Kære omskæringsmodstander: Hvornår har du egentlig sidst talt med en dansk jøde om omskæringens betydning for dem?

Af Caspar Stefani 131

Det der omskæring er sgu egentligt noget mærkeligt noget!

Sådan på 8. dagen at skære lidt hud af din nyfødte dreng for at han kan blive en af Abrahams sønner.

Det er også mærkeligt de skal rende rundt med en hat. De der krøller der hænger på hver side af ansigtet, ser også ret fjollede ud. Det er endnu mere mærkeligt, at de ikke må spise mælk med kylling.

Men sådan er det med traditioner. De kan være underlige, irrationelle og få os til at ryste på hovedet, men til gengæld er de også med til at give mennesket et udgangspunkt og en historie. Og det er et helt centralt behov for os. Vi er ikke bare individer, vi er et flokdyr og kulturvæsener, der finder et fællesskab centreret om nogle skikke, traditioner og en fælles historie, som vi er født ind i.

Debatten om omskæring af drenge er en af de mest skingre i dansk politik. Det fandt jeg ud af, da jeg er imod med et forbud, og vovede at skrive det på Facebook. Det er også en debat man vitterligt skal overveje, om man orker at bruge kræfter på. Som danskhedsdebatten har den det med at komme op til overfladen, lige for at mærke stemningen, hvorefter den forsvinder igen.

Jeg respekterer, at vi er uenige om betydningen af traditioner og kultur, men hvornår har modstanderne sidst haft en snak med en dansk-jøde, om omskæringens betydning for dem?

For jøderne, er noget af det allermest centrale, Abraham-fortællingen. Og det er altså sådan, at man ikke bare lige kan skrive Abraham-fortællingen om, fordi folkestemningen og flertallet udenfor kulturkredsen for tiden er imod den. Abraham-fortællingen er, som den er. Det må vi respektere ligesom vi har gjort siden de første jøder blev inviteret til Kongeriget af Kong Christian IV. De danske jøder har alle dage været en værdsat del af det danske samfund, og er et mønstereksempel på hvordan man kan assimilere sig. Det ser jeg ingen grund til at lave om på.

Danmark skal passe på vores jødiske brødre og søstre, som vi altid har gjort, når de har haft det svært. Problemet er, at forbyder vi omskæring, forbyder vi jøder at være jøder i Danmark. Det har jeg ikke lyst til, at bakke op om.

Traditioner og skikke eksisterer, fordi de har en positiv værdi. For omskæringen er det selve symbolet på mandens tilhørsforhold til jødedommen. Tidligere overrabbiner Bent Lexner skriver i en bog om omskæringens betydning for jøderne, at omskæring er et symbol på, at man er jøde, og en del af en historie og et fællesskab. Omskæringen skaber dermed en forbindelse mellem fortid, nutid og fremtid. Såfremt jøderne selv vil tage et opgør med det, der gør dem til dem de er, skal de være velkommen – men jeg vil ikke bestemme på deres vegne. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan et flertal, der ikke tilhører religionen, og tydeligevis ikke har sat sig ind i ritualets betydning for de danske jøder, vil forbyde dem noget, som de ikke selv har et problem med.

At øge forståelsen for andre folks særpræg, kultur, skikke og traditioner, plejer ellers at være noget, som særligt venstrefløjen sætter pris på, men det er åbenbart undtaget, når det omhandler omskæring, for forståelsen for jøderne er åbenbart ligegyldig. Det er i den grad en sag, der splitter – også i mit eget parti. Men jeg tror ærligt talt, at hvis flere satte sig ind i hvorfor jøderne gør, som de gør, ville flere også acceptere det.

131 kommentarer RSS

 1. Af j.. hamSe n

  -

  Caspar Stefani.
  Gælder din tolerance også muslimerne? Eller er det kun jøderne.
  Sådan er det ikke med den øvrige højrefløj.

 2. Af Niels Larsen

  -

  Hvad giver et menneske – kristent, jøde, muslim eller hvad ved jeg – ret til at snitte i andre personers kønsdele?

  Det er en klar overtrædelse af den persons integritet og ret til eget legeme – og det bør ikke blot forbydes, men også retsforfølges!

 3. Af j.. hanSe n

  -

  AF NIELS LARSE N – 11. JANUAR 2018 10:07

  Helt enig.
  I et moderne samfund kan vi ikke bruge den slags barbariske traditioner til noget.

 4. Af Niels Poulsen

  -

  Det samme kunne man sige om kannibalisme og menneskeofring – gammel kultur praktiseret over hele verden – men som i mødet med den hvide kristne mand og moderniteten er blevet afskaffet.

  Det er på tide, at både islam og jødedom tilpasser sig den moderne verden og standser overgrebene på de raske drengebørn. Sker det ikke i morgen, så sker om 25 eller 50 år.

  Paulus viser vejen (Romerbrevet):

  “… jøde er man ikke i det ydre, og omskærelse er ikke det, som ses på kroppen. v29 Jøde er man i det indre, og omskåret er den, som er det i sit hjerte, i Ånden, ikke efter bogstaven.”

  Det vigtige for Gud er ikke det ydre, men det indre. Hvad tjener omskærelsen, hvis man opfører sig dårligt over for sin næste? …

  Det er også Jesus’ angreb på farisæerne og de skriftkloge. De er optagede af det ydre, men overtræder i ånden Guds grundæggende kærlighedsbud.

  Denne internalisering af “loven” og “budene” må islam og jødedom også indoptage, hvis de vil deltage i det moderne samfund. Mange jøder er da også blevet sekulariserede i mødet med den europæiske kristne-humanistiske kultur. Det er vel kun de ortodokse, som er udfordringen. Det er en slags trodskultur mod moderniteten.

  Jeg ville håbe, at de unge mænd (både de muslimske og de ortodokse jødiske) gjorde oprør mod forældrene og præsterne i en lignende bevægelse som #MeToo. Lad dem få succes!

  Men ingen kan give dem forhuden tilbage. Lemlæstede skal de leve mellem deres kristne og humanistiske brødre med intakte genitalier. Men der kunne være håb for deres børn.

 5. Af Henrik Nebelong

  -

  Der er i mine øjne to problemer ved omskæring, der adskiller indgrebet fra alle andre sære skikke hos etniske og religiøse grupper: 1) det er uimodsigeligt at bortskæringen af de særligt følsomme nervetråde i spidsen af forhuden nedsætter evnen til sexuel fornøjelse en hel del. Sammenhængen med de abrahamitiske religioners problematiske forhold til sex er indlysende. 2) I modsætning til den kristne dåb – som jeg også er modstander af – er omskæring en varig markør: en art kvægmærkning, der fastholder individet i gruppen for tid og evighed uden mulighed for fravalg. Dette er sikkert i de allerfleste tilfælde kærligt ment, men det er dog et overgreb, der forhindrer et frit valg. Det er skamfuldt.
  Venlig hilsen
  Henrik Nebelong

 6. Af b jensen

  -

  Det er ved at være på tide at alle indser at omskæring er en forældet, pervers og
  barbarisk skik.

 7. Af Mehmet Sami Gür

  -

  For os muslimer er det ligeså irrationelt, mærkeligt og absurd at døbe nyfødte babyer og sende børnene til konfirmation.

  Men det er jo en kristen tradition og derfor respekterer vi (muslimer) det.

  På samme måde er omskæring Profetens (f.v.m.h.) sunna (sædvane) og det samme som at aftjene sin værnepligt. For os muslimer er Profeten (f.v.m.h.) det bedste eksempel, den bedste rollemodel og idol.

  Omskæring er sundt og hindrer smitsomme sygdomme både overfor manden og ægtefællen. Det er praktisk bevidst af eksperterne i USA. I USA opfordres borgerne direkte at blive omskåret. Og i Danmark er der også en del etniske mandlige danskere, som er blevet omskåret.

  Så, respekter venligst andres valg af traditioner og bland ikke jeres næser i andres private og personlige kønsdele, tak. Lad dem være i fred og ro!

 8. Af b jen

  -

  Hele Danmark bevæges nu i en sygelig og uhyggelig retning. L ars ulykke har vist sig at være en radikaler forklædt som borgerlig. Hans valgløfter var alle hule og tomme, og han støtter indvandringen, og at danskere gøres til 3. rangs borgere i deres eget land. Derfor vil vi bare få mere og mere af det barbari, den kriminalitet og de fald i velfærd osv. der følger med “berigelsen”.

 9. Af b jen

  -

  Hele Danmark bevæges nu i en sygelig og uhyggelig retning. L ars ulykke har vist sig at være en radikaler forklædt som borgerlig. Hans valgløfter var alle hule og tomme, og han støtter indvandringen, og at danskere gøres til 3. rangs borgere i deres eget land. Derfor vil vi bare få mere og mere af det barbari, den kriminalitet og de fald i velfærd osv. der følger med “berigelsen”.

 10. Af j. haNse n

  -

  AF MEHMET SAMI GÜR – 11. JANUAR 2018 11:28
  “For os muslimer er det ligeså irrationelt, mærkeligt og absurd at døbe nyfødte babyer og sende børnene til konfirmation.”

  Der er færre og færre som døber og konfirmerer deres børn i Danmark.
  Og en dåb er ikke irreversibel.
  Man kan jo bare udtræde af folkekirken, når man bliver myndig.

 11. Af Svend Jensen

  -

  At nogen kan vise forståelse for makabre mishandling af værgeløse børn overgår min fantasi.
  Der er ingen fornuftige og logiske forklaringer på omskæringers nødvendighed.

  Kan primitive perverse religiøse seksuelle riter stadigvæk overleve i flere tusinde år?
  Er det religionernes sexforskrækkede troldmænd, som vil markere fysisk, at deres syge religion kontrollerer mænds seksualitet – hele livet?

  Det hjælper ikke, at tale fornuft med religiøse fanatikere. De er som besatte af den syge magt som religionen kan give primitive sadister over almindelige sjæle.

 12. Af Henrik S

  -

  Casper
  Hvorfor synes du ikke , at disse jøder ikke bare kan vente med omskæring til de er 18 år og der kan gennemtænke alle aspekter?
  Spørge en jøde hvad det betyder for ham!
  Mhp det rent fysiske har han svært ved at svare , da han ikke har prøvet både /og.
  Glans er et ømtåleligt “organ” pga tynd hud og mange nerver.
  Bare tanken om at det direkte skal gnubbes imod de ru bukser er ubehagelig 🙂

 13. Af Finn Gilling Christensen

  -

  Kære Caspar Stefani
  Når man læser dit indlæg, så ser man klart at du virkelig er MEGET KONSERVATIV, i den betydning at man ikke skal ændre på fortidens indflydelse på idag. Men andre konservative siger at konservatisme handler om at ændre for at bevare…ændre for at bevare! Først vil jeg sige, at alle “traditioner” (vaner) bevares så længe de giver fordele for dem der har dem! Omskæring er en blandt flere tiltag som benyttes til at tvangstilknytte nyfødte til deres forældre, klan og kultur. Omskæring er simpelthen tvangssocialisering. Spørgsmålet er nu om tvangssocialisering er til det omskårne barns fordel sammen med alle de andre tvangssocialiseringsmekanismer der samtidig bringes i anvendelse? Blandt Kristne døber man babyen, men konfirmationen giver “babyen” friheden til at trække sig fra Kristendommen tilbage. Man har som ung sine forældres, sin klans og sin kulturs samtykke til at vælge fra og tænke selvstændigt. Det er sand frihed i respekt for den enkelte. Men desværre kan omskæringen ikke rekonstrueres! Den er vold mod en baby, både fysisk og psykisk. For man tvinges til hverdag man skal tisse, til at se sig selv som et bestemt individ, nemlig forældrenes, klanens og kulturens ejendom. Dette er ikke rimeligt idag under konservative frihedsidealer. En moderne tilgang til menneskerettigheder vil derfor være at mennesket får bevaret sin frihed til at fravælge forældre, klan og kultur på et tidspunkt i livet hvor man er istand til at kunne træffe dette valg. At bevare det individuelle menneskers frihed er det vigtigste for en konservativ, kun gennem selvstændigt tænkende frie individer kan fornuften i et samfund opretholdes. Al erfaring viser dette. Så bevar muligheden for omskæring, men udsæt den til et tidspunkt for individet selvstændigt kan træffe den beslutning. Det er mærkeligt når religioner vil bevare muligheden for at sætte sig på babyer og børn fra starten – denne form for tvang er ikke værdigt i vores samfund der ikke skal opfostre mennesker med tanker om “dem og os” inden de egentlig har mødt samfundet.

