Din søn har delt børneporno, og alligevel er det offerets skyld

Af Caspar Stefani 62

Den 15. januar indledte Rigspolitiet den største koordinerede aktion mod deling af børneporno nogensinde. Det resulterede i at 1004 unge sigtes for deling af seksuelt krænkende materiale og det vakte naturligvis stor omtale. Endelig er en mulighed for lidt retfærdighed i disse forfærdelige sager. Kvaliteten af forældrene bliver dog ved med at overraske mig, som da faren til en af de drenge, der angreb en anden dreng med en brandbombe, offentligt stod frem og anklagede ofret, der samtidig lå med alvorlige brandskader på intensiv afdeling. Det er langt fra alle forældre, der er curlingforældre, men jeg tror at vi har et problem.

For om jeg begriber, hvordan man som forældre til en sigtet i så alvorlig en sag som deling af børneporno, kan få sig selv til at forsvare sit afkom og kaste skyld over på offeret. Dit barn har vidersendt børneporno. Så burde den diskussion sådan set stoppe.

Men næh nej, i tide og utide står forældre frem i nationale medier og forsvare deres børn, selv hvis de er anklaget for at have kastet brandbomber mod andre mennesker, eller delt børneporno. Hvorfor er det altid alle andres skyld? Er det så svært at erkende ansvar i dag?

Jeg hørte en far i Radio24 syvs morgenprogram, hvis søn var en af de sigtede. Faren hed Niels. Far-Niels valgte at placere en del af skylden hos offeret, og sagde, at de sigtede børn også var ofre. Spurgt ind til hvordan han vil have det, hvis det var hans datter, der lå overalt på nettet, i den mest sårbare position som et menneske kan være i, sagde han, at han ville ”være meget ked af hvis jeg havde en datter, der ikke havde den konsekvensanalyse af, hvad det her kan føre til”.  Gad vide hvor mange andre forældre, har samme tilgang til deres børns deling af børneporno? Hvor stor en del af de sigtede har mon fået et godt gammeldags møgfald, som de i den grad fortjener?

Ved disse forældre, hvad konsekvenserne for ofrene er? Lyttede far-Niels mon til den anden far i 24syv Morgen, hvis 15-årige datter var blevet gruppevoldtaget og filmet? Næppe. For den type forældre, er det kun deres eget ufejlbarligt barn, det handler om.

Kan de ikke se, at deres børn har en brist i deres moralske kompas, når de har sendt sådan noget materiale videre uden tøven? Kan forældrene ikke forstå, at de er ved at opdrage nogle børn, der ikke tager ansvar for deres handlinger, der har så voldsomme konsekvenser, for dem det går ud over?

Jeg priser mig lykkelig for, at jeg havde en mor, der ikke tog min side, når jeg fejlede. Der opdragede mig med et moralsk kompas, der gjorde, at jeg lærte af mine fejl. En mor og far der lærte mig, at mine handlinger har konsekvenser. For er der noget værre end et menneske, hvor det altid er andres skyld? Jeg frygter, vi er ved at opdrage en hel generation af dem.

Jeg ved ikke, om det er fordi jeg endnu ikke har børn, at jeg ser ret sort/hvidt på denne sag. Jeg kan godt forstå, man altid vil forsvare sit  barn, men der er altså grænser. Det overgår min fatteevne, at man ser begge parter som ofre. At man på den måde kan kaste skylden fra hvad ens barn har gjort, forekommer mig fuldstændig vanvittigt.

Når de unge en dag flytter hjemmefra, møder de det kolde og ubarmhjertige sted kaldet virkeligheden, hvor der ikke automatisk står to voksne på spring til altid at tage deres parti. Det her burde slet ikke være en diskussion. Hver eneste af de sigtedes børns og deres forældre bør kaste sig fladt ned og sige undskyld. Fat dog jeres ansvar.

62 kommentarer RSS

 1. Af Helge Olsen

  -

  Enig!

 2. Af Laila Dam

  -

  At man videresender sådanne videoer, er mobning af rang. Det er så ondskabsfuldt og ikke så tankeløst, som mange gerne vil gøre det til. De har netop videresendt dette, for at andre skulle se det, ergo en bevidst handling og denne må man så stå til regnskab for.

 3. Af hr..j.. hAn..

  -

  Helt enig med Stefani hvad angår videreformidling af børneporno.

  Men hvad angår et moralsk kompas.
  Stefani forsvarer til enhver tid Danmarks forbrydelser i muslimske lande som aldrig har udgjort en trussel imod Danmark.
  Stefani har selv deltaget i Danmarks besættelsesstyrker.
  Konsekvenserne for Danmarksforbrydelser løber Stefani fra.
  Så det var desværre ikke alt, som Stefanis mor fangede i opløbet.

