Selvom det gør ondt at sige det, er jeg tilbøjelig til at give Jens Rohde ret

Af Caspar Stefani 202

Debatten om vores ”eventyr” i Mellemøsten dukker op engang i mellem, og som tidligere udsendt læste jeg derfor med interesse de betragtninger, som Jens Rohde havde gjort sig, da han egenrådigt erklærede krigene i Mellemøsten som værende tabt. Jeg gjorde lidt ala det samme i Politiken, tilbage i 2016, hvor jeg fortalte om mine frustrationer ved vores indsats.

Det er vigtigt, at vi løbende diskuterer Danmarks krige op gennem nullerne, af flere årsager. Først og fremmest fordi det er med til at fortælle os som folk og nation, at vi er i stand til at kæmpe – og dø – for det vi tror på, og i forsøget på at gøre verden til et bedre sted. Det kan vi være stolte af. Men mindst lige så vigtigt – hvis ikke vigtigere – så er det primært for at undgå at begå de samme fejl, som vi hidtil har gjort, og der har været mange. Selv efter Irak og Afghanistan valgte vi at tage chancen i Libyen, og vælte et regime uden at have en plan for bagefter. Dette på trods af det kaos vi så i Irak tilbage i 2003, hvor vi satte ild til fundamentet af en hel stat, og troede det ville blive bedre af sig selv. Det skete som bekendt ikke. Hvorfor troede vi så, at det ville ske i Libyen?

Skaderne af Libyen-interventionen, der kom længe efter Irak og Afghanistan, ser vi konsekvenserne af nu. Efter Gaddafis fald, har landet været præget af kaos og borgerkrig, en total mangel på samling, og er reelt delt op i to. Vi må altid stille spørgsmålet, om vi gør noget bedre eller værre, ved at blande os. Det er svært, for man plejer at sige: “Damned if you do, damned if you don’t” når det kommer til internationale interventioner. I Libyens tilfælde har jeg svært ved at se det vi gjorde bedre.

Selvom det gør ondt at sige det, er jeg tilbøjelig til at give Jens Rohde ret i en hel del af kritikken af krigene. Normalt når det kommer til politik, så er de radikale og jeg placeret i forskellige universer. Men selv diskussionen om hvorvidt vi ”vandt” eller ”tabt” viser, at der fra starten manglede et klart mål, og at vi tydeligvis er i tvivl om resultatet, uagtet hvor mange gange man kan forsøge at vende resultatet i Mellemøsten til en ”sejr”, med mindre kaos altså var målet. Så vandt vi stort.

Lad mig lige understrege, at man altså ikke kan vinde en krig, i dette tilfælde Afghanistan-krigen, ved at lave en exit-dato. Dette var krigens største gave til Taliban. Kunne man forestille sig amerikanerne og briterne under anden verdenskrig sige: ”Ja, lige nu kæmper vi, men altså når året bliver 1944, så gider vi altså ikke mere”.

Det er svært at vurdere, om en krig er vunden eller tabt. For hvordan måler vi krig? Hvordan måler vi, om vi vandt krigen i Afghanistan? Handler det om hvor mange Talibanere, vi slog ihjel i den grønne zone? Handler det om antallet af børn, der går i skole? Handler det om, at man engang i mellem kan stemme til nogle valg og institutioner, også selvom bomberne springer om ørerne på befolkningen? Taliban er ikke en foragtet del af befolkningen, desværre. For var de det – var de ikke blevet ved med at vende tilbage. I Helmand-provinsen hvor jeg tilbragte knap et halvt år som soldat var det mit indtryk, at det mest var os ISAF-styrker, som afghanerne var trætte af. De vil have sikkerhed – ikke demokrati. Førstnævnte kunne vi ikke give dem.

Professor Jesper Lau Hansen skrev den 28. en meget sober kronik, der satte lidt perspektiv på Jens Rohdes betragtninger. Det er korrekt, at det er for enkelt at sige, at vores aktivisme har været forgæves, fordi der fortsat er ballade dernede. Det ville der formentligt være uanset hvad. Forskellen er her, at det er vores ansvar i de lande hvor vi gennemtvang et regimeskifte, uden at sikre den nødvendige stabilitet bagefter. Det, der skulle til var der hverken ressourcer eller folkelig opbakning til. Ser vi mod fremtiden, så tror jeg næppe, at vestens befolkninger en klar til at miste flere soldater i Mellemøsten. Det kan jeg godt forstå.

Hele diskussionen om krigen, igangsat af Jens Rohdes opgør med krigene har det lidt med at stikke lidt i en tidligere udsendt. Men den er nødvendig. For hvis vi overhovedet begynder at diskutere hvorvidt vi vandt eller tabt, har det så ikke netop været forgæves? Når man går i krig, bør man gøre det helhjertet, og man skal ikke stoppe, før opgaven er fuldført. Jeg ved ikke, om vi kunne have ”vundet”, men den dag vi gav vores fjender en dato for hvornår vi ikke gad mere, da blev sejren udskudt på ubestemt tid. Og selv diskussionen om resultatet, siger egentligt det hele.

202 kommentarer RSS

 1. Af j. hanSEn

  -

  Det største problem er, at Danmark var med til at starte unødvendige krige i lande som aldrig har udgjort en trussel imod Danmark.
  Med millioner af dræbte, millioner af flygtninge og terror som en følge.
  Danmarks ugerninger kan ikke forsvares.
  Det er der da også de færreste som gør.
  Istedet dukker man sig og løber og lyver sig fra ansvaret. For det flygtninge kaos som man har skabt.
  Hvad angår Libyen.
  De lande som stod for ødelæggelsen af Libyen og mordet på Gadhaffi.
  F.eks. Frankrig, Storbritannien og Danmark. De leder febrilskefter en ny Gadhaffi.
  Læser man i udenlandske aviser.

 2. Af li.sbeth sø.rensen

  -

  indlææg i fiiifleriet?

 3. Af s, l.

  -

  Det var altid et spørgsmål om at vinde og tabe med samme sind. Det var aldrig meningen at man skulle v,inde, hvis man vandt, ville der ikke kunne sælges flere vå.ben til industr.ial-mi.litary complex? Du har fuldstændig misf.orstået den moderne tilgang til krig. Drejer sig ikke om at vinde, men om evig kr.ig, evig genopbyggelse (pe.nge retur til krigsher.ren-vensten), konttrol af økonomi og mine.raler og evig a.rm.od. ,,,,,

 4. Af s, l.

  -

  Det var altid et spørgsmål om at vin.de og tab.e med samme sin.d. Det var aldrig meningen at man skulle v,inde, hvis man van.dt, ville der ikke kunne sæl…ges flere vå.ben til industr.ial-mi.litary complex? Du har fuldstændig misf.orstået den moderne tilgang til krig. Drejer sig ikke om at vinde, men om evig kr.ig, evig genopb.yggelse (pe.nge retur til krigsher.ren-vensten), konttrol af økonomi og mine.raler og evig a.rm.od. ,,,,,

 5. Af s, l.

  -

  “Det er svært at vurdere, om en krig er vunden eller tabt. For hvordan måler vi krig? ”

  ift. til gængse vestlige metoder er det nu ligetil. Får man en evig køber til sine produkter, et land uden ordentlige forhold, et land der evigt skal genoprettes, har vesten vundet krigen. Se blot på Gaza fx. de 15.ooo døde og lemlæstet af israel, havet i virkeligheden ingen interesse. Hvad det gik ud på var at ødelægge alt infrastruktur, bygninger, således at landet de næste 2o år skal tvangsindlægges til at modtage sine bygningsmateriale med 25% israelsk told på. Og præcis sådan er det også gået. Det er penge i krig.

 6. Af s, l.

  -

  “men den dag vi gav vores fjender en dato for hvornår vi ikke gad mere, da blev sejren udskudt på ubestemt tid. ”

  Vesten gider ikke mere, når ødelæggelsen er totalt. Så er der ikke længere penge i krig. Så må genopbygningen, profitten og mineralerne udskibes, og når det hele så er udbygget og landet er på fode og tjener penge, må det endnu engang ødelægges via at indsætte et eller anden diktatur.

 7. Af s, l.

  -

  “men den dag vi gav vores fjender en dato for hvornår vi ikke gad mere, da blev sejren udskudt på ubestemt tid. ”

  Vesten gider ikke mere, når ødel.æggelsen er totalt. Så er der ikke længere penge i kr.ig. Så må genopbygningen, prof.itten og min.eralerne udskibes, og når det hele så er udbygget og landet er på fode og tjener peng.e, må det endnu engang ød.elægges via at indsætte et eller anden dik.tatur.

 8. Af s, l.

  -

  Hos UEJ er der styr på debatten, og trolde som jan Petersen slettes. Hvorfor ikke her?

 9. Af Niels Poulsen

  -

  Det eneste, det handler om, er, at partihopperen Rohde ønsker at skifte image fra høg til due, så han kan narre sine nye venner, de radikale vælgere, til at stemme på ham ved næste valg. Jeg håber, at de gennemskuer vendekåben.

 10. Af Helge Nørager

  -

  ” Dette på trods af det kaos vi så i Irak tilbage i 2003, hvor vi satte ild til fundamentet af en hel stat, og troede det ville blive bedre af sig selv. Det skete som bekendt ikke. Hvorfor troede vi så, at det ville ske i Libyen?”

  Det måske lidt kynisk svar er at det kunne gøres uden juridisk ansvar for politikkere.
  Men tiltalte den indre svinehund ved vælger og gav en god følelse af selvfedme og handlekraft ved beslutningstagere. ?

 11. Af Jørgen F.

  -

  …Hovedsagen er at det bliver mere og mere klart at det Saudiske regime har trukket i trådene siden Tvillingetårnene.
  Vi har været brikker i et spil – både på slagmarken i Mellemøsten – men også i spillet om den offentlige opinion i vesten.
  De liberale mediers selvhad – fra kritik af Kristendommen til hadet til nationalstaten – og forherligsen af indvandringen – stammer formentlig ultimativt fra emiraternes oliepenge.
  Også den nuværende overvældende kritik af Rusland – der jo støtter Shiitterne – oprinder formentlig samme sted fra.
  Vi er blevet spillet gule og blå ….

 12. Af N. Jensen

  -

  AFR’s såkaldte aktivistiske udenrigspolitik begrunder han med sin overbevisning om, at DK burde have bekæmpet den Tyske invasion af danmark.
  Hvilket ville have ført til et blodbad for den civile befolkning.
  Heldigvis var der dengang politikere der var deres ansvar bevidst, og som sørgede for, at DK slap nådigt gennem ww2.

  Jeg skal ikke kloge mig på, hvorfor AFR efter 9/11 klistrede sig op ad AIPAC.

  Måske en blanding af grådighed og afpresning.

 13. Af j. hANsen

  -

  Denne kronik er skrevet om de norske politikeres vanvid.
  Men den kunne lige så godt være skrevet om danske forhold.

  https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/JpyP/Kronikk-Den-politiske-eliten-ante-ikke-hva-de-gjorde-da-de-gikk-inn-for-a-sende-F-16-fly-til-Libya–Terje-Tvedt

 14. Af Niels Larsen

  -

  Jamen… vi tabte da begge steder.

  Det kostede os spildte liv, spidte kontanter og spildt tid.

  Og det forøgede blot det had, muzzerne i forvejen havde til os.

  Bliver vore politikere aldrig klogere? 🙁

  Vi burde have holdt os til at drysse bomber.

 15. Af Helge Nørager

  -

  Det har altid undret mig at politikere blot siger ups det var fejl, men stilles til ansvar.
  Lidt lige som IC4 og alle de andre politiske skandaler.
  Men modtager en medarbejder en Ipad eller får en rejse til Afrika, stur skandale og domfældelse af de formastelige.
  Fik alle medlemmer af folketinget ikke i øvrigt foræret en Ipad og Iphone kvit og frit. ?
  Hvorfor var det ikke strafbart ?.
  Hvad der er sket er ingen tager ansvar, selv krige bortforklares med at det var en mindre fejl.
  Og når det kan ske er det totale fravær af ansvar så tydeligt og udbredt at ingen kan se løsninger, for ingen tager ansvar for fejl.
  Men det politikere som sender os i krig som har bestemt selv med nedlæggelse af Irak kommission at ingen skal drages til ansvar.
  Og det smitter af på alt, dette med intet ansvar for selv krige…………..

 16. Af Helge Nørager

  -

  men stilles ikke til ansvar ( Ups ).

 17. Af j. haNSEn

  -

  At vi overhovedet diskuterer hvorvidt vi vandt eller tabt i Irak og Afghanistan, siger lidt det hele.
  Skriver Stefani.

