og har fundet en ny falsk erstatningstro i den multikulturelle ideologi.

  Kristendommen er ofte et korrektiv til den til enhver tid herskende kultur. Jesus var jo selv en slags oprører med sin kritik af farisæere og skriftkloge og sympati for de lavest stillede i samfundet. Der er mange eksempler på, at undertrykte folk har fundet inspiration i Bibelen til deres politiske kamp og frigørelse: de første kristne under det romerske imperium, Luthers kamp mod den katolske kirke, slaverne og borgerrettighedsbevægelsen i USA og befrielsesteologien i Latinamerika … og der er sikkert mange andre eksempler …

  Kristendommen har haft en ekstrem evne til at indoptage nye kulturer i sig, samtidig med at den genbekræfter sine egne traditioner og oprindelige værdier. Det synes jeg, at man som historisk interesseret menneske bør anerkende og værdsætte. Der er så meget andet, der er flygtigt, men hver dag citerer vi alle fra Det Nye Testamente uden at vi selv ved af det. Ordet er endnu levende iblandt os.

 230. Af j ha Nsen

  -

  AF ORLA GUUDE – 14. DECEMBER 2017 16:13

  Guude/Olse n
  Der er en tydelig sammenhæng imellem dit racistiske nonsens.
  Og din hån af holocaust og glæde over nazisternes forbrydelser.

 231. Af Orla Guude

  -

  @J HA NSEN – 15. DECEMBER 2017 6:33
  Man bemærker, at J.H. aldrig bare forsøger at tilbagevise de historiske kendsgerninger omkring ‘islams’ massemyrderier gennem tiderne – undtagen med invektiver.

  Det må følgelig anses som hans bekræftelse af de historiske kilders pålidelighed angående ‘islams’ grusomme folkedrab.
  På en karakterskala fra 1 til 10 får kristendommen plus 5 og ‘islam’ får minus 100.
  Derfor mere kristendom i verden og evig glemsel for det samfundsnedbrydende system ‘islam’.

 232. Af j. hanSe n

  -

  AF ORLA GUUDE – 15. DECEMBER 2017 8:02

  Kim Olse n vrøvler udenom.
  Han deltager kun i debatterne for at intimidere et par andre personer.
  Hver gang afslører han sig som racist.
  Og denne gang forhåner han jødernes lidelser under holocaust. Og udvister en stor sympati for nazitysklands forbrydelser.

Kommentarer er lukket.