 14. Af c svensgaard

  -

  “Så, respekter venligst andres valg af traditioner og bland ikke jeres næser i andres private og personlige kønsdele, tak. Lad dem være i fred og ro!”

  Det er rent faktisk lige præcis det forhold modstandere af religiøs omskæring forsvarer. Barnets ret til at at andre holder nallerne fra hans private og personlige kønsdele.

  Også hans forældre og også den religiøse menighed.

  Barnets ret til selv bestemmelse over hans krop og forsvaret mod et overgreb kommer i første række. Danmark har også underskrevet menneske rettighederne og FN’s børne konvention. I dem indgår blandt andet kroppens ukrænkelighed og retten til religions frihed.
  De gælder også et barn, da børn ikke er en ejendom.

  Ønsker barnet så at følge en religiøs skik eller forældrenes traditioner når han er blevet voksen og forstår konsekvenserne af hans valg må det stå ham frit for – til den tid!

  Der er religions frihed her i landet – men det er IKKE ens betydende med at der er fri religions udøvelse.

  Med hensyn til argumentet om at omskæring kan beskytte (minimalt) mod visse sexuelt overførte sygdomme – babyer har ikke sex…. Der kan ses en minimal mindre hyppighed af visse kræft former hos omskårne mænd over 65 – jeg fik skrevet over 65, ikk?
  Et drenge barn med en normal forhud oplever ikke hygiejne problemer – og det er ikke mere svært at lære en dreng at vaske sin tisse mand end det er at lære ham at vaske sig mellem tæerne – og dem skærer du vel ikke af selv om han nok har større sandsynlighed for at få fodsvamp end forhuds betændelse – hverken af hygiejne eller religiøse eller traditions årsager – vel?
  Den Amerikanske omskærings praksis stammer i øvrigt fra en ide om at det så forhindrede drenge børn i at onanere. Har din egen omskæring nogen sinde forhindret dig i det?

  Går man ind for religiøs omskæring går man reelt også ind for religiøst begrundet overgreb på et individ. Et overgreb med risiko for livslange gener Og det kan ALDRIG blive acceptabelt.

 15. Af Niels Poulsen

  -

  Mehmet Sami Gür

  Som jeg forstår den amerikanske praksis, har den sit udspring i en puritansk forsøg på at standse onani.

  Det var dengang kristne var seksualforskrækkede og troede, at onani medførte blindhed og lignende.

  Den slags vildfarelser er vi gået bort fra i det moderne Danmark … håber jeg …

  På en måde undrer det mig ikke spor, at Islam deler overbevisning med den livsforsagende puritanisme og viktorianisme. På den anden side er der i islam en aggression mod det omgivende samfund, som aldrig var i den strenge og fromme seksualforskrækkede udgave af kristendommen. Det er udtryk for en trodskultur vendt mod moderniteten. Der er altså ikke forskel på jer og så punkerne med deres hanekam, ringe i næsen og selvmutilering. Blot tror I at finde legitimation i tvivlsomme gamle tekster.

  Stakkels små drengebørn. Vent dog til de bliver atten år og lad dem selv bestemme, om de vil være som Gud har skabt, eller det Imamen vil omskabe dem til.

 16. Af Ulla Nielsen

  -

  Stefani kan selv være skinger. Der er meget langt mellem, at nogen i debatten erklærer sig som modstandere af omskæring. Hvad debatten handler om, er tvangsomskæring, som man må sige det er, når der er tale om førsproglige spædbørn, som af gode grunde ikke kan give informeret samtykke, og som, hvis man kunne spørge dem, ikke ville definere sig selv som jøder. Religiøst/kulturelt tilhørsforhold spiller ingen væsentlig rolle for mennesker i deres første leveuge.
  Måske bliver det ikke skrevet udtrykkeligt i alle indlæg, men personligt tror jeg, det er fordi det er underforstået, at vi ikke taler om myndige personers ret til at få foretaget kosmetiske operationer på deres kønsdele. Når man kan få opereret brysterne større, kan man naturligvis også få opereret sin penis mindre.

 17. Af bent jensen

  -

  Hvorfor kan man i pressen læse artikler som “Svigt ud over alle grænser i det danske sundhedsvæsen”, Forholdene på landets hospitaler er groteske”, “Kræft- og hjertesyge svigtes/mishandles”, “Stribevis af psykisk syge omkommer helt unødvendigt pga skandaløs behandling”, “Rædselshospital i Sdrjylland” (Hvorfor skulle mor dø?”)…… Fordi Borgens samlede politik bestemmes af kyniske og udemokratiske kliker der foragter majoriteten og den brede normale befolkning. Halvdelen af statsbudgettet ( ca 550 MILLIARDER) fjolles nu væk til formål som IKKE gavner de almindelige danskere.

 18. Af Anders Kjeldsen

  -

  Caspar.

  Debatten om religiøst begrundet mutilation af raske børn har intet med politisk tilhørsforhold at gøre, som du antyder. Det er alene et spørgsmål om moral og etik.

  Jeg er selv liberal, men kan under ingen omstændigheder acceptere, at man i en hvilken som helst religions navn, skal have lov til at skære i raske børn.

  Det er en afskyelig, barbarisk tradition, som burde høre en anden tid til.

  Man kan argumentere for hvad som helst, hvis man som du, kun ser på det kulturelle, historiske aspekt. Så skal kvinder ud af valglokalerne, tilbage til køkkenet, og holde deres mund. Sorte mennesker tilbage i kæder..osv…osv..osv. Er vi ikke kommet videre..? Disse forandringer, som de fleste af os vel synes er sket til det bedre, har været etisk og moralsk begrundede, men har alle stået i modsætning til eksisterende kultur og historie i deres tid.

  Det burde være en fundamental menneskeret, at også børn har religionsfrihed, hvilket du er med til at berøve dem.

  Du sanktionerer tortur, vold, og uigenkaldelig religiøs tvangsmærkning af børn med din holdning……men kald du mig bare skinger, når jeg argumenterer imod dig.

 19. Af Susse Hooge

  -

  En kendt journalist blev på et tidspunkt spurgt,om han var ked af, at han var blevet omskåret som baby.
  Han svarede ……hvorfor skulle jeg være ked af det???jeg har jo aldrig prøvet andet!!!
  Jeg bliver altid så forstemt, når danskerne er så kloge på andres vegne og ønsker at alle skal rette ind efter nogle danskeres normer.
  Det er absurd!
  OG for at foregribe begivenhedernes gang……NEJ jeg billiger ikke omskæring af piger hvor hele deres underliv bliver molestreret!!!!

 20. Af Anders Kjeldsen

  -

  Caspar.

  Debatten om religiøst begrundet mutilation af raske børn har intet med politisk tilhørsforhold at gøre, som du antyder. Det er alene et spørgsmål om moral og etik.

  Jeg er selv liberal, men kan under ingen omstændigheder acceptere, at man i en hvilken som helst religions navn, skal have lov til at skære i raske børn.

  Det er en afskyelig, barbarisk tradition, som burde høre en anden tid til.

  Man kan argumentere for hvad som helst, hvis man som du, kun ser på det kulturelle, historiske aspekt. Så skal kvinder ud af valglokalerne, tilbage til køkkenet, og holde deres mund. Sorte mennesker tilbage i kæder..osv…osv..osv. Er vi ikke kommet videre..? Disse samfundsmæssige forandringer, som de fleste af os vel synes er sket til det bedre, har været etisk og moralsk begrundede, men har alle stået i modsætning til eksisterende kultur og historie i deres tid.

  Det burde være en fundamental menneskeret, at også børn har religionsfrihed, hvilket du er med til at berøve dem.

  Du sanktionerer tortur, vold, og uigenkaldelig religiøs tvangsmærkning af børn med din holdning……men kald du mig bare skinger, når jeg argumenterer imod dig.

  Men overvej, om ikke jeg og andre lyder skingre i dette tilfælde, fordi du er momentant tonedøv.

 21. Af Michael Madsen

  -

  Kære Caspar

  Jeg kan helhjertet tilslutte mig detdu skriver. Jeg har faktisk haft samme oplevelse engang på facebook hvor jeg skrev et indlæg om at vi bør acceptere omskæring ligesom de gør i Feks USA. I den debat der fulgte tillod jeg mig at referere forskning på området og rapporter fra WHO der viser at omskæring er ufarligt og muligvis kan sænke risikoen for forskellige sygdomme ved glans penis. Og så skal jeg ellers love for at det blev en lang og til sidst ubehagelig kamp jeg blev udsat for på fb. Der findes åbenbart danskere som har en ganske kraftig mening om at omskæring er skidt, og uanede kræfter og tid til at forsvare sagen.

  Så: godt skrevet Caspar. Keep up the good work.

  Michael

 22. Af Flemming Lau

  -

  Susse Holte. Enig!

 23. Af Arne Hornborg

  -

  Den urealistiske, selvhøjtidelige Özlem
  Det er, efter min opfattelse, et voldsomt, kriminelt amoralsk overgreb at omskære, lemlæste forsvarsløse små drenge og piger
  At det er af religiøse, islamiske grunde, tro, forstærker kun vanviddet.
  Når den selvoptagne, selvpromoverende Özlem, går ind for det, burde hun rejse til bage til et muslimsk land, hvor hendes ønsker tilfulde opfyldes.
  Tvangsomskæring, lemlæstelse af såvel piger som drenge hører ikke til i et frit, demokratisk, civiliseret samfund.
  Der er vist meget Özlem har misforstået.
  Skal dette uhyggelige indgreb finde sted, så vent til børnene er store nok til de selv kan acceptere det, eller nægte det.
  Undskyldningen om at også jøder foretager disse forfærdelige indgreb er ingen undskyldning.
  Özlem har ovenikøbet den grovhed at sammenligne de religiøst betingede lemlæstelser med den kristne banedåb bevidner kun hendes uvidenhed.
  En kristen barnedåb indeholder ikke lemlæstelser af børn. Desuden kan børn NÅR og HVIS de ønsker at blive kinfirmeret SELV tage stilling til om de vil bekræfte dåben, om de stadig vil være medlemmer af Den danske Folkekirke. Dét er frihed. En frihed som tvangsomskårne, forsvarsløse børn ikke har.
  Når de børn når til det vi danske kalder konfirmationsalderen, så har de muslimske, jødiske børn ikke den valgmulighed.
  En ikke væsentlig forskel.
  Kan Özlem (og ligesindede) snart finde på mere for at gøre omgivelserne opmærksom på sig/dem selv?
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker, forfatter.