  Ja.
  En ret overflødig diskusion.
  Danmark har jo lige siden Napoleon, hver gang holdt med de forkerte.
  Napoleon, nazityskland og USA.
  Og alle de krige som Danmark har deltaget i, medens man har været allieret med disse tre parter, de er alle blevet tabt.
  Og sådan vil det nok blive ved med at være.
  Selvom Danmark hver gang tror, at man vil vinde den næste krig.

 18. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  For danskere er det fuldstændigt ligegyldigt, om vi vinder eller taber i de krige, vi deltager i på amerikansk opfordring. Danskernes situation ændrer sig ikke. Vi er med, fordi vi skal. Det er underligt at føle en eller anden form for stolthed over at deltage i et komplet meningsløst massedrab bare, fordi man kan.

  Vi diskuterer ikke det, som vi burde diskutere – hvorfor deltager vi? Hvad er det for kræfter, der får os til igen og igen at gå ud i mærkelige krige med hovedet under armen. Det må ikke diskuteres. Spørgsmålet kan ikke engang stilles. Svaret er hemmelighedsstemplet – husk, fjenden lytter med, hedder det.

  Grunden er mere sandsynligt, at svaret er ligeså flovt, som det er dumt. Vi vil aldrig få at vide, hvad Danmark har lovet andre magter i de hemmelige korridorer, og hvad vore løfter bliver betalt med – og til hvem. Konspirationsmulighederne er endeløse og bare folk får lov til at digte med og får lov til diskutere dem, bliver de så glade, tror man.

  Men vi burde kræve kendsgerningerne frem i lyset, men de er formodentlig så skammelige, at de politikere, der kender dem, hellere vil dø for egen hånd end afsløre noget. Uansvarlige politikere tilstår intet. Lad os få nogen ind, der ikke er uansvarlige, dvs. ikke er fedtet ind i partipolitik. Det er der, uansvarlighed fødes – og belønnes.

 19. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er en væsentlig årsag til – “Debatten om vores ”eventyr” i Mellemøsten dukker op engang i mellem” – at stort set ingen kan hitte rede på de fake news, de har fået serveret 24/7. Vil man virkelig forsøge at forstå vor bindegale verden efter 9/11-2001, så kræver det, at man selv gider Google info på nettet. Mega forbrydelsen 9/11 (og afledte krigsforbrydelser) var et iscenesat fake terror stunt – false flag. Det var i øvrigt senere “arabiske forår”, ødelæggelse af Libyen og Syrien også. Respektive forbrydere er vel så high profiles, som magthaver celebs nu engang forefindes. 🙁

 20. Af Flemming Lau

  -

  Caspar Stefani, op på hesten igen. Det eneste der blev stillet de vestlige befolkninger i udsigt var et 30 års engagement, i de rottereder de værste islamiske lande udgør. Og det sluttes først i 2031! Vi er nød til at fortage lidt “policeing” ad hoc. I Danmark er der da heller ingen i politiet der melder ud, at de har vundet krigen mod kriminaliteten. Der er altid nogen der ikke kan opføre sig ordentligt…!

  Tror du at der er nogen i den russiske befolkning der sætter spørgsmålstegn tegn, ved deres hjælp til Syrien? Nej vel! Vesten skal være beredt til at besøge Afghanistan igen! Irak kører rimeligt efter Saddam blev hængt og magten overgik til shiitterne. Det sunni muslimske oprør med Zarqarwi i spidsen og mutationerne af IS, er erklæret slut i området, omend småstyrker af og til dukker op i deres blodrus og gør livet surt for de lokale.

  Derimod har vi en opgave indenlands, der snart skal løses, men det er en anden sag!

 21. Af j. hANsen

  -

  En ting som man godt kan undre sig lidt over.
  Det er hvorfor alle de moderate og sekulære lande i den muslimske Verden skal ødelægges totalt og gøres til failed states.
  Hvem høster en fordel af det?
  USA, Israel, Storbritannien og Saudi Arabien.
  Og hvorfor deltager Danmark i disse forbrydelser?

 22. Af Helge Nørager

  -

  Vi bor i et land hvor der er hundrede vis af love til at regulere cyklisters adfærd, og idømme dem straffe.
  Men vi har ingen love som forbyder eller blot regulere at folketinget sender Danmark ud i uopfordrede angrebskrige mod selvstændige nationer, det kan straffrit gøres med 90 juridisk ansvarsløse stemmekvæg i folketinget.

  Vi er faktisk ved eftertanke slet ikke et civiliseret land, for i et civiliseret land ville der være love som forhindrede den slags galskab i at ske.

  Og er det ikke lidt en hån af ofre for disse krige blot at omtale dem som fejl i Dansk udenrigspolitik ?.
  Her tænkes på både Danske og udenlandske ofre.

 23. Af Jørgen Thomsen

  -

  Vi danskere burde nok prøve at forstå hvor vi er på vej hen, med den parodi på demokrati der nu er ond virkelighed. Flertallet af politikerne ødsler halvdelen af vores skattepenge væk til fjollede og landsskadelige projekter, fra krigsførelse i fjerne lande til masseindvandring, fra Fehmern- og Samsøbroer til elendige tog og korrupte luksus-projekter i Afrika og Danmark osv. Skattetrykket er rekordhøjt, men velfærden forringes igen og igen.

 24. Af Flemming Lau

  -

  Det er altid muntert at høre kommunister beskylde vesten for forbrydelser, al den stund at de i historien, kommer ind på en sikker 2 plads vedrørende forbrydelser imod menneskeheden, kun overgået af Islam.

 25. Af poUl jeNsen

  -

  Fornøjeligt når gamle nazister forsvarer deres forbrydelser med, at andre vist nok er værre.

 26. Af J Nielsen

  -

  “Lad mig lige understrege, at man altså ikke kan vinde en krig, i dette tilfælde Afghanistan-krigen, ved at lave en exit-dato. Dette var krigens største gave til Taliban. Kunne man forestille sig amerikanerne og briterne under anden verdenskrig sige: ”Ja, lige nu kæmper vi, men altså når året bliver 1944, så gider vi altså ikke mere”.”

  “Vi er hjemme til foråret” er angriberens privilegium. Den angrebne har intet valg.

 27. Af s. l.

  -

  Ingen tvivl om at de Kristne krigere som Lau og bloggeren, er dem der historisk har begået flest krigsforbrydelser. Sammen mitjuden. Socialisterne er dem der har begået færrest. Faktisk Ingen.

  Præster , imamer og rabbier , er rablende krigsgkrigsgale. Uden religion, nok ingen krige og egoisme, men humanisme kun.

 28. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos året 2001 og f.eks ICC – Den Internationale Straffedomstol – et citat fra siten leksikon.org:
  “USA underskrev i sidste øjeblik Rom-statutten under Bill Clintons regeringsperiode. Formålet var, at supermagten fortsat kunne deltage i forhandlingerne om domstolens procedurer. USA ønskede, at nordamerikanske statsborgere der deltog i FN sanktionerede fredsbevarende aktioner blev undtaget fra retsforfølgelse i ICC. Dette havde flere andre lande opnået. Kort tid efter at George W. Bush overtog præsidentposten i januar 2001 blev USA’s underskrift imidlertid trukket tilbage med den argumentation, at USA frygtede, at nordamerikanske soldater og politiske ledere ville blive udsat for «frivol og politisk motiveret forfølgelse» ved domstolen.”
  PS: Nok en meget klog beslutning af Bush med tanke på det senere 9/11 iscenesatte fake terror stunt. 🙂

 29. Af Flemming Lau

  -

  Jeg har bemærket at alle der ikke er enige med kommunismen, er fascister.

 30. Af pouL jeNSEn

  -

  Når man beskylder alle dem, som man er uenig med, for at være kommunister.
  Så må man jo selv være det modsatte. nazist.
  Det fremgår jo også af nazistens indlæg.

 31. Af Jan Petersen

  -

  “Jeg har bemærket at alle der ikke er enige med kommunismen, er fascister.”
  Spring til sølle uvidende klaphatte over. De har intet interessant at byde ind med alligevel. 🙁

 32. Af Flemmimg Lau

  -

  Ja ja fascist, nazist, racist. fremmedhader, kært barn har mange navne. Det vigtigste er at man ikke tæller med i koret som vor tids selvhadende værnemagere!

 33. Af jørgen thomsen

  -

  Er man sort listet efter et eneste indlæg? (15.04)

 34. Af Finn Bjerrehave

  -

  I Afghanistan beskyttede vi Opiumsproduktionen, og vandt Talibans hjerte, aldrig har produktionen af Opium været større og Pakistan ødelægges.
  I Irak fik vi hjulpet Bremer med at skubbe Sunnimuslimerne ud af hæren og statsapperatet, og IS blev skabt, og vi forlod landet med Olien trygt i USA,s hænder, og et land i opløsning.
  Maersk vandt alle transportopgaverne til vands, og vores skibsfragt voksede til over 1 milliard doller, og vores statskasse vandt,og vores dygtige soldater betalte prisen.
  I dag ønsker nok begge lande trygheden med deres diktatorer tilbage, men sådan er der så meget.
  Krigens resultater. Finn Vig

 35. Af Flemming Lau

  -

  Jørgen Thomsen, tryk et par gange på fanen, “Word Press Fejl” der dukker op efter der er trykket “Send kommentar” et par gange!

 36. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Danmark er et lille land og adlyder derfor ordrer fra store krigsnationer i vesten

  Bare rolig, vestens næste (haste) mål er Iran!

  Derfor har Storbritannien sammen med de andre vestlige lande produceret en ‘fiktiv’ beskyldning mod Rusland ift. den såkalde nervegift mordene på britisk jord til formål at lamme den russiske hjælp og støtte til Iran.
  Krigen mod Iran og Rusland er at smide de to landes tilstedeværelse ud af Mellemøsten.

  Når/hvis målet med Iran er opnået, kommer turen højst sandsynligt til Tyrkiet.
  Dvs. vesten vil komme af med de tre konkurrenter i spørgsmålet om, hvem der skal bestemme over den nye verdensorden. De tre konkurrenter er Rusland, Tyrkiet og Iran. Og den nye verdensorden er det samme som at styre hele Mellemøsten og regionens ressourcer, samt det nye silkevejsprojekt (handelsruterne).

  Det bliver ikke nemt for vesten at klare de tre konkurrenter. Så har vi selvfølgelig også Kina, som står bag de tre konkurrenter.

 37. Af Flemming Lau

  -

  Afghanerne ønsker sig Taliban tilbage og Shiitter som kurdere ønsker Saddam og sunnierne tilbage, og elefanter kan flyve…!

 38. Af poUl jenSEn

  -

  “Ja ja fascist, nazist, racist. fremmedhader, kært barn har mange navne. Det vigtigste er at man ikke tæller med i koret som vor tids selvhadende værnemagere!”

  Det gjorde han til gengæld under Anden Verdenskrig.

 39. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt kan jeg da godt forstå, at tidligere udsendt Casper Stefani føler sig rimelig forvirret over, hvad det egentlig var for et fake Afghanistan iscenesat krigs show, han deltog i. Personlig ville jeg ikke blot føle mig forvirret, men også kraftig taget ved næsen – eller på almen dansk – røvrendt. 🙁

 40. Af j. haNSen

  -

  Om Stefani føler sig røvrendt, det er svært at sige.
  Disse ultrareligiøse konservative fantaster på højrefløjen er jo ikke de mest kvikke oveni.
  At nogle naive unge deltager i krigene af eventyrlyst.
  Det er åbenlyst.
  Men undertegnede er ikke den, der skal bebrejde helt unge mennesker, at de kvajer sig.
  Når bare man bliver klogere af det.

 41. Af Flemming Lau

  -

  Jamen det er jo storartet, den totalitære ånd lever videre fra dengang til idag. De rødes farve blandet med islams grønne farve med nazismens sorte. Ja det er blevet det nye sort!

 42. Af Gert Hansen

  -

  ‘De vil have sikkerhed – ikke demokrati.’ skriver Stefanio.

  Helt rigtigt. Muslimerne flest i de lande ønsker ikke demokrati. Det er ret simpelt, da det strider mod islam.

  Eliten kan næppe være så dum og uvidende, at den ikke er klar over dette. Specielt da eliten historisk har flere hundrede års erfaring med de dele. (Danske Folketingsmedlemmer selvfølgelig undtagede).

  Krigene har ikke øget sikkerheden i de områder, tværtimod, og ej heller i Vesten, tværtimod. Så hvad er så den egentlige grund til disse krige?

 43. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – “Når bare man bliver klogere af det.” Det er vel så et åbent spørgsmål. Hvis det var tilfældet, så havde bloggens overskrift formentlig lydt noget a la:

  Hvem iscenesatte egentlig fake terror stunt 9/11 – og hvorfor deltog jeg i iscenesatte krigsforbrydelser?

