Jeg er træt af dem, der ingen løsninger har, men alligevel råber og skriger ude på sidelinjen

Af Caspar Stefani 107

Det tyder på, at ghettoudspillet bliver ganske omfattende, og det er forståeligt, at der kommer lidt råb og pift fra kommentatorer. For hvor ville vi være uden lidt politisk debat. Man kan dog ikke klantre regeringen for at sidde på hænderne, og det tyder på, at vi er ved at komme videre fra de dyre og grinagtige ghetto-projekter, der ingen forskel har gjort. Ja, vi er stadig hæmmet af det manglende opgør med de hellige konventioner. Ja, vi smider stadig ikke kriminelle indvandrere af pommern til. Men i det mindste kommer regeringen med løsningsforslag på det ret konkrete problem vi har med parallelsamfund og ghettodannelse. Og så er der jo som traditionen byder, et ret stort og højtråbende hylekor, der råber op fra sidelinjen. I det, der efterhånden virker som ren frustration over selv ikke at have nogle løsninger. Men jeg orker dem altså ikke mere.

Det er dog mere end almindeligt trættende at høre på de mennesker, der kritiserer tiltag efter tiltag, uden selv at komme med nogle løsninger på et ret stort og konkret problem. De mener åbenbart ikke, at man skal gøre noget?

Det nuværende er ikke acceptabelt, og det er forhåbentligt de færreste der mener, at man kan være i Danmark, uden at gøre en indsats for at få et arbejde og tale sproget. Der var lige Holger Hagelberg fra Hellerup, der i sidste uge udtrykte sin uforståendehed i et læsebrev over, at s omaliske kvinder skal tale dansk efter 19 år i Danmark. Det behøver de jo åbenbart ikke, når de “arbejder hjemme”. Der er lige den hage, at de dræner de offentlige kasser, den detalje undlader han dog at fortælle om.

“Vi danskere burde sætte os bedre ind i de nye danskeres livsform”  skrev hr. Hagelberg.

Det var snarere os, der skulle vise forståelse for deres måde at leve på, mente han. Han står dog ikke alene med tåbelige udtalelser. En “forsker” påstod den 20. februar, at parallelsamfund simpelthen ikke findes. Og lad os ikke glemme Enhedslistens borgmester i København, der mente at rigmandskvartererne var et større problem. Ak, mod disse typer, kæmper selv guderne forgæves. Men alligevel fylder de i den offentlige debat, og i nogle tilfælde kaster os tilbage til start, når det kommer til at løse de alvorlige udfordringer, som vi står overfor. Vi har ikke svenske-tilstande, men vi risikerer det, såfremt der ikke gøres noget drastisk.

dagens klumme i Berlingeren skriver René Fredensborg en kritik af regeringens seneste udspil med dobbeltstraf, idet Danmark efter hans mening, fundamentalt gør op med en central dansk værdi, nemlig lige behandling. Desværre skriver René Fredensborg noget, der er direkte løgn.

“I så fald kan du blive blive straffet dobbelt så hårdt, hvis du bor i en ghetto og begår kriminalitet.” skriver han.

Man kan mene hvad man vil, men kan man i det mindste ikke få styr på fakta, når man kritiserer? Udspillet handler bl.a. om forslaget om dobbeltstraf til dem der begår kriminalitet i en ghetto, ikke dem, der bor i en ghetto. Man kan også vende den om og sige, at når folk ikke føler sig forpligtet på at gengive korrekt fakta i deres kritik, skal vi andre heller ikke føle os forpligtede til at lytte til kritikken.

Der er ret stor forskel, og så falder hans pointe lidt til jorden.

Omend jeg mener, at man hellere burde straffe hårdere, uagtet hvor denne type kriminalitet begås, kan det om ikke andet øge trygheden, for dem, der bor i en ghetto eller andre udsatte områder. Et signal om, at man ikke har glemt dem, der bor der og bare gerne vil have en almindelig dagligdag, men som er præget af den nuværende tilstand.

Samlet kan regeringen rent faktisk ende med at gøre en positiv forskel i den årtier lange debat om ghettoer. I hvert fald en forskel, der er bedre end status quo. Status quo er er uholdbart for et land, der altid har brystet sig af homogenitet og sammenhængskraft. Men efter årtiers masseindvandring uden at holde tilflytterne ansvarlige for noget som helst sidder vi nu med nogle ret omfattende problemer. Vi har grundet den førte politik en stor gruppe mennesker, bevidst eller ubevidst, der holder sig udenfor. Det skal der gøres noget ved.

Men når det er gjort, skal vi stadig udvise konsekvens over for dem, der ikke har statsborgerskab. At stige stop for spontan asyl. Men det kræver et større opgør – heldigvis er Socialdemokraterne ved at være med på den, og så er der ikke flere undskyldninger. Det er ved at være sidste chance, såfremt vi ikke skal ende i svenske tilstande.

Sæt i værk!

107 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Jamen… manden har jo ret i sit “I så fald kan du blive blive straffet dobbelt så hårdt, hvis du bor i en ghetto og begår kriminalitet.”

  Vel at mærke hvis forbryderen bor i en ghetto og laver kriminalitet i en ghetto. Er han 5 skridt udenfor ghettoen, så får han jo almindelig straf. 🙂

  Og jeg har kæftet op i årevis, men har til gengæld også løsningen: stop for tilvandring af undermålere fra muslimske og afrikanske lande samt størst mulig repatriering af mennesker fra de grupper. ASAP!

  Intet – INTET – andet vil virke!

 2. Af Michael Nielsen

  -

  Det er direkte diskriminerende at ramme folk der bor sammen i etniske grupper.

  Det ville være så meget bedre, at man lavede en regel om at vane kriminelle (uagtet reliigon, race, hudfarve, bopæl, m.v.), automatisk fik dobbelt op hver gang de begik straffe retslig kriminalitet. Altså man ganger med 2^(antal foregående straffe – 1), så 1 gang, får man almindelig straf., 2. gang, 2x, 3. gang 4x straf, 4 gang 8x straf. Før eller siden ryger de op på en straf hvor de ikke kommer ud i samfundet igen, og det vil øge trygheden blandt borgerne betydeligt.

  Selvfølgeligt er den overstående model ret hård, og skal fin justeres.. Men ideen er at vi ikke har kriminelle der render rundt med 15-16 domme for vold, narko, våben, m.v. da disse ville side inde, for resten af deres liv, og derved øge trygheden og sikkerheden i samfundet.

 3. Af Finn Larsen

  -

  Ja og vi er træt af folk og politikere der kommer med forslag der ikke har sin gang på jorden.
  “Smide kriminelle udlændige ad Pommern til” .Hellere end gerne vil de fleste nok tænke men hvordan ?.
  Det siges at Norge har haft nogen resultater med hjemsendelse. Hvad er det der adskiller Norge fra alle andre lande ud over deres mange medaljer ved vinter-OL ? Generelt skal man nok ikke regne med at modtagerlandet vil tage en betaling, der er stort mindre end hvad afsenderlandet sparer – altså rigtig mange penge. Migrering er et middel til at få verdens goder mere ligeligt fordelt. Så let er det.

  Hvis du skrev at Danmark skulle bygge en kæmpe stor fængselslignende udrejse lejr med plads til 200.000 menesker hvor folk skulle kunne leve fra vugge til grav, og at Danmark skulle være ligeglad med alle reaktioner fra udlandet uanset om disse også påvirkede Danmarks økonomi og danskeres modtagelse i udlandet, så kunne man kalde det et forslag, man kunne diskutere . Jeg så nu hellere en form for Mashall hjælp, men igen rigtig rigtig mange penge

 4. Af Knud Henningsen

  -

  Alle muslimske kriminelle som idømmes fængselsstraf skal have enecelle uden elektronik. De må kun affodres med svinekød under afsoningen. Afviser de dette, skal kosten alene være vand og tørt brød.
  Det står ikke i menneskerettighederne, at servering af svinekød er en overtrædelse af rettighederne; der tilbydes jo et alternativ.
  Strafafsoningen kan afbrydes, hvis fangen indvilliger i at blive udvist for bestandig.

 5. Af j.. haNse n

  -

  Stefani har til dels ret.
  Grænserne i Danmark er langsomt blevet flyttet siden 2001, hvor Fogh og Pia Kjærsgaard lagde deres sorte skumle skygge over det tidligere så regelrette Danmark.
  I dag har vi politikere som har lidt svært ved at kende forskel på dit og mit.
  Og ting som tidligere blev kategoriset som klare ulovligheder, det er vist ikke så slemt alligevel.
  Vi er blevet “fleksible”.
  Især hvad angår tiltag hvor vi kan gøre tilværelsen ulidelig for indvandrere.
  Nu blev ghettoer jo i sin tid opført til danskere.
  Så kommunerne havde et sted at parkere arbejsløse, alkoholikere og narkomaner.
  Der må vel også være muligheder for at chikanere dem.
  Nu da mennesker som bor i bestemte områder skal forfølges.

  “heldigvis er Socialdemokraterne ved at være med på den”
  Skriver Stefani glad og opløftet.

  Ja. Naturligvis er socialakrobaterne med på forfølgelse og ulovligheder.
  De er jo ikke dummere end DF segmenter og de andre brune partier.
  S har forstået, som K, LA og V, at vejjen til vælgernes hjerter går innem deres indre svinehund.