 4. Af anne dam

  -

  Forældrene må have lært noget af den islamiske offerrolle.

 5. Af bEnny b..

  -

  AF ANNE DAM – 18. JANUAR 2018 11:20
  “Forældrene må have lært noget af den islamiske offerrolle.”

  Helt enig.
  Det er alt sammen muslimernes skyld.

 6. Af Arvid Holm

  -

  Efter min mening er det omsonst at ville bruge moral til at påvirke folks adfærd.
  Der findes jo et utal af idealer, som enhver frit kan tilslutte sig.
  Disse idealer understøtter hver især en moral, som ligeledes er tilladte.
  Blot må folk kun handle indenfor loven, der er besluttet af befolkningens demokratisk valgte repræsentanter.
  Det synes derfor indlysende at vælge lovlydighed som overordnet ideal.
  Andre idealer bør kun følges indenfor lovens rammer.

 7. Af J And

  -

  Det er bare curlingforældre når de er værst og dummest, ja undskyld, er spændt på at se når det er billeder af deres egne børn der bliver delt, så skal dem der deler sikkert hænges, steges og skydes for lille xxxx er jo helt uskyldig

 8. Af M Jørgensen

  -

  J And-
  Helt enig i din kommentar- her rammer du lige i Bullseye.

 9. Af Li........ søre.nsen

  -

  MHt. islamister, borgerlige og børneporno, er det interessante vel, at det er disse to konservative grupper der er de største brugere af det?

  Også et længere indlæg i fiiifleriet?

 10. Af Li........ søre.nsen

  -

  Børn på strandvejen-gentofte-hellerup af konservative forældre, modtager ikke nok statslig beskyttelse. De må reddes, og skal alle følges tæt af skolelægerne for misbrug.

 11. Af Li........ søre.nsen

  -

  Børn på strandve..jen-gento.fte-hell..erup af kon..servative forældre, modtager ikke nok statslig beskyttelse. De må reddes, og skal alle følges tæt af skolelægerne for mis…brug.

 12. Af Li........ søre.nsen

  -

  Bø.rn på str.andve..jen-gento.fte-hell..erup af kon..servati.ve foræ.ldre, modtager ikke nok stat.slig bes..kyttelse. De må red.des, og skal alle følges tæt af skolelæ..gerne for mis…bru…g.

 13. Af Martin Hansen

  -

  Hørte også udsendelsen i 24/7 Morgen. Jeg synes det var modigt af Redaktionen at invitere en så gennemført psykopat i studiet som far Niels. Med behersket og djøffet selvoptagethed, satte han retsstaten ud af spil, idet den ikke passede ind i far Niels´ verden. De 2 radioværter lod sig ikke hylde ud af den, men de var tydeligt, at de havde svært ved at finde, en grimasse der kunne passe.
  Det er far Niels der er farlig, og ikke hans yngel.

  far Niels er farlig idet, han kun vil acceptere de værdier der findes i den moderne retsstat, såfremt de bibringer hans liv værdi. Og havde han stået alene, jamen så skidt pyt med det, men det viser sig, at der står i tusindvis af ligesindede bag ham.

  Curling forældre begrebet har fået en ny dimension “far Niels”. I Far Niels verdenen er man moralsk ufejlbarlig i al sin gøren og laden. Og skulle Danmarks Riges Love påstå det modsatte, så må Loven laves om.

 14. Af Ellen Friis

  -

  Et nyligt debatindlæg i Politiken “Selvfølgelig kan drenge opdrages” (9/1-18) beskriver hvordan drengene fra én børnehave, hvor de lægger vægt på at løse konflikter og tage hensyn til andre, klarer sig markant bedre i skolen end dem fra en anden børnehave, hvor drengene passer sig selv. Det virker jo selvindlysende – men debatsporet nedenfor var tankevækkende. Åbenbart betragter en del danske forældre en elementær borgerlig opdragelse (høflighed, hensyntagen og respekt for andre) som en alvorlig trussel mod deres drenges maskuline identitet og udfoldelsesret. Det er et synspunkt, man tit ser reflekteret i den danske kønsdebat.

  https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6276541/Selvfølgelig-kan-drenge-opdrages-de-er-ikke-født-til-at-være-umulige

 15. Af liffebethian søøørensen

  -

  Umullgt at få indl..æg igennem mafiosibloggeren her.