 44. Af Helge Nørager

  -

  Så ramte censur debat, beskrivelse af Nürnberg tribunals precedens var for hård kost.

 45. Af j nielsen

  -

  “Krigene har ikke øget sikkerheden i de områder, tværtimod, og ej heller i Vesten, tværtimod. Så hvad er så den egentlige grund til disse krige?”

  Fra dansk side var der to grunde til at deltage i angrebet på Irak.

  En indenrigspolitisk, hvor man ville give oppositionen nogen på trynen for perioden med fodnotepolitik. Tak for sidst.

  En udenrigspolitisk, hvor man ville score nogle goodwill-points hos den amerikanske administration.

  Det, og intet andet, er rationalet bag dansk deltagelse i dette angreb.

  Det kom til at koste nogle håndfulde danske soldater og et noget større, ukendt antal irakere livet. Men det var en pris den daværende statsminister var mere end villig til at betale.

 46. Af Helge Nørager

  -

  Tiltalepunkter

  (a) Forbrydelser mod freden (konspirations-anklagepunktet). De anklagede personer og organisationer havde konspireret om at udføre forbrydelser som aggressionskrig.

  Hvilket 90 medlemmer af tinget gjorde helt uden tvivl i 2003.

 47. Af s. l.

  -

  Hos Uffe er der styr på debatten. Thailandjan, tossepreben laukristenfascist mv. slettes. 😂

  Kristne-muslimer-jøder er alle en og samme negative tro. ægteDanskere er ateister, humanister og røde. også islandsnassere er negative..På tide at få Danmark retur til de ateistiske danske rødder som 90% af befolkningen har. Og få stoppet alt religiøs indvandring til ateismens hovedland, Danmark.

  Uden religion , skal land bygges…

 48. Af Janik Martensen

  -

  Det eneste Danskerne tror på, er som bekendt, bestikkkelse via friværdi og anden betaling med andres penge.; Så, Hr. Caspar Stefani, spar os venligst for dine roser til Dansk mentalitet som gør jer til et af verdens mest grådige folkefærd.

  Danskerne aner i øvrigt ikke en hujende fis om hverken Irak eller noget andet der ligger udenfor Tenerife og grisefest. Og det ved du jo godt – Så hvad er dit ærinde egentlig?

 49. Af s. l.

  -

  Hos Uffe er der styr på debatten. Thailandjan, toss.epreben laukristenfas.cist mv. slettes. 😂

  Kristne-muslimer-jød.er er alle en og samme negative tro. ægteDanskere er ateis.ter, humanister og røde. også islandsnas.sere er negative..På tide at få Danmark retur til de ateist.iske danske rødder som 90% af befolkningen har. Og få stoppet alt relig.iøs indvandring til ateis.mens hovedland, Danmark.

  Uden relig.ion , skal land bygges…

 50. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er der vel ikke så meget tvivl om, at Danmarks deltagelse i en ulovlig Irak krig, blev udvekslet for en NATO generalsekretær post. Det er vel ubestridelige fakta. I øvrigt forhørte den kommende NATO generalsekretær sig hos juridisk kyndige, om en anklage for evt krigsforbrydelser ville være mulig. Hvilket selvsagt blev afvist, formentlig med begrundelsen – en USA-allieret bliver naturligvis ikke anklaget for krigsforbrydelser.. 😉

 51. Af Peter Nørgaard

  -

  it’s a war party me no wanna go, heard about the last one so thanks but no thank you !
  And when the tolls taken of the valiant and the brave
  The only decoration is the one upon the graves.

 52. Af poUL jEnsen

  -

  Lau.
  En lille forbitret gammel mand som siden nederlaget i foråret 1945 har set sit brune verdensbillede bryde sammen.

 53. Af JANNIK BROHOLM

  -

  Lad være med at sige “vi”. Det er en uintelligent retorisk manipulerende konstruktion, som intet hold har i virkeligheden. De som valgte at gå i krig kan navn-sættes, så brug deres navne, og forhold så dem til den ubegavede tese at “vinde og tabe” i en krig.

 54. Af j. hanSen

  -

  AF JANNIK BROHOLM – 29. MARTS 2018 18:07

  Når Stefani skriver vi, så tænker han naturligvis kun på de politikere fra V, K og DF som løj og tvang Danmark ind i Iraq krigen.
  Med et mandats overvægt i forhold til dem som var imod krigen.
  Stefani er naturligvis ikke så stupid, at han han taler på alle vi andres vejne.
  Når han skriver “vi”.

 55. Af Helge Nørager

  -

  Og det at der er ingen Danske love som forbyder at angribe uopfordret et andet land, mener jeg muliggjorde dette.
  Og er den helt konkrete grund.
  Ingen har overført til Dansk retspleje, de sigtelser som blev benyttet ved Nürnberg domstol.
  For ingen har troet det var nødvendigt.
  Var det ikke på tide at få dette gjort, så gentagelser ikke vil ske ?.
  Gerne som med så, mange andre love Venstre har lavet med tilbagevirkende kraft., gæt selv på hvilket årstal jeg synes skal været dækket.
  .

 56. Af j. haNsen

  -

  AF HELGE NØRAG ER – 29. MARTS 2018 18:25

  Let`s face it.
  Danske krigsforbrydere som Fogh, Per Stig Møller, Pia Kjærsgaard og Løkke vil aldrig blive stillet til ansvar for deres krigsforbrydelser.
  Danskerne har ikke rygrad til at erkende et ansvar for deres handlinger. Og stille deres forbrydere for en domstol.
  Det havde de heller ikke efter Anden Verdenskrig.

 57. Af j. hAnseN

  -

  For en ordenns burde man også nævne Helle Thorning Schmidt.
  Hun trak Danmark ind i krigen i Libyen.
  Hun er ikke et hak bedre end de andre forbrydere og løgnhalse.

 58. Af Helge Nørager

  -

  Ro på man indførte efter krigen strenge love med tilbagevirkende kraft, for at straffe dem som havde overlevet helvede i øst.
  Jeg har altid syntes det var lidt uretfærdigt, ikke at forveksle med sympati, men mere retssikkerheden og den slags.
  Men precedens for at straffe pga. krige med tilbagevirkende kraft er der.
  Og jeg tror det vil gå som i Argentina hvor dem som gav sig selv amnesti, i dag er dømte, der kom en ny generation.
  Fremtiden vil dømme dem hårdt, og måske vil der komme et retsopgør om mange år, hvem ved, tror ikke de skal føle sig alt for sikre på at verden glemmer så let.

 59. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt en lidet flatterende paragraf i Grundloven, der faktisk legimenterer politisk løgn, svindel og bedrag:

  § 56
  Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere.

 60. Af j. hanSen

  -

  AF HELGE NØRAG ER – 29. MARTS 2018 18:43

  Der er ingen tvivl om, at historien vil dømme dem hårdt.
  Men man kan desværre tvivle på, at de nogensinde vil blive stillet for en krigsforbryderdomstol.
  Det er jo ikke danskere eller andre fra Vesten, som de har myrdet.
  Kun muslimer.

 61. Af Helge Nørager

  -

  Jeg mener nu at der har været rigeligt med Danske tab og ofre også,
  Og de fortjener at sandheden ikke skjules.
  Jeg skrev altid, og gentager, støt soldater de gør deres pligt, ret vrede mod politiske beslutningstagere.

 62. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er det vel ret “irrelevant”, om muslimer eller andre måtte lade livet i Mellemøsten. Fakta er, at hele krigsshowet var et stort iscenesat false flag show – med udgangspunkt i iscenesatte fake terror stunt 9/11!

 63. Af Helge Nørager

  -

  Jan du har ganske ret, ofres tro har ingen betydning, og at det er 9/11 som startede showtime er vi enige om.
  Selve 9/11 vil jeg overlade til de mere kløgtige end jeg at fortolke, men husker tydeligt den eftermiddag og så CNN, da fly nr 2 ramte, samt resten af den tragedie som blev udfoldet, og vidste at verden var forandret for evigt.
  Fred være med alle ofre for denne dag.
  Og god påske

 64. Af Martin Jørgensen

  -

  Stefani hvad med at kigge i blogfilteret efter andre indlæg, det kunne måske give et bidrag til at nuancere debatten.

 65. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Det er svært at vurdere, om en krig er vunden eller tabt. ”

  Intet under, at alle er forvirrede, for ordet “War” kommer af det gamle ord “Werra, der betyder, at “forvirre”. Sandheden er det første offer i krigens forvirring, eller “the fog of war”, og der kan tjenes store penge midt i dén forvirring.

  Alt for mange krige er blevet startet med bevidst falske begrundelser; det må være den absolut værste form for fake news – fake news, der udløser krig.

  Det er ikke noget, jeg tror, det er noget, jeg ved…

 66. Af Jan Petersen

  -

  Der er tonsvis af 9/11 videos på YouTube, men her blot en enkelt der viser lidt om tegneserie showet præsenteret af MSM fake news:

  Conspiracy Theory: No Planes Hit Twin Towers. 9/11 Videos Are Fake!
  https://m.youtube.com/watch?v=m5Dl5jIdtdk

 67. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  De farligste, og sværest gennemskuelige, fake news er ikke skabt af uprofessionelle “trolde”.

  De er skabt af store, superprofessionelle PR-firmaer i samarbejde med toppolitikere, og bliver videre formidlet ukritisk af dovne medier.

  Det var f.eks. verdens største public relationsfírma, Hill & Knowlton, der på foranledning af det kuwaitiske emirat skabte propagandakampagnen op til den første Irak-krig, der lancerede løgnen om, at Saddam Husseins soldater massakrerede babyer på en fødegang i Kuwait – den løgn, der skabte opbakning til den første Irak-krig.

  Uddrag fra “How PR Sold the War in the Persian Gulf”, PRWatch:

  “How could the Bush Administration build US support for “liberating” a country so fundamentally opposed to democratic values?”

  “If and when a shooting war starts, reporters will begin to wonder why American soldiers are dying for oil-rich sheiks,” warned Hal Steward, a retired army PR official. “The US military had better get cracking to come up with a public relations plan that will supply the answers the public can accept.”

  “Hill & Knowlton, then the world’s largest PR firm, served as mastermind for the Kuwaiti campaign. Its activities alone would have constituted the largest foreign-funded campaign ever aimed at manipulating American public opinion.

  By law, the Foreign Agents Registration Act should have exposed this propaganda campaign to the American people, but the Justice Department chose not to enforce it.”

  “Nine days after Saddam’s army marched into Kuwait, the Emir’s government agreed to fund a contract under which Hill & Knowlton would represent “Citizens for a Free Kuwait,” a classic PR front group designed to hide the real role of the Kuwaiti government and its collusion with the Bush administration.”

  “The man running Hill & Knowlton’s Washington office was Craig Fuller, one of Bush’s closest friends and inside political advisors. The news media never bothered to examine Fuller’s role until after the war had ended…”

  “Hill & Knowlton produced dozens of video news releases at a cost of well over half a million dollars, but it was money well spent, resulting in tens of millions of dollars worth of “free” air time. The VNRs were shown by eager TV news directors around the world who rarely (if ever) identified Kuwait’s PR firm as the source of the footage and stories.

  TV stations and networks simply fed the carefully-crafted propaganda to unwitting viewers, who assumed they were watching “real” journalism.”

 68. Af Helge Nørager

  -

  Hvad som har pint mig en del er at ud af de 90 stemmer som var nødvendige, var der en del fraværende i salen.
  Noget med en intern aftale om at de fraværende kan stemme pro proxy, tak Erhard.
  Jeg vil nu mene at det er lodret i strid med grundloven at man kan gå i krig, på baggrund af mandater som ikke er tilstede i salen.
  Svindel und humbug er hvad det er, samt det totale fravær af pli og ansvar ved dem som ikke gad dukke op og stemme personligt.
  Men det er nu min mening.

 69. Af Helge Nørager

  -

  Måske en kvik jurist kunne finde en metode til at straffe de 90, den der med så vidtgående love som at gå krig, baseret på mandater der ikke er i salen.
  Det var en lokums aftale for at forhindre at flere medlemmer løb tør for benzin på motorvejen, på vej til en vigtig afstemning.
  Jeg tvivler på at denne aftale er juridisk gyldig i så vigtige sager som krig, og derfor kan der være grundlag for at indlede straffesager, mod de 90.
  De har i virkeligheden startet en krig uden det lovmæssige korrekte grundlag.
  Men brugt en lokums aftale.

 70. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er ikke en tvivlsom konspirationsteori, men et veldokumenteret faktum, at den første Irak-krig blev begrundet med en løgnagtig propagandakampagne, fremstillet primært af verdens største PR-firma, Hill & Knowlton.