 6. Af orLa gUU de

  -

  AF KNUD HENNING SEN – 1. MARTS 2018 10:52

  Når Kim Ols en på et tidspunkt ender i et Thailandsk fængsel, så skal han være glad, hvis der serveres stegte rottelår.

 7. Af mogens hansen

  -

  Hvorfor forsvinder saglige indlæg i den blå luft?

 8. Af li.s.b.eth s.ørensen

  -

  ” Ja, vi er stadig hæmmet af det manglende opgør med de hellige konventioner. Ja, vi smider stadig ikke kriminelle indvandrere af pommern til.”

  Heller ikke alle de titusindvis af borgerlige pengekriminelle. Hvis der blev indført dødstraf imod disse med totale konfiskeringer, ville ghettoerne automatisk forsvinde, via de hundred milliarder kr. der ville være mere i statskassen hvert år. Det er Danmarks største kriminelle gruppe, og den er ustraffet i dag..

  ” En “forsker” påstod den 20. februar, at parallelsamfund simpelthen ikke findes.”

  De borgerlige paralellssamfund i vedbæk, Gentofte mv. er totalt ukendte i deres mærkværdige kvindehadende syn, og Danskerhad. Fx. .står den industrielle elite i top 010% her , bag alle indvandrer sammen med USAs ekspansionistiske neo-liberale krigsmaskine. De ønsker alle disse indvandre da intet velfærdserodere Danskerne bedre..DERfor støtter DI , DA mv. op om flere indvandrer altid.

  …..Som fx. den islandskenasserdronning, Hr. Ros.a.ha.rald., der har fået SU, gratis, uddannelse og taget et job fra en Dansker, men nu blot er på kontanthjælp på 25 år, med 2 døtre fra island, der er på samme?

  …Og derfor har borgerlige regeringer altid indvandrerekord i antal, når de har magten, især når DF er med. Den sidste nye har indført ca. 25o.ooo fremmede, som fx. stef.ani, l.em.chen nu, på 3 år.

 9. Af Rap And

  -

  Det er muligt, at der endnu engang kommer et højtprofileret udspil fra en borgerlig regering på indvandreproblemerne, og det er muligt at de borgerlige kan bruge denne lejlighed til at pege fingre af dem,der ikke helt forstår formålet med dette tiltag.
  Men ser man på udspilles indholdet og argumentationen er der rigtig meget, der slet ikke hænger sammen. Men når den borgerlige regering lader som om man er helt historieløs og fralægger sig ansvaret for deres egen politik siden 80-erne, så ser det kun ud til at godt fordi de fleste andre også er historieløse.

 10. Af niels peter lemche

  -

  Interessant, Casper Stefani, troldene har frit spil; men mig har du blokeret. OK, jeg skal ikke genere dig mere.

 11. Af niels peter lemche

  -

  Interessant, Casper Stefani, troldene har frit spil; men mig har du blokeret. OK, jeg skal ikke genere dig mere.

 12. Af Lib s. øre.ns.en

  -

  Nyt indlæææg i fiiifleriet, sendt af 7 omgange?
  Kun de fremmede som Hr. rosa, le.mchen, sTe.fa.ni har ytringsfrihed i B i dag…

 13. Af Niels Larsen

  -

  FINN LARSEN – 1. MARTS 2018 10:50

  En Marschall-lignende hjælp vil kun have en negativ effekt overfor mennesker, som producerer unger på samlebånd.

  Der hjælper kun absolut ingen hjælp indtil de fatter, at man ikke kan have flere mennesker i et område end området kan yde føde til.

 14. Af Lib s. øre.ns.en

  -

  Nyt indlæææg i fiiifleriet, sendt af 7 omgange?
  Kun de frem..mede som Hr. r..o…sa, le…mc…he..n, sTe.fa.ni har ytri.ngsfr.ihed i B i dag..

  Lad os hå.be at An.der.ssson, S.tø.v.ri.ngen, P.inden , lille.øren mv. er blandt de loo der skal fyres i den statsbetalte avis, da de alle nægter ytringsfriheden til folket.

 15. Af l,,,,, soorensen

  -

  Naturligvis skal indvandrene flyttes til gentofte mv., hvis man ville rydde op her. Problemet er at det har regeringen ingen planer om, da de selv bor i disse områder, som fx. kjærsgården….

  De vil flytte dem fra ghettoerne ud i fattigere røde kommune i omegnen..

  Dem der har indført dem er den industrielle elite i velhaverkommunerne. derfor skulle ghettoerne flyttes ud til disses byer, og der er meget manglende integration iblandt disses døtre og sønner, og dette kunne samtidigt løses?

 16. Af l,,,,, soorensen

  -

  “Interessant, Casper Stefani, troldene har frit spil; men mig har du blokeret. OK, jeg skal ikke genere dig mere.”…

  Er grænser for hvad selv STefan.i kan tåle af højr.eradikal , neo-na.zi propaga.nda…Kun støvri..ngen giver fri afløb til sådanne, og frasortere alle saglige debattørere som undertegnede.

 17. Af l,,,,, soorensen

  -

  “Interessant, Cas.per Stefa.ni, trolde…..ne har frit spil; men mig har du blo…keret. OK, jeg skal ikke ge..nere dig mere.”…

  Er græn.ser for hvad selv ST..efan.i kan tåle af højr.erad..ikal , n..eo-n.a.zi pro.paga.nda…Kun stø.vri..ngen giver frit afl.øb til sådanne, og frasort.ere alle sa.glige deba…ttørere som underte…gnede.

 18. Af l,,,,, soorensen

  -

  “Alle muslimske kriminelle som idømmes fængselsstraf skal have enecelle uden elektronik. De må kun affodres med svinekød under afsoningen. Afviser de dette, skal kosten alene være vand og tørt brød.”

  Borgerlige pengekriminelle. skal fodres med fårehoveder importeret fra island, madrester fra folks skraldespande og hundeskåle, og aflagt Afrikansk tøj…Såvel som at de selv skal skal betale for deres egen kugle.

  Den indre svinehundpolitiker , bruger indvandrer til at glemme den virkelige omkostningstunge kriminelle gruppe, den konservative-liberalistiske pengekriminelle. Den værste type af hårdføre kriminelle i landet. En rocker, pr. en v-revisor i hver celle tak…

 19. Af l,,,,, soorensen

  -

  “Alle musli…mske krimin…elle som idømmes fæn.gselsst…raf skal have enec.elle uden elektronik. De må kun affo.dres med svi…nekød under afso.ningen. Afviser de dette, skal kosten alene være vand og tørt brød.”

  Borge…rlige peng.ekrimine..lle. skal fodres med få…rehoveder importeret fra i…sland, m.adrester fra folks skral.despande og hundeskå.le, og aflagt Afrikansk tøj…Såvel som at de selv skal skal betale for deres egen k.ugle.

  Den indre svi.nehundpolit.iker , bruger indva.ndrer til at glemme den virkelige omkostningstunge krim…inelle gruppe, den konse…rvative-libe….ralistiske pen..gekrim.inelle. Den værst.e ty.pe af hårdfø.re krimin…elle i landet. En ro…cker, pr. en v-re…visor i hver celle tak…

 20. Af Frank Wulff

  -

  Mkay.

  Et forslag der kan erstatte pkt. 12 – 16 i det nye udspil.

  “Fjern børnechecken for alle og brug disse penge til at reducere egenbetaling i institutioner.”
  Dermed bliver det mindre attraktivt at have børnene derhjemme.
  Løser også det “problem” med at EU-borgere, f.eks. polakker, får børnecheck til børn der ikke er i Danmark.
  Husk at der skal følge ressourcer med til bygninger, ansatte mm. når det gøres obligatorisk at sende børn i institutioner.

  Mht. pkt. 10, så frygter jeg at man flytter kriminaliteten væk fra zonerne og ud i resten af samfundet.
  Her kan man se på erfaringerne med at slå hårdt ned på hash-handlen på Christiania. Det har kun flyttet handlen til nye områder og dermed øget den generelle utryghed.
  Alternativt forslag pkt 10.
  Afkriminaliser besiddelsen af hash og senere hen ligefrem legaliser. I dem forbindelse SKAL man bruge erfaringer fra andre lande i verdenen hvor man er gået den vej.

  Pkt. 4 & 7 rejser spørgsmålet, hvor hulen skal de så bo?
  Pt. sker der en “eksport” af ydelsesmodtager til ydreområder i Danmark som f.eks. Lolland.
  De to pkt. vil bare gøre dette problem større for modtagerkommuner, men selvfølgelig ser det godt ud for de store byer. Lidt i stil med ude af syne, ude af sind.
  Alternativ pkt 4 & 7: Afsenderkommuner betaler 100% for alle sociale ydelser de første 5 år til relevante modtagerkommuner.
  Kan evt. kombineres med at fjerne gensidig forsørgelsespligt, da denne gøre det mindre attraktivt at bo sammen for folk på ydelser, hvilket medfører at kommuner skal finde bolig osv. til to singler frem for et par.

 21. Af Niels Poulsen

  -

  Der ingen, der kan tæmme uhyret islam.