  Interessant hvorledes det altid er de fremmede, Jød.erne, Isl.amisterne, Mafiosibloggeren og de troende, der har den laveste ytringsfrihed i Danmark?

 16. Af liffebethian søøørensen

  -

  Vi er tilb..age v.ed det gaml.e b.org,,,,erlige projekt om at fæ.ngs,le mindre,årige bø..rn mv. i stort antal. De ønsker at fæ..ngsl,erne skal priv,,atise.r.es, men fø.rst må der fle..re ku.nder i bikse.n så fras…alget til den pri.va.te sekt.or kan kom.me op i pr.is, og dette gøres via såda…nne id..iot,,iske borge..rlige tilt.ag som de.nne. (Denn.e fl.øj kan ikke andet end ubrug..,eligt i..di..oti)…

  Or..det bør.nepor..no er så vidt jeg har forstå.et ikke hvad vi har med at gøre here. For und.erte.gnede bet.egner det vo.ksne med b.ørn. Det er teena.ge por..no af kæ.rester mv. her. Der må ad.skilles?

 17. Af Morten Dalgaard

  -

  Det er mig en gåde hvordan folk kan komme dertil hvor de er klar til at forsvare en handling som at dele børneporno. Det svarer til de folk der mener at kvinder der har klædt sig udfordrende selv er udenom at blive voldtaget.

  Far Niels burde være en mand og stå klart frem og fortælle hvor stor en idiot hans søn har været og støtte op om at hvis man er stor nok til at føre sig frem på den måde, så må man også være stor nok til at tage konsekvensen af sine handlinger. Men noget tyder på at far Niels er ligeså moralsk afbøjet som sin søn – æblet falder jo sjældent langt fra stammen.

  Men måske der skal indføres en paragraf i straffeloven om manglende opdragelse, så forældre kan holdes ansvarlige for deres børns handlinger ved substitution – hvis de ikke mener barnet har fejlet må det jo være deres egen fejl og de bør således kunne straffes efter samme paragraf som barnet selv. Hvis far Niels stod til en straf for børneporno og dertilhørende plet på straffeattesten havde piben nok haft en anden lyd – og far Niels’ motivation til at opdrage på sit afkom frem for bare at springe over hvor gærdet er lavest og skyde skylden på resten af samfundet ville fære helt anderledes.

 18. Af Steen Ehlers

  -

  En anden årsag til, at det er svært at påvirke de unge, er, at meget få forældre idag accepterer, at andre voksne griber ind, hvis deres barn er i gang med noget forkert.
  Da jeg var barn i halvtredserne og tredserne, var det helt naturligt og forventeligt, at enhver voksen der så børn på gale veje greb ind og stoppede det pågældende barn.
  Det er jo indlysende, at børn der udsat for mange opdragere med nogenlunde samme moralske kompas (hvilket var tilfældet i det område, jeg voksede op i) bliver bedre opdraget end børn, der kun har to opdragere, som de i øvrigt kun ser om aftenen og i weekenden.
  Jeg har også bemærket, at ledere i frivillige foreninger har fralagt sig rollen som opdragere.
  F.eks. går ingen af børnene i min lokale badmintonklub i bad efter, at de har spillet, bl.a. fordi lederne ikke selv gør det.
  Da jeg var spejder skulle lederne nok sørge for, at vi opførte os ordentligt – både i forhold til andre mennesker og i forhold til egen påklædning og renlighed.
  Og alle forældrene bakkede naturligvis op om lederne.

 19. Af hr..j.. hAn..

  -

  Der er rejst sag imod 1004 unge.
  Langt største parten af sagerne er rejst imod børn og unge fra velhaver familier i kommuner nord for København.
  Det er tydeligt, at disse borgerlige højreorienterede forældre ikke opdrager deres burgoiser unger ordentligt.
  Det er jo også i disse kommuner at skattesnyd og misbrug af aupair piger er udbredt.

 20. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Det er mig en gåde hvordan folk kan komme dertil hvor de er klar til at forsvare en handling som at dele børneporno. ”

  De unge kan “trøste” sig med, at forældre og bedsteforældregenerationen har værre ting på samvittigheden i dén forbindelse.

  I slutningen af halvfjerdserne og starten af firserne var Danmark, det land i verden, der eksporterede mest børneporno.

  Da politikerne tillod billedporno, tillod de besiddelse af børneporno, men ikke handel med børneporno. Men forbuddet, mod handel med børneporno, blev ikke håndhævet særligt nidkært, så det var i praksis muligt både at producere og sælge børneporno i stor stil – der var f.eks. annoncer for børneporno i Ekstra Bladet, ved siden af massageannoncerne.