 24. Af gerald wiltek

  -

  Man maa jo vaere politiker for at gaa med til noget saadant. Danmark stod engang som eksponent for personlig frihed, ytringsfrihed og beskyttelse af rettigheder. Nu er det en saga blott, og Danmark er ved at blive fascistisk og autoritets tro, desvaerre.
  Et forsvarsloest barn boer ikke kunne harmes paa nogen maade, og det inkluderer huller i oerene til oerenringe, og saa selvfoelgelig ogsaa omskaering vaere det dreng eller pige.
  Hvis noget af det skal udfoeres, maa det vaere naar personen er myndig, og saa skal det betales ud af egen lomme.
  Det er det eneste fornuftige, og det gaelder ogsaa om man er politiker! Saa let kan det goeres!

 25. Af Niels Poulsen

  -

  “Han svarede: “Hvorfor skulle jeg være ked af det? Jeg har jo aldrig prøvet andet!””

  Sådan svarer et underkuet og traumatiseret menneske.

  Spørg en burhøne, om den er ked af sit kummerlige liv i sammenligning med dens fritgående artsfælle, og den ville svare det samme, hvis altså høns kunne tale.

  Jeg bliver altid rørt, når jeg ser køerne blive lukket ud på engene efter vintersæsonen i staldene. Deres kådhed, deres lidt angste møde med naturen og det frie liv. Deres glæde.

  Slip dog de unge mænd løs, ligegyldig hvilken etnicitet eller kultur de måtte have. Lad dem forblive intakte, som Gud skabte dem. De vil blive gladere, lykkeligere og lettere lade sig assimilere til den nationale kultur.

 26. Af j.. hanSe n

  -

  AF SUSSE HOOGE – 11. JANUAR 2018 12:46
  “Jeg bliver altid så forstemt, når danskerne er så kloge på andres vegne og ønsker at alle skal rette ind efter nogle danskeres normer.”

  Debatten omhandler vist kun Danmark.
  Ikke resten af Verden.

 27. Af Steen Ehlers

  -

  Historisk har vi gjort op med mange skikke, som en gang var normale men som i dag opfattes som barbariske.
  Helt frem til midten af 1800-tallet blev det anset for sundt i størstedelen af Europa at tage børn med til offentlige hængninger af forbrydere, så børnene kunne lære, at forbrydelser ikke betalte sig.
  I nyere tid har EU jo også været meget langmodig med spaniernes tyrefægtning og det tog vist også meget lang tid at få gjort op med englændernes mishandlinger af haner i hanekampe.
  Pointen er at du får den mest holdbare ændring af vaner, hvis du giver dig tid. Og samtidig prøver støtte dig til kræfter i det miljø, hvor handlingerne foregår.
  Der er kræfter både inden for Islam og jødedommen, som er imod omskæring af drengebørn og uanset hvor meget man kan være imod dette, så er det måske bedre at støtte de jøder og islamer, der er imod omskæring frem for at tvinge ændringer igennem via lovgivning.
  Som en af skribenterne nævnte, så har jøderne været velkomne i Danmark i århundreder, hvor de har omskåret deres børn. Med det udgangspunkt kan man godt forstå, at de opfatter det som et overgreb, hvis Danmark pludselig lovgiver imod indgrebet. På den anden side har mange læger jo nu fremlagt helt afgørende dokumentation for at omskæringen er skadelig og den dokumentation må man så forsyne de jødiske modstandere af omskæring med ligesom man kan bistå med rådgivning omkring formidling af budskaber mm, således at ændringen kommer indefra og ikke bliver påtvunget udefra. Og samme tilgang i forhold til Islam.
  Men det er som om alle i dag er blevet ekstremt utålmodige – når noget nyt skal indføres skal det være omgående og hvis ikke ændringer slår igennem hurtigt, så må politikerne tage nogle initiativer.
  jf f.eks. debatten om kvinder i bestyrelser. Det tager typisk minimum 20 år at opnå den nødvendige erhvervserfaring til at blive et effektivt bestyrelsesmedlem og da samtidigt ret få kvinder starter egen virksomhed, så SKAL det tage lang tid før kvindernes repræsentation i bestyrelserne stiger og det er tåbeligt at kræve handlinger fra politikernes side, fordi der ikke er sket de store ændringer de seneste tre år.
  Tilsvarende omkring omskæring – sørg for en permanent informationsindsats og støt de initiativer som jødiske og muslimske organisationer selv iværksætter imod omskæring frem for at fremsætte ny lovgivning.

 28. Af Frank A

  -

  Kæden ryger da totalt af for een, hvis man sammenligner at det at splaske vand i hovedet, med korporlig lemlæstelse.

 29. Af Ulla Nielsen

  -

  Mehmet Gür: Hvis omskæring var Profetens sunna, taler du vel om, at han som voksen, myndig person valgte at lade sig omskære? I så tilfælde følger muslimer overhovedet ikke sunna, så er det de kristne debattører som anbefaler, at omskæring er noget for myndige personer, som er tættere på sunna.
  Hvis Profeten selv var et barn, giver det ikke megen mening at tale om sunna. Så ville det bare være udtryk for, at Allahs udvalgte profet tilfældigvis blev født i Mellemøsten, og hans forældre naturligvis fulgte den lokale skik. Hvis Allah i stedet havde udvalgt f.eks. en Ildlands-indianer til profet, ville spørgsmålet om omskæring aldrig være kommet ind i islam.

 30. Af niels peter lemche

  -

  J. HANSE N, en dåb er irreversibel, uanset om du siden træder ud af kirken eller ej. Den kan ikke omgøres, og gendøberi har igennem kirkens historie været regnet for et af de værste kætterier.

  Så der er tale om en character indilibilis, hvadenten du kan lide det eller ej; men den har aldrig skadet nogle, heller ikke døbte fritænkere. Det er symbolværdien, der ligger i den, der er vigtig.

  I øvrigt, når man taler om omskærelsen, så er den jødiske skik en ting. Den muslimske på halvvoksne drenge noget helt andet … hvis vi vil tale om barberi. Den få dage gamle dreng har nok glemt det, altså smerten derved, når han vokser til; men det gælder jo ikke muslimerne.

  Naturligvis kunne man i jødedommen komme ud af problemet ved at forstå omskærelsen som en symbolsk handling, dvs. i stil med den kristne nadver: “Dette er Kristi blod … dette er Kristi legeme”, men den alterkiks har nu i sig selv ikke ret meget med kød at gøre. På samme måde kunne man så at sige gennemføre omskærelsen ritualt uden at snitte i nogen.

  Det er klart, at de ortodokse jøder vil slå tre kors — nå det vil de jo nok alligevel ikke — hvis omskærelsen i stedet for bogstavelig blev symbolsk.

 31. Af niels peter lemche

  -

  Og forresten, måske på tide, at der kom en dialog igang mellem liberalt sindede rabbinere om det her. Nu er det blevet til, at alle angreb på skikken opfattes som inspireret af antisemitisme. Og så er den på forhånd låst.

 32. Af Niels Larsen

  -

  NIELS POULSEN – 11. JANUAR 2018 12:36

  Der er absolut ingen tvivl om, at islam forsager ALT, hvad der gør menneskelivet værd at leve.

  Afbildning af mennesket, film, fri sex, almindeligt samkvem mellem kønnene, dans, meget sport (for kvinder), personlig frihed, selvstændig tænkning med mere er forbudt under orthodoks islam.

  Intet under at muslimer bliver aggressive, fordummede, puritanske og dvaske.

 33. Af kristian bro

  -

  Børn skal efter min mening friholdes for AL religiøs påvirkning. Der existerer jo ingen gud. Se Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens på youtube

 34. Af Jan Johansen

  -

  Omskæring er ikke nødvendigvis “et symbol på, at man er jøde og en del af en historie og et fællesskab”. Det er jeg og sikkert mange andre et godt eksempel på. Jeg blev af egen fri vilje omskåret som 20 årig på grund af en generende forhudsforsnævring. Der var altså lægelig belæg for indgrebet og intet som helst andet, og jeg blev ikke jøde af det. At flere forskellige befolkningsgrupper, Især religiøse, henholder sig til, at omskæring af små sagesløse drengebørn er blevet en tradition, retfærdiggør på ingen måde dette bestialske fænomen. Det er umenneskeligt, og det er grusomt og hører ikke hjemme i et civiliseret samfund!

 35. Af Flemming Lau

  -

  Susse Hooge, sorry!

 36. Af Birger Nielsen

  -

  Omskæring eller ej.
  Det er jo ikke indgrebet som sådan, der forarger. Det er det, som ligger bag, nemlig at voksne mennesker af religiøse årsager foretager dette indgreb.
  Tænk at vi i 2018 stadig skal argumentere mod disse fordummende middelalderreligioner, som bygger på de samme legender og overtro fra mellemøsten for 2000 år siden. Gud ske tak og lov er der flere kristne og jøder, som har frigjort sig fra gudetroen analogt med at viden og forskning øges, men det sker desværre ikke på samme måde hos fx. muslimer, mormoner, ortodokse jøder og Jehovas vidner etc., som stadig bilder deres børn disse legender ind.
  Efter Øzlem har frigjort sig fra SF, virker det som om hun i højere grad går i forsvarsposition for muslimerenes dogmer. Hun skulle hellere tage fat på de mange problemer som denne religion medfører.
  Og så lad være med at sige, at man skal have respekt for folks tro. Vi er i 2018. Tro på guder, engle, profeter og andre mysterier, samt astrologi og andet vås er FAKE NEWS. Det er opfundet i oldtiden af mennesker, som ikke vidste bedre på den tid.
  Omskæring eller ej – så er det lille jødiske mindretal langt mere sårbart end det større og større muslimske (vel mindst 50 gange så mange) ditto, som fører sig langt mere og dominerende frem i vort demokratiske land.
  Men igen og igen er min pointe, at så længe man kan lokke mennesker ind i religionernes fantasiunivers, så bliver verden næppe bedre.

 37. Af Axel Hammerschmidt

  -

  Omskæring af drengebørn kan have andre årsager

  https://www.circinfo.org/Circumcision_and_masturbation.html

  ‘Circumcision and “moral hygiene”

  Despite what the circumcision promoters claim, prevention of masturbation was a principal reason for the introduction of male circumcision in Victorian Britain and America. Circumcision of male infants and boys cannot be understood except in relation to the 19th century anti-masturbation crusade’.

  Det er stadig ret almindeligt i USA. Jeg læste engang om et dansk par, hvor kvinden fødte en dreng i USA. De var åbenbart velvidende og sørgede for at fortælle hospitalet, at de ikke ønskede deres søn omskåret. Ellers er det vist nok reglen “over there”.

 38. Af b jen

  -

  Feminisme, ligestilling, rødstrømperi og kvindekvoter samt den evindelige hetz mod mændene handler ikke om retfærdighed, men om at visse kvindekliker vil tilrane sig
  magt og særfordele. Feministerne er uden logik og fornuft. De hykler løs og påstår at de kæmper for kvindesagen, hvad det så er, for de almindelige kvinder og for menneskerettigheder. Samtidig er de fortalere for indvandring, islamisering, bagatellisering af kvindeundertrykkelse og diverse former for barbari. Den radikale feminisme er en tidsindstillet bo m be under Danmark og Europa. Se “Sverige er fortabt” og “Begår Frankrig selvmord”.