  Og slet ikke omvendte liberale, som tager illiberale midler i brug (Løkkes ghettoudspil, hvor børn tvinges i institution, hvilket er imod kernen i konservativ familiepolitik).

  Snart vil vi se en intifada i de muslimske ghettoer. Og den vil blive hilst velkommen af Politiken og Holger Hagelberg. Endelig gør muslimerne oprør mod det borgerlige og kristne Danmark. Endelig kan de få lavet danernes land om til et multikulturelt helvede på jord.

  Centrum-venstre og de liberale har fordret uhyret islam i snart en menneskealder på dansk jord. Og nu vil de rive buret, uhyret hidtil har været indespærret i, ghettoerne, ned? Slippe uhyret løs, så vold og ødelæggelse spredes overalt i Danmark?

  Kun et nationalt konservativt og kristent Danmark kan nedkæmpe uhyret.

 22. Af Jan Johansen

  -

  Godt oplæg, Caspar Stefani, og du har fuldstændig ret. Det er sandelig bydende nødvendigt, at man tager bestik af den alvorlige situation og handler effektivt, for der er næppe ret mange i dagens Danmark, der ønsker svenske tilstande!

 23. Af M. Christiansen

  -

  Ceterum censeo Mjølnerparken esse delendam

 24. Af M Jørgensen

  -

  “Mht pkt 10 så frygter jeg at man flytter kriminaliteten væk fra zonerne og ud i resten af samfundet”
  Ligeledes med pkt 4 og 7 der rejser spørgsmål om hvor de skal bo.
  Her har du givetvis ret Wulff, men husk på regeringens målsætning om et Danmark i bedre balance,så det forklarer jo en del.
  Eller er der noget jeg har misforstået?

 25. Af l,,,. s.ørensen

  -

  ” Endelig gør muslimerne oprør mod det borgerlige og kristne Danmark. Endelig kan de få lavet danernes land om til et multikulturelt helvede på jord. ”

  Danmark er et ateistisk land.
  Vi skal have en ateistisk indvandringspolitik kun, der slukket for alt troende islamisk-øst og sydeuropærisk indvandring. Ingen skal i fremtiden kunne få statsborgerskab som troende tilflytter.

  Løkkes 12 milliarder til nedrivning af ghettoer, drejer sig blot om at overføre penge til hans venstrekriminelle venner i bygningsindustrien. Præcis ligesom Trumps mur gør det…Der er masser af ledige huse overalt i landet. Fyldt til randen med dem…Der er ikke behov for nye boliger, mange ude i velhaverkommunerne har mange ledige værelser i huset, såvel som ekstra huse, såkaldte sommerhuse, , og de kan tvangsindlogeres der. Gratis.

 26. Af l,,,. s.ørensen

  -

  Så afgjort er kombinationen af kristenfundamentalistiske konservative der udrydder fundamentalistiskemuslimskekonservative, det mest forfærdelige der kan ske iverden. Det så vi med Bush og hans og VKO´s krige i mellemøsten, og de millioner af flygtninge det har forårsaget her til vesten, såvel som smadret lande der.

  Begge grupper må holdes ude af alt politisk indflydelse, som overlades til de fornuftige og kloge ateister…De skal begge totalt isoleres fra indflydelse i verden.

 27. Af Rap And

  -

  Så har Løkke fremlagt sin ghettoplan, som de borgerlige kommentatorer vanen tro nok vil beskrive som genial, men en journalist på Radio24syv, til stor surhed for statsministeren, påpegede var en tro kopi af den plan man havde fremlagde i 2010.

  Hovedhjørnesten i den nye plan bygger imidlertid på at der skal stjæles endnu flere penge fra landet lejere, idet Løkke påregner at bruge 12 milliarder af deres penge på at nedrive de boliger, som de bor i. Det er dog ikke første gang, at en Venstreregering tyr til at stjæle penge fra landets lejere:

  13. oktober 2006
  Regeringen prøver for tiden at få grønt lys til at overføre 3,1 milliarder kroner – indbetalt af lejere i socialt boligbyggeri – til statskassen. Men borgerlige borgmestre advarer om, at regeringens politik kan føre til flere nedslidte, almene boliger, og boligordførere over en bred kam ønsker beløbet sat ned.

  3. januar 2009
  Regeringen har fjernet 10 mia. kr. fra lejernes opsparing
  I et årti, hvor danske boligejere har nydt godt af skattestop og skattefri værdistigninger på deres boliger, har lejerne i de almene boliger måtte se til, mens regeringen har finansieret dele af gildet med indgreb på mere end 10 milliarder kroner i lejernes kollektive opsparing.

  09.02.18
  Regeringen vil neddrosle offentlig støtte til almene boliger
  Den almene boligsektors pengetank, Landsbyggefonden, er så tilstrækkelig økonomisk robust, at den offentlige støtte godt kan reduceres, konkluderer regeringen.

  01.03.18
  Hvorefter man i dag møder frem som en anden julemand, og fremture med at regeringen havde lagt 12 milliarder til side til at rive bygninger ned for
  At der ikke var et eneste ord om at man samtidig ville pålægge alle boligejerne en ekstra boligskat, så også de kunne deltage i den borgerlige tvangstanke om at beskytte danskheden burde vel få alle landets lejere til at se bort fra enhver mulighed for at at stemme på disse partier

 28. Af l,,,. s.ørensen

  -

  Så afgjort er kombinationen af kriste…nfundamentalistiske konserv..ative der udry..dder fundam..entalistiskemuslim.skekonservati.ve, det mest forfærde..lige der kan ske iverden. Det så vi med Bush og hans og VK.O´s kri.ge i melle.møsten, og de milli.oner af flygtninge det har forårsaget her til vesten, såvel som sm.adret lande der.

  Begge grupper må holdes ude af alt politisk indflydelse, som overlades til de fornuftige og kloge at..eister…De skal begge tota.lt is.oleres fra indflydelse i verden.

 29. Af Allan Hansen

  -

  INFIDEL = LOVLØS/FREDSLØS/HJEMLØS!

  Det handler ikke om tro, men om magt!

  Koranen og sharialov legitimere/legaliserer:

  1). Drab

  2). Vold

  3). Voldtægt

  4). Slaveri

  Kun islam har RET til, at dømme (hele) menneskeheden!

  Enhver, der ikke underkaster sig sharialov er dødsdømt, og må jages hele året!
  Men “hellig,, mord, hellig voldtægt og helligt slaveri er forbudt i Europa
  – ergo skal islam forbydes!

  Bill Warner forklarer : https://youtu.be/-bXwrnJeo_c

 30. Af niels peter lemche

  -

  M. CHRISTIANSEN, er du sikker på, at Cato ikke benyttede den afledte form: Caeterum censeo Carthago esse delendam? Jeg synes, at jeg husker den fra min latinundervisning.

 31. Af Jorn D.

  -

  Regeringens Ghetto udspil modarbejdes straks af “The Usual Suspects”
  som
  Ghetto benægterne, der syntes, at leve for, at ødelægge Danmark
  og
  Ghetto hyænerne, der syntes at leve af, at ødelægge Danmark
  ja
  Ghetto hyænernes hylekor bestående af alle de der i mere end 30 år har levet af
  at
  holde Ghetto problemerne kørende – i stedet for, at løse dem
  og
  medierne finder som sædvanlig enkelte Ghetto lammede gammel danskere
  med
  tydelig Stockholm’s syndrom, som “sandhedsvidner”, der fortæller “No Problems”
  og
  det for, at holde konflikter, seertal og oplagstal oppe og i gang

  Gud bevare Danmark – hvis Regeringen her igen med held modarbejdes !

  ironi.mus

 32. Af per nielsen

  -

  Dansk sindede, saglige, kritiske og oplysende indlæg bl o ke res/sort listes på stribe. De ba tt er ne hos belgiske avis er hum bug og tids spil de.

 33. Af p nielsen

  -

  Indlæg der klart og grundigt afslører hvor menneske fjendsk, anti-dansk, lands for ræ de risk samt skingrende sk ør og uhyggeligt korrupt borgens politik er blevet, kommer aldrig på.

 34. Af Frank Wulff

  -

  @M. Jørgensen.

  Den med Danmark i balance havde jeg overset.

  Det der undrer mig meget er at 2 liberale partier i det hele taget kommer med sådan et forslag.
  For det stemmer ikke overens med den grundlæggende liberale tanke at enhver er sin egen lykkens smed.

  Ud fra et konservativt synspunkt er det forståeligt da der er en række lov & orden ting.

  Derimod ligner det mere et forslag som Socialdemokratiet kunne finde på at komme med.
  For meget i den socialistiske holdning er at vi skal være så ens som muligt og forslaget lægger op til at vi alle skal have det lige dårligt.

 35. Af orLA. guuDE.

  -

  AF KNUD HENNINGS EN – 1. MARTS 2018 10:52
  “Alle muslimske kriminelle som idømmes fængselsstraf skal have enecelle uden elektronik. De må kun affodres med svinekød under afsoningen. Afviser de dette, skal kosten alene være vand og tørt brød.
  Det står ikke i menneskerettighederne, at servering af svinekød er en overtrædelse af rettighederne; der tilbydes jo et alternativ.
  Strafafsoningen kan afbrydes, hvis fangen indvilliger i at blive udvist for bestandig.”