  Samtidigt eksisterede der en Pædofilforening, der kæmpede for, at lovliggøre pædofili, og som først blev forbudt, da det kom frem, at foeeningens medlemmer misbrugte børns seksuelt.

  Det er iøvrigt kun et par år siden, at venstrefløjen i Københavns Kommune opgav kampen for, at opkalde en central plads i København efter to mandlige medlemmer af Pædofilforeningen, selvom den ene af mændene havde siddet i fængsel for seksuelt misbrug af en fjortenårig dreng.

 21. Af yRsa Degn

  -

  At Jacob SR har solgt børneporno tidligere, det skal da ikke forhindre, at politiet tiltaler unge for idag at gøre det samme.

 22. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er en større gåde, at Venstre kunne finde på, at genopstille Flemming Oppfeldt til en politisk toppost, efter, at det var kommet frem, at den fremtrædende Venstre-politiker havde narret og presset flere trettenårige drenge til sex.

  Oppfeldt blev godt nok frikendt for, at have voldtaget drengene – han havde “kun” narret og presset de mindreårige drenge til sex, ved bla. at lyve om sin alder.

  Men det er alligevel utroligt, at Venstre mente, at han stadig var værdig til, at repræsentere Venstre.

  Dét mente vælgerne ikke, at han var…

 23. Af Troels Kampman

  -

  “Helt enig. Det er alt sammen muslimernes skyld.”

  Muligvis. Fundamentalisterne opfatter jo Muhammeds tvangsægteskab med en niårig, muslimsk pige, som det “perfekte ægteskab”.

  Men alligevel ikke, for såvidt, jeg har forstået, så var de piger, som drengene har delt billeder af, ikke mindreårige, som Aisha var, da Muhammed begyndte at voldtage hende.

  Så langt ude er drengene heldigvis ikke.

 24. Af h hansen

  -

  Er det ikke det meste af samfundet og de fleste af borgerne/journalisterne og politikerne der har en tvivlsom, anløben eller syg moral? Ihvertfald er både partierne og medierne villige til at bukke sig dybt for at samle al mulig snask op fra rendestene og skraldespande. Aviserne og tv-stationerne mv. er jo propfulde af platte, tarvelige, sjofle, fladpandede, billige og hæslige historier. Som den forleden om at mænd kunne deles op i to grupper, dem som tissede midt i eller ude til siden i et toilet. Noget åndssvagt ævl der skulle forestille at være oplysende underholdning. Hertil kommer politikere som konstant prøver at bedrage befolkningen ved at tale “nysprog” eller ved at lyve og fremkomme med tomme løfter. Se DSB bladet om la rs ulykkes nysprog. Eller se den korte avis, “Sverige er fortabt” og “Begår Frankrig selvmord”.

  Vores moral og etik nedbrydes ovenfra, og det er noget som kan føre til samfundets opløsning.

 25. Af Leif B

  -

  empati

  empati, indføling i en person eller andet levende væsen, ofte i følelsesbetonede situationer; evne til at indleve sig i og sætte sig i en andens sted.

  I den empatiske proces bliver vi enten ført med i den andens sindstilstande eller deltager selv aktivt i forsøget på at identificere os med dem og derigennem forstå vedkommende.

  Den empatiske indlevelse er således en del af grundlaget for social forståelse, ikke mindst hvad angår nonverbal kommunikation mellem fx forældre og børn. Se også kropssprog.

  Ordet empati kommer af græsk empatheia ’sindsbevægelse, lidenskab’, af en- og afledn. af pathos ‘lidelse, lidenskab’.
  Åbenheden over for og evnen til både at gøre sig til klangbund for den anden og samtidig fastholde en balanceret vurdering af pågældende, af situationen og af sig selv varierer utvivlsomt ganske meget hos mennesker.

  Empati er et centralt begreb i selvpsykologien, og opøvelsen af den empatiske evne er vigtig for megen psykologisk praksis som bl.a. beskrevet af Carl R. Rogers.

 26. Af Kristoffer Hansen

  -

  Denne sygelige udvikling kan vi takke fædrelandet egen terrorist organisation for. Alting er total ligegyldigt i ZULU.DK

 27. Af Niels Larsen

  -

  Ubetinget enig med Caspar Stefani.

 28. Af Kristoffer Hansen

  -

  Må 2018 blive året hvor Danmark genindføre dødsstraffen. Ikke kun for menneskers skyld, men i sær for karmaens skyld. Fri os fra suspekt slap bøssepik kultur.