  Uddrag fra “How PR Sold the War in the Persian Gulf”, PRWatch:

  ““The man running Hill & Knowlton’s Washington office was Craig Fuller, one of Bush’s closest friends and inside political advisors. The news media never bothered to examine Fuller’s role until after the war had ended…”

  Uddrag fra Wikipedias artikel om “Nayirah (testimony)”:

  “The Nayirah testimony was a false testimony given before the Congressional Human Rights Caucus on October 10, 1990 by a 15-year-old girl who provided only her first name, Nayirah. The testimony was widely publicized, and was cited numerous times by United States senators and President George H.W. Bush in their rationale to back Kuwait in the Gulf War. In 1992, it was revealed that Nayirah’s last name was al-?aba? (Arabic: ???? ????????) and that she was the daughter of Saud Al-Sabah, the Kuwaiti ambassador to the United States. Furthermore, it was revealed that her testimony was organized as part of the Citizens for a Free Kuwait public relations campaign which was run by American Hill & Knowlton for the Kuwaiti government. Following this, al-Sabah’s testimony has come to be regarded as a classic example of modern atrocity propaganda.[1][2]

  In her emotional testimony, Nayirah stated that after the Iraqi invasion of Kuwait she had witnessed Iraqi soldiers take babies out of incubators in a Kuwaiti hospital, take the incubators, and leave the babies to die.

  “…but Iraqi troops “almost certainly had not stolen hospital incubators and left hundreds of Kuwaiti babies to die.”[4][5] Amnesty International reacted by issuing a correction, with executive director John Healey subsequently accusing the Bush administration of “opportunistic manipulation of the international human rights movement”.[6]”

  “Hill & Knowlton is estimated to have been given as much as $12 million by the Kuwaitis for their public relations campaign.[42]”

  “Nayirah’s testimony was widely publicized.[49] Hill & Knowlton, which had filmed the hearing, sent out a video news release to Medialink, a firm which served about 700 television stations in the United States.[50]

  That night, portions of the testimony aired on ABC’s Nightline and NBC Nightly News reaching an estimated audience between 35 and 53 million Americans.[48][50] Seven senators cited Nayirah’s testimony in their speeches backing the use of force.[Note 1] President George Bush repeated the story at least ten times in the following weeks.[53] Her account of the atrocities helped to stir American opinion in favor of participation in the Gulf War.[54]”

  “On March 15, 1991, shortly after Kuwait was liberated, John Martin, an ABC reporter, reported that “patients, including premature babies, did die, when many of Kuwait’s nurses and doctors stopped working or fled the country” and discovered that Iraqi troops “almost certainly had not stolen hospital incubators and left hundreds of Kuwaiti babies to die.”[4][5]

  On January 6, 1992, The New York Times published an op-ed piece by John MacArthur entitled “Remember Nayirah, Witness for Kuwait?”[58] MacArthur discovered that Nayirah was the daughter of the Kuwaiti Ambassador to the U.S., Saud Nasir al-Sabah.[58] MacArthur noted that “the incubator story seriously distorted the American debate about whether to support military action” and questioned whether “their [Representatives Lantos and Porter] special relationship with Hill and Knowlton should prompt a Congressional investigation to find out if their actions merely constituted an obvious conflict of interest or, worse, if they knew who the tearful Nayirah really was in October 1990.”[58] The story earned MacArthur the Monthly Journalism Award from The Washington Monthly in April 1992, and the Mencken Award in 1993.[45][59]”

 71. Af gerald wiltek

  -

  Der er absolut intet at vaere stolt af. Vi har intet at goere med nogen af de krige som USA har indledt. USA’s imperialisme behoever ikke at vaere vores. Hvad nu, skal vi gaa og slagte folk i Yemen? Kan ingen se at dette er det glade vanvid?
  Vi har et forsvar for at forsvare Danmark, men det er nyttesloest naar man har et folketing som tillader industriel indvandring..
  Danmark er blevet solgt til eliten som driver Kalergi’s planer frem for en national politik.
  Sidst i dette forkastelige spil er vores stupide behandling af Rusland.

  Danmark er blevet en lille taeppetisser som render efter den store hund.
  Totalt uvaerdigt, utroligt dumt. Desvaerre ser mange ikke hvad der foregaar..

 72. Af j. haNsen

  -

  AF GERALD WILTEK – 29. MARTS 2018 20:20

  Jeg tror, at ca. 49 procent af den danske befolkning forstår, at Danmark er USA`s lille krybende og underdanige tæppetisser.
  Men det var ikke nok til at undgå, at Danmerk blev løjet ind i Iraq krigen.

 73. Af Per Kristensen

  -

  Jeg tvivler stærkt på at Casper kigger i filteret, det kunne jo være nogen skrev en anderledes sandhed.

 74. Af Jan Petersen

  -

  Caspar er Afghanistan “krigs veteran” – vær lidt nemsom mod den eventyrer og grønskolling. Han ved formentlig ikke bedre. )

 75. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Gid kampen mod falske nyheder var blevet indledt før den anden olie-krig i Irak, for så havde vi aldrig deltaget i angrebet på Irak.

  Irak-krigen blev som bekendt “begrundet” med et hav af falske nyheder- kolporteret af politikere og udbredt af de officielle medier – om, at Saddam Hussein samarbejdede med Al Queda, var ved at fremstille atomvåben, og besad masseødelæggelsesvåben.

  Løgn på løgn på løgn.

  Det er desværre ikke et nyt problem.

  Utallige angrebskrige gennem historien er blevet “begrundet” med falske nyheder om, at fjenden havde begået uhyrligheder, der berettigede et angreb.

  Uden falske nyheder ville vi få meget færre krige, og de militærindustrielle komplekser i f.eks. USA og Rusland, der skranter efter den kolde krigs ophør, og som derfor med stort held prøver at starte et nyt oprustningskapløb, til gensidig gavn og glæde, ville gå fallit.

 76. Af bob hansen

  -
 77. Af kjeld hougaard

  -

  VI VANDT! Målet for de danske folketingsmedlemmer med at deltage i disse krige var: at deltage i disse krige – målet nået VI VANDT. At disse mennesker som stemte for krige selv havde den ringeste opfattelse af hvad krigene som sådan betød, deres militære/politiske mål? havde tanke over konsekvenser mm, det er en overvurdering af deres kompetence af gigantiske proportioner. Ædle motiv som plukkes op af floskel skuffen er en del af det enhver kræmmere bør kunne: sælge varen

 78. Af j. haNSen

  -

  https://www.bt.dk/udland/trump-traekker-usa-ud-af-syrien-meget-snart-det-er-spild-af-penge

  Trump vil trække USA ud af krigen i Syrien.
  Udmærket.
  Men det havde nok været bedre, hvis USA, Saudi Arabien og Qatar ikke havde startet krigen.
  Og hvis Bush, Fogh og Blair ikke havde overfaldet Iraq, så ville IS aldrig være opstået.
  Så kunne vores eventyrlysne ungersvend og lejesoldat Stefani i stedet for have brugt tiden på uddannelse.

 79. Af gerald wiltek

  -

  “Men det havde nok været bedre, hvis USA, Saudi Arabien og Qatar ikke havde startet krigen.
  Og hvis Bush, Fogh og Blair ikke havde overfaldet …”
  Netop, men har danskerne laert noget, overhovedet?
  -Intet-. Vi styres af en flok amatoerer som endnu ikke har opdaget at Facebook er en fare, og de vil fortaelle os hvordan vi skal foele, taenke og opfoere os.
  Man kan ikke have nogen respekt for deres doemmekraft og kun frygte konsekvenserne af deres manglende erfaring og dygtighed.
  Skripal affaeren og reaktionerne med udvisning af diplomater er taabelig for enhver normal begavet person, og det er endnu et skridt imod krig.
  Vi bevaeger os uboenhoerligt imod en konfrontation som kun kan beskrives som katastrofal. Enhver der tror at Rusland kan tvinges til at underlaegge sig Vesten fatter intet.
  Er der nogle taenkende personer tilbage? Nogen overhovedet?

 80. Af Helge Nørager

  -

  En af grundene til at “vi” ikke har lært noget er det åndedrætshæmmende i at tænke på hvor store antal politikkere der har gjort sig skyldige, mere eller mindre bevidst, i krigsforbrydelser beskrevet af Nürnbergs tribunalets dommer, men ikke indført i vestlige sejrherrers retspleje.
  Nu har uvidenhed om love, aldrig fritaget for ansvar, så den kan de ansvarlige ikke bruge, de kan kun forsat klynge sig til det mentale halmstrå at retnings linjer for sigtelser beskrevet af Nürnberg tribunalet ikke er indført i egne landes love.
  Men det er jo 1000’erne af politikere i den vestlige verden og andre steder.
  De 90 i Danmark, dem i UK, dem i senat og repræsentanters hus i USA, Spaniens parlament, Norges, vi kan forsætte til alle landes parlamenter og beslutningstager som deltog i “koalitionen af de villige”., er nævnt.
  Det er jo tusinder og atter tusinder af lokale helte og ministre regeringsledere osv. som i fællesskab nok skal beskytte deres eftermæle,
  Kun når de alle er væk fra magtens tinder vil sandheden med skam og rædsel blive indset.

  At jeg og andre ikke for længst er blevet stævnet civilt for injurier af nogen af de 90, bunder i den simple kendsgerning af de alle efter Nürnbergs tribunals intentioner og vejledninger er skyldige, hvilket alle 1 års jura studerende med sikkerhed kan indse.
  Alle de 90 klynger sig til at det efter Dansk retspleje ikke var ulovligt, men den holder ikke.
  Men det er nok til at ingen i Danmark er blevet stævnet for injurier vdr udtalelser om de 90.
  ‘For de kender alle med sikkerhed selv sandheden, det har deres advokater nok tålmodigt forklaret dem.

  Men at vi intet har lært tror jeg bunder i det himmelråbende store antal skyldige som blev skabt af denne Irak krig i 2003.
  Det er simplet hen for voldsomt mentalt at overskue, og fremfor alt de skyldige sidder ofte alle stadig ved magten.
  Men ser med længsel frem til de første civile injurie søgsmål. fra nogen af de 90.

 81. Af j. haNsen

  -

  Helge Nørager.
  Danskerne er også skyldige.
  De genvalgte løgnhalsen og krigsforbryderen Fogh to gange efter at han havde været med til at starte Iraq krigen.
  Friværdierne sted jo voldsomt på det tidspunkt.
  Hvad betyder et par ulovlige krige så?

 82. Af Helge Nørager

  -

  Jeg har altid ment at fastfrysningen af ejendomsværdiskatten, var gemen bestikkelse.
  At den tiltænkte 7 års ordning til valget i 2009, blev lovet fastfrosset evigt, cementerede min overbevisning om dette.
  Og et eller andet sted ja, det er det vanskeligt moralsk spørgsmål det om skyld, for det er muligt at friværdi ryttere med sikker viden om at det var krigsforbrydere til i valget i 2005.
  Lod deres tegnebog bestemme over samvittighedsnaget ved at blive regeret af krigsforbrydere.
  Men det gør ikke alle Dansker skyldige.
  Meget trist, og gør et rets opgør endnu mere vanskeligt, for vi skal også lige gøre op med grådigheden når penge tilbydes politisk til udvalgte vælgergrupper for at lette på samvittigheden.
  Hvilket gør det hele mere trist.
  God påske

 83. Af erik kæmpepik

  -

  I er allesammen er flok kællingemænd. Nu skal jeg kraftedeme fortælle jer noget: FISSE !

 84. Af Helge Nørager

  -

  “https://www.theguardian.com/society/2018/mar/28/uk-man-super-strength-gonorrhoea”

  Er sikker på at Erik Kæmpepik, nok bør huske kondom 🙂

 85. Af gerald wiltek

  -

  Naar man ser nogle af de indlaeg her, saa undrer jeg mig over hvorfor nogle mennesker eksiterer.
  Det er et totalt spild af energi.

 86. Af Hans Lembøl

  -

  “Stå aldrig til søs, lad de andre stå” som admiralen i Pinafore synger. Det princip bør Danmark også følge, i stedet for at kopiere USA, der med anvendelse af vold og magt optræder verden over som universel politibetjent i varetagelsen af USA’s interesser.
  Overalt hvor USA blander sig, og har blandet sig, efterlades et kaos af vold og ødelæggelse. Se Irak, se Libyen som blot to nylige eksempler på, hvordan USA (i egen version) prøver at fremme demokratiet. Ja, vi kan såmænd tage Syrien med, hvor USA gennem støtte til mere end tvivlsomme “bevægelser” har været med til at forlænge den syriske befolknings lidelser – og til at skabe et flygtningekaos.
  Det er ikke Danmarks opgave at blande sig i, hvordan man opfører sig i Langtbortistan. Vist er det ikke kønt at se på, at den ene “bevægelse” prøver at tvære den anden ud, og omvendt. Men i hvor høj grad er man her i Danmark i stand til at bedømme, hvem der er de “rigtige”, som man skal holde med? Saddam Hussein var f.eks. en stor slyngel, men det var altså mindre slemt at være iraker under ham end efter at USA smed ham af tronen. Og hvis det skulle være et kriterium for indblanding, at en diktator er en slyngel, hvorfor har man så ikke for mange år siden bombet Zimbabwe sønder og sammen?
  Vi skal holde op med at bilde os ind, at vi ved bedst, og at vores form for demokrati er det eneste rigtige, som med vold og magt skal indføres overalt på kloden.
  Og så har det længe været på tide at gøre op med Danmarks rolle som logrende vasal af USA. Danmarkls, og for den sags skyld Europas interesser, er nogle andre end USA’s, hvilket er blevet mere tydeligt under Donald Trumps præsidentskab.