  Når Kim Ols en ender et Thailandsk fængsel, så kan forholdene under strafafsoningen måske mildnes, hvis han indvilliger i at få den skåret af med et sløvt barberblad.

 36. Af Jan Petersen

  -

  CASPAR STEFANI – hvad med at få lidt tjek på din blogs kommentarspor?

 37. Af michael petersen

  -

  Udvisningssystemet fungerer ikke, retsvæsnet er latterligt og uretfærdigt, postvæsnet er smadret, serum- og vaccine fremstillingen er foræret væk til saudi-arabien, lokalpolitiet er afskaffet, skoler, motorkontorer, turistbureauer, kaserner, regimenter, hospitaler og skadestuer er sparet væk, privatlivet udleveres til mafiaer, osv., osv. Se den korte.

 38. Af jan henrik wegener

  -

  Det at nogle er “trætte af” det ene og det andet giver dem ikke ret! Og slet ikke når man står for”konservativ reaktion”.
  Hvis man stiller tingene op på den måde, at der er snuptagsløsninger på alt og at i morgen bliver alt perfekt hvis bare de “løsninger” gennemføres ber man jo nærmest om skuffede forventninger.

 39. Af Ib Olsen

  -

  Vi danskeres borger- og menneskerettigheder krænkes i utallige tilfælde. Vi regnes kun for stemmekvæg og malkekvæg. Borgen er ved at udslette vores velfærd, kultur og fremtid. Kommunisterne, feministerne og pladderhumanisterne bereder os samme skæbne som svenskerne. Se snaphanen og “Sverige er fortabt”.

 40. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Nægtelse, Afvisning og Assimilation…!

  Der er mange, der kommer med løsningsforslag, men I lytter kun til dem, som I har lyst til at lytte til. I ignorerer de rigtige løsningsforslag!
  I leger ‘de tre aber’.

  Regeringen er ikke kommet med et løsningsforslag, nej, regeringen er kommet med mere diskrimination, forhånelse, intolerance, forskels- og andenrangsbehandling.

  Hvor længe kan man blive ved med at ‘nægte’ realismen og hvor længe kan man fortsætte med assimilationspolitik i det danske ‘multikulturelle’ samfund. Regeringens selvdestruktive politik, som er nægtelse, afvisning og assimilation, vil aldrig nogensinde lykkes.

 41. Af Niels Larsen

  -

  Endelig!

  Endelig er det ved at gå op for politikerne, at den fordummede del af araberne og afrikanerne skal have af pisken – guleroden virkede ikke (det er vi nogle, der har fremført i 35+ år).

  Regeringens udspil ser heldigvis ud til at få en god modtagelse af de betydende partier i Folketinget.

  De fremmede skal TVINGES til at assimilere sig – eller pakke deres grej og forsvinde!

 42. Af j.. haNS en

  -

  AF NIELS LARS EN – 1. MARTS 2018 19:38

  Niels La rsen bliver røvrendt igen.
  Om nogle måneder går det måske op for ham, at intet er ændret.
  At regeringens bragesnak bare er populisme og leflen for vælgernes indre svinehund.

 43. Af Rune Lund

  -

  Der lyder jubelråb i Pusherstreet, hvor pusherne affyrer maskingeværsalver op i luften af bar begejstring.

  Det forlyder endda fra komplet upålidelige kilder, at pushernes hoverige bagmænd planlægger, at rejse en forgyldt statue af Pape på størrelse med frihedsgudinden, ved indgangen til Christiania – finansieret af hashsalget.

  Pusherne og deres bagmænd er ganske enkelt ovenud begejstrede for Papes nye lovforslag, som de kalder for “Lex Pusherstreet”, fordi den nye lov vil jage ghettoernes hashkunder ud til Christiania.

  Hashkunderne risikerer jo, at blive straffet dobbelt så hårdt, hvis de køber hash i ghettoen, end hvis de i stedet køber deres hash på Christiania.

  Nu håber pusherne på Christiania blot, at Pape ikke udnævner Christiania til, at være en ghetto…

 44. Af Niels Larsen

  -

  RUNE LUND

  Nu skal christiaNITTERne jo ikke føle sig for sikre.

  Det er ikke kun ghettoområder, der kan blive ramt. Det er alle steder, som bliver udnævnt til at være udsatte.

 45. Af Jorn D.

  -

  “In the Ghetto” udspillet “synger” på 2’det vers

  “People, don’t you understand
  The child needs a helping hand
  Or hell grow to be an angry young man some day
  Take a look at you and me,
  Are we too blind to see,
  Do we simply turn our heads
  And look the other way”

  men
  kan det betale sig, at blande sig
  ja
  idag, som det er nu kan det vist kun betale sig
  for
  dem der i mere end 30 år har levet af
  at
  holde Ghetto problemerne kørende – i stedet for, at løse dem

  for den danske skatteyder er der alt at vinde og intet at tabe

  ironi.mus

 46. Af Margrethe Vestager

  -

  Papes lovforslag tyder på, at der blæser nye, friske vinde fra Silkeborgegnen.

  Men jeg har lige tre bemærkninger:

  1. Hash er opium for folket.

  2. I kan ikke slå os ihjel, for det gør vi selv.

  3. Den, der lugter af hash, lugter ikke af hest.

 47. Af j.. hanSe n

  -

  AF NIELS LARS EN – 1. MARTS 2018 19:38

  Så er notoriske løgnhals og dømte person Niels Buksemarius Lars en på banen med det sædvanlige racistiske nonsens.

 48. Af Niels Larsen

  -

  J.. HANS EN

  Der er nok ingen, der forventer at araberne og afrikanerne bliver civiliserede på nogle få måneder.

 49. Af Kristoffer Hansen

  -

  Genindfør dødsstraffen lige nu.
  Mange slags tak!

 50. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Der er mange, der kommer med løsningsforslag, men I lytter kun til dem, som I har lyst til at lytte til. I ignorerer de rigtige løsningsforslag!
  I leger ‘de tre aber’.

  Regeringen er ikke kommet med et løsningsforslag, nej, regeringen er kommet med mere diskrimination, forhånelse, intolerance, forskels- og andenrangsbehandling.

  Hvor længe kan man blive ved med at ‘nægte’ realismen og hvor længe kan man fortsætte med assimilationspolitik i det danske ‘multikulturelle’ samfund. Nægtelsen

 51. Af Peter Larsen

  -

  Niels Larsen er en beskidt nazistisk landsforræder.

 52. Af Henrik Rindum

  -

  Nu skal man fandme jages helt til Christiania, hvis man vil have en lille bønne, i stedet for bare, som nu, at smutte op til hash-Hassan på syvende sal.

  Det er sgu’ godt gået af hyklerne i Snapstinget, der sniffer kokain på toiletterne!

  Hvorfor i alverden kan man ikke købe MDMA-tabletter i håndkøb på sit lokale apotek?

  Det er et af de mindst farlige rusmidler, der findes, hvis man ikke blsander det med andre rusmidler, og man bliver hverken angst, eller aggressiv, men tværtimod kærlig og tolerant, når man er påvirket af MDMA.

  MDMA er det tætteste vi er kommet på, at fremstille det fiktive stof, Soma, fra “Fagre nye verden”.

  Hvis man ikke blander MDMA med andre stoffer, og man sørger for ikke at tage for meget, samt at blive hydreret, så er det komplet ufarligt.

  Bare brug det til, at skaffe ro på bagsmækken, hvis ungerne bimser.

 53. Af j.. hAnS en

  -

  Gert Hanse n skriver, at Anders Lassen var mytterist.
  Så var de 6000 danske søfolk som arbejdede i allieret tjeneste måske mytterister?
  Der var jo også tilsvarende moralsk anløbne typer som Gert Hanse n der mente, at frihedskæmperne under Anden Verdenskrig var terrorister.

 54. Af Pernille Stripper

  -

  Hitler havde kort hår – Jesus havde langt hår.

  Nazisterne tog speed, der gør dem aggressive og megalomane; hippierne ryger hash, der udvider deres bevidsthed og gør dem kærlige.

  Alle, der er imod hash, er med andre ord krigsliderlige skabsnazister.

 55. Af Jakob Schmidt-Rasmusen

  -

  Mehmet Sami Gür

  Du vender sagen på hovedet, for Papes lovforslag er jo til gavn for de lovlydige beoere i ghettoerne- og det er jo heldigvis det store flertal af beboerne.

  Noget må gøres, for at undgå, en udvikling ligesom i Sverige, hvor antallet af uopklarede mord, voldsforbrydelser og voldtægter i ghettoerne er eksploderet.

 56. Af Jorn D.

  -

  Listen med Socialdemokraternes fortidige fremmed fejltagelser
  er
  lang som en borgmester stang
  som
  de ca. 450 tørklæde beklædte kvinder i Århus
  der
  blev “erklæret tørklæde invalideret” og tildelt førtidspension eller invalidepension
  af
  den socialdemokrat, der nu hyler højest – nemlig tidligere Århus borgmester Nicolai Wammen
  men
  hvad hjælper det at “importere” fremmede, der ikke kan enes
  blot 2 etniske grupper sammen, til et efterhånden multietnisk kaos
  i DK ghettoer med op til 52 forskellige etniske grupper !
  for
  “selv det største kar kan ikke indeholde alle dråber
  hvis
  dråberne bliver ved at komme” !
  men
  det er trods alt bedre med et kvarter på ryggen end hele kvarteret på nakken.

  ironi.mus

 57. Af Jeffrey Lebowski

  -

  “Hvor længe kan man blive ved med at ‘nægte’ realismen og hvor længe kan man fortsætte med assimilationspolitik i det danske ‘multikulturelle’ samfund.”