 29. Af Kristoffer Hansen

  -

  Det er ZULU.DK når det er bedst. Føj for satan!

 30. Af Kristoffer Hansen

  -

  Det må da også være på tide at genindføre spanskrørret igen. Selvfølgelig men valgfrit, tykt eller tyndt.

 31. Af Lars Møller

  -

  At sige at de unge, som har videresendt billederne/filmen “også er ofre” er det værste sludder, jeg har hørt længe. Enhver handling har en konsekvens. Og kan man ikke lære det på den ene måde, så må man lære det på en anden. Det er et utroligt vigtigt signal fra samfundet at sende til de 1004 unge OG deres forældre, som har svigtet. De er IKKE ofre på nogen måde. Og lad det så minde os andre om at tage endnu en snak med vores børn om de her ting.

 32. Af Kristoffer Hansen

  -

  I takt med islamiseringen i fædrelandet. Er vi rigtig godt på vej til at blive en af Trumphs omtalte lortelande.

 33. Af Dan T

  -

  Hvis du kigger evolutionært på det, så overlapper forældre og deres børns interesser ikke altid.

  Så selvom det nok er i barnets interesse at forældrene ikke står frem og forsvarer en handling der sådan set ikke bør forsvares, så kan det være at forældrene i virkeligheden (ubevidst) er ude i et andet ærinde: at forsvare sig selv mod den beskyldning som ligger lige til højrebenet: at de ikke har opdraget deres børn ordentligt.

 34. Af N. Jensen

  -

  Bare rolig. Ingen, som i ABSOLUT INGEN, vil i denne sag blive dømt for distribution af børneporno, da anklagemyndigheden ikke kan bevise at hverken modtageren eller afsenderen vidste (eller burde vide) at de deltagende var under 18 år.

  Sexvideoer (og deling heraf) er en del af ungdomskulturen, så man kunne lige så vel have sigtet 100.000 som 1.004 personer.

  Ligesom hash. Langt de fleste unge har stiftet bekendtskab med cannabis. Hvor mange er i nyere tid blevet sigtet for besiddelse af cannabis, til eget brug ?

  I begge tilfælde: Et gigantisk spild af tid fra Politiets side.

 35. Af Bloody Mary

  -

  Det er ikke synd for forbrydere og asociale.
  Det har det aldrig været og i dette tilfælde er det ikke nogen lille ting; det er rigtig slemt for dem det går ud over og det er helt på sin plads at dem der har gjort noget meget forkert og hjerteløst, de får deres straf.
  Og de såkaldte forældre, der ikke lærte deres børn en ordentlig moral og ansvarsfølelse for andre, burde også have nogen smæk fx nul øl og stoffer og muhammedspasning i ja, halve år, så fatter de måske alvoren!

 36. Af Lone Christensen

  -

  En far der beskytter sin teenager i sådan en situation burde fratages forældremyndigheden omgående !!!! Og teenageren sendes med BS Christiansen ud i vildmarken i 3 mdr uden nogen form for elektronik ….. Jeg har selv 2 drenge jeg har været syg hele deres opvækst og de har været meget overladt til den selv fordi jeg ikke havde overskud til at holde fast i mine nej ……. Idag er den store, 18 år på sergentskole en ung mand der tager ansvar for sine handlinger … Min yngste er 15 år er på efterskole og kunne ALDRIG gøre andre ondt han fortalte at hans rombo holder ham vågen om natten fordi romboen ikke kunne sove uden sin kæreste…. Min søn holder mund om at den anden går på pigens værelse selvom det er hjemsendelse grund….. Jeg er dybt taknemmelig over at mine drenge ved at der er konsekvens hvis man bryder en lov … Og så ved de at hvis de nogensinde havde lavet noget så havde jeg været den første til at melde dem !!!!! Og afleveret den på politistationen…. Den far måske fra Nordsjælland i det område hvor penge ikke er et problem har ikke opdaget at verden ikke kun handler om ham og hans uopdragen søn … Håber at de får en hård straf så de fremad rettet er klar over at deres bobbel ikke er hele verden …..

 37. Af hr..j.. hAn..

  -

  AF TROELS KAMPMAN – 18. JANUAR 2018 14:04
  “Men alligevel ikke, for såvidt, jeg har forstået, så var de piger, som drengene har delt billeder af, ikke mindreårige, som Aisha var, da Muhammed begyndte at voldtage hende.”

  F.eks. så var Margrete no. 1 kun ti år gammel da hun blev gift med Håkon.
  Hvorefter han begyndte at voldtage hende.
  Check selv andre danske dronninger.