 87. Af Niels Larsen

  -

  Den lærdom, man kan drage af de tåbelige krige i Mellemøsten er, at vi skal holde os væk, lade dem myrde hinanden og forhindre dem i at nå til Europa.

  Kort sagt: luk dem ude og glem alt om at hjælpe dem.

 88. Af Hans Lembøl

  -

  Rent bortset fra selve emnet: Har Berlingske overhovedet ingen moderation på denne og andre debatter?
  I nærværende tråd er der temmelig meget, der i den grad strider imod avisens egne regler for debat.

 89. Af Michael Trokmar

  -

  Det har længe været klart -se på realiteterne- at det ikke gavner, tværtimod, at Vesten har interveneret militært i Mellemøstlige konflikter. Hvis Saddam var blevet siddende-selvom alle kan blive enige om at han var en tyran af værste slags- så ville man have undgået mange millioner flygtninge og ligeledes undgået den nuværende fortsatte terror og ustabilitet. Kaos hersker nu i Irak. Desuden ville Iran, der er en langt farligere nation end Iraq, ikke have fået frie tøjler til at terrorisere nabostater via Hitzbollah. I Afghanistan kommer man jo ingen vegne når konservatismen mht religion er så dybtliggende forankret i traditionen at Taliban ikke kan overvindes-de er en del af kulturen der ikke bare kan udraderes. Kaos hersker nu I Afghanistan. Det samme gælder i Libyen- bare kaos- og hundredetusinder af migranter kommer nu igennem landet sydfra.
  Derfor havde det været bedst, som også Stefani synes at mene, så vidt muligt at have undgået militær intervention i Mellemøsten. Jeg mener ikke at man ensidigt kan bebrejde Vesten for de militære interventioner da intentionen var at forsøge at skabe demokrati eller noget derhenad. Det vil bare ikke lykkes.

 90. Af j. haNsen

  -

  AF MICHAEL TROKMAR – 30. MARTS 2018 9:52

  Ret enig.
  Men jeg tror ikke et øjeblik på, at Vestens overfald på Iraq, Libyen og Syrien skyldes, at man ville indføre demokrati.
  Man havde mere skumle interesser.
  Men Vesten hænger på den.
  Som en amerikansk krigsforbryder Colin Powell udtalte:
  “you break it, you own it”

  Vores forbrydelser i de muslimske lande vil forfølge os i generationer.
  Og måske i den sidste ende føre til Europas ødelæggelse.

 91. Af j. haNsen

  -

  AF MICHAEL TROKMAR – 30. MARTS 2018 9:52

  Ret enig.
  Men jeg tror ikke et øjeblik på, at Vestens overfald på Iraq, Libyen og Syrien skyldes, at man ville indføre demokrati.
  Man havde mere skumle interesser.
  Men Vesten hænger på den.
  Som en amerikansk krigsforbryder Colin Powell udtalte:
  “you break it, you own it”

  Vores forbrydelser i de muslimske lande vil forfølge os i generationer.
  Og måske i den sidste ende føre til Europas ødelæggelse.
  Vores politikere har meget at stå til regnskab for.
  Men det er ikke rigtigt gået op for danskerne.

 92. Af Helge Nørager

  -

  “Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety.”

  Benjamin Franklin, og vise ord

 93. Af Gert Hansen

  -

  J. Nielsen:

  Det var ikke Danmark der påbegyndte de krige, og Danmarks deltagelse var relativt set aldeles uden betydning, om end jeg giver dig ret i Danmarks begrundelser for at deltage.

  Det jeg efterlyser, er USA’s begrundelser, altså de virkelige ikke dem der serveres for publikum om demokrati og alt det vrøvl, for at påbegynde disse krige.

  Selvfølgelig er der på sin vis tale om at imødegå islams diverse angreb på Vesten og dets civilisation, men om der blot er tale om et ‘clash of civilizations’, eller der ligger mere bag, er jeg i tvivl om.

 94. Af Helge Nørager

  -

  “Følg pengene”, har altid været et godt råd, hvis et motiv savnes.

  De nedskæringer som forvandlede USA,s militær fra at være en selvforsynende enhed, med kokke, asfalt arbejder og så dem som kæmpede.

  Til kun at være dem som kæmpede, og så privat profit igennem service ydelser solgt på no bid kontakter til venner.
  Halliburton og Chenney.
  Krig blev mega profit.

  Og USA,s førhen så stolte selvforsynende militær maskine blev afhængig af sub contractors hyret for ussel mammon, uden pligt eller moralsk evne til at yde en indsats fuldt ud.

  Krig kan ikke udliciteres, for der er for store profitter.

  War War never changes.

 95. Af gerald wiltek

  -

  Ja, vesten har ikke interesse i demokrati eller ret. Det eneste faelles ved alle interventioner er enten olie, guld eller narkotika.
  Hvis man ser paa Afghanistan, saa er produktionen af heroin steget ca 10 gange siden USA blev involveret. Hovedparten af den produktion eksporteres af den amerikanske haer, hvor baser i Tyskland er et vigtigt led i transporten. Misbrug af opium/heroin i USA er nu blevet saa stort et problem at almindelige folk kan se det og er vaagent op. I nogle stater er det naesten umuligt at finde nye arbejdere, hvis de skal testes for narkotika som led i ansaettelses proceduren.

  De andre grunde for krige er guld og olie. Enhver stat der har oensket at saelge olie for enten guld eller valuta forskellig fra US$, er blevet bekriget, og deres guld blevet stjaalet, (Libyien, Ukraine) deres ledere myrdet og nye pro-USA regeringer udpeget. I tilfaeldet med Yemen er det meget simpelt, olie oenskes overtaget ad SaudiArabien, stoettet af USA
  Hvad man nu skal bide maerke i, er at kineserne og russerne har indlet handel i olie uden om de gaengse kanaler. Man kan nu koebe og saelge olie udenom US$, og fysisk guld er blevet en handelsvare i den forbindelse via kinesiske boerser.

  Det har givet krige foer, og det er sikkert det man laegger op til nu. Problemet er blot at fjenden denne gang ikke er et lille mellemoestligt land, men Rusland og Kina.
  USA er ved at goere regning uden vaert.

 96. Af Helge Nørager

  -

  Gerald, kort sagt ja, meget af det du skriver er skræmmende tæt på min opfattelse af denne virkelighed med alternative sandheder.
  Og det med produktion af heroin og transport, ja simpelt, logistik mugligheder uden kontrol er til stede og personel let at lokke eller de er fanget af egne problemer i den civile udgave af denne virkelighed, vi er fælles om.
  Fentanyl har dog ændret en del, meget ubehageligt kemikalie.

 97. Af Helge Nørager

  -

  Den med guld for olie og Saddams visioner om en guld dinar, glemmer vi.
  Den Libyens leders planer om samme, glem det.
  Han var også så letsindig at foreslå en ny afregningsform i guld for olie.
  De virkeligt tunge drenge udi konspirationer ved jo godt at det var Clinton som ikke ønskede en Euro der var årsag til krige i Jugoslavien, de fik Nafta og der gik en generation mere før Euro.
  Når en statsleder piller ved pengestrømme sker der ting og sager,
  Newton formulerede det med aktion og reaktion, og nærmest naturlove.
  Men helt ærligt skulle vi ikke lade de alt for mentalt udfordrende konspirationer hvile lidt, ikke fordi de er løgne, men mest fordi de er for tunge at fordøje mentalt.
  Vi kan starte med at vedkende os eget ansvar for egne gerninger.

 98. Af gerald wiltek

  -

  Fint.
  Staevn Fogh for forbrydelser imod menneskeheden.
  Det vil vaere en god start.!

 99. Af Helge Nørager

  -

  Helt enig, og vil gerne foreslå en “fælles indsamling” af kapital til at betale advokater for at udforske alle tænkelige juridiske muligheder for dette.
  Man kan rejse kapital som crowd sourceing til forskellige formål.
  Jeg ville ønske nogen påbegyndte en indsamling af kapital til at betale seriøst dyre og dygtige advokater for at udforske alle muligheder.
  Og vil gerne donere.

 100. Af gerald wiltek

  -

  Jeg er med paa den~!
  Og stoetter gerne!

 101. Af Helge Nørager

  -

  Har igennem længere tid talt med mange om dette, ville ønske jeg havde mere mental robusthed, for alle siger det er måske en vej frem.
  Jeg har ikke de juridiske evner til at formulere, en sådan indsamling, mere troen på at det vil være et brugbart redskab.
  Er glad for din respons og vil påbegynde en process med at sætte mig bedre ind i hvilke formål de forskellige crowd sourcing netsider tillader at indsamle til.
  Sekundært vil jeg overveje om jeg har mulighed for selv at oprette en spærret konto, og en “forening”, med det ene formål, at udforske alle muligheder for at stille dem til ansvar juridisk.
  Hvilket jeg tvivler på er gjort pt.
  Irak kommission blev belejligt nedlagt..
  Men jeg er nok bedre til hardware end til dette
  Har talt med mange om det, og alle har udtrykt ønske om at jeg skulle fortsætte da de synes det var en god ide,
  Så der er flere end os 2.

 102. Af Niels Larsen

  -

  MICHAEL TROKMAR: “Jeg mener ikke at man ensidigt kan bebrejde Vesten for de militære interventioner da intentionen var at forsøge at skabe demokrati eller noget derhenad.”

  Måske ikke. Men man kan bebrejde de vestlige politikere for at være så himmelråbende naive, at de tror, de kan ændre noget som helst på de breddegrader til det bedre. Det kan man ikke, for folk dernede er ganske enkelt gennemsnitligt for uintelligente til at lytte til andet end deres imam – og han har overtro på hjernen.

 103. Af Heinz Klausen

  -

  Redepissere i alle lande: Foren eder!

 104. Af Kim Ols en

  -

  I Sverige er har staten lige udgivet en folder til borgere, som er gift med børn.
  Igen viser det humane, rummelige og dialogsøgende Sverige vejen.
  Med forståelse og accept af os pædofile.
  I stedet for stigmatisering, forhånelse og isolation.
  Og tvinge os til at rejse til Thailand hele tiden.

 105. Af Flemming Lau

  -

  Vestens lektie, utak er verdens løn!

  USA ville ikke blande sig i 1 verdenskrig, men blev alligevel trukket ind den.
  USA ville ikke blande sig i 2 verdenskrig,, men støttede Churchill, der stod alene mod Adolf de 2 første år.
  Da Adolf gik imod Stalin, støttede både England og USA Stalin, selvom Stalin havde været Hitlers partner om Polen, og var blevet smidt ud af datidens FN pga aggressionen mod Finland.

  USA lod i de sidste dage af krigen, go’ gamle “uncle Joe” tage det østlige Tyskland og Berlin, og Patton blev sendet sydpå. Som tak lukkede Stalin vestgrænsen hermetisk og sendte alle befriede allierede krigsfanger østpå! 80% til Odessa og hjem. Men samtidig tog han 50 000 amerikanske og brittiske krigsfanger som gidsler. De døde alle i Gulag.
  USA stod alene mod Japan indtil de sidste 6 dage af krigen hvor Stalin ville være med til at dele rovet. Også her lukkede Stalin hurtigt grænsen ved 38 breddegrad og høstede fanger i 100 tusindvis til strafarbejde. Minimum 2.5 mio fanger blev sendt ind Stalins industrielle revolution, fra de fleste af verdens nationer.

  I 1950 var det tid for Stalin til at høste igen og Koreakrigen startede! Geneve konventionen var stadig “en by i Rusland!”

 106. Af j. hanSen

  -

  Flere anfører, at de muslimske lande ikke er interesseret i demokrati.
  Svært at sige.
  De har jo ligesom aldrig rigtigt fået muligheden.

  Og undertegnede tvivler stærkt på, at ulovlige overfald på muslimske lande med krydsermissiler, shock and awe, terrorbombninger fra luften, drone snigmord, private lejemordere, millioner af dræbte, millioner af flygtninge, etniske udrensninger og brutale besættelser er den rigtige måde at opfordre til demokrati på.