 39. Af Henrik S

  -

  Omskæring af drenge giver ingen mening i et moderne samfund , men det er netop pointen , efter den kæmpe indvandring af middelalderligt indstillede mennesker er vi ikke længere et moderne ,rationelt tænkende samfund – suk.

  Og middelalderlige Kvinder som den psykiatriske sygeplejerske Øslem får fri taletid i alle medier.

  Rationalet med at lade kvinde omskære , er at holde kvinderne i et fangenskab hvor de ikke skal få nogen lyster.
  Det skal alene overlades til manden.
  Derfor har det tit undret mig , at kvindelig omskæring gøres så radikalt , at der ofte kun efterlades et ganske lille hul , så knap en lillefinger kan komme ind.Man får let det indtryk at det nærmest er en form for prævention.
  Og utroligt at de alligevel kan blive gravide når sædcellerne skal bevæge sig ca 12 cm op gennem skeden før de når til livmodermunden.
  Svært med hygiejne gennem sådant et lille hul , men allah er jo stor , så han har nok tænkt at her skal der ikke være adgang , når man først har forlystet sig i r..hullet. ?
  Hvis der blandt muslimer er tradition for at benytte sidstnævnte hul er det nok praktisk med omskæring af manden så der ikke kommer for meget l… under forhuden.
  Ja,man må tænke praktisk , når man hører til i middelalderen.

 40. Af j.. hanSe n

  -

  AF NIELS PETER LEMCHE – 11. JANUAR 2018 13:57
  “Så der er tale om en character indilibilis, hvadenten du kan lide det eller ej; men den har aldrig skadet nogle, heller ikke døbte fritænkere. Det er symbolværdien, der ligger i den, der er vigtig.”

  Nu tager jeg ikke holocaustbenægteren Lemche så alvorligt.
  Han mener, at jøder og andre som blev hjemsendt til nazityskland i perioden 1933.1943 blev indsat i ferielejre.
  Men korrekt at man ikke tager skade af lidt vand i hovedet under en dåb.
  Og hvis man udtræder af folkekirken, så kan man glemme alt om det.

 41. Af Theis Hanøre

  -

  Det handler jo om, at få dage gamle spædbørn ikke har muligheden for at sige fra. Sige fra for en forulempelse de skal leve med resten af livet…. Nedsat nydelse af sex pga. manglende følsomhed i penis…..impotens i en tidlig alder pga. af samme…

 42. Af b jen

  -

  Når forskellige former for vanvid, umernneskelighed og kriminalitet vinder frem i disse år, skyldes det langt hen ad vejen tv-stationerne og andre medier. Journalisternes flertal er kortsynede historieløse røde og radikale marxister med en begrænset viden. Men de føler sig klogere og bedre end Derfor foragter de folket, nationen, demokratiet og ytringsfriheden.

 43. Af lisbeth sørensen

  -

  “Debatten om omskæring af drenge er en af de mest skingre i dansk politik.”

  Uhyggeligt at vi har anti-danske modstandere som lemchen og stefani i Danmark. De har dog det tilfælles at de begge er udlæninge og slet ikke er Danskere? Præcis ligesom jøderne og muslimerne der også er imod et forbud her.

  “De danske jød.er har alle dage været en værdsat del af det danske samfund, og er et mønstereksempel på hvordan man kan assimilere sig.”

  Slet ikke. Det har været en forfærdelige oplevelse at måtte huse dem i i Danmark. Den har også været ekstremt dyr for os på utallige måder. Når de som lånehajere mv. frastjålte folket deres værdier fx. Eller som i dag hvor de ejer aviserne og arbejder i dem overrepræsenteret med lo.ooo% ift. til deres størrelses..Især på ledende medier stillinger såsom set med fx. A.llan Søre.nsen, Kras..nikken, Pun..dik, Ad.am H..olm. hvor de ødelægger Dansk frihedsidealer og kultur. fx. via at støtte børneto.rtur.

 44. Af lisbeth sørensen

  -

  “I øvrigt, når man taler om omskærelsen, så er den jødiske skik en ting. Den muslimske på halvvoksne drenge noget helt andet … hvis vi vil tale om barberi. Den få dage gamle dreng har nok glemt det, altså smerten derved, når han vokser til; men det gælder jo ikke muslimerne.”

  Lemchen påstår at jødisk spædbørntortur er mere naturligt og mindre forfærdeligt end det der sker ved næsten voksen mennesker.

  Man skal vist være en psykopat for have sådanne tanker? Udover at det er i det første år at menneskets udvikling sker, og er et langt vigtigere stadie end teenage årene..Sådan noget vrøvl men lærer i frimurerlogen vel, at spædbørn tortur er ok?

 45. Af lisbeth sørensen

  -

  Alt religiøs indoktringering skal forbydes med det samme før det 18 år. Og i længden overhovedet taget..Jøderne må rejse hjem, såvel som muslimerne og scientologisterne hvis de ønsker religiøse diktaturer..Disse sidste 3 grupper har især stået for det meste af Dansk negativitet i lang tid nu. Selvom i gamle dage var de kristne de værste. Der var ingen muslimer-jøder her da så godt som.

 46. Af lisbeth sørensen

  -

  Alt religiøs indoktri.ngering skal forbydes med det samme før det 18 år. Og i længden overhovedet taget..Jø..derne må rejse hjem, såvel som muslim.erne og scient.ologisterne hvis de ønsker rel.igiøse dikt.aturer..Disse sidste 3 grupper har især stået for det meste af Dansk negativitet i lang tid nu. Selvom i gamle dage var de kris.tne de vær..ste. Der var ingen musli..mer-jød.er her da så godt som.

 47. Af Orla Guude

  -

  Aktuel interkonfessionel dialog mellem en pater og en imam-:
  Imam: Du er pervers, når du står med hånden nede i en kordrengs bukser for at kæle.
  Pater: Du er pervers, når du står og hiver i en drengs forhud for at snitte den af.
  Hvem er mest pervers?

 48. Af l.. jEn...

  -

  AF ORLA GUUDE – 11. JANUAR 2018 16:36
  “Hvem er mest pervers?”

  Mik Neslo.

 49. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Skal vi så også forstå kvinde-omskæring, få den slags indført igen for etniske grupper?

  Abraham var en meget gammel mand, vistno 99 år, da han omskar sig selv .. og et forlyder endog, at han er en myte og aldrig har eksisteret i virkeligheden.

  Danmark er ikke jødisk, så vi har ingen grund til at lade det indføre yderligere med en muslimsk indvandring. Slet ikke, snarere se at få det stoppet – og dermed ingen rejser til udlandet for at få det gjort. Det skal være ulovligt i Danmark – selv om jeg gerne som artiklens forfatter ser alt godt for de danske jøder – men de må kunne finde på andet – og det er der også jøder i Israel, der er fortalere for og allerede har gjort obs på.

  Jeg er enig med Henrik Nebelong dd 11:12.

  Det er også psykisk skadeligt, da det ses at kunne være grundlaget for den enkelte person for et kastrtionskompleks.

  Nu er både jøder, muslimer og den del amerikanske mænd omskåret i vore dage. Det har grebet om sig, og jeg fatter det ikke, da det i vore dage, hvor de lever i vestlige verdener, burde være indlysende at blive bevidst om, at man skærer i et andet mennesker og bestemmer over det og dets retning.

  Dåben kan dog ses som en udmærket foranstaltning, så den senere voksne ikke skal lade sig døbe som netop voksen (ser lidt fjollet ud egentlig, når det sker, selv om en dreng måske kun er de 14 år) – men kan nøjes med en bekræftelse af dåben ved at konfirmere denne.

  For mig peronligt er det perverst at skære i andre mennesker, og selv i små børn, selv om jeg godt forstå ritualet og de gode ønsker med dette, selv om jeg er uenig. Så nidkær er en gud ikke, så en ulykke at det er indført engang overhovedet, såvel som muslimers efterligning her med dette.

  Fordi det kan synes synd for nogen, så skal vi altså tænke os om og være bevidste om, hvad vi foretager os egentlig, og hvad vi godtager som samfund, de danske.

  Det er os, der skal respekteres af folk, der kommer hertil og ikke omvendt: men når der ikke har været indsigelser overfor jøderne, så kan de måske hænge sammen med, at de ikke er så stor en gruppe – eller at ingen har været så nøje informeret eller bevidst om omskæringer i det miljø.

 50. Af b jen

  -

  Lige nu er TV2 og DR vældig forargede over at Støjberg ikke, efter krav fra EU, har sørget for at få endnu flere udlændinge indlagt på danske hospitaler. Men at talløse danskere er blevet påført store unødvendige lidelser, og at 3000 er omkommet i både 2016 og 2017, pga. besparelser og forringelser, det har ikke forarget TV2 og DR.

 51. Af Jan Johansen

  -

  Jeg er flintrende ligeglad med, hvad omskæringen (læs: lemlæstelsen) betyder for jøderne. Jeg kerer mig derimod om de mange små drengebørn, der meget tidligt i deres tilværelse bliver udsat for en så voldsom og bestialsk behandling, som tilfældet er med omskæringen. På den baggrund ønsker jeg Straffelovens paragraf 245 a ændret, så ikke bare pigerne er omfattet af denne lovgivning i Danmark!

  Citat af Straffelovens paragraf 245 a:
  “DEN, SOM VED ET LEGEMSANGREB MED ELLER UDEN SAMTYKKE BORTSKÆRER ELLER PÅ ANDEN MÅDE FJERNER KVINDELIGE YDRE KØNSORGANER HELT ELLER DELVIS, STRAFFES MED FÆNGSEL I INDTIL 6 ÅR.”

  Hvorfor i al verden gælder denne lovgivning ikke også drengene? Det er da højest besynderligt, og det er på ingen måde acceptabelt, når man igen og igen henholder sig til familietraditioner. Den går altså ikke. Vi bor i Danmark, og her lever vi efter de spilleregler, der gælder her, og kan man ikke finde ud af det, så er der daglige flyforbindelser til ansvarsløse nationer, der stadig forsvarer bestialske familietraditioner. Slå evt. “bestialske” op og du vil blive rystet!

 52. Af J... sen...

  -

  “Af l.. jEn… – 11. januar 2018 16:55
  AF ORLA GUUDE – 11. JANUAR 2018 16:36
  “Hvem er mest pervers?”
  Mik Neslo.”

  Uden tvivl..Axel Eriksen er dog også et udmærked valg?

 53. Af Kim Olsen

  -

  Små drenge skal kunne samles op ved grænseovergange. Dette skal være før omskæringstiden, for henholdsvis jøder-muslimer.. Ellers er fornøjelsen mindre.

 54. Af Ivan Ziz

  -

  “Kastrer” forhudsslagteren i Krystalgade. Han skærer i små drenge uden lægeautorisation.

 55. Af Erik Larsen

  -

  Omskæring , indgreb mod børn også piger er forfærdeligt og skulle naturligvis i et samfund anno 2018 straffes og det endda særdeles kraftigt. Hvor går grænsen??? ellers? Tænk, at der er “mennesker” der i dag mener at dette er OK. FØJ, FØJ. De burde fængsles og straffes omgående.
  Glem religion her. – det er forbrydelse af værste karakter mod børn.
  Hende der tyrkeren er jo ikke et menneske men en religiøs fan atiker. Men hun er jo én af de mange inviterede som der findes “venligboere” , der bare er så glade for.