 38. Af Flemming Lau

  -

  Børnene pornoen er jo blot et udtryk for sædernes forfald. Hvad havde man tænkt sig andet da pornoen blev frigivet i ’73…? Bøsserne sprang op lastvogne og viste sig frem. De pædofile arbejdede sideløbende med, for også at blive anerkendt på lige fod. Idag troner unge piger frem og er stolte af at de har en “Sugar Daddy!” Der sågar nogle nogle der sælger deres mødom til højestbydende, sådan en 3-4 mio.

  Samtidig kan man opleve intim rum i nogle daginstitutioner der ikke er så snerpede, så de unge rigtigt kan udforske hinanden. Ingen syntes skænke hygiejne en tanke. Og hvis man er i tvivl om sundheds faren for ophold i sådanne rum, kan man bare som forældre stikke snuden ind og sanse dunsten når afkommet skal trækkes ud derfra!

  Længe leve “frisindet…!”

 39. Af J Nielsen

  -

  “Det er mig en gåde hvordan folk kan komme dertil hvor de er klar til at forsvare en handling som at dele børneporno.”

  Det er mig en gåde hvordan folk kan komme dertil at de kalder det her for “dele børneporno”.

  Ved på den måde at eskalere retorikken associerer man hele sagen med pædofili, som nogle også finder det for godt ovenfor, og det er skudt totalt forbi. Interesse for jævnaldrende er ikke pædofili. Chikane af jævnaldrende er det heller ikke, hvadenten der er et seksuelt aspekt eller ej.

  Og når man således kører det op på de høje nagler, så gør man netop også de der har videreeksporteret disse billeder til ofre. Det var de ikke til at begynde med, men det er de blevet. Anklagen, som i fremtiden bl.a. kan gøre det problematisk at rejse til U.S.A., eller, hvem ved, arbejde med børn i det hele taget, er overhovedet ikke i overensstemmelse med hvad der for de flestes vedkommende formentlig bunder i manglende omtanke.

  Det er set før, at retsvæsenet herhjemme bøjer begreberne ud over hvad de kan holde til. Camilla Bro, der var anklaget for at smugle narkotika, blev således udleveret til retsforfølgelse i U.S.A. med henvisning til terrorlovgivningen.

  Men at retsvæsenet herhjemme sejler rundt i begreberne, er ikke et argument for at hyle med.

 40. Af V. Petersen

  -

  Far Niels havde glemt, at hans søn havde glemt, lige at lave en konsekvensberegning over det ulovlige i, at dele børneporno!
  Gud fader, hvor er det trist at se og høre de forældre!

 41. Af Per Torbensen

  -

  Ikke enig Stefano -selvfølgelig er det ikke offerets skyld,i 1970 erne og 1980 erne delte unge mennesker ugens rapport og diverse andre blade med hinanden ,til stor fornøjelse.
  Tiden og teknologien til idag har ændret sig i sin grund substans og det ser vi nu
  konsekvenserne af.
  De over 1000 anklagede er blot symptomer ,på en globaliseret verden der er gået elektronisk
  med internettet hvor moralske grænser overskrides og hvor unge og børn ikke forstår Deres handlinger og konsekvens,som også heller ikke er ganske logiske-har de over 1000 sinde børn

  tjent penge på Deres gøren og laden,retorisk spørgsmål tror det næppe nok nærmere begrebet mobning i elektronisk forstand.Forældrene har naturligvis et ansvar ,men De bliver overhalet af virkeligheden,hvor meget følger de egentlig selv med ?

  De elektroniske medier er ikke uskyldige,De ødelægger mange børns evne til indlæring og reflektion i en kaotisk verden.

  M.v.h. Per Torbensen.

 42. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt kan jeg godt forstå, hvis navnlig unge (men også voksne) har lidt svært ved at hitte rede i, hvad der defineres som lovligt versus ulovligt – som i dette tilfælde – den seksuelle lavalder 15 år versus børneporno 18 år. Det er ret fed begrebsforvirring efter min mening 🙁

 43. Af J Nielsen

  -

  “Forældrene må have lært noget af den islamiske offerrolle.”

  Det er helt centralt i den kristne kultur at offeret skal blive den sejrende. Det kommer ikke fra fremmede.