  Men nogle har så en anden mening om det.

 107. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er – follow the money – altid et godt råd, ikke mindst hvad iscenesatte fake terror stunt 9/11 angår. Dagen før meddelte forsvarsminister Donald Rumsfeld, at Pentagon ikke kunne redegøre for 2.3 trilliarder dollar. Pudsigt nok ramte et fly lige nøjagtig den del af Pentagon, der husede de kontorer, der undersøgte denne “minor discrepancy”, dræbte de ansatte og destruerede alle beviser. En tilfældighed? Personlig tillader jeg mig at tvivle på tilfældighed i størrelsesordenen 2.3 trilliarder dollar!

 108. Af gerald wiltek

  -

  Dejligt at se, at der er folk der taenker og ikke synker alt raadt.
  Maaske er der stadig haab.

 109. Af Birgit HviidLajer

  -

  Det undrer mig, hvad Vesten ville i Afghanistan – udover lige at fange bin Laden – i så mange år .Efter at have kritiseret russerne for deres tilstedeværelse, hvor de også trak sig til sidst.

 110. Af Flemming Lau

  -

  Birgit Hviid Lajer.
  Det er kommunikation. Man lader sig ikke redde af amerikanske Stinger misiller, hvorpå man 13 år efter jævner WTC med jorden i New York! Simpel konsekvens pædagogik!

 111. Af Jan Petersen

  -

  “Det undrer mig, hvad Vesten ville i Afghanistan – udover lige at fange bin Laden – i så mange år.” Jeg kan da godt forstå forundring, hvis man end ikke ved, at Osama Bin Laden / Mujahedeen var en CIA kreation til at generere tidligere Sovjetunionen tilstedeværelse i Afghanistan. Et Mujahedeen der senere tog navneændring til Al Qaeda og senest ISIS – eller blot IS.

 112. Af p. jenSEn

  -

  nazistens alternative verdenshistorie er fornøjelig læsning.

 113. Af redi ge ringen er psy ko patisk

  -

  Re d i geringen er så sk ør og pe r vers, at ste fa ni og bel giske a vis skylder læserne en forklaring og undskyldning. Hvorfor favoriseres i di o ti ske bloggere, mens seri øse ind læg blokeres?

 114. Af redi ge ringen er psy ko patisk

  -

  Re d i geringen er så hjerne død og pe r vers, at ste fa ni og bel giske a vis skylder læserne en forklaring og undskyldning. Hvorfor favoriseres i di o ti ske bloggere, mens seri øse ind læg blokeres? Tager man bevidst pis på læserne?

 115. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  At sejren har mange fædre, mens nederlaget ingen har, fik vi et godt eksempel på efter Afghanistankampagnen. Nederlaget kaldes ikke nederlag, men manglende sejr. Danske soldater lider ikke nederlag – de taber heltemodigt krige – men det er noget ganske andet – hævdes det. Det var ikke deres skyld, at nogen havde fortalt Taliban, at vore helte trak sig på en bestemt dato.

  Virkeligheden er snarere, at de danske soldater er ligeså elendige i rigtig krig som de amerikanske. Derfor taber de. De skulle aldrig have været sendt ud til noget, hvor de ikke vidste, hvad de kæmpede for. Der er ikke længere nogen ære i at kunne slå ihjel – andre steder end i militæret – men det ligesom ikke nok – for andet end medaljer.

  Krige i dag udkæmpes af og med radiostyrede droner, robotter og missiler. En infanterist med påsat bajonet er i dag ligeså anakronistisk som en ridder til hest med hævet lanse – og ligeså hjælpeløs i felten. Amerikanerne demonstrerede det i Vietnam og igen sammen med danskerne i Afghanistan.

  Amerikanerne ønsker ikke boots on ground, og jeg er sikker på at Danmark også lært lektien – og dog. Man ved jo aldrig, om vores folketing har lovet at levere kanonføden for at spare amerikanerne, der får vrøvl, hvis deres soldater lider ondt. Danskere er det lige meget med. Naturligvis.

 116. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Hetz kampagne mod ikke vestlige verdensledere i vesten

  Først har vesten beskyldt Putin for at være bagmanden bag nervegift mordene på russiske eks-spioner på britisk jord. Dernæst har vesten dæmoniseret Nordkoreas leder. Denne negative propaganda fortsatte så med Kinas statsleder.

  Og nu fortsætter denne omfattende hetz kampagne mod Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan.

  En af vestens førende hetz-riddere er Adam Holm, som hævder og påstår, at Erdogan skulle have organiserede gangstere i Europa, herunder i Danmark (berlingske – 30-03-18, kl. 10:00).

  Vesten er selvfølgelig bekymret, bange og rasende over at være vidne til, at kontrollen, og magten og dermed den nye verdensorden smuldrer fra sig (vesten) til andre lande i østen, bl.a. til Rusland, Tyrkiet, Kina, Iran osv.
  Og vesten vil gøre alt for ikke at miste verdensherredømmet, bl.a. ser vesten ikke nogle problemer i at samarbejde med verdensterroristerne og massedrab af uskyldige mennesker i den muslimske verden.

  Uanset hvad, så vil jeg anbefale og opfordre Adam Holm og andre journalister og politikere i Danmark, Europa og m.m. om at forholde til fakta og den kritiske, undersøgende, reflekterende, observerende og analyserende journalistik. For I får ikke noget ud af løgne nyheder og historier. Løgnen vil blive spottet på et eller andet tidspunkt. Verdensbefolkningen har rige muligheder for og er faktisk virkelig gode til at adskille fakta/fiktion og sandheden/falskheden.

 117. Af Flemmiing Lau

  -

  Ja ja Islam er fredens religion…!
  Det er derfor Erdogans pudsede banden Osmanniske, på den tyske komikker Jan Bøhmermann! Og nu vil Erdogans danne en “Army of Islam” mod Israel. Rettroende muslimer lever på en løgn. Islam, fredens religion…tsk tsk! Formørkede strubesnittere!

 118. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt uanset hvad man Googler omkring Kina, Nordkorea eller Erdogans Tyrkiet – findes der vel ikke meget brugbar information om netop de tre gangster styrer! 🙁

 119. Af jen s Han sen

  -

  Ki m Ols ens tekst burde lyde således.
  Hvis ikke han var en ussel, racistisk, nazistisk, intolerant mindrebemidlet DFer:
  I Sverige er har staten lige udgivet en folder til borgere, som er gift med børn.
  Igen viser det humane, rummelige og dialogsøgende Sverige vejen.
  Med forståelse og accept af deres tilrejsende gæster.
  I stedet for stigmatisering, forhånelse og isolation.

 120. Af j. haNsen

  -

  “AF JEN S HAN SEN – 30. MARTS 2018 17:01”

  Nå.
  Så er Kim Olse n på banen med et indlæg i mit navn.
  Han har netop fået slettet et falsk indlæg på Støvrings blog.
  Nu forsøger han så her.
  Gad vide hvad der foregår i hovedet på psykopaten.

 121. Af Per Torbensen

  -

  30-03 klokken 14.09.
  Råstoffer til mobiltelefoner som landet er rigt på, samt en muligvis rørledning fra stan landene til det indiske ocean,hvilket naturligvis er opgivet.
  Taliban udtalte på et tidspunkt,Vesten har de bedste våben og dem kan vi ikke besejre ,men vi har Tiden og Tålmodigheden og kan vente til De løber tør.

 122. Af Haile Selassie

  -

  Jeg var engang kejser af Etiopien og blev af tilhængere set som en genfødt Jesus , idag går min tid med at løse krydsord og ellers nyde udsigten herfra mit vindue på psykiatrisk hospital i Middelfart .

 123. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Vesten vil se et svagt og adskilt Rusland i små stykker

  Vesten fristes af russernes ressourcer og vil derfor gerne se et svagt og adskilt Rusland i små stykker.

 124. Af Niels Larsen

  -

  FLEMMIING LAU: “Rettroende muslimer lever på en løgn. ”

  De kan ikke andet, da islam er løgn fra ende til anden.

  Og Erdogan er i lighed med hans bøller her i landet en barbar.

 125. Af Jan Petersen

  -

  Et helt generelt problem med stort set alle debatter er almen uvidenhed, der skyldes MSM fake news. Et andet problem er, at mange generelt er for dovne til at opsøge alternative nyhedskanaler. Så ender meget op i primitive buzz words a la – racist, facist, nazist, fremmedfjendsk og lignende intetsigende ævl. Det hele blot udtryk for afsenderens egen usikkerhed og uvidenhed. Ret patetisk. 😉

 126. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Tyrkisk stor succes!

  Tyrkiet blev nr. 1 i den økonomiske vækst blandt G20 og OECD landene med 7,4 procent stigning i BNP sidste år (2017)!

  Dvs. Tyrkiet har også overhalet Kina i den økonomiske udvikling.
  Der var nogen herinde, som påstod, at Erdogan skulle have mistet grebet i den tyrkiske økonomi. Det erklæres hermed, at han (Erdogan) stadigvæk har succesfuldt kontrol med den tyrkiske økonomi. Og derfor bliver han (Erdogan) valgt hele tiden. Så længe han har styr på sikkerheden, stabiliteten og økonomien, så vil folk fortsat stemme på Erdogan. Der er ikke andre alternativer og koalitionsregeringer duer ikke i Tyrkiet.

 127. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Flemming Lau – 14:16

  Ikke forstået ?

 128. Af Helge Nørager

  -

  https://www.gfmag.com/global-data/country-data/turkey-gdp-country-report

  Her tales om estimater på 3 %, men sikkert en fake news site, eller lær din lektie Gür.

 129. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt alt efter hvilken site, man ser på, kan man ofte finde forskellige tal. Denne site siger Real GDP growth 4.1%, og inflation på hele 10.3%. Ikke just noget værd at kopiere.

  Landerapport Tyrkiet 2017
  https://atradius.dk/rapporter-og-guides/landerapport-tyrkiet-2017.html

 130. Af Helge Nørager

  -

  Kunne dog ingen finde der ´skrev om ca 7 %.
  Men måske de nyeste indregner værdi af krigsbytte. ?

 131. Af Jan Petersen

  -

  Jeg stiller mig altid tvivlende overfor tal, der mangler dokumentation. Det sidstnævnte er uendelig nemt med link henvisning. 🙂

 132. Af j. haNSen

  -

  Nogle anfører, at de muslimske lande ikke er interesseret i demokrati.
  Svært at sige.
  De har jo ligesom aldrig rigtigt fået muligheden.

  Og undertegnede tvivler stærkt på, at ulovlige overfald på muslimske lande med krydsermissiler, shock and awe, terrorbombninger fra luften, drone snigmord, private lejemordere, kampvogne som ruller igennem landene, millioner af dræbte, millioner af flygtninge, etniske udrensninger og brutale besættelser er den rigtige måde at opnå demokrati på.

  Så kan de bomber og missiler som USA og Vesten myrder kvinder og børn med være nok så demokratiske.

 133. Af Flemming Lau

  -

  Birgit Hviid Lajer.
  Sovjet havde Afghanistan i et fast greb i 80’erne ikke mindst pga de mange helikopter enheder.
  Civile i USA får organiseret levering af enmands betjente jord til luft Stinger missiler til mujahidinnerne i Afghanistan. Ingen sovjetiske helikoptere til hurtig mandskabs transport og flexible våben platforme, ingen kontrol! Du kan Google Wilsons war, som blev sendt på DR efter nytår.

  Pointen er at man ikke bør facilitere terror bevægelsen Al Qeada og dens angreb på USA, når USA lige har sikret Afghanistans befrielse fra Sovjets brutale besættelse.

 134. Af Jan Petersen

  -

  “Nogle anfører, at de muslimske lande ikke er interesseret i demokrati.
  Svært at sige.
  De har jo ligesom aldrig rigtigt fået muligheden.”

  Nej for det forhindrer jo Koranen dem jo ligesom i – altså det der med demokrati – klaphat. 🙁

 135. Af j. haNsen

  -

  AF JAN PETERS EN – 30. MARTS 2018 19:21

  Klovn.
  Fortæl os lidt om dine fantasier om om Twin Tovers, hvor du går rundt dagligt.
  Alle lytter åndeløst.

 136. Af Niels Larsen

  -

  MEHMET SAMI GÜR

  Tyrkiet duer heller ikke. I europæisk sammenhæng.

  Det går efterhånden op for selv politikerne.

 137. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos CIA og Al Qaeda, her en kort video med tidligere Secretary of State Hillary Clinton:

  Hillary Clinton ADMITS The CIA Started & Funded Al Qaeda
  https://m.youtube.com/watch?t=32s&v=PJLR1LhxiN0

 138. Af j. hanSEn

  -

  Så fik vi løst ghetto problemet med et snuptag.
  Løkke holder, hvad han lover.
  Blå og rød blok opfordrer til, at man ikke længere kalder ghettoer for ghettoer.
  Hvorfor gøre tingene sværere end de er?