  Man behøver selvfølgelig ikke, at blive 100 pct assimileret, men man bør i det mindste holde op med at ryge og sælge hash, når man flytter fra et muslimsk hash-mekka til øl-landet, Danmark.

  Ellers bør man blive hjemme i hash-land.

 58. Af Jorn D.

  -

  En afrikaner er vel en fra Afrika incl. arabere af enhver slags
  og
  jøder og arabere er vis fætre og kusiner – ja læs deres skrifter
  der
  er skræmmende og hvis kun guf for en pædofil
  men
  Muhammed’s bryllup med en 8 årig er vand imod tekster om de 4 årige
  og
  de syntes tilmed hjemmevandt, at udnytte afrikanske negre
  men
  hvorfor går flygtninge og immigranter ikke tørskoet til Israel
  i
  stedet for den livsfarlige sejlads over middelhavet
  men
  når og hvis de ankommer til Danmark

  har de tilsyneladende forskellige erhvervs frekvens osv.
  ja
  nogle negre samler flasker
  og
  de fleste arabere osv. arbejder alene med og for sig selv og sine – for vore penge
  og
  de synagogale “Vi er ikke spejdere, men ærlige folk” folket bruger deres færdigheder
  i
  erhverv, hvor sandheden tilsyneladende ikke er så nødvendig
  som
  f.eks. medie branchen og jurist og advokat branchen og indenfor det offentlige
  og
  bor udenfor Ghettoerne i andre Ghettoer indenfor murene
  og
  den danske hårdarbejdende skatteyder med ærligt arbejde betaler gildet
  men
  der må snart være en grænse – for galskaben og stereotyper

  ironi.mus

 59. Af j. haNse n

  -

  AF JORN D. – 1. MARTS 2018 22:22
  “Muhammed’s bryllup med en 8 årig er vand imod tekster om de 4 årige”

  Danmarks Margrethe nummer 1 var vist ni år gammel, da hun blev gift med en eller anden prins.

 60. Af Jorn D.

  -

  Der er vist ikke så meget nutidig dansk Simon Says over hvad
  der
  skete med Margrethe den første med det første
  men
  de jødiske og muslimske skrifter kræves vist stadig fulgt til punkt og prikke
  men
  Simon Says er jo ellers en børneleg
  men
  “Muhammed’s bryllup med en 8 årig er vand imod tekster om de 4 årige”
  er
  vist desværre stadig “børnelærdom” i de kredse
  som
  Arabic: for example:
  “الجنرال عمل كده” (“The general commanded”, Egypt)
  or
  “قال المعلّم” (“The teacher says”, Lebanon)
  and
  “سلمان يقول” (“Salman says”, Iraq)

  koranen er vist slet ikke “kvægtyveri”

  ironi.mus

 61. Af Paw Agnaik

  -

  Det er sygeligt at læse kommentarene. Erstat ordet “muslimer” med “ordet “Jøder” og du vil tro det var skrevet for 70 år siden. Den er heeelt gal i dette land med racismen. Det er crazy shit det her.

 62. Af Flemming Lau

  -

  Der findes ingen større racister end rettroende muslimer med deres køns-apartheid!
  Der udover er Danmark såvel som resten af Skandinavien, de mindst racistiske i verden, jf flere medier herunder Washinton post! Islam er som rabies i et menneske?

 63. Af Jorn D.

  -

  “Så lad dog vær” – PAW – hvis Du syntes det er sygeligt, at læse
  men
  Dansken var rar sidst og er rar næste gang
  men
  det er vist ikke 70 år Vi taler om
  men
  mindst 3000 år siden de har vundet en popularitets konkurrence !

  ironi.mus

 64. Af Jorn D.

  -

  For resten PAW, hvad er det helt nøjagtigt Du sammenligner med
  af
  det der blev skrevet for 70 år siden dvs. i årene efter WW2

  ironi.mus

 65. Af Lis. sørensen.sen

  -

  “Det er sygeligt at læse kommentarene. Erstat ordet “muslimer” med “ordet “Jøder” og du vil tro det var skrevet for 70 år siden”

  Vrøvl fra start til slut. muslimer har ingen politisk magt i vesten, det har jød..er dog. Som ejere af landets aviser mv.

  De skære også stadig i deres drenges k…ønsorganer? Og inc..est mellem datter og far er lovligt der?

 66. Af Lis. sørensen.sen

  -

  “Det er Er naturligvis nødvendigt med dødsstraf imod de værste blåpengekriminelle. Jeg foreslår en offentlig skammekrog først dog, på landets torve? Hvor man kan smide bleer, mv i hovedet på dem som udskamning?

  Lau.

  jer kristenfundamentalister er lige så slem som muslimerne i jeres kvindehad.

 67. Af Lis. sørensen.sen

  -

  “Hitler havde kort hår – Jesus havde langt hår.”

  Løkke som Trump har så godt som ingen hår. Som Bob Marley sang… Er baldheads altid den virkelige trussel imod samfundsfremskridt…

 68. Af KELD LAURSEN

  -

  Er enig i dette udsagn: Det er sygeligt at læse kommentarene. Erstat ordet “muslimer” med “ordet “Jøder” og du vil tro det var skrevet for 70 år siden i tyskland. Den er heeelt gal i dette land med racismen. Det er crazy shit det her.

 69. Af Jesper Tønsberg

  -

  @J. HANSE N – 1. MARTS 2018 22:26
  “Danmarks Margrethe nummer 1 var vist ni år gammel, da hun blev gift med en eller anden prins.”

  Valdemar Atterdags datter Margrethe 1 blev i 1359 som seks-årige forlovet med den 18-årige kong Håkon af Norge.
  I juni 1359 døde den svenske kong Erik imidlertid, hvilket betød at magtbalancen blev ændret og alle aftaler mellem kong Magnus og kong Valdemar opsagt, inklusive ægteskabsaftalen mellem Margrethe og Håkon.
  Ægteskabet mellem den nu 10-årige Margrete og kong Håkon blev senere igen aktuelt. Brylluppet stod i København den 9. april 1363.
  Sønnen Oluf blev født i 1376 og ægteskabet således formodentlig først konsummeret i 1375. Margrethe 1 blev derfor moder som 22-årig.
  Muhammed havde sex med den 9-årige Aisha da hun var 9 år gammel.

 70. Af r. vangkilde

  -

  DF SKRIGER HØJEST, – men Løkke måtte alligevel trække de liberale løsninger op af hatten, ELLER, er det ren “POLITISK OPDRAGELSE” – kommunal-kommunistisk, hvor den enkelte familie
  bliver sat i benlås til bolig, religion og beskæftigelse. Selvforsørgelsen er sparket til hjørne i
  velfærdstaten.

 71. Af Pavel Nytrup

  -

  @NIELS LARSEN – 1. MARTS 2018 20:29
  “Der er nok ingen, der forventer at araberne og afrikanerne bliver civiliserede på nogle få måneder.”

  Derfor siger jeg til Islamisk Trossamfund: Uanset, hvor mange anstrengelser, man gør sig – set med mine øjne – stuerene, det bliver I aldrig!

 72. Af niels peter lemche

  -

  KELD LAURSEN, læg mærke til, at når “Lisbeth” skriver, behøver du ikke at erstatte noget.

 73. Af Helge Nørager

  -

  En af de få brugbare løsninger som en borger kan foreslå, er desværre at huske at stemme på politikkere der tager deres ansvar alvorligt. ( ikke en vittighed, de findes sikkert ).
  Det er så op til vælgerne at finde nålen i høstakken.
  Tror desværre mange har opgivet, og henfalder til kun at fremføre kritik.

 74. Af Ulla Nielsen

  -

  Jeg kan være så træt af dem, som ikke ser et problem i, at indvandrerkvinder iflg. “deres kultur” “arbejder hjemme”, og bruger det som et indlæg i en debat om kontanthjælpsmodtagere.
  Hvis man modtager kontanthjælp har man jo senest på det tidspunkt, hvor man sætter sin underskrift under erklæringen om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, tilsluttet sig dansk kultur, og dermed forladt sit oprindelseslands kultur. Med mindre vedkommende kommer fra et land, hvor man kan være husmor med offentlig støtte,, dvs. med økonomisk tilskud betalt af de skattepenge, bl.a. arbejdende enlige mødre indbetaler.
  I mange kulturer er det udtryk for manglende prestige, f.eks. pga. manglende seksuel tiltrækningsevne, hvis en kvinde føler sig nødsaget til at tage lønnet arbejde, fordi man ikke kan finde en mand, som er parat til at forsørge én. Naturligvis er der lighed for loven på den måde, at også indvandrerkvinder har ret til at leve et liv som husmor eller trophy wife, forsørget af ægtefællen.
  Evt. kan de sociale myndigheder have en opgave, hvis kvinden bringer sine børns velfærd og udvikling i fare ved ikke at sørge for, at de fra den tidligste alder får mulighed for at udvikle sproget i det land, kvinden har valgt at bosætte sig i, eller i hvert fald ikke har modsat sig bosættelse i.