 44. Af Anders Munch

  -

  “Din søn har delt børneporno, og alligevel er det offerets skyld” siger overskriften.
  Jeg har ikke fulgt med i sagen, men skal det forstås sådan at absolut ingen piger har videresendt billeder af nøgne drenge? Eller bliver man bare ikke retsforfulgt for det? Så vidt jeg kan forstå er det 1004 unge som er sigtet, ikke 1004 drenge.
  Hvad ville Caspar Stefani mon sige til en dreng, som har sendt et nøgenbillede af sig selv til en pige, som så har sendt det videre? Det gad jeg godt vide.

 45. Af Jesper Henriksen

  -

  Igen taler du om offeret i ental. Der var fire eller fem mennesker på den video. Sådan som jeg læser sagen, så har ingen af dem accepteret, at videoen skulle deles med flere tusind mennesker. De er alle ofre. Ingen af dem er selv skyld i, at videoen er blevet delt så bredt. Det er lige så send for drengene, som det er for pigen.

 46. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos overskriften – “Din søn har delt børneporno, og alligevel er det offerets skyld” – så er den nok lidt enøjet. Iflg en EB.dk artikel følgende udtalelse:

  “Ifølge Rigspolitiet er der i alt 1004 danske børn og unge, som mistænkes for at have delt videoen på Messenger. Alle er mellem 15-30 år og 20 procent er piger.”

  Så de søde små “altid uskyldige” piger er vel meget pænt repræsenteret 🙂

 47. Af Christina Rosendahl

  -

  Tak, Caspar Stefani.

 48. Af Mads Andersen

  -

  Havde det været 1975, havde nogen taget et billede af klassekamarater på gulvet,og havde de vist det til andre kammerater i skolegården, så ??? Måske havde nogle ansvarlige voksne givet dem en skideballe.
  Desværre medfører dagens kommunikationsformer at vi på alle måder skal være konforme, og enten er på den rigtige eller forkerte side af snart enhver sag. Verden bliver meget sort/hvid (og det var sikkert også et forkert udtryk!).
  Jeg vil på ingen måde forsvare dem der har videresendt materiale, men at anklage efter en børneporno paragraf, når der er tale om jævnaldrende? Bliver det næste gang en episode mellem børn i børnehaven der fører til så alvorlige anklager?
  Ofrene skal beskyttes, og det er ikke i orden at dele materialet. Men er der tale om proportionalitet her? Jeg synes det ikke.

 49. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt – “Tak, Caspar Stefani” – for hvad? . . . en manipulerende overskrift? 🙁

  Bortset fra det, så vil jeg vædde på – at ikke mange her er klar over forskellen på:

  Seksuel lavalder 15 år – og børneporno 18 år. 🙂

  Begrebsforvirring? – også så det klodser !

 50. Af Anders Munch

  -

  Så jeg valgte at høre interviewet med Niels. Jeg er nået til anden del og filmen bliver beskrevet. Forestil dig en ungdomsfest. Der er en 15 årig pige som har sex med en 15 årig dreng. Senere kommer andre drenge over og hun modtager lussinger og får stukket en vodkaflaske og enden af en ketcher og en tøjbøjle op i sig. Frivilligt må det forstås, siden ingen snakker om voldtægt.
  Nå, men så ringer den her kvinde ind og kæfter op om dårlig børneopdragelse?
  Hvad med de forældre som har opdraget sådan en billig ludertøs, undskyld mit sprog. Det er da total mangel på opdragelse så det batter. Kæft min mor var blevet rasende på min søster hvis hun havde gjort sådan noget, jeg tror helt oprigtigt at hånden var blevet slået af hende. Det er da pigens forældre som har fejlet størst i opdragelsen.

 51. Af Poul Gottlieb Jacobsen

  -

  Helt rigtig skrevet, og vi kan saa haabe at anklagerne faar en dommer’s dom paa at dette ikke er drenge streger og bare lader slaa til. Nej straf alle disse 1004 boern/unge mennesker, til det yderligste, selv om det saa vil belaste dem for livet. Ja foraeldre til saadan boern skulle ogsaa straffes. Og det sker i det saa sociale Danmark, go figure.

 52. Af Rikke Nielsen

  -

  Er så glad for at denne sag kører – nogle gange er der behov for at skære igennem.

  Børnenes moralske kompas er bare et spejl af forældrenes.

 53. Af Jan Petersen

  -

  Jeg vil stadig vædde på, at stort set INGEN af de bedrevidende “klaphatte” her i kommentarsporet – har den fjerneste idé om – at den kriminelle lavalder for børneporno er 18 år – MEN den øvrige kriminelle seksuelle lavalder er 15 år !