 56. Af Erik Larsen

  -

  Omskæring , indgreb mod børn også piger er forfærdeligt og skulle naturligvis i et samfund anno 2018 straffes og det endda særdeles kraftigt. Hvor går grænsen??? ellers? Tænk, at der er “mennesker” der i dag mener at dette er OK. De burde fængsles og straffes omgående.
  Glem religion her. – det er forbrydelse af værste karakter mod børn.
  Hende der tyrkeren er jo ikke et menneske men en religiøs fan atiker. Men hun er jo én af de mange inviterede som der findes “venligboere” , der bare er så glade for.

 57. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er diverse pervers kniv-leg med kvindelige kønsorganer forbudt -ref følgende paragraf fra Straffeloven. Kan så undre lidt, at paragraffen kun omtaler “kvindelige ydre kønsorganer”. Hvad med mænds penis forhud – er det ikke også udtryk for et “ydre kønsorgan” . . . . MEN på mænd ?

  § 245 a.” Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år”

 58. Af Mik Neslo

  -

  Lirekassemanden Hassan og den dresserede abe aka Hans en og søre nsen muntrer sig igen.

  Evnesvage tabere!

 59. Af j.. haNse n

  -

  AF MIK NESLO – 11. JANUAR 2018 18:52

  Så er nazisten pædoKim Olsen på banen med de sædvanlige racistiske indlæg.
  Man forstår godt at manden ikke skriver sit ildelugtende navn forfra.

 60. Af M Jørgensen

  -

  Jan Petersen du har ret , selvfølgelig er mændenes penisforhud også en del af et kønsorgan.
  Ligesom de ydre skamlæber og klitoris er på de stakkels piger som bliver udsat for de barbariske indgreb – der efter min mening kun har et formål- en seksuel kontrol af helt naturlige instinkter .
  Nedsat følelse for både dreng og pige , giver mindre lyst til onani eller skal vi kalde det selvbesmittelse som det hedder i visse kredse.

 61. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos forhuds omskæring, her en glimrende artikel fra det virkelige liv:

  ” 7-årig søn var bange for omskæring: Muslimsk psykolog-mor fortryder
  Flere og flere muslimer melder sig som modstandere af omskæring af børn. Den dansk-afghanske psykolog Rona mener, at omskæring kan give traumer”
  https://ekstrabladet.dk/nationen/7-aarig-soen-var-bange-for-omskaering-muslimsk-psykolog-mor-fortryder/6993025

 62. Af Per Torbensen

  -

  Casper Stefani-Din overskrift på temaet er perfekt på Din blog ,ganske få har fattet det.

 63. Af Niels Poulsen

  -

  Jan Petersen

  Det er en god artikel, du henviser til. Der er en mor, der har fået dårlig samvittighed. Stakkels hende. Stakkels dreng.

  Hvor er det hjerteskærende at læse moderen til den syvårige dreng udtale:

  “Jeg kan personligt selv huske, hvor bange min lille dreng var for omskæringen. I mange dage havde han voldsomme smerter.”

  Der må da findes oplyste og progressive kræfter både inden for jødiske og muslimske kredse, som kan stoppe dette vanvid.

  De må forstå, at vi i Danmark sætter barnets velfærd og trivlsel højere end overleveringen om Mellemøstens beduinbefolknings barbariske riter.

 64. Af Jan Petersen

  -

  En mor, der helt bevidst lemlæster sin søn . . . pga af religiøs vanvid . . . har forhåbentlig den personlige skyld hængende over hovedet – resten af livet !

 65. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “En mor, der helt bevidst lemlæster sin søn . . . pga af religiøs vanvid . . . har forhåbentlig den personlige skyld hængende over hovedet – resten af livet !”

  Ja, i Jans univers er manden altid uskyldig. Selvom det så godt som altid er manden der er hovedansvarlige her, og den mest religiøse fanatiske, da religion er en kvindeundertrykkende opfindelse af manden.

  Altid det samme i den konservertive mandeavis af had. Kvinden er skyld i alt, og den borgerlige mand det uskyldige får. Selvom det forholder sig stik modsat.

 66. Af Erik Larsen

  -

  Nej Caspar, det kan IKKE accepteres at voksne – om de er kristne, jøder, muslimer eller andet skærer i et barns legeme af grunde der ikke har lægemæssig relation.
  Alt andet må barnet selv afgøre når det bliver voksent.
  Hvor svært kan det være? Det er meget, meget trist at du som formodentlig, fornuftig dansker har en sådan indstilling. Men det “har du jo lov til at have”.

 67. Af Per Torbensen

  -

  Så tager vi overskriften på bloggen en gang til for Prins Knud.

  Kære omskæringsmodstander:Hvornår har du egentlig sidst talt med en dansk jøde om omskæringens betydning for Dem ?.

  Nej vel ?Flere danske jøder betoner blot ,at det er en vigtig betydning og bekræftigelse på Deres ønske om,at bekende Sig til den jødiske tro og er den så meget længere ?

  Hvis det virkeligt var og er et mega problem af dimensioner ,hvorfor så ikke endnu et tema til Me to for “ofrene “som aldrig blev spurgt.?

  Hvor mange jøder beklager sig egentlig om Deres omskæring,retorisk svar meget få.et forbehold okay.,men et tema blæst op i uhørte dimentioner .

 68. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos overskriften – “Kære omskæringsmodstander: Hvornår har du egentlig sidst talt med en dansk jøde om omskæringens betydning for dem?” – så er jeg pisseligeglad med al det religiøse junk. Lemlæstelse – ved at skære forhuden af drengebørn – er stadig lemlæstelse . . . uanset hvordan man vender og drejer det. I øvrigt er samme lemlæstelse – ved at skære klitoris af et pigebarn – FORBUDT (straf i Danmark – op til 6 års fængsel).

 69. Af Thomas Kauders

  -

  Debatten om at forbyde omskæring kører på højtryk.
  Vi er mange som finder det unaturligt, ja et overgreb at skære noget hud af, særligt af børn.
  Fristelsen at indføre et forbud er stort.

  Men prisen vil være meget stor for os alle!

  Omskæring er central for muslimer. Den del kan jeg ikke tage stilling til, dertil kener jeg for lidt til. Men omskæring er så centrale til det at være jøde, og det ved jeg noget om.
  Det er utænkeligt at være jøde uden at være omskåret!

  Min egen far blev født i 1941 i den jødiske getto i Budapest. Der var omskæring forbudt af Nazisterne. Men i Danmark var selv under den tyske besættelse omskæring tilladt!

  Selv er jeg døbt kristen, men min far var jøde og jeg har ofte måttet høre i min barndom at jeg er en potz. Et (noget) nedladende udtryk om dem som er ikke omskåret.

  Skulle vores politikere vælge at indføre omskæring, vil det enten betyde fuldendelsen af nazisternes mål om at udrydde jødedommen – i hvert fald i Danmark. Denne tanke er ikke så utænkelig som det lyder.
  Eller vil det betyde at vi kriminaliserer en hel befolkningsgruppe – eller rettere sagt to.

  Så tænker du, hvad rager det mig?
  Det rager os alle. Hvis vi kriminaliserer store dele af vores egen befolkning på et spørgsmål SÅ central til den identitet de har, alene på grund af deres religion, begår vi kollektiv selvmord som samfund.
  Vi splitter, samfundet, vi skaber fjendskab, frygt, mistillid.

  En omskåret dreng kan ikke længere gå til gymnastik i frygt for at blive meldt til politiet. Eller i svømmehal. Eller Eller Eller.
  Hele hans væsen bliver ulovlig. Kan han stole på sin lærer? Kan han stole på dig? På mig?
  Kan jeg så stole på ham?

  Skal jøderne så emigrere til Israel? Skal man lade sit barn omskære og risikere at få plettet sin straffeattest? Skal man opgive sig selv?

  Vores besteforældre har risikeret livet for at rede VORES jøder fra døden, gemt dem på lofte, lader, kældre. Sejlet dem til Sverige.
  Skal vi gå ned i historien som den generation som forådte vores besteforældres kamp? Som den genration som gjode Danmark jødefri?

  Er det et samfund vi ønsker?
  Og til alle jer som forsvarer de forsvarsløse små drenge – har talt med et lille omskåret barn fornyligt (5-10 år) som kan tage selvstændig stilling til handlingen? Har i spurgt dem om de ønsker at blive forsvaret?

 70. Af Jan Johansen

  -

  Caspar Stefani.
  Gør dig lige den tjeneste at finde brevet fra en afghansk mor i Ekstrabladets netudgave i dag torsdag den 11. ds. Hun fortryder som så mange andre muslimer, at hun lod sin dreng blive omskåret. Som psykolog har hun forståelse for, at det kan få nogle uheldige konsekvenser for hendes dreng. Hun mener ikke, at drengene skal omskæres som spæde. Det bør vente til de bliver 18 år, hvor de selv kan tage stilling til indgrebet. Det kan man da kun have respekt for.
  Bemærk dig også den lille undersøgelse, hvor over 90% klart tager afstand fra omskæring af små drenge.

 71. Af Jan Petersen

  -

  Gentager i øvrigt gerne artikel og link:

  ” 7-årig søn var bange for omskæring: Muslimsk psykolog-mor fortryder
  Flere og flere muslimer melder sig som modstandere af omskæring af børn. Den dansk-afghanske psykolog Rona mener, at omskæring kan give traumer”
  https://ekstrabladet.dk/nationen/7-aarig-soen-var-bange-for-omskaering-muslimsk-psykolog-mor-fortryder/6993025

 72. Af Niels Poulsen

  -

  Thomas Kauders

  “Det er utænkeligt at være jøde uden at være omskåret!”

  Det er ikke korrekt. Fra den engelske Wikipedias artikel om omskæring:

  “Some contemporary Jews in the United States choose not to circumcise their sons.[107] They are assisted by a small number of Reform and Reconstructionist rabbis, and have developed a welcoming ceremony that they call the brit shalom (“Covenant [of] Peace”) for such children, also accepted by Humanistic Judaism.[108][109]”

  Omskærelsen kan altså erstattes med en indvielsesfest kaldet brit shalom. Hvis man er progressiv og reformvenlig.

  Jeg tvivler i øvrigt stærkt på, at assimilerede jøder i Vesten får deres drengebørn omskåret. Det gælder også før i tiden. Det ekstra forfærdelige ved holocaust var, at nogle af ofrene ikke selv opfattede sig som jøder. Læs Imre Kertész’ De skæbneløse.

  Jeg har lært, at man er jøde, hvis ens mor er jøde. Punktum. Hvad ortodokse rabbinere mener om den sag, burde være underordnet.

  Lyt dog i øvrigt til Paulus. Gør omskærelsen til et indre, åndeligt fænomen.

 73. Af Jan Johansen

  -

  Det er helt forfejlet, når Øzlem Cekic skriver en børnebog om omskæring af små drengebørn. Målgruppen er børn i de mindste klasser, og bogen er tænkt som oplæg til en lille snak om et emne, som nok vil vække en vis afsky hos modtagerne. Man må sandelig håbe, at skoleledere og skolebestyrelser over det ganske land lægger afstand til et så uigennemtænkt eksperiment. Det kan man da ikke byde børn!

 74. Af juden negativity..

  -

  Os ægtedanskere reddet naturligvis ingen jød.er fordi de var jød.er, men fordi de var mennesker…Gud herrebevares. jø.defolket har misforstået det Danske folk. Tror at de er så store at vi har forsøgt at rede jød.edommen?…Intet kunne komme os Danskere fjernere i tanke.