 75. Af Ludvig Hillestrøm

  -

  Glem alt om integration og assimilering af muslimer i Danmark. Deres imamer, mullaher og andre førerhunde holder muslimerne i kort snor.
  De bruger social kontrol og udstødelse som straffemidler for at holde deres tropper disciplineret.
  Den islamiske øvelse går ud på, at holde muslimer rene for civiliseret påvirkning.
  Islam er det eneste samfundssystem i dag, som er fuldstændigt renset for moral og etik.
  Det indeholder alene regler for fysiske udfoldelser; altså om hvad man må spise, hvem man må bolle med, hvem man frit må slå ihjel, voldtage eller udplyndre. Der er forskrifter for 5 gange meningsløse gymnastiske øvelser i døgnet.
  Intet om kærlighed, fred og tolerance – undtagen overfor andre muslimer.
  Kort sagt er islam et militært disciplinær- og straffesystem, velegnet for primitive krigsliderlige handyr, som af totalitære magthavere skal holdes i beskæftigelse som dræbermaskiner rettet mod såkaldte ‘vantro’.
  Smid islam ud af Danmark før de smider danskerne ud – og derefter indfører den islamiske utopi om kalifatet.

 76. Af Niels Larsen

  -

  Regeringens udspil på udlændingeområdet er for at sige det lige ud ”lidt, men godt”; bare ikke godt nok. Det vil på nogle områder virke, men det vil ikke fjerne ghettoerne, for regeringen tør endnu ikke sætte den korrekte betegnelse på problemets rod, som er 4-delt:
  1. Der er for mange af de fremmede med karakteristika 2. og 3.
  2. Den anden hovedrod er islam
  3. Den tredje er islamisk og afrikansk kultur
  4. De forældede konventioner, primært Flygtninge- og Menneskerettighedskonventionerne.

  Så længe rødderne 2., 3. og 4. ikke erkendes fuldt ud, er problemet uløseligt.

  Det skal erkendes, at islam, hvor der er tale om andet end skabsislam, er komplet uforenelig med vestlig kultur og levevis. Det skal erkendes, at islamisk og afrikanske kulturer meget ofte på store stræk er i stærk modsætning til vestlig kultur – og at disse kulturer ikke kan accepteres i Danmark, da de for tid og evighed vil fremelske et ”dem og os-samfund”.

  Og det skal erkendes, at Flygtningekonventionen skal ændres, så man kan nægte at modtage flygtninge fra andre religions- og kulturområder på andet end rent midlertidig basis, hvor flygtningene anbringes i afsondrede lejre. Samt at Menneskerettighedskonventionen skal udvides med et sæt ufravigelige MenneskePLIGTER, som skal være opfyldt FØR man kan påberåbe sig rettighederne.

  Og så skal det fastslås som ufravigelig regel, at kriminelle udlændinge altid kan og skal udvises – og hvis det ikke kan lade sig gøre, så holdes afsondrede fra samfundet.

 77. Af Mogens Rasmussen

  -

  Husk lige at det er kommunerne der er skyld i at der er ghettoer. I “gl” dage havde kommunerne ca. 5-10 % anvisningsret. I dag anvises kun sociale klienter og indvandrer til disse bebyggelser og de normale ventelister tilsidesættes for alm. danskere. Det gør selvfølgeligt, at problemerne forøges og at man ikke frivilligt ønsker at bo i disse bebyggelser. Så løsningen ligger lige til højrebenet. Stop kommunernes anvisningsret lad folk selv finde bolig og sammensætningen af beboere vil over tid normaliseres. Det vil nok give visse tomme lejligheder i en periode, hvis kun personer som kan forsørge sig selv kan anvises. Greve kommune har forsøgt denne løsning hvilket jeg har hørt har forbedret beboersammensætningen. Så problemet er ikke boligerne, men sammensætningen af dem der bor i disse bebyggelser.

 78. Af palle jensen

  -

  Jo flere politiserende feminister der kom ind i svensk politik, jo værre blev det for de almindelige svenske familier og borgere. Svenskerne lever nu under et rødfascistisk regime, og det er ved at udvikle sig til en gigantisk og uoprettelig katastrofe.

 79. Af John Laursen

  -

  EU er et lallende vrag der ikke har nogen løsninger, ikke har viljen til at løse invasionsproblemet, ikke kan overholde sine egne aftaler og regler f.eks. Schengen og Dublin – forordningen og som kun tjener EU-bureaukraternes egen fordel. Europæerne styres af et oligarki af hjerte- og forstandsløse tyranner, såsom A. Merkel, Vestager, Mogherini, Juncker m.fl.
  Europa har i nyere tid døjet og lidt kolossalt meget p g a. tyranner, så det dur ikke med EU og at Europa bliver ved med at køre i den samme tyran-rille hele tiden og begår de samme fejl, om og om igen.

  Mange på i sær venstrefløjen og i de radikal-liberale globalistpartier, er når det kommer til at forsvare Danmark og deres velfærd mod den islamiske besættelse og det deraf følgende erobringsforsøg; defaitister. _ Det nytter ikke noget _ Vi kan ikke gøre noget _ Det er for svært for os at gøre noget ved det _ Det er for farligt for os at gøre noget ved det.
  Små forskræmte individer der lukker af for virkeligheden og lever i en fantasiverden, med ørene forsvarligt tilstoppet med øretelefoner og blikket stift rettet nedad, uden at ænse ret meget.

 80. Af r nielsen

  -

  Hvorfor er redigeringen så nedrig, dum og udansk?

 81. Af r nielsen

  -

  Samtlige blogs cen sureres/ manipuleres til fordel for regeringen og godhedsindustrien mv.

 82. Af k pe

  -

  Dansksindede, saglige og kritiske bloggere blokeres/sortlistes oftest efter kort tid. Det gælder alle blogholderne.

 83. Af Jorn D.

  -

  “Homofobisk valgvideo er set af millioner – og det ligner Putins værk” (TV2 tøsedrengene)
  og
  “Kreml spiller på russernes fordomme for at mobilisere vælgerne til præsidentvalget”.
  “Husk at stemme – ellers vågner du op til bøsser i køkkenet” !
  men
  det viser da, at russerne har homoer og homo humor
  men
  hvad er de egentlig ude på, dem der har noget imod en en fornuftig lov
  der
  forbyder homo-promo overfor mindreårige
  og
  russerne kan jo vælge deres Præsident direkte, modsat EU’s vælgere
  der
  må finde sig i ikke direkte valgte EU ledere og EU fjendske EU domstole

  Putin’s plan må da så være, at ironisere over EU og EU ledere og EU politik
  for
  det hentyder da vist til EU’s forgæves flygtninge kvote fordelings nøgler
  der
  som et EU fremtids mareridt scenarie sagtens kan tænkes udvidet til afviste homoer
  og
  den viste forlængede millitærtjeneste til 67 år er jo da en morsom parodi

  den kendsgerning, at Romerne havde 40 år som senior grænse dvs. ingen militærtjeneste
  men
  nu er Vi kommet videre

  nu skal europæere arbejde op til de er 70 år
  for
  at, betale for islamisering af de europæiske lande
  og
  sluttelig en ide Putin kan put in
  nemlig
  en video om deres nye misiler – med sang af Eurovision 2015 Grand Final:
  Conchita Wurst – You Are Unstoppable/Firestorm
  som
  Wurst case scenario: missiles med Conchita glide creme glider igennem alle skjold
  men
  hvor vil Conchita Wurst Hen med sit kvinde/mand Hen kunstner navn
  og
  hvorhen fører denne “pølse snak”
  jo
  “The Russians did it” kampagnen er ved, at være pinlig
  ja
  det næste bliver vel, at den sibiriske kulde front bliver kaldt “Putins hævn”
  og
  hvad med den pinlige danske Voteman valg video
  der
  var approved af formand for FN’s generalforsamling Mogens Lykketoft

  ironi.mus

 84. Af hvorfor al denne c en su r.

  -

  Borgen misregerer og ødelægger Danmark.

 85. Af kai lykkegaard

  -

  Lad være med at skrive hvis du ikke kan stave – kende forskel på store og små bogstaver – det er jo umuligt at læse, men godt for det – du vrøvler…

 86. Af Jan Johansen

  -

  Regeringens ghettoplan er vel en konsekvens af, at der er problemer i flere belastede områder i Danmark, og såvidt jeg er orienteret, er problemerne meget alvorlige. Er det eksempelvis ikke et alvorligt problem, at vi har en del mennesker i Danmark, som meget bevidst holder sig uden for arbejdsmarkedet? Er det ikke et alvorligt problem, at nogle af disse menneskers børn og unge vokser op i hjem, hvor forældrene er på evig forsørgelse? Er det ikke et alvorligt problem, at nogle af disse forældre forhindrer deres børn i at lære dansk? Er det ikke et alvorligt problem, at en del af deres børn ikke er sprogligt parate til at modtage normal dansk undervisning, når de starter i 1. klasse? Er det ikke et alvorligt problem, at en stor del af disse halter bagefter gennem hele deres skoleforløb? Er det ikke et alvorligt problem, at nogle af disse børn med stor sandsynlighed får svært ved at blive optaget på en ungdomsuddannelse og gennemføre en uddannelse overhovedet? Er det ikke et alvorligt problem, at nogle af disse børn og senere unge vokser op i et belastet miljø og måske selv bliver en del af et muligt kriminelt hierarki? Hvem har ansvaret for denne ulykkelige situation? Er det forældrene? Hvis det er tilfældet, burde de ha’ taget affære for længst? Det har nogle måske gjort, men ihvertfald ikke alle. Derfor står vi nu tilbage med nogle meget alvorlige problemer! Hvem andre end Regeringen skal forsøge at løse nogle af disse? De har forsøgt igennem flere år – men desværre uden held. Mon ikke det er grunden til, at det nu er mere end nødvendigt at tage andre og mere vidtgående metoder i brug? I virkeligheden burde vi alle være dybt taknemmelige over, at Regeringen nu vil tage dette tragiske problemkompleks alvorligt. Det er absolut sidste udkald!!!