  I øvrigt skal man – efter min mening – være ret forskruet i hovedet for at forstå det juridiske junk 🙁

 54. Af Arvid Holm

  -

  Jeg kan ikke se, at det er uoverkommeligt for normalt-begavede at forholde sig til, at der er forskellige aldersgrænser for sex og for børneporno.
  Det er lovligt at have sex med 15-årige.
  Men det er ulovlig børneporno at udbrede nøgenbilleder af piger/drenge under 18 år.

 55. Af Maiken Albertsen

  -

  Far Niels må være meget ked af, at hans sønnike havde en konsekvensanalyse af sin handling

 56. Af J Nielsen

  -

  “Men det er ulovlig børneporno at udbrede nøgenbilleder af piger/drenge under 18 år.”

  Sgudda ikke hvis man selv er mindreårig. Skal det så osse til at være pædofili når to fjortenårige kysser hinanden. Det må være konsekvensen: et dobbelt overgreb på en mindreårig.

  Hele dette forsøg på at skrue bissen på og gøre det til noget der er relateret til seksuelle afvigere har den konsekvens at de personer der står under anklage også bliver til ofre. Det er kommet dertil, at det er lige så synd for de teenagere der står under anklage, som for de teenagere der optræder på materialet. Det har ikke mindst blogoplæg som C Stefanis æren for.

 57. Af Hans Lembøl

  -

  Formelt handler sagen om børneporno, men reelt handler det om, hvordan en del unge mennesker i dag ikke er opdraget til at omgås andre og hinanden på en ordentlig og respektfuld måde. Man forstår hvorfor, når man læser om “Far Niels”, der mener, at det er offerets skyld, at der er blevet delt pornografiske billeder/videoer af hende.
  Jeg tror ikke, at det nytter at appellere til folks moral. Jeg tror, at det ligesom tilfældet er med spritbilisme, er en kombination af fordømmelse af og straf for handlingen, der har gjort, at det er blevet mindre socialt acceptabelt at køre spritkørsel. Derfor giver det god mening, hvis de unge, der deler den slags videoer og billeder, der her er tale om, får en straf, der kan mærkes.
  Hvis man bliver idømt 500 timers samfundstjeneste, der skal afsones i weekend’erne ved at gøre rent på det lokale plejehjem, er det måske mindre sejt at være den, der har delt nøgenbilleder af sin ekskæreste.

 58. Af Ulla Nielsen

  -

  Er den omtalte Niels mon svensker? At tale om manglende konsekvensanalyse i sammenhængen lyder, som om han er vant til, at seksuelt samkvem med andre foregår efter en nøje aftalt kontrakt. Hvis den pågældende pige bare havde sørget for en ordentlig kontrakt på forhånd, ville hun være blevet sparet.
  Eller han er måske i slægt med gammeldags skolelærere, som ikke så noget galt i mobning, for det var jo bare en afspejling af, hvad børnene lige så godt kunne forberede sig på, når de skulle i gang med deres voksne liv.
  Hans datter er måske også af metoo-typen, med større fokus på at undgå krænkelser end på at bidrage til en kærlig seksualmoral?
  De delte videoer osv. fremmer paranoiaen, fremmer seksualitet med porno eller prostituerede, og kvinder som vælger kunstig befrugtning fordi de fravælger at have en mand i huset, når de opdrager det barn, de gerne vil have.
  Det virker som om vi har brug for en ny seksuel revolution, for det der blev sat i gang i 1960’erne er der da ikke meget godt at sige om, når man ser på de problemer, de unge har i dag.

 59. Af Kristoffer Hansen

  -

  Syntes at alle 1005 personer der har deltaget i voldtægten bør fremvises med billed og navn. Så man kan kende de så godt som konverterede lorte, fra almindelige mennesker. FUCK ZULU.DK

 60. Af Rosa Harald Kristensen

  -

  Anne Dam
  Det navn er godt fundet på.

 61. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Det er forældrenes ansvar at opdrage børnene og vejlede dem. Tankevækkende er det, at så mange unge gymnasieelever fra Hellerup og Nordkysten, samt Nordjylland synes denne handling er i orden. Vi har tidligere set samme tendens på gymnasierne i kommuner nord for København, hvor en ung kvinde kom igennem mobbemøllen. Dette er næste generation af Berlingske og Jyllandspostens læsere. Det er fint at politiet tager fat om en usund og ulovlig tendens.

 62. Af anne dam

  -

  @ROSA HARALD KRISTENSEN – 19. JANUAR 2018 16:53
  “Anne Dam
  Det navn er godt fundet på.”

  Min fader hedder Anders Sand.
  Mein Vater war en sehr berühmter spurhund aus Düsseldorf.

Kommentarer er lukket.