 139. Af J... Hansen

  -

  AF JAN PETERSEN – 30. MARTS 2018 19:21

  Demokrati er dybt indlejret i muslimernes DNA.

  Kun racister og nazister benægter dette faktum.

  Hvilken af delene er du?

 140. Af j. haNsen

  -

  “AF J… HANS EN – 30. MARTS 2018 19:43”

  Endnu et falsk indlæg fra Kim Ols en.
  Ham og JP kan diskutere deres problemer i Thailand.

 141. Af Jan Petersen

  -

  Som jeg skrev tidligere er fancy ord som “racist, nazist” og andet ævl vel typisk for usikre uvidende, der ikke aner, hvad de ævler om. Se hellere ovennævnte Clinton video – that’s the real world. 😉

 142. Af Niels Larsen

  -

  GDP per capita – current prices 2017:

  Tyrkiet USD 9,646.8
  Danmark USD 56,335

  Tyrkiet har lang vej endnu før det kommer op på siden af den udviklede verden.

  Så vidt jeg kan se af statistikkerne, så er Tyrkiet på Danmarks stade i år ca. 1945.

 143. Af J. Hansen

  -

  AF J. HANS EN – 30. MARTS 2018 19:43”

  Endnu et falsk indlæg fra Kim Ols en.
  Han har travlt i dag.
  Ham og JP kan diskuttere deres problemer i Thailand.

 144. Af kiM Ols en

  -

  JP.
  I Sverige har vi lov til at være gift med børn.
  I Pattaya er der heller ingen som jagter pædofile og fascister.
  Hvis kontanthjælpen kunne overføres så ville jeg blive der.

 145. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt findes nævnte Clinton video kun på engelsk (uden danske undertekster). Hvilket muligvis er et problem for visse her. 😉

 146. Af J. Hansen

  -

  AF KIM OLS EN – 30. MARTS 2018 19:55

  Så fik han meldt klart ud!

  Så kan det være vi slipper for åbentlyst falske indlæg skrevet i andres navne.

 147. Af Jan Petersen

  -

  OK MEHMET SAMI GÜR , hvorfor ikke blot henvise til den site i første hug . . . . 🙂

 148. Af kiM olSen

  -

  På Støvrings og Ellemanns blog slettes mine indlæg.
  Både i eget navn og andres.
  På denne blog har jeg ytringsfrihed.
  I Sverige lyttes der til os.
  I Sverige har vi lov til at være gift med børn.
  Uden at vi forfølges.

 149. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF JAN PETERSEN – 30. MARTS 2018 20:07:

  Det skal man åbenbart huske hver gang man skriver en kommentar herinde🤔

  Jeg kan aldrig drømme om at opdigte noget. Det er slet ikke mig🤥

  Men du vil nok give mig ret i, at det nogle gange er svært at komme igennem filteret med kilde henvisninger, igås…?

 150. Af Jan Petersen

  -

  Ikke fordi fakta her formentlig rigtig interesserer nogen. Men vi er stadig et par seriøse “afvigere” fra normal tumpe normen. 🙂

 151. Af j. haNSen

  -

  “AF J. HANS EN – 30. MARTS 2018 20:05”

  Endnu et falsk indlæg.
  Psykopaten Kim Olse n har vist travlt med de billigste påskebryg.
  Bare romaerne ikke hugger de tomme flasker for næsen af ham.

 152. Af R.H. Kristiansen

  -

  Rettelse fra UEJ blog.
  McCarthy var senator i USA.

 153. Af Jan Petersen

  -

  AF MEHMET SAMI GÜR – 30. MARTS 2018 20:12, meget enig. Men det er vel ofte ligeså vanskeligt at få nogen til at læse kilde anvisninger. De fleste “tomhjerner” ævler blot videre i samme tillærte lirekasse ævl!

 154. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt nogen her der har set den her video? Kræver muligvis et par Panodil til virkelig uvidende:

  Hillary Clinton ADMITS The CIA Started & Funded Al Qaeda
  https://m.youtube.com/watch?t=32s&v=PJLR1LhxiN0

 155. Af J. Hansen

  -

  … hvis han altså ikke er i Pathaya sammen med Jan. Jeg kan ikke helt finde ud af det.

 156. Af j. haNsen

  -

  “AF J. HANSE N – 30. MARTS 2018 20:39
  … hvis han altså ikke er i Pathaya sammen med Jan. Jeg kan ikke helt finde ud af det.”

  Nej da.
  Kim Ols en kan ikke finde ud af så meget.
  Hverken i sit eget navn eller andres.

 157. Af kim olSen

  -

  Hvis kommunister og gutmenchen holder op med at forhåne nazister og pædofile.
  Så holder jeg op med at skrive i deres navne.

 158. Af R.H. Kristiansen

  -

  M e h m e t h S a m i G u r
  Hjertelig tillykke med den tyrkiske vækst, endelig kan du rejse hjem. Der bliver brug for din uddannelse, pædagogikken. Med denne vækst i Tyrkiet skal kvinderne ud på arbejdsmarkedet og du kunne blive en, der viser vejen i pasning af tyrkiske børn. Her behøver du ikke at tænke over ikke at kunne bruge “modersproget”, som 1.sprog. Du slipper også for de mange vesterlandske røvhuller, du har været nød til at omgås. Spørgsmålet om ytringsfriheden er den samme, men nu er du Erdoganfan. Det går nok. Dog har jeg læst, at I har mange arabiske tilflyttere i Tyrkiet og de får endnu flere børn end tyrkerne. Med så stor vækst bliver der ikke tid til at få så mange børn for de tyrkiske kvinder, nu skal de arbejde. Det bliver som i Danmark. Tillykke G u r.

  Vi har ikke noget erinde i muslimske lande. USA og Vesten burde aldrig været gået ind i Afganistan, Irak, eller Libyen, vi burde lade Tyrkiet og Rusland om den slags invationer.

 159. Af Jan Petersen

  -

  “Vi har ikke noget erinde i muslimske lande. USA og Vesten burde aldrig været gået ind i Afganistan, Irak, eller Libyen, vi burde lade Tyrkiet og Rusland om den slags invationer.”

  “VI” – hvorfor blande f.eks MIG ind i det forbryderiske spil. Som Hillary Clinton udtaler i ovennævnte video – er det USA / CIA, der står bag forbrydelserne!

 160. Af j. hanSEn

  -

  AF JAN PETERS EN – 30. MARTS 2018 21:13

  Det er også ret nyt for undertegnede, at det var Rusland og Tyrkiet som invaderede Iraq i 2003 og Libyen i 2011.
  Men man skal lære så længe man lever.

 161. Af Jan Petersen

  -

  Problemet almen uvidenhed er svært at tackle, men jeg forsøger i det mindste – og rammer formentlig et par stykker – der nok ikke reklamerer med, at de blev omvendt fra daglig MSM fake news. 😉

 162. Af Jan Petersen

  -

  Øvrige flok tomhjerner må man vel – desværre – bare lære at leve med. 🙁

 163. Af Flemming Lau

  -

  USA støttede Pakistans ISI, der igen støttede mujahedinerne “Maktab al Khidamat.” Fra den kom en global udbryder gruppe i ’88 ledet af Azzam og Osama. Det ville hovedgruppen ikke. Azzam døde af en bilbombe og Osama stak til Bosnien, Kaukasus, Saudi og Sudan.

  Taliban udspring fra Kandahar med Mullah Omar i spidsen i ’96. Osama vender tilbage til Afghanistan og er derefter meget aktiv fx Kenya Tanzania ’98 og Aden ’20 + 9/11.
  US tab 1162 og Taliban ca 23 000. Til sammenligning Sovjet ’79-88 tab 15000 mujahedinerne 90 000!

 164. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS LARSEN – 30. MARTS 2018 19:52:

  BNP per indbygger:
  Tyrkiet: $26,500 (2017)
  Danmark: $49,600 (2017)

  Indbyggertal:
  Tyrkiet: 80,845,215 (juli 2017)
  Danmark: 5,605,948 (juli 2017)

  CIA World Factbook – Country Profile

  Bare rolig, Tyrkiet er hurtigt og stærkt på vej og vil indhente Danmark på få år, da Danmarks årlige BNP steg kun med 1,9 procent i 2017.

 165. Af R.H. Kristiansen

  -

  J a n H a n s e n og Jan Petersen
  Jeg skrev ikke, at de to lande invaderede Afganistan, Irak og Libyen. Ruslands støtte af diktatoren Assad, som smider kemikalier og tøndebomber på eget folk og invationen af Krim, samt Tyrkiets invation af Syrien kan sammenlignes med Vestens fejlagtige invationer i de tidligere nævnte lande. Der er ingen forskel på krige. Krig er krig. Tyrkene vil ikke afgive land til kurderne, fordi der er olie på kurdernes områder i Tyrkiet, derfor angriber de kurdene i Syrien. Kurderne skal ikke få nogle ideer. Blamegame I to Janner. Vi skal også huske folkedrabet på armenerne. Nu bor kurderne på deres områder.

 166. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS LARSEN – 30. MARTS 2018 19:52:

  Hvilken kilde har du fået øje på?

  Du skal også tænke på, at Tyrkiet huser næsten 4 millioner flygtninge. Hvor mange huser Danmark? Hvor mange gange er Tyrkiet større end Danmark? Det er vel lettere at styre et lille land som Danmark, ikke sandt?

  Jeg glemte at nævne, at Tyrkiet er verdens anden største land i donation og nødhjælp (u-landshjælp). Det tæller også med i budgetterne, for intet er gratis.

  Vil du også have kilder til ovennævnte informationer? Du beder bare, så skal jeg nok skrive det hele.

 167. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS LARSEN – 30. MARTS 2018 19:52:

  https://www.dailysabah.com/turkey/2017/06/21/turkey-ranks-second-in-the-world-for-humanitarian-aid-named-most-generous-donor/amp

 168. Af J. Hansen

  -

  AF R.H. KRISTIANSEN – 30. MARTS 2018 21:57

  Du bliver ved med at tale uden om.
  Og kolporterer gladeligt USAs og Foghs løgne.
  Du blev fanget i en løgn. Glem det og kom videre og se om ikke du kan glemme.
  At Sovjet befriede Europa fra nazisterne.Læs hvad Gur skriver. En sand stemme midt i
  al yankeepropagandaen.

 169. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS LARSEN – 30. MARTS 2018 19:52:

  https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/113

 170. Af Flemming Lau

  -

  PS! Måske skulle jeg lige anføre de civile tab forårsaget af Sovjet, ca 600 000 og 6 mio flygtninge til Pakistan! Men det tier vi stille med, når det var Sovjet, ikke!

 171. Af J. Hansen

  -

  AF FLEMMING LAU – 30. MARTS 2018 22:10
  PS! Måske skulle jeg lige anføre de civile tab forårsaget af Sovjet, ca 600 000 og 6 mio flygtninge til Pakistan! Men det tier vi stille med, når det var Sovjet, ikke!

  Du er en patologisk løgnhals.

 172. Af Flemming Lau

  -

  Meget venligt af en der skriver under alias.

 173. Af POUL KNUDSEN

  -

  Der er kun tabere i en krig. Krig er en ubegavet handling, og mennesker der anerkender krigshandlinger er ligeledes ubegavet. Jeg tager totalt afstand fra krig, og mener at alle der deltager i krige er kriminelle. Danske politikere der har igangsat krigshandlinger er kriminelle, og det samme er de soldater og overordnede der har udført drab på b.la små børn. Det er ikke noget at være stolt af. Det er ubegavet at dræbe mennesker.

 174. Af Flemming Lau

  -

  Jeg kender godt typen fra min skole tid, når skolens bølle kastede sig over den der var mindre end ham selv. Det er verdens sprog ikke at høre, se, tale eller handle. Det er der Jungleloven får fodfæste. I denne faldne verden, er der ikke brug for kujoner. Til tider er man nødt til at vande friheden med tyrannernes blod!

 175. Af Niels Larsen

  -

  MEHMET SAMI GÜR

  Intet af det gør indtryk. Tyrkiet er et diktatur og Erdogan lider af storhedsvanvid.

  Jeg har kun foragt tilovers for den slyngel.