 87. Af M Jørgensen

  -

  Hele 8 ministre troppede op i Mjølnerparken , nu skulle der fremvises handlekraft og muskler..
  På den baggrund er det temmelig komisk at den eneste i den forsamling der er i besiddelse af det man populært kalder “nosser” er af hunkøn.
  Delmål blev vi ikke præsenteret for, men der skal udpeges 3 såkaldte tovholdere der skal styre hele processen frem til deadline i 2030.
  Man fristes til at sige, så går der jo tid med det.
  Men frem for alt har regeringen købt sig tid og måske lidt goodwill efter blamagen med de historiske skattelettelser der sad fast i det liberale kviksand som den har bygget sit regeringsgrundlag op på.
  Så må vi så se om det lykkes med at komme i mål dennegang ,eller der skal spildes endnu et årti med politiske drillerier og småfnidder.

 88. Af Ytringsfriheden undertrykkes

  -

  Grundige og detaljerede afsløringer af hvor ubegavet, van vittig, skandaløs, forræderisk, folkefjendsk, fascistisk, katastrofal og dødbringende EUs, regeringens og partiernes politik er, blokeres systematisk.

 89. Af Jorn D.

  -

  Bloggen hedder: “Jeg er træt af dem, der ingen løsninger har,
  men alligevel råber og skriger ude på sidelinjen”
  og
  Kai Lykkegaard skriver:
  “Lad være med at skrive hvis du ikke kan stave – kende forskel på store og små bogstaver –
  det er jo umuligt at læse, men godt for det – du vrøvler…”

  er det måske derfor vi ingen begavede, relevante, berigende og/eller humoristiske indlæg får fra K.L.
  der
  ren Göring agtigt mobber eller er det mopper ?
  men
  “alle kan da vist kende forskel på store og små bogstaver” – det er brugen heraf, der er forskellig
  og
  personligt skriver jeg konsekvent min ynglings aversion de radikale venstre med småt
  og
  da nogle svenske “humanister” foretrækker, at sige hen i stedet for han og hun
  og
  den synagogale radikale Magrethe Vestager ligeså

  tager jeg hensyn til deres hen syn
  og
  skriver Hen med stort, når nu det er så vigtigt for disse svenske “humanistisk supermagt afvigere”
  men
  den svenske komiker Herman Hans Majestät Homofoben redder ligesom Sveriges ære
  og
  ser stort på det hele

  ironi.mus

 90. Af Gert Hansen

  -

  Overalt på kloden hvor der lever muslimske mindretal, har man muslimske ghettoer. Ummaen holder sammen og danner parallelsamfund, og det kan man ikke ændre på.

  Hvis Danmark skulle have gjort noget ved det, skulle det være sket for 30-35 år siden. Men den gik ikke. Indtil for et par år siden. Hvem husker ikke udtalelser om ‘debattonen’, ‘indre svinehunde’, ‘ikke-stuerene’, ‘islamofober’ , m.v.?

  Jo mindre man antager at hele miséeren skyldes etniske danskeres naivitet og dumhed, må der altså ligge noget andet bag den situation det danske samfund har bragt sig selv i. Hvad?

  Det kan godt være at Stefani er ‘træt’, men grunden til at der ingen ‘løsninger’ kommer, er at de ikke findes. Regeringens nye udspil vil igen vise sig at være endnu et dansk integrations-flop. Man kan ikke tvinge ummaen til at blive som etniske danske. Det er ikke derfor, at de er kommet til Danmark. De er ikke interesserede. Og hvad stiller man så op med 300-400.000 vrangvillige mennesker? Det er der heller ingen løsninger på. Det er til at blive træt af.

 91. Af Gert Hansen

  -

  Når jeg ovenfor skriver: ‘..og det kan man ikke ændre på’, så mener jeg, at det kunne man sådan set godt, men det er der overhovedet ikke politisk vilje og ‘nosser’ til. Og uden begge dele, går det ikke.

  Det ville nemlig blive betegnet som ‘udansk’ og meget andet, såsom at det ville ændre det danske samfund til ukendelighed. Det bliver samfundet under alle omstændigheder, om 20-30 år, hvis man undlader at gøre noget alvorligt.

  Men til den tid er regeringen og Folketingets politikere og diverse NGO’er, for længst gået på pension. Så det bliver deres børn og børnebørn der må tage skraldet. Og det bliver ikke sjovt. Det er næsten til at blive træt af at tænke på.

 92. Af li.s.sen s. sen...

  -

  Judentrolden och frimurerfascisten broderlemminge….Mener at alle i debatten han er uenig med er lisbe..th…Ligesom hans alterego, den islandskenasserdronning Hr. R.harald.

  “Er enig i dette udsagn: Det er sygeligt at læse kommentarene. Erstat ordet “muslimer” med “ordet “Jøder” ”

  jøderne har alt magten, muslimer har ingen, Forskellen er kæmpestor. Der skal kvoter ind for første i journalistikken,, og der skal forbydes politisk adgang til folkettinget mv. begge. Folketinget skal kun være for ateister.

 93. Af li.s.sen s. sen...

  -

  ” Omend jeg mener, at man hellere burde straffe hårdere, uagtet hvor denne type kriminalitet begås, kan det om ikke andet øge trygheden, for dem, der bor i en ghetto eller andre udsatte områder.”

  Endellig en konservativ der støtter op om dødstraf imod de borgerlige konservative pengekriminelle…Det vil virke ja, da det umuliggør en gentagelse af forbrydelsen.

  Hvis du derimod blot hentyder til hårdere straffe for blue collar kriminelle indvandrer mv. , hvilken kriminalitet er forårsaget af fornævnte borgerlige pengekriminelle gruppe der ikke betaler sine skatter , nasser i offentlig forvaltning-som løkkes ghetto udspil er, pengeoverførsel fra staten , til fadbamsens venner i det private, som i fængsel, er hårdere straf ikke virksom . Bevist at hårdere straffe fører til hårdere kriminalitet, og dermed et hårdere amerikansk lignene samfund, som ingen mennesker ønsker at bo i.

  Hvad det drejer sig om, er at stoppe den forsatte indvanding af islandskenassere, italienskemafiosier, østeuropære, muslimer, jødesfrimurerlemcher mv.

 94. Af Jorn D.

  -

  Kritikken af Ghetto planen fra stjerneadvokat Mette Grith Stage lyder: (helt på månen)
  Ghetto planens dobbeltstraf svarer til at indføre en lov om, at alle Hellerup-borgere
  kun kan idømmes betingede domme, mens andre danskere skal i fængsel,
  men
  hvor klog er man egentlig, når man sammenligner nedsat til betinget dom
  med
  sat op til dobbelt fængsels straf
  og
  selvom vi ved hvor de bor har reglen intet, at gøre med hvor de bor eller hvem de er
  men
  i af politiet udpegede zoner kan dobbeltstraf dømmes hvis det skønnes
  og
  det kan sammenlignes med en strækning med vejarbejde og midlertidig fartnedsættelse
  men
  hvis ikke man kan forstå eller godtage dette, hvad er så motivet til dette
  måske
  den store hage ved Stage, er at stjerneadvokater helst ser uroligheder,
  kaos og korte straffe, der giver omsætning igen og igen og lange proces tider
  for
  det er jo jo fængslende, der hvor fortjenesten ligger
  som
  grundlæggeren af Levi udtalte: “Der er intet som krig og uroligheder, der giver omsætning”
  alt
  imens den almindelige dansker mener, at det er mere tryghedsskabende
  at
  kriminelle og voldsmænd befinder sig bag tremmer
  og
  hvis man ser på hvordan danske dommere forfordeler kriminelle, voldsmænd og flygtninge og indvandrer og derved intimiderer og derved diskriminerer den almindelige kristne dansker
  ja
  så burde de fleste danske dommere og advokater og mediefolk, samt EU dommere tage tilbage til Israel
  og
  lade det kristne Europa være i fred og derved sikre Europa en fredelig og fremgangsrig fremtid.

  ironi.mus

 95. Af Helge Nørager

  -

  Jorn D skriver.
  “hvis man ser på hvordan danske dommere forfordeler kriminelle, voldsmænd og flygtninge og indvandrer og derved intimiderer og derved diskriminerer den almindelige kristne dansker
  ja
  så burde de fleste danske dommere og advokater og mediefolk, samt EU dommere tage tilbage til Israel
  og
  lade det kristne Europa være i fred og derved sikre Europa en fredelig og fremgangsrig fremtid.

  ironi.mus”

  Din gemene anti semetisme stinker selv om du skriver ironi.mus.
  Der er sgu ikke meget ironi i dit lede had, og fordrejning af virkelighed.