 75. Af Alt indvandring koster

  -

  juden negativity@

  Helt enig..Ingen tvivl om at jøderne i Danmark er den mest negative indvandring vi har været vidne til..Ihvertfald på lige fod med italienske mafiosi, Engelske Tories og østeuropærer.. Og ja islamisterne. …Plus diverse islandske studerende, mv.

 76. Af Alt indvandring koster

  -

  juden negativity@

  Helt enig..Ingen tvivl om at jø..derne i Danmark er den mest nega.tive indv.andring vi har været vidne til..Ihvertfald på lige fod med ital.ienske mafio.si, Eng.elske T.ories og østeu.ropærer.. Og ja islam.isterne. …Plus diverse islands..ke studerende, mv.

 77. Af Cost of jews

  -

  “Skal jøderne så emigrere til Israel? Skal man lade sit barn omskære og risikere at få plettet sin straffeattest? Skal man opgive sig selv? ”

  Ville være godt hvis de frivilligt træk stikket og drog hjem ja.

  Koster nu 30-40 millioner statskroner at beskytte dem blot. De har masser af penge, og der burde opkræves en jødeskat for deres omkostninger. Alle københavns hjemløse kunne nærmest huses for det beløb og reddes..

  Danskere før jøder tak..I dag og i morgen.

  De må ud af de Danske medier som de kontrollere…Danskere skal retur som boss i eget land.

 78. Af Cost of jews

  -

  “Skal jøderne så emigrere til Israel? Skal man lade sit barn omskære og risikere at få plettet sin straffeattest? Skal man opgive sig selv? ”
  “Selv er jeg døbt kristen, men min far var jøde og jeg har ofte måttet høre i min barndom at jeg er en potz. Et (noget) nedladende udtryk om dem som er ikke omskåret.
  Skulle vores politikere vælge at indføre omskæring, vil det enten betyde fuldendelsen af nazisternes mål om at udrydde jødedommen – i hvert fald i Danmark.”

  De skal naturligvis have en plettet straffeattest ja. Med alt hvad deraf burde følge..Nægtes at arbejde i medierne mv.

  ja, jøderne har altid set ned på os andre, som har islamister og til dels kristne. …Kun ateister evner at se mennesker før stammen.

  Når i emigrere kan i vel fortsætte jeres børnetortur i Israel? Som derefter må under en verdensomspændende økonomisk blokade. Indtil i stopper jeres spædbørnetortur, og misbrug af de orginale beboere i Palæstina? Kun fair set som et..I må lære den hårde måde at være humanistiske på, når nu i ikke forstår den bløde og demokratiske måde?

  Om den Danske lov imod jeres børnetortur der forhåbentlig snarest kommer, betyder udryddelsen af jer, ja det er vel op til jer selv? Ha ha ha..Nu har Israel jo atomvåben modsat Danmark…Så…

 79. Af Jorn D.

  -

  Har Du talt med din jøde idag – næ !
  men
  det undrer mig, at de endnu ikke har klaget over eller lagt sag an
  imod
  landsholdets “nye” forhudsforherligende slogan:
  “En del af noget større” !

  ironi.mus

 80. Af j.. haNsen

  -

  AF NIELS POULS EN – 12. JANUAR 2018 0:01
  “Jeg tvivler i øvrigt stærkt på, at assimilerede jøder i Vesten får deres drengebørn omskåret. Det gælder også før i tiden. ”

  Er typer som journalisten Krasnich ikke integreret?
  Han er redaktør i Weekend avisen nu.

 81. Af Kim Neslo

  -

  Igen en række indlæg fra sø R en sen. Man forstår godt, at aben skriver i forskellige navne. Hate speech og antisemitisme er jo ikke velset blandt de fleste normale mennesker, så svinet vil ikke genkendes.
  Indlæggene vidner om det udbredte jødehad på den derste venstrefløj…..

 82. Af Anders Sørensen

  -

  Det står enhver voksen og gøre med sin krop hvad hun eller han ønsker og må acceptere de konsekvenser der er af deres egne handlinger. Men skamfering af børn der ikke er klar over konsekvenserne; det er ikke acceptabelt. Kulturtradition eller ej.
  Hvis man har så stort et behov for ikke og have sin forhud så kan man gøre et som voksen.

 83. Af j.. haNse n

  -

  AF ANDERS SØRENS EN – 12. JANUAR 2018 10:17

  Mange begynder desværre med selvbesmittelse lang tid, før de er myndige.
  Selvbesmittelse er en af menneskelighedens værste svøber, en af de farer, der eksisterer for et sundt og lykkeligt liv.
  Derfor omskærer man i USA næsten alle drenge.

 84. Af Jørgen Hanssen

  -

  En berygtet tysker hr. A.H. skrev engang en bog med titlen “Mein Kampf”. Den var en direkte fortsættelse af den tidligere berygtede arabisk eventyrdigter hr. Muhatler’s bog, som han udgav med titlen “Mein Koran”.

 85. Af Finn Bjerrehave

  -

  Religionens krav til Jøderne, og lad nu Jøderne leve med deres religiøse krav, men ak ligesom hele verden i 1931-45 ikke ville tillade Jøder som flygtninge, de skulle nemlig alle gasses i Hitlers ovne i Polen ønsker vi fuld bestemmelse af Jødernes liv og kultur.
  Det er værre med Muslimerne, de forlod vores Gud for 1700 år siden, og måske syntes de Jødernes ritual er ok og derfor stadig omskæring.
  Nak & Æd. Finn Vig

 86. Af j.. haNse n

  -

  AF FINN BJERREHAVE – 12. JANUAR 2018 10:41
  “Religionens krav til Jøderne, og lad nu Jøderne leve med deres religiøse krav, men ak ligesom hele verden i 1931-45 ikke ville tillade Jøder som flygtninge, de skulle nemlig alle gasses i Hitlers ovne i Polen ønsker vi fuld bestemmelse af Jødernes liv og kultur.”

  Om lidt kommer holocaustbenægteren Lemche på banen og påstår, at Finn Bjerrehave er fuld af løgn.
  Det gjorde han, da jeg skrev det samme som Bjerrehave.
  Jøder som blev deporteret til nazityskland, bl.a. fra Danmark, endte i rene ferielejre.
  Forklarer Lemche.

 87. Af Helge Nørager

  -

  Utroligt at de mest anti semitiske indlæg er skrevet anonymt.

  Det er svinskt af berlinske at tillade dette.

  Minimum burde være fuldt navn, når den slags had skrives.

 88. Af b jensen

  -

  Der er efterhånden mange jøder som tager afstand fra omskæring. Ligesom de kristne indså at det var tvivlsomt at jorden var flad, er jødernes flertal ved at indse at nogle af deres traditioner er totalt forældede. Kun de mest forstokkede/hjernevaskede holder fast i den syge skik med at forgribe sig på små drenge. Men lad os huske at visse muslimske stammer i Afrika og Mellemøsten har nogle skikke der er 100 gange mere barbariske og idiotiske end den jødiske minoritets tosserier.

 89. Af Jan Johansen

  -

  “Hvornår har du egentligt sidst talt med en dansk jøde om omskæringens betydning for dem?” Ja, nu kan man næppe få et svar fra ofrene i dette religiøse cirkus, der nu har stået på i nogle årtusinder, men det retfærdiggør på ingen måde massakren på små sagesløse drengebørn. Det nærmeste man overhovedet kan opnå ved forsøg på et svar er skrig og skrål fra den nyfødte dreng efter ulidelige smerter, som næppe holder op på et splitsekund!

 90. Af Jorn D.

  -

  Er der ikke lige en familie, der blev idømt fængselsstraf og udvist for
  at
  have omskåret en mand , fordi de syntes de skulle

  mærkeligt, at det i Danmark er straffrit
  at
  lemlæste et uskyldigt forsvarsløst barn

  ironi.mus

 91. Af Jesper Sommer

  -

  Sikke dog en omgang ævl. Det er et vildledende spørgsmål der fjerner fokus fra substansen.

  Substansen er, at omskæring er et omfattende kosmetisk indgreb uden medicinsk begrundelse, som udføres på børn uden samtykke.

  Det ville groft sagt være MINDRE omstændigt at tatovere børnene i ansigtet, eller give kunstige bryster til piger på 14 år, og så påberåbe sig “religiøse årsager”. Alligevel er begge dele forbudt.

  Kære Caspar Stefani. Hvornår har du sidst talt med en dreng, om hans forhold til religion og kosmetiske operationer imod hans vilje?

  Og er du for eller imod kunstige bryster til 24 årige piger mod deres vilje, hvis blot årsdagen er “relegion”?

  Virkelig? WTF?????

 92. Af AH Andersen

  -

  Har du nogensinde spurgt de familier, der omskærer kvinder, hvor meget det betyder for deres kultur? Har du nogensinde spurgt de lande, der har dødsstraf, hvad det betyder for landets kultur? Har du nogensinde spurgt de befolkninger, der går ind for afhugning af hænder for tyveri, hvad det betyder for deres kultur?
  Har du nogensinde tænkt på, at det kunne være et overgreb at skære i spædbørn, blot fordi en eller anden skyldbetynget onanist griflede det ned på et stykke pergament for 2000 år siden?
  Har du nogensinde tænkt i det hele taget?

 93. Af Frank Wulff

  -

  Lang debat der kan opsummeres til et enkelt spørgsmål vedr. omskæring:

  Skal verdslig lovgivning altid trumfe religiøs lovgivning og kulturel tradtion?

  Jeg er 100% på at verdslig lov trumfer religion og når loven forhåbentlig kommer på plads, så skal den udformes således at den gælder for danske statsborgere uanset hvor de befinder sig i verdenen.

  Det vil sige at hvis man rejser ud af landet for at få foretaget dette på børn, så falder der straf til forældre.
  Lovgivning skal også gælde for folk med opholdstilladelse i Danmark, hvor der ud over straf også medfører inddragelse af opholdstilladelse samt permanent indrejseforbud.
  For folk med dobbelt statsborgerskab skal ud over straf også miste deres danske og få permanent indrejseforbud!

 94. Af Jan Johansen

  -

  Et er, at det er lykkedes Øzlem Cekic at overtale en overordnet medarbejder ved DANIDA i Udenrigsministeriet til at indskyde 750.000 kroner i et noget tvivlsomt projekt, som alene har til formål at promovere hende som person og tillige hendes noget tvivlsomme ærinde. Noget andet er, at hun har fået overtalt organisationen, Oxfam Ibis, til at stå for udgivelsen af en børnenovelle, der handler om omskæring af små sagesløse drenge blandt specielt muslimer og jøder m.fl. Begge dele er fuldstændig vanvittigt. De 750.000 kroner bidrager vi alle til gennem opkrævede skatter, og målgruppen for novellen er de små skoleelever i 2. til 4 – 5 klasse rundt omkring i store dele af Danmark. Ja, det står der, og det passer.
  Til disse vanvittige oplysninger, som er blevet vericeret i flere medier de sidste mange dage, er det nærliggende at få frem, hvem der har ansvaret for denne tåbelige bevilling fra Danida, og hvad formålet med bevillingen skulle være. Derimod er det ikke så vanskeligt at få øje på Oxfam Ibis’ engagement. Det er jo ikke noget, de gør gratis!
  Nu skulle børnenovellen være klar til udsendelse til angiveligt mindst 175.000 små skoleelever, men mon ikke bøgerne bliver sendt til skolerne, så skolelederne i forening med lærerne og skolebestyrelserne kan tage stilling til, om dette emne overhovedet er passende at tage op med så små børn, som Øzlem Cekic forestiller sig. Hun mener selv, det er en temmelig harmløs fortælling, der sidestiller den grusomme og barbariske omskæring af drenge – og vist nok kun drenge – med vores noget mere moderate barnedåb, som er velkendt af de fleste børn her i landet.