 176. Af R.H. Kristiansen

  -

  G u r Danmarks BNP per indbygger er mere end dobbelt så stort per indbygger end Tyrkiets. Det er der selvfølgelig ikke noget mærkeligt i. Du kan ganske enkelt ikke sammenligne disse to lande. Du virker som et barn der afholder
  t i s s e konkurrence. Er du et barn?
  Danmark
  43.098 km2
  Indbyggertal ca. 5.781.190
  BNP ca. 49.606 USD per indbygger (31)
  Tyrkiet
  783.356 km2
  Indbyggertal ca. 78.741.053
  BNP ca. 21.198 USD per indbygger (60)

 177. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF R.H. KRISTIANSEN – 30. MARTS 2018 22:48:

  Jeg forholder mig til CIA’s World Factbook – Country Profile, og her står der $26,500 (2017). Det er vel godt klaret, da der bor mere end 80 millioner indbyggere i Tyrkiet ift. Danmarks 5,605,948 indbyggere. Så, derfor kan det slet ikke sammenlignes i Tyrkiets favør.

  Tyrkiets samlede (statslige) BNP er $2.133 trillion (2017). Danmarks er kun $285.5 billion (2017). Så, Tyrkiet er en gigant sammenlignet med Danmark.

  Det er ikke mig, der forsøger at sammenligne. Det er hr. Niels Larsen. Prøv lige at læse, hvad der står i kommentarerne overfor, inden du raser og fyrer løs med dine ulidelige ordvalg.
  Og jeg kommer altid gerne med kilde henvisninger. I kan ikke tåle succes historier fra Tyrkiet. I bliver simpelthen irriteret over det.
  Men jeg skal nok blive ved med at rette jer og komme med nye succes tal og historier fra Tyrkiet. I er for uvidende, fordomsfyldte og hadefulde overfor Tyrkiet, tyrkerne og muslimerne. Det er der ingen hemmelighed i.

 178. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Prøv at forholde jer til fakta, stop med mudderkastning!

  Tyrkiet har ikke invaderet Syrien, men for at fjerne truslerne fra terroristerne i Afrin og dermed sørge for, at syriske flygtninge kan vende hjem til Syrien.

  Ikke et eneste civilt liv er tabt under Tyrkiets militær-operation i Afrin. Folk fra andre steder i Syrien ønsker den samme hjælp og støtte fra Tyrkiet til formål at smide terroristerne ud af regionen. Folk er hverken glade for jeres ellers så roste og såkaldt demokratiske YPG, YPG og SDG terrorister eller andre vestlige lande. Folk er trætte af dem alle sammen. Tyrkiet er i Syrien for at befrie både kurdere, arabere, turkmenere, syrere, kristne, jøder, muslimer, ateister, yazidiere og m.m.
  Når målet med befrielsen er opnået, skal Tyrkiet trække alle tyrkiske soldater ud igen.

  Her adskiller Tyrkiet sig markant fra vestlige lande. For Tyrkiet kommer for at hjælpe, beskytte, støtte og dele. Men vesten kommer for at masse-dræbe, plyndre, stjæle og voldtage.
  Og det ved menneskerne i verden udmærket godt, selvom I bevidst nægter det og gør grin med det.

 179. Af Flemming Lau

  -

  Udviklings bistand!
  Tyrkiet 2 847 000 000 USD. Danmark det samme, men er 16x mindre end Tyrkiet

 180. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF FLEMMING LAU – 30. MARTS 2018 23:29:

  Du tager fejl. Du har åbenbart ikke tjekket den kilde jeg henviser til.

  Tyrkiet har doneret $6 billion til u-landshjælp. Dette giver Tyrkiet en anden plads efter USA. For alt bliver beregnet efter donationslandets BNP per år, hvilket svarer til 0,75 procent af Tyrkiets samlede BNP budget.
  Tyrkiet har alene brugt $25 billion til syriske flygtninge.
  Fra EU kom der kun og kun $526 million. Det er ingenting ift. Tyrkiets store indsats. Så, EU har desværre ikke levet op til flygtninge aftalen. Men det har Tyrkiet, hvilket landet bliver rost for fra hele verden, inkl. FN, EU osv.

  Alt dette er sket takket være Erdogan og hans hårde arbejde og bidrag til hele den tyrkiske nation.

 181. Af R.H. Kristiansen

  -

  Gur
  Erdogan er en aggressor og på vej til at blive diktator. Tyrkiet invaderede det krigshærgede Syrien og den er ikke længere. I tyrkere er bange for at miste oliereserver på kurdernes område i det nordlige Tyrkiet. Alt omkring Erdogan handler om ren og rå magt, det nøjagtigt samme som amerikanerne og deres jagt på olie og Putin med Krim og dens flådestationer og hans hjælp til krigsforbryderen Assad, som er begrundet af flådestationer i Middelhavet. Nu gider jeg ikke mere G u r. J H er en sørgelig og hadefuld person.

 182. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF R.H. KRISTIANSEN – 31. MARTS 2018 0:26:

  Jeg havde ret ift. hvor uvidende du er. Der er nemlig ingen olie reserver i det nordlige Tyrkiet eller mente du det nordlige Syrien? For der er heller ikke olie reserver i det nordlige Syrien. Til gengæld er der masser af olie i det nordlige Irak.

  Tro det eller ej, men Tyrkiet bygger lige nu skoler, hospitaler, veje, politi-stationer, vand, el, telefon forsyninger og forbindelser og m.m. i Afrin i Syrien. Hvis det her er magt, så er det altså en sød, eftertragtet og elskelig magt.

  Prøv lige og undersøg din a la viden og dine kilder først inden du overhovedet skriver noget. Du bliver bare mere og mere til grin. Ja, selvfølgelig gider du ikke mere, for du har ikke mere at tilbyde i løgnens, falskhedens, fordommenes og hadets navn.

 183. Af j. haNsen

  -

  AF R.H. KRISTIANS EN – 31. MARTS 2018 0:26

  Harald er sørgelig og hadefuld persom fyldt med bitterhed og mindreværdskomplekser.
  Harald bedes venligst undlade at blande undertegnede ind i hans syge nonsens, når han en påskenat er beskæftet med at hælde den tredje flaske hjemmebrændt i sig.

 184. Af j. hAnsEn

  -

  “AF J. HANS EN – 30. MARTS 2018 22:07
  AF J. HANS EN – 30. MARTS 2018 22:14”

  Disse to indlæg er indsat af psykopaten Kim Ols en. Ikke undertegnede.
  pædoKim er lille køter som ikke tør skrive åbent til andre.

 185. Af kIm olSen

  -

  Jeg har byttet om på pillerne. Jeg er helt bims. Jeg skulle tage to af de brune og en sort. men har doseret helt forkert og ved en fejl også taget to af de røde.
  Så nu kan jeg ikke finde ud af det mere. Er jeg lau, Han sen, Lis beth, Harald.
  Jeg skriver falske indlæg i alle navnene. det har jeg lov til.
  Hvem er jeg? Jeg kan ikke huske det mere, for jeg bruger så mange navne. Når jeg indsætter mine syge racistiske og perverse indlæg.
  Og mine små drenge er væk.
  Min sagsbehandler er bekymret, hun har ringet efter en vogn. Nu kommer den, den er rød.
  Men jeg er jo brun. Mig ikke forstå???

 186. Af J. Hansen

  -

  Slet venligst Ols ens indlæg fra 08:38

  Indlægget bryder Berlingskes regler.

 187. Af j. hAnsen

  -

  “AF J. HANS EN – 31. MARTS 2018 9:06
  Slet venligst Ols ens indlæg fra 08:38
  Indlægget bryder Berlingskes regler.”

  Venligst slet ovenstående indlæg.
  Indsat af Kim Olse n i mit navn.
  Hvis Støvring kan fjerne de indlæg som K0 skriver i eget navn og andres, så burde andre bloggere også kunne gøre det.

 188. Af J. Hansen

  -

  Og til dem der tror jeg skriver indlæg i andres navne.
  Det kunne jeg ikke drømme om.
  Jeg sætter ikke mit rygte som saglig, intelligent og regelret blogger over styr på grund af provokationer.
  Mit ærinde er alene at oplyse om historiske fakta.
  Derfor er jeg bredt anerkendt og afholdt her på Berlingskes blogge.

 189. Af j. hanSEn

  -

  “AF J. HAN SEN – 31. MARTS 2018 9:46”

  Et indlæg af K0 igen.
  Han virker ret desperat.
  Pskykopaten har nok hældt for meget billigt påskebryg i sig.
  Gad vide hvad psykopaten finder på næste gang. Når han heller ingen vejne kommer med de falske indlæg.

 190. Af Niels Larsen

  -

  MEHMET SAMI GÜR

  Danskerne flest deler på ingen måde din begejstring for hverken Erdogan, Tyrkiet eller islam.

  Hvorfor skulle vi? Tyrkiet er et tiltagende islamisk diktatur, Erdogan er islamistisk diktator og islam står for alt, hvad vi afskyr som pesten.

 191. Af Flemming Lau

  -

  Gur iflg dine tal 6 Mia USD til udviklingsbistand er 36 Mia kr.. Danmarks 3 Mia USD er ca 18 Mia kr. Tyrkiet giver dobbelt så meget som DK men er 16 x større. Hvis Tyrkiet skulle give ligeså meget som DK taler vi om ca 240 Mia kr.

  Tyrkiet har aldrig ligget ikke som nr 2 i de statistikker jeg har set vedrørende udviklingsbistand. Ikke engang i top 40.

 192. Af j.. hANSE n

  -

  Lau.
  Til din orientering.
  Det er ikke mig som har indsat dette indlæg.

  “AF J. HANS EN – 30. MARTS 2018 22:14”

  Jeg håber, at de fleste efterhånden er i stand til at gennemskue Kim Olse ns falske indlæg.

 193. Af Jan Petersen

  -

  Der er unægtelig langt mellem de par blogemne relaterede indlæg i kommentarspor, der er værd at læse – og så resten af al det usammenhængende hovedløse ævl. Om man er enig eller uenig med MEHMET SAMI GÜR – så al ære og respekt for at han i det mindste kan referere til kilder. I øvrigt skal man være opmærksom på, at de “nyheder” danske MSM fake news bringer om f.eks Tyrkiet, selvsagt er farvet, vinklet og manipuleret helt analog til øvrige “nyheder”. Opgaven for en selv er at Google forskellige kilder til samme nyhed, og så se hvad der stritter i alle retninger. Hvis det er tilfældet, er der selvsagt noget, der Ikke hænger sammen !

 194. Af M. Christiansen

  -

  @MEHMET SAMI GÜR
  Hvad laver du her i dette modbydelige land. Se dog at få sadlet kamelen og sæt kursen på en sydøstlig kurs og du vil ramme Erdogans paradis, hvor du vitterlig hører hjemme.

 195. Af j. haNsen

  -

  AF JAN PETERS EN – 31. MARTS 2018 10:51
  “Om man er enig eller uenig med MEHMET SAMI GÜR – så al ære og respekt for at han i det mindste kan referere til kilder. ”

  Ja. MSG har sine meninger. Hvilket er hans ret. Så kan man være enig eller uenig med ham.
  Men det er ret patetisk når nogle kommentatorer forsøger at imødegå ham med personangreb og perfid belæring.
  Personer som ingen holdninger har selv. Kun fordomme.

 196. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Luk bloggen. Den har ingen værdi, tak.

 197. Af Flemming Lau

  -

  Koks i filteret!

 198. Af Finn Bjerrehave

  -

  Med bagklogskabens klare lys, kan jeg give en politiker ret, og mage til vrøvl findes ikke.
  Tænk hvis vi danskere kunne resonnenere EU i samme klare lys, nemlig fred samarbejde fri handel, og 15.000 kr rigere hvert år, så blev vores virkelige verden åbenbaret, men ak, nu beder jeg om månen, og længslen efter det klare lys drukner i vores politiske Andedam.
  Præsident Eisenhower advarede kraftigt om det militære industrielle kompleks, nemlig de store penges industri, og det klare lys slukkes.
  Krige skaber kun død ødelæggelse, se på Europa efter 1945 hvor ruiner var dagligdag, og efter
  Kul & Stålunionen begyndte Europa at blomstre op til idag som det mest vellykkede fredsprojekt i hele verden, men alligevel politisk modstand mod samarbejde i vores EU, samarbejde som endda virker bedre end vores nationale folketing.
  Fred i vor tid., EU i mit hjerte. Finn Vig

 199. Af Flemming Lau

  -

  Ja det er helt rigtigt, bare indtal på Forsvarets telefons svarerer “Vi overgiver os!” Og lad blot Rusland og andre slyngelstater opruste i fred. Nedlæg grænserne, og lad EU sende 6 mio berigere til Danmark, som en lille forsmag på multi kulti. EU har jo lige udgivet tal, der viser at Danmark kan brødføde op til 37.2 mio sultne borgere.

  NATO har været garanten for freden i Europa, ikke EU!

 200. Af Niels Larsen

  -

  M. CHRISTIANSEN

  Jeg ved ikke om Gür hører hjemme i Tyrkiet. Men han gør absolut ikke i det civiliserede Europa.

Kommentarer er lukket.