 96. Af li.s.sen s. sen...

  -

  “hvis man ser på hvordan danske dommere forfordeler kriminelle, voldsmænd og flygtninge og indvandrer og derved intimiderer og derved diskriminerer den almindelige kristne dansker”

  Danskerne er ikke kristne, kun ca. 10% af de etniske nu. I er en absolut lillebette minoritet. Men når man læser blåaviserne tror man i en stor majoritet. Men er jo også kun en avis i Danmark der ikke er borgerlig, og det er information, den er dog yderst jødisk, ligesom især politiken.

  I kristne er lige så tosset på den yderste højrefundamentalistiske fløj som islamisterne. se lau-lemcher-ironimuser mv.

  I ser aldrig helheden i indvandredebatten, men kun jeres fjendtlige religiøse stamme. Påviser igen er religion er roden til alt ondt i verden..

 97. Af li.s.sen s. sen...

  -

  “Din gemene anti semetisme stinker selv om du skriver ironi.mus.
  Der er sgu ikke meget ironi i dit lede had, og fordrejning af virkelighed.”

  Vrøvl..

  Der er uden tvivl meget at være bekymrende for mht. j.øderne i DK. Fx. det at de sidder på så meget af mediemagten, hvor deres overepræsentation som ejere og editorer er ca. 40.ooo procent, over deres antal på 0.10% af befolkningen i antal. Se krasnikken fx. og hans forfærdelige opbakning til børnetortur, såvel som had mod israelkritikere i aviser og tv.

  Ironimus er dog useriøs her, da grunden er hans religiøsekristendom, , og ikke relatere til disse fakta. Såvel som ej en bekymring om de fx 15.ooo civile Palæstinensiske semitter i Gaza Israel udr.yddet og le.mlæstet i sidste krig der? Ligesom fx. den katolske skuespiller med de utallige børn, Gibson? Så bliver det naturligvis useriøst.

 98. Af Jorn D.

  -

  Dette er stærke ord hr. Helge Nørager:
  “Din gemene anti semetisme stinker selv om du skriver ironi.mus”.
  “Der er sgu ikke meget ironi i dit lede had, og fordrejning af virkelighed”.
  men
  jeg kan ikke finde noget had, antisemitisme og fordrejning af virkeligheden
  men
  hvis H.N. uddyber ang. påstanden “fordrejning af virkeligheden”

  skal jeg uddybe ang. påståede had og antisemitisme
  for
  det er da ikke, at hade når man venligt foreslår de der ikke vil Danmark
  eller modarbejder det kristne Danmark eller EU, at forlade landet
  og
  din voldsomme reaktion og retorik, når Israel nævnes viser desværre
  at
  jeg har ret i mistanken om overpræsentation af “skabsIsraelere”
  i de nævnte grupper !
  og
  Der er vist ikke mange semiter i Israel – måske iblandt Palæstinenserne
  men
  måske i f.eks. Syrien og Ægypten
  idet
  Semite, var Arabs, Akkadians, Canaanites, some Ethiopians,
  and Aramaean tribes including Hebrews.

  “Fakeordet” antisemitisme fortjener en kommentar:
  for
  antisemitisme kortet spilles konstant og lynhurtigt – Hvad skal skjules ?
  men
  hvordan var det nu det var/er ?
  for
  jøderne er vist ikke engang selv semiter !

  skal jøderne absolut kalde alt for antisemitisme, så bør de gøre op
  med sig selv om det er i betydningen Semitter som semitter, der
  taler et semitisk sprog eller Semitter som udfra den semitiske race !
  for
  den rigtige semitiske race er dolichokefale –
  udgået fra Arabien dvs. “Beduin” typen – stolt profil !
  hvorimod
  de såkaldte “sprog-semitiske” jøder er rent racemæssigt overvejende
  brachykefale – udgået fra Hethitterne som Armenerne stor næse !
  idet
  Jøderne er udgået fra samme race som Armenierne og det oltidsfolk,
  der syntes at være disses stamfædre, nemlig Hethitterne; den på
  afbildningerne bevarede hethitiske type frembyder iøjenfaldende
  lighedspunkter både med den jødiske og armenske !

  selvom jøderne er indvandret som “sigøjnere” til et semitisk sprogområde
  og efterfølgende lært, at tale et semitisk sprog, er de ikke semitter
  faktisk
  ligeså så lidt som en dansker, der tager til området
  og lærer, at tale et semittisk sprog !

  Hver gang Israel kritiseres er det åbentbart anti-semitisme
  som i “sprog-racist” og ikke “race-racist”
  og
  Sikke et rod !
  for
  hvorfor skulle nogen være anti et sprog ?
  og
  Jeg var rar sidst og Jeg er rar næste gang

  venligst vær rar, at debattere med argumenter
  og
  ikke forfalde til, at omtale andre grimt og bruge “fake stop ord”
  fra
  venlig Ingeniør, der er “vild med religionshistorie”

  ironi.mus

 99. Af li.s.sen s. sen...

  -

  “jøderne er vist ikke engang selv semiter !

  skal jøderne absolut kalde alt for antisemitisme, så bør de gøre op
  med sig selv om det er i betydningen Semitter som semitter, der
  taler et semitisk sprog eller Semitter som udfra den semitiske race !
  for”

  De bruger ordet som opfundet af den jødiske magtelite. Alt imod deres økonomiske interesse, kaldes anti-semitisme. Lemchen er den første i debatten til at bruge termen altid.

 100. Af Helge Nørager

  -

  Jorn D, skriver han gerne vil have argumenter for min kritik af følgende afslutning på hans tekst.

  “hvis man ser på hvordan danske dommere forfordeler kriminelle, voldsmænd og flygtninge og indvandrer og derved intimiderer og derved diskriminerer den almindelige kristne dansker
  ja
  så burde de fleste danske dommere og advokater og mediefolk, samt EU dommere tage tilbage til Israel
  og
  lade det kristne Europa være i fred og derved sikre Europa en fredelig og fremgangsrig fremtid.

  ironi.mus”

  Du beder,
  “fleste danske dommere og advokater og mediefolk, samt EU dommere tage tilbage til Israel”
  Nu kan en menneske kun tage tilbage til noget hvorfra det er kommet, derfor en tåbelig påstand, som sigter på at skabe had.

  I øvrigt vil jeg ikke ofre mere end de 20 sekunder som det tager af afsende denne tekst på dig.
  Gammel nok til at kende din type, og ved du er forblændet af dit had, med mening om at mennesker fra Israel ødelægger dit vidunderlige kristne Europa.
  Gammel nok til at genkende retorik, fra fordums sorte tide.
  Gammel nok til ikke bare at ville tie, når hadets lede fjæs kigger frem.
  Men også gammel nok til at afslutte en formålsløs dialog.

 101. Af niels peter lemche

  -

  HELGE NØRAGER, tak for din modstand mod sådanne folk! Denne “ironimus” lyder næsten som en Lisbeth (den samme, eller medlem af klassen?).

  Hans forsvar for sig selv gør det bare værre.

  Med venlig hilsen

 102. Af Helge Nørager

  -

  Hej Niels mange tak, fik ikke sagt tak for din korrektion af min fejl vdr. sprog i Irland og Malta, også undskyld til Madsen.
  Skylder en kvajebajer..
  Håber kattekismus og mini, nyder varmen indendørs, sne kan de ikke lide for meget af. 🙂

  Og der er stor forskel på de 2 du nævner, faktisk er de nok i hver deres modsatte side af politisk spektrum, men som det ofte ses.
  Modsætninger mødes i fælles, uforklarligt had, der kan de enes.
  Hvilket er meget trist.

 103. Af KURT LARSEN, EMBEDSMAND

  -

  …en dreng som er politisk kommentatorer. hvad er det for noget pis det her…at læse hans skriverer svarer til at læse anders and bladet hvis du leder efter lyrik…kom dog for fanden igang berlinske med noget avis,femfor skoleblad!

 104. Af T.A.K. L. Nielsen

  -

  L.isb.ettrollen er igen vågnet op til at udsvine alle, uanset om de er uenige eller enige med ham. Han er både rascist og jødehader og går ind for dødstraf. Vedkommende er ikke ordblind. Han har ikke noget med Enhedslisten at gøre. Han stemmer til det yderste højre, hvor højre bliver sort.

 105. Af li.s.sen s. sen...

  -

  Så har islandsnasseren. FRu. Harald , skiftet navn til Nielsen…Naturligvis ville ingen vedkende sig at skrive i udyrets beskidte navn..Som frimurerlemcher, er disse udenlandske ikke noget anstændige mennesker beskæftiger sig med.

 106. Af li.s.sen s. sen...

  -

  Så har islan.dsnasseren. FRu. Ha…rald , skiftet navn til Ni.elsen…Naturligvis ville ingen vedkende sig at skrive i udyr.ets bes.kidte navn..Som frimu.rerlemcher, er disse udenlandske ikke noget anstændige mennesker beskæftiger sig med.

Kommentarer er lukket.