 95. Af Helene Bjerno

  -

  Kære Caspar stefani
  Fin argumentation – bortset fra at den er helt forkert.
  En omskæring gør ikke drengen til.jøde. drengen er jøde qua at blive født af en jødisk mor.
  Eller qua at konvertere.
  Omskæringen eller kønslemlæstelsen som er den korrekte lægefaglige terminologi gør i den forbindelse hverken fra eller til.
  Bortset fra babyen der starter livet med den mest intensive smerte men som ikke bedøves da ingen læger vil medvirke til fuldbedøvelse af 1 uge gamle babyer hvis kke det er på vital indikation.
  Det er det at være født med en velskabt penis sjældent.
  Babyen må altså nøjes med nøjes med at få alkohol på sutten og tryllecreme der er nogenlunde lige så effektivt som dets e entyrlige navn.
  At du således ikke erkender at den tradition du forsvarer er vold – grov vold-‘mod en nyfødt baby gør jo ikke barnets traume desto mindre.
  Men kunne dog reelt overveje om overlagt uvidenhed burde gøres strafbart. Evt blot en behandlingsdom omend det næppe vil være alle der kan lære at tænke selv og dermed forstå at vold mod børn – især de nyfødte babyer -‘trumfer enhver tradition -dennes alder uanfægtet. I DK er der i de,senere år offentliggjort flere tilfælde hvor omskæringen har været med nærdødsepisoder til.følge ligesom der i Norge var en baby der døde. Ssv pga at han forblødte til.døde.
  Der har uden tvivl også i de relativt få århundreder der i DK er sket kønslemlæstelse af børn været ikke få der har måttet lade ikke blot en fastsiddende kropsdel men også livet. Det er ikke ufarligt at skære i nyfødte børn. At det stadig pågår skyldes alene en grænsende til kriminel uvidenhed.

 96. Af niels peter lemche

  -

  HELENE BJERNO, læs nu lige lovene om omskæring i Det Gamle Testamente. Omskærelsen er et bevis på, at drengen nu er indgået i et pagtsforhold med sin gud. Det andet er rabbinsk sniksnak, som har fået alt for stor betydning i Israel idag.

 97. Af Helene Bjerno

  -

  Kære Niels Peter Lemche
  Tak for oplysende information fra Det Gamle Testamente.
  Skal jeg således på din venlige foranledning forstå at vi skal basere dansk lov på gammeltestamentlige skrifter?
  Inklusiv at dansk lægestand skal basere lægefaglige instrukser på dette i øvrigt udmærkede men måske ikke helt juridisk/lægefagligt opdaterede testamente?
  Du har jo aldeles,ret.
  Kønslemlæstelsen af nyfødte babyer stammer ordret fra det gamle testamente.

  Men i samme passage nævnes også bl.a slaveri.

  Skal.jeg forstå at det danske samfund fortsat og fremadrettet skal erstatte retsstaten og videnskaben med gammeltestamentlige citater?

  Eller er det måske en anelse sent for ikke at sige forældet her i moderne tid at en stat lader sig diktere af – ja du sagde det selv.-‘gammeltestamentlige ideer.

 98. Af j.. hansE n

  -

  AF HELENE BJERNO – 12. JANUAR 2018 15:53

  “Kønslemlæstelsen af nyfødte babyer stammer ordret fra det gamle testamente.
  Men i samme passage nævnes også bl.a slaveri.”

  Og stening for en lang række lovovertrædelser.
  Puha.
  Vi får nok at se til.

 99. Af Helene Bjerno

  -

  Kære Mehmet Sami Gur

  Det er aldrig sundt at skære i et raskt barn.
  Det er altid vold.
  Grov knivvold.

  Kønslemlæstelse af børn forhindrer ikke smitte med STD,s.
  Tværtimod.
  USA hvor en stor del af de sexuelt aktive mænd blev kønslemlæstede i babystadiet har en statistik vedr. Kønssygdomme inkl hiv-smitte der er markant højere end lande som f.eks Danmark hvor de fleste mænd har intakte kønsorganer.

  Hvisomskæring altså gør noget kan det være at øge risikoen for smitte.
  Bl.a fordi friktionen ved coitus øges når manden er kønslemlæstet og de skader der opstår vaginalt faciliterer smitteoverførsel med en høj faktor.

  Dernæst fordi kønslemlæstelse nedsætter mandens sexuelle følsomhed så meget at anvendelse af det yderligere følsomhedsreducerende kondom i praksis bliver uanvendeligt så risikoadfærden altså bliver resultatet af at køslemlæste sin mandlige befolkning mens de stadig er forsvarsløse børn.

 100. Af Jan Johansen

  -

  Ja, nu er det jo desværre ikke muligt at få frem, hvem der har skrevet Det Gamle Testamente, Niels Peter Lemche, men måske du ved det? Og at det skulle være nødvendigt at lemlæste små sagesløse drengebørn som bevis på, “at drengene nu er indgået i et pagtsforhold med deres Gud”, lyder ikke bare lidt vidtløftigt. Det lyder meget vidtløftigt. Forresten findes der iflg. jøderne kun een Gud, Jahve. Hvordan kan det så være, at vi kan nøjes med håndspålæggelse og lidt vand i forbindelse med vores dåbsritual? Det er da lidt underligt, ikke?

 101. Af Pe Nisen

  -

  Det er slet ikke sjovt mere, og denne debat er skyld i at jeg er ved at gå ud af mit gode skind.

 102. Af lisbethh søørensen

  -

  Enig med dem der mener jødekritik og israelkritik ikke er anti-semitisme, men sund fornuft..

  De eneste anti-semitter i dag er jøderne med deres palæstinensere anti-semitisme.

 103. Af mik neslo

  -

  Jeg elsker de små uledsaget flygtningedrenge men nogen gange kan samle op i varebilen.

  Som vi siger på i faget her …”når ENDEN er god er alting godt”…Hæ. hæ. En intern vittighed her blandt os. En anden er “ENDEN er kun god når under 7 år”. hæ hæ.

 104. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt en ret sigende kommentar fra fessor Lemche:

  “HELENE BJERNO, læs nu lige lovene om omskæring i Det Gamle Testamente. Omskærelsen er et bevis på, at drengen nu er indgået i et pagtsforhold med sin gud. Det andet er rabbinsk sniksnak, som har fået alt for stor betydning i Israel idag.”

  Så Lemche – helt i stil med muslimer og Koranen – accepterer altså . . . at religiøse fantasier har forrang fremfor demokratiske retsstater og deres lovgivning . . . yderst interessant !

 105. Af Anne Korsgaard

  -

  Det er rystende, hvad Berlingske tillader i debatsporet. Jeg mindes ikke at have læst noget tilsvarende. Hvorfor har Berlingske ikke en klag-knap, sådan at der hurtigere kan blive grebet ind overfor de mange hadske indlæg. Det er svært at tro, at Berlingske går ind for, at alle meninger skal frem, uanset hvad.

 106. Af Anne Korsgaard

  -

  Hvorfor har Berlingske ikke en klag-knap, sådan at der hurtigere kan blive grebet ind overfor de mange hadske indlæg.

 107. Af Orla Guude

  -

  Husk lige, at en omskåret er ikke det samme som en overskåret.
  Den førstnævnte er en afkortet kødpølse.
  Den sidstnævnte er et stykke wienerbrød og ikke en jødekage!
  Bon Appetit.

 108. Af niels peter lemche

  -

  JAN PETERSEN. jeg ved ikke, hvor du har lært at læse; men du skulle nok se at få dine skolepenge tilbage. Eller er det med vilje, at du fordrejer andres ord så konsekvent. Du kab vælge mellem at opføre dig dumt eller ubegavet. Jeg skrev jo ikke det, du pådutter mig.

  Eller er du bare en trold?

 109. Af Helene Bjerno

  -

  Kære Anne Korsgaard

  Hvilke kommentarer opfatter du som hadefulde?
  Jeg mener det er omsorg at ville beskytte børn mod at blive lemlæstede.
  Det hadefulde er derimod at lade som om det kan være normalt at skære i børn og at børn ikke har ret til kropslig integritet.

  I øvrigt skal vi mene at caspar stefani er modig fordi han turde skrive at han bakker op om traditionen omskæring.
  Sku det nu kaldes mod.
  Sku det nu kaldes at bakke op.
  At skrive det?

  Jeg tenderer at holde med Dolph.
  Han mener at Øzlem selv skulle gå forrest og lade sig omskære.
  Kære Caspar Stefani -se det ville være mod, det ville være opbakning.
  Men stadig i fuld overensstemmelse med din udtrykte holdning her.
  Du mener at omskæring er en trafition man sagtens kan udsætte babyer for.
  Så sku det vel ikke være noget problem for både grandvoksen men også i egne øjne modig mandsperson -som dig selv
  Eller skal vi forstå at du står for at skrive mens de,nyfødte må tage kniven?
  Selv om den fordeling er forståelig er den ikke modig.
  Måske endda ligefrem fej…

 110. Af Jan Petersen

  -

  Fessor Lemche, jeg gentager da gerne, hvad du skrev . . . muligvis “skræv” 🙂

  “HELENE BJERNO, læs nu lige lovene om omskæring i Det Gamle Testamente. Omskærelsen er et bevis på, at drengen nu er indgået i et pagtsforhold med sin gud. Det andet er rabbinsk sniksnak, som har fået alt for stor betydning i Israel idag.”

 111. Af j.. hanSe n

  -

  AF HELENE BJERNO – 12. JANUAR 2018 19:12
  “I øvrigt skal vi mene at caspar stefani er modig fordi han turde skrive at han bakker op om traditionen omskæring.”

  Stefani er ikke modig. Tværtimod.
  Ligesom alle andre er han ussel, ukritisk og følgagtig.
  Uanset hvad end jøder og israel måtte foretage sig.
  Hvis det kun var muslimer som omskar deres drenge, så ville der komme et forbud øjeblikkeligt.
  Og Stefani og kumpaner ville være de første til at kræve det.

 112. Af S.D. Poulsen

  -

  Uanset, om jeg forstår betydningen af omskæringen for jøderne eller ej, så står vores verdslige love over religiøse ditto. Folket udvikles i takt med deres tilegnelse af viden, og i dag ved vi, at der er 2% af omskæringerne her i landet, der giver komplikationer for drengen senere manden. Hvad skal nu veje mest? Drengens beskyttelse mod et smertefuldt voldeligt indgreb med risiko for komplikationer eller en gammel testamentlig befaling om omskæring på 8. dagen efter fødslen indenfor jødedommen ? Vores folkekirke er den Lutherske Evangeliske tro og ikke jødedom eller islam eller buddisme eller……. I vores lille land kan vi ikke rumme alle andre civilisationer med deres respektive kultur og religion med deraf afledte traditioner, sæder og skikke!

 113. Af Helene Bjerno

  -

  I øvrigt så er vi mange omskæringsmodstanere der har talt med jøder.
  Eller som har lyttet til deres råb om hjælp.
  Det kan være den jødiske mor der på 20.år eller mere stadig begræder den vold hun lod sin søn udsætte for. Det kan være jødiske filmproducenter der laver film om omskæringsvoldens glemte ofre – inkl dødsofre og deres efterladte familier hvis skyldfølelse er højere end rundetårn, det kan være de jødiske mænd der klager over kroniske smerter og nedsat sexuel følsomhed.

  Alle de almindelige jøder som typer som dig aldrig taler med.

  Fordi de ikke er vigtige?
  Fordi deres historie ikke er en historie om succes?
  Eller måske fordi din utrolige uvidenhed om emnet igen viser sig da du jo ikke anede at de her jøder findes?

  Talt med,dem har du ikke.
  Me.n vi er andre som har lyttet og derfot er vi omskæringsmodstandere.

  Det er nemlig vores pligt også at passe på de jødiske børn og mænd uanset typer som dig vil mene at traditioner og magt står over ofrenes lidelser.
  Omskæringsoverleverne findes i utallige former.

  Men det er jo ikke dem du interesserer dig for?

 114. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er jeg meget enig i, at JØDE er nøgleord for, hvorfor det at snitte forhuden af drengebørn IKKE er forbudt – og gjort kriminel helt på linje med at snitte i pigers kønsorganer (straf i Danmark – op til 6 års fængsel) !

 115. Af Helene Bjerno

  -

  Kære Caspar Stefani
  FYI
  Både amerikansk og dansk omskæringsmodstand ledes af jøder.
  Prøv selv at tale med dem om hvad omskæringsvolden har betydet for dem.

 116. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt kan man godt henvise til hjemmesider og eksterne links på denne blog. Så hvad med et par links til de der sites:

  “Både amerikansk og dansk omskæringsmodstand ledes af jøder.”

  Jeg vil da gerne læse de sites 🙂

 117. Af Gert Hansen

  -

  M.S. Gür kommer med den sædvanlige undskyldning, at omskæring kan forsvares med hygiejne.

  Jeg har ikke hørt, at det skulle være kutyme indenfor islam at skære folks tæer af fordi de måtte være sure. For at forhindre sure tæer, kan man vaske dem. Det samme kan man med kønsdele, kan jeg oplyse S.M. Gür om. Der er således ingen grund til omskæring. Vask klarer problemet.

  At Gür forlanger at vi skal accepterer barbariske sædvaner i Danmark, som at skære i raske sunde umælende børn, viser blot at Gür ikke fatter ret meget af det danske samfund. Og hvorfor selvhævdende folk med barbariske vaner, der sammenligner omskæring med vand, ikke vil vinde gehør i det danske samfund.

 118. Af niels peter lemche

  -

  JAN PETERSEN – 12. JANUAR 2018 19:12, ja, og hvor står det, at jeg går ind for det? Det er din fejlagtige indlæsning af det, du tror, står der.

 119. Af Jan Petersen

  -

  Jamen Lemche, så venligst forklar lidt nærmere om det der – ” lovene om omskæring i Det Gamle Testamente”. Er det religiøs lovgivning a la Koranen, der også har forrang i forhold til f.eks dansk lovgivning, vedtaget af Folketinget – or what?

 120. Af niels peter lemche

  -

  JAN PETERSEN, klart for dig og for mig har det ingen forrang. Det har jeg faktisk gjort opmærksom på, men for mennesker, som tror, at det er en befaling fra Gud, så har det betydning, og så kommer det alvorlige selvfølgelig: For mennesker, der tror, at det er Guds ord — ligegyldigt om det er Bibelen eller Koranen — så står det faktisk over menneskers lov. Det er vi selvfølgelig uenige i; men du er oppe mod det, som religiøse mennesker tror på.

  Det burde være tydeligt nok til, at selv du kan forstå det.

 121. Af Jan Petersen

  -

  OK Lemche, klar tale – så er vi muligvis ikke så uenige endda. Hvis jeg ellers læser dig korrekt, så tror du egentlig heller ikke en fis på ham der – Gud med øjet i det høje – og andet religiøs junk. Korrekt forstået?

 122. Af J Nielsen

  -

  “Omskæring er sundt og hindrer smitsomme sygdomme både overfor manden og ægtefællen. Det er praktisk bevidst af eksperterne i USA. I USA opfordres borgerne direkte at blive omskåret.“

  Omskæring er den næstmest almindelige behandling på sygehus af spæde amerikanske drengebørn. Jeg er ikke bekendt med at voksne borgere opfordres til at blive omskåret. Dette indgreb er større, og mere risikabelt, når man er vokset til.

  Det er dokumenteret, at der er en lavere forekomst af HPV hos kvinder i stabile forhold, hvor manden er omskåret. Smitte med HPV er forstadiet til livmoderhalskræft, som man i dag i Danmark forsøger at udbrede en vaccine mod. Dog foreløbigt uden tvang, selv der også er fortalere for netop det.

  Det er ikke dokumenteret, at omskæring er nødvendigt for at nedsætte denne smitterisiko. Det kan meget vel være, at ganske almindelig hygiejne er tilstrækkeligt i det enkelte forhold. Men når man undersøger grupper af mennesker er der altid nogen der ikke overholder dette, og det slår igennem i statistikken.

 123. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Af Jan Petersen – 12. januar 2018 19:30
  I øvrigt er jeg meget enig i, at JØDE er nøgleord for, hvorfor det at snitte forhuden af drengebørn IKKE er forbudt – og gjort kriminel helt på linje med at snitte i pigers kønsorganer (straf i Danmark – op til 6 års fængsel) !”

  Hvorfor har sådanne pyskopater fri ytringsfrihed i DK, mens os saglige socialister fra venstrefløjen non-stop boycuttes i ytringsfrihed? Skal man være Psykopat for at få ordet i B? åbenbart.

  Hvorfor tillades kvindehad i Berlingske og ikke mandehad? Ej end kritik herom?

  Skam jer B.

  Den sidste blå kvinde i blokken, efterlad opskriften på et kogt æg.

 124. Af Jan Petersen

  -

  En sølle psykopat trans (med fake navn) der sidder og leger med regnormen – med eller uden forhud – er stadig en pain in the ass – for mere normale debattører 🙁

 125. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Naturligvis må falske debattører som jan frasiges..Jeg har fx. spurgt dig om din adresse mange gange, og du har nægtet at give den?

  Kom nu med den .-.Kæmp åbent..Vil møde op med en blomst og kærlighed? “I am a lover , not a fighter.”..

  Min eneste interesse er ytringsfrihed for alle. I de blå aviser som er 90% af medielandskapet, ser det sort ud?! Kun folk fra Alt right som dig har fri ytringsfrihed?

 126. Af lissebeth sææærensen

  -

  “Det er dokumenteret, at der er en lavere forekomst af HPV hos kvinder i stabile forhold, hvor manden er omskåret”

  Rent islamistisk-jødisk ævl. Drejer sig blot om hygieyne

  At de har mindre god sex er dog bevist…Bloggeren er forment en jød..e også, siden jeg allerede har skrevet denne kommentar og den er siden slettet? Vi ægtedanskere har ingen ytringsfrihed længere.. Vi er til grin for vores egen kultur, land og anstændighed. De fremmede har overtaget det hele. Især jøderne.

 127. Af Henning Svendsen

  -

  Når selv Jan ,kan forstå det :!-ja normalt taler Lemche hen over hovedet på Jan .Allan Olsen.Eriksen !-men men her er Jan på hjemmebane med snesevis af indlæg endda i den samme rille hvergang
  Der syntes også at være en tilnærmelse mellem de to Herre !-Jan bor jo på Strandvejen:måske endda tæt på Lemcchevej -eller i det mindste hilser han på Preben Elkær nede hos Irma
  Og Jan gør som de andre Ateister og lægger sig trygt i kølvandet på Einstein !-en kendt Jøde der taler med uomskåret tungebånd og nærsnakker med sine Dissiple hver eneste dag

 128. Af Helge Nørager

  -

  Der skrives og griner, for selv det at vaske hænder efter toilet besøg er videnskabeligt bevist, at ganske mange undlader.
  Hvis bare mennesker vaskede hænder lidt mere, ville mange sygdoms forløb kunne undgås.
  Det har vi vidst i mange hundrede år, og lige lidt har det hjulpet.

  Også skriver jubeloptimisten at det blot drejer sig om rulle forhuden tilbage og vaske dyret.

  Jeg tænker kan de ikke magte at vaske hænder, hvem tror så på de vasker sig bag forhuden ?.

  ““Det er dokumenteret, at der er en lavere forekomst af HPV hos kvinder i stabile forhold, hvor manden er omskåret”

  Rent islamistisk-jødisk ævl. Drejer sig blot om hygieyne ”

  Men nu er det vist også mest kvinder der får sygdomme når forhuden ikke er ren, måske debat skal ses i det lys, for sygdomme giver beskidt forhud det er et faktum.

  Og stadig den læge som i Wien var nok den første som opdagede det der med håndvasken og glemsomhed.
  Han døde fattig latterliggjort og hånet, men han var i sandhed en stor helt, og i øvrigt jødisk.
  Men det er historie.
  Så til alle vask noget oftere.
  Og til mænd, husk at vaske jer bag forhuden ofte, helst efter hver vandladning, og husk så for guds skyld at vaske hænder……….efter vask af forhud.
  Det kunne spare mange underlivssygdomme og smitte af andre infektioner i hverdagen.
  Men ved at det er forgæves at påpege,
  For alle har vidst det i århundreder men stadig er det et faktum at det er et kæmpeproblem, selv indenfor sundhedssektor, det der med håndvask.
  Mennesker er sgu ikke for kloge.

 129. Af Per Pedersen

  -

  Problemet med omskæring er naturligvis, at man lemlæster et barn, som ikke kan forsvare sig selv.

  Overlad det til barnet at bestemme, når det er blevet myndig, d.v.s. når det bliver 18 år. Det er også den alder, hvor personen selv kan beslutte sig for piercing og tatoveringer.

 130. Af Per Pedersen

  -

  Problemet med omskæring er naturligvis, at man lemlæster et barn, som ikke kan forsvare sig selv.

  Overlad det til barnet at bestemme, når det er blevet myndig, d.v.s. når det bliver 18 år. Det er også den alder, hvor personen selv kan beslutte sig for piercing og tatoveringer.

  Så kan vi jo se, hvor mange der vælger det.

 131. Af Jan Johansen

  -

  Fra en telefonopringning til Udenrigsministeriet

  Mener Danida i Udenrigsministeriet virkelig, at omskæring af nyfødte drengebørn er helt naturligt og ufarligt?
  Neeej da!
  Hvorfor har I så bevilget tæt på en million kroner til Øzlem Cekic’ selvpromoverende forherligelse af det totalt vanvittige indgreb mod små sagesløse drenge?
  Øøøh …
  Hun tillader sig den frækhed at sidestille den blodige massakre med dåbsritualet i vore kirker. Hvad har I at sige til det?
  Intet. Vi har tavshedspligt i denne konkrete sag.
  Er I vidende om, at ovennævnte budskab om den smertefulde omskæring af små drengebørn nu er blevet til en børnenovelle, der tænkes anvendt som undervisningsmateriale for skoleelever i de små klasser?
  Nej, det kommer bag på os.
  Jamen, det er jer, der har bevilget en million kroner til Øzlem Cekic’s tvivlsomme projekt.
  Jeg må hellere stille om til en, der ved noget mere om det her.
  Hvad er navnet på den embedsmand i Udenrigsministeriet, der har ansvaret for denne uansvarlige bevilling til Øzlem Cekic, der åbenbart ikke selv evner at vurdere, hvad man kan tillade sig at anvende som undervisningsmateriale?
  Duuut – duuut – duuut …

Kommentarer er